System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Joanna Dudek
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: filozofia (100 %)
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 48 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Problem unaukowienia etyki. Teoretyczne i normatywne aspekty twórczości Marii Ossowskiej, 2012. Joanna Dudek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 320 s. , ISBN: 9788378420149,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11135] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Maria Ossowska (1896-1974) w świetle nieznanych źródeł archiwalnych, 2011. Joanna Dudek, Stefan Konstańczak, Joanna Zegzuła-Nowak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 171 s. , ISBN: 9788374814751,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11018] [data modyf: 21-03-2016 09:44]
[3] Etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego, 1997. Joanna Dudek, Zielona Góra : Wydaw. WSP 155 s. , ISBN: 8386832223,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5607] [data modyf: 05-04-2002 10:02]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Idea humanitaryzmu oświeceniowego w Polsce XVIII wieku. Związki prawa z etyką, Joanna Dudek
// W: Etické Myslenie minulosti a sučasnosti. Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850) : Ethical Thinking on Past and Present. Ethics in Slovakia and Europe (1751-1850), 2019. / ed. Vasil Gluchman, Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, s. 207--219, ISBN: 9788055522845
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21549] [data modyf: 23-06-2020 11:17]
[5] [1]
[2] Dlaczego uczymy etyki? Maria Ossowska jako współtwórca dyscypliny akademickiej, Joanna Dudek
// W: W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, 2018. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 271--288, ISBN: 9788378423331
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20422] [data modyf: 04-06-2019 11:17]
[20] [1]
[3] The art of living and the art of dying in the moral philosophy of Tadeusz Kotarbiński, Joanna Dudek
// W: Etické Myslenie minulosti a sučasnosti. Človek a smrt : Ethical Thinking. Past & Present. Man and death, 2018. / ed. Vasil Gluchman, Marián Palenčár, Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, s. 205--217, ISBN: 9788055521640
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21137] [data modyf: 14-10-2019 09:46]
[5] [1]
[4] O pewnych własnościach zaufania - uwagi metaetyczne, Joanna Dudek
// W: Zaufanie jako sprawność moralna w wychowaniu, 2015. / red. nauk. Iwona Jazukiewicz, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński (CMXCIII) 919), s. 15--28, ISBN: 9788379720293
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17588] [data modyf: 11-02-2016 10:01]
[5] Ochrona prywatności jako zasada etyczna, Joanna Dudek
// W: Homo moralis - homo creativus : Prace dedykowane Profesorom Zdzisławowi Kalicie, Krzysztofowi Kaszyńskiemu, 2015. / red. nauk. i oprac. Joanna Dudek i Stefan Konstańczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 49--58, ISBN: 9788378422013
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17297] [data modyf: 09-11-2015 10:31]
[6] Marii Ossowskiej ujęcie osoby, osobowości i godności, Joanna Dudek
// W: Szkice o godności człowieka, 2012. / red. nauk. Marek Piechowiak, Tomasz Turowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 117--130, ISBN: 9788374814812
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14704] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Problem racjonalności w wybranych polskich debatach etycznych, Joanna Dudek
// W: Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, 2012. / pod red. Zbigniewa Drozdowicza i Sławomira Sztajnera, Poznań : Wydaw. Naukowe WNS UAM, s. 107--120, ISBN: 9788362243808
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14597] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Etos uczonego w poglądach i działaniu Marii Ossowskiej, Joanna Dudek
// W: Filozofia jako mądrość bycia : Profesorowi Krzystofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin, 2009. / red. naukowa i opracowanie Stefan Konstańczak i Tomasz Turowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 159--167, ISBN: 9788374812771
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11418] [data modyf: 28-10-2009 08:57]
[9] Sumienie, charakter, cnoty w analizach etycznych. Czy etyka sumieniowa i etyka cnót mogą kształtować współczesną filozofię wychowania?, Joanna Dudek
// W: Filozofia wychowania jako wartość kultury, 2006. / pod red. nauk. Miły Kwapiszewskiej - Antas, Słupsk : Katedra Filozofii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, s. 48--58, ISBN: 8392027043
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8256] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Konflikt i współdziałanie w poglądach społecznych Marii Ossowskiej, Joanna Dudek
// W: W kręgu historii, prawa i nauki o polityce : księga dedykowana pamięci Profesora Alberta Pawłowskiego; praca zbiorowa, 2004. / pod red. Wiesława Hładkiewicza, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 51--60, ISBN: 8388327801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6811] [data modyf: 05-10-2004 18:29]
[11] Czy można zaprojektować wzór osobowy przedsiębiorcy? Kilka uwag historycznych i metodologicznych, Joanna Dudek
// W: Etyka w życiu gospodarczym, 2003. , Łódź : Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania(t. 6), s. 197--205, ISBN: 839154561X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5769] [data modyf: 20-05-2003 16:40]
[12] Konflikt i współdziałanie w poglądach społecznych Marii Ossowskiej, Joanna Dudek
// W: Veritas una sed doctrina multiplex : ksiega pamiątkowa ku czci prof. dr. hab. Józefa Jaronia, 2003. / red. nauk. Wojciech Słomski, Mariusz Ciszek, Siedlce : Akademia Podlaska, s. 171--176, ISBN: 8370512798
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6628] [data modyf: 20-06-2005 13:27]
[13] Wartości demokratyczne w koncepcji etycznej Marii Ossowskiej, Joanna Dudek
// W: Filozoficzne i empiryczne zagadnienia współczesnej demokracji, 2003. / red. nauk. Włodzimierz Kaczocha, Poznań : Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, s. 170--183, ISBN: 8389430002
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6119] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Rola wartościowania w procesie nauczania, Joanna Dudek
// W: Edukacja a wizje świata, 2002. , Słupsk : Katedra Filozofii Pomorskiej Akademii Ekonomicznej, s. 108--118, ISBN: 8391256871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5414] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Zagadnienie prawdy w etyce, Joanna Dudek
// W: Humanizm, prakseologia, pedagogika, 1998. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 159--172, ISBN: 8386832614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4508] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Wartości w myśleniu prakseologicznym, Joanna Dudek
// W: Transformacja i wartości : aksjologiczne aspekty transformacji ustrojowej w Polsce, 1997. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 21--29, ISBN: 8386832363
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3724] [data modyf: 04-02-2003 14:28]
[17] Spory metodologiczne w polskiej historiografii powojennej, Joanna Dudek
// W: Człowiek, język, wartości, 1994. / pod red. Lilianny Kiejzik, Zielona Góra : WSP, s. 17--25, ISBN: 8385693408
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5935] [data modyf: 02-09-2003 13:09]
[18] Wiek dziewiętnasty i dwudziesty, Joanna Dudek
// W: Wybór tekstów zródłowych z dziejów etyki, 1992. / wybór i oprac. Jarosłąw Dudek, Joanna Dudek, Krzysztof Kaszyński, Zielona Góra : WSP, s. 105--144, ISBN: 838569305X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5815] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sumienie naukowe i kryzys niezależności uczonych / Joanna Dudek, 2020. Rocznik Lubuski: Edukacja jako przestrzeń zmian t. 46, cz. 1, 203--218, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: etos, etyka zawodowa, niezależność, prawda, sumienie naukowe
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.34768/rl.2020.v461.16
[AWCZ-25828] [data modyf: 18-11-2020 13:12]
[20] [1]
[2] Etyka zawodu w mysli prakseologicznej / Joanna Dudek, 2018. Problemy Profesjologii, nr 1, 29--41, ISSN: 1895-197X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: celowość działania, dzielność, etyka zawodowa, prakseologia, racjonalność działania, sprawność, współdziałanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23107] [data modyf: 26-09-2018 14:02]
[11] [1]
[3] Proces humanizacji pracy czy nowe ideologie? / Joanna Dudek, 2018. Studies in Global Ethics and Global Education 9, 29--41, ISSN: 2392-0890, , eISSN: 2354-029X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cognitive capitalism, democracy, humanization of work, self-development, self-improvement, self-realization, self-regulation, well-being
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.5604/01.3001.0012.8146
[AWCZ-23535] [data modyf: 17-01-2019 11:30]
[5] [1]
[4] Etos uniwersytetu a globalny kłopot z jego tożsamością / Joanna Dudek, 2017. Studies in Global Ethics and Global Education vol. 7, 24-42, ISSN: 2392-0890, , eISSN: 2354-029X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.5604/01.3001.0010.5430
[AWCZ-22778] [data modyf: 24-05-2018 08:51]
[5] [1]
[5] Marii Ossowskiej "Przysposobienie wzoru obywatela do studenta" / Joanna Dudek, 2012. Edukacja Filozoficzna Vol. 53, 113--131, ISSN: 0860-3839, summ.
Słowa kluczowe: behaviour, dignity, ethos, intellectual, perfectionistic, qualifications, role model, socialisation, virtues
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16491] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Obecność perswazji w języku etyki / Joanna Dudek, 2007. Tekstualia : palimpsesty literackie artystyczne naukowe, 4, 3--13, ISSN: 1734-6029,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14468] [data modyf: 11-02-2010 08:13]
[7] Zasada "zgodnego współdziałania" jako fundament wartości demokratycznych w koncepcji Marii Osowskiej / Joanna Dudek, 2003. Kwartalnik Filozoficzny, z. 2, 55--69, ISSN: 1230-4050,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9000] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Prawda a wychowanie moralne / Joanna Dudek, 1999. Edukacja Humanistyczna, nr 2-3, 59--66
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7803] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Etyka a nauka? : Czy XXI wiek będzie wiekiem etyki? / Joanna Dudek, 1998. Głos Uczelni, nr 3/4, 14--15
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9079] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Tradycje etyki niezależnej - poglądy Tadeusza Kotarbińskiego jako wyraz kontynuacji / Joanna Dudek, 1994. Przegląd Religioznawczy, nr 3, 111--124, ISSN: 1230-4379,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9076] [data modyf: 11-06-2010 09:23]
[11] Czy inżynier musi postępować moralnie? / Joanna Dudek, 1993. Transformacje, nr 1-2, 22--23, ISSN: 1230-0292,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9078] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Czego się jeszcze można nauczyć od Tadeusza Kotarbińskiego? / Joanna Dudek // W: Etyka .- 2006, nr 39, s. 34--47, ISSN: 0014-2263,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7818] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Metodologiczne konsekwencje odrzucenia analitycznej definicji moralności. Uwagi filozoficzne / Joanna Dudek // W: Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej .- 2006, T. 46, s. 109--128, ISSN: 0867-5392,
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7684] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] O potrzebie zaufania / Joanna Dudek // W: Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym .- 2004, T. 7 nr 1, s. 91--100
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6566] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Czy można zaprojektować wzór osobowy przedsiębiorcy? Kilka uwag historycznych i merytorycznych / Joanna Dudek // W: Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym .- 2001, T. 6, s. 197--205
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6077] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Edukacja etyczna poprzez analizę idei sumienia, odpowiedzialności i godności / Joanna Dudek // W: Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym .- 2001, T. 4, s. 303--310
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-5188] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The art of living and the art of dying in the moral philosophy of Tadeusz Kotarbiński, 2018. Joanna Dudek // W: Ethical Thinking Past & Present (ETPP 2018/19) : Man and Death. Prešov, Słowacja Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2018, s. 205--2017, ISBN: 978-80-555-2164-0
Słowa kluczowe: Tadeusz Kotarbiński, art of dying, art of living, protective euthanasia

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-23440] [data modyf: 26-04-2019 11:01]
[5] [1]
[2] Rola usprawiedliwiania w uzasadnianiu ocen i norm moralnych, 2015. Joanna Dudek // W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny. Poznań, Polska Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 267, ISBN: 978370921620
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22507] [data modyf: 09-02-2017 10:59]
[3] Wzór osobowy nauczyciela akademickiego. Fenomen postawy naukowej Marii Ossowskiej, 2002. Joanna Dudek // W: Filozofia w Szkole : tradycje, przemiany, dążenia w procesie integracji europejskiej. Kielce, Polska Kielce : Wydaw. Phaenomena, 2003, T. 4, s. 313--328, ISBN: 839102167X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15759] [data modyf: 03-11-2004 14:40]
[4] Wiedza o wartościach moralnych a moralność człowieka, 2001. Joanna Dudek // W: Filozofia w Szkole : materiały konferencji naukowej. Kielce, Polska Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego, 2002, 3: Filozofia jako podstawa integracji nauczania i wychowania, s. 178--188, ISBN: 8391021629
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14990] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Sumienie w etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego, 1996. Joanna Dudek // W: Humanizm - Prakseologia - Pedagogika : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Drzonków, Polska 1997 : Stowarzyszenie Lubuskie, 1997, s. 129--138
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13428] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Czy nauczyciel jest skazany na wielkość moralną?, 1994. Joanna Dudek // W: Etyka zawodu nauczyciela. Nauczanie etyki : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : WSP, 1995, s. 74--77, ISBN: 8385693645
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15720] [data modyf: 03-09-2003 11:00]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy / (Red.) Joanna Dudek, Tomasz Turowski, Paweł Walczak, Joanna Zegzuła-Nowak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 329 s. .- ISBN: 9788378423331
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5757] [data modyf: 31-05-2019 11:29]
[2] Homo moralis - homo creativus : Prace dedykowane Profesorom Zdzisławowi Kalicie, Krzysztofowi Kaszyńskiemu / (Red.) Joanna Dudek, Stefan Konstańczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 230 s. .- ISBN: 9788378422013
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5374] [data modyf: 09-11-2015 10:57]
[3] Wybór tekstów źródłowych z dziejów etyki / (Red.) Jarosław Dudek, Joanna Dudek, Krzysztof Kaszyński .- Zielona Góra : WSP, 1992, 144 s. .- ISBN: 838569305X
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3897] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski