System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Rafał Ciesielski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Muzyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 79 pozycji bibliograficznych
20 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Polska krytyka jazzowa XX wieku. Zagadnienia i postawy, 2017. Rafał Ciesielski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego 504 s. , ISBN: 9788378423164,
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14514] [data modyf: 31-05-2019 10:57]
[2] Refleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej dwudziestolecia międzywojennego, 2005. Rafał Ciesielski, Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 599 s. (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Nauk o Sztuce Prace Komisji Muzykologicznej T. 17), ISBN: 8370634494,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7485] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] "Co to jest jazz?" - pytanie wciąż aktualne, Rafał Ciesielski
// W: Jazz w kulturze polskiej [3], 2019. . t. 3, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 199--211, ISBN: 9788378423690
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21381] [data modyf: 26-03-2020 13:53]
[2] Festiwal muzyczny jako składnik kształtowania tożsamości lokalnej. Festiwal jako przedmiot badań, Rafał Ciesielski
// W: Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 2019. / red. nauk. Anna Weronika Brzezińska i Katarzyna Smyk . Tom 4, Lublin-Warszawa-Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Narodowy Instytu (Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona), s. 77--88, ISBN: 9788364465383
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21394] [data modyf: 30-03-2020 11:03]
[3] "Polski jazz" - świadomość zjawiska (perspektywa krytycznomuzyczna), Rafał Ciesielski
// W: Interpretacje dzieła muzycznego: Narodowość i wartości uniwersalne, 2019. / red. nauk. Anna Nowak, Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego, s. 245--266, ISBN: 9788361262343
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21380] [data modyf: 26-03-2020 12:59]
[4] Propagandowy wymiar muzyki Moniuszki w XX wieku, Rafał Ciesielski
// W: Życie - twórczość - konteksty. Eseje o Stanisławie Moniuszce, 2019. / red. nauk. Magdalena Dziadek, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, s. 231--248, ISBN: 9788379823772
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21395] [data modyf: 30-03-2020 11:13]
[5] Poradnictwo jazzowe w miesięczniku "Jazz" (1956-1968), Rafał Ciesielski
// W: W kręgu kultury PRL. Poradnictwo, 2018. / red. nauk. Karolina Bittner, Dorota Skotarczak . Tom 4, Poznań : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, s. 323--335, ISBN: 9788365663672
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21387] [data modyf: 30-03-2020 10:38]
[6] Chopin als Marke auf dem Kulturmarkt, Rafał Ciesielski
// W: Chopin 1810-2010. Ideas - Interpretations - Influence, 2017. / ed. by Irena Poniatowska, Zofia Chcechlińska . Vol. II, Warszawa : Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, s. 551--564, ISBN: 9788361142539
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21396] [data modyf: 30-03-2020 11:29]
[7] Czy internet moze zastąpić krytykę muzyczną?, Rafał Ciesielski
// W: Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii, 2017. / red. Dorota Piontek, Szymon Ossowski, Poznań : Polskie Towarzystwo Komunikacji Spolecznej, s. 251--262
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20215] [data modyf: 31-05-2019 11:24]
[8] Krytyka jazzowa o I Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Jazzowej Sopot 1956, Rafał Ciesielski
// W: Słowami o dźwiękach... Muzyka w mediach (nie tylko doby PRL-u), 2017. / red. Beata Afeltowicz, Artur Trudzik, Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 137--147, ISBN: 9788378677147
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20229] [data modyf: 03-06-2019 10:49]
[9] Od "odwilży" do "polskiego jazzu". Inicjalna formuła krytyki jazzowej (1956) w PRL, Rafał Ciesielski
// W: Muzyka, rodzaje i style, 2017. / pod red. Karoliny Bittner i Doroty Skotarczak, Poznań : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (W kręgu kultury PRL III), s. 223--233, ISBN: 9788365663351
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20226] [data modyf: 03-06-2019 10:48]
[10] Kanon literatury muzycznej w praktyce edukacyjnej, Rafał Ciesielski
// W: Edukacja jutra. Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność człowieka od dzieciństwa do dorosłości, 2016. / red. nauk. Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz, Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas" (Monografie "Edukacja Jutra"), s. 143--155, ISBN: 9788364788536
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18559] [data modyf: 14-02-2017 13:39]
[11] Krytyka operowa - krytyka optymalna?, Rafał Ciesielski
// W: Krytyka muzyczna. Krytyka operowa, 2016. / red. M.Bristiger, R.Ciesielski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 27--44, ISBN: 9788378422839
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18754] [data modyf: 14-02-2017 13:41]
[12] Legenda w muzyce - "Pan Twardowski" Ludomira Różyckiego, Rafał Ciesielski
// W: Baśniowe i mityczne inspiracje humanistów 8, 2016. / pod red. Iwony Borys i Magdaleny Zaorskiej, Olsztyn : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej 8), s. 28--39, ISBN: 9788363911188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18563] [data modyf: 14-02-2017 13:40]
[13] Muzyka w perspektywie innych sztuk - perspektywa prozaiczna, Rafał Ciesielski
// W: Forum Muzykologiczne 2015-2016, 2016. / red. Krzysztof Bilica, Beata Bolesławska-Lewandowska, Warszawa : Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, s. 15--26, ISBN: 9788377986134
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20223] [data modyf: 22-06-2018 09:49]
[14] "Muzykolog prowincjonalny" - w poszukiwaniu tożsamości subprofesji, Rafał Ciesielski
// W: Sto lat muzykologii polskiej : Historia - Teraźniejszość - Perspektywy, 2016. / red. Dagmara Łopatowska-Romsvik, Aleksandra Patalas, Kraków : Musica Iagiellonica, s. 335--357, ISBN: 9788370992064
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18562] [data modyf: 14-02-2017 13:40]
[15] "Odpowiednie dać muzyce słowo". Komentowanie muzyki w mediach (rekonesans), Rafał Ciesielski
// W: Media jako przestrzenie muzyki, 2016. / red. M. Parus, A.Trudzik, Gdańsk : -, s. 107--132, ISBN: 9788365155313
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18752] [data modyf: 14-02-2017 10:32]
[16] Polska krytyka jazzowa - preliminaria periodyzacji, Rafał Ciesielski
// W: Jazz w kulturze polskiej [2], 2016. / red. nauk. Rafał Ciesielski . t. 2, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 61--79, ISBN: 9788378422372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18560] [data modyf: 14-02-2017 13:40]
[17] Krytyka muzyczna w kulturze lokalnej, Rafał Ciesielski
// W: Do kultury muzycznej droga najwłaściwsza : Zagadnienia twórczości, wykonawstwa i edukacji muzycznej - wokół postaci i idei Stanislawa Wiechowicza, 2015. / pod red. Małgorzaty Sternal, Kraków : Akademia Muzyczna w Krakowie, s. 169--184, ISBN: 9788362743469
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18561] [data modyf: 14-02-2017 13:43]
[18] "Jazz w Polsce" czy "polski jazz"?, Rafał Ciesielski
// W: Jazz w kulturze polskiej, 2014. / red. nauk. Rafał Ciesielski . tom 1, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 39--54, ISBN: 9788378421436
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16747] [data modyf: 14-02-2017 13:47]
[19] O pożytkach płynących z obecności jazzu w kulturze polskiej, Rafał Ciesielski
// W: Wartości w muzyce. Tom VI : Muzyka współczesna - teatr - media, 2014. / pod red. Jadwigi Uchyły-Zroski, Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, s. 85--101, ISBN: 9788380122109
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17061] [data modyf: 14-02-2017 13:48]
[20] Stanisław Moniuszko w polskiej krytyce muzycznej (1945-1989), Rafał Ciesielski
// W: Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki, 2014. / pod red. Magdaleny Dziadek i Elżbiety Nowickiej, Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 349--383, ISBN: 9788376542478
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17055] [data modyf: 14-02-2017 13:48]
[21] "Pan Twardowski" Ludomira Różyckiego: idea baletu narodowego - od genezy do świadectw recepcji, Rafał Ciesielski
// W: Muzyczność - wizualność - performatywność : Studia z pogranicza muzyki, filmu i teatru, 2013. / red. nauk. Robert Cieślak, Toruń : Wydawnictwo MADO, s. 27--58, ISBN: 9788362942299
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17060] [data modyf: 14-02-2017 13:49]
[22] Tożsamość absolwenta a tożsamość kierunku "edukcja muzyczna", Rafał Ciesielski
// W: Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, 2013. / pod red. Mirosławy Zalewskiej-Pawlak, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 139--155, ISBN: 9788379690268
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17059] [data modyf: 14-02-2017 13:49]
[23] Edukacja muzyczna - między postmodernizmem a podmiotowością, Rafał Ciesielski
// W: Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce, 2012. / pod red. Andrzeja Białkowskiego, Warszawa : Instytut Muzyki i Tańca, s. 43--56, ISBN: 9788393295524
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17057] [data modyf: 05-08-2015 12:44]
[24] Jazz jako przedmiot krytyki muzycznej, Rafał Ciesielski
// W: Krytyka muzyczna. Krytyka czy krytyki?, 2012. / red. naukowa Michał Bristiger, Rafał Ciesielski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 107--134, ISBN: 9788378420170
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14965] [data modyf: 17-12-2012 12:54]
[25] Konstanty Regamey jako krytyk muzyczny - przyczynek do portretu, Rafał Ciesielski
// W: Krytyka muzyczna. Krytyka czy krytyki?, 2012. / red. naukowa Michał Bristiger, Rafał Ciesielski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 145--150, ISBN: 9788378420170
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14966] [data modyf: 17-12-2012 12:56]
[26] Nasz współczesny? Chopin w przekazie edukacyjnym, Rafał Ciesielski
// W: Chopin w polskiej szkole i kulturze, 2011. / pod red. Zofii Budrewicz, Marii Sienko, Romualdy Ławrowskiej, Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 257--269, ISBN: 9788372716583
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14629] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[27] Nauczyciel muzyki jako animator kultury lokalnej - misja czy konieczność?, Rafał Ciesielski
// W: Szkoła XXI wieku - szkołą edukacji estetycznej : projekt nadziei, 2011. / pod red. Mirosławy Zalewskiej-Pawlak, Anny Pikały, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 407--416, ISBN: 9788375255546
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14632] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[28] Szymon Laks - kompozytor w pętach czasu zagłady, Rafał Ciesielski
// W: Pamięć czasu Zagłady* : 1939 - 2009, 2011. / red. Maria Jazownik, Anita Kucharska - Dziedzic, Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, s. 359--373, ISBN: 9788360218235
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13027] [data modyf: 29-07-2011 14:23]
[29] Dlaczego (nie) lubimy Rubika?, Rafał Ciesielski
// W: Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym : teoria i rzeczywistość, 2010. / pod red. nauk. Jaremy Drozdowicza, Macieja Bernasiewicza, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 297--313, ISBN: 9788375874334
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12226] [data modyf: 29-09-2010 13:43]
[30] Krytyka jazzowa w PRL-u wobec relacji: jazz amerykański - jazz polski (europejski), Rafał Ciesielski
// W: Dziennikarstwo i media muzyczne a polityka, 2010. / pod red. Bariusza Barana i Artura M. Trudzika, Opole : Wydawnictwo Scriptorium, s. 55--79, ISBN: 9788395578045
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21582] [data modyf: 10-07-2020 12:04]
[31] Muzyka - edukacja muzyczna - muzykoterapia a przemiany kultury i praktyki muzycznej, Rafał Ciesielski
// W: Muzyka - edukacja - terapia : przekraczanie barier, 2010. / red. Janina Fyk i Anna Łuczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 63--80, ISBN: 9788374813730
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12641] [data modyf: 09-02-2011 09:57]
[32] Czy Chopin był zakładnikiem interpretacji swego dzieła? Egzorcyzmy chopinowskie w polskiej krytyce muzycznej Dwudziestolecia międzywojennego, Rafał Ciesielski
// W: Chopin w kulturze polskiej, 2009. / red. Maciej Gołąb, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis 3138), s. 149--169, ISBN: 9788322930472
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11594] [data modyf: 08-01-2010 10:02]
[33] Muzyka jako sztuka w perspektywie komunikacji - konteksty i uwarunkowania, Rafał Ciesielski
// W: Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji a kompetencje nauczyciela, 2009. / pod red. Kazimierza Czerwińskiego, Wojciecha J. Maliszewskiego, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 155--167, ISBN: 9788376113319
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14626] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[34] O krytyce muzycznej - wokół trzech szkiców Zygmunta Mycielskiego, Rafał Ciesielski
// W: Krytyka muzyczna - teoria, historia, współczesność, 2009. / red. nauk. Michał Bristiger, Rafał Ciesielski, Barbara Literska, Jolanta Guzy-Pasiak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 187--194, ISBN: 9788374813020
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12230] [data modyf: 29-09-2010 14:03]
[35] Status dzieła muzycznego w perspektywie współczesnej kultury muzycznej, Rafał Ciesielski
// W: Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego : pedagogiczne rozważania i doświadczenia, 2009. / pod red. Mirosławy Zalewskiej - Pawlak, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 131--140, ISBN: 9788375253054
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14628] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[36] Uczeń - kandydat na studia - student - absolwent edukacji muzycznej: postacie w labiryncie wartości (szkic do profilu aksjologicznego), Rafał Ciesielski
// W: Wartości w muzyce : wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej, 2009. / pod red. Jadwigi Uchyły - Zroski . Tom 2, Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2695), s. 24--33, ISBN: 9788322618288
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11354] [data modyf: 20-10-2009 12:43]
[37] Dylematy aksjologiczne powszechnej edukacji muzycznej, Rafał Ciesielski
// W: Wartości w muzyce : studium monograficzne, 2008. / pod red. Jadwigi Uchyły - Zroski . Tom 1, Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 2626), s. 47--56, ISBN: 9788322617564
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10988] [data modyf: 23-03-2009 17:34]
[38] "Słowo o muzyce" w przestrzeni kultury, Rafał Ciesielski
// W: Muzyka wokalna : dzieła - wykonawstwo - konteksty. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Irenie Marciniak, 2008. / pod red. Bogumiły Tarasiewicz, Poznań : RHYTMOS, s. 195-200, ISBN: 9788360593066
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10750] [data modyf: 08-01-2009 11:09]
[39] Stanisław Moniuszko w Roku Moniuszkowskim 1972 - szkic do portretu, Rafał Ciesielski
// W: Książę Muzyki Naszej : twórczość Stanisława Moniuszki jako dziedzictwo kultury polskiej i europejskiej, 2008. / studia pod red. Tomasza Baranowskiego, Warszawa : Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, s. 161--173, ISBN: 9788361489207
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14630] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[40] Z podumań (muzykalnego) grzybiarza ..., Rafał Ciesielski
// W: Przestrzenie recepcji muzyki współczesnej, 2008. / red. nauk. Barbara Literska, Rafał Ciesielski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 211--223, ISBN: 9788374811781
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10369] [data modyf: 05-08-2008 13:59]
[41] Muzyka zagrożona? Polska krytyka muzyczna okresu międzywojennego wobec uzurpacji totalitarnych w muzyce, Rafał Ciesielski
// W: Pokój jako przedmiot międzykulturowej edukacji artystycznej, 2007. / pod red. Jarosława Chacińskiego, Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej, s. 228--240, ISBN: 8374670479
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9523] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Nauczyciel muzyki w systemie powszechnej edukacji - konteksty profesji, Rafał Ciesielski
// W: Psychologia rozwoju muzycznego a kształcenie nauczycieli, 2007. / red. nauk. Barbara Kamińska, Warszawa : Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, s. 98--112, ISBN: 9788389444899
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9751] [data modyf: 15-02-2008 08:44]
[43] "Moniuszko zrobił swoje...?" - postawa twórcza i dzieło Stanisława Moniuszki w myśli krytycznomuzycznej dwudziestolecia międzywojennego, Rafał Ciesielski
// W: Teatr operowy Stanisława Moniuszki : rekonesanse, 2005. / red. Maciej Jabłoński i Elżbieta Nowicka, Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 161--182, ISBN: 8370634370
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14645] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[44] Problematyka estetyczno-muzyczna w zwierciadle muzyki czyli o "ucieczce od muzyki" (rekonesans podręcznikowy), Rafał Ciesielski
// W: Filozofia muzyki : studia, 2003. / pod red. Krzysztofa Guczalskiego, Kraków : Musica Iagellonica, s. 66-78, ISBN: 8370991262
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6152] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[45] Muzyka w "Muzyce" - o tożsamości sztuki w edukacji artystycznej, Rafał Ciesielski
// W: Edukacja artystyczna wobec przemian społeczno-oświatowych, 2002. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 137--151, ISBN: 8389048116
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5091] [data modyf: 29-05-2002 14:45]
[46] Poglądy na ktytykę muzyczną w Drugiej Rzeczypospolitej w aspekcie edukacyjnym, Rafał Ciesielski
// W: Edukacja kulturalna w życiu człowieka : praca zbiorowa, 1999. , Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu Instytut Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, s. 248--252, ISBN: 8390718138
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4327] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[47] Muzyka współczesna - muzyka dawna: implikacja czy opozycja?, Rafał Ciesielski
// W: Problemy wykonawcze muzyki współczesnej, 1998. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 21--27, ISBN: 8386832703
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3016] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Terapeutyczne właściwości muzyki w kontekście technik tradycyjnej terapii afrykańskiej, Rafał Ciesielski
// W: Z zagadnień poznawczych, kulturowych i dydaktycznych muzyki. T. 2, 1996. / red. nauk. Irena Marciniak, Zielona Góra : WSP, s. 84--93, ISBN: 8385693912
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5637] [data modyf: 14-03-2003 12:51]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Czy Chopin skomponował etiudę rewolucyjną? / Rafał Ciesielski, 2015. Rocznik Leszczyński, 15, 37--51, ISSN: 0137-4036,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20804] [data modyf: 14-02-2017 13:44]
[2] Czy chcemy - potrafimy - powinniśmy mówić i pisać o muzyce? Krytyka muzyczna w kulturze współczesnej / Rafał Ciesielski, 2014. Studia Artystyczne, nr 2, 13--22, ISSN: 2391-9965, summ.
Słowa kluczowe: hight culture, mass culture, modernity, music critism
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19192] [data modyf: 14-02-2017 13:44]
[3] O Chopinie w "Przyjacielu Ludu" (1836) / Rafał Ciesielski, 2013. Rocznik Leszczyński t. 13, 57--71, ISSN: 0137-4036,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19190] [data modyf: 14-02-2017 13:45]
[4] Jazz - terra icognita polskiej muzykologii / Rafał Ciesielski, 2012. Polski Rocznik Muzykologiczny, 201--206, ISSN: 1733-9871, summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19195] [data modyf: 05-08-2015 12:49]
[5] Dni Muzyki nad Odrą / Rafał Ciesielski, 2010. Pro Libris, nr 2/3, 91--94, ISSN: 1642-5995,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15469] [data modyf: 23-02-2011 10:50]
[6] Jak grać Chopina? Polska krytyka muzyczna o wykonawstwie muzyki Chopina w kontekście pierwszych konkursów chopinowskich (1927-1932-1937) / Rafał Ciesielski, 2010. Muzyka, nr 3, 95--121, ISSN: 0027-5344, summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-15473] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Chopin" Antoniego Woykowskiego w leszczyńskim "Przyjacielu Ludu" z roku 1836 / Rafał Ciesielski // W: Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej .- 2012, 13 (22), s. 181--203, ISSN: 1897-824X,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-10214] [data modyf: 05-08-2015 11:10]
[2] Mazurek fortepianowy - gatunek in statu nascendi? / Rafał Ciesielski // W: Muzyka Fortepianowa - (Prace Specjalne ; Nr 74) .- 2007, T. 14, s. 41--52
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8038] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Życie muzyczne w Głogowie do końca XVIII wieku / Rafał Ciesielski, Dariusz Dolański // W: Studia Zachodnie .- 1996, T. 2, s. 41--47, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9359] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[4] Próba określenia odniesień filozoficzno-muzycznych na gruncie afrykańskim / Rafał Ciesielski // W: Monochord. De musica acta, studia et commentarii .- 1994, vol. IV, s. 7--17
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9360] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Łagów 1949 - inicjacja socrealizmu w muzyce polskiej, 2013. Rafał Ciesielski // W: Oblicza utopii, obłudy i zakłamania II. Łagów, Polska Poznań : Wydawnictwo Eco, 2014, s. 341--355, ISBN: 9788387437301
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21822] [data modyf: 14-02-2017 13:50]
[2] "Ale nie bójmy się jazzu". Muzyka jazzowa w świadectwach krytyki muzycznej (1945-1956), 2012. Rafał Ciesielski // W: Oblicza utopii, obłudy i zakłamania 1. Łańsk, Polska Poznań : Wydawnictwo "Eco", 2013, s. 337--351, ISBN: 8384737263
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20795] [data modyf: 14-02-2017 13:50]
[3] "Ale dzik moją kulę we łbie ma". Motywy leśne w twórczości Stanislawa Moniuszki, 2011. Rafał Ciesielski // W: Las w kulturze polskiej : VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Las w kulturze polskiej". Materiały z konferencji. Janów Lubelski, Polska Poznań : Wydawnictwo "Echo", 2012, s. 185--197, ISBN: 8387437247
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21823] [data modyf: 05-08-2015 10:48]
[4] Krytyka muzyczna vs. estetyka muzyczna, 2010. Rafał Ciesielski // W: ACA International Scientific Conferences Series : Russia - France: the Dialogue of Cultures. International Scientific Conference (April 28-May 07, 2010. Krasnodar-Paris). Krasnodar, Rosja New York - Paris - Krasnodar : American Concert Alliance, 2010, Vol. VI, s. 98--104, ISBN: 9781605851563
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20427] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Motyw lasu w muzyce polskiej - realizacje i perspektywy (rekonesans), 2008. Rafał Ciesielski // W: Las w kulturze polskiej : VII Ogólnopolska Konferencja pt. "Las w kulturze Polskiej": materiały z konferencji, Malinówka 22-24 października 2008. Malinówka, Polska Poznań : Wydaw. "Eco", 2010, s. 211--216, ISBN: 8387437220
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20421] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Szkolne koncerty edukacyjne - szanse i zagrożenia=In school educational concerts, 2006. Rafał Ciesielski // W: Edukacja jutra=Education of Tommorow=Bildung von Morgen. Zakopane, Polska Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2006, s. 169--173, ISBN: 8373740422
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17822] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] O pewnym kontekście edukacji estetycznej, 2005. Rafał Ciesielski // W: Edukacja jutra=Education of Tommorow=Bildung von Morgen : XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Zakopane, Polska Szczecin : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005, Tom 1, s. 205--209, ISBN: 8392225406
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20426] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Jazz w kulturze polskiej [3] / (Red.) Rafał Ciesielski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, t. 3, 303 s. .- ISBN: 9788378423690
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5882] [data modyf: 26-03-2020 13:48]
[2] Jazz w kulturze polskie [2] / (Red.) Rafał Ciesielski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, t. 2, 220 s. .- ISBN: 9788378422372
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5527] [data modyf: 14-02-2017 13:51]
[3] Krytyka muzyczna. Krytyka operowa / (Red.) Michał Bristiger, Rafał Ciesielski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, 200 s. .- ISBN: 9788378422839
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5550] [data modyf: 14-02-2017 13:53]
[4] Jazz w kulturze polskiej / (Red.) Rafał Ciesielski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, t. 1, 228 s. .- ISBN: 9788378421436
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5300] [data modyf: 14-02-2017 13:53]
[5] Krytyka muzyczna. Krytyka czy krytyki? / (Red.) Michał Bristiger, Rafał Ciesielski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 .- ISBN: 9788378420170
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5045] [data modyf: 17-12-2012 13:11]
[6] Krytyka muzyczna - teoria, historia, współczesność / (Red.) Michał Bristiger, Rafał Ciesielski, Barbara Literska, Jolanta Guzy-Pasiak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 275 s. .- ISBN: 9788374813020
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4779] [data modyf: 29-09-2010 13:52]
[7] Przestrzenie recepcji muzyki współczesnej / (Red.) Barbara Literska, Rafał Ciesielski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 223 s. .- ISBN: 9788374811781
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4508] [data modyf: 05-08-2008 14:11]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Tadeusz Zygfryd Kassern. Indywidualne odmiany stylów muzycznych XX wieku. Gdańsk 2011 / / Violetta Kostka .- Poznań : Rhytmos , 2011 (Rec.) Rafał Ciesielski // Muzyka .- 2015, LX (237), nr 2, s. 123--126
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Polska krytyka muzyczna w latach 1890-1914. Koncepcje i zagadnienia. Czasopisma i autorzy / / Magdalena Dziadek .- Katowice - Cieszyn : Uniwersytet Śląski , 2002 (Rec.) Rafał Ciesielski // Muzyka .- 2008, R. LIII, nr 4, s. 151--162
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski