System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Anita Famuła-Jurczak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 112 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Szkoła miejscem (nie)(do)rozwoju : studium empiryczne na przykładzie gimnazjum "wirtualnego", 2010. Anita Famuła-Jurczak, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" 193 s. , ISBN: 9788375872606,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9673] [data modyf: 07-07-2010 11:03]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Społeczne konsekwencje zaburzenia komunikacji dzieci ze spektrum autyzmu, Anita Famuła-Jurczak
// W: Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystycznej i terapeutycznej, 2020. / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Zielona Góra : Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytet Zielonogórski, s. 309--322, ISBN: 9788394571450
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21595] [data modyf: 15-07-2020 14:14]
[2] Zawodowe uwarunkowania zaburzeń głosu u nauczycieli szkół podstawowych - wybrane zagadnienia, Ewa Skorek, Grzegorz Hryniewicz, Anita Famuła-Jurczak
// W: Emisja głosu w przestrzeni edukacyjnej, artystycznej i terapeutycznej, 2020. / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Zielona Góra : Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytet Zielonogórski, s. 195--221, ISBN: 9788394571450
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21594] [data modyf: 15-07-2020 13:38]
[3] Bariery psychospołeczne w aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością słuchową, Anita Famuła-Jurczak, Małgorzata Kozłowska
// W: Niepełnosprawność a społeczeństwo. Teoria i praktyka, 2018. / red. nauk. Paweł Prüfer, Gorzówk Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, s. 233--244, ISBN: 9788365466471
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20651] [data modyf: 04-06-2019 11:49]
[4] Kompetencje zawodowe nauczycieli w edukacji włączającej, Anita Famuła-Jurczak, Urszula Barczyszyn, Grzegorz Hryniewicz
// W: Inkluzívne prístupy v edukácii detí a žiakov, 2018. / eds. Veronika Kušnírová, Gabriela Vojteková, VERBUM - vydavateľstvo KU : Ružomberok, s. 61--74, ISBN: 9788056105986
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20725] [data modyf: 04-06-2019 11:48]
[5] Wiedza potoczna matek na temat rozwoju mowy dziecka, Anita Famuła-Jurczak
// W: Współczesne dyskursy edukacyjne, 2017. / red. Anita Famuła-Jurczak, Mirosław Kowalski, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, s. 25--34, ISBN: 9788395061394
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21384] [data modyf: 30-03-2020 10:34]
[6] Activation of the elderly as an example of Zielona Gora University of the Third Age, Anita Famuła-Jurczak
// W: Education seniors in selected European countries, 2016. / ed. Nadeżda Leonyuk, Piotr Mazur, Maciej Kułak, Warszawa : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, s. 103--111, ISBN: 788394682316
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19299] [data modyf: 12-09-2017 10:17]
[7] Rodzinne uwarunkowania wykluczenia społecznego, Anita Famuła-Jurczak
// W: Pedagogika społeczna wobec problemu wykluczenia społecznego : Diagnoza - Fenomenologia - Rozwiązania, 2016. / pod red. Anny Knocińskiej, Przemysława Frąckowiaka, Sylwii Jabłońskiej, Gniezno : Poligrafia KMB, s. 53--65, ISBN: 9788394316150
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18759] [data modyf: 15-02-2017 10:25]
[8] Rozwijanie osobowości dziecka w ramach aktywności twórczej, Anita Famuła-Jurczak
// W: Dziecko / uczeń - edukacja artystyczna - terapia, 2016. / red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Zielona Góra - Skarbona : Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, s. 61--75, ISBN: 9788394446710
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18411] [data modyf: 24-11-2016 09:37]
[9] Wiedza studentów na temat komunikacji alternatywnej i wspomagającej, Anita Famuła-Jurczak
// W: Edukacyjne oblicza komunikacji. Dyskurs interdyscyplinarny, 2016. / red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna B. Kochan, Ewa M. Skorek, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, s. 159--170, ISBN: 9788394571405
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18512] [data modyf: 16-12-2016 11:04]
[10] Sukces życiowy dzieci w opinii ich matek, Anita Famuła-Jurczak
// W: Obraz edukacji dziecka w Polsce i na Ukrainie, 2015. / pod red. Mirosławy Nyczaj-Drąg, - : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, s. 59--75, ISBN: 9788378596455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17674] [data modyf: 14-03-2016 15:23]
[11] Ankieta, Anita Famuła-Jurczak
// W: Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego, 2014. / pod red. Jolanty Karbowniczek, Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, s. 25, ISBN: 9788364185540
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16658] [data modyf: 05-03-2015 09:05]
[12] Ideał wychowawczy, Anita Famuła-Jurczak
// W: Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego, 2014. / pod red. Jolanty Karbowniczek, Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, s. 114, ISBN: 9788364185540
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16659] [data modyf: 05-03-2015 09:06]
[13] Nierówność szans edukacyjnych, Anita Famuła-Jurczak
// W: Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego, 2014. / pod red. Jolanty Karbowniczek, Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, s. 183--184, ISBN: 9788364185540
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16660] [data modyf: 05-03-2015 09:09]
[14] (No) safe school - the areas endangered the safety in education, Anita Famuła-Jurczak
// W: Safety of children and youth. Current problems, different perspective, 2014. / ed. Beata Komorowska, Piotr Mazur, Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, s. 119--123, ISBN: 97808361149705
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16669] [data modyf: 05-03-2015 11:14]
[15] Pedagogiczny wymiar wychowania fizycznego, Anita Famuła-Jurczak
// W: Wychowanie poprzez sport. Wielość spojrzeń i doświadczeń, 2014. / red. nauk. Piotr Mazur, Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, s. 45--54, ISBN: 9788361149866
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17118] [data modyf: 25-09-2015 10:35]
[16] Style kierowania, Anita Famuła-Jurczak
// W: Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego, 2014. / pod red. Jolanty Karbowniczek, Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, s. 243, ISBN: 9788364185540
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16661] [data modyf: 05-03-2015 09:10]
[17] Środowisko wychowawcze, Anita Famuła-Jurczak
// W: Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego, 2014. / pod red. Jolanty Karbowniczek, Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, s. 251--252, ISBN: 9788364185540
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16662] [data modyf: 05-03-2015 09:11]
[18] Trudności wychowawcze, Anita Famuła-Jurczak
// W: Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego, 2014. / pod red. Jolanty Karbowniczek, Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, s. 262, ISBN: 9788364185540
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16663] [data modyf: 05-03-2015 09:12]
[19] O potrzebie nowego spojrzenia na rolę zawodową nauczyciela, Anita Famuła-Jurczak
// W: Nauczyciel kreatorem zmiany, 2013. / red. Beata Akimjaková, Anita Famuła-Jurczak, Piotr Mazur, Ol'ga Račková, Ružomberok : Verbum - vydavatel'stvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, s. 42--61, ISBN: 9788056100790
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16664] [data modyf: 05-03-2015 10:07]
[20] Znaczenie samokształcenia w procesie edukacji całożyciowej, Anita Famuła-Jurczak, Iwona Rudek
// W: Współczesna przestrzeń edukacyjna [2] : Geneza, przemiany, nowe znaczenia, 2013. / pod red. nauk. Ewy Musiał i Małgorzaty Bednarskiej, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 219--237, ISBN: 9788378505457
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16657] [data modyf: 05-03-2015 08:36]
[21] Gimnazjum miejscem rozwoju uczniow czy obszarem bezradności pedagogicznej (?), Anita Famuła-Jurczak
// W: Szkoła w integralnym rozwoju ucznia i nauczyciela : Stan faktyczny i postulowany, 2012. / red. Ryszard Skrzyniarz, Anna Lendzion, Katarzyna Braun, Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Prace Wydziału Nauk Społecznych 159), s. 241--256, ISBN: 9788373065963
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15820] [data modyf: 29-01-2014 12:56]
[22] Między akceptacją a dystansem. Młodzież wobec roli ucznia, Anita Famuła-Jurczak
// W: Młodzież - Kultura - Tożsamość, 2012. / pod red. Tomasza Bajkowskiego i Krzysztofa Sawickiego, Białystok : Trans Humana, s. 103--122, ISBN: 9788361209706
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14920] [data modyf: 07-09-2015 09:59]
[23] Uczniowie o sobie - budowanie obrazu samego siebie w codzienności szkolnej, Anita Famuła-Jurczak
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne, 2012. / pod red. nauk. Mirosława Kowalskiego, Agnieszki Pawlak, Anity Famuły-Jurczak, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" .- wyd. II, s. 169-180, ISBN: 9788378501442
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14939] [data modyf: 06-12-2012 10:50]
[24] Dylematy współczesnego wychowania, Anita Famuła-Jurczak, Iwona Rudek
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011), 2011. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 197--209, ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13664] [data modyf: 28-10-2016 13:05]
[25] Forms of leisure activities for young people, Anita Famuła-Jurczak, P. Mazur
// W: Gul'ni i zabavy u kul'tury pravadzenna vol'naga času dzacej i moladzi na pačatku III tysačagoddza, 2011. , Brest : Alternativa, s. 124-128
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12864] [data modyf: 11-05-2011 09:26]
[26] Gimnazjum - założenia a rzeczywistość, Anita Famuła-Jurczak
// W: Gimnazjum : założenia - obawy - rzeczywistość, 2011. / pod red. Amity Famuły -Jurczak, Zielona Góra : Wydaw. Liber Duo, s. 41--54, ISBN: 9788361301981
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14591] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[27] Kim będę? Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodzieży, Anita Famuła-Jurczak
// W: W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, 2011. / pod red. naukową Franciszka Marka, Sławomira Śliwy, Opole : Wydaw. Instytut Śląski Sp. z o.o., s. 398--411, ISBN: 9788362683185
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13743] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[28] Kształcenie do twórczości pedagogicznej nauczycieli klas wczesnoszkolnych na przestrzeni dziejów, Anita Famuła-Jurczak, Katarzyna Kochan, Marzenna Magda-Adamowicz
// W: Twórczy pedagogicznie nauczyciele klas młodszych : obszary i panorama problematyki, 2011. / red. nauk. Marzena Magda-Adamowicz, Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska "Milenium", s. 157--173, ISBN: 9788361352471
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13061] [data modyf: 24-08-2011 12:42]
[29] Nauczyciel - osoba wspierająca rozwój ucznia, Anita Famuła-Jurczak, Mirosław Kowalski
// W: Europejskie wyzwania w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 2011. / red. nauk. Mirosław Z. Babiarz, Daniel Kukla, Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, s. 171--186, ISBN: 9788361982173
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14452] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[30] Osamotnienie społeczne rodziców dzieci niepełnosprawnych, Anita Famuła-Jurczak
// W: Przełamywanie barier psychologicznych, społecznych i emocjonalnych w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 2011. / red. nauk. Beata Orłowska, Paweł Prüfer, Gorzów Wlkp. : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 43--49, ISBN: 9788389682192
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12877] [data modyf: 17-05-2011 11:28]
[31] Wychowanie do (nie)pewności w środowiskach marginalizowanych, Anita Famuła-Jurczak
// W: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu - Inny wobec wyzwań współczesnego świata, 2011. / pod red. Iwony Chrzanowskiej, Beaty Jachimczak, Doroty Podgórskiej - Jachnik . Tom 4, Łódź : Wydaw. Naukowe WSP, s. 239--247, ISBN: 9788362684083
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12979] [data modyf: 21-06-2011 14:35]
[32] Zmiany w systemie edukacji drogą do wyrównania szans edukacyjnych?, Anita Famuła-Jurczak
// W: Dziecko - uczeń a wczesna edukacja, 2011. / pod red. Ireny Adamek i Zuzanny Zbróg, Kraków : Wydaw. LIBRON and Autors, s. 61--76, ISBN: 9788362196210
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12851] [data modyf: 20-04-2011 13:55]
[33] Znaczenie twórczości we współczesnym procesie kształcenia pedagogicznego, Anita Famuła-Jurczak
// W: Twórczy pedagogicznie nauczyciele klas młodszych : obszary i panorama problematyki, 2011. / red. nauk. Marzena Magda-Adamowicz, Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska "Milenium", s. 175--188, ISBN: 9788361352471
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13062] [data modyf: 24-08-2011 12:45]
[34] Dezintegracja procesu wychowania, P. Mazur, Anita Famuła-Jurczak
// W: Kvalita života II. Sociálne a ekonomické aspekty, 2010. / Marek Storoška (ed.), Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia, s. 180--190, ISBN: 9788089372263
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13612] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[35] Education to the requirements of the labor market - in terms of changes in vocational training, Anita Famuła-Jurczak
// W: Contemporary Challenges in Social Pedagogy, 2010. / edited by Ewa Jarosz, Miloslav Juzl, Miroslav Bargel jr., Brno : Institut mezioborových studií, s. 183--187, ISBN: 9788087182147
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12604] [data modyf: 28-01-2011 09:46]
[36] Oferta pozalekcyjna, Anita Famuła-Jurczak, Ewa Tłuczek-Tadla
// W: Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji : studium teoretyczno-empiryczne, 2010. / pod red. nauk. Marii Dudzikowej i Renaty Wawrzyniak-Beszterdy, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 228--254, ISBN: 9788375875430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12818] [data modyf: 29-03-2011 11:52]
[37] Pejzaż gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia, Anita Famuła-Jurczak
// W: Edukacja alternatywna w XXI wieku, 2010. / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwierski, Poznań - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 467--479, ISBN: 9788375874365
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12611] [data modyf: 01-02-2011 08:59]
[38] Socjologia wiedzy - szanse edukacyjne. Uwagi na marginesie programu "Równać Szanse", Anita Famuła-Jurczak
// W: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy. Tom II, 2010. / pod red. Pawła Bytniewskiego, Mirosława Chałubińskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Studia z Podstaw Socjologii Wiedzy), s. 233--243, ISBN: 9788322731734
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12238] [data modyf: 30-09-2010 10:45]
[39] Szkoła a przygotowanie uczniów do edukacji całożyciowej, Anita Famuła-Jurczak
// W: Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne, 2010. / red. nauk. Piotr Mazur i Dorota Sikora, Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, s. 43--52, ISBN: 9788361149767
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12294] [data modyf: 19-10-2010 11:51]
[40] Szkoła wobec (nie) pewnej rzeczywistości zawodowej, Anita Famuła-Jurczak, Mirosław Kowalski
// W: Edukacja szansą aktywizacji lokalnego rynku pracy, 2010. / pod red. Urszuli Pulińskiej, Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 58--67, ISBN: 9788372996299
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12462] [data modyf: 09-12-2010 10:25]
[41] Uczniowie o sobie - budowanie obrazu samego siebie w codzienności szkolnej, Anita Famuła-Jurczak
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne, 2010. / pod red. Mirosława Kowalskiego, Agnieszki Pawlak, Anity Famuły-Jurczak, Kraków : Impuls .- wyd. I, s. 169-180, ISBN: 9788373089563
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11947] [data modyf: 10-05-2010 12:23]
[42] Wiedza potoczna, Anita Famuła-Jurczak
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : suplement : A - Ż, 2010. / red. nauk. Tadeusz Pilch, Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 588--595, ISBN: 9788362015184
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12591] [data modyf: 26-01-2011 12:39]
[43] Wizerunek oferty pozalekcyjnej i jego uwarunkowania, Anita Famuła-Jurczak, Ewa Tłuczek-Tadla
// W: Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji : studium teoretyczno-empiryczne, 2010. / pod red. nauk. Marii Dudzikowej i Renaty Wawrzyniak-Beszterdy, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 306--311, ISBN: 9788375875430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12820] [data modyf: 29-03-2011 11:56]
[44] Wizerunek własnego gimnazjum studentów I roku UAM (2005/06), Anita Famuła-Jurczak, Ewa Tłuczek-Tadla
// W: Szkoła i jej wychowankowie : między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości, 2010. / pod red. Marii Chodkowskiej, Marty Uberman, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 138--146, ISBN: 9788373385269
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11979] [data modyf: 19-05-2010 09:01]
[45] Zachowania społeczne nabywane przez gimnazjalistów - na przykładzie gimnazjów "wirtualnych", Anita Famuła-Jurczak
// W: Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości, 2010. / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 305--318, ISBN: 9788375873474
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12492] [data modyf: 21-12-2010 11:00]
[46] Zasoby środowiskowo-szkolne (część I), Anita Famuła-Jurczak, Ewa Tłuczek-Tadla
// W: Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji : studium teoretyczno-empiryczne, 2010. / pod red. nauk. Marii Dudzikowej i Renaty Wawrzyniak-Beszterdy, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 84--95, ISBN: 9788375875430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12816] [data modyf: 12-04-2011 13:11]
[47] Gimnazjum "wirtualne" - szansa czy zagrożenie dla rozwoju młodzieży?, Anita Famuła-Jurczak
// W: Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu : trudy dorastania, trudy dorosłości, 2009. / pod red. Iwony Chrzanowskiej, Beaty Jachimczak, Doroty Podgórskiej-Jachnik, Łódź : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Edukacyjna Grupa Projektowa, s. 353--359, ISBN: 9788392671985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11634] [data modyf: 18-01-2010 12:05]
[48] Potoczny schemat rówieśników na przykładzie gimnazjalistów, Anita Famuła-Jurczak
// W: Szkoła w świetle wiedzy potocznej wybrane aspekty teorii i praktyki, 2009. / red. nauk. Ewa Kobyłecka, Anita Famuła - Jurczak, Poznań : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Oddział w Poznaniu, s. 119--131
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11336] [data modyf: 08-10-2009 10:25]
[49] Żona busisty - czyli co dalej po gimnazjum?, Anita Famuła-Jurczak
// W: Edukacja a praca, 2009. / pod red. Renaty Borzyszkowskiej, Ewy Lemańskiej-Lewandowskiej, Przemysława Pawła Grzybowskiego, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (Zeszyty Naukowe / Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk z. 13), s. 163--177, ISBN: 9788370967116
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13716] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[50] Zachowania zawodowe nauczycieli z perspektywy uczniów szkół gimnazjalnych, Anita Famuła-Jurczak
// W: Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwarunkowania, 2008. / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 273--278, ISBN: 9788374811828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10732] [data modyf: 07-01-2009 13:16]
[51] Gimnazjum miejscem wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia - założenia a rzeczywistość, Anita Famuła-Jurczak
// W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka, 2005. / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera, Kraków : Wydaw. Naukowe Wyższej Akademii Pedagogicznej, s. 36--40, ISBN: 8372713383
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7624] [data modyf: 16-09-2005 14:45]
[52] Obraz nauczyciela widziany z perspektywy gimnazjalistów, Anita Famuła-Jurczak
// W: Polski system edukacji po reformie 1999 roku, 2005. / red. Piotr Waśko, Marta Wrońska, Anrzej Zduniak . 1, Poznań - Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 162--168, ISBN: 837156509
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7103] [data modyf: 25-01-2005 18:16]
[53] Świadomość roli wychowawcy u nauczycieli gimnazjum, Anita Famuła-Jurczak
// W: Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe, 2005. / red. naukowa Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 161--167, ISBN: 8374810041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8289] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Co decyduje o uznaniu szkoły za dobrą?, Anita Famuła-Jurczak
// W: Pytania o edukację, 2003. / red. nauk. Danuta Waloszek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 78--80, ISBN: 8389321726
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6255] [data modyf: 24-01-2004 12:20]
[55] Umiejętność rozpoznawania oczekiwań jako warunek współpracy, Inetta Nowosad, Anita Famuła-Jurczak
// W: Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu, 2002. / red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank . cz. 2, Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, s. 29--34, ISBN: 8386335866
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5463] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[56] Znaczenie pedagogizacji rodziców we współpracy szkoły z domem rodzinnym dziecka, Edyta Bartkowiak, Anita Famuła-Jurczak
// W: Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu, 2002. / red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank . cz. 2, Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, s. 48--55, ISBN: 8386335866
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5466] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Metoda Ruchów Artykulacyjnych szansą na rozwój mowy dziecka / Jolanta Falana-Kozłowska, Małgorzata Kozłowska, Anita Famuła-Jurczak, 2019. Wielkopolski Przegląd Logopedyczny, nr 1, 19--34, ISSN: 1731-0792, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24420] [data modyf: 10-10-2019 10:46]
[2] Dziecięcy mutyzm wybiórczy - studium / Małgorzata Kozłowska, Anita Famuła-Jurczak, Grzegorz Hryniewicz, 2018. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, nr 27, 203--214, ISSN: 1896-8333, , eISSN: 2449-9013, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: komunikacja, mutyzm, rodzina, rozwój, wychowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23018] [data modyf: 27-08-2018 13:44]
[3] Osoby z dysleksją rozwojową a praca zawodowa / Magdalena Otto-Dudek, Anita Famuła-Jurczak, Magdalena Zięba, 2018. Problemy Profesjologii, nr 2, 59--67, ISSN: 1895-197X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: doświadczenie, dysleksja, praca, rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23727] [data modyf: 25-02-2019 09:22]
[4] Same, ale nie samotne ? wzory ról przyjmowanych przez żony żołnierzy zawodowych / Anita Famuła-Jurczak, 2016. Rocznik Lubuski: Płeć społeczno-kulturowa jako perspektywa badawcza i kategoria analityczna tom 42, cz. 1, 325--337, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: grupy dyspozycyjne, kobieta, rola społeczna i zawodowa, samotność
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20906] [data modyf: 23-01-2017 11:30]
[5] Potoczność czy naukowość pedagogiki? Rekonstrukcja wiedzy studentów na temat pedagogiki / Anita Famuła-Jurczak, 2012. Rocznik Lubuski: Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki Tom 38, cz. 2, 265--277, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16956] [data modyf: 21-01-2013 09:16]
[6] Body and health as the goods? : (pedagogical and sociological contexts) / Mirosław Kowalski, Anita Famuła-Jurczak, 2010. Porivnal'no-pedagogični studii, No 3-4, 48--52
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15729] [data modyf: 24-06-2011 11:45]
[7] Create their own space in cyberspace / Anita Famuła-Jurczak, Mirosław Kowalski, 2010. Journal of Technology and Information Education Volume 2, Issue 3, 12--16 bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15370] [data modyf: 26-01-2011 07:33]
[8] Education for Life in Modern Civilization / Anita Famuła-Jurczak, 2010. Naukovij visnik Volin'skogo nacional'nogo universitetu imeni Lesi Ukrainki: pedagogični nauki 13, 12--15
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15121] [data modyf: 25-10-2010 11:27]
[9] Konferencja: Kobieta aktywna. Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących kobiet Województwa Lubuskiego / Anita Famuła-Jurczak, Mirosław Kowalski, 2010. Uniwersytet Zielonogórski, nr 4, 39--41, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14772] [data modyf: 26-05-2010 08:44]
[10] Rozvoj študenta a vyučovacie metódy používané učiteľmi / Anita Famuła-Jurczak, 2010. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, R. 10, č. 4, 115--122 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15569] [data modyf: 28-03-2011 10:27]
[11] Debata i Konferencja / Anita Famuła-Jurczak, Mirosław Kowalski, 2009. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 9/1, 41, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14725] [data modyf: 05-05-2017 11:03]
[12] Identyfikacja gimnazjalistów z rówieśnikami / Anita Famuła-Jurczak, 2009. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 8, 44--49
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14094] [data modyf: 13-10-2009 10:50]
[13] Rola grup rówieśniczych w zapobieganiu uzależnieniom / Anita Famuła-Jurczak, 2009. Wychowanie na co Dzień, Nr 10-11, 13--17, ISSN: 1230-7785, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14367] [data modyf: 04-06-2010 10:03]
[14] Równać szanse - Ogólnopolskie Forum Edukacyjne / Anita Famuła-Jurczak, Mirosław Kowalski, 2009. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 2, 35, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14724] [data modyf: 05-05-2017 11:02]
[15] W kręgu relacji: szkoła - nauczyciel - uczeń / Anita Famuła-Jurczak, Agnieszka Pawlak, 2009. Wychowanie na co Dzień, Nr 12, 25--26, ISSN: 1230-7785,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14656] [data modyf: 26-04-2010 09:28]
[16] Zajęcia pozalekcyjne gimnazjalistów - raport z badań / Anita Famuła-Jurczak, 2009. Wychowanie na co Dzień, Nr 4, 19--24, ISSN: 1230-7785, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14009] [data modyf: 04-06-2010 10:02]
[17] Alkohol w życiu gimnazjalistów (raport z badań) / Anita Famuła-Jurczak, Leszek Jurczak, 2008. Wychowanie na co Dzień, nr 10-11, 43--46, ISSN: 1230-7785,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13485] [data modyf: 04-06-2010 10:03]
[18] Samorząd szkolny dryfujący okręt / Anita Famuła-Jurczak, 2006. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 2, 41--45
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10774] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Gimnazjum wirtualne miejscem (niedo)rozwoju ucznia / Anita Famuła-Jurczak, 2005. Psychologia w Szkole, nr 2, 71--79, ISSN: 1731-836X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10363] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Niewirtualna rzeczywistość w wirtualnym gimnazjum / Anita Famuła-Jurczak, 2005. Nowa Szkoła: miesięcznik społeczno-pedagogiczny, 7--10
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10784] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] XVIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów / Anita Famuła-Jurczak, 2004. Wychowanie na co Dzień, nr 12, 28, ISSN: 1230-7785,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10122] [data modyf: 03-03-2005 12:48]
[22] XVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów / Anita Famuła-Jurczak, 2003. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 9, 58--59
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9331] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Złożoność szkoły ukazana za pomocą kategorii przestrzeni / Anita Famuła-Jurczak, 2003. Wychowanie na co Dzień, nr 1/2, 36--37, ISSN: 1230-7785,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8929] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Czy egzaminy wewnętrzne spełniły swoje zadanie? / Anita Famuła-Jurczak, Krzysztof Wąż, 2002. Nowa Szkoła, nr 7, 10--15
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8495] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Prawo do nauki a wychowanie przedszkolne / Anita Famuła-Jurczak, 2002. Dziecko i Jego Świat: Biuletyn Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, nr 3, 59--62
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9681] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Szanse edukacyjne dzieci wiejskich / Anita Famuła-Jurczak, 2001. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 8, 59--61
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8290] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Miejsce edukacji ustawicznej we współczesnym społeczeństwie / Anita Famuła-Jurczak // W: Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy .- 2010, No. 1, s. 25--31 summ.
Słowa kluczowe: edukacja przez całe życie, formy kształcenia, kształcenie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9139] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Szkoła - Nauczyciel - Uczeń" (dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne" / Agnieszka Pawlak, Anita Famuła-Jurczak, Mirosław Kowalski // W: Studia z Teorii Wychowania .- 2010, nr 1, s. 323--325, ISSN: 2083-0998,
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8724] [data modyf: 24-09-2010 10:11]
[3] Rekonstrukcja obrazu szkoły z wykorzystaniem założeń teoretycznych Johna Deweya / Anita Famuła-Jurczak // W: Studia z Teorii Wychowania .- 2010, nr 1, s. 161--171, ISSN: 2083-0998,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8723] [data modyf: 15-09-2014 09:09]
[4] Anonimowość młodzieży w (nie)anonimowych relacjach z rówieśnikami / Anita Famuła-Jurczak // W: Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk .- 2007, z. 11, s. 243--254
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8166] [data modyf: 13-06-2008 08:29]
[5] Gimnazjum wirtualne - miejscem wszechstronnego rozwoju / Anita Famuła-Jurczak // W: Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk .- 2002, z. 6, s. 253-261
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5723] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Where is going school?, 2012. Piotr Mazur, Anita Famuła-Jurczak // W: Tradition and Innovation in Special and Social Pedagogy. Levoča, Słowacja Ružomberok : Verbum, 2012, s. 83--101, ISBN: 9788080848996
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-20750] [data modyf: 16-10-2013 09:41]
[2] The role of the peer group in the development of pupil personality, 2011. Anita Famuła-Jurczak // W: Sociální pedagogika v souvislostech globální krize : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno, Polska Brno : Institut mezioborových studií Brno, 2011, s. 72--76, ISBN: 9788087182161
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20215] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Activity versus passivity. Selected aspects of social activity of older people, 2010. Anita Famuła-Jurczak // W: Elan vital v priestore medzigeneračných vzťahov : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 15.01.2010 v Prešove. Prešov, Słowacja Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010, s. 131--135, ISBN: 9788055501987
Słowa kluczowe: Old age, Passivity social, Social activity, Volunteering

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19699] [data modyf: 21-07-2010 09:39]
[4] Aktywność uczniów na lekcji - raport z badań, 2010. Anita Famuła-Jurczak // W: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov : zborník z II medzinárodnej vedeckiej konferencie. -, Słowacja Ružomberok : Katolícka Univerzita, Pedagogická Fakulta, 2010, s. 204--210, ISBN: 9788080846183
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19972] [data modyf: 12-05-2011 10:32]
[5] Uniwersytet jako miejsce przygotowujące studentów do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy - raport z badań, 2009. Anita Famuła-Jurczak // W: Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov, Słowacja Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2010, s. 360--368 [CD-ROM]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19589] [data modyf: 31-05-2010 10:48]
[6] Gimnazjum - miejscem reprodukcji społecznej, 2009. Anita Famuła-Jurczak // W: Pedagogika społeczna w Europie Środkowej: stan obecny i perspektywy : zespół autorów. Brno, Czechy Brno : Instytut Studiów Interdyscyplinarnych, 2009, s. 191--197[CD-ROM], ISBN: 9788087182093
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19454] [data modyf: 18-01-2010 09:14]
[7] Oni są z innej epoki : obraz komunikacji wychowawca-uczeń, 2009. Anita Famuła-Jurczak, Ewa Tłuczek-Tadla // W: Sprianna zdorov'u ditej ta molodi: teoretiko-metodični aspekti. -, Ukraina Luc'k : [brak wydawcy], 2009, s. 3--15
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19365] [data modyf: 23-10-2009 10:46]
[8] The School and the development of students, 2009. Anita Famuła-Jurczak // W: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov : Predškolská a elementárna pedagogika: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Levoča, Słowacja Ružomberok : Katolícka Univerzita, Pedagogická Fakulta, 2009, s. 127--133[CD-ROM], ISBN: 9788080845148
Słowa kluczowe: development, reform, school

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19438] [data modyf: 22-12-2009 08:05]
[9] Gimnazjum wirtualne miejscem budowania przez ucznia obrazu samego siebie, 2004. Anita Famuła-Jurczak // W: W poszukiwaniu nowoczesnej szkoły : [materiały XVIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów]. Łagów Lubuski, Polska Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005, s. 73--83, ISBN: 8373085297
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17297] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] "Szanse edukacyjne młodego pokolenia ze środowisk wiejskich" - refleksje na temat debaty, 2001. Anita Famuła-Jurczak // W: Nadzieja na zmianę : szanse edukacyjne młodego pokolenia ze środowiska wiejskiego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002, s. 198--203, ISBN: 8386335831
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14720] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Współczesne dyskursy edukacyjne / (Red.) Anita Famuła-Jurczak, Mirosław Kowalski .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, 2017, 174 s. .- ISBN: 9788395061394
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5889] [data modyf: 30-03-2020 10:28]
[2] Nauczyciel kreatorem zmiany / (Red.) Beata Akimjaková, Anita Famuła-Jurczak, Piotr Mazur, Ol'ga Račková .- Ružomberok : Verbum - vydavatel'stvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013, 196 s. .- ISBN: 9788056100790
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5294] [data modyf: 02-09-2015 16:23]
[3] Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne / (Red.) Mirosław Kowalski, Agnieszka Pawlak, Anita Famuła-Jurczak .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012, wyd. II, 245 s. .- ISBN: 9788378501442
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5041] [data modyf: 10-12-2012 12:00]
[4] Gimnazjum : założenia - obawy - rzeczywistość / (Red.) Anita Famuła-Jurczak .- Zielona Góra : Wydaw. Liber Duo, 2011, 198 s. .- ISBN: 9788361301981
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5001] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[5] Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne / (Red.) Mirosław Kowalski, Agnieszka Pawlak, Anita Famuła-Jurczak .- Kraków : Impuls, 2010, wyd. I, 245 s. .- ISBN: 9788373089563
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4723] [data modyf: 10-12-2012 12:00]
[6] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. : Kultura - Edukacja - Wychowania (zmiany dostrzegane i odczuwalne) / (Red.) Mirosław Kowalski, Anita Famuła-Jurczak .- Gorzów Wlkp. : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009, 4
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4641] [data modyf: 15-02-2011 09:22]
[7] Szkoła w świetle wiedzy potocznej wybrane aspekty teorii i praktyki / (Red.) Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Anita Famuła-Jurczak .- Poznań : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Oddział w Poznaniu, 2009, 169 s. .- ISBN: 978838273836
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4637] [data modyf: 08-10-2009 10:27]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Szkice z pedagogiki pastoralnej. T. 1, Człowiek - ewangelizacja - wychowanie. T. 2, Współczesne zagrożenia duchowe / / Piotr Mazur .- Lublin : Wydawnictwo Liber Duo , 2009 (Rec.) .- W poszukiwaniu nowego wymiaru wychowania - czyli o pedagogice pastroralnej / Anita Famuła-Jurczak // Wychowanie na co Dzień .- 2011, nr 4-5, s. 50--51
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna - analizy i impresje / / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2010 (Rec.) Anita Famuła-Jurczak // Studia z Teorii Wychowania .- 2011, Tom II, nr 2
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Edukacja zdrowotna - wybrane kwestie / / Małgorzata Kaliszewska .- Kraków : UKiP J&D Gębka , 2009 (Rec.) Mirosław Kowalski, Anita Famuła-Jurczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2010, nr 1, s. 61
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Edukacja zdrowotna szansą na poprawę jakości życia człowieka / / red. nauk. M. Wolicki, B. Wolny, W. Pańczyk .- Stalowa Wola : Wydaw. KUL, WZNS , 2009 (Rec.) Mirosław Kowalski, Anita Famuła-Jurczak // Wychowanie na co Dzień .- 2010, nr 3, s. 30--31
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Obraz szkoły z perspektywy uczniów gimnazjów tzw. "wirtualnych" / Anita Famuła-Jurczak .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, 2008 / Promotor: Maria Dudzikowa
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski