System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Edyta Kahl-Łuczyńska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 51 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Instytucjonalne doskonalenie nauczycieli w PRL (1956-1989) : ideologia, polityka, praktyka, 2012. Edyta Kahl-Łuczyńska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 160 s. , ISBN: 9788378420286,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13129] [data modyf: 31-05-2016 11:24]
[2] Polityczne aspekty instytucjonalnego doskonalenia nauczycieli w Polsce Ludowej w latach 1944-1956, 2011. Edyta Kahl-Łuczyńska, Wrocław : Wydawnictwo Arkot 214 s. , ISBN: 9788360098050,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13128] [data modyf: 31-05-2016 11:21]
[3] Związkowe doskonalenie nauczycieli w Polsce (1944 - 1989). Uwarunkowania. Przejawy. Konsekwencje, 2008. Edyta Kahl-Łuczyńska, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" 204 s. , ISBN: 9788375870138, bibliogr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8810] [data modyf: 05-12-2008 12:50]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Problematyka oświatowa na łamach tygodnika "Głos Kamiennej" (1925), Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa i oświaty w przekazie prasowym XX i pierwszych lat XXI wieku, 2018. / pod red. Iwonny Michalskiej, Grzegorza Michalskiego, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 339--350, ISBN: 9788380888456
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20459] [data modyf: 04-06-2019 11:16]
[2] Nauki społeczne i humanistyczne w świetle polityki partyjnej początku lat 70. i uchwał II Kongresu Nauki Polskiej, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. T. IV : Władza - Edukacja - Wiedza, 2017. / red. nauk. Joanna Król, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 157--168, ISBN: 9788378677321
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19968] [data modyf: 03-06-2019 11:08]
[3] Związkowa aktywność wspierająca wypoczynek, turystykę i rekreację nauczycieli w latach 60. XX wieku, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Związki zawodowe i organizacje nauczycielskie w okresie PRL-u, 2017. / red. nauk. Piotr Gołdyn, Poznań-Kalisz : Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM, s. 59--76, ISBN: 9788365512178
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19976] [data modyf: 03-06-2019 11:08]
[4] Przesłanki programowe i ideologiczne rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce w pierwszych latach powojennych, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Danucie Koźmian, 2016. / red. nauk. Elżbieta Magiera i Joanna Król . t. 2, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 385--413, ISBN: 9788364277634
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18482] [data modyf: 09-12-2016 13:17]
[5] O odnowę szkoły - zmagania opozycji z władzą w obliczu rozłamu realnego socjalizmu w Polsce, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Codzienność szkoły. Nauczyciel, 2014. / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 211--221, ISBN: 9788378505303
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17927] [data modyf: 01-06-2016 09:44]
[6] Doskonalenie nauczycieli w Polsce Ludowej lat 60. w perspektywie urzeczywistniania koncepcji jednolitego frontu wychowawczego, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Zaangażowanie? Opór? Gra? : Szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u, 2013. / pod red. nauk. Romualda Grzybowskiego, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek (Szkoła, Państwo, Społeczeństwo t. 4), s. 398--413, ISBN: 9788377806333
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17929] [data modyf: 01-06-2016 10:05]
[7] Między statycznością a dynamiką - model profesjonalnego nauczyciela a wewnątrzszkolne doradztwo w Polsce lat 80. i 90., Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Między wychowaniem a karierą zawodową, 2013. / red. Beata Jakimiuk, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 457--478, ISBN: 9788377027998
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17922] [data modyf: 31-05-2016 11:38]
[8] Rozważania nad edukacją w Polsce Ludowej, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Aspekty multidyscyplinarne, 2013. / pod red. Edyty Sadowskiej, Wiesława Sztumskiego . t. 2-3, Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej (Problemy Nowoczesnej Edukacji), s. 233--243, ISBN: 9788361425359
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17928] [data modyf: 01-06-2016 09:55]
[9] Budowniczy socjalizmu. Naukowa refleksja nad nauczycielem i jego sprawnością zawodową w czasach PRL-u, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Labor czy opus?** : Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy, 2012. / red. nauk. Anna Dobrychłop, Ewa Kowalska, Paweł Prüfer, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 155--175, ISBN: 9788378420453
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15090] [data modyf: 11-02-2013 12:42]
[10] Filozof dziecięcego obywatelstwa - wspomnienie o Januszu Korczaku, Edyta Bartkowiak, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Janusz Korczak i oblicza dzieciństwa [1] : Janusz Korczak i jego poglądy w recepcji współczesnych, 2012. / red. Katarzyna Barbara Kochan, Ewa Małgorzata Skorek . Tom 1, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 15--28, ISBN: 9788378420514
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15372] [data modyf: 10-06-2013 15:27]
[11] Oświata w ładzie monocentrycznym (na przykładzie Polski Ludowej), Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Wychowanie i kształcenie w systemach politycznych, 2012. / pod red. Elmara Anhalta i Dariusza Stępkowskiego, Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, s. 41--??, ISBN: 9788372014382
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17926] [data modyf: 01-06-2016 09:41]
[12] Związkowe doskonalenie nauczycieli wobec polityki oświatowej władz państwowych w Polsce Ludowej, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania. Uczeń - szkoła - nauczyciel, 2012. / pod red. Katarzyny Dormus i Ryszarda Ślęczki, Kraków : Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej tom I), s. 528--549, ISBN: 9788393537303
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17925] [data modyf: 01-06-2016 09:28]
[13] From the History of Preschool Upbringing, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: A Child in Family, Preschool and School Day-to-Day Reality, 2011. / Edited by Anetta Soroka-Fedorczuk, Mirosława Nyczaj-Drąg & Soňa Kariková, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek (International Forum for Education No. 2), s. 85--110, ISBN: 9788377803868
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14674] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Oświata i pedagogika w systemie ideologiczno-politycznym Polski Ludowej, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011), 2011. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 585--593, ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13696] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Z historii szkolnictwa. Polityka oświatowa wobec nauczycieli w czasach PRL, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne ( w poszukiwaniu wzorców pracy pedagogicznej), 2011. / pod red. Stefanii Walasek, Ewy Kowalskiej, Roberta Fudalego, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 43--48, ISBN: 9788375875508
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14357] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Doskonalenie nauczycieli w realizacji politycznego sensu szkoły w latach 1944-1989, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Edukacyjne przestrzenie : wybrane problemy pedeutologii, opieki i wychowania w ujęciu komplementarnym, 2010. / red. nauk. Robert Fudali, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 183--214, ISBN: 9788374812948
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11764] [data modyf: 24-02-2010 08:48]
[17] Źródła współczesnego modelu nauczyciela w orientacjach pedeutologicznych początków XX w. i dwudziestolecia międzywojennego, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Wybrane problemy teorii i praktyki pedagogicznej II Rzeczypospolitej, 2010. / red. nauk. Edyta Bartkowiak, Edyta Kahl, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 135--168, ISBN: 9788374813587
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12578] [data modyf: 20-01-2011 10:35]
[18] Kompetencje nauczycieli w profilaktyce przemocy dzieci i młodzieży szkolnej, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Przemoc - w zachowaniu się dzieci i młodzieży : przyczyny, mechanizmy, profilaktyka, 2008. / red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Jerzy Herberger, Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 53--57, ISBN: 9788392211488
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10400] [data modyf: 15-09-2008 10:28]
[19] Centralny Ośrodek Metodyczny, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: 100 lat ZNP : ludzie, fakty, sprawy, wydarzenia, 2005. / [red. nacz. Bolesław Grześ], Warszawa : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, s. 71--72, ISBN: 8171730659
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9582] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Dokształcanie nauczycieli, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: 100 lat ZNP : ludzie, fakty, sprawy, wydarzenia, 2005. / [red. nacz. Bolesław Grześ], Warszawa : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, s. 90--91, ISBN: 8171730659
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9583] [data modyf: 28-01-2008 11:30]
[21] Doskonalenia nauczycieli, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: 100 lat ZNP : ludzie, fakty, sprawy, wydarzenia, 2005. / [red. nacz. Bolesław Grześ], Warszawa : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, s. 93, ISBN: 8171730659
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9584] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Konferencje rejonowe, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: 100 lat ZNP : ludzie, fakty, sprawy, wydarzenia, 2005. / [red. nacz. Bolesław Grześ], Warszawa : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, s. 182--183, ISBN: 8171730659
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9585] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Nauczyciele - nowatorzy, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: 100 lat ZNP : ludzie, fakty, sprawy, wydarzenia, 2005. / [red. nacz. Bolesław Grześ], Warszawa : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, s. 257, ISBN: 8171730659
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9586] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Powiatowy Ośrodek Metodyczny, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: 100 lat ZNP : ludzie, fakty, sprawy, wydarzenia, 2005. / [red. nacz. Bolesław Grześ], Warszawa : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, s. 316--317, ISBN: 8171730659
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9587] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Ruch postępu pedagogicznego, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: 100 lat ZNP : ludzie, fakty, sprawy, wydarzenia, 2005. / [red. nacz. Bolesław Grześ], Warszawa : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, s. 349, ISBN: 8171730659
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9588] [data modyf: 28-01-2008 11:21]
[26] Samokształcenie nauczycieli, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: 100 lat ZNP : ludzie, fakty, sprawy, wydarzenia, 2005. / [red. nacz. Bolesław Grześ], Warszawa : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, s. 353--354, ISBN: 8171730659
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9589] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Studium Wiedzy Pedagogicznej, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: 100 lat ZNP : ludzie, fakty, sprawy, wydarzenia, 2005. / [red. nacz. Bolesław Grześ], Warszawa : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, s. 400--401, ISBN: 8171730659
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9590] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: 100 lat ZNP : ludzie, fakty, sprawy, wydarzenia, 2005. / [red. nacz. Bolesław Grześ], Warszawa : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, s. 464, ISBN: 8171730659
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9591] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Wystawy postępu pedagogicznego, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: 100 lat ZNP : ludzie, fakty, sprawy, wydarzenia, 2005. / [red. nacz. Bolesław Grześ], Warszawa : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, s. 476--477, ISBN: 8171730659
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9592] [data modyf: 28-01-2008 11:21]
[30] Doskonalenie nauczycieli w Polsce, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Nauczyciel - opiekun - wychowawca : (tradycje, teraźniejszość, nowe wyzwania), 2002. / pod red. Ryszarda Stankiewicza, Poznań, Zielona Góra : Wydaw. "Euryditus", s. 137--239, ISBN: 838614243X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6050] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[31] Lekcje otwarte formą zacieśniania więzi rodziny i szkoły, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu, 2002. / red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank . cz. 2, Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, s. 155--158, ISBN: 8386335866
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5477] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Tradycje i współczesność w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian, 2002. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 247--257, ISBN: 83893321165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5755] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Wychowanie w rodzinie szlacheckiej w poglądach i praktyce pedagogicznej doby Renesansu, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Rodzinne i pozarodzinne środowiska wychowawcze : (szkice historyczno-pedagogiczne), 2002. / pod red. Aleksandry Siedlaczek - Szwed i Iwony Wagner, Częstochowa : Wydaw. WSP, s. 17--29, ISBN: 8370986676
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5503] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Aktualność poglądów Ellen Key na nauczycielskie kompetencje zawodowe w perspektywie współczesnych przeobrażeń modelu edukacji, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Nowe stulecie dziecku, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, s. 414--419, ISBN: 8386335807
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9581] [data modyf: 28-01-2008 18:14]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Działalność oświatowa Związku Nauczycielsktwa Polskiego w okresie "propagandy sukcesu" (1970-1980) / Edyta Kahl-Łuczyńska, 2016. Przegląd Historyczno-Oświatowy vol. LIX, 1-2, 142--158, ISSN: 0033-2178, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-22621] [data modyf: 10-04-2018 11:06]
[2] Adaptacja oświatowej działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego do nowych podstaw ideowopolitycznych edukacji w Polsce Ludowej / Edyta Kahl-Łuczyńska, 2015. Przegląd Historyczno-Oświatowy, nr 3-4, 148--166, ISSN: 0033-2178, bibliogr.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20119] [data modyf: 31-05-2016 11:16]
[3] Związek Nauczycielstwa Polskiego w procesie przygotowania nauczycieli do zadań wychowawczych w Polsce po II wojnie światowej / Edyta Kahl-Łuczyńska, 2014. Wychowanie w Rodzinie t. X, nr 2, 37--54, ISSN: 2082-9019,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20120] [data modyf: 31-05-2016 11:29]
[4] Kształtowanie się polityki naukowej w Polsce Ludowej (1944-1951) / Edyta Kahl-Łuczyńska, 2013. Przegląd Historyczno-Oświatowy, nr 1-2, 51--73, ISSN: 0033-2178,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20118] [data modyf: 31-05-2016 11:00]
[5] Władze państwowe wobec nauczycieli i ich przygotowania zawodowego po październiku '56 / Edyta Kahl-Łuczyńska, 2012. Przegląd Historyczno-Oświatowy, nr 1-2, ??--170, ISSN: 0033-2178,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20117] [data modyf: 31-05-2016 10:57]
[6] Polityka oświatowa władz w procesie instalowania nowego ładu społecznego (1944-1948) / Edyta Kahl-Łuczyńska, 2011. Biuletyn Historii Wychowania 27, 33--50, ISSN: 1233-2224,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20128] [data modyf: 01-06-2016 09:17]
[7] Wychowanie dziecka w rodzinie szlacheckiej w XVI i XVII wieku / Edyta Kahl-Łuczyńska, 2011. Wychowanie w Rodzinie: Przekaz tradycji i kultury na przestrzeni wieków t. 1, 19--38 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: care, child, family, nobility, upbringing
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22623] [data modyf: 10-04-2018 11:05]
[8] Wzorzec nauczyciela i jego edukacja w polityce oświatowej władz państwowych w latach 1944--1948 / Edyta Kahl-Łuczyńska, 2011. Przegląd Historyczno-Oświatowy, nr 1-2, ??--84, ISSN: 0033-2178,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20116] [data modyf: 31-05-2016 10:49]
[9] Humanistyczna wizja nauczyciela - jej źródła i współczesne refleksje / Edyta Kahl-Łuczyńska, 2007. Łużyckie Zeszyty Naukowe, nr 3, 25--29
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13009] [data modyf: 07-10-2009 11:48]
[10] Miejsce i rola turystyki w rewalidacji niepełnosprawnych (historyczny rodowód) / Edyta Kahl-Łuczyńska, 2007. Wędrujemy, nr 2, 38--47
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12309] [data modyf: 05-09-2007 08:36]
[11] Stopnie specjalizacji zawodowej. Przebrzmiałe nadzieje czy szansa dla rozwoju zawodowego nauczycieli? / Edyta Kahl-Łuczyńska, 1999. Edukacja: studia, badania, innowacje, nr 3, 66--69, ISSN: 0239-6858,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12530] [data modyf: 11-06-2010 14:39]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Wybrane problemy teorii i praktyki pedagogicznej II Rzeczypospolitej / (Red.) Edyta Bartkowiak, Edyta Kahl-Łuczyńska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 213 s. .- ISBN: 9788374813587
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4827] [data modyf: 20-01-2011 10:42]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Sercem i myślą związani z partią. Związek Młodzieży Socjalistycznej 1957-1976. Polityczne aspekty działalności / / Joanna Sadowska .- Warszawa , 2010 (Rec.) Edyta Kahl-Łuczyńska // Przegląd Historyczno-Oświatowy .- 2011, nr 3-4, s. ??--183
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Polsce w latach 1944-1989 / Edyta Kahl-Łuczyńska .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, 2006 .- 388 s. / Promotor: Dr hab. Ryszard Stankiewicz, prof. UZ
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski