System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Marzanna Farnicka
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: psychologia (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: pedagogika (25 %)
Jednostka: Instytut Psychologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 169 pozycji bibliograficznych
66 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Psychospołeczne uwarunkowania pozytywnej adaptacji w adolescencji, 2018. Marzanna Farnicka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 236 s. , ISBN: 9788378423287, bibliogr. summ.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14853] [data modyf: 28-05-2019 14:40]
[100] [1] / [100] [1]
[2] Psychologia agresji. Wybrane problemy, 2016. Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Dorota Niewiedział, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 207 s. , ISBN: 9788301181017,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13193] [data modyf: 11-07-2016 08:31]
[3] Człowiek wobec wyzwań i zagrożeń współczesności. Rozwój - rodzina - edukacja, 2015. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Jerzy Herberger, Iwona Grzegorzewska, Anna Mróz, Katarzyna Grunt-Mejer, Dorota Niewiedział, Marzanna Farnicka, Urszula Gembara, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 223 s. , ISBN: 9788378421795,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12804] [data modyf: 09-11-2015 09:41]
[4] Między wyborem a przymusem : Rodzina a sposób radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, 2013. Marzanna Farnicka, Warszawa : Engram. Difin Spółka Akcyjna 195 s. , ISBN: 9788376418445,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11608] [data modyf: 28-07-2015 09:06]
[5] Przemiany realizacji zadań rozwojowych ewolucja czy rewolucja?, 2011. Marzanna Farnicka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 176 s. , ISBN: 9788374814225,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10588] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Jak prowadzić świetlice Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej? : poradnik, 2010. Marzanna Farnicka, Mateusz Szymański, Andrzej Kołodziejczyk wyd. II, uzup. i poprawione, Zielona Góra - Gorzów Wlkp. : Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej 163 s. , ISBN: 9788392538530,
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9843] [data modyf: 18-11-2010 10:49]
[7] Jak prowadzić świetlice Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej? : poradnik, 2009. Marzanna Farnicka, Mateusz Szymański, Andrzej Kołodziejczyk, Zielona Góra : Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej 169 s.
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9011] [data modyf: 02-04-2009 09:30]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Agresja dzieci i młodzieży, Marzanna Farnicka, Iwona Grzegorzewska
// W: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, 2020. / red. nauk. Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska, Aneta Rita Borkowska, Warszawa : Wydawnictwo PWN, s. 545--556, ISBN: 9788301207687
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21470] [data modyf: 28-04-2020 09:49]
[10] [0,5] / [14,2] [0,71]
[2] Entrepreneurship at school. Is institutional development of entrepreneurship possible?, Inetta Nowosad, Marzanna Farnicka
// W: Towards the Internationalisations of Education and the Labour Market. The European Perspective, 2019. / ed. Magdalena Zapotoczna, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, Uniwersytet Zielonogórski (International Forum for Education nr 12), s. 103--116, ISBN: 9788381802376
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.15804/IFforE2019.06   (pkt: 20)
[WZCZ-21356] [data modyf: 19-02-2020 10:50]
[14,2] [0,71] / [14,2] [0,71]
[3] Miedzy wyborem a przymusem - ku autonomiczności w pełnieniu roli kobiety i mężczyzny w rodzinie, Marzanna Farnicka
// W: Obyczajowość seksualna Polaków - perspektywa interdyscyplinarna, 2019. / red. Krzysztof Wąż, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 255--274, ISBN: 9788380955363
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20713] [data modyf: 06-11-2019 13:24]
[20] [1] / [20] [1]
[4] The key factors of acculturation in a diverse society. The reflection after the implementation of selected projects aimed at social integration and activation of individuals, Marzanna Farnicka
// W: Violencia y Diversidad Cultural, 2019. / ed. Valentín Martínez-Otero Pérez, Madryt : Nebrija Universidad, s. 57--69, ISBN: 9788412074703
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21092] [data modyf: 25-09-2019 15:01]
[5] [1] / [5] [1]
[5] Changes in the press discourse (2000-2016) on the process of school development, Marzanna Farnicka, Inetta Nowosad
// W: Leading and Managing for Development, 2018. / red. nauk. Roman Dorczak, Kraków : Jagiellonian University Institute of Public Affairs (Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego), s. 79--89, ISBN: 9788365688231
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20533] [data modyf: 04-06-2019 11:36]
[14,2] [0,71] / [14,2] [0,71]
[6] Conditions and development of creativity in the period of middle childhood, Marzanna Farnicka, Maria Miłkowska
// W: Creativity and Innovation as Challenges for the Systems of Education - Cross Cultural Perspective, 2018. / ed. by Marzanna Farnicka, Noemi Serrano Diaz, Inetta Nowosad, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek (International Forum for Education no. 11), s. 53--62, ISBN: 9788366220355
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: https://doi.org/10.15804/IFforE2018.04   (pkt: 20)
[WZCZ-20691] [data modyf: 04-06-2019 11:22]
[10] [0,5] / [14,2] [0,71]
[7] Conditions for the development of creativity - individual and environmental pespective, Marzanna Farnicka
// W: Creativity and Innovation as Challenges for the Systems of Education - Cross Cultural Perspective, 2018. / ed. by Marzanna Farnicka, Noemi Serrano Diaz, Inetta Nowosad, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek (International Forum for Education no. 11), s. 13--27, ISBN: 9788366220355
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: https://doi.org/10.15804/IFforE2018.01   (pkt: 20)
[WZCZ-20689] [data modyf: 04-06-2019 11:22]
[20] [1] / [20] [1]
[8] Zaburzenia internalizacyjne w rozwoju dzieci - rodzaje, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Marzanna Farnicka, Jerzy Herberger
// W: (Nie)codzienność indywidualizacji w przestrzeni wczesnoszkolnej. T.2 : Inny w ławce szkolnej, 2018. / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Marzanna farnicka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 77--110, ISBN: 9788380198074
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20089] [data modyf: 03-06-2019 11:16]
[14,2] [0,71] / [14,2] [0,71]
[9] Aktywność w Internecie - jako kontekst analizy rozwoju młodzieży, Marzanna Farnicka
// W: Dzieci i młodzież w XXI w. - ujęcie społeczne, 2017. / red. nauk. Monika Maciąg, Kamil Maciąg, Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, s. 213--229, ISBN: 9788365598998
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19732] [data modyf: 03-06-2019 11:10]
[5] [1] / [5] [1]
[10] Dlaczego i po co młodzież znajduje się w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych? Analiza przypadków, Marzanna Farnicka
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 2017. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Ernesta Magdy, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 137--150, ISBN: 9788378422860
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19104] [data modyf: 04-06-2019 12:03]
[20] [1] / [20] [1]
[11] Impact of Cyberspace on Individual Safety and Group Security ? A Human Developmental Psychology Approach, Marzanna Farnicka
// W: Cyberspace. Risks and Benefits for Society, Security and Development, 2017. / eds. J. Martín Ramírez, Luis A. García-Segura, - : Springer International Publishing, (Advanced Sciences and Technologies for Security Applications), s. 95--117, ISBN: 9783319549743    DOI: 10.1007/978-3-319-54975-0_6
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-54975-0_6   (pkt: 20)
[WZCZ-19154] [data modyf: 03-06-2019 11:52]
[20] [1] / [20] [1]
[12] Mądrość przekazów rodzinnych, Marzanna Farnicka
// W: Rodzina po ludzku. : Jak być niezłym rodzicem, 2017. / pod red. Piotra Żaka, Kielce : Wydawnictwo Charaktery, s. 121--135, ISBN: -
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19568] [data modyf: 03-06-2019 11:12]
[5] [1] / [5] [1]
[13] Rola rodziny w systemie resocjalizacji i profilaktyki społecznej w różnych krajach europejskich i pozaeuropejskich, Marzanna Farnicka, Mateusz Kuźmik
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 2017. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Ernesta Magdy, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 47--63, ISBN: 9788378422860
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19101] [data modyf: 04-06-2019 12:01]
[14,2] [0,71] / [14,2] [0,71]
[14] Rozwój zawodowy nauczycieli w zmieniającej się szkole - pytania o dobrostan i zaangażowanie w kontekście zmiany, Inetta Nowosad, Marzanna Farnicka
// W: O nową jakość edukacji nauczycieli, 2017. / red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak, Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 274--287, ISBN: 9788323529811
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19733] [data modyf: 03-06-2019 11:10]
[14,2] [0,71] / [14,2] [0,71]
[15] Warunki udanej adaptacji do szkoły - perspektywa psychologiczna, Marzanna Farnicka
// W: Pedagogika wczesnoszkolna: rekonstrukcja kluczowych problemów, 2017. / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska, Mirosława Nyczaj-Drąg, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 91--100, ISBN: 9788380196322
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19322] [data modyf: 31-05-2019 13:07]
[20] [1] / [20] [1]
[16] Eastern European Immigrants, Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Iwona Grzegorzewska
// W: The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies, 2016. / ed. by Constance L. Shehan, - : Wiley-Blackwell, s. 607--610, ISBN: 9781119085621
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17818] [data modyf: 26-04-2016 11:53]
[17] Family Correlates of Adolescents' Readiness to Assume the Role of Aggressor or Victim, Marzanna Farnicka, Iwona Grzegorzewska
// W: Aggression as a Challenge. Theory and research. Current Problems, 2016. / eds. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, s. 107--121, ISBN: 9783631656884
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[WZCZ-18040] [data modyf: 11-07-2016 09:03]
[18] Marginalization and Exclusion as Threats to the National Defense and Ways to Improve Resilience of Security Infrastructure, Marzanna Farnicka
// W: Security in Infrastructures, 2016. / ed. by J. Martin Ramirez and Juan Carlos Fernández, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, s. 162--185, ISBN: 9781443891080
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17910] [data modyf: 30-05-2016 08:59]
[19] Social Mobility, Marzanna Farnicka
// W: The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies, 2016. / ed. by Constance L. Shehan, - : Wiley-Blackwell, s. 1462--1466, ISBN: 9781119085621
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17817] [data modyf: 26-04-2016 11:50]
[20] Specific Differences in Determinants for Indirect Aggression Perpetrator and Victim Behaviour and Their Implications for the Phenomenon of Cyber-Violence, Marzanna Farnicka
// W: Advances in Psychology Research, 2016. / ed. by Alexandra M. Columbus . 117, New York : Nova Science Publishers, Inc., s. 1--27, ISBN: 9781634859622
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18455] [data modyf: 06-12-2016 09:42]
[21] Stages and Paths of Aggression Development - Knowledge that Awaits being Uncovered, Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
// W: Aggression as a Challenge. Theory and research. Current Problems, 2016. / eds. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, s. 19--32, ISBN: 9783631656884
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[WZCZ-18038] [data modyf: 11-07-2016 08:47]
[22] Tworzenie systemu wsparcia - perspektywa psychologiczna, Marzanna Farnicka
// W: Wsparcie społeczne w sytuacji kryzysowej, 2016. / red. nauk. Anna Korlak-Łukasiewicz, Magdalena Zdaniewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 11--20, ISBN: 9788378422204
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17824] [data modyf: 29-04-2016 09:59]
[23] Intrapsychic and social conditionings feeling excluded in a school environment, Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
// W: Development of Teacher Calling in Higher Education, 2015. / ed. by Gabriella Pusztai, Agnes Engler, Ibolya Revák Markóczi, Nagyvárad - Budapest, : Partium Press (Felsőoktatás & Társadalom 5), s. 115--125, ISBN: 9789631233995
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17399] [data modyf: 30-11-2015 12:20]
[24] Transformations of the polish education system and paths of teacher professionalization in the light of the consequences of the 1999 reform, Marzanna Farnicka
// W: Professional Calling in Higher Education : Challenges of Teacher Education in the Carpathian Basin, 2015. / ed. by Gabriella Pusztai and Tímea Ceglédi, Nagyvárad - Budapest, : Partium Press (Higher Education & Society 3), s. 33--47, ISBN: 9789631234015
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17308] [data modyf: 09-11-2015 11:52]
[25] ("Wyboista") droga profesjonalizacji psychologa szkolnego, Marzanna Farnicka, Anna Czechowska
// W: W poszukiwaniu paradygmatów rozwoju edukacyjnego i profesjonalnego, 2015. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 11--21, ISBN: 9788394231316
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17646] [data modyf: 26-02-2016 10:30]
[26] A Child of Many Worlds: A New Meaning of Acculturation, Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
// W: Child of many Worlds: Focus on the Problem of Ethnic Minorities, 2014. / eds. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, s. 213--223, ISBN: 9783631656877
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[WZCZ-16786] [data modyf: 08-04-2015 15:38]
[27] A New Tool in the Fight against Social Exclusion: The Questionnaire of School Life (QSL), Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Věra Kosíková, Vladimira Lovasová, Dariusz Freundenreich
// W: Child of many Worlds: Focus on the Problem of Ethnic Minorities, 2014. / eds. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, s. 177--191, ISBN: 9783631656877
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16787] [data modyf: 31-08-2015 10:09]
[28] Experience of aggression and taking up the roles of aggressor and victim by mongolian youth, Hanna Liberska, Tumendemberel Purev, Klaudia Boniecka, Marzanna Farnicka
// W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life as determinants of well-being, 2014. / ed. by Hanna Liberska . Vol. 3, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 171--185, ISBN: 9788380180109
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16783] [data modyf: 08-04-2015 11:17]
[29] Factors Conductive to Child and Adult Development in Education Systems: sources of wellbeing, Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
// W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life as determinants of well-being, 2014. / ed. by Hanna Liberska . Vol. 3, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 11--20, ISBN: 9788380180109
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16782] [data modyf: 08-04-2015 11:12]
[30] Family rituals among middle school and university students - psychologist's perspective, Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
// W: Etnosocial'nye processy v Sibiri, 2014. / U. V. Popkov . v. 10, Nowosibirsk : Institut Filosofii i Prava sibirskogo Otdeleniâ Rossijskoj Akademii Nauk, s. 180--187
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16403] [data modyf: 16-03-2017 12:08]
[31] Natinal Minorities with a Focus on the Roma Problem and its Historical and Social-Psychological Aspects, Václav Holeček, Marzanna Farnicka
// W: Child of many Worlds: Focus on the Problem of Ethnic Minorities, 2014. / eds. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, s. 67--83, ISBN: 9783631656877
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16784] [data modyf: 08-04-2015 15:33]
[32] Transmisja międzypokoleniowa - procesy zachodzące na styku pokoleń, Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
// W: Psychologia rodziny, 2014. / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 185--202, ISBN: 9788301180027
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16374] [data modyf: 17-11-2014 11:33]
[33] W poszukiwaniu sposobów prewencji - nie tylko samobójstw, Marzanna Farnicka
// W: Samobójstwo. Jeden problem, trzy spojrzenia, 2014. / red. nauk. Marzanna Farnicka, Ernest Magda, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 129--137, ISBN: 9788378421306
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16522] [data modyf: 16-01-2015 10:53]
[34] Zjawisko lęku wśród uczniów szkoły podstawowej, Daria Łagocka, Marzanna Farnicka
// W: Problemy rozwoju człowieka : teoria i praktyka edukacyjna, 2013. / red. nauk. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, s. 59--67, ISBN: 9788393228027
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15825] [data modyf: 27-08-2015 09:23]
[35] Diagnoza i jej społeczno-kulturowe uwarunkowania, Marzanna Farnicka
// W: Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli, 2012. / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 37--48, ISBN: 9788374813990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14540] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[36] Expectations Towards the Future as a Sphere of Resources of the So Called Difficult Youth, Marzanna Farnicka
// W: Development and Supporting the Development from the Perspective of the Human Sciences : Opportunities and Threats, 2012. / ed. by Anna Sobczak and Marta Znajmiecka-Sikora, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 335--350, ISBN: 9788375257953
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15235] [data modyf: 08-04-2013 14:00]
[37] Opieka zdrowotna nad uczniami, Marzanna Farnicka
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań, 2012. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka, Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, s. 405--406, ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14849] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[38] Poczucie wsparcia, Marzanna Farnicka
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań, 2012. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka, Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, s. 245--261, ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14837] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[39] Promocje uczniowskie jako wskaźnik sukcesu edukacyjnego, Marzanna Farnicka
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań, 2012. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka, Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, s. 341--343, ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14841] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[40] Rola dorosłych we wsparciu młodzieży gimnazjalnej, Marzanna Farnicka
// W: Życie Lubuszan : współczesność i perspektywy lubuskiej młodzieży, 2012. / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej, Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, s. 45--60, ISBN: 9788362098118
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14808] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[41] Powiat krośnieński, Anna Korlak-Łukasiewicz, Marzanna Farnicka
// W: Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy : przewodnik po badaniach, 2011. / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka, Zielona Góra : Media Consulting Agency, s. 32--39, ISBN: 9788392619741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14037] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[42] Stan umiejętności społecznych dzieci w polskich przedszkolach i szkołach podstawowych, Marzanna Farnicka
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne : obszary pracy współczesnej szkoły, 2011. / red. Krystyna Ferenz, Klaudia Błaszczyk, Iwona Rudek, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 35--43, ISBN: 9788375873924
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12967] [data modyf: 21-06-2011 14:05]
[43] Sytuacja rodziny z dzieckiem niedosłyszącym jako droga ku konstruktywnemu przystosowaniu, Marzanna Farnicka
// W: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - możliwości i ograniczenia rozwoju, 2011. / red. nauk. Hanna Liberska, Warszawa : Difin SA, s. 95--118, ISBN: 9788376415383
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14417] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[44] The role of a trainer of physical activity like a feature of/in psychical development, Marzanna Farnicka
// W: Humanistic and Social Issues of Physical Education, 2011. / red. nauk. Ryszard Asienkiewicz, Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, s. 21--27, ISBN: 9788374814584
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14404] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[45] Wybrane aspekty studiowania psychologii na kierunkach pedagogicznych, Marzanna Farnicka, Urszula Gembara
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011), 2011. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 537--542, ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13689] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[46] Wybrane trudności w badaniach nad uwarunkowaniami procesów psychologicznych zachodzących w rodzinie, Marzanna Farnicka
// W: Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin, 2011. / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina, Warszawa : Difin SA, s. 43--56, ISBN: 9788376415277
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14418] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[47] Wydarzenia związane z życiem rodzinnym i zawodowym w przekazie międzypokoleniowym w rodzinie, Marzanna Farnicka
// W: Rodzina i praca w warunkach kryzysu, 2011. / pod red. Lucyny Golińskiej, Eleonory Bielawskiej-Batorowicz, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 107--115, ISBN: 9788375255669
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13054] [data modyf: 23-08-2011 14:21]
[48] Young adults and parenting - evaluation and expectation of parenting in different types of families, Marzanna Farnicka
// W: Relations in marriage and family: genesis, quality and development, 2011. / edited by Hanna Liberska, Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 99--116, ISBN: 9788370968304
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14537] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[49] Wybór modelu diagnozy jako czynnik warunkujący trafną pomoc dziecku niepełnosprawnemu, Marzanna Farnicka
// W: Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji, 2010. / red. nauk. Zdzisława Janiszewska - Nieścioruk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 49--64, ISBN: 9788374813617
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12856] [data modyf: 21-04-2011 11:25]
[50] Sieć świetlic Caritas jako propozycja w profilaktyce niedostosowania społecznego i socjoterapii - założenia i cele oraz sposoby funkcjonowania jako organizacji, Marzanna Farnicka
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych : profilaktyka - reedukacja - resocjalizacja, 2009. / red. naukowa Grażyna Miłkowska, Anna Napadło, Zielona Góra : Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat", s. 145-153, ISBN: 9788392639503
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11985] [data modyf: 20-05-2010 09:52]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] 3D printing skills as a resource fo the development of creativity in middle childhood / Marzanna Farnicka, Noemi Serrano Diaz, 2019. Rocznik Lubuski tom 45, część 1, 123--134, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: constructivism, inequality, innovation, pre-school education, skills
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.34768/rl/2019.v451.07
[AWCZ-24807] [data modyf: 10-01-2020 13:55]
[10] [0,5] / [10] [0,5]
[2] Action Research as an Element of Integrative Research Model in Social Sciences : Badania w działaniu jako element integracyjnego modelu badań w naukach społecznych. / Marzanna Farnicka, 2019. Przegląd Badań Edukacyjnych Vol. 1, no 28, 219--233, ISSN: 1895-4308, , eISSN: 2392-1544, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: mixed methodology, qualitative approach, research traditions, scientific cognition
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)
[AWCZ-24623] [data modyf: 21-11-2019 13:07]
[70] [1] / [70] [1]
[3] Addressing the issue of violence in our society. The ten most important rules in the light of the study on "Society without violence" / Marzanna Farnicka, Jonathan Chumas, 2019. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje, nr 33, 9--16, ISSN: 2299-4033, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24387] [data modyf: 03-10-2019 08:29]
[2,5] [0,5] / [2,5] [0,5]
[4] Czy warto być altruistą? / Marzanna Farnicka, 2019. Psychologia w Szkole, 1(54), 28--33, ISSN: 1731-836X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23781] [data modyf: 11-03-2019 12:16]
[0] [0] / [0] [0]
[5] Developmental Psychopathology Approach in Addiction Diagnosis in Adolescence / Marzanna Farnicka, Miguel Bettin, 2019. Psychology vol. 10, no 5, 1--12, ISSN: 2152-7180, , eISSN: 2152-7199,
Słowa kluczowe: Addiction, Context, Diagnosis, Youth Development
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.4236/psych.2019.105046
[AWCZ-24389] [data modyf: 03-10-2019 09:05]
[2,5] [0,5] / [2,5] [0,5]
[6] Digitalization of education in the context of digital inequality / M. A. Abramova, Marzanna Farnicka, 2019. Professional Education in the Modern World. Russian Scientific Journal Vol. 9, no 4, 3167-- 3176, ISSN: 2224-1841, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: digital gap, digital literacy, digitalization of education, sociocultural prerequisites of information technologies implementation
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25165] [data modyf: 16-04-2020 16:24]
[2,5] [0,5] / [2,5] [0,5]
[7] Między pozytywizmem a interpretatywizmem - badania w działaniu jako element modelu badań w psychologii / Marzanna Farnicka, 2019. Czasopismo Psychologiczne vol. 25, nr 2, 143--149, ISSN: 1425-6460,
Słowa kluczowe: axiology, contextualism, epistemology, reflection on research process
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.14691/CPPJ.25.2.143
[AWCZ-24372] [data modyf: 21-11-2019 13:10]
[5] [1] / [5] [1]
[8] Bilingual language acquisition in preschool age: The emotional context of kindergarten daily routines / Margarida Pocinho, Agnieszka Olczak, Marzanna Farnicka, 2018. Problemy Wczesnej Edukacji, nr 1, 30--39, ISSN: 1734-1582, , eISSN: 2451-2230, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: bilingual language acquisition, daily routines, emotional learning context, kindergarten, young children
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-22789] [data modyf: 28-05-2018 11:27]
[4,67] [0,33] / [4,67] [0,33]
[9] Determinanty transformacii sistemy obrazovaniâ kak social'nogo instituta / M. Abramowa, Marzanna Farnicka, 2018. Vestnik Nižnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta, 3--8, eISSN: 2311-4444,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22958] [data modyf: 24-07-2018 11:38]
[2,5] [0,5] / [2,5] [0,5]
[10] High Technology and Transformation of the Education system: constructive and destructive results / R. Kamenev, V. V. Krasheninnikov, Marzanna Farnicka, M. Abramowa, 2018. Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin vol. 8, no 6, 104--119, eISSN: 2226-3365, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23618] [data modyf: 04-02-2019 09:23]
[1,25] [0,25] / [1,25] [0,25]
[11] Hiperatividade com défice de atençao e rendimento neuropsicológico: do diagnóstico a intervençao em contexto escolar / Margarida Pocinho, N. Fernandes, Marzanna Farnicka, 2018. Revista de Psicologia, Educaçao e Cultura vol. XXII, no 1, 86--103, ISSN: 0874-2391, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22864] [data modyf: 14-06-2018 13:29]
[1,67] [0,33] / [1,67] [0,33]
[12] O możliwości zastosowania kategorii dobrostanu nauczycieli i zaangażowania w pracę w badaniach szkoły jako efektywnej organizacji / Marzanna Farnicka, Inetta Nowosad, Renata Socha, 2018. Edukacja Humanistyczna vol. 38, nr 1, 69- 86, ISSN: 1507-4943, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dobrostan, satysfakcja zawodowa, zaangażowanie w organizację, zaangażowanie w pracę
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22943] [data modyf: 13-07-2018 09:00]
[2,33] [0,33] / [2,33] [0,33]
[13] Powrót do klasy ósmej / Marzanna Farnicka, 2018. Psychologia w Szkole, 1(52), 6--13, ISSN: 1731-836X,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23780] [data modyf: 11-03-2019 12:15]
[5] [1] / [5] [1]
[14] Powrót do ósmej klasy / Marzanna Farnicka, 2018. Charaktery, nr 9, 8--8, ISSN: 1427-695X,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23779] [data modyf: 11-03-2019 12:12]
[5] [1] / [5] [1]
[15] Psychospołeczne uwarunkowania zachowań agresywnych we wczesnej adolescencji / Marzanna Farnicka, 2018. Psychologia Wychowawcza vol. 56, no 14, 11--24, ISSN: 0033-2860, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23617] [data modyf: 04-02-2019 09:04]
[7] [1] / [7] [1]
[16] Rozwój kreatywności dzieci w okresie średniego dzieciństwa i jego uwarunkowania / Marzanna Farnicka, Maria Miłkowska, 2018. Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 1, 93--108, ISSN: 2451-1420,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24370] [data modyf: 25-09-2019 11:05]
[2,5] [0,5] / [2,5] [0,5]
[17] Understanding the family violence - the intergenerational transmission as a explanatory mechanism of the second geneneration behaviour / Marzanna Farnicka, 2018. Quicio, Revista de Psicología, nr 3, 15--31, ISSN: 2539-469X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22618] [data modyf: 09-04-2018 13:51]
[5] [1] / [5] [1]
[18] What Can Psychology Offer in Security Sciences - Cross-Cultural Psychology Approach / Marzanna Farnicka, 2018. Security Dimensions. International and National Studies, no 25, 43--57, ISSN: 2353-7000, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.24356/SD/25/2
[AWCZ-22822] [data modyf: 05-06-2018 09:16]
[7] [1] / [7] [1]
[19] Znaczenie dobrostanu nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły. Implikacje badawcze / Inetta Nowosad, Marzanna Farnicka, 2018. Przegląd Badań Edukacyjnych Vol. 2, No. 27, 147--166, ISSN: 1895-4308, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: effective school, organisational development of school, school culture, well-being
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.12775/PBE.2018.022
[AWCZ-23422] [data modyf: 12-12-2018 14:07]
[6,5] [0,5] / [6,5] [0,5]
[20] 3D Technology for Children in Disadvantage Situations : Tecnologia 3D para crianças desfavorecidas / Margarida Pocinho, Soraia Garcěs, Noemi Diaz, Marzanna Farnicka, 2017. Revista de Estudios e Investigaciôn en Psycología y Educaciôn, nr 13, 1--3, ISSN: 1138-1663, , eISSN: 2386-7418,
Słowa kluczowe: 3D technology, creativity, dream makers, multiple intelligences
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: https://doi.org/10.17979/reipe.2017.0.13.3063
[AWCZ-22151] [data modyf: 29-12-2017 09:08]
[1,25] [0,25] / [1,25] [0,25]
[21] Aggressiveness, social support and school experiences as dimensions differentiating negative and positive adaptation among adolescents / Marzanna Farnicka, 2017. Current Issues in Personality Psychology, nr 4, 285--302, ISSN: 2353-4192, , eISSN: 2353-561X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: adaptation, adolescents, aggression, risk factors
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: https://doi.org/10.5114/cipp.2017.70740
[AWCZ-21932] [data modyf: 07-11-2017 10:11]
[12] [1] / [12] [1]
[22] Differences in Determinants of Indirect Perpetrator and Victim Behaviour / Marzanna Farnicka, 2017. The Open Psychology Journal Vol. 9, 149--159, ISSN: 1874-3501, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Adolescence, Aggression, Attachment, Temperament
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2174/1874350101609010149         Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[AWCZ-20935] [data modyf: 24-01-2017 09:50]
[5] [1] / [5] [1]
[23] Improvement o mental healh and cooperation skills: curiculum o peacekeeping personnel / Marzanna Farnicka, Juan Carlos Fernández, J. Martin Ramirez, 2017. Polskie Forum Psychologiczne tom 22, nr 1, 161--174, ISSN: 1642-1043, , eISSN: 2449-6871, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: coping with stress,, development of one's own resources, health protection,, professional competences,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: DOI: 10.14656/PFP20170109
[AWCZ-21264] [data modyf: 13-04-2017 09:21]
[4] [0,33] / [4] [0,33]
[24] Introduction / Marzanna Farnicka, 2017. HERJ Hungarian Educational Research Journal: Different Areas of Students - Problems Towards Understanding and Overcoming vol. 7, no 4, 7--11, ISSN: 2064-2199, bibliogr.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: DOI:10.14413/HERJ/7/4/1
[AWCZ-22346] [data modyf: 12-02-2018 09:01]
[5] [1] / [5] [1]
[25] Mental Problems in Adaptation of HE Students - Organizational and Individual Model of Coping with Adaptation Problems among Students / Marzanna Farnicka, 2017. HERJ Hungarian Educational Research Journal: Different Areas of Students - Problems Towards Understanding and Overcoming vol. 7, no 4, 75--84, ISSN: 2064-2199, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: adaptation, coping, optimization, student mobility
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: DOI:10.14413/HERJ/7/
[AWCZ-22345] [data modyf: 12-02-2018 09:01]
[5] [1] / [5] [1]
[26] Między poczuciem akceptacji, wsparcia a wykluczeniem - uwarunkowania różnych dróg adaptacji dzieci do szkoły. / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, 2017. Studia Edukacyjne, nr 43, 99--112, ISSN: 1233-6688, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-22030] [data modyf: 30-11-2017 09:44]
[6,5] [0,5] / [6,5] [0,5]
[27] O pracoholizmie raz jeszcze - jak zabezpieczyć się przed ryzykiem? / Natalia Nowak, Marzanna Farnicka, 2017. Remedium, nr 7-8, 14--16, ISSN: 1230-7769,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21933] [data modyf: 07-11-2017 11:29]
[2,5] [0,5] / [2,5] [0,5]
[28] The Impact of Cyber-Activity on Human Development / Marzanna Farnicka, 2017. Humanities and social sciences letters vol. 5, nr 2, 43--53, ISSN: 2312-5659, , eISSN: 2312-4318 , bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Behavior analyse, Brain, Context of development, Cyber-activity
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.18488/journal.73.2017.52.43.53
[AWCZ-21595] [data modyf: 07-08-2017 09:42]
[5] [1] / [5] [1]
[29] The Role of Assessment in Teaching Interaction for the Development of Autonomy / Vera Kosikova, Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, 2017. HERJ Hungarian Educational Research Journal: Different Areas of Students - Problems Towards Understanding and Overcoming vol. 7, no 4, 23--34, ISSN: 2064-2199, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Bloom's taxonomy, assessment criteria, formative function, work with errors
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: DOI:10.14413/HERJ/7/4
[AWCZ-22347] [data modyf: 12-02-2018 09:02]
[1,67] [0,33] / [1,67] [0,33]
[30] Well - being and work engagement: teachers' professional advancement and how to manage it over time / Renata Socha, Marzanna Farnicka, Inetta Nowosad, 2017. Acta Medicinae et Sociologica vol. 8, 115--132, ISSN: 2062-0284, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: commitment at organization, commitment at work, satisfaction, well-being
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.19055/ams.2017.8/25/7
[AWCZ-22764] [data modyf: 28-05-2018 10:23]
[1,67] [0,33] / [1,67] [0,33]
[31] Attachment and the risk of mental health disorders during adolescence / Iwona Grzegorzewska, Marzanna Farnicka, 2016. Health Psychology Report 4 (1), 8--15, ISSN: 2353-4184, , eISSN: 2353-5571,
Słowa kluczowe: adolescence, aggressiveness, externalizing, internalizing problems
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19801] [data modyf: 16-03-2017 12:09]
[32] Droga do integracji społecznej jako zadanie dla edukacji / Marzanna Farnicka, 2016. Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja t. 19, nr 2 (74), 91--108, ISSN: 1505-8808, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: acculturation, akulturacja, education, edukacja, identity, kształcenie zawodowe, samoocena, self-evaluation, tożsamość, vocational training
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20458] [data modyf: 12-10-2016 08:48]
[33] Intrapersonalne korelaty agresywności u młodych ludzi - uwarunkowania podejmowania roli agresora lub ofiary / Marzanna Farnicka, Iwona Grzegorzewska, 2016. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka Vol. 15, No. 2, 147--170, ISSN: 1644-6526, http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/558 .- [przedruk]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21050] [data modyf: 16-02-2017 09:01]
[34] Marginalization and Exclusion as violence "in" society / Marzanna Farnicka, 2016. Quicio, Revista de Psicología Vol. 1, No 1, 15--32, ISSN: 2539-469X, bibliogr. rys.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22055] [data modyf: 05-12-2017 11:51]
[35] Predyktory (podmiotowe i sytuacyjne) efektywnej adaptacji szkolnej - ujęcie rozwojowe / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Jari Erik Nurmi, 2016. Psychologia Rozwojowa t. 21, nr 1, 21--32, ISSN: 1895-6297, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: dobrostan, poczucie kompetencji, pupils, school, self-ability, self-efficacy, social suport, szkola, uczniowie, wellbeing, wsparcie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-20199] [data modyf: 27-06-2016 12:01]
[36] Quality Versus Equality. The Integration as the Component of Primarly School?s Excellence ? a Cross-Cultural Perspective / Marzanna Farnicka, 2016. Przegląd Badań Edukacyjnych vol. 2, nr 23, 105-124, ISSN: 1895-4308, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: inclusive education, education system,, equal chances,, mainstreaming,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2016.075
[AWCZ-21191] [data modyf: 22-03-2017 08:32]
[37] The chosen psychological conditionings to externalization problems during adolescence / Marzanna Farnicka, 2016. Journal of Addiction Research & Therapy: (International Conference and Exhibition on Dual Diagnosis July 18-19, 2016 Chicago, USA Vol. 7, Iss. 3 (Suppl), 73, ISSN: 2155-6105, .- [abstract]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20965] [data modyf: 02-02-2017 12:09]
[38] W poszukiwaniu uwarunkowań transmisji międzypokoleniowej - znaczenie pełnionej roli rodzinnej w kontynuowaniu wzorców rodzicielstwa / Marzanna Farnicka, 2016. Psychologiczne Zeszyty Naukowe: Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca, nr 1, 11--34, ISSN: 2451-1420, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: changes in family life patterns, developmental task, intergeneration transmission, parenthood, podejmowanie rodzicielstwa, relacje trójpokoleniowe, transmisja miedzypokoleniowa, wczesna dorosłość, young adult
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20225] [data modyf: 04-07-2016 08:52]
[39] Zmiany oczekiwać przyszłościowych jako przejaw integracji społecznej beneficjentów placówek pomocy społecznej / Marzanna Farnicka, 2016. Dyskursy Młodych Andragogów 17, 157--172, ISSN: 2084-2740, tab. summ.
Słowa kluczowe: acculturation, akulturacja, integracja społeczna, samoocena, self-esteem, social integration, support, training, trening, wsparcie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20735] [data modyf: 20-12-2016 09:17]
[40] A Central European Face of Criminology and Rehabilitation - Processes, Changes and Problems / J. Martin Ramirez, Marzanna Farnicka, 2015. The Open Criminology Journal: A Central European Face of Criminology and Rehabilitation - Processes, Changes and Problems Vol. 8, 1--3, ISSN: 1874-9178,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18989] [data modyf: 07-09-2015 12:25]
[41] Agresywność i zachowania agresywne młodzieży a percypowane przez nią postawy rodzicielskie. Perspektywa rozwojowa / Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, 2015. Psychologia Rozwojowa tom 20, nr 4, ?, ISSN: 1895-6297,
Słowa kluczowe: młodzież, postawy rodzicielskie, stałość, zachowania agresywne, zmiana
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19783] [data modyf: 08-02-2016 09:34]
[42] Intrapersonal correlates of aggression in adolescents: determinants of undertaking the role of the perpetrator and the victim / Marzanna Farnicka, Iwona Grzegorzewska, 2015. Current Issues in Personality Psychology, 3(1), 25--35, ISSN: 2353-4192, , eISSN: 2353-561X,
Słowa kluczowe: aggression, attachment styles, hostility, temperamental characteristics
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-18966] [data modyf: 07-01-2016 09:45]
[43] (Nowa) Droga realizowania projektów? / Marzanna Farnicka, 2015. Praca Socjalna, nr 6, 148--153, ISSN: 0860-3480, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19739] [data modyf: 25-01-2016 09:18]
[44] Patterns of Aggressive Behaviour and Victimization in Adolescents / Marzanna Farnicka, Iwona Grzegorzewska, 2015. The Open Psychology Journal Vol. 8, 23--31, ISSN: 1874-3501,
Słowa kluczowe: assertiveness, attachment, family determinants, perpetrator role, victimization
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)        Cytowania wg Scopus: 2 [26-10-2020]
[AWCZ-18847] [data modyf: 31-07-2015 12:33]
[45] Student's attitudes to the "others" and their sense of wellbeing ? Polish sample / Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, 2015. Acta Medicinae et Sociologica Vol. 6, 5--15, ISSN: 2062-0284, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: aggression, attitudes, majority, minorities, satisfaction with life, youth
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20075] [data modyf: 20-05-2016 09:15]
[46] Translâciâ kul'tury i/ili razvitie v deâtel'nosti: germano-rossijskaâ i anglo-saksonsaâ modeli obrazovaniâ / M. A. Abramova, V. V. Krasheninnikov, Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, 2015. Filosofia obrazovania, 2 (59), 37--45, ISSN: 1811-0916,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19053] [data modyf: 07-09-2015 12:25]
[47] Uwarunkowania poczucia dobrostanu psychicznego u dzieci w środowisku szkolnym / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, 2015. Problemy Wczesnej Edukacji, 4(31), 77--91, ISSN: 1734-1582, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: adaptacja, adaptation, changes in time, poczucie dobrostanu, primary school, pupils, sense of well-being, szkoła podstawowa, uczniowie, zmiany w czasie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19992] [data modyf: 20-04-2016 10:41]
[48] Why is it Difficult to Oust Violence from Correctional Institutions? / Marzanna Farnicka, 2015. The Open Criminology Journal: A Central European Face of Criminology and Rehabilitation - Processes, Changes and Problems Vol. 8, 19--23, ISSN: 1874-9178,
Słowa kluczowe: approval of aggression, readiness for aggression, violence legitimacy, violence of prison staff
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.2174/1874917801508010019
[AWCZ-18930] [data modyf: 14-03-2017 11:07]
[49] Aggressive Behaviour During Breaks as a Manifestation of Different Types of Culture at School / Marzanna Farnicka, 2014. Sociology Study Volume 4, Number 1, 18--26, ISSN: 2159-5526, summ.
Słowa kluczowe: aggression, school, school culture, social behaviour, values in education
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18088] [data modyf: 29-07-2015 10:23]
[50] Cierpkie owoce reformy edukacji - perspektywa psychologiczna / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, 2014. Kultura i Edukacja, nr 1, 36--50, ISSN: 1230-266X, bibliogr.
Słowa kluczowe: effects of educational reform, students' activity, teachers' activity
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18171] [data modyf: 29-07-2015 10:34]
[51] Formative function of assessment in a psycho-didactical context / Věra Kosíková, Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, 2014. Polskie Forum Psychologiczne tom 19, nr 1, 7--16, ISSN: 1642-1043, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: adopting of concepts, analysis of student performance, assessment criteria, formative function of assessment, meta-reflection, psycho-didactical understanding, revised Bloom taxonomy, teaching and assessment goals, work with errors
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18842] [data modyf: 29-07-2015 11:31]
[52] Future perspectives as a condition of positive adaptation of young adults after traumatic experience / Marzanna Farnicka, 2014. Current Issues in Personality Psychology, 2(3), 164--170, ISSN: 2353-4192, , eISSN: 2353-561X,
Słowa kluczowe: event evaluation, expectations for the future, process of positive adaptation, self-esteem
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.5114/cipp.2014.46232
[AWCZ-18566] [data modyf: 16-03-2017 12:09]
[53] Manifestations of Aggression and Perception of Parental Attitudes - Comparative Studies. Changes over Time (New Version) / Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, 2014. Kultura i Edukacja, nr 5 (105), 128--147, ISSN: 1230-266X,
Słowa kluczowe: adolescents, aggressive behaviour, family conditionings of aggression, parental attitudes
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18843] [data modyf: 29-07-2015 11:31]
[54] Przejawy agresywności współczesnej młodzieży i ich uwarunkowania rodzinne / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, 2014. Rocznik Lubuski: Uwarunkowania zachowań ryzykownych Tom 40, cz. 1, 43--57, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: adolescents, aggressive behaviour, hostility, paternal attitudes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18724] [data modyf: 29-07-2015 11:16]
[55] Sprawozdanie z konferencji Developmental and social conditions of conflict and aggression. XXXVII CICA Conference (22-25 czerwca 2014, Zielona Góra) / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, 2014. Polskie Forum Psychologiczne tom 19, nr 2, 275--277, ISSN: 1642-1043,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18841] [data modyf: 29-07-2015 11:31]
[56] Szkoła wspólnych rządów / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, 2014. Psychologia w Szkole, nr 5, 23--27, ISSN: 1731-836X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18567] [data modyf: 31-07-2015 10:59]
[57] The Parenthood's intergenerational transmissions in adapting to modern life challenges / Marzanna Farnicka, 2014. Polish Journal of Applied Psychology 2, 12, 65--80, ISSN: 1642-1892,
Słowa kluczowe: changes in family life patterns, developmental task, intergeneration transmission, parenthood, young adult
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18527] [data modyf: 31-07-2015 10:54]
[58] Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się - analiza wybranych czynników / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, 2014. Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja, nr 3(67), 57--71, ISSN: 1505-8808, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: CRP, cele wychowania, proces uczenia się, wspieranie rozwoju, środowisko edukacyjne
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18855] [data modyf: 29-07-2015 11:11]
[59] Czy warto być altruistą / Marzanna Farnicka, 2013. Psychologia w Szkole, nr 2, 89--94, ISSN: 1731-836X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17830] [data modyf: 21-07-2015 12:51]
[60] Model badań gotowości do agresywności w okresie dorastania / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Věra Kosíková, 2013. Czasopismo Psychologiczne tom 19, nr 2, 355--360, ISSN: 1425-6460,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18565] [data modyf: 21-07-2015 12:43]
[61] Rytuały religijne w życiu młodzieży / Marzanna Farnicka, Tomasz Sałatka, 2013. Studia Paradyskie tom 23, 43--57, ISSN: 0860-8539, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18048] [data modyf: 21-07-2015 12:38]
[62] Sprawozdanie z XXXVI Miedzynarodowej Konderencji pod hasłem "towards Understanding Conflicts Aggression, Violence and Peace" (23-26 czerwca, Heviz, Węgry) / Marzanna Farnicka, 2013. Polskie Forum Psychologiczne tom 18, nr 4, 385--399, ISSN: 1642-1043, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18054] [data modyf: 21-07-2015 11:59]
[63] The Correlates of the Resilience of the Children of Alcoholics / Iwona Grzegorzewska, Marzanna Farnicka, 2013. Psychology Vol. 4, No. 12, 956--962, ISSN: 2152-7180, , eISSN: 2152-7199, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Alkoholics Family, Children, Positive Adaptation, Resiliance
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.4236/psych.2013.412138
[AWCZ-17789] [data modyf: 21-07-2015 11:57]
[64] The Relationship Between Attribution and the Level of Approval of Aggressive Behaviours - The Polish Study / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, 2013. Psychology Research Vol. 3, No 12, 687--692, ISSN: 2159-5542, bibliogr. tab.
Słowa kluczowe: aggressive behaviour, approval of aggression, attribution of aggression, readiness for aggression, social behaviour
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17937] [data modyf: 21-07-2015 11:41]
[65] Trudne jest życie bez wsparcia / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, 2013. Psychologia w Szkole, nr 5, 85--90, ISSN: 1731-836X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17831] [data modyf: 21-07-2015 12:51]
[66] Uwarunkowania podejmowania roli agresora lub ofiary - prezentacja modelu badań / Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, 2013. Polskie Forum Psychologiczne tom 18, nr 2, 245--255, ISSN: 1642-1043, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: identity, readiness for aggression, research model, transitions
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17829] [data modyf: 21-07-2015 12:51]
[67] W poszukiwaniu mechanizmów zmiany priorytetów w rozwoju społecznym / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, 2013. Czasopismo Psychologiczne, t. 19, 87--94, ISSN: 1425-6460, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: development tasks, intergenerational changes, intergenerational gap, social development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17828] [data modyf: 16-03-2017 12:10]
[68] Wizja własnego życia i rytuały rodzinne wskazywane jako życiowe źródła wsparcia / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, 2013. Rocznik Lubuski: Pedagogika społeczna na rzecz społeczności lokalnych, Tom 39, cz. 2, 215--225, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17819] [data modyf: 21-07-2015 11:23]
[69] Władza w rękach specjalisty / Marzanna Farnicka, 2013. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 1, 143--144, ISSN: 1642-1981,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17224] [data modyf: 21-07-2015 11:18]
[70] Cienie inicjacji / Marzanna Farnicka, 2012. Charaktery: magazyn psychologiczny, nr 11, 10, ISSN: 1427-695X,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17044] [data modyf: 05-02-2013 16:13]
[71] Dziecko niesłyszące i jego rodzina / Marzanna Farnicka, 2012. Niepełnosprawność i Rehabilitacja R. 12, nr 2, 31--39, ISSN: 1642-1981,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16563] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[72] Kryzys a działania edukacyjne (refleksje i postulaty) / Marzanna Farnicka, Mirosław Kowalski, 2012. Społeczeństwo i Rodzina, nr 30, 24--38, ISSN: 1734-6614, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16603] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[73] Nastoletnia miłość / Marzanna Farnicka, 2012. Psychologia w Szkole. Wydanie specjalne: Dziecko od Początku, 4, 34--38
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17045] [data modyf: 05-02-2013 16:31]
[74] Nienasycenie i co dalej? / Marzanna Farnicka, 2012. Rocznik Lubuski: Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki Tom 38, cz. 2, 353--357, ISSN: 0485-3083,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16959] [data modyf: 21-01-2013 09:32]
[75] Wrażliwy krzykacz / Marzanna Farnicka, 2012. Psychologia w Szkole: wydanie specjalne, 1, 58--61, ISSN: 1731-836X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16506] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[76] Społeczne uwarunkowania diagnozy w pracy instytucji / Marzanna Farnicka, 2011. Praca Socjalna, 3, 74--84, ISSN: 0860-3480, rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15697] [data modyf: 07-06-2011 10:11]
[77] Wyzwania stojące przed rodziną w sytuacji rozpoznania niepełnosprawności u dziecka / Marzanna Farnicka, 2011. Niepełnosprawność: półrocznik naukowy, nr 6, 18--33, ISSN: 2080-9476, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16367] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[78] Młodzi wobec własnej przyszłości / Marzanna Farnicka, 2010. Rocznik Lubuski: dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia Tom 36, cz. 1, 23--35, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15137] [data modyf: 04-11-2010 14:00]
[79] Nowa rola specjalisty w ośrodkach i placówkach pomocy środowiskowej / Marzanna Farnicka, 2010. Praca Socjalna, 3, 106--111, ISSN: 0860-3480,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14837] [data modyf: 28-06-2010 10:12]
[80] Jak cenione są wartości życia rodzinnego przez trzy generacje Polaków? Rola średniego pokolenia w ich przekazywaniu / Marzanna Farnicka, 2008. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 3-4, 112--119 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14031] [data modyf: 28-09-2009 08:31]
[81] Ocena projektu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Marzanna Farnicka, 2008. Niepełnosprawność i Rehabilitacja R. 8, nr 1, 62--66, ISSN: 1642-1981,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12961] [data modyf: 11-04-2008 12:09]
[82] Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z Udziałem Gości Zagranicznych "Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie" (Gdańsk, 8 marca 2006) / Marzanna Farnicka, 2006. Psychologia Rozwojowa T. 11, nr 4, 165--168, ISSN: 1895-6297,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12692] [data modyf: 30-01-2008 10:46]
[83] Refleksje o źródłach wychowania / Marzanna Farnicka, 2001. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 10, 50--53
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8003] [data modyf: 10-01-2003 11:08]
[84] Sposoby radzenia sobie z rozwodem przez dzieci / Marzanna Farnicka, 2000. Wychowanie na co Dzień, nr 3, 19--22, ISSN: 1230-7785,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8006] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[85] Sposoby radzenia sobie z rozwodem przez dzieci / Marzanna Farnicka, 2000. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 1, (6)-(8)
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8004] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[86] Jak sobie poradzić z rozwodem rodziców (według koncepcji Wallerstein) / Marzanna Farnicka, 1999. Problemy Rodziny, nr 1, 67--71
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8005] [data modyf: 10-01-2003 11:08]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Processes which support the creation of an environment conducive to learning / Hanna Liberska, Marzanna Farnicka // W: Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin .- 2014, No. 4, s. 7--16, eISSN: 2226-3365,
Słowa kluczowe: educational environment, factors impeding and supporting learning process, the process of learning,

Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9968] [data modyf: 03-08-2015 09:40]
[2] Psihičeskoe zdorov'e ženšin, vovlečennyh w process nepreryvnogo obrazovania = The sense of well-being of women involved in lifelong education / Hanna Liberska, Marzanna Farnicka // W: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta .- 2014, 1, s. 175--183, eISSN: 2226-3365,
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9887] [data modyf: 07-08-2015 10:15]
[3] The sense of well-bein of women involved in lifelong education / Hanna Liberska, Marzanna Farnicka // W: Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin .- 2014, nr 1, s. 175--183, eISSN: 2226-3365, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: emotional and physical condition, lifelong education,, mental,, well-being,,

Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2226-3365.1401.15
[AWI-10497] [data modyf: 06-04-2017 08:32]
[4] Cele wychowania w świetle ponowoczesności. Współczesne wyznaczniki uwarunkowań interpretacji celów wychowania / Marzanna Farnicka // W: Studia z Teorii Wychowania .- 2011, tom II, nr 1, s. 126--138, ISSN: 2083-0998, tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9016] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[5] Jaki uczeń? Znaczenie przyjętego paradygmatu natury człowieka w wychowaniu / Marzanna Farnicka // W: Studia z Teorii Wychowania .- 2010, nr 1, s. 151--160, ISSN: 2083-0998,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8771] [data modyf: 15-09-2014 09:12]
[6] Zmiany w zakresie realizacji zadań rozwojowych wczesnej dorosłości w trzech pokoleniach dorosłych Polaków (w zakresie danych biograficznych i oczekiwanego doświadczenia) / Marzanna Farnicka // W: Roczniki Socjologii Rodziny .- 2010, T. 20, s. 109-130, ISSN: 0867-2059,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-9286] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Is culturally relevant pedagogy an adequate model of life long learning education?, 2012. Marzanna Farnicka, Hanna Liberska // W: Lifelong learning : Continuous education for sustainable development : Proceedings of the 11th International Cooperation. Saint Petersburg, Rosja Saint Petersburg : Scientific editors N.A. Lobanov, V.N. Skvortsov, 2013, Vol. 11, s. 119--122, ISBN: 9785829012670
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21001] [data modyf: 14-03-2017 11:20]
[2] The educational activity and personal development of woman an exploration of success and threat areas, 2012. Marzanna Farnicka, Hanna Liberska // W: Lifelong learning : Continuous education for sustainable development : Proceedings of the 11th International Cooperation. Saint Petersburg, Rosja Saint Petersburg : Scientific editors N.A. Lobanov, V.N. Skvortsov, 2013, Vol. 11, s. 102--104, ISBN: 9785829012670
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21000] [data modyf: 14-03-2017 11:20]
[3] Aggressive behaviour in school as a manifestation of school's culture, 2012. Marzanna Farnicka // W: Poruchy správania ako sociálny a edukačný fenomen. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice, Słowacja Bratislava : IRIS, 2012, s. 117--127, ISBN: 9788089238699
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20670] [data modyf: 16-10-2013 10:01]
[4] Wzory rodziny czy wzory kultury?, 2007. Marzanna Farnicka // W: Człowiek w sieci zniewolonych dróg : II Konferencja Naukowa. Pułtusk, Polska Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2007, s. 50-59, ISBN: 8389709544
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18186] [data modyf: 23-02-2007 13:17]
[5] Źródła wychowania. Analiza czynników wynikających ze wzorców i wymagań kulturowych, 2000. Marzanna Farnicka // W: Dziecko w kręgu wychowania : [materiały ogólnopolskiej konferencji]. Gliwice, Polska Kraków : "Impuls", 2002, s. 67--75, ISBN: 8373081194
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14410] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Creativity and Innovation as Challenges for the Systems of Education - Cross Cultural Perspective : Seria: International Forum for Education / (Red.) Marzanna Farnicka, Noemi Serrano Diaz, Inetta Nowosad .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, no. 11, 133 s. .- ISBN: 9788366220355
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5795] [data modyf: 31-05-2019 11:29]
[2] (Nie)codzienność indywidualizacji w przestrzeni wczesnoszkolnej. T.2 : Inny w ławce szkolnej / (Red.) Marzenna Magda-Adamowicz, Marzanna Farnicka .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 .- ISBN: 9788380198074
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5718] [data modyf: 29-05-2019 13:55]
[3] HERJ Hungarian Educational Research Journal / (Red.) Marzanna Farnicka .- Debrecen, Hungary : Debrecen University Press, 2017, vol. 7, no 4
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5682] [data modyf: 12-02-2018 09:38]
[4] Aggression as a Challenge. Theory and research. Current Problems / (Red.) Hanna Liberska, Marzanna Farnicka .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016 .- ISBN: 9783631656884
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5466] [data modyf: 11-07-2016 08:43]
[5] The Open Criminology Journal : A Central European Face of Criminology and Rehabilitation - Processes, Changes and Problems / (Red.) J. Martin Ramirez, Marzanna Farnicka .- [B.m.] : Bentham Open, 2015, vol. 8, Vol. 8 .- ISSN: 1874-9178
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5307] [data modyf: 02-09-2015 16:32]
[6] Rocznik Lubuski : Uwarunkowania zachowań ryzykownych / (Red.) Marzanna Farnicka, Zbigniew Izdebski(*), Krzysztof Wąż .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2014, Tom 40, cz. 1, 238 s. .- ISSN: 0485-3083
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5275] [data modyf: 02-09-2015 16:27]
[7] Child of many Worlds: Focus on the Problem of Ethnic Minorities / (Red.) Hanna Liberska, Marzanna Farnicka .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2014, 227 s. .- ISBN: 9783631656877
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5305] [data modyf: 02-09-2015 16:26]
[8] Samobójstwo. Jeden problem, trzy spojrzenia / (Red.) Marzanna Farnicka, Ernest Magda .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 137 s. .- ISBN: 9788378421306
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5277] [data modyf: 02-09-2015 16:27]
[9] Conflict and Aggression. Developmental and Social Conditions : XXXVII CICA Conference, Zielona Góra, Poland, June 22-25, 2014 / (Red.) Camilla Pagani, Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, J. Martin Ramirez .- Warsaw : Difin SA, 2014, 138 s. .- ISBN: 9788379303946
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5219] [data modyf: 02-09-2015 16:26]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] The Mommy Brain. How motherhood makes us smarter / / Katherine Ellison .- New York : New York Basic Books , 2005 (Rec.) Marzanna Farnicka // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2008, nr 3-4, s. 177--179
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski