System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Maciej Jackowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 4 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Obrazowanie cyfrowe. Neomedia w kształtowaniu postaw twórczych na przykładzie grafiki komputerowej, Maciej Jackowski
// W: Edukacja informacyjna : neomedia w dydaktyce i działaniach wychowaczo - opiekuńczych, 2007. / red. nauk. K. Wenta, E. Perzycka, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, s. 345--357, ISBN: 9788375180558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9543] [data modyf: 28-01-2008 16:51]
[2] Technologie informacyjno-komunikacyjne, przekaz pozawerbalny i ich edukacyjne oddziaływanie, Maciej Jackowski
// W: Pedagogika informacyjna : media w kształceniu ustawicznym, 2007. / red. nauk. E. Perzycka, A. Stachura, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, s. 621--626, ISBN: 9788375180541
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9537] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Podmiotowość w nauczaniu sztuki w globalnym społeczeństwie informacyjnym, Maciej Jackowski
// W: Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego, 2004. / red. nauk. Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak . T. 1, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 137--142, ISBN: 8371516150
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7306] [data modyf: 29-01-2008 13:49]
[4] Obraz[y] świata a świat obrazów" - deprecjacja rzeczywistości czy nowa forma opowiadania o świecie, Maciej Jackowski
// W: Edukacyjne zagrożenia początku XXI wieku, 2003. / red. nauk. Kazimierz Pająk, Andrzej Zduniak, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 95--99, ISBN: 8371515618
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7301] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski