System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Ewa Nowicka
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: pedagogika (50 %)
Dyscyplina dodatkowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach (50 %)
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 58 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Media - dysleksja - terapia pedagogiczna, 2010. Ewa Nowicka, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek 203 s. , ISBN: 9788376115559,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9838] [data modyf: 18-11-2010 09:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Media and a preschool child, Ewa Nowicka, Barbara Walas
// W: ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources - KEGA Edition, 2019. / ed. Eunika Baron-Polańczyk . Vol. 14, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 105--114, ISBN: 9788378424116
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21413] [data modyf: 08-04-2020 12:22]
[14,2] [0,71] / [14,2] [0,71]
[2] Parents' contribution to media education, Ewa Nowicka
// W: ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources - KEGA Edition, 2019. / ed. Eunika Baron-Polańczyk . Vol. 14, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 95--103, ISBN: 9788378424116
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21412] [data modyf: 08-04-2020 12:19]
[20] [1] / [20] [1]
[3] Znaczenie edukacji medialnej w wieku przedszkolnym, Ewa Nowicka
// W: Dziecko w kształceniu instytucjonalnym. Idee - refleksje - badania, 2019. / red. nauk. Iwona Kopaczyńska, Marzenna Magda Adamowicz, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 253--263, ISBN: 9788378423928
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21241] [data modyf: 28-11-2019 13:42]
[20] [1] / [20] [1]
[4] Media and multimedia in therapeutic activities, Ewa Nowicka, Elżbieta Staniec
// W: ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources, 2018. / ed. Eunika Baron-Polańczyk . vol. 13, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 51--61, ISBN: 978838423652
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20831] [data modyf: 04-06-2019 11:47]
[14,2] [0,71] / [14,2] [0,71]
[5] The child and family in the world of media, Ewa Nowicka
// W: ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources, 2018. / ed. Eunika Baron-Polańczyk . vol. 13, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 39--50, ISBN: 978838423652
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20828] [data modyf: 04-06-2019 11:47]
[20] [1] / [20] [1]
[6] Pozytywne i negatywne aspekty mediów w wychowaniu dziecka - zadania edukacji medialnej, Ewa Nowicka
// W: Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 2 : Przeciw złu, 2017. / red. nauk. Michał Głażewski i Bożena Muchacka, Kraków : Wydawnictwo Impuls, s. 53--66, ISBN: 9788380954205
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19927] [data modyf: 03-06-2019 11:24]
[20] [1] / [20] [1]
[7] Edukacja medialna ucznia w szkole podstawowej, Ewa Nowicka
// W: Dziecko / uczeń - edukacja artystyczna - terapia, 2016. / red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Zielona Góra - Skarbona : Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, s. 133--145, ISBN: 9788394446710
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18414] [data modyf: 24-11-2016 09:48]
[8] Media education in school and family environment, Ewa Nowicka
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources, 2016. / sc. ed. E. Baron-Polańczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego(Vol. 11), s. 47--57, ISBN: 9788378422600
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18110] [data modyf: 02-09-2016 12:14]
[9] Rodzina i szkoła jako podstawowe środowiska rozwoju edukacji medialnej dziecka, Ewa Nowicka
// W: Rodzina - Szkoła - Środowisko społeczne - obszary kształtowania kreatywności i twórczości dziecka (ucznia), 2016. / red. nauk. Grażyna Cęcelek, Małgorzata Potoczna, Małgorzata Przybysz Zaremba, Skierniewice : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, s. 91--98, ISBN: 9788361467687
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18665] [data modyf: 14-03-2017 10:30]
[10] Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym, Ewa Nowicka
// W: Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, 2015. / red. nauk. D. Siemieniecka, Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 475--486, ISBN: 9788323133872
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17539] [data modyf: 25-01-2016 09:08]
[11] Edukacja medialna w przedszkolu i rodzinie, Ewa Nowicka
// W: Przedszkole - edukacyjny sukces dziecka czy zmarnowane szanse?, 2015. / pod red. Agnieszki Nowak-Łojewskiej i Agnieszki Olczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 248--266, ISBN: 9788378422136
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17868] [data modyf: 13-05-2016 12:48]
[12] Medialne warunki uczenia się dzieci z dysleksją, Ewa Nowicka
// W: Dziecko w sytuacjach uczenia się : Stan i perspektywy badań, 2015. / red. nauk. Joanna Malinowska, Elżbieta Jezierska-Wiejak, Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 181--192, ISBN: 9788379771707
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17914] [data modyf: 30-05-2016 09:30]
[13] Technologie informacyjne w tworzeniu sprzyjających warunków w procesie nauczania, Ewa Nowicka
// W: Pedagogika wczesnoszkolna. Uczeń i nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społecznej (II), 2014. / red. nauk. Iwona Kopaczyńska, Marzenna Magda-Adamowicz, Mirosława Nyczaj-Drąg . t. 2, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 108--123, ISBN: 9788377806371
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16139] [data modyf: 02-07-2014 12:19]
[14] Działania profilaktyczne wobec zagrożeń medialnych, Ewa Nowicka
// W: Media - Edukacja - Kultura. W stronę edukacji medialnej = Media - Education - Culture. Towards Media Education, 2012. / red. nauk. Wojciech Skrzydlewski, Stanisław Dylak, Poznań - Rzeszów : Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych, s. 513--523, ISBN: 9788392417309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14793] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Media w najbliższym środowisku dziecka, Ewa Nowicka
// W: Cyberprzestrzeń i edukacja, 2012. / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 157--181, ISBN: 9788377803264
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14530] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Dziecko w świecie mediów, Ewa Nowicka
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011), 2011. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 525--534, ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13688] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Multimedia w terapii pedagogicznej, Ewa Nowicka
// W: Technologie informacyjno-komunikacyjne w pocesie kształcenia, 2011. / praca zbiorowa pod red. Jacka Jędryczkowskiego, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 25--40, ISBN: 9788392977308
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12759] [data modyf: 10-03-2011 11:14]
[18] Technologie informacyjne w pracy pedagoga - terapeuty, Ewa Nowicka
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne : obszary pracy współczesnej szkoły, 2011. / red. Krystyna Ferenz, Klaudia Błaszczyk, Iwona Rudek, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 69--77, ISBN: 9788375873924
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12972] [data modyf: 21-06-2011 14:11]
[19] Technologie informacyjne w realizacji podstawowych zasad zajęć terapeutycznych, Ewa Nowicka
// W: Technologie informacyjno-komunikacyjne w pocesie kształcenia, 2011. / praca zbiorowa pod red. Jacka Jędryczkowskiego, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 41--54, ISBN: 9788392977308
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12760] [data modyf: 10-03-2011 11:15]
[20] Technologie informacyjne szansą dla edukacji dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, Ewa Nowicka
// W: Wybrane zagadnienia edukacji człowieka w dzieciństwie, 2009. / red. nauk. Danuta Waloszek, Kraków : Centrum Edukacyjne "Bliżej Przedszkola", s. 191--209, ISBN: 9788361246206
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11788] [data modyf: 01-03-2010 13:30]
[21] Właściwości poprawnie przygotowanych programów edukacyjno-terapeutycznych, Ewa Nowicka
// W: Komputerowe wspomaganie dydaktyki, 2009. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 27--38, ISBN: 9788374812689
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11327] [data modyf: 07-10-2009 10:09]
[22] Zagrożenia medialne problemem współczesnej rodziny, Ewa Nowicka
// W: Przemoc - w zachowaniu się dzieci i młodzieży : przyczyny, mechanizmy, profilaktyka, 2008. / red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Jerzy Herberger, Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 43--52, ISBN: 9788392211488
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10399] [data modyf: 15-09-2008 10:06]
[23] Terapeutyczne programy komputerowe wspierające zajęcia z dziećmi przejawiającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, Ewa Nowicka
// W: Edukacja informacyjna : komputer, Internet i multimedia w domu, szkole i w pracy, 2006. / red. K. Wenta, E. Perzycka, Szczecin : Oficyna Wydaw. CDiDN, s. 150--155, ISBN: 8389882418
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8625] [data modyf: 23-11-2006 11:59]
[24] Działania korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi dyslektycznymi wspierane technologią informacyjną, Ewa Nowicka
// W: Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce, 2005. / red. nauk. Danuta Waloszek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 145--159, ISBN: 8389712458
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7180] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Edukacyjne programy komputerowe w terapii pedagogicznej, Ewa Nowicka
// W: Terapia pedagogiczna : przewodnik bibliograficzny, 2005. / oprac. Marta Bogdanowicz, Gdańsk : Wydaw. HARMONIA, s. 151--161, ISBN: 8371341768
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7913] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Media dydaktyczne nową szansą w przezwyciężaniu specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, Ewa Nowicka
// W: Media wobec wielorakich potrzeb dziecka, 2005. / Stanisław Juszczyk i Irena Polewczyk, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 49--68, ISBN: 837441202X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7912] [data modyf: 05-01-2006 18:23]
[27] Świadomość pedagoga - terapeuty w zakresie technologii informacyjnej, Ewa Nowicka
// W: Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe, 2005. / red. naukowa Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 491--499, ISBN: 8374810041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8313] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Udział technologii informacyjnej w rozpoznawaniu i minimalizowaniu specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, Ewa Nowicka
// W: Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych, 2005. / red. K. Wenta, E. Perzycka, Szczecin : Oficyna Wydaw. CDiDN, s. 335--340, ISBN: 8389882507
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7853] [data modyf: 01-12-2005 12:54]
[29] Wykorzystanie edukacyjnych programów komputerowych w przygotowaniu dzieci najmłodszych do nauki czytania i pisania, Ewa Nowicka
// W: Dziecko i media elektroniczne - nowy wymiar dzieciństwa, 2005. / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego . T. 2: Komputer i internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa, Białystok : Trans Humana, s. 71--83, ISBN: 8389190605
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7914] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z udziałem multimedialnych technologii informacyjnych, Ewa Nowicka
// W: Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. T. 4, 2004. / red. nauk. Marta Wrońska, Andrzej Zduniak, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 162--167, ISBN: 8371516193
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6636] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Zalety terapii pedagogicznej wspieranej techniką komputerową, Ewa Nowicka
// W: Poznawanie i pomoc dziecku z trudnościami edukacyjnymi, 2004. / red. nauk. Mirosława Nyczaj-Drąg, Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, s. 106--113, ISBN: 8386335890
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6656] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] Technologie informacyjne w nauczaniu dzieci z trudnościami edukacyjnymi, Ewa Nowicka
// W: Edukacyjne zagrożenia początku XXI wieku, 2003. / red. nauk. Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 73--78, ISBN: 8371515618
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5883] [data modyf: 27-06-2003 18:38]
[33] Zależność preferencji poznawczych od wyrazistości stylu wyobrażeniowego i pojęciowego, Justyna Lipińska, Ewa Nowicka, Ewa Szymanowska
// W: Media i edukacja w dobie integracji, 2002. , Poznań : Oficyna Edukacyjna Wydaw. "eMPi2" s.c., s. 372--378, ISBN: 8387666793
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5343] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Edukacja medialna w rodzinie a zapobieganie zagrożeniom medialnym / Ewa Nowicka, 2019. Dyskursy Młodych Andragogów 20, 317--327, ISSN: 2084-2740, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: education, edukacja medialna, family, media, media education, media threats, multimedia, rodzina, wychowanie, zagrożenia medialne
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.34768/dma.vi20.29
[AWCZ-24806] [data modyf: 10-01-2020 13:52]
[20] [1] / [20] [1]
[2] Edukacja medialna dzieci w wieku przedszkolnym / Ewa Nowicka, Barbara Walas, 2018. Edukacja - Technika - Informatyka, nr 4, 151--156, ISSN: 2080-9069, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: dziecko, edukacja medialna, media, multimedia, rodzina, technologie informacyjne, wychowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.15584/eti.2018.4.20
[AWCZ-23468] [data modyf: 04-01-2019 09:45]
[4,5] [0,5] / [4,5] [0,5]
[3] Nowy cyfrowy świat / Ewa Nowicka, 2018. Refleksje: Media społecznościowe, nr 4, 65--67, ISSN: 1425-5383, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23766] [data modyf: 05-03-2019 11:37]
[5] [1] / [5] [1]
[4] Warunki prawidłowego wychowania medialnego w rodzinie / Ewa Nowicka, 2017. Wychowanie w Rodzinie t. XVI, 2/2017, 35--44, ISSN: 2082-9019, .- [w druku]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-22933] [data modyf: 05-07-2018 13:06]
[10] [1] / [10] [1]
[5] Multimedia w terapii pedagogicznej / Ewa Nowicka, 2008. Dysleksja: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Nr 2, 28--32 bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13627] [data modyf: 13-03-2009 09:25]
[6] Technologie informacyjne wsparciem w przezwyciężaniu specyficznych trudności w nauce czytania i pisania / Ewa Nowicka, 2006. Pedagogika Mediów, nr 1-2, 123-135
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11632] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rola rodziców i nauczycieli w edukacji medialnej / Ewa Nowicka // W: Dyskursy Młodych Andragogów .- 2015, nr 16, s. 203--216, ISSN: 2084-2740, summ.
Słowa kluczowe: edukacja medialna, pedagogika mediów, rodzina, szkoła, wychowanie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10168] [data modyf: 05-08-2015 10:17]
[2] Technologie informacyjne w konstruktywistycznych koncepcjach procesu uczenia się / Ewa Nowicka // W: Kognitywistyka i Media w Edukacji .- 2014, nr 2, s. 60--80, ISSN: 1643-6938, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: constructivism, education, information technology, media, multimedia, multimedia educational programs,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10315] [data modyf: 25-01-2016 09:03]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Ćwiczenia w programach multimedialnych wspomagających naukę czytania i pisania, 2012. Ewa Nowicka // W: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské Pedagogické Fórum 2012 Pedagogicko-Psychologické Aspekty Výuky. Hradec Králové, Czechy Hradec Králové : Magnanimitas, 2012, ročník II, s. 173--180, ISBN: 9788090524323 .- http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/epf_2012.pdf
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20615] [data modyf: 16-10-2013 09:37]
[2] Zastosowanie technologii informacyjnych w terapii pedagogicznej, 2005. Ewa Nowicka // W: Dysleksja - problem znany czy nieznany? : Konferencja Naukowa, 24 - 26 października 2005 r. Lublin, Polska Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007, s. 333--340, ISBN: 9788322726693
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18414] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Zawartość edukacyjnych programów komputerowych wspierających zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, 2005. Ewa Nowicka // W: Dysleksja - problem znany czy nieznany? : Konferencja Naukowa, 24 - 26 października 2005 r. Lublin, Polska Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007, s. 341--352, ISBN: 9788322726693
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18415] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Nowe możliwości i rozwiązania w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych wspieranych technologią informacyjną, 2003. Ewa Nowicka // W: W kręgu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 101--113, ISBN: 8389712342
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17363] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Rola technologii informacyjnych w zapobieganiu specyficznym trudnościom w czytaniu i pisaniu, 2005. Ewa Nowicka // W: Edukacja informacyjna : technologie informacyjne w ponowoczesnym świecie : [III seminarium naukowe]. Szczecin, Polska Szczecin : Oficyna Wydaw. CDiDN, 2005, s. 97--103, ISBN: 8389882809
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17514] [data modyf: 01-12-2005 11:45]
[6] XVIII Letnia Szkoła Pedagogów z perspektywy organizatorów, 2004. Ewa Nowicka, Agnieszka Olczak // W: W poszukiwaniu nowoczesnej szkoły : [materiały XVIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów]. Łagów Lubuski, Polska Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005, s. 227--235, ISBN: 8373085297
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17302] [data modyf: 15-09-2005 12:01]
[7] Zastosowanie technologii informacyjnych w nauczaniu dzieci przejawiających specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, 2004. Ewa Nowicka // W: W poszukiwaniu nowoczesnej szkoły : [materiały XVIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów]. Łagów Lubuski, Polska Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005, s. 99--117, ISBN: 8373085297
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17298] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Multimedialne programy edukacyjne w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych dzieci dyslektycznych, 2003. Ewa Nowicka // W: Edukacja informacyjna : nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenia: [materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. " Pedagogika Informacyjna"]. Szczecin, Polska Szczecin : Oficyna Wydaw. CDiDN, 2004, s. 221--224, ISBN: 8389882450
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16763] [data modyf: 29-11-2004 13:46]
[9] Technika komputerowa jako pomoc w rozpoznawaniu trudności edukacyjnych, 2003. Marek Furmanek, Ewa Nowicka // W: Diagnoza i ewaluacja pedagogiczno-psychologiczna - stan i perspektywy badań : [materiały konferencji "Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych". Szczecin, Polska Szczecin : Agencja Wydaw. "KWADRA", 2004, s. 31--35, ISBN: 8391897745
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16372] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Technologia informacyjna w początkowej nauce czytania i pisania dzieci najmłodszych, 2004. Ewa Nowicka // W: Młodzież w wirtualnej rzeczywistości i realnym świecie : materiały z polsko-niemieckiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Informatyczną Szkołę Zawodową w Gorzowie Wlkp. - 15 października 2004 r.. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa, 2004, s. 98--102, ISBN: 8391979024
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16904] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Prezentacja multimedialna jako pomoc dydaktyczna w pracy pedagoga-terapeuty, 2003. Ewa Nowicka, Marek Furmanek // W: Edukacyjne wyzwania i zagrożenia początku XXI wieku : [materiały z konferencji "Zagrożenia społeczne początku XXI wieki i wynikające z nich wyzwania dydaktyczno-wychowawcze dla nauczyciela oraz dowódcy wojskowego]. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. ELIPSA, 2003, s. 246--250, ISBN: 8371515677
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15998] [data modyf: 05-11-2003 14:12]
[12] Techniki komputerowe w zajęciach terapeutycznych uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, 2003. Ewa Nowicka // W: Komputer w edukacji : 13. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, Kraków 26-27 wrzesnia 2003. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003, s. 202--205, ISBN: 8372712301
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15860] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Zarządzanie informacją jako element współczesnych koncepcji kształcenia nauczycieli, 2002. Ewa Nowicka, Justyna Lipińska // W: Edukacja informacyjna : [Materiały I Międzynarodowego Seminarium Naukowego pt " Pedagogika Informacyjna"]. Szczecin, Polska Szczecin : Agencja Wydaw. "KWADRA", 2003, s. 70--74, ISBN: 8391897710
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16034] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Ewolucja w postrzeganiu technologii informacyjnych, 2002. Ewa Nowicka, Marek Furmanek // W: Media a edukacja : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, UAM Poznań 20-23 kwietnia 2002: materiały konferencyjne: tezy i referaty. Poznań, Polska Zielona Góra - Poznań : Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych UZ - Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych UZ, 2002, s. [4 str. CD] .- CD
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15654] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Technologia informacyjna w pracy nauczyciela, 2002. Ewa Nowicka // W: Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym : XII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Kraków, Polska Kraków : Wydaw.Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002, s. 193--198, ISBN: 8372711763
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15202] [data modyf: 29-05-2006 11:40]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Gry ortomagiczne - polisensoryczne wsparcie nauki ortografii (program multimedialny) / : Wydaw. Pedagogiczne OPERON (Rec.) Ewa Nowicka // Dysleksja .- 2008, Nr 2
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski