System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Giorgi Melikidze
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: astronomia (100 %)
Jednostka: Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 69 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] A binary system: be star LS 2883/PSR B1259-63 and spectrum evolution of pulsar: the gigahertz-peaked spectra, Jarosław Kijak, Marta Dembska, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze, Marek Sendyk
// W: Resolving the future of astronomy with long-baseline interferometry, 2014. / eds M. J. Creech-Eakman, M. J. Guzik, R. E. Stencel, San Francisco : Astronomical Society of the Pacific (Astronomical Society of the Pacific : Conference Series Vol. 487), s. 315--320, ISBN: 9781583818589
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16463] [data modyf: 27-08-2015 09:59]
[2] On the giant nano-subpulses in the Crab pulsar, Janusz Gil, Giorgi Melikidze
// W: Young neutron stars and their environments : Symposium no 218, 2004. / ed. F. Camilo, B. M. Gaensler, San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, s. 321--324, ISBN: 1583811788
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7237] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] A model for the binary pulsar radio eclipse, David Khechinashvili, Giorgi Melikidze, Janusz Gil
// W: Pulsar astronomy - 2000 and beyond IAU colloquium 177, 2000. , San Francisco : Astronomical Society of the Pacific (Book on recent development in astronomy and astrophysics 202), s. 535--536, ISBN: 1583810293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [23-11-2020]
[WZCZ-4910] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] A model for the pulsar radio emission, Giorgi Melikidze, Janusz Gil, Avtandil D. Pataraya
// W: Pulsar astronomy - 2000 and beyond IAU colloquium 177, 2000. , San Francisco : Astronomical Society of the Pacific (Book on recent development in astronomy and astrophysics 202), s. 397--400, ISBN: 1583810293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4906] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] On the nature of the Geminga pulsar, David Khechinashvili, Giorgi Melikidze, Janusz Gil
// W: Pulsar astronomy - 2000 and beyond IAU colloquium 177, 2000. , San Francisco : Astronomical Society of the Pacific (Book on recent development in astronomy and astrophysics 202), s. 423--424, ISBN: 1583810293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4905] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Pulsar radiation, Janusz Gil, Agnieszka Krawczyk, Giorgi Melikidze
// W: Mathematics of gravitation : gravitational wave detection, 1997. . Part 2, Warszawa : Polish Academy of Sciences Instytute of Mathematics (Banach Center Publications Vol. 41), s. 239--255
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5009] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A mechanism of spark motion in inner acceleration region to investigate subpulse drifting in pulsars / Rahul Basu, Dipanjan Mitra, Giorgi Melikidze, 2020. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 496, iss. 1, 465--482, ISSN: 0035-8711, , eISSN: 1365-2966, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: magnetic fields, pulsars: general
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1093/mnras/staa1574         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-25631] [data modyf: 15-09-2020 12:07]
[70] [0,5]
[2] A single spark model for PSR J2144-3933 / Dipanjan Mitra, Rahul Basu, Giorgi Melikidze, Mihir Arjunwadkar, 2020. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 492, iss. 2, 2468--2480, ISSN: 0035-8711, , eISSN: 1365-2966, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general, pulsars: individual: J2144-3933
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1093/mnras/stz3620         Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-25060] [data modyf: 24-03-2020 10:44]
[70] [0,5]
[3] Periodic Modulation: Newly Emergent Emission Behavior in Pulsars / Rahul Basu, Dipanjan Mitra, Giorgi Melikidze, 2020. Astrophysical Journal Vol. 889, no. 2, 1, ISSN: 0004-637X, , eISSN: 1538-4357, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3847/1538-4357/ab63c9         Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-25059] [data modyf: 24-03-2020 10:35]
[70] [0,5]
[4] Pulsar radio emission mechanism - I. On the amplification of Langmuir waves in the linear regime / Sk Minhajur Rahaman, Dipanjan Mitra, Giorgi Melikidze, 2020. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 497, iss. 3, 3953--3967, ISSN: 0035-8711, , eISSN: 1365-2966, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: plasmas, pulsars: general, radiation mechanisms: non-thermal
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1093/mnras/staa2280
[AWCZ-25632] [data modyf: 15-09-2020 12:18]
[70] [0,5]
[5] Classification of subpulse drifting in pulsars / Rahul Basu, Dipanjan Mitra, Giorgi Melikidze, Anna Skrzypczak, 2019. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 482, iss. 3, 3757--3788, ISSN: 0035-8711, , eISSN: 1365-2966, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1093/mnras/sty2846         Cytowania wg Scopus: 8 [23-11-2020]
[AWCZ-23364] [data modyf: 27-11-2018 11:27]
[70] [0,5]
[6] Erratum: "Meterwavelength Single-pulse Polarimetric Emission Survey. III. The Phenomenon of Nulling in Pulsars" / Rahul Basu, Dipanjan Mitra, Giorgi Melikidze, 2018. Astrophysical Journal Vol. 857, no. 1, 1, ISSN: 0004-637X,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.3847/1538-4357/aab9bd         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-23010] [data modyf: 17-01-2019 15:03]
[0] [0]
[7] Meterwavelength Single-pulse Polarimetric Emission Survey. IV. The Period Dependence of Component Widths of Pulsars / Anna Skrzypczak, Rahul Basu, Dipanjan Mitra, Giorgi Melikidze, Krzysztof Maciesiak, Olga Koralewska, Alexandros Filothodoros, 2018. Astrophysical Journal Vol. 854, no. 2, 1--25, ISSN: 0004-637X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3847/1538-4357/aaa758         Cytowania wg Scopus: 8 [23-11-2020]
[AWCZ-22474] [data modyf: 28-11-2018 10:02]
[40] [1]
[8] Relativistic charge solitons created due to nonlinear Landau damping: A candidate for explaining coherent radio emission in pulsars / Taras Lakoba, Dipanjan Mitra, Giorgi Melikidze, 2018. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 480, 4526--4543, ISSN: 0035-8711, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/sty2152         Cytowania wg Scopus: 5 [23-11-2020]
[AWCZ-23009] [data modyf: 27-11-2018 11:23]
[17,5] [0,5]
[9] Meterwavelength Single-pulse Polarimetric Emission Survey. III. The Phenomenon of Nulling in Pulsars / Rahul Basu, Dipanjan Mitra, Giorgi Melikidze, 2017. Astrophysical Journal Vol. 846, no. 2, 1--10, ISSN: 0004-637X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: pulsars: general
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3847/1538-4357/aa862d         Cytowania wg Scopus: 15 [23-11-2020]
[AWCZ-22183] [data modyf: 09-01-2018 13:56]
[20] [0,5]
[10] XMM-Newton Observation of the Nearby Pulsar B1133+16 / Andrzej Szary, Janusz Gil, Bing Zhang, F. Haberl, Giorgi Melikidze, Ulrich Geppert, Dipanjan Mitra, Ren-Xin Xu, 2017. Astrophysical Journal Vol. 835, no. 2, 1--10, ISSN: 0004-637X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3847/1538-4357/835/2/178         Cytowania wg Scopus: 13 [23-11-2020]
[AWCZ-22115] [data modyf: 18-04-2018 08:41]
[10] [0,25]
[11] Meterwavelength Single-Pulse Polarimetric Emission Survey / Dipanjan Mitra, Rahul Basu, Krzysztof Maciesiak, Anna Skrzypczak, Giorgi Melikidze, Andrzej Szary, Krzysztof Krzeszowski, 2016. Astrophysical Journal Vol. 833, no. 1, 1--18, ISSN: 0004-637X, bibliogr. tab. wykr. summ. .- [G. I. Melikidze, A. Szary - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: pulsars: general, radiation mechanisms: non-thermal
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3847/1538-4357/833/1/28         Cytowania wg Scopus: 23 [23-11-2020]
[AWCZ-20696] [data modyf: 28-11-2018 10:03]
[12] Meterwavelength Single-Pulse Polarimetric Emission Survey. II. The Phenomenon of Drifting Subpulses / Rahul Basu, Dipanjan Mitra, Giorgi Melikidze, Krzysztof Maciesiak, Anna Skrzypczak, Andrzej Szary, 2016. Astrophysical Journal Vol. 833, no. 1, 1--23, ISSN: 0004-637X, bibliogr. tab. wykr. summ. .- [G. I. Melikidze, A. Szary - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: pulsars: general
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3847/1538-4357/833/1/29         Cytowania wg Scopus: 21 [23-11-2020]
[AWCZ-20697] [data modyf: 28-11-2018 10:03]
[13] Modelling of the radio spectrum evolution in the binary pulsar B1259-63 / Marta Dembska, Jarosław Kijak, Olga Koralewska, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze, Karolina Rożko, 2015. Astrophysics and Space Science Vol. 359, 1--9, ISSN: 0004-640X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PSR B1259-63, Pulsars, Stars: binaries
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10509-015-2447-8         Cytowania wg Scopus: 5 [23-11-2020]
[AWCZ-19260] [data modyf: 18-04-2018 15:04]
[14] On the origin of radio emission from magnetars / Andrzej Szary, Giorgi Melikidze, Janusz Gil, 2015. Astrophysical Journal Vol. 800, no. 1, 1--5, ISSN: 0004-637X, .- [G. I. Melikidze - podwójna afiliacja]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)        Cytowania wg Scopus: 9 [23-11-2020]
[AWCZ-18851] [data modyf: 22-02-2017 13:33]
[15] Thermal absorption as the cause of gigahertz-peaked spectra in pulsars and magnetars / Wojciech Lewandowski, Karolina Rożko, Jarosław Kijak, Giorgi Melikidze, 2015. Astrophysical Journal Vol. 808, no. 1, 1--9, ISSN: 0004-637X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ISM, general, general - ISM, supernova remnants - pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/0004-637X/808/1/18         Cytowania wg Scopus: 14 [23-11-2020]
[AWCZ-19271] [data modyf: 09-05-2016 14:42]
[16] Two modes of partially screened gap / Andrzej Szary, Giorgi Melikidze, Janusz Gil, 2015. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 447, no. 3, 2295--2306, ISSN: 0035-8711,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1093/mnras/stu2622         Cytowania wg Scopus: 32 [23-11-2020]
[AWCZ-18779] [data modyf: 21-08-2015 10:16]
[17] On the adiabatic walking of plasma waves in a pulsar magnetosphere / Giorgi Melikidze, Dipanjan Mitra, Janusz Gil, 2014. Astrophysical Journal Vol. 794, no. 2, 1--10, ISSN: 0004-637X, fot. summ. .- G. I. Melikidze - podwójna afiliacja
Słowa kluczowe: pulsars: general, radiation mechanisms: non-thermal
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/0004-637X/794/2/105         Cytowania wg Scopus: 16 [23-11-2020]
[AWCZ-18822] [data modyf: 22-02-2017 14:30]
[18] Radio efficiency of pulsars / Andrzej Szary, Bing Zhang, Giorgi Melikidze, Janusz Gil, Ren-Xin Xu, 2014. Astrophysical Journal Vol. 784, no. 1, 1--9, ISSN: 0004-637X, bibliogr. tab. wykr. summ. .- A. Szary, G. I. Melikidze - podwójna afiliacja
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/0004-637X/784/1/59         Cytowania wg Scopus: 25 [23-11-2020]
[AWCZ-18778] [data modyf: 22-02-2017 14:29]
[19] An emission mechanism explaining off-pulse emission originating in the outer magnetosphere of pulsars / Rahul Basu, Dipanjan Mitra, Giorgi Melikidze, 2013. Astrophysical Journal Vol. 772, 1--5, ISSN: 0004-637X, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: individual (B0525+21, B2045-16) - radiation mechanisms: general, plasmas - pulsars: general - pulsars:
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/0004-637X/772/2/86         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-18328] [data modyf: 02-09-2015 13:00]
[20] Do radio magnetars PSR J1550-5418 and J1622-4950 have gigahertz-peaked spectra? / Jarosław Kijak, Łukasz Tarczewski, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze, 2013. Astrophysical Journal Vol. 772, no. 1, 1--4, ISSN: 0004-637X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/0004-637X/772/1/29         Cytowania wg Scopus: 11 [23-11-2020]
[AWCZ-17514] [data modyf: 07-09-2015 12:23]
[21] Radio pulsar activity and the crustal Hall drift / Ulrich Geppert, Janusz Gil, Giorgi Melikidze, 2013. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 435, no. 4, 3262--3271, ISSN: 0035-8711, bibliogr. wykr. summ. .- G. Melikidze - podwójna afiliacja
Słowa kluczowe: stars: pulsars: general - stars: magnetic field
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)        Cytowania wg Scopus: 22 [23-11-2020]
[AWCZ-17922] [data modyf: 22-02-2017 14:13]
[22] On the pulse-width statistics in radio pulsars - III. Importance of the conal profile components / Krzysztof Maciesiak, Janusz Gil, Giorgi Melikidze, 2012. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 424, no 3, 1762--1773, ISSN: 0035-8711, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: stars: neutron - pulsars: general - stars: rotation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.21246.x         Cytowania wg Scopus: 16 [23-11-2020]
[AWCZ-16742] [data modyf: 02-09-2014 12:26]
[23] Spectrum evolution in binary pulsar B1259-63/LS 2883 Be star and gigahertz-peaked spectra / Jarosław Kijak, Marta Dembska, Wojciech Lewandowski, Giorgi Melikidze, Marek Sendyk, 2011. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, [5], ISSN: 0035-8711, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: radiation mechanisms: non-thermal - pulsars: general - pulsars: individual: B1259-63 - stars: winds,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1111/j.1745-3933.2011.01155.x         Cytowania wg Scopus: 18 [23-11-2020]
[AWCZ-15964] [data modyf: 02-09-2014 12:26]
[24] Modeling of the surface magnetic field in pulsars / Giorgi Melikidze, Janusz Gil, Andrzej Szary, 2009. Revista Mexicana de Astronomia y Astrofisica (Seria: Serie de Conferencias) Vol. 36, 337--341, ISSN: 0185-1101, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: general - stars, neutron - X-rays, pulsars, stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-14452] [data modyf: 02-09-2014 12:25]
[25] Unraveling the nature of coherent pulsar radio emission / Dipanjan Mitra, Janusz Gil, Giorgi Melikidze, 2009. Astrophysical Journal Vol. 696, L141--L145, ISSN: 0004-637X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: general - radiation mechanisms, non-thermal, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1088/0004-637X/696/2/L141         Cytowania wg Scopus: 38 [23-11-2020]
[AWCZ-14449] [data modyf: 08-02-2010 11:36]
[26] XMM-Newton observations of radio pulsars B0834+06 and B0826-34 and implications for the pulsar inner accelerator / Janusz Gil, F. Haberl, Giorgi Melikidze, U. Geppert, B. Zhang, Giorgi Melikidze jr., 2008. Astrophysical Journal Vol. 686, no 1, 497--507, ISSN: 0004-637X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: individual (B0834+06, B0826 - 34) - radiation mechanisms, neutron - X-rays, pulsars, stars, thermal - stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 42 [23-11-2020]
[AWCZ-13569] [data modyf: 16-02-2009 10:27]
[27] Thermal X-ray emission from hot polar cap in drifting subpulse pulsars / Janusz Gil, Giorgi Melikidze, Bing Zhang, 2007. Astronomy & Astrophysics Vol. 308, no 1-4, 325--333, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: X-ray, neutron stars, pulsars, radio emission
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-12712] [data modyf: 24-10-2019 11:33]
[28] X-ray pulsar radiation from polar caps heated by back-flow bombardment / Janusz Gil, Giorgi Melikidze, Bing Zhang, 2007. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Vol. 376, L67--L71, ISSN: 0035-8711, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-12717] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] A mechanism for the reversible radio emission in PSR B1822-09 / Giorgi Melikidze, Janusz Gil, 2006. Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics Vol. 6, suppl. 2, 81--84 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: pulsars, radio emission - individual PSR B1822-09
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11637] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Drifting subpulse phenomenon in pulsars / Janusz Gil, Giorgi Melikidze, Bing Zhang, 2006. Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics Vol. 6, suppl. 2, 105--112 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: drifting subpulses - radio emission - X-ray thermal radiation, pulsars
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11909] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Formation of a partially screened inner accelaration region in radio pulsars: drifting subpulses and thermal X-ray emission from polar cap surface / Janusz Gil, Giorgi Melikidze, Bing Zhang, 2006. Astrophysical Journal Vol. 650, 1048--1062, ISSN: 0004-637X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: general - stars, neutron - X-rays, pulsars, stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-11635] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Interrelation between radio and X-ray signatures of drifting subpulses in pulsars / Janusz Gil, Giorgi Melikidze, Bing Zhang, 2006. Astronomy & Astrophysics Vol. 457, L5--L8, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: general - stars, neutron - X-ray, pulsars, stars - radiation mechanism, thermal
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1051/0004-6361:20065228         Cytowania wg Scopus: 12 [23-11-2020]
[AWCZ-11636] [data modyf: 25-10-2019 17:20]
[33] The radiative processes in dense magnetized plasma: application to pulsars / Giorgi Melikidze, 2006. Physica Scripta T. 123, 8--13, ISSN: 0031-8949, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1088/0031-8949/2006/T123/002         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-11638] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Angular beaming and giant subpulses in the Crab pulsar / Janusz Gil, Giorgi Melikidze, 2005. Astronomy & Astrophysics Vol. 432, no 2, L61--L65, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: general, individual, plasmas - pulsars, pulsars, stars, the Crab pulsar
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1051/0004-6361:200500021         Cytowania wg Scopus: 7 [23-11-2020]
[AWCZ-10705] [data modyf: 25-10-2019 17:07]
[35] Curvature radiation in pulsar magnetospheric plasma / Janusz Gil, Yuri Lyubarski, Giorgi Melikidze, 2004. Astrophysical Journal Vol. 600, 872--882, ISSN: 0004-637X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: general - radiation mechanisms, magnetic fields - pulsars, nonthermal
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 65 [23-11-2020]
[AWCZ-10084] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] On the z-distribution of pulsars / T. G. Mdzinarishvili, Giorgi Melikidze, 2004. Astronomy & Astrophysics, Vol. 425, 1009--1012, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Galaxy, general, neutron-stars, pulsars, stellar content-stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 5 [23-11-2020]
[AWCZ-10080] [data modyf: 24-10-2019 14:32]
[37] Drifting subpulses and inner acceleration regions in radio pulsars / Janusz Gil, Giorgi Melikidze, U. Geppert, 2003. Astronomy & Astrophysics Vol. 407, 315--324, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PSRs B0943+10, B0809+74, B0826-34+30, B2319+60, B0031-07, individual, pulsars, stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 121 [23-11-2020]
[AWCZ-9422] [data modyf: 01-06-2020 14:23]
[38] Quasilinear theory of Charenkov-drift instability / David Shapakidze, George Machabeli, Giorgi Melikidze, David Khechinashvili, 2003. Physical Review E Vol. 67, 026407-1--026407-8, ISSN: 1539-3755, bibliogr. wykr. summ. .- www.aps.org/
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-9409] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[39] Modelling of the surface magnetic field in neutron stars : Application to radio pulsars / Janusz Gil, Giorgi Melikidze, Dipanjan Mitra, 2002. Astronomy & Astrophysics Vol. 388, 235--245, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: general, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 41 [23-11-2020]
[AWCZ-8779] [data modyf: 01-06-2020 14:21]
[40] On the formation of inner vacuum gaps in radio pulsars / Janusz Gil, Giorgi Melikidze, 2002. Astrophysical Journal Vol. 577, 909--916, ISSN: 0004-637X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: general-stars, neutron, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 30 [23-11-2020]
[AWCZ-8777] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[41] Quasi-linear theory of Cherenkov-drift instability : Application for radio pulsars / David Shapakidze, Giorgi Melikidze, George Machabeli, 2002. Astronomy & Astrophysics Vol. 394, 729--734, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: general-polarization-radiation mechanisms, non-thermal-plasmas-instabilities, pulsars, stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1051/0004-6361:20021098         Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[AWCZ-8776] [data modyf: 01-06-2020 14:21]
[42] Vacuum gap model for PSR B0943+10 / Janusz Gil, Giorgi Melikidze, Dipanjan Mitra, 2002. Astronomy & Astrophysics Vol. 388, 246--251, ISSN: 0004-6361, , eISSN: 1432-0746, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: -individual, PSR B0943+10, pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 0.1051/0004-6361:20020475         Cytowania wg Scopus: 21 [23-11-2020]
[AWCZ-8780] [data modyf: 01-06-2020 14:21]
[43] Nature of microstructure in pulsar radio emission / George Machabeli, David Khechinashvili, Giorgi Melikidze, David Shapakidze, 2001. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, no 327, 984--988, ISSN: 0035-8711, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: plasmas-radiation mechanisms: general-waves-pulsars: general
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 8 [23-11-2020]
[AWCZ-8105] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] On the optical pulsations from the Geminga pulsar / Janusz Gil, David Khechinashvili, Giorgi Melikidze, 2001. Astrophysical Journal, no 551, 867--873, ISSN: 0004-637X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: nonthermal, pulsars : individual (Geminga) - radiation mechanisms
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 6 [23-11-2020]
[AWCZ-8103] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Nature of eclipsing pulsars / David Khechinashvili, Giorgi Melikidze, Janusz Gil, 2000. Astrophysical Journal, no 541, 335--343, ISSN: 0004-637X, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: binaries, eclipsing - pulsars, individual (PSR B1957 + 20, PSR J2051 - 0827)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 13 [23-11-2020]
[AWCZ-8114] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] The spark-associated soliton model for pulsar radio emission / Giorgi Melikidze, Janusz Gil, Avtandil D. Pataraya, 2000. Astrophysical Journal, no 544, 1081--1096, ISSN: 0004-637X, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: general-radiation mechanisms, magnetic fields-pulsars, nonthermal
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 72 [23-11-2020]
[AWCZ-8115] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Non-stationary pair plasma in a pulsar magnetosphere and the two-stream instability / Estelle Asseo, Giorgi Melikidze, 1998. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, no 301, 59--71, ISSN: 0035-8711, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: general, instabilities-plasmas-radiation mechanisms, non-thermal-pulsars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 61 [23-11-2020]
[AWCZ-8184] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[48] On the radio-frequency emission from the Geminga pulsar / Janusz Gil, David Khechinashvili, Giorgi Melikidze, 1998. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, no 298, 1207--1211, ISSN: 0035-8711, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Geminga-radio continuum, individual, instabilities-plasmas-pulsars, stars
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 7 [23-11-2020]
[AWCZ-8161] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Why is the Geminga pulsar radio quiet at frequencies higher than about 100 MHz? / Janusz Gil, David Khechinashvili, Giorgi Melikidze, Olaf Maron // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Acta Cosmologica .- 1997, Fasc. 23-2, s. 167--170 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6924] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Hall drift in the crust of neutron stars - necessary for radio pulsar activity?, 2012. Ulrich Geppert, Janusz Gil, Giorgi Melikidze, J. A. Pons, D. Vigano // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012, Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 187--190, ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20785] [data modyf: 28-03-2013 09:09]
[2] Observational consequences of the partially screened gap, 2012. Andrzej Szary, Giorgi Melikidze, Janusz Gil // W: Electromagnetic radiation from pulsars and magnetars : international conference. Zielona Góra, Polska San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 2012, Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 466, s. 125--128, ISBN: 9781583818145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20783] [data modyf: 28-03-2013 09:02]
[3] Is the enigma of pulsar radio emission solved?, 2010. Janusz Gil, Giorgi Melikidze // W: Radio Pulsars: an Astrophysical key to Unlock the Secrets of the Universe. Chia (Sardinia), Włochy Melville, New York : American Institute of Physics, 2011, AIP Conference Proceedings, Vol. 1357, s. 289--293, ISBN: 9780735409156
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.3615138   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-20517] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] On the radioemission from Magnetars, 2010. Giorgi Melikidze, Janusz Gil, Andrzej Szary // W: Astrophysics of neutron stars 2010 : a conference in honor of M. Ali Alpar. Izmir, Turcja [New York] : American Institute of Physics, 2011, AIP Conference Proceedings, Vol. 1379, s. 144--147, ISBN: 9780735409392
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1063/1.3629502   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[KONF-20150] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[5] Partially screened polar gap in pulsars, 2008. Giorgi Melikidze, Janusz Gil // W: The Eight Pacific Rim Conference on Stellar Astrophysics : a tribute to Kam-Ching Leung. Phuket, Tajlandia [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, Astronomical Society of the Pacific Conference Series, Vol. 404, s. 131--136, ISBN: 9781583816851
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19485] [data modyf: 02-09-2014 12:27]
[6] Partially screened polar gap and its observational consequences, 2007. Giorgi Melikidze, Janusz Gil, Bing Zhang // W: 40 years of pulsars: millisecond pulsars, magnetars and more : AIP Conference Proceedings. Montreal, Kanada - : American Institute of Physics, 2008, Vol. 983, s. 154--156, ISBN: 9780735405028
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.63/1.2900133   (pkt: 0)
[KONF-19067] [data modyf: 16-02-2009 11:47]
[7] Surface magnetic fields in pulsars, 2008. Giorgi Melikidze, Janusz Gil // W: Cosmic magnetic fields: from planets, to stars and galaxies : proceedings of the International Astronomical Union. Puerto Santiago, Hiszpania Cambridge : Cambridge University Press, 2008, IAU Symposium, No 259, s. 131--132
Słowa kluczowe: PSR J0108-1431, magnetic field - pulsars, neutron - stars, stars

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1017/S1743921309030324   (pkt: 0)
[KONF-19486] [data modyf: 10-02-2010 10:18]
[8] Thermal X-ray emission from hot polar in radio pulsars with drifting subpulses, 2007. Janusz Gil, Giorgi Melikidze, Bing Zhang // W: 40 years of pulsars: millisecond pulsars, magnetars and more : AIP Conference Proceedings. Montreal, Kanada - : American Institute of Physics, 2008, Vol. 983, s. 97--99, ISBN: 9780735405028
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1063/1.2900330   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-19065] [data modyf: 02-09-2014 12:41]
[9] A model for unusual pulsed X-ray emission from PSR J1119 - 6127, 2006. Giorgi Melikidze, Janusz Gil, Andrzej Szary // W: Neutron stars and pulsars. Bad Honnef, Niemcy [B. m.] : [brak wydawcy], 2006, MPE Report 291, s. 157--160 .- http://arxiv.org/abs/astro-ph/0612683/ [dostęp: 12-02-2010]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19490] [data modyf: 26-03-2013 10:24]
[10] Inner vacuum gap formation and drifting subpulses in pulsars, 2002. Janusz Gil, Giorgi Melikidze // W: Neutron Stars, Pulsars and Supernova Remnants : Proceedings of the 270. WE-Heraeus Seminar. München, Niemcy München : [brak wydawcy], 2002, s. 215--220
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15390] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Cyclotron resonance as a physical mechanism of the radio eclipses in binary pulsars, 1999. David Khechinashvili, Giorgi Melikidze, Janusz Gil // W: Plasma turbulence and energetic particles in astrophysics : Proceedings of the international conference. Cracow, Polska Kraków : [brak wydawcy], 1999, s. 367--370, ISBN: 8390859203
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14782] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Mechanisms of optical emission from the Geminga pulsar, 1998. Janusz Gil, David Khechinashvili, Giorgi Melikidze // W: TEXAS 19th Symposium on Relativistic Astrophysics and Cosmology. Paris, Francja Paris : [brak wydawcy], 1998, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14778] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Sparks, pair plasma clouds and the two-stream instability in a pulsar magnetosphere, 1998. Estelle Asseo, Giorgi Melikidze // W: TEXAS 19th Symposium on Relativistic Astrophysics and Cosmology. Paris, Francja Paris : [brak wydawcy], 1998, s. [16] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14779] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Why is the Geminga pulsar radio quiet at frequencies higher than about 100 MHz?, 1997. Janusz Gil, David Khechinashvili, Giorgi Melikidze // W: 1997 Pacific Rim Conference on Stellar Astrophysics. Hong Kong, Chiny San Francisco : Astronomical Society of the Pacific, 1998, s. 119--122, ISBN: 1886733589
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14781] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski