System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Iwona Banach (dawniej: Rudek)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 70 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Od integracji do inkluzji. O problemach integracji społecznej osób niepełnosprawnych, 2014. Iwona Banach, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 127 s. , ISBN: 9788378421597,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12347] [data modyf: 16-03-2017 10:45]
[2] Od niechęci do akceptacji : o wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, 2007. Iwona Rudek, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" 229 s. , ISBN: 9788373088665,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8295] [data modyf: 28-10-2016 12:27]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Edukacja w oswajaniu z tematyką niepełnosprawności, Iwona Banach
// W: Codzienność jako wyzwanie edukacyjne. Tom 1, 2017. / pod red. Moniki Humeniuk i Iwony Paszendy, Wrocław : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 326--334, ISBN: 9788362618248
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19559] [data modyf: 03-06-2019 11:05]
[2] Znaczenie edukacji w procesie kształtowania postaw wobec osób chorych i niepełnosprawnych, Iwona Banach, Anetta Soroka-Fedorczuk
// W: Dziecko w zdrowiu i chorobie. Wybrane problemy., 2017. / red. nauk. Iwona Banach, Anetta Soroka - Fedorczuk, - : Wydawnictwo internetowe e-bookowo.pl .- wyd. I, s. 13--37, ISBN: 978-83-7859-794-0
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19805] [data modyf: 06-02-2018 10:45]
[3] Różne konteksty odmienności kobiet niepełnosprawnych w twórczości plastycznej i percepcji dziecka, Iwona Banach
// W: Dziecko / uczeń - edukacja artystyczna - terapia, 2016. / red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Zielona Góra - Skarbona : Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, s. 359--374, ISBN: 9788394446710
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18418] [data modyf: 24-11-2016 09:58]
[4] Nauczyciele i rodzice jako partnerzy w profilaktyce uzależnień, Iwona Rudek
// W: Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej, 2015. / red. nauk. Jan A. Malinowski, Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" (Biblioteka "Wychowania Na Co Dzień"), s. 89--98, ISBN: 9788363955410
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18329] [data modyf: 28-10-2016 13:01]
[5] Kobieta niepełnosprawna ruchowo w percepcji studentów, Iwona Rudek
// W: Promocja zdrowia w chorobie i niepełnosprawności. Wyzwania współczesnych uczelni wyższych, 2014. / red. nauk. Paweł Prüfer, Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, s. 115--133, ISBN: 9788363134907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16567] [data modyf: 28-01-2015 14:14]
[6] Funkcjonowanie społeczne osób niepełnosprawnych, Iwona Rudek
// W: Edukacja i niepełnosprawność w wyobraźni socjopedagogicznej, 2013. / red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 43--62, ISBN: 9788363134730
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16201] [data modyf: 07-10-2016 13:28]
[7] Znaczenie samokształcenia w procesie edukacji całożyciowej, Anita Famuła-Jurczak, Iwona Rudek
// W: Współczesna przestrzeń edukacyjna [2] : Geneza, przemiany, nowe znaczenia, 2013. / pod red. nauk. Ewy Musiał i Małgorzaty Bednarskiej, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 219--237, ISBN: 9788378505457
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16657] [data modyf: 05-03-2015 08:36]
[8] Kobieta niepełnosprawna - predestynacja czy transformacja funkcjonowania społecznego?, Iwona Rudek
// W: Globalno-lokalne wyzwania uczelni wyższych związane z niepełnosprawnością, 2012. / red. nauk. Beata A. Orłowska, Paweł Prüfer, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 37--50, ISBN: 9788363134488
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14907] [data modyf: 28-10-2016 13:02]
[9] Rodzina w procesie konstruowania obrazu osób niepełnosprawnych. Rola płci w niepełnosprawności, Iwona Rudek
// W: Odmienne sytuacje i nowe zadania = Various situations and new problems, 2012. / pod red. Krystyny Ferenz i Ewy Kowalskiej, Jelenia Góra : Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa (Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing tom IV), s. 165--186, ISBN: 9788361955252
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15330] [data modyf: 28-10-2016 13:03]
[10] Bringing up Children in Post-modern Reality of Contemporary Families, Iwona Rudek
// W: A Child in Family, Preschool and School Day-to-Day Reality, 2011. / Edited by Anetta Soroka-Fedorczuk, Mirosława Nyczaj-Drąg & Soňa Kariková, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek (International Forum for Education No. 2), s. 13--31, ISBN: 9788377803868
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14672] [data modyf: 28-10-2016 13:04]
[11] Człowiek z niepełnosprawnością czy istnieje szansa na akceptację społeczną?, Iwona Rudek
// W: Przełamywanie barier psychologicznych, społecznych i emocjonalnych w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 2011. / red. nauk. Beata Orłowska, Paweł Prüfer, Gorzów Wlkp. : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 33--42, ISBN: 9788389682192
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12876] [data modyf: 28-10-2016 13:05]
[12] Dylematy współczesnego wychowania, Anita Famuła-Jurczak, Iwona Rudek
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011), 2011. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 197--209, ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13664] [data modyf: 28-10-2016 13:05]
[13] Funkcjonowanie współczesnej rodziny w opiniach gimnazjalistów, Iwona Rudek
// W: Gimnazjum : założenia - obawy - rzeczywistość, 2011. / pod red. Amity Famuły -Jurczak, Zielona Góra : Wydaw. Liber Duo, s. 108--126, ISBN: 9788361301981
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14594] [data modyf: 28-10-2016 13:06]
[14] Media w kreowaniu wizerunku osób z niepełnosprawnością. Szczególna rola telewizji, Iwona Rudek
// W: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu - Inny wobec wyzwań współczesnego świata, 2011. / pod red. Iwony Chrzanowskiej, Beaty Jachimczak, Doroty Podgórskiej - Jachnik . Tom 4, Łódź : Wydaw. Naukowe WSP, s. 43--51, ISBN: 9788362684083
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12977] [data modyf: 28-10-2016 13:06]
[15] Nauczyciel i jego rola w kształtowaniu postaw dzieci wobec osób chorych i niepełnosprawnych, Iwona Rudek
// W: Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, 2011. / red. nauk. Irena Adamek, Zuzanna Zbróg, Kraków : Wydaw. LIBRON and Authors, s. 275--292, ISBN: 9788362196203
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12966] [data modyf: 28-10-2016 13:07]
[16] Niepełnosprawni - wizerunek kreowany przez media, Iwona Rudek
// W: Edukacja dla potrzeb rynku pracy - realia, możliwości, perspektywy, 2011. / pod red. nauk. Małgorzaty Szymańskiej, Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, s. 119--130, ISBN: 9788377260364
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14393] [data modyf: 28-10-2016 13:08]
[17] Szkolne warunki integracji dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, Iwona Rudek, Anetta Soroka-Fedorczuk
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne : obszary pracy współczesnej szkoły, 2011. / red. Krystyna Ferenz, Klaudia Błaszczyk, Iwona Rudek, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 151--160, ISBN: 9788375873924
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12974] [data modyf: 28-10-2016 13:08]
[18] Twórczy nauczyciele i twórczy uczniowie, Iwona Rudek, Małgorzata Pituła
// W: Twórczy pedagogicznie nauczyciele klas młodszych : obszary i panorama problematyki, 2011. / red. nauk. Marzena Magda-Adamowicz, Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska "Milenium", s. 277--285, ISBN: 9788361352471
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13064] [data modyf: 28-10-2016 13:09]
[19] O przygotowaniu dzieci i młodzieży do spotkania z niepełnosprawnością, Iwona Rudek
// W: Edukacja. Równość czy jakość?, 2010. / red. nauk. Joanna Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek (Komunikacja społeczna w edukacji), s. 103--120, ISBN: 9788376119151
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12905] [data modyf: 28-10-2016 13:09]
[20] Rodzina. Tu kształtuje się obraz osób niepełnosprawnych, Iwona Rudek, Anetta Soroka-Fedorczuk
// W: Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny, 2010. / red. Joanna Cichla, Jerzy Herberger, Beata Skwarek, Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, s. 327-339, ISBN: 9788392896838
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12074] [data modyf: 28-10-2016 13:27]
[21] Wcześniejsza edukacja dzieci sześcioletnich w szkole w opiniach nauczycieli przedszkoli, Iwona Rudek, Anetta Soroka-Fedorczuk
// W: O pomyślny start szkolny dziecka, 2010. / pod red. Sabiny Guz, Iwony Zwierzchowskiej, Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, s. 129--136, ISBN: 9788361121190
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12310] [data modyf: 28-10-2016 13:10]
[22] Znaczenie edukacji prozdrowotnej w profilaktyce otyłości u dzieci i jej wpływ na dalsze funkcjonowanie społeczne, Iwona Rudek
// W: Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości, 2010. / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 291--303, ISBN: 9788375873474
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12491] [data modyf: 28-10-2016 13:11]
[23] Difficulties of growing up Educational dilemmas that teachers and parents are facing, Iwona Rudek
// W: Social Rehabilitation Care and Education in Postmodern World, 2009. / editors: Anetta Jaworska, Danuta Apanel, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 69--73, ISBN: 9788375871883
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11370] [data modyf: 28-10-2016 13:11]
[24] Disabled children in Poland - basic assumptions of social integration, Iwona Rudek
// W: Education of a young child - reflections, problems, experiences, 2009. / scientific editors Agnieszka Nowak-Łojewska, Agnieszka Olczak, Anetta Soroka-Fedorczuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 161--170, ISBN: 9788374812979
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11736] [data modyf: 28-10-2016 13:12]
[25] Dorastający uczniowie wyzwaniem współczesnego nauczyciela, Iwona Rudek
// W: Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu : trudy dorastania, trudy dorosłości, 2009. / pod red. Iwony Chrzanowskiej, Beaty Jachimczak, Doroty Podgórskiej-Jachnik, Łódź : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Edukacyjna Grupa Projektowa, s. 347--352, ISBN: 9788392671985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11633] [data modyf: 28-10-2016 13:12]
[26] Kompetencje nauczycieli do pracy wychowawczej w grupie integracyjnej, Iwona Rudek
// W: Role współczesnego nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, 2009. / pod red. Krystyny Ferenz i Stefanii Walasek, Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, s. 55--64, ISBN: 9788374324625
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11369] [data modyf: 28-10-2016 12:53]
[27] Nowe pokolenie - wyzwanie i konieczność zmian w edukacji, Iwona Rudek
// W: Edukacja - praca - bezpieczeństwo, 2009. / red. nauk. M. Rybakowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 23--31, ISBN: 9788374812382
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11050] [data modyf: 28-10-2016 13:01]
[28] Podstawowe założenia integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych w Polsce, Iwona Rudek
// W: Edukacja małego dziecka - reflesje, problemy, doświadczenia, 2009. / red. nauk. Agnieszka Nowak-Łojewska, Agnieszka Olczak, Anetta Soroka - Fedorczuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 167--177, ISBN: 9788374812832
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11753] [data modyf: 28-10-2016 12:52]
[29] Rola nauczyciela w przygotowaniu dziecka do wyzwań współczesnego świata, Iwona Rudek, Anetta Soroka-Fedorczuk
// W: Nauczyciel wczesnej edukacji, 2009. / pod red. Ewy Smak, Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, s. 51--58, ISBN: 9788373953574
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11953] [data modyf: 28-10-2016 12:51]
[30] Inność dziecka chorego wyzwaniem dla współczesnego nauczyciela, Iwona Rudek, Anetta Soroka-Fedorczuk
// W: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu - wyzwania praktyki, 2008. / pod red. Iwony Chrzanowskiej i Beaty Jachimczak, Łódź : Satoridruk, s. 136-145, ISBN: 9788392508533
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10284] [data modyf: 28-10-2016 13:19]
[31] Ocena realizacji zadań służących integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych w opinii nauczycieli, Iwona Rudek
// W: O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 2008. / pod red. Władysławy Pileckiej, Karola Bidzińskiego, Małgorzaty Pietrzkiewicz, Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, s. 557--566, ISBN: 9788371333699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10589] [data modyf: 28-10-2016 12:50]
[32] Rola przedszkola i szkoły w zapobieganiu zagrożeniom rozwoju dziecka, Iwona Rudek, Anetta Soroka-Fedorczuk
// W: Edukacja wobec zgrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci, 2008. / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 75--84, ISBN: 9788322728871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10525] [data modyf: 28-10-2016 12:50]
[33] Zachowania zawodowe nauczyciela wobec uczniów odrzucanych przez zespół klasowy, Iwona Rudek
// W: Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwarunkowania, 2008. / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 353--360, ISBN: 9788374811828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10738] [data modyf: 28-10-2016 12:49]
[34] Źródła informacji uzyskiwanych przez nauczycieli na temat dzieci niepełnosprawnych, Iwona Rudek
// W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian, 2008. / pod red. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak - Krzyżanowskiej, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 105--111, ISBN: 9788373084803
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10531] [data modyf: 28-10-2016 12:48]
[35] O potrzebie współdziałania nauczycieli i rodziców w procesie komunikowania wartości, Iwona Rudek
// W: Komunikacja społeczna a wartości w edukacji. Nowe znaczenie i sytuacje : szkolna przestrzeń interakcji i działań komunikacyjnych, 2007. / pod red. Wojciecha J. Maliszewskiego . Tom II, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 155--161, ISBN: 9788374417891
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10214] [data modyf: 28-10-2016 12:46]
[36] Postawy rodziców uczniów pełnosprawnych wobec dzieci niepełnosprawnych, Iwona Rudek
// W: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu, 2007. / pod red. Beaty Jachimczak, Barbary Olszewskiej, Doroty Podgórskiej - Jachnik, Łódź : [b. w.], s. 151--159, ISBN: 9788392508502
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8977] [data modyf: 28-10-2016 12:46]
[37] Środowisko wychowawcze i jego rola w kształceniu więzi dziecka niepełnosprawnego z grupą rówieśniczą, Iwona Rudek, Anetta Soroka-Fedorczuk
// W: Rola więzi w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 2007. / red. Józef Patkiewicz, Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, s. 115--120, ISBN: 9788389366818
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10216] [data modyf: 28-10-2016 12:45]
[38] O potrzebie identyfikacji chłopców z osobą nauczyciela mężczyzny, Iwona Rudek
// W: Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim, 2006. / pod red. nauk. Roberta Fudali i Mirosława Kowalskiego, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 119--129, ISBN: 9788373087576
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8710] [data modyf: 28-10-2016 13:19]
[39] Pozytywne i negatywne aspekty kształcenia integracyjnego w opiniach nauczycieli, Iwona Rudek
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. I, 2006. / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 299--307, ISBN: 8373086455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8955] [data modyf: 28-10-2016 12:55]
[40] Zachowania dzieci wobec niepelnosprawnych rówieśników, Iwona Rudek
// W: Odpowiedzialność w obliczu niepełnosprawności : XXIX Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka, 2006. / red. Józef Patkiewicz, Wrocław : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, s. 125--131, ISBN: 8389366630
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8862] [data modyf: 28-10-2016 13:20]
[41] Świadomość nauczyciela w zakresie kształtowania tolerancji uczniów wobec niepełnosprawnych rówieśników, Iwona Rudek
// W: Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe, 2005. / red. naukowa Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 169--175, ISBN: 8374810041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8290] [data modyf: 28-10-2016 13:18]
[42] Integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych w klasach młodszych, Iwona Rudek
// W: Modernizowanie edukacji wczesnoszkolnej : wybrane próby, 2004. / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 307--313, ISBN: 8389321998
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7098] [data modyf: 28-10-2016 13:21]
[43] Kształtowanie tolerancji wobec niepełnosprawnych zadaniem dobrego nauczyciela, Iwona Rudek
// W: Pytania o edukację, 2003. / red. nauk. Danuta Waloszek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 174--180, ISBN: 8389321726
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6263] [data modyf: 28-10-2016 13:21]
[44] Postawy wobec osób niepełnosprawnych jako wyznacznik działań integracyjnych, Iwona Rudek
// W: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i w interakcjach społecznych, 2003. / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowska, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 69--75, ISBN: 8322720831
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6146] [data modyf: 28-10-2016 13:21]
[45] Poznawanie ucznia i diagnozowanie wychowawcze jako konieczne uiejętności nauczyciela, Iwona Rudek
// W: Kompetencje nauczyciela wychowawcy, 2002. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 125--134, ISBN: 8389048051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5062] [data modyf: 28-10-2016 13:22]
[46] Poznawanie ucznia i diagnozowanie wychowawcze jako podstawowe umiejętności nauczyciela-wychowawcy - analiza wyników badań, Iwona Banach
// W: Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian, 2002. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 125--132, ISBN: 83893321165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5751] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[47] Agresja w szkole u progu reformy systemu oświaty, Beata Chmielewska, Iwona Rudek
// W: Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 178-186, ISBN: 8372680094
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2486] [data modyf: 28-10-2016 13:23]
[48] Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Dysfunkcjonalny wpływ szkoły, Iwona Rudek
// W: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 95--108, ISBN: 8372680116
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4451] [data modyf: 28-10-2016 13:24]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kobieta, mężczyzna? osoba niepełnosprawna? Płeć (w) niepełnosprawności a wychowanie w rodzinie / Iwona Banach, 2017. Wychowanie w Rodzinie t. XVI, 2/2017, 279--294, ISSN: 2082-9019, .- [w druku]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-22932] [data modyf: 05-07-2018 13:06]
[2] Społeczny kontekst edukacji w procesie kształtowania postaw wobec osób niepełnosprawnych / Iwona Banach, 2016. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 1, 25--36, ISSN: 2543-5124, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: education, edukacja, integracja społeczna, osoby niepełnosprawne, people with disabilities, social integration
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20768] [data modyf: 04-01-2017 10:31]
[3] Wszystko zaczyna się od płci... społeczna percepcja "inności" kobiet z niepełnosprawnością ruchową - wyniki badań / Iwona Banach, 2016. Wychowanie w Rodzinie: Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych XIII, 1, 393--409, ISSN: 2082-9019, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: disabled woman, education, funkcjonowanie spoleczne, kobieta niepełnosprawna, social functioning, wychowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20691] [data modyf: 12-12-2016 09:26]
[4] Pedagogika chrześcijańska a budowanie relacji z osobami niepełnosprawnymi / Iwona Rudek, 2012. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok R. 11, č. 4, 229--236 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Disabled people, Moral education, School, Support
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18347] [data modyf: 10-11-2016 12:21]
[5] Edukacja do tolerancji dla "inności" postulowanym atrybutem przygotowania młodzieży. Między teorią a praktyką / Iwona Rudek, 2010. Rocznik Lubuski: dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia Tom 36, cz. 1, 51--60, ISSN: 0485-3083, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15139] [data modyf: 10-11-2016 12:23]
[6] Je postihnutá osoba iná? Postoj tolerancie voči postihnutým = Czy człowiek niepełnosprawny jest Inny? Postawa tolerancji wobec osób niepełnosprawnych / Iwona Rudek, 2009. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, R. 9, č. 1, 196--205 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: attitude towards the disabled, disabled children, social position, tolerance
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14123] [data modyf: 10-11-2016 12:22]
[7] Nauczyciele i rodzice jako partnerzy w profilaktyce uzależnień / Iwona Rudek, 2008. Wychowanie na co Dzień, nr 10-11, 5--9, ISSN: 1230-7785,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13486] [data modyf: 10-11-2016 12:22]
[8] Wychowanie "pokolenia www" do wartości - podstawowym zadaniem współczesnego nauczyciela / Iwona Rudek, 2008. Wychowanie na co Dzień, 4-5, 8--10, ISSN: 1230-7785, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13370] [data modyf: 10-11-2016 12:22]
[9] Dziecko jako kolega. Wzory, akceptacja, tolerancja, odrzucenie / Iwona Rudek, 2003. Rocznik Lubuski: Dziecko w codzienności szkolnej, T. 29 cz. 2, 87--91, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11708] [data modyf: 10-11-2016 12:23]
[10] O konieczności wychowania do tolerancji / Iwona Rudek, 2001. Dziecko i Jego Świat: Biuletyn Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP, nr 1/2, 78--81
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9281] [data modyf: 10-11-2016 12:23]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Wszyscy jesteśmy "inni"..." - rola wychowania moralnego w budowaniu poprawnych relacji z osobami niepełnosprawnymi / Iwona Rudek // W: Studia z Teorii Wychowania .- 2012, tom III, nr 1, s. 113--124, ISSN: 2083-0998, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9452] [data modyf: 10-11-2016 12:33]
[2] "Nie jestem już dzieckiem" - pedagogiczne aspekty dorastania / Iwona Rudek // W: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. - (Nauki Humanistyczne) .- 2009, 4, s. 23--30
Słowa kluczowe: dorastanie, rodzice, szkoła, zadania nauczyciela - wychowawcy,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8455] [data modyf: 10-11-2016 12:33]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Spostrzeganie społeczne osób niepełnosprawnych przez dzieci., 2009. Iwona Rudek, Anetta Soroka-Fedorczuk // W: Pedagogika społeczna w Europie Środkowej: stan obecny i perspektywy : zespół autorów. Brno, Czechy Brno : Instytut Studiów Interdyscyplinarnych, 2009, s. 559--566[CD-ROM], ISBN: 9788087182093
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19457] [data modyf: 10-11-2016 12:34]
[2] Nauczyciel dziecka z ADHD, 2006. Iwona Rudek // W: Problemy dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD) : XXX Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka. Wrocław, Polska Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2006, s. 89--96, ISBN: 8389366649
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18478] [data modyf: 10-11-2016 12:34]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Dziecko w zdrowiu i chorobie. Wybrane problemy. / (Red.) Iwona Banach, Anetta Soroka-Fedorczuk .- - : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2017 .- ISBN: 978-83-7859-794-0
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5569] [data modyf: 31-05-2019 11:46]
[2] Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne : obszary pracy współczesnej szkoły / (Red.) Krystyna Ferenz, Klaudia Pietrań, Iwona Rudek .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2011, 205 s. .- ISBN: 9788375873924
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4891] [data modyf: 10-11-2016 12:34]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Edukacja a włączenie społeczne. Konteksty socjalne i pedagogiczne / / Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski (red.) .- Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit" , 2013 (Rec.) .- Edukacja a ekskluzja i inkluzja społeczna / Iwona Rudek, Mirosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień .- 2014, nr 3 (246), s. 45--46
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Fenomenologie: socjologia versus pedagogika. Przesłanki instytucjonalizowania się pedagogiki fenomenologicznej / / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman .- Kraków : Impuls , 2011 (Rec.) Iwona Rudek // Studia z Teorii Wychowania .- 2012, T. 3, nr 2 (5), s. 136--144
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Tolerancja dzieci wobec niepełnosprawnych rówieśników / Iwona Rudek .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, 2004 .- 389 s. / Promotor: dr hab. Krystyna Ferenz prof. UZ
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski