System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Ewa Kowalska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 40 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Zmiana w szkolnictwie wyższym : studium przypadków, 2013. Ewa Kowalska, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" 303 s. , ISBN: 9788375875515,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11678] [data modyf: 28-07-2015 10:46]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Podejście biograficzne w badaniach z dziećmi, Ewa Kowalska
// W: Dziecko i dzieciństwo w badaniach pedagogicznych, 2020. / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Ewa Kowalska, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 229--240, ISBN: 9788381802000
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21402] [data modyf: 01-04-2020 10:32]
[2] Studium przypadku (case study) w badaniach z(nad) dziećmi, Ewa Kowalska
// W: Dziecko i dzieciństwo w badaniach pedagogicznych, 2020. / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Ewa Kowalska, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 253--266, ISBN: 9788381802000
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21404] [data modyf: 01-04-2020 10:36]
[3] Wstęp, Krystyna Ferenz, Ewa Kowalska
// W: Odmienne sytuacje i nowe zadania = Various situations and new problems*, 2012. / pod red. Krystyny Ferenz i Ewy Kowalskiej, Jelenia Góra : Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa (Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing tom IV), s. 9--12, ISBN: 9788361955252
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15331] [data modyf: 16-05-2013 09:45]
[4] Tradycje kształcenia nauczycieli w wyższych szkołach zawodowych, Ewa Kowalska
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne ( w poszukiwaniu wzorców pracy pedagogicznej), 2011. / pod red. Stefanii Walasek, Ewy Kowalskiej, Roberta Fudalego, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 81--91, ISBN: 9788375875508
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14358] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Dziecko a "autorytet" w reklamie telewizyjnej, Ewa Kowalska
// W: Reklama w społeczeństwie informacyjnym : konteksty społeczno - edukacyjne, 2010. / pod red. Ewy Kowalskiej i Mirosława Kowalskiego, Tychy : Maternus Media, s. 88--95, ISBN: 9788389701176
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11909] [data modyf: 16-04-2010 09:19]
[6] Terapia przez sztukę, jako przejaw aktywnej postawy wobec zdrowia, Ewa Kowalska, Mirosław Kowalski
// W: Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka, 2006. / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 163--169, ISBN: 8374810483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8567] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Wyższe szkolnictwo zawodowe w kontekście wybranych tendencji rozwojowych w europejskim obszarze kształcenia tertiarnego, Ewa Kowalska
// W: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 1, 2006. / red. A. Kozubska, A. Zduniak, Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 74--79, ISBN: 8392290917
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8199] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Biografia jako źródło wiedzy o nauczycielu i dla nauczyciela, Ewa Kowalska
// W: Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe, 2005. / red. naukowa Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 153--160, ISBN: 8374810041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8288] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Koncepcja muzykoterapii Gertrudy Orff i jej związki z systemem pedagogicznym, Ewa Kowalska, Mirosław Kowalski
// W: Metody i formy terapii sztuką, 2005. / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 39--44, ISBN: 8374810076
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8004] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Dylematy edukacji międzykulturowej w świetle doświadczeń niemieckich, Ewa Kowalska
// W: Wielokulturowość w nauczaniu historii, 2004. / red. nauk. Bogumiła Burda, Bogdan Halczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 107--113, ISBN: 8389712504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7321] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej na lekcjach muzyki, Ewa Kowalska, Mirosław Kowalski
// W: Wybrane zagadnienia edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, 2002. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 391--395, ISBN: 8389321092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5585] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Troska o bezpieczeństwo uczniów jako element realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych współczesnej szkoły, Ewa Kowalska
// W: Bezpieczeństwo publiczne u progu XXI wieku, 2002. , Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis 2436), s. 24--33, ISBN: 8322922787
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5193] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Partnerstwo nauczyciela i uczniów - założenia i rzeczywistość, Tadeusz Mróz, Ewa Kowalska
// W: Wybrane problemy dydaktyki na progu reformy edukacji, 1999. , Zielona Góra : Wydaw. Organon, s. 43--61, ISBN: 8387294055
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4885] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Strategie legitymizacji zmiany oświatowej w dyskursie o sześciolatkach. Casus kampanii promocyjnej MEN / Ewa Kowalska, 2018. Horyzonty Wychowania vol. 17, nr 41, 169--181, ISSN: 1643-9171, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: analiza dyskursu, reforma oświatowa, strategie legitymizacji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: DOI: 10.17399/HW.2018.174111
[AWCZ-22815] [data modyf: 04-06-2018 11:35]
[2] Pozycjonowanie jako kategoria analizy nauczycielskich narracji autobiograficznych / Ewa Kowalska, 2017. Rocznik Lubuski tom 43, część 1, 31--42, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: nauczyciel, pozycjonowanie, tożsamość narracyjna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22060] [data modyf: 06-12-2017 10:41]
[3] Społeczna rola intelektualisty-nauczyciela akademickiego - refleksje / Mirosław Kowalski, Ewa Kowalska, 2015. Rocznik Lubuski: Polskie szkolnictwo wyższe - stan i perspektywy t. 41, cz. 2, 231--236, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19898] [data modyf: 10-03-2016 09:55]
[4] Subjectivity towards Educational Practice and Threats of Contemporary Times: Exceptions of Reflection / Mirosław Kowalski, Ewa Kowalska, 2013. Problems of Education in the 21st Century: Recent Issues in Education - 2013 vol. 52, 5--6, ISSN: 1822-7864,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-17217] [data modyf: 21-07-2015 11:01]
[5] O procesie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego oraz relacjach między uczelnią wyższą a jej otoczeniem - słów kilka / Ewa Kowalska, 2012. Społeczeństwo i Rodzina, nr 33, 69--80, ISSN: 1734-6614, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17259] [data modyf: 29-04-2013 08:36]
[6] Polscy studenci w niemieckich przedszkolach / Anetta Soroka-Fedorczuk, Ewa Kowalska, 2007. Wychowanie w Przedszkolu, nr 10, 24--27
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12506] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Podmiotowość ucznia podłożem prawidłowego oceniania szkolnego, 2009. Ewa Kowalska // W: Problematika slovného hodnotenia v súčasnej škole : zborník príspevkov Katedry pedagogiky z konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok, Słowacja Ružomberok : Katolícka Univerzita, Pedagogická Fakulta, 2009, s. 113--117
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19124] [data modyf: 16-04-2009 12:05]
[2] Frühkindliche Sprachbildung in Polen unter besonderer Berücksichtigung des deutsch - polnischen Grenzraums, 2007. Anetta Soroka-Fedorczuk, Ewa Kowalska // W: Die Fachtagung "Erfolgreich über Immersion zur Mehrsprachigkeit in der Euroregion Neisse - Nisa - Nysa" : 28./29.09.2007 in Schmochtitz. Schmochtitz, Niemcy Görlitz : Euro-Schulen-Organisation, 2007, s. 63--67
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18666] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Rozwój wyższych szkół zawodowych w kontekście przemian w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego, 2005. Ewa Kowalska // W: Edukacja jutra : XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Zakopane, Polska Szczecin : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005, s. 83--88, ISBN: 8392225406
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17136] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Kształcenie międzykulturowe jako próba odpowiedzi pedagogiki na problemy współczesnego społeczeństwa wielokulturowego, 2002. Ewa Kowalska // W: Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003, Tom. II, s. 12--17
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16876] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Dziecko i dzieciństwo w badaniach pedagogicznych / (Red.) Marzenna Magda-Adamowicz, Ewa Kowalska .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, 364 s. .- ISBN: 9788381802000
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5890] [data modyf: 01-04-2020 10:13]
[2] Horyzonty Wychowania / (Red.) Mirosław Kowalski, Wit Pasierbek, Ewa Kowalska .- Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, 2018, 304 s. .- ISSN: 1643-9171
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5751] [data modyf: 17-09-2018 09:47]
[3] Rocznik Lubuski / (Red.) Mirosław Kowalski, Ewa Kowalska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, tom 44, część 2, 275 s. .- ISSN: 0485--3083
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5783] [data modyf: 04-01-2019 08:32]
[4] Edukacja na rozdrożu. Rodzina w obliczu wyzwań współczesnego świata / (Red.) Tetyana Nestorenko, Ewa Kowalska, Mirosław Hanulewicz .- Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2016, 162 s. .- ISBN: 9788362683802
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5449] [data modyf: 16-05-2016 09:42]
[5] Rocznik Lubuski : Polskie szkolnictwo wyższe - stan i perspektywy / (Red.) Mirosław Kowalski, Ewa Kowalska .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2015, t. 41, cz. 2, 236 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5426] [data modyf: 10-03-2016 10:03]
[6] Education and social rehabilitation - twoo roads, one goal (European contexts) / (Red.) Mirosław Kowalski, Sławomir Śliwka, Ewa Kowalska .- Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2014, 144 s. .- ISBN: 9788362683604
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5252] [data modyf: 02-09-2015 16:27]
[7] Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym* / (Red.) Ewa Kowalska, Paweł Prüfer, Mirosław Kowalski .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014, 248 s. .- ISBN: 9788378505334
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5193] [data modyf: 02-09-2015 16:29]
[8] Labor czy opus?** / (Red.) Anna Dobrychłop, Ewa Kowalska, Paweł Prüfer .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, 385 s. .- ISBN: 9788378420453
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5081] [data modyf: 08-04-2013 11:45]
[9] Odmienne sytuacje i nowe zadania = Various situations and new problems / (Red.) Krystyna Ferenz, Ewa Kowalska .- Jelenia Góra : Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2012, 309 s. .- ISBN: 9788361955252
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5096] [data modyf: 16-05-2013 09:39]
[10] Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne ( w poszukiwaniu wzorców pracy pedagogicznej) / (Red.) Stefania Walasek, Ewa Kowalska, Robert Fudali .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011, 221 s. .- ISBN: 9788375875508
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4969] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[11] Reklama w społeczeństwie informacyjnym : konteksty społeczno - edukacyjne / (Red.) Ewa Kowalska, Mirosław Kowalski .- Tychy : Maternus Media, 2010, 127 s. .- ISBN: 9788389701176
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4717] [data modyf: 16-04-2010 09:18]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Kommunikative Pädagogik und multikulturelle Gesellschaft / / Ostertag M. .- Opladen , 2001 (Rec.) Ewa Kowalska // Edukacja: studia, badania, innowacje .- 2002, nr 2, s. 113--115
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski