System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Grażyna Gajewska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: pedagogika (100 %)
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 98 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Współczesne tendencje, problemy i wyzwania w opiece i wychowaniu. Teoria, metodyka i praktyka w opinii studentów, 2020. Grażyna Gajewska Wydanie I, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" 280 s. , ISBN: 9788380957862, bibliogr. summ.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15366] [data modyf: 19-05-2020 12:12]
[100] [1]
[2] Współpraca z rodzicami : Wskazówki - programy - scenariusze spotkań, 2012. Grażyna Gajewska, Joanna Gajewska . t. 1, Zielona Góra : PEKW "GAJA" 252 s. , ISBN: 9788392910107,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11283] [data modyf: 07-01-2013 13:19]
[3] Teoretyczno - metodyczne aspekty opieki i wychowania w świetlicy : scenariusze spotkań, programy, 2011. Grażyna Gajewska, Elżbieta Turska . Tom 12, Zielona Góra : PEKW "GAJA" 306 s. , ISBN: 9788392105893,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10137] [data modyf: 11-05-2011 09:09]
[4] Pedagogika opiekuńcza : elementy metodyki, 2009. Grażyna Gajewska wyd. IV zmienione, Zielona Góra : PEKW "GAJA" 300 s. , ISBN: 9788392105879,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9084] [data modyf: 10-06-2009 09:19]
[5] Rodzinna opieka zastępcza z perspektywy województwa lubuskiego, 2009. Grażyna Gajewska, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 194 s. , ISBN: 9788388059292,
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9296] [data modyf: 30-11-2009 09:46]
[6] Teoretyczno - metodyczne podstawy opieki i wychowania w internacie i bursie szkolnej : scenariusze spotkań wychowawawczych z młodzieżą, 2009. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Elżbieta Turska . 11, Zielona Góra : PEKW "GAJA" 320 s. , ISBN: 9788392105886,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10109] [data modyf: 12-04-2011 09:48]
[7] Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edukacji, 2009. Grażyna Gajewska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 504 s. , ISBN: 9788374812719,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9338] [data modyf: 22-12-2009 09:43]
[8] Teoretyczno - metodyczne aspekty wychowania : scenariusze zajęć wychowawczych, 2008. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński . 2 wyd. III, rozsz., zm. i popr., Zielona Góra : PEKW "GAJA" 272 s. , ISBN: 9788392105855,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8674] [data modyf: 22-09-2008 09:45]
[9] Teoretyczno - metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych, 2008. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński . 3 wyd. III zmienione, Zielona Góra : PEKW "GAJA" 262 s. , ISBN: 9788392105862,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8714] [data modyf: 10-10-2008 15:54]
[10] Teoretyczno-metodyczne podstawy warsztatu wychowawcy kolonii : scenariusze zajęć wychowawczych, programy kolonii, półkolonii, obozów, biwaków, 2008. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Elżbieta . T. 10, Zielona Góra : PEKW "GAJA" 255 s. , ISBN: 9788392105831,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8423] [data modyf: 12-04-2011 10:34]
[11] Toretyczne i metodyczne aspekty kalendarza wychowawcy : scenariusze zajęć wychowawczych, 2008. Grażyna Gajewska, Artur Doliński, Anna Szczęsna-Szeib . 5 wyd. III zmienione, Zielona Góra : PEKW "GAJA" 323 s. , ISBN: 9788392105848,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8653] [data modyf: 13-08-2008 09:42]
[12] Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych, 2007. Grażyna Gajewska, Artur Doliński . 1 Wyd. 3 zm., Zielona Góra : PEKW "GAJA" 296 s. , ISBN: 9788392105824,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7855] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Pedagogika opiekuńcza : elementy metodyki, 2006. Grażyna Gajewska Wyd. 3 popr., Zielona Góra : PEKW "GAJA: 256 s. , ISBN: 8392105800, .- Wyd. 2 pod tyt.: Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka: wybrane zagadnienia teorii, metodyki i praktyki opiekuńczo-wychowawczej.- Zielona Góra: 2004
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6858] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Wychowanie do tolerancji. Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : Scenariusze zajęć. Z. 9, 2006. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Elżbieta , Zielona Góra : PEKW "GAJA" 220 s. , ISBN: 8392105818,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10110] [data modyf: 12-04-2011 10:10]
[15] Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy : scenariusze zajęć wychowawczych, 2005. Grażyna Gajewska, Karolina Bazydło-Stodolna, Zielona Góra : PEKW "GAJA" 310 s. , ISBN: 8391768872,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7166] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Teoretyczno-metodyczne aspekty korekcji zachowań : programy profilaktyczne, 2004. Artur Doliński, Grażyna Gajewska, Elżbieta , Zielona Góra : PEKW "GAJA" 216 s. , ISBN: 8391768864,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6857] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Warsztat opiekuna - wychowawcy młodszych dzieci : Scenariusze zajęć z zastosowaniem opowieści wychowawczej- zeszyt 6, 2004. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Elżbieta , Zielona Góra : PEKW "GAJA" 152 s. , ISBN: 8391768856,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6784] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania : scenariusze zajęć wychowawczych, 2003. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński . T. 2 Wyd. 2 zm., uzup. i popr., Zielona Góra : PEKW "GAJA" 227 s. , ISBN: 8391768813,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6383] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży : Scenariusze zajęć wychowawczych, 2003. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński . T. 4 Wyd. 2 zm., uzup. i popr., Zielona Góra : PEKW "GAJA" 199 s. , ISBN: 839176883X,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6385] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Edukacja środowiskowa w przestrzeni życiowej dzieci i młodzieży : środowisko edukacyjne a poczucie oparcia dzieci i młodzieży - studium pedagogiczne, 2002. Grażyna Gajewska, Toruń : Wydaw. Edukacyjjne "Akapit" 299 s. , ISBN: 8391547671,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6219] [data modyf: 27-05-2006 12:15]
[21] Teoretyczne i metodyczne aspekty kalendarza wychowawcy : scenariusze zajęć wychowawczych, 2002. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński . T. 5 Wyd. 2 popr., uzup. i zm., Zielona Góra : PEKW "GAJA" 3000 s. , ISBN: 8391768848,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6397] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych, 2002. Grażyna Gajewska, Artur Doliński . T.1 Wyd. 2 zm., uzup. i popr., Zielona Góra : PKW "GAJA" 286 s. , ISBN: 8391768805,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6253] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Teorytyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży a warsztat pracy pedagoga : scenariusze zajęć wychowawczych, 2002. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński . T. 3 [Wyd. 2 zm., uzup. i posz.], Zielona Góra : PEKW"GAJA" 220 s. , ISBN: 8391768821,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6396] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Elementy pedagogiki opiekuńczej oraz metodyki opieki i wychowania, 2001. Grażyna Gajewska, Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 124 s. , ISBN: 8386335793,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5425] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Kalendarz metodyczny : refleksja teoretyczna i metodyczna: scenariusze zajęć - zeszyt 5, 2001. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński, Zielona Góra : Stowarzyszenie Edukacyjne Pedagogów Praktyków "Cogito" 2001 s. (Zeszyty Metodyczne dla Pedagogów), ISBN: 8390190957,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-5587] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Warsztat pracy pedagoga : zbiór scenariuszy - zeszyt 4, 2000. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński, Zielona Góra : Stowarzyszenie Edukacyjne Pedagogów Praktyków "Cogito" 224 s. (Zeszyty Metodyczne dla Pedagogów), ISBN: 8391090949,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-5586] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Warsztat pracy pedagoga : zbiór scenariusz - zeszyt 3, 2000. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński, Zielona Góra : Stowarzyszenie Edukacyjne Pedagogów Praktyków "Cogito" 260 s. (Zeszyty Metodyczne dla Pedagogów), ISBN: 8391090930,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-5585] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka. Stan i perspektywy rozwoju : (wybrane zagadnienia teorii i praktyki pracy opiekuńczo-wychowawczej), 1999. Grażyna Gajewska, Zielona Góra : Stowarzyszenie Edukacyjne Pedagogów "Cogito" 144 s. , ISBN: 8391090914,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5447] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[29] Warsztat pracy pedagoga : zbiór scenariuszy - zeszyt 2, 1999. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna-Szeib, Artur Doliński, Zielona Góra : Stowarzyszenie Edukacyjne Pedagogów Praktyków "Cogito" 239 s. (Zeszyty Metodyczne dla Pedagogów), ISBN: 8391090922,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-5584] [data modyf: 13-01-2003 18:16]
[30] Warsztat pracy pedagoga : zbiór scenariuszy i konspektów, 1998. Grażyna Gajewska, Artur Doliński, Zielona Góra : Stowarzyszenie Edukacyjne Pedagogów Praktyków "Cogito" 292 s. , ISBN: 839109006,
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-5446] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Problemy - dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem, 1997. Grażyna Gajewska, Zielona Góra : Wydaw. WSP 190 s. , ISBN: 8386832239,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5444] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Teoretyczne podstawy działalności opiekuńczo-wychowawczej, czyli o meandrach naukowych opracowanych w Polsce koncepcji oraz ich umiędzynarodawiania i rozwoju w rozstrzygnięciu odpowiedzi na pytanie: Czy opieka i wsparcie mogą być zadaniem całożyciowym?, Grażyna Gajewska
// W: Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe : Studia z pedagogiki opiekuńczej, 2017. / pod red. Czesława Kustry, Małgorzaty Fopki-Kowalczyk i Agnieszki Bandury, Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", s. 85--94, ISBN: 9788363955496
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18975] [data modyf: 03-06-2019 11:56]
[5] [1]
[2] Children's Sense of Safety under Different Forms of Care at School and Where They Live, Grażyna Gajewska
// W: Child of many Worlds: Focus on the Problem of Ethnic Minorities, 2014. / eds. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, s. 129--139, ISBN: 9783631656877
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[WZCZ-16785] [data modyf: 08-04-2015 15:35]
[3] Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki opiekuńczej, Grażyna Gajewska
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011), 2011. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 79--86, ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13656] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Interpersonal and social support in cognitive perspectives of social pedagogy, Grażyna Gajewska
// W: Contemporary Challenges in Social Pedagogy, 2010. / edited by Ewa Jarosz, Miloslav Juzl, Miroslav Bargel jr., Brno : Institut mezioborových studií, s. 29--34, ISBN: 9788087182147
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12601] [data modyf: 28-01-2011 09:38]
[5] Pedagogika opiekuńcza w Polsce po 2000 roku w wybranych aspektach analizy, Grażyna Gajewska
// W: Pedagogika opiekuńcza: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, 2008. / red. Elżbieta Jundziłł, Róża Pawłowska, Gdańsk : Wydaw. HARMONIA, s. 475-490, ISBN: 9788371342790
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9891] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Więź społeczna, Grażyna Gajewska
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 7 : V - Ż, 2008. , Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 122--129, ISBN: 9788389501967
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10930] [data modyf: 03-03-2009 16:18]
[7] Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, Grażyna Gajewska
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 7 : V - Ż, 2008. , Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 721--734, ISBN: 9788389501967
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10933] [data modyf: 03-03-2009 16:15]
[8] Integrowanie wsparcia społecznego dziecka i rodziny zastępczej wyzwaniem społecznym w Polsce (refleksje teoretyczno - badawcze), Grażyna Gajewska
// W: Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku : przemiany w nauce, obecność międzynarodowa, kręgi tematyczne prac badawczych, 2007. / red. nauk. Barbara Kromolicka, Andrzej Radziewicz - Winnicki, Monika Noszczyk - Bernasiewicz, Katowice : Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN [i inni], s. 476--489, ISBN: 8388789139
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9119] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] edukacyjna funkcja rodziny i szkoły w środowisku miejskim na początku XXI wieku. Na przykładzie miasta Zielona Góra i odczuć dzieci w wieku od 9 do 16 lat, Grażyna Gajewska
// W: Rodzina i jej wartości w wielokulturowym społeczeństwie Europy=Family and its Values in Multicultural Europen Society, 2006. / red. nauk. Joanna Majchrzyk-Mikuła, Jan Saran, Ryki : Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, s. 441--459, ISBN: 838951110X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8383] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Pedagogiczne wspomaganie rodziny elementem wychowawczego i profilaktycznego programu szkoły. Diagnoza środowiska rodzinnego, Grażyna Gajewska
// W: Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i w praktyce pedagogicznej, 2006. / pod red. Marii Deptuły, Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 46--65, ISBN: 8370965717
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8418] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Profesjonalizacja warsztatu wychowawcy ośrodka szkolno -wychowawczego dla młodzieży niedostosowanej społecznie, Grażyna Gajewska
// W: Profilaktyka niedostosowania społecznego : teoria i praktyka: praca zbiorowa, 2006. / pod red. Leszka Albańskiego, Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, s. 83-88, ISBN: 9788392473619
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8793] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Efektywność profilaktyki i kompensacji zjawiska sieroctwa (opuszczenia) społecznego dzieci w Polsce - teoria a rzeczywistość, Grażyna Gajewska
// W: Niepełnosprawni, osieroceni, niedostosowani : problemy profilaktyki i wsparcia we współczesnej pedagogice: praca zbiorowa, 2005. / pod red. Izabelli Fornalik, Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, s. 201--214, ISBN: 8391203166
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7331] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Humanizacja uniwersyteckiego kształcenia pedagogów i nauczycieli warunkiem podwyższania ich samoświadomości, Grażyna Gajewska
// W: Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe, 2005. / red. naukowa Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 339--351, ISBN: 8374810041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8304] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Aspekty zagrożenia wykluczeniem społecznym dziecka osieroconego (w rodzinie, szkole, świetlicy socjoterapeutycznej, pogotowiu opiekuńczym i domu dziecka), Grażyna Gajewska
// W: Następstwa wykluczenia społecznego dla kobiet, dzieci i rodzin : wybrane zagadnienia, 2004. / red. Grażyna Miłkowska, Zielona Góra : Stowarzyszenia Penitencjarne "Patronat", s. 101--108
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7511] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Grażyna Gajewska
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 3: M - O, 2004. , Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 253--261, ISBN: 8389501244
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7124] [data modyf: 06-03-2008 15:45]
[16] Uwarunkowania wsparcia społecznego rodziny i dziecka w środowisku lokalnym, Grażyna Gajewska
// W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań: praca zbiorowa, 2004. / pod red. Andrzeja W. Janke, Toruń : Wydaw. Edukacyjne "AKAPIT", s. 260-272, ISBN: 838916308X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6940] [data modyf: 05-11-2004 11:18]
[17] Wsparcie społeczne dzieci i młodzieży gimnazjalnej oraz wychowanków świetlic socjoterapeutycznych i domów dziecka, Grażyna Gajewska
// W: Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i w środowisku lokalnym, 2004. / pod red. Marii Deptuły, Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, s. 123--140, ISBN: 837096513X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6939] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Rodzina w etiologii niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży wyznacznikiem zintegrowanej wieloaspektowej profilaktyki wychowawczej w środowisku zamieszkania, Grażyna Gajewska
// W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji : T. 1: Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego; T. 2: Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej, 2003. / pod red. Doroty Rybczyńskiej, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 111--132, ISBN: 8373082549
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6407] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Różne oblicza sytuacji biopsychospołecznej dziecka osieroconego w polsce: kompensacja i zapobieganie, Grażyna Gajewska
// W: W świecie dziecka osieroconego i rodziny adopcyjnej, 2003. / red. Alicja Kalus, Opole : Redakcja Wydaw. Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego (Człowiek -Rodzina - Społeczeństwo T. 2), s. 21--33, ISBN: 8388939599
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6308] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Codzienność a ciągłość, stałość i zmiana w procesie opieki i wychowania dzieci, Grażyna Gajewska
// W: Edukacja a życie codzienne, 2002. . T. 2, Katowice : Wyda. Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2089), s. 99--111, ISBN: 8322611935
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5602] [data modyf: 29-05-2006 08:30]
[21] Kompetencje nauczycieli warunkujące pozytywne efekty wychowawczo-opiekuńcze w procesie edukacji dzieci i młodzieży, Grażyna Gajewska
// W: Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian, 2002. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 109--124, ISBN: 83893321165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5750] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Uwarunkowania dobrych wychowawczo kolonii letnich, Grażyna Gajewska
// W: Świat przygody... świat przyrody... i coś tam jeszcze, i jeszcze coś tam, i jeszcze coś, 2002. , Zielona Góra : Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP, s. 9--23, ISBN: 83919386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4973] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Opuszczenie i osamotnienie dziecka wsród dorosłych, Grażyna Gajewska
// W: Nowe stulecie dziecku, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, s. 266--277, ISBN: 8386335807
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2933] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Przemiany w kształceniu pedagogów opiekuńczych warunkiem lepszego ich przystosowania do pracy zawodowej, Grażyna Gajewska
// W: Problemy integracji społecznej osób niepełnosprawnych i niedostosowanych, 2001. , Zielona Góra : Wydawnictwo Szkoły Nauk Humanisycznych I Społecznych Uniwersytetu Zielongórskiego, s. 151--157, ISBN: 8372680604
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2693] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Współdziałanie rodziców i pedagogów w opiece, wychowaniu i kształceniu dziecka - ludzką troską o wspólne dobro, Grażyna Gajewska
// W: Nauczyciele i rodzice : współpraca w wychowaniu, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 133--140, ISBN: 8372680582
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2607] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Oparcie i wsparcie społeczne dziecka w środowisku zamieszkania wezwaniem do pracy socjalnej, Grażyna Gajewska
// W: Społeczeństwo, demokracja, edukacja : nowe wyzwania w pracy socjalnej, 2000. , Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej, s. 288--304, ISBN: 8370963641
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4384] [data modyf: 05-02-2003 15:02]
[27] Opieka i edukacja środowiskowa w okresie przemian. Zastosowanie dorobku pedagogiki opiekuńczej do tworzenia i usprawniania niewykorzystanych i zaniedbanych obszarów, Grażyna Gajewska
// W: Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 320--327, ISBN: 8372680094
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2523] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Uwarunkowania i bariery w realizacji praw dziecka w obecnym systemie oświatowym, Grażyna Gajewska
// W: Pedagogiczne aspekty paktów praw człowieka i konwencji praw dziecka : założenia i rzeczywistość, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 209--215, ISBN: 8372680078
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2953] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[29] Przemiany systemu opieki w latach dziewięćdziesiątych a kompensacja sieroctwa społecznego, Grażyna Gajewska
// W: Sieroctwo społeczne i jego kompensacja, 1999. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 31--43, ISBN: 8372680019
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2724] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[30] Kształtowanie właściwych stosunków między domem dziecka a rodzinami wychowanków i lokalnym środowiskiem, Grażyna Gajewska, Franciszek Kulpiński
// W: Węzłowe problemy opieki i wychowania w domu dziecka, 1997. , Olsztyn : Wydaw. WSP, s. 331--352, ISBN: 8387315141
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4404] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia i pełnienia pierszoplanowych ról społecznych, Grażyna Gajewska
// W: Węzłowe problemy opieki i wychowania w domu dziecka, 1997. , Olsztyn : Wydaw. WSP, s. 353--397, ISBN: 8387315141
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4405] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Funkcje opieki wyznacznikiem zmian przestrzeni współczesnej edukacji dzieci i rodziców / Grażyna Gajewska, 2019. Studia z Teorii Wychowania T. X, nr 1 (26), 103--125, ISSN: 2083-0998, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: childcare, education, edukacja, functions of caring, funkcje opieki, opieka, przestrzeń edukacji, space of education
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24111] [data modyf: 28-05-2019 09:45]
[20] [1]
[2] Odpowiedzialność w edukacji versus dylematy etyczne pedagogów w kreowaniu postaw jednostkowych uczniów / Grażyna Gajewska, Paweł Zapeński, 2018. Horyzonty Wychowania vol. 17, nr 41, 139--152, ISSN: 1643-9171, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: dylemat etyczny, nauczyciel-wychowawca, odpowiedzialność w edukacji, postawa jednostkowa, proc, nauczyciel-wychowawca, odpowiedzialność w edukacji, postawa jednostkowa, proces opieki i wychowania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.17399/HW.2018.174109
[AWCZ-22813] [data modyf: 04-06-2018 11:28]
[6,5] [0,5]
[3] Pedagogika opiekuńcza a pedagogika rodziny w teorii, metodyce i praktyce. Razem czy osobno? Stan i perspektywy rozwoju / Grażyna Gajewska, 2018. Roczniki Pedagogiczne vol. 10, nr 4, 37--54, ISSN: 2080-850X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rped.2018.10.4
[AWCZ-23482] [data modyf: 07-01-2019 09:12]
[5] [1]
[4] Opieka i wychowanie w nowoczesnej świetlicy szkolnej - sprawozdanie z konferencji / Grażyna Gajewska, Krzysztof Zajdel, Joanna Hadzicka, Natalia Harewska, 2016. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 1, 223--225, ISSN: 2543-5124,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20777] [data modyf: 08-03-2017 11:23]
[5] Rodzinna piecza zastępcza w Polsce i w wybranych krajach. Lokalne systemy i sposoby wprowadzania zmian - sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji / Grażyna Gajewska, Krzysztof Zajdel, Joanna Hadzicka, Natalia Harewska, 2016. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 1, 227--229, ISSN: 2543-5124,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20778] [data modyf: 08-03-2017 11:25]
[6] Transmisja międzypokoleniowa domu w pieczy zastępczej / Grażyna Gajewska, 2016. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 10, 3--11, ISSN: 0552-2188, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21007] [data modyf: 10-02-2017 09:07]
[7] Publikacje zielonogórskich pedagogów / Grażyna Gajewska, 2011. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 5, 37--38
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16858] [data modyf: 07-01-2013 13:38]
[8] Dni rodzinnej opieki zastępczej / Grażyna Gajewska, 2008. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 7, 55--57
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13295] [data modyf: 10-10-2008 15:57]
[9] Mity o rodzinach zastępczych barierą w szkolnym funkcjonowaniu dzieci / Grażyna Gajewska, 2008. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 8, 13--22 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13374] [data modyf: 17-11-2008 13:13]
[10] O profesjonalizacji rodziców zastępczych / Grażyna Gajewska, 2006. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 9, 19--24
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11270] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Poczucie wsparcia społecznego u uczniów i wychowanków / Grażyna Gajewska, 2004. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 2, 8--13
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9571] [data modyf: 16-04-2004 09:34]
[12] Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej w kształceniu akademickim / Grażyna Gajewska, 2003. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr10, 49--54
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9378] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Podmiotowość rodziny i szkoły w edukacji dzieci i młodzieży / Grażyna Gajewska, 2003. Rocznik Lubuski: Dziecko w codzienności szkolnej, T. 29 cz. 2, 178--188, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11702] [data modyf: 21-02-2007 17:19]
[14] Wychowankowie bursy o podstawach rodzicielskich / Grażyna Gajewska, 2003. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 2, 33--36
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8796] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Opiekuńczo-wychowawcze możliwości szkoły / Grażyna Gajewska, 2001. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 2, 24-28
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7471] [data modyf: 10-01-2003 10:50]
[16] Opiekun wychowawca w opinii studentów i literaturze / Grażyna Gajewska, 1999. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 2, 36--39
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7470] [data modyf: 10-01-2003 10:50]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Możliwości i ograniczenia w podnoszeniu efektywności kształcenia opiekunów-wychowawców w szkole wyższej / Grażyna Gajewska // W: Pedagogika Szkoły Wyższej(Nr 21) .- 2003, s. 160-166
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6111] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Wsparcie międzyosobowe i społeczne w perspektywach poznawczych pedagogiki społecznej, 2010. Grażyna Gajewska // W: Sociální pedagogika ve střední Evropě 2010 : inovace a nové trendy: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno, Czechy Brno : Institut mezioborových studií, 2010, s. 192--198, ISBN: 9788087182154
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19873] [data modyf: 12-01-2011 11:33]
[2] Integrowanie działań społecznych opiekuńczo-wychowawczych na rzecz dziecka i rodziny w aspektach profilaktyki i kompensacji w środowisku. Wyzwania dla teorii i praktyki, pedagogiki społecznej i opiekuńczej, 2009. Grażyna Gajewska // W: Pedagogika społeczna w Europie Środkowej: stan obecny i perspektywy : zespół autorów. Brno, Czechy Brno : Instytut Studiów Interdyscyplinarnych, 2009, s. 229--235[CD-ROM], ISBN: 9788087182093
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19455] [data modyf: 18-01-2010 09:15]
[3] Ocenianie szkolne dzieci z różnych form opieki zastępczej a konsekwencje wychowawcze, 2009. Grażyna Gajewska // W: Problematika slovného hodnotenia v súčasnej škole : zborník príspevkov Katedry pedagogiky z konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok, Słowacja Ružomberok : Katolícka Univerzita, Pedagogická Fakulta, 2009, s. 85--91
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19123] [data modyf: 16-04-2009 12:03]
[4] Doskonalenie kształcenia pedagogów specjalności opiekuńczo - wychowawczej na Uniwersytecie Zielonogórskim, 2006. Grażyna Gajewska // W: Přínos univerzit k transformaci regionů : sborník z konference, 2. část. Ostrava, Czechy Ostrava : Ostravská univerzita, 2006, s. 5--17, ISBN: 8073682257
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18464] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Efektywność profilaktyki i kompensacji zjawiska sieroctwa (opuszczenia) społecznego dzieci w Polsce - teoria a rzeczywistość, 2004. Grażyna Gajewska // W: Niepełnosprawni, osieroceni, niedostosowani : problemy profilaktyki i wsparcia we współczesnej pedagogice. [Jelenia Góra], Polska Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, 2005, s. 201--214, ISBN: 8391203166
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17105] [data modyf: 08-06-2005 14:07]
[6] Rola pracownika socjalnego w kompensacji opuszczenia (sieroctwa) społecznego dzieci, 2003. Grażyna Gajewska // W: Praca socjalna wobec rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń człowieka : [materiały konferencyjne]. Kamień Śląski, Polska Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2005, s. 167--178, ISBN: 8373951288
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17671] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Wspomaganie rodziny - profilaktyka i wczesna interwencja pedagogiczna, 2002. Grażyna Gajewska // W: Modelowe rozwiązania działalności profilaktycznej w grupach dzieci i młodzieży : [materiały konferencyjne]. Wiechlice, Polska Zielona Góra : Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, 2003, s. 128--140, ISBN: 8391393895
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15477] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Płaszczyzny integracji w edukacji dzieci i młodzieży w teorii i praktyce, 2001. Grażyna Gajewska // W: Integracja w edukacji : dylematy teorii i praktyki: [materiały konferencyjne]. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2002, s. 74--84, ISBN: 8370964451
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15451] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Oparcie dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym dużego miasta, 2001. Grażyna Gajewska // W: Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym : materiały z konferencji naukowej. Kielce, Polska Kielce : Wydaw. Uczelniane Wszechnicy Świętokrzyskiej, 2001, T. 1, s. 99--115
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14000] [data modyf: 15-10-2002 10:01]
[10] Pedagogika opiekuńcza a działalność opiekuńczo-wychowawcza : stan i propozycje zmian, 1997. Grażyna Gajewska // W: Pedagogika opiekuńcza wobec współczesnej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej. Czudec k. Rzeszowa, Polska Rzeszów : Centrum Dodskonalenia Pedagogicznego, 1999, T. 1, s. 231--241
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13821] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży a opieka i edukacja środowiskowa, 1999. Grażyna Gajewska // W: Bezpieczeństwo człowieka w środowisku lokalnym : [materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej]. Olsztyn, Polska Olszyn : [br. wyd.], 1999, s. 230--239
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13823] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Wiedza o opiece i wychowaniu : Zależności i perspektywy rozwoju. Teoria wychowania opiekuńczego, zarys jej metodologicznego kształtu, 1998. Grażyna Gajewska // W: Perspektywy i kierunki rozwoju pedagogiki : [materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego]. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 1999, s. 301--310
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13842] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Działalność opiekuńczo-wychowawcza a praca socjalna, 1997. Grażyna Gajewska // W: Problemy kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych : [materiały konferencyjne]. Kamień Sląski, Polska Opole : Wydaw. Uniwesytetu Opolskiego, 1998, s. 197--206
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13822] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Główne kierunki przemian w systemie opieki i wychowania dzieci i młodzieży w Polsce współczesnej. Próba oceny, pytania i wątpliwości, 1996. Grażyna Gajewska // W: Opieka i wychowanie: systemy wychowania i opieki nad dziećmi w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencji. Kazimierz Dolny, Polska Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 1998, s. 43--50
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13819] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[15] Konwencja o Prawach Dziecka (1989) a opieka, a wychowanie, a edukacja, a Pakty Praw Człowieka, 1993. Grażyna Gajewska // W: Pakty praw człowieka w procesie edukacji : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [B. w.], 1994, s. 49--54
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16297] [data modyf: 26-03-2004 14:46]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Świat przygody... świat przyrody... i coś tam jeszcze, i jeszcze coś tam, i jeszcze coś... / (Red.) Grażyna Gajewska, Artur Doliński, Elżbieta , Anna Szczęsna-Szeib .- Zielona Góra : Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej, 2002, 262 s. .- ISBN: 839139836
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3811] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Sieroctwo społeczne i jego kompensacja / (Red.) Marek Heine, Grażyna Gajewska .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2623] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Edujkacja o źródeł: program autorski edukacji wczesnoszkolnej / / Magda M. .- Kraków , 2000 (Rec.) Grażyna Gajewska // Wychowanie na co Dzień .- 2002, nr 1, s. 33
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Pomoc i opieka - różne postacie / / Hajduk E., Hajduk B. .- Kraków , 2001 (Rec.) Grażyna Gajewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2002, nr 1, s. 63
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski