System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Edyta Bartkowiak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 46 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Formacje zakonne wobec problemu dzieci pozbawionych opieki w Polsce w latach 1918-1939, 2009. Edyta Bartkowiak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 295 s. , ISBN: 9788374812849,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9278] [data modyf: 18-11-2009 11:54]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Aktywność opiekuńcza stowarzyszeń katolickich na rzecz dzieci w świetle miesięcznika "Ruch Charytatywny" (1930-1939), Edyta Bartkowiak
// W: Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa i oświaty w przekazie prasowym XX i pierwszych lat XXI wieku, 2018. / pod red. Iwonny Michalskiej, Grzegorza Michalskiego, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 385--398, ISBN: 9788380888456
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20279] [data modyf: 29-05-2019 11:50]
[2] Ochronki zakonne w tradycji polskiej. Zarys problematyki, Edyta Bartkowiak
// W: Współczesne dyskursy edukacyjne, 2017. / red. Anita Famuła-Jurczak, Mirosław Kowalski, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, s. 7--14, ISBN: 9788395061394
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21382] [data modyf: 30-03-2020 10:30]
[3] Edukacja małego dziecka w poglądach twórców polskiej pedologii, Edyta Bartkowiak
// W: Obraz edukacji dziecka w Polsce i na Ukrainie, 2015. / pod red. Mirosławy Nyczaj-Drąg, - : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, s. 11--41, ISBN: 9788378596455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17672] [data modyf: 31-05-2016 11:48]
[4] Edukacja twórcza w teorii i praktyce szkolnej. Historyczno-pedagogiczne dygresje wokół pytania: "Jak budzić geniusz i twórczą aktywność dziecka?", Edyta Bartkowiak
// W: Edukacja dziecka. Badania i praktyka pedagogiczna, 2015. / red. nauk. Waldemar Segiet, Bogumiła Walak, Anna Lis-Zaldivar, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, s. 23--38, ISBN: 9788389682406
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18067] [data modyf: 01-08-2016 11:57]
[5] Jan Władysław Dawid wobec wyzwań pedagogiki Nowego Wychowania, Edyta Bartkowiak
// W: Recepcja myśli pedagogicznej Jana Władysława Dawida w XX i XXI wieku, 2015. / pod red. nauk. Stefanii Walasek, Kamili Gandeckiej, Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 57--73, ISBN: 9788379771691
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17924] [data modyf: 31-05-2016 12:16]
[6] Opiekunki w habicie. Z doświadczeń zgromadzeń zakonnych w organizowaniu opieki nad dziećmi w Drugiej Rzeczypospolitej, Edyta Bartkowiak
// W: Wzrastać w cieniu historii. Dzieci i młodzież w instytucjach edukacyjnych w Polsce (1918-1989), 2015. / red. nauk. Elżbieta Gorloff, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 65--82, ISBN: 9788380193321
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17923] [data modyf: 28-03-2017 17:25]
[7] Edukacja wczesnoszkolna w dwóch (niecodziennych) wariantach. Analiza porównawcza wybranych teorii nauczania, Edyta Bartkowiak
// W: Codzienność szkoły. Uczeń, 2014. / pod red. Ewy Bochno, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 209--220, ISBN: 9788378505310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16310] [data modyf: 24-10-2014 11:31]
[8] (Nie)szczęśliwe dzieciństwo. Konteksty (nie)dzisiejsze, Edyta Bartkowiak
// W: Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym*, 2014. / red. nauk. Ewa Kowalska, Paweł Prüfer, Mirosław Kowalski, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 117--135, ISBN: 9788378505334
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15953] [data modyf: 26-03-2014 14:52]
[9] Działania sióstr zakonnych na rzecz rodziny i dzieci potrzebujących w II RP. Wybrane przykłady, Edyta Bartkowiak
// W: Między wychowaniem a karierą zawodową, 2013. / red. Beata Jakimiuk, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 219--234, ISBN: 9788377027998
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16988] [data modyf: 03-07-2015 12:30]
[10] Filozof dziecięcego obywatelstwa - wspomnienie o Januszu Korczaku, Edyta Bartkowiak, Edyta Kahl-Łuczyńska
// W: Janusz Korczak i oblicza dzieciństwa [1] : Janusz Korczak i jego poglądy w recepcji współczesnych, 2012. / red. Katarzyna Barbara Kochan, Ewa Małgorzata Skorek . Tom 1, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 15--28, ISBN: 9788378420514
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15372] [data modyf: 10-06-2013 15:27]
[11] Praca w reedukacji nieletnich. Ujęcie retrospektywne, Edyta Bartkowiak
// W: Labor czy opus?** : Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy, 2012. / red. nauk. Anna Dobrychłop, Ewa Kowalska, Paweł Prüfer, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 135--153, ISBN: 9788378420453
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15089] [data modyf: 11-02-2013 12:40]
[12] Uczeń (dziecko) w pedagogice personalistycznej okresu Drugiej Rzeczypospolitej, Edyta Bartkowiak
// W: W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania. Uczeń - szkoła - nauczyciel, 2012. / pod red. Katarzyny Dormus i Ryszarda Ślęczki, Kraków : Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej tom I), s. 91--108, ISBN: 9788393537303
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16989] [data modyf: 03-07-2015 12:38]
[13] Domy dla sierot, czyli o początkach i rozwoju opieki zastępczej w Polsce, Edyta Bartkowiak
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011), 2011. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 595--604, ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13697] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Między beztroską a roztropnością. Rzecz nie tylko o zaufaniu w wychowaniu, Edyta Bartkowiak
// W: Zawirowania wokół zaufania** : wyobrażenia i rzeczywistość, 2011. / red. nauk. Paweł Prüfer, Janusz Mariański, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 141--158, ISBN: 9788374814430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14445] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Opiekun - wychowawca w pedagogice zakonnej, Edyta Bartkowiak
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne ( w poszukiwaniu wzorców pracy pedagogicznej), 2011. / pod red. Stefanii Walasek, Ewy Kowalskiej, Roberta Fudalego, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 25--41, ISBN: 9788375875508
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14356] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Sierocińce zakonne w Drugiej Rzeczypospolitej. Z badań nad dziejami opieki zastępczej (pozarodzinnej) w Polsce, Edyta Bartkowiak
// W: Rodzina na przestrzeni wieków = The family throughout centuries, 2011. / pod red. Stefanii Walasek i Leszka Albańskiego . tom II, Jelenia Góra : Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa (Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing), s. 289--319, ISBN: 9788361955139
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12931] [data modyf: 14-06-2011 10:08]
[17] Instytucjonalne formy zakonnej opieki nad dzieckiem osieroconym w II Rzeczypospolitej, Edyta Bartkowiak
// W: Edukacyjne przestrzenie : wybrane problemy pedeutologii, opieki i wychowania w ujęciu komplementarnym, 2010. / red. nauk. Robert Fudali, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 79--121, ISBN: 9788374812948
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11760] [data modyf: 24-02-2010 08:40]
[18] Klasycy pedagogiki wobec problemu zdrowia, Edyta Bartkowiak
// W: Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie programowej" : nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej, 2010. / red. nauk. Edmund Juśko, Barbara Wolny, Andrzej Gretkowski, Stalowa Wola - Tarnów : Starostwo Powiatowe w Tarnowie, s. 103--112, ISBN: 9788362249039
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11996] [data modyf: 26-05-2010 09:55]
[19] Muzyka w dziejach wychowania przedszkolnego, Edyta Bartkowiak
// W: Muzyka - edukacja - terapia : przekraczanie barier, 2010. / red. Janina Fyk i Anna Łuczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 35--41, ISBN: 9788374813730
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12639] [data modyf: 09-02-2011 09:53]
[20] Opieka Kościoła katolickiego nad dzieckiem w II Rzeczypospolitej (na przykładzie posługi zakonnej i stowarzyszeniowej), Edyta Bartkowiak
// W: Wybrane problemy teorii i praktyki pedagogicznej II Rzeczypospolitej, 2010. / red. nauk. Edyta Bartkowiak, Edyta Kahl, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 191--213, ISBN: 9788374813587
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12579] [data modyf: 20-01-2011 10:41]
[21] Więzi w edukacji. Refleksje z historii myśli pedagogicznej, Edyta Bartkowiak
// W: Więzi**, 2010. / red. nauk. Edyta Bartkowiak, Anna Dobrychłop, Paweł Prüfer, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Dylematy egzystencjalne Tom 2), s. 15--32, ISBN: 9788374813679
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12506] [data modyf: 03-01-2011 08:19]
[22] Szpitalnictwo zakonne. U źródeł opieki zastępczej nad dzieckiem w Polsce, Edyta Bartkowiak
// W: Cierpienie, 2009. / red. nauk. Edyta Bartkowiak, Paweł Prüfer, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Dylematy egzystencjalne Tom 1), s. 51--81, ISBN: 9788374812986
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11532] [data modyf: 01-12-2009 14:14]
[23] O przedmiotowości i indywidualizacji kształcenia jako czynnikach twórczości pedagogicznej - dawniej i obecnie, Edyta Bartkowiak
// W: Szanse na sukces w szkole=Chancen auf Erflog in der Schule : nauczyciel wobec nowych wyzwań=Lehrer und die neuen Anfoderung, 2003. / red. nauk. Lech Sałaciński, Wolfgang Thiem, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 117--133, ISBN: 8389321696
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6157] [data modyf: 04-12-2003 15:53]
[24] O tradycyjnym i nowym pojmowaniu roli opiekuna - wychowawcy w Polsce (od przełomu XII/XIII do końca XX wieku), Edyta Bartkowiak
// W: Nauczyciel - opiekun - wychowawca : (tradycje, teraźniejszość, nowe wyzwania), 2002. / pod red. Ryszarda Stankiewicza, Poznań, Zielona Góra : Wydaw. "Euryditus", s. 243--299, ISBN: 838614243X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5307] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Znaczenie pedagogizacji rodziców we współpracy szkoły z domem rodzinnym dziecka, Edyta Bartkowiak, Anita Famuła-Jurczak
// W: Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu, 2002. / red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank . cz. 2, Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, s. 48--55, ISBN: 8386335866
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5466] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Współdziałanie domu rodzinnego dziecka ze szkołą - u źródeł problematyki, Edyta Bartkowiak
// W: Nauczyciele i rodzice : współpraca w wychowaniu, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 77--89, ISBN: 8372680582
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2605] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Pedagogika twórczości w tradycji europejskiej. Ujęcie retrospektywne / Edyta Bartkowiak, 2019. Rocznik Lubuski tom 45, część 1, 29--47, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: edukacja twórcza, szkoła twórcza, wychowanie twórcze
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.34768/rl/2019.v451.02
[AWCZ-24803] [data modyf: 10-01-2020 13:44]
[2] Ochrona macierzyństwa i opieka nad niemowlętami w II Rzeczypospolitej w świetle wybranych czasopism branżowych / Edyta Bartkowiak, 2018. Wychowanie w Rodzinie XVIII, 2, 155--174, ISSN: 2082-9019, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: abandoned children, unwanted, illegitimate, czasopisma branżowe, dzieci porzucone, niechciane, nieślubne, infant care, karmicielki, lonely mothers, nursery school, ochrona macierzyństwa, opieka nad niemowlętami, protection of maternity, samotne matki, stacje opieki nad matką i dzieckiem, stations of mothers and children care, trade magazines, wet nurses, żłobki
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-24709] [data modyf: 17-12-2019 08:19]
[3] Rola organizacji dobroczynnych w dziejach opieki nad dzieckiem / Edyta Bartkowiak, 2016. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze LVI, 554, 49--61, ISSN: 0552-2188, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20704] [data modyf: 15-12-2016 09:36]
[4] Z historii opieki. Szpitale i zakłady zakonne dla dzieci w tradycji polskiej / Edyta Bartkowiak, 2016. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 2, 39--60, ISSN: 2543-5124, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: formy opieki nad dzieckiem, opieka nad dzieckiem, prztułek, szpital
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21638] [data modyf: 04-09-2017 11:33]
[5] Obraz matki i macierzyństwa w przekazach źródłowych z historii wychowania / Edyta Bartkowiak, 2015. Wychowanie w Rodzinie: Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku t. XII, nr 2, 271--294, ISSN: 2082-9019, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dom rodzinny, edukacja, macierzyństwo, mamka, matka, milość macierzyńska, niańka, opieka, opiekunka, otoczenie dziecka, pedagogizacja rodziców, piastunka, powinności rodzicielskie, przykład rodzicow, rodzina, wychowanie, zabawy i zajęcia dziecka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20137] [data modyf: 06-06-2016 13:27]
[6] Prawa dziecka do opieki i wychowania w encyklikach papieskich Leona XIII i Piusa XI / Edyta Bartkowiak, 2009. Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne VIII, nr 1, 28--44 summ.
Słowa kluczowe: pedagogia katolicka, wychowanie chrześcijańskie, wychowanie dzieci i młodzieży
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14156] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[7] Z tradycji szpitalnictwa w dawnej Polsce / Edyta Bartkowiak, 2009. Colloquia Theologica Ottoniana, nr 1, 103--121, ISSN: 1731-0555, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14945] [data modyf: 29-07-2010 13:07]
[8] Z dziejów praw dziecka / Edyta Bartkowiak, 2001. Wychowanie w Przedszkolu, nr 5, 275--277
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8549] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Przemiany w podstawowych formach opieki nad dzieckiem osieroconym na tle zmieniających się potrzeb społecznych / Edyta Bartkowiak, 1993. Kwartalnik Pedagogiczny, nr 1/2, 60--69, ISSN: 0023-5938,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10493] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Przemiany w podstawowych formach opieki nad dzieckiem osieroconym na tle zmieniających się potrzeb społecznych / Edyta Bartkowiak, 1993. Ruch Pedagogiczny, nr 1/2, 60--69, ISSN: 0483-4992,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9547] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wychowanie w rodzinie według Janusza Korczaka / Edyta Bartkowiak // W: Wychowanie w Rodzinie .- 2013, Tom VII (1/2013), s. 83--105, ISSN: 2082-9019, bibliogr.
Słowa kluczowe: Korczak, family, paternal attitudes, postawy rodzicielskie, relacje miedzy dorosłym a dzieckiem, relationships between adult and child, rodzina, style of education, style wychowania, wychowanie w rodzinie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9814] [data modyf: 06-08-2015 12:55]
[2] Integralność osobowa jako kategoria wychowania personalistycznego / Edyta Bartkowiak // W: Studia z Teorii Wychowania .- 2010, nr 1, s. 128--137, ISSN: 2083-0998,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8770] [data modyf: 15-09-2014 09:11]
[3] U źródeł respektowania fundamentalnych praw dziecka w wieku przedszkolnym / Edyta Bartkowiak // W: Biuletyn Informacyjny. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP .- 1999, Nr 10, s. 9--17
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6948] [data modyf: 25-04-2005 17:25]
[4] Prekursorzy wychowania przedszkolnego w Europie i ich wkład w rozwój teorii i praktyki pedagogiki przedszkolnej / Edyta Bartkowiak // W: Biuletyn Informacyjny. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP .- 1997, Nr 6, s. 3--5
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6057] [data modyf: 25-04-2005 17:17]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Więzi** / (Red.) Edyta Bartkowiak, Anna Dobrychłop, Paweł Prüfer .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 346 s. .- ISBN: 9788374813679
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4812] [data modyf: 24-02-2011 10:59]
[2] Wybrane problemy teorii i praktyki pedagogicznej II Rzeczypospolitej / (Red.) Edyta Bartkowiak, Edyta Kahl-Łuczyńska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 213 s. .- ISBN: 9788374813587
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4827] [data modyf: 20-01-2011 10:42]
[3] Cierpienie / (Red.) Edyta Bartkowiak, Paweł Prüfer .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 173 s. .- ISBN: 9788374812986
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4663] [data modyf: 24-02-2011 10:59]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Edukacja małego dziecka / / red. A.Nowak-Łojewska, A.Olczak, A.Soroka-Fedorczuk .- Zielona Góra , 2009 (Rec.) Edyta Bartkowiak // Życie Szkoły .- 2010, 6, s. 62--65
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Kościół katolicki wobec problemu pozbawionych opieki w Polsce w latach 1918 - 1939 / Edyta Bartkowiak .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, 2004 .- 379 s. / Promotor: dr hab. Ryszard Stankiewicz prof. UZ
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski