System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Mariusz Kwiatkowski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki socjologiczne (100 %)
Jednostka: Instytut Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 78 pozycji bibliograficznych
19 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych, 2020. Dorota Bazuń, Joanna Frątczak-Müller, Małgorzata Jaskulska, Mariusz Kwiatkowski, Anna Mielczarek-Żejmo, Warszawa : Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 32 s. , ISBN: -, .- [mat. edukacyjne]
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-15565] [data modyf: 24-11-2020 10:16]
[4] [0,2]
[2] Jak włączać ekonomię społeczną w proces rewitalizacji?, 2019. Mariusz Kwiatkowski, Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 73 s. , ISBN: 9788364309991,
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-15046] [data modyf: 08-07-2019 12:36]
[20] [1]
[3] Lubuskie sieci inkluzji : Tożsamość regionalna - kapitał społeczny - aktywna integracja, 2015. Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski, Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA 114 s. , ISBN: 9788380170360, bibliogr. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12474] [data modyf: 05-08-2015 10:23]
[4] Programowanie lubuskiej ekonomii społecznej : Analiza dokumentów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubuskim, 2015. Joanna Frątczak-Müller, Mariusz Kwiatkowski, Zielona Góra : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze 60 s. , ISBN: -,
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13427] [data modyf: 08-12-2016 09:20]
[5] Nieprzejrzystość. Bariery merytokracji kadrowej w sektorze publicznym, 2011. Mariusz Kwiatkowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 281 s. , ISBN: 9788374813976,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10820] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Człowiek sukcesu ekonomicznego jako wzór osobowy w pierwszych latach transformacji systemowej w Polsce : studium z socjologii moralności, 2000. Mariusz Kwiatkowski, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe 184 s. , ISBN: 8388317253,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-4725] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Intercultural Exploratory Walk: The Case for Galata Bridge as a Contact Zone in Istanbul, Dorota Bazuń, Duygu Dogan, Mariusz Kwiatkowski
// W: Kontaktzonen und Grenzregionen : Kulturwissenschaftliche Perspektiven, 2020. / Hg. Sarah Kleinmann, Arnika Peselmann, Ira Spieker, Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, s. 71--90, ISBN: 9783960232629
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21563] [data modyf: 01-07-2020 12:32]
[8,2] [0,41]
[2] Intercultural Walks versus "Parallel Lives": Outline of the Concept, Mariusz Kwiatkowski
// W: Multiculturalism. From Crisis to Renewal?, 2020. / ed. by Mariusz Kwiatkowski, Anna Mielczarek-Żejmo, and Martin Strouhal, Czech Republic : Charles University Karolinum Press, s. 175--187, ISBN: 9788024646831
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21785] [data modyf: 19-11-2020 13:01]
[20] [1]
[3] Inter-Community. Towards a New Vision of Local Cohesion, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski
// W: Nové směry, trendy a inovace v sociální práci = New Trends and Innovations in Social Work : Sborník vědeckých textů z mezinárodní vědecké konference XV. Hradecké dny sociální práce Hradec Králové 21. ? 22. září 2018, 2019. / ed. by Daniela Květenská, Hradec Králove : GAUDEAMUS, s. 321--329, ISBN: 9788074357459
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20952] [data modyf: 19-06-2019 09:44]
[2,5] [0,5]
[4] Social Enterprise in the Local Community. A case of "Together Forward" (Dalej Razem) Group, Sebastian Cycuła, Dorota Bazuń, Joanna Frątczak-Müller, Mariusz Kwiatkowski, Anna Mielczarek-Żejmo
// W: Social Pedagogy with the care for human being (from polish research), 2019. , Wietnam : Vinh University Publishing House, s. 179--203, ISBN: 9786049234514
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20814] [data modyf: 04-06-2019 11:56]
[1] [0,2]
[5] Partycypacyjny model rewitalizacji i jego przeciwnicy, Mariusz Kwiatkowski
// W: Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne, 2017. / red. Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski, Warszawa : Oficyna Naukowa, s. 15--32, ISBN: 9788364363726
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18605] [data modyf: 03-06-2019 09:43]
[20] [1]
[6] Badania sieciujące a przedsiębiorczość społeczna. Zarys koncepcji, Mariusz Kwiatkowski
// W: Erasmus - relacja - internacjonalizacja, 2015. / red. nauk. Paweł Prüfer, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, s. 133--149, ISBN: 9788363134419
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17889] [data modyf: 19-05-2016 09:29]
[7] Zaufanie a współpraca transgraniczna. Przypadek Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy, 2014. / red. nauk. Maria Zielińska, Beata Trzop, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe (Seria Monograficzna Tom IX, część 1), s. 319--337, ISBN: 9788388317132
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16337] [data modyf: 06-11-2014 12:57]
[8] Pułapki nieufności. Zarys koncepcji, Mariusz Kwiatkowski
// W: Zawirowania wokół zaufania** : wyobrażenia i rzeczywistość, 2011. / red. nauk. Paweł Prüfer, Janusz Mariański, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 45--57, ISBN: 9788374814430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14442] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Raport ewaluacyjny, Dorota Szaban, Mariusz Kwiatkowski
// W: Krok do sukcesu - zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni, 2010. / red. Jarosław Hermaszewski, Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 117--165, ISBN: 9788392896845
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12721] [data modyf: 01-03-2011 10:39]
[10] Badania rynku pracy - próba zestawienia, Mariusz Kwiatkowski
// W: Wyzwania lubuskiego rynku pracy. Rozwój z troską o człowieka, 2008. , Głogów : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 149--154, ISBN: 9788360087336
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10877] [data modyf: 09-02-2009 15:40]
[11] Merytokracja oswojona; reguły obsadzania stanowisk publicznych w świetle analizy dyskursu uroczystego, Mariusz Kwiatkowski
// W: Transformacje systemowe w Polsce i w krajach postkomunistycznych : studia i rozprawy (II), 2008. / pod red. Mirosława Chałubińskiego (współpraca Joanna Chmielewska - Gnojewska), Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, s. 369--387, ISBN: 9788375490596
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11002] [data modyf: 02-03-2010 08:55]
[12] Od niedopasowania do koordynacji, Mariusz Kwiatkowski
// W: Niedopasowanie. Kwalifikacje a rynek pracy w Lubuskim Trójmieście, 2008. / red. nauk. Mariusz Kwiatkowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 205--218, ISBN: 9788374811514
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9872] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Kariery w zawodach prawniczych. Analiza sporu o reguły dostepu, Mariusz Kwiatkowski
// W: Kariera i sukces : analizy socjologiczne, 2007. / red. nauk. Kazimierz M. Słomczyński, Zielona Góra - Warszawa : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 179--204, ISBN: 9788374811071
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9295] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Moralny kontekst organizacji. Zarys problematyki, Mariusz Kwiatkowski
// W: Zarządzanie organizacjami : organizacja jako proces, 2007. / pod red. Krzysztofa T. Koneckiego i Piotra Chomczyńskiego, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 230--240, ISBN: 9788375250534
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9478] [data modyf: 28-01-2008 17:32]
[15] Negocjowanie tożsamości w rodzinach polsko-ukraińskich, Aleksandra Jawornicka-Nowosad, Mariusz Kwiatkowski
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej : nowe pogranicza?, 2006. / red. Ż. Leszkowicz-Baczyńska, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 207--220, ISBN: 8388317857
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8186] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Aksjonarmatywne aspekty kapitału społecznego, Mariusz Kwiatkowski
// W: Kapitał społeczny we wspólnotach, 2005. / red. nauk. Henryk Januszek, Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 73--84, ISBN: 8374170646
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7551] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Działania pozorne w systemie postmonocentrycznym, Mariusz Kwiatkowski
// W: Normatywność współczesnej Polski, 2005. / pod red. nauk. Jerzego Kwaśniewskiego, Warszawa : Instytu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Wrocławskiego (Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPS i R UW 7), s. 15--34, ISBN: 8391676781
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7602] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Kapitał społeczny, Mariusz Kwiatkowski
// W: Encyklopedia socjologii: suplement, 2005. , Warszawa : Oficyna Naukowa, s. 105--111
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7119] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Kapitał społeczny a religia, Mariusz Kwiatkowski
// W: Leksykon socjologii religii : praca zbiorowa, 2004. / pod red. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej i Janusza Mariańskiego, Warszawa : VERBINUM, s. 172-173, ISBN: 8371922418
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7072] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Przywracanie pamięci a granice zaufania. Spory wokół miejsc upamiętnienia na pograniczach polsko-ukraińskich, Aleksandra Jawornicka-Nowosad, Mariusz Kwiatkowski
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. T.1: Teorie, studia, interpretacje, 2003. / pod red. nauk Marii Zielińskiej, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 463--480, ISBN: 8388317067
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6170] [data modyf: 08-12-2003 18:20]
[21] Siła więzi poziomych. Kapitał społeczny a sprawność instytucji demokratycznych, Mariusz Kwiatkowski
// W: Filozoficzne i empiryczne zagadnienia współczesnej demokracji, 2003. / red. nauk. Włodzimierz Kaczocha, Poznań : Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, s. 127--149, ISBN: 8389430002
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6118] [data modyf: 27-05-2006 11:25]
[22] Wypełnianie próżni społecznej. Młodzież "Samoobrony" a ład demokratyczny w III RP, Mariusz Kwiatkowski
// W: Młodzież polska w nowym ładzie społecznym : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Edwarda Hajduka, 2003. / red. nauk Bogdan Idzikowski, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska, Elżbieta Papiór, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 151--161, ISBN: 8389321793
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6341] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Kapitał społeczny a wyzwania globalizacji, Mariusz Kwiatkowski
// W: Wymiary globalizacji : aspekty polityczno-kulturowe, 2002. , Opole : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, s. 62--77, ISBN: 0300980017
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5326] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Zasoby demokracji w świetle sporów o kapitał społeczny, Mariusz Kwiatkowski
// W: Idee i ludzie demokracji : Rozważania w kręgu myśli Aleksego Tocqueville'a, 2002. / pod red. Mirosława Chałubińskiego, Janusza Goćkowskiego, Katarzyny M. Machowskiej, Cezarego J. Olbromskiego . Vol.2 (73), Toruń : Wydaw. Adam Marszałek (Colloquia Communia), s. 46--56, ISBN: 8373225951
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5943] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Zaufanie i nieufność w Kościele. Perspektywa socjologiczna, Mariusz Kwiatkowski
// W: Katolicyzm polski na przełomie wieków : teologiczny, instytucjonalny i wspólnotowy wymiar Kościoła, 2002. , Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny, s. 95--109, ISBN: 8386360968
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5324] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Od wiary do kultury. Pytania o kulturotwórczą funkcję "nowej ewangelizacji" w Polsce, Mariusz Kwiatkowski
// W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży : Kongres Kultury Polskiej 2000, 2000. , Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, s. 105--113, ISBN: 838805970X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3665] [data modyf: 08-04-2002 08:24]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Exploratory Walk as a Method of Studying Urban Tourism Space: A Case of Charles Bridge in Prague / Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski, 2020. Journal of Spatial and Organizational Dynamics: Tourism, Regional Development and Well-being Vol. VIII, issue 2, 92--106, ISSN: 1647-3183, , eISSN: 1647-3183, bibliogr. il. summ.
Słowa kluczowe: Exploratory Walk Method, Interwiev, Public Space
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-25445] [data modyf: 06-07-2020 09:38]
[10] [0,5]
[2] Participation of the youth as a challenge "360° Participation. Youth Handbook" by John Grace and Pauline Grace / Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski, Anna Mielczarek-Żejmo, 2018. Revista Inovatia Sociala year 10, no. 2, 1--4 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Participation, jouth, rewiev, social intervention
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23063] [data modyf: 11-09-2018 10:01]
[1,67] [0,33]
[3] Social and Infrastructural Conditioning of Lowering Energy Costs and Improving the Energy Efficiency of Buildings in the Context of the Local Energy Policy / Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski, 2018. Energies Vol. 11, 1--16, ISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: energy efficiency of buildings, local energy policy, neural network, social-infrastructural correlation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3390/en11092302         Cytowania wg Scopus: 8 [23-11-2020]
[AWCZ-23040] [data modyf: 03-09-2018 10:16]
[7,91] [0,32]
[4] Alternacja systemowa. "Dobra zmiana" w perspekywie socjologii sfery publicznej / Lech Szczegóła, Mariusz Kwiatkowski, 2017. Studia Socjologiczne, nr 4, 49--71, ISSN: 0039-3371, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: alternacja systemowa, dedemokratyzacja, sfera publiczna, system demokratyczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-22245] [data modyf: 22-01-2018 10:36]
[7] [0,5]
[5] Bezradna akademia? Debata akademicka a spór uchodźców / Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski, 2017. Rocznik Pedagogiczny tom 40, 105--132, ISSN: 0137-9585, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: debata akademicka, kryzys migracyjny, uchodźcy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-22246] [data modyf: 22-01-2018 11:20]
[6,5] [0,5]
[6] Fenomen masowej mobilizacji lokalnej. Przypadek budżetu obywatelskiego w gminie Sława / Jarosław Hermaszewski, Mariusz Kwiatkowski, 2017. Rocznik Lubuski: Co nas łączy? Nauki społeczne wobec podzielonego świata tom 43, część 2, 83--96, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: budżet obywatelski, kapitał społeczny, mobilizacja lokalna, partycypacja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22134] [data modyf: 19-12-2017 11:17]
[5,5] [0,5]
[7] Polityk w przestrzeni międzyludzkiej. Przypadek Jarosława Kaczyńskiego / Mariusz Kwiatkowski, 2017. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 3, 157--163, ISSN: 2543-5124, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21778] [data modyf: 10-10-2017 13:47]
[5] [1]
[8] Pułapki rewolucji kadrowej / Mariusz Kwiatkowski, 2017. Prakseologia v. 159, 207--235, ISSN: 0079-4872, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: clientelism, institutional discotinuity, institutionalization, instytucjonalizacja, klientyzm, meritocracy, merytokracja, nieciagłość instytucjonalna, rewolucja kadrowa, staffing revolution
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-22039] [data modyf: 30-11-2017 12:16]
[13] [1]
[9] Badać i działać. Informacja na temat konferencji naukowej "Interdyscyplinarne badania w działaniu" zorganizowanej na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii 16 marca 2016 roku / Mariusz Kwiatkowski, 2016. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 1, 219--221, ISSN: 2543-5124,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20776] [data modyf: 04-01-2017 10:54]
[10] Common spaces in the days of isolationism, outline of the internalionaly research programme / Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski, 2016. Rocznik Lubuski: Good Connections. Trust, cooperation and education in the mirror of social sciences tom 2, cz. 2a, 11--20, ISSN: 0485-3083,
Słowa kluczowe: community, isolationism, social capital, space
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21083] [data modyf: 24-02-2017 08:54]
[11] Czy kapitał społeczny ma przyszłość? Recenzja książki Piotra Sztompki / Mariusz Kwiatkowski, 2016. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 2, 230, ISSN: 2543-5124, bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21647] [data modyf: 05-09-2017 09:07]
[12] Exploratory walks as an example of networking research / Mariusz Kwiatkowski, 2016. Rocznik Lubuski: Good Connections. Trust, cooperation and education in the mirror of social sciences tom 2, cz. 2a, 137--148, ISSN: 0485-3083, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: action research, cross-linking studies, research "walk & talk", revitalisation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21088] [data modyf: 24-02-2017 09:23]
[13] Introduction / Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski, 2016. Rocznik Lubuski: Good Connections. Trust, cooperation and education in the mirror of social sciences tom 2, cz. 2a, 9, ISSN: 0485-3083,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-21082] [data modyf: 24-02-2017 08:47]
[14] Gospodarka społeczna a sytuacja współczesnej młodzieży. Zarys koncepcji / Mariusz Kwiatkowski, 2013. Rocznik Lubuski: Nowe tendencje w badaniach społecznych tom 39, cz. 1, 171--181, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17660] [data modyf: 21-07-2015 10:34]
[15] Konkurs jako instytucja fasadowa. Analiza ocen formułowanych przez uczestników procesów kadrowych w sektorze publicznym / Mariusz Kwiatkowski, 2013. Studia Socjologiczne: Sfera publiczna - funkcje, dysfunkcje, normy oficjalne i nieoficjalne, nr 1, 95--120, ISSN: 0039-3371, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-17313] [data modyf: 21-07-2015 09:58]
[16] Dlaczego obawiamy się merytokracji kadrowej? Spojrzenie socjologa / Mariusz Kwiatkowski, 2012. Przegląd Służby Cywilnej, nr 4-5, 26--28 .- http://dsc.kprm.gov.pl/przeglad
Kod:
CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16746] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Widmo merytokracji kadrowej / Mariusz Kwiatkowski, 2010. Rocznik Lubuski: Druga dekada wolności. Socjologiczne konsekwencje i zagadki transformacji Tom 36, część 2, 193--208, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15292] [data modyf: 04-01-2011 10:18]
[18] Kapitał społeczny. Od metafory do badań / Mariusz Kwiatkowski, Maria Theiss, 2004. Rocznik Lubuski: Różnorodność kapitałów w nowej rzeczywistości społecznej: z dodrobku zielonogórskiego środowiska socjologicznego, T. 30 cz. 2, 13--35, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11678] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Etyczne społeczeństwo obywatelskie w III RP / Mariusz Kwiatkowski, 2003. Rocznik Lubuski: Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie, T. 29 cz. 1, 59--74, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11715] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Kapitał społeczny a edukacja / Mariusz Kwiatkowski, 2003. Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja, nr 3, 7--17, ISSN: 1505-8808,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9230] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Siła więzi poziomych. Kapitał społeczny w sprawność instytucji demokratycznych / Mariusz Kwiatkowski, 2003. Kwartalnik Filozoficzny, z. 2, 37--54, ISSN: 1230-4050,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8999] [data modyf: 13-06-2003 12:38]
[22] Źródła zaangażowania obywatelskiego w świetle koncepcji kapitału społecznego / Mariusz Kwiatkowski, 2003. Rocznik Lubuski: Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie, T. 29 cz. 1, 97--112, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11690] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Kościół katolicki, "duch kapitalizmu", kapitał społeczny / Mariusz Kwiatkowski, 2002. Przegląd Powszechny, nr 1, 77--89
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8590] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kapitał społeczny w szkole. Poszukiwania tematyczne / Mariusz Kwiatkowski // W: Studia Edukacyjne .- 2012, nr 22, s. 155--167, ISSN: 1233-6688, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: collective and individual resources, school, social capital, social trust,

Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-9579] [data modyf: 21-05-2013 11:20]
[2] "Człowiek sukcesu ekonomicznego" jako wzór osobowy w okresie transformacji systemowej w Polsce (1989-1993) / Mariusz Kwiatkowski // W: Problemy Pielęgniarstwa .- 1999, z. 2, s. 57--70
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4466] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Green energy in municipal planning documents, 2018. Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski // W: E3S Web of Conference : 6 International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska [b. m.], 2018, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500006   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [23-11-2020]
[KONF-23353] [data modyf: 01-02-2019 11:15]
[0] [0]
[2] Green energy in municipal planning documents, 2018. Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : 6 International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska Rzeszów, 2018, s. 20 .- [book of abstracts]
Słowa kluczowe: green energy, municipal dokuments, pilot surveys, urban planning

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23080] [data modyf: 31-01-2019 11:36]
[0] [0]
[3] Liczby i metafory. Między socjologicznym a literackim obrazem przemian moralności współczesnej, 2003. Joanna Lehman, Mariusz Kwiatkowski // W: Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności : materiały z konferencji naukowej w Zielonej Górze 20-21. 10. 2003 r.. Zielona Góra, Polska Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004, s. 197--220, ISBN: 8373227512
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16608] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] "self-made man" po polsku. Postulowany i realizowany wzór osobowy w okresie transformacji systemowej, 2001. Mariusz Kwiatkowski // W: Współczesne społeczeństwo polskie : [materiały konferencyjne]. Poznań, Polska Poznań : Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2002, s. 113--125, ISBN: 8387653500
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15105] [data modyf: 07-11-2002 14:28]
[5] Kościół katolicki w Polsce a "duch kapitalizmu", 2000. Mariusz Kwiatkowski // W: Katolicyzm polski na przykładzie wieków. Mity, rzeczywistość, obawy i nadzieje : Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej UAM w Poznaniu. Poznań, Polska Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny Redakcja Wydawnictw, 2001, s. 107--120
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12839] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Journal of Spatial and Organizational Dynamics : Tourism, regional Development and Well-being / (Red.) Mariusz Kwiatkowski .- Portugal : Research Centre for Tourism, Sustainability and Well-being, 2020, Vol. VIII, issue 2 .- ISSN: 1647-3183
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5905] [data modyf: 06-07-2020 09:56]
[2] Meandry modernizacji / (Red.) Dorota Bazuń, Radosław Domke, Mariusz Kwiatkowski .- Toruń : Wydawnictwo Adama Marszałek, 2020, 290 s. .- ISBN: 9788381802468
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5939] [data modyf: 13-11-2020 14:09]
[3] Multiculturalism. From Crisis to Renewal? / (Red.) Mariusz Kwiatkowski, Anna Mielczarek-Żejmo, Martin Strouhal .- Czech Republic : Charles University Karolinum Press, 2020, 198 s. .- ISBN: 9788024646831
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5941] [data modyf: 19-11-2020 13:09]
[4] Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne / (Red.) Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski .- Warszawa : Oficyna Naukowa, 2017, 221 s. .- ISBN: 9788364363726
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5534] [data modyf: 03-06-2019 11:15]
[5] Rocznik Lubuski : Nowe tendencje w badaniach społecznych / (Red.) Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2013, tom 39, cz. 1, 246 s. .- ISSN: 0485-3083
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5150] [data modyf: 02-09-2015 16:22]
[6] Niedopasowanie. Kwalifikacje a rynek pracy w Lubuskim Trójmieście / (Red.) Mariusz Kwiatkowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 223 s. .- ISBN: 9788374811514
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4455] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Rocznik Lubuski : Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie / (Red.) Mariusz Kwiatkowski .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2003, T. 29 cz. 1 .- ISSN: 0485-3083
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4007] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych / / Piotr Chmielewski .- Warszawa : Wydawnictwo Poltext , 2011 (Rec.) .- W drodze do analizy instytucjonalnej / Mariusz Kwiatkowski // Studia Socjologiczne .- 2013, nr 1, s. 227--232
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Encyklopedia socjologii. T. 4 / .- Warszawa , 2002 (Rec.) Mariusz Kwiatkowski // Studia Socjologiczne .- 2003, nr 2, s. 159--168
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Kryzys moralny czy transformacja wartości?: studium socjologiczne / / Mariański J. .- Lublin , 2001 (Rec.) Mariusz Kwiatkowski // Summarium: sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego .- 2003, 32, s. 254--268
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Wielki wstrząs: natura ludzka a odbudowa porządku społecznego / / Fukuyama F. .- Warszawa , 2000 (Rec.) Mariusz Kwiatkowski // Summarium: sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego .- 2003, 32, s. 254--266
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Korupcja w życiu społecznym / .- Warszawa , 2000 (Rec.) Mariusz Kwiatkowski // Rocznik Lubuski .- 2002, T. 28 cz. 2, s. 184--187
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Wielki wstrząs: natura ludzka a odbudowa porządku społecznego / / Fukuyama F. .- Warszawa , 2000 (Rec.) Mariusz Kwiatkowski // Roczniki Socjologii Rodziny .- 2002, T. 13, s. 291--293
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Między nadzieją a zwątpieniem: sens życia w swiadomości młodzieży szkolnej / / Mariański J. .- Lublin : 1999 (Rec.) Mariusz Kwiatkowski // Przegląd Powszechny .- 2001, nr 5, s. 209-211
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski