System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Anna Łoś-Tomiak (dawniej: Tomiak)
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Nauk Społecznych Anna Łoś-Tomiak Tomiak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 18 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Społeczeństwo obywatelskie - kryzys idei, czy recepta na kryzys?, Anna Łoś-Tomiak
// W: Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy : istota, przebieg i konsekwencje, 2015. / red. J. Jędrzejczak-Gas, B. Ślusarz, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2), s. 97--109, ISBN: 9788387193911
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17134] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[2] Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi szansą na zapewnienie bezpieczeństwa społecznego regionu, Piotr Dubicki, Anna Łoś-Tomiak
// W: Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, 2015. / red. nauk. K. Graczyk, G. Nakielski, T. Tabaczniuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 129--140, ISBN: 9788378421672
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17395] [data modyf: 18-10-2017 11:12]
[3] Działania Państwowej Straży Pożarnej Województwa Lubuskiego w latach 2003-2013 w kontekście bezpieczeństwa publicznego, Anna Łoś-Tomiak, Magdalena Dalecka-Zaborowska
// W: Bezpieczeństwo regionu lubuskiego. Stan i perspektywy, 2014. / red. M. Dalecka, A. Łoś-Tomiak, Zielona Góra : Wydaw. MAjUS s.c., s. 66--81, ISBN: 9788360389357
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16318] [data modyf: 27-08-2015 11:55]
[4] Partnerstwo międzysektorowe determinantą bezpieczeństwa społecznego regionu na przykładzie współpracy administracji terenowej i organizacji pozarządowych województwa lubuskiego, Anna Łoś-Tomiak, Sebastian Ciemnoczołowski
// W: Współczesne problemy rozwoju regionalnego, 2014. / red. B. Ślusarz, J. Wyrwa, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze), s. 71--87, ISBN: 9788387193959
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16409] [data modyf: 27-08-2015 12:12]
[5] Partnerstwo publiczno-społeczne w systemie bezpieczeństwa regionu, Anna Łoś-Tomiak, Edward Jakubowski
// W: Polska w Unii Europejskiej : gospodarka - energetyka - region, 2014. / red. E. Jakubowski, W. Sługocki, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 93--102, ISBN: 9788380170254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16490] [data modyf: 27-08-2015 12:07]
[6] Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego, Anna Łoś-Tomiak
// W: Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach : niektóre płaszczyzny przeobrażeń społeczno-kulturalnych, 2014. / red. J. Knopek, M. Sikora-Gaca, D. Magierek, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej (Monografia 276), s. 81--95, ISBN: 9788373653528
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16470] [data modyf: 27-08-2015 11:55]
[7] Bezpieczeństwo społeczne w dobie przemian globalizacyjnych, Anna Łoś-Tomiak
// W: Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne państwa : wolność i bezpieczeństwo obywatela, 2013. / red. nauk. T. Grabińska, H. Spustek, Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, s. 105--114, ISBN: 9788363900175
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16497] [data modyf: 27-08-2015 09:17]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Intersectoral cooperation as a basis for social security / Anna Łoś-Tomiak, 2014. Management Vol. 18, no. 1, 83--95, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: collaboration, cooperation, instytucje non-profit, kooperacja, non-governmental organizations, non-profit institutions, organizacje pozarządowe, public sector, sektor publiczny, współpraca
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18119] [data modyf: 21-08-2015 09:47]
[2] Local partnerships in the social security system of the region / Anna Łoś-Tomiak, 2014. Management Vol. 18, no. 2, 146--159, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: NGOs, local government, local partnerships, organizacje pozarządowe, partnerstwo lokalne, samorząd terytorialny, współpraca
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18761] [data modyf: 20-08-2015 14:43]
[3] Diagnosis and forecasting of serious accidents at work in Poland / Anna Łobos, Anna Łoś-Tomiak, 2013. Internal Security Vol. 5, no. 2, 235--247, ISSN: 2080-5268, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: accidents at work, causes of work accidents, work accidents forecast
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-18237] [data modyf: 20-08-2015 12:17]
[4] The concept of social responsibility in non-governmental organizations / Anna Łoś-Tomiak, Magdalena Dalecka-Zaborowska, 2013. Management Vol. 17, no. 2, 74--87, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: corporate social responsibility, social responsibility of organization, społeczna odpowiedzialność biznesu, społeczna odpowiedzialność organizacji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18031] [data modyf: 28-07-2015 12:35]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wpływ typu odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu średniowysokiej i wysokiej techniki w Polsce / Piotr Dzikowski, Anna Łoś-Tomiak // W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2017, Nr 311, s. 178--187, ISSN: 2083-8611, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: HT, MHT, aktywność innowacyjna, industry, innovation activity, przemysł,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10558] [data modyf: 20-09-2017 12:04]
[2] Poziom innowacyjności przez pryzmat kapitału społecznego i współpracy / Beata Będzik, Anna Łoś-Tomiak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce .- 2016, nr 4, s. 388--398, ISSN: 2391-9167 , bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cooperation, innovativeness, innowacyjność, kapitał społeczny, rozwój społeczno-gospodarczy, social capital, socio-economic development, współpraca,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10571] [data modyf: 19-10-2017 10:37]
[3] Bezpieczeństwo społeczne w procesie globalizacji / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łoś-Tomiak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu .- 2014, nr 3 (173), s. 20--33, ISSN: 1731-8157, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo społeczne, globalizacja, globalization, social function of state, social security, społeczna funkcja państwa, threats to security, zagrożenia dla bezpieczeństwa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.5604/17318157.1143774
[AWI-10136] [data modyf: 24-08-2015 15:16]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Bezpieczeństwo regionu lubuskiego. Stan i perspektywy / (Red.) Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łoś-Tomiak .- Zielona Góra : Wydaw. MAjUS s.c., 2014, 119 s. .- ISBN: 9788360389357
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5243] [data modyf: 02-09-2015 16:43]
[2] Partnerstwo międzysektorowe w systemie lokalnego bezpieczeństwa społecznego / (Red.) Anna Łoś-Tomiak .- Zielona Góra : Wydawnictwo Majus, 2014, 120 s. .- ISBN: 978836038939X
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5315] [data modyf: 02-09-2015 16:30]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski