System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Jerzy Herberger
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Psychologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 30 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Człowiek wobec wyzwań i zagrożeń współczesności. Rozwój - rodzina - edukacja, 2015. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Jerzy Herberger, Iwona Grzegorzewska, Anna Mróz, Katarzyna Grunt-Mejer, Dorota Niewiedział, Marzanna Farnicka, Urszula Gembara, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 223 s. , ISBN: 9788378421795,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12804] [data modyf: 09-11-2015 09:41]
[2] Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej, 2012. Beata Skwarek, Jerzy Herberger, Joanna Cichla ; red. nauk. Beata Skwarek, Jerzy Herberger, Joanna Cichla., Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 238 s. , ISBN: 9788363349004,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11020] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zaburzenia internalizacyjne w rozwoju dzieci - rodzaje, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Marzanna Farnicka, Jerzy Herberger
// W: (Nie)codzienność indywidualizacji w przestrzeni wczesnoszkolnej. T.2 : Inny w ławce szkolnej, 2018. / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Marzanna farnicka, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 77--110, ISBN: 9788380198074
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20089] [data modyf: 03-06-2019 11:16]
[2] Tożsamość akademicka studentów pedagogiki, Marcin Florkowski, Jerzy Herberger
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011), 2011. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 543--556, ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13690] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Atmosfera wychowawcza w rodzinach zróżnicowanych typologicznie, Jerzy Herberger(*)
// W: Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny*, 2010. / red. Joanna Cichla, Jerzy Herberger, Beata Skwarek, Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, s. 131--145, ISBN: 9788392896838
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16346] [data modyf: 07-11-2014 12:55]
[4] Studenci PWSZ w badaniach środowiskowych i psychologicznych, Jerzy Herberger, Antoni Jeżowski
// W: Głogów. Historia i perspektywy rozwoju, 2010. / praca zbiorowa pod red. Jarosława Hermaszewskiego, Ewy Czaińskiej, Beaty Kohlman, Głogów : Głogowskie Towarzystwo Naukowe, s. 125--152, ISBN: 9788360723012
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12171] [data modyf: 12-08-2010 12:48]
[5] Doświadczenie adopcji w świetle psychoanalizy współczesnej, Jerzy Herberger, Monika Kozłowska
// W: Współczesne koncepcje w opiece nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka, 2008. / red. nauk. Beata Skwarek, Jerzy Pająk, Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 33--44, ISBN: 9788392211495
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12169] [data modyf: 11-08-2010 14:42]
[6] Przemoc i agresja - ustalenia terminologiczne i teoretyczne, Monika Kozłowska, Jerzy Herberger
// W: Przemoc - w zachowaniu się dzieci i młodzieży : przyczyny, mechanizmy, profilaktyka, 2008. / red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Jerzy Herberger, Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 9--19, ISBN: 9788392211488
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10397] [data modyf: 15-09-2008 10:03]
[7] Rodzinne uwarunkowania przemocy jako formy regulacji stosunków międzyludzkich, Monika Kozłowska, Jerzy Herberger
// W: Przemoc - w zachowaniu się dzieci i młodzieży : przyczyny, mechanizmy, profilaktyka, 2008. / red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Jerzy Herberger, Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 29--36, ISBN: 9788392211488
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10398] [data modyf: 15-09-2008 10:05]
[8] PWSZ w Głogowie jako czynnik rozwoju młodzieży studiującej, Jerzy Herberger
// W: Głogów. W poszukiwaniu źródeł rozwoju, 2007. / pod red. Jarosława Hermaszewskiego, Głogów : Głogowskie Towarzystwo Naukowe, s. 151--169, ISBN: 9788360723005
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9815] [data modyf: 03-03-2008 11:36]
[9] Diagnostyczno-prognostyczne wykorzystanie wybranych metod psychologicznych w sporcie młodzieżowym, Jerzy Herberger, Leszek Korzewa
// W: Sport młodzieżowy w badaniach psychologicznych, 2005. / red. nauk. Edward Wlazło, Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, s. 45--56, ISBN: 838915644X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12173] [data modyf: 12-08-2010 13:29]
[10] Zależność między poczuciem koherencji a poziomem wybranych cech motorycznych studentów AWF, Jerzy Herberger, Leszek Korzewa
// W: Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej, 2001. / red. nauk. Edward Wlazło, Wrocław : Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego, s. 17--22, ISBN: 8387389706
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12172] [data modyf: 12-08-2010 13:22]
[11] Kształtowanie społecznych kompetencji i umiejętności studentów pedagogiki metodą treningowo-warsztatową, Jerzy Herberger
// W: Edukacja w okresie przemian ustrojowych, 1994. / red. nauk. Maria Jakowicka, Klaus Dieter Mende, Zielona Góra : WSP, s. 240--244, ISBN: 838569353X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7826] [data modyf: 23-11-2005 13:29]
[12] Trening interdyscyplinarny jako metoda ćwiczenia umiejętności psychologicznych studentów - kandydatów na nauczycieli, Jerzy Herberger
// W: Edukacja w okresie przemian ustrojowych, 1994. / red. nauk. Maria Jakowicka, Klaus Dieter Mende, Zielona Góra : WSP, s. 235--239, ISBN: 838569353X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7825] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Wykorzystanie treningu asertywności w działalności profilaktycznej, Jerzy Herberger
// W: Służyć dziecku : profilaktyka i promocja zdrowia, 1993. / praca zbiorowa pod red. Adama Dąbka, Zielona Góra : Pełnomocnik Wojewody Zielonogórskiego ds. Zapobiegania Narkomanii, s. 65--70
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12168] [data modyf: 11-08-2010 14:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Osobowość z perspektywy interpersonalnej / Jerzy Herberger, 2018. Spotkania. Rocznik Nauk Społecznych PWSZ w Głogowie, vol. 1, nr 2, 5--16, ISSN: 2544-0144, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23531] [data modyf: 16-01-2019 11:38]
[2] Konflikty w rodzinie jako czynnik kształtujący poczucie bezpieczeństwa u gimnazjalistów / Beata Skwarek, Jerzy Herberger, Katarzyna Sępowicz-Buczko, 2017. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 22 (1), 129--136, ISSN: 1896-8333, , eISSN: 2449-9013, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: conflicts, konflikty, mlodzież, parents, poczucie bezpieczeństwa, rodzice, sense of security, youth
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21279] [data modyf: 20-04-2017 09:44]
[3] Personality disorders in chosen professional groups / Jerzy Herberger, Monika Kozłowska, 2017. Problemy Profesjologii, nr 2, 143--155, ISSN: 1895-197X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: occupation, osobowość, personality, personality disorders, praca, zaburzenia osobowości
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22256] [data modyf: 26-01-2018 08:48]
[4] Relacje interpersonalne z perspektywy psychologii rozwoju człowieka / Jerzy Herberger, Monika Kozłowska, 2017. Relacje. Studia z nauk społecznych, 4, 35--48, ISSN: 2543-5124, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: relacje, rozwój i jego warunki, związki międzyludzkie
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22647] [data modyf: 16-04-2018 11:11]
[5] Wybrane zaburzenia wieku dziecięcego i młodzieńczego - rodzaje, uwarunkowania i przeciwdziałanie / Beata Skwarek, Jerzy Herberger, 2017. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 22 (1), 51--68, ISSN: 1896-8333, , eISSN: 2449-9013, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: childern, development, disorders, dzieci, młodzież, prevention, przeciwdziałanie, rozwój, youth, zaburzenia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21277] [data modyf: 20-04-2017 09:44]
[6] Poziom stresu związanego ze studiami i jego wybrane uwarunkowania / Jerzy Herberger, 2016. Psychologiczne Zeszyty Naukowe: Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca, nr 1, 61--74, ISSN: 2451-1420, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: poczucie koherencji, resources, sense of coherence, stres, stres związany ze studiami, stress, studying-related stress, zasoby
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20226] [data modyf: 04-07-2016 08:55]
[7] Aggression in Prison Service Personnel and its Causation / Jerzy Herberger, Ernest Magda, 2015. The Open Criminology Journal: A Central European Face of Criminology and Rehabilitation - Processes, Changes and Problems Vol. 8, 12--18, ISSN: 1874-9178,
Słowa kluczowe: aggression, prison service, stress
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1274/1874917801508010012
[AWCZ-18929] [data modyf: 14-03-2017 11:00]
[8] Wartości i interesy w działalności Fundacji na rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton / Jerzy Herberger, 2003. Rocznik Lubuski: Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie, T. 29 cz. 1, 225--244, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11693] [data modyf: 21-02-2007 17:08]
[9] Wewnątrzrodzinne uwarunkowania czynności karania dorastających dzieci / Jerzy Herberger, 1996. Edukacja: studia, badania, innowacje, nr 1, 44--61, ISSN: 0239-6858,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14965] [data modyf: 12-08-2010 12:53]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Centra Kompetencyjne: głogowskie doświadczenia i programy / Janusz Zimak, Maria Fudali, Jerzy Herberger // W: Problemy Narkomanii .- 1999, nr 1, s. 37--47
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5365] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Prison staff aggression and its determinants, 2014. Jerzy Herberger, Ernest Magda // W: Conflict and Aggression. Developmental and Social Conditions : XXXVII CICA Conference. Zielona Góra, Polska Warszawa : Difin SA, 2014, s. 72--73, ISBN: 9788379303946 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21539] [data modyf: 05-08-2015 09:37]
[2] Nauczyciel - wychowawca przedszkolny jako potencjalny profilaktyk w świetle wyników badań, 1998. Jerzy Herberger // W: Zdrowie psychiczne w zawodzie nauczycielskim=Psychische Gesundheit im Lehrerberuf : materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998, s. 149-153
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11944] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[3] Kształcenie magistrów rehabilitacji w uczelniach wychowania fizycznego. Kontrowersje modelowe, 1988. Jerzy Herberger, Zbigniew Kaptur // W: Kształcenie kadr kultury fizycznej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Kraków, Polska Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego, 1988, s. 271--275
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19707] [data modyf: 12-08-2010 13:00]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny / (Red.) Joanna Cichla, Jerzy Herberger(*), Beata Skwarek .- Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, 2010, 376 s. .- ISBN: 9788392896838
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5251] [data modyf: 07-11-2014 14:15]
[2] Przemoc - w zachowaniu się dzieci i młodzieży: przyczyny, mechanizmy, profilaktyka / (Red.) Lidia Kataryńczuk-Mania, Jerzy Herberger .- Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008, 116 s. .- ISBN: 9788392211488
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4513] [data modyf: 15-09-2008 10:00]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski