System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Van Cao Long
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki fizyczne (100 %)
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 90 pozycji bibliograficznych
21 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] A concise course in nonlinear partial differential equations, 2008. Van Cao Long, Piotr Goldstein, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 138 s. , ISBN: 9788374811859, bibliogr.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8758] [data modyf: 05-11-2008 12:54]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Structured continuum in various optical phenomena, Van Cao Long
// W: Quantum optics : physics and applications I, 2012. / ed. W. Leoński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 195--235, ISBN: 9788374814775
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14862] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Application of information technology in organizing self-study activities for vietnamese and polish students in their free time, Tran Trung, Mai Van Trinh, Van Cao Long, Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami : z prac Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, 2011. / red. nauk. Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 262--270, ISBN: 9788377801918
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13963] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Dynamics of collapse of optical pulses in Kerr medium, Van Cao Long, Wiesław Leoński, H. Nguyen Viet
// W: Atomic and molecular nonlinear optics: theory, experiment and computation : a homage to the pioneering work of Stanisław Kielich (1925-1993), 2011. / ed. by G. Maroulis, T. Bancewicz, B. Champagne, A. D. Buckingham, Amsterdam : IOS Press BV, s. 347--354, ISBN: 9781607507413
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.3233/978-1-60750-742-0-347   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[WZCZ-13883] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Optical properties of Buffers and Cell Culture Media for Optofluidic and Sensing Applications / Van Thuy Hoang, Grzegorz Stępniewski, Karolina H. Czarnecka, Rafał Kasztelanic, Van Cao Long, Khoa Dinh Xuan, Liyang Shao, Mateusz Śmietana, Ryszard Buczyński, 2019. Applied Sciences Vol. 9, no. 6, 1--11, ISSN: 2076-3417, , eISSN: 2076-3417, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: cell culture media, label-free biosensing, optical properties, optical sensing, optofluidics
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/app9061145         Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[AWCZ-24133] [data modyf: 05-06-2019 10:53]
[23,33] [0,33]
[2] Optimization of optical properties of photonic crystal fibers infiltrated with chloroform for supercontinuum generation / Lanh Chu Van, Van Thuy Hoang, Van Cao Long, Krzysztof Borzycki, Khoa Dinh Xuan, Vu Tran Quoc, Marek Trippenbach, Ryszard Buczyński, Jacek Pniewski, 2019. Laser Physics Vol. 29, no. 7, 1--9, ISSN: 1054-660X, , eISSN: 1555-6611, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: chloroform, dispersion, nonlinear optics, photonic crystal fibres (PCFs), supercontinuum (SC) generation
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1088/1555-6611/ab2115         Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[AWCZ-24134] [data modyf: 05-06-2019 11:10]
[13,33] [0,33]
[3] Supercontinuum generation in an all-normal dispersion large core photonic crystal fiber infiltrated with carbon tetrachloride / Van Thuy Hoang, Rafał Kasztelanic, Adam Filipkowski, Grzegorz Stępniewski, Dariusz Pysz, Mariusz Klimczak, Sławomir Ertman, Van Cao Long, Tomasz R. Woliński, Marek Trippenbach, Khoa Dinh Xuan, Mateusz Śmietana, Ryszard Buczyński, 2019. Optical Materials Express Vol. 9, no. 5, 2264--2278, ISSN: 2159-3930, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1364/OME.9.002264         Cytowania wg Scopus: 6 [23-11-2020]
[AWCZ-24131] [data modyf: 05-06-2019 10:40]
[100] [1]
[4] Application of ethanol infiltration for ultra-flattened normal dispersion in fused silica photonic crystal fibers / Van Hieu LE, Van Cao Long, Hue Nguyen Thi, An Nguyen Manh, Ryszard Buczyński, Rafał Kasztelanic, 2018. Laser Physics Vol. 28, no. 11, 1--8, ISSN: 1054-660X, , eISSN: 1555-6611, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: photonic crystal fiber, dispersion tailoring, supercontinuum generation, ultraflattened normal dispersion
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1088/1555-6611/aad93a         Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[AWCZ-23252] [data modyf: 02-11-2018 16:10]
[30] [1]
[5] Broadband laser-driven electromagnetically induced transparency in three-level systems with a double Fano continuum / Khoa Doan Quoc, Duc Nguyen Ba, Thanh Thai Doan, Quy Ho Quang, Van Cao Long, Wiesław Leoński, 2018. Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics Vol. 35, no. 7, 1536--1544, ISSN: 0740-3224, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1364/JOSAB.35.001536         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-22969] [data modyf: 02-08-2018 14:42]
[17,5] [0,5]
[6] Broadband low-dispersion low-nonlinearity photonic crystal fiber dedicated to near-infrared high-power femtosecond pulse delivery / Van Thuy Hoang, Bartłomiej Siwicki, Marcin Franczyk, Grzegorz Stępniewski, Van Hieu LE, Van Cao Long, Mariusz Klimczak, Ryszard Buczyński, 2018. Optical Fiber Technology Vol. 42, 119--125, ISSN: 1068-5200,
Słowa kluczowe: Femtosecond signal delivery, High-power signal delivery, Low chromatic dispersion, Low nonlinearity, Silica photonic crystal fiber
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.yofte.2018.03.003         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-22560] [data modyf: 28-03-2018 13:44]
[7,07] [0,35]
[7] Influence of temperature and concentration of ethanol on properties of borosilicate glass photonic crystal fiber infiltrated by water - ethanol mixture / Van Hieu LE, Nguyen Hue Thi, Quang Ho Dinh, Van Cao Long, 2018. Communications in Physics Vol. 28, no. 1, 61--73, ISSN: 0868-3166, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dispersion, photonic crystal fibers, supercontinuum generation, temperature
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15625/0868-3166/28/1/11084
[AWCZ-22970] [data modyf: 02-08-2018 14:54]
[1,25] [0,25]
[8] Measurement of temperature and concentration influence on the dispersion of fused silica glass photonic crystal fiber infiltrated with water-ethanol mixture / Van Hieu LE, Ryszard Buczyński, Van Cao Long, Marek Trippenbach, Krzysztof Borzycki, An Nguyen Manh, Rafał Kasztelanic, 2018. Optics Communications Vol. 407, 417--422, ISSN: 0030-4018, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Dispersion, Fiber properties, Photonic crystal fibers, Temperature
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.optcom.2017.09.059         Cytowania wg Scopus: 9 [23-11-2020]
[AWCZ-22279] [data modyf: 31-01-2018 10:15]
[9,45] [0,38]
[9] Optimization of optical properties of photonic crystal fibers infiltrated with carbon tetrachloride for supercontinuum generation with subnanojoule femtosecond pulses / Quang Ho Dinh, Jacek Pniewski, Van Hieu LE, Aleksander Ramaniuk, Van Cao Long, Krzysztof Borzycki, Khoa Dinh Xuan, Mariusz Klimczak, Ryszard Buczyński, 2018. Applied Optics Vol. 57, no. 15, 1--9, ISSN: 1559-128X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1364/AO.99.099999
[AWCZ-22785] [data modyf: 25-05-2018 12:15]
[30] [1]
[10] Spontaneous symmetry breaking of solitons trapped in a double-gauss potential / Nguyen Duy Cuong, Khoa Dinh Xuan, Van Cao Long, M. Trippenbach, Bui Dinh Thuan, Do Thanh Thuy, 2018. Communications in Physics Vol. 28, no. 4, 301--310, ISSN: 0868-3166, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bose-Einstein condensate, double-square potential, nonlinear optical systems
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15625/0868-3166/28/4/13195
[AWCZ-23546] [data modyf: 17-01-2019 16:57]
[0,83] [0,17]
[11] Dispersion characteristics of a suspended-core optical fiber infiltrated with water / Khoa Dinh Xuan, Lanh Chu Van, Van Cao Long, Quang Ho Dinh, Luu Van Xuan, Marek Trippenbach, Ryszard Buczyński, 2017. Applied Optics Vol. 56, no. 4, 1012--1019, ISSN: 1559-128X,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1364/AO.56.001012         Cytowania wg Scopus: 5 [23-11-2020]
[AWCZ-21002] [data modyf: 09-02-2017 11:08]
[30] [1]
[12] Influence of temperature on dispersion properties of photonic crystal fibers infiltrated with water / Khoa Dinh Xuan, Lanh Chu Van, Van Cao Long, Quang Ho Dinh, Luu Van Mai, Marek Trippenbach, Ryszard Buczyński, 2017. Optical and Quantum Electronics Vol. 49, 1--12, ISSN: 0306-8919, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fiber dispersion, optofluidics, photonic crystal fibers
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s11082-017-0929-3         Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-21315] [data modyf: 28-04-2017 11:50]
[9,45] [0,38]
[13] Supercontinuum generation in photonic crystal fibres with core filled with toluene / Lanh Chu Van, Alicja Anuszkiewicz, Aleksander Ramaniuk, Rafał Kasztelanic, Khoa Dinh Xuan, Van Cao Long, Marek Trippenbach, Ryszard Buczyński, 2017. Journal of Optics Vol. 19, no. 12, 1--9, ISSN: 2040-8978, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fibre dispersion, optofluidics, photonic crystal fibres, supercontinuum generation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1088/2040-8986/aa96bc         Cytowania wg Scopus: 17 [23-11-2020]
[AWCZ-22499] [data modyf: 15-03-2018 15:11]
[35] [1]
[14] Conference on Nonlinear Optics and Novel Materials / Marek Trippenbach, Van Cao Long, 2016. Photonics Letters of Poland Vol. 8, 63, ISSN: 2080-2242, fot. summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.4302/plp.2016.3.01         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-20491] [data modyf: 28-08-2018 12:34]
[15] Dispersion engineering in nonlinear soft glass photonic crystal fibers infiltrated with liquids / Jacek Pniewski, Tomasz Stefaniuk, Hieu Le Van, Van Cao Long, Chu Van Lanh, Rafał Kasztelanic, Grzegorz Stępniewski, Aleksander Ramaniuk, Marek Trippenbach, Ryszard Buczyński, 2016. Applied Optics Vol. 55, no. 19, 5033--5040, ISSN: 1559-128X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1364/AO.55.005033         Cytowania wg Scopus: 17 [23-11-2020]
[AWCZ-20493] [data modyf: 17-10-2016 14:43]
[16] Electromagnetically induced transparency for \lambda-like systems with degenerate autoionizing levels and a broadband coupling laser / Doan Quoc Khoa, Van Cao Long, Lanh Chu Van, Phuc Huynh Vinh, 2016. Optica Applicata Vol. 46, no. 1, 93--102, ISSN: 0078-5466, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: autoionizing states, electromagnetically induced transparency, lambda configuration, white noise
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/oa160109         Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[AWCZ-20123] [data modyf: 31-05-2016 14:25]
[17] Entangled state creation by a nonlinear coupler pumped in two modes / V. Le Duc, Van Cao Long, 2016. Computational Methods in Science and Technology Vol. 22, no. 4, 245--252, ISSN: 1505-0602, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Bell-like states, Kerr-like systems, entanglement, quantum scissor
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.12921/cmst.2016.0000062
[AWCZ-21000] [data modyf: 09-02-2017 10:18]
[18] Influence of self-steepening and higher dispersion effects on the propagation characteristics of solutions in optical fibers / Do Than Thuy, Nguyen Thanh Vinh, Bui Dinh Thuan, Van Cao Long, 2016. Computational Methods in Science and Technology Vol. 22, no. 4, 239--243, ISSN: 1505-0602, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: self-steepening effect, solition, supercontinuum generation, third order dispersion
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.12921/cmst.2016.0000063
[AWCZ-21004] [data modyf: 09-02-2017 12:13]
[19] Kerr nonlinear coupler and entanglement induced by broadband laser light / Khoa Doan Quoc, Van Cao Long, Lanh Chu Van, Vinh Nguyen Thanh, Hai Tran Thi, Quy Ha Kim, Hong Sang Nguyen Thi, 2016. Photonics Letters of Poland Vol. 8, no. 3, 64--66, ISSN: 2080-2242, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.4302/plp.2016.3.02         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-20492] [data modyf: 17-10-2016 13:41]
[20] Mollow spectrum influenced by collisional fluctuations descrebed by a stochastic model of collisions / Khoa Doan Quoc, Van Cao Long, Lanh Chu Van, Hoa Nguyen Van, Hieu Nguyen Ngoc, 2016. Optical and Quantum Electronics Vol. 48, 1--13, ISSN: 0306-8919, bibliogr. wykr. summ. .- [Cao Long - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: Mollow spectrum, collisional fluctuations, resonance fluorescence, stochastic process
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s11082-015-0324-x         Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[AWCZ-19939] [data modyf: 23-02-2017 12:20]
[21] Propagation of ultrashort pulses in nonlinear media / Van Cao Long, 2016. Communications in Physics Vol. 26, no. 4, 301--323, ISSN: 0868-3166, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Kerr media, generalized nonlinear Schroedinger equation, solitons, ultrashort pulses
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15625/0868-3166/26/4/9184
[AWCZ-21513] [data modyf: 29-06-2017 10:20]
[22] Solitary waves in auxetic rods with quadratic nonlinearity: Exact analytical solutions and numerical simulations / Thuan Bui Dinh, Van Cao Long, K. W. Wojciechowski, 2015. Physica Status Solidi B-Basic Research Vol. 252, no. 7, 1587--1594, ISSN: 0370-1972, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: auxetic materials, double dispersion equation, elastic rods, negative Poisson's ratio, solitons
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1002/pssb/201552140
[AWCZ-19186] [data modyf: 07-09-2015 13:38]
[23] Electromagnetically induced transparency for a double Fano-profile system / Dinh Thuan BUI, Van Cao Long, Wiesław Leoński, Jan Peřina Jr., 2014. The European Physical Journal D Vol. 68, 1--9, ISSN: 1434-6060, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1140/epjd/e2014-50100-1         Cytowania wg Scopus: 5 [23-11-2020]
[AWCZ-18397] [data modyf: 04-09-2015 09:58]
[24] Kicked nonlinear quantum scissors and entanglement generation / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński, Thi Dung Nguyen, Van Cao Long, 2014. Physica Scripta Vol. 160, 1--4, ISSN: 0031-8949, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bell states, Kerr-like oscillator, entanglement, nonlinear quantum scissors
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1088/0031-8949/2014/T160/014023         Cytowania wg Scopus: 5 [23-11-2020]
[AWCZ-18096] [data modyf: 03-09-2015 11:01]
[25] A stochastic model of the influence of buffer gas colissions on Mollow spectra / Quoc Khoa DOAN, Dinh Thuan BUI, Van Cao Long, Wiesław Leoński, 2013. European Physical Journal-Special Topics Vol. 222, 2241--2245, ISSN: 1951-6355, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1140/epjst/e2013-02001-4         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-17709] [data modyf: 20-08-2015 09:58]
[26] Cellular automata simulations for the system of two-level atoms placed in two-dimensional cavity / Thanh Vinh Nguyen, Thuan Bui Dinh, Van Cao Long, Wiesław Leoński, 2013. Computational Methods in Science and Technology Vol. 19, no 4, 189--194, ISSN: 1505-0602, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cellular automata, molasses effect, system of two-level atoms, two-dimensional cavity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.12921/cmst.2013.19.04.189-194
[AWCZ-17557] [data modyf: 20-08-2015 09:43]
[27] Computer simulation of two-mode nonlinear quantum scissors / Thi Dung Nguyen, Wiesław Leoński, Van Cao Long, 2013. Computational Methods in Science and Technology Vol. 19, no. 3, 175--181, ISSN: 1505-0602, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Kerr coupler, nonlinear quantum scissors, quantum state engineering, qubit
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.12921/cmst.2013.19.03.175-181
[AWCZ-17558] [data modyf: 20-08-2015 09:43]
[28] Electromagnetically induced transparency and Autler-Townes effect in a generalized \Lambda-system: A five-level model / Agnieszka Żaba, Van Cao Long, M. Głódź, E. Paul-Kwiek, K. Kowalski, J. Szonert, Dariusz Woźniak, S. Gateva, 2013. Ukrainian Journal of Physical Optics Vol. 14, iss. 3, 135--145, ISSN: 1609-1833, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: A-system, Autler-Townes effect, cold 85Rb atoms in magneto-optical trap, electromagnetically induced transparency
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-17458] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[29] Electromagnetically induced transparency in systems with degenerate autoinizing levels in \lambda-configuration / Dinh Thuan BUI, Wiesław Leoński, Van Cao Long, Jan Peřina Jr., 2013. Optica Applicata Vol. 43, no. 3, 471--484, ISSN: 0078-5466, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: autoionizing states, double Fano profile, electromagnetically induced transparency, electromagnetically induced transparency (EIT), lambda configuration
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/oa130307         Cytowania wg Scopus: 5 [23-11-2020]
[AWCZ-17855] [data modyf: 20-08-2015 11:39]
[30] Pulse propagation in an autoionization medium with double Fano profile / Dinh Thuan BUI, Quoc Khoa DOAN, Van Cao Long, Khoa Dinh Xuan, 2013. European Physical Journal-Special Topics Vol. 222, 2233--2239, ISSN: 1951-6355, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1140/epjst/e2013-02000-5         Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[AWCZ-17708] [data modyf: 20-08-2015 09:58]
[31] The role of a dipole-coupled but not dipole-probed state in probe absorption with multilevel coupling / Agnieszka Żaba, E. Paul-Kwiek, K. Kowalski, J. Szonert, Dariusz Woźniak, S. Gateva, Van Cao Long, M. Głódź, 2013. European Physical Journal-Special Topics Vol. 222, 1--10, ISSN: 1951-6355, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1140/epjst/e2013-01996-6         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-17539] [data modyf: 21-07-2015 10:12]
[32] A broad-band laser-driven double Fano system-photoelectron spectra / Quoc Khoa DOAN, Van Cao Long, Wiesław Leoński, 2012. Physica Scripta Vol. 86, no 4, [6], ISSN: 0031-8949,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1088/0031-8949/86/04/045301         Cytowania wg Scopus: 7 [23-11-2020]
[AWCZ-16723] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[33] Computer simulation of solitary waves in a common or auxetic elastic rod with both quadratic and cubic nonlinearities / Dinh Thuan BUI, Van Cao Long, Khoa Dinh Xuan, K. W. Wojciechowski, 2012. Physica Status Solidi B-Basic Research Vol. 249, iss. 7, 1386--1392, ISSN: 0370-1972, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: computer simulation, elastic rods, solitary waves, solitons, wave propagation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1002/pssb.201084221         Cytowania wg Scopus: 7 [23-11-2020]
[AWCZ-16549] [data modyf: 19-08-2016 10:34]
[34] Electromagnetically induced transparency for \lambda-like systems with a structured continuum and broad-band coupling laser / Quoc Khoa DOAN, Van Cao Long, Wiesław Leoński, 2012. Physica Scripta Vol. 147, [5], ISSN: 0031-8949, bibliogr. rys. wykr. summ. .- [online]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1088/0031-8949/2012/T147/014008         Cytowania wg Scopus: [23-11-2020]
[AWCZ-16434] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[35] Kullback-Leibler quantum divergence as an indicator of quantum chaos / A. Kowalewska-Kudłaszyk, Joanna Kalaga, Wiesław Leoński, Van Cao Long, 2012. Physics Letters A Vol. 376, no 15, 1280--1286, ISSN: 0375-9601, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.physleta.2012.02.049         Cytowania wg Scopus: 11 [23-11-2020]
[AWCZ-16431] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[36] An exact soluble equation for the steady state probability distribution in a nonlinear system: application to the noise reduction in Raman Ring Laser / Van Cao Long, Quoc Khoa DOAN, 2011. Optical and Quantum Electronics, [9], ISSN: 0306-8919, bibliogr. wykr. summ. .- Online First
Słowa kluczowe: Raman Ring Laser, exact soluble stichastic equations, noise reduction
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11082-011-9516-1         Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[AWCZ-16104] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[37] The fidelity evolution for quantum chaotic kicked Kerr-like nonlinear oscillator and distance effect of the initial wave functions / Joanna Kalaga, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński, Van Cao Long, 2011. Žurnal Fizičnih Doslidžen = Journal of Physical Studies Vol. 15, no 1, [4] bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Kerr nonlinear oscillator, entropy, fidelity, quantum chaos
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-15664] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[38] Dynamics of collapse of optical pulses in Kerr medium / Van Cao Long, Wiesław Leoński, H. Nguyen Viet, 2010. Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering Vol. 10, 451--458 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.3233/JCM-2010-0333         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-15503] [data modyf: 08-03-2011 10:16]
[39] EIT four-level lambda scheme of cold rubidium atoms / Bartosz Brzostowski, Van Cao Long, Khoa Dinh Xuan, Bogdan Grabiec, Sau Vu Ngoc, Agnieszka Żaba, 2010. Computational Methods in Science and Technology, spec. iss. (2), 13--16, ISSN: 1505-0602, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cold Rb atoms in MOT, electromagnetically induced ransparency (EIT), lambda scheme
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15479] [data modyf: 15-03-2011 14:03]
[40] Electromagnetically induced transparency / K. Kowalski, Van Cao Long, Khoa Dinh Xuan, M. Głódź, Bang Nguyen Huy, J. Szonert, 2010. Computational Methods in Science and Technology, spec. iss. (2), 131--145, ISSN: 1505-0602, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cold Rb atoms in MOT, electromagnetically induced transparency (EIT), multilevel model, multipeak EIT in a cascade scheme, optical Bloch equations, semi-classical treatment, transmission spectra
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15481] [data modyf: 15-03-2011 14:03]
[41] Magneto-optical trap: fundamentals and realization / K. Kowalski, Van Cao Long, Khoa Dinh Xuan, M. Głódź, Bang Nguyen Huy, J. Szonert, 2010. Computational Methods in Science and Technology, spec. iss. (2), 115--129, ISSN: 1505-0602, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Rb MOT, cold atoms, laser cooling and trapping, transmission spectra
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15480] [data modyf: 15-03-2011 14:03]
[42] Nonlinear optics of photons and atoms / Van Cao Long, Khoa Dinh Xuan, Marek Trippenbach, 2010. Computational Methods in Science and Technology, spec. iss. (2), 73--76, ISSN: 1505-0602, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Gross-Pitaevskii equation, atom optics, nonlinear optics, soliton
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15506] [data modyf: 15-03-2011 14:03]
[43] Optical solitons in presence of higher-order effects / Dinh Thuan BUI, Van Cao Long, Bang Nguyen Huy, Sau Vu Ngoc, 2010. Photonics Letters of Poland Vol. 2, no 2, 97--99, ISSN: 2080-2242, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.4302/plp.2010.2.15
[AWCZ-14977] [data modyf: 30-11-2011 09:06]
[44] Propagation of ultrashort pulses in a nonlinear medium / Van Cao Long, Dinh Thuan BUI, Piotr Goldstein, Hung Nguyen Viet, Son Doan Hoai, 2010. Computational Methods in Science and Technology, spec. iss. (2), 77--96, ISSN: 1505-0602, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Generalized Nonlinear Schrödinger Equation, Kerr media, solitons, ultrashort pulses
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15507] [data modyf: 15-03-2011 14:03]
[45] Propagation technique for ultrashort pulses / Van Cao Long, 2010. Reviews on Advanced Materials Science [online] Vol. 23, no 1, 8--20, ISSN: 1606-5131, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)        Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-15058] [data modyf: 07-10-2010 15:35]
[46] Quantum chaos indicators for Kerr-like oscillators systems / J. K. Kalaga, A. Kowalewska-Kudłaszyk, Wiesław Leoński, Van Cao Long, 2010. Žurnal Fizičnih Doslidžen = Journal of Physical Studies Vol. 14, no 3, 3998-2 bibliogr. .- [abstract] Workshop on current problems in physics (Lviv, 5-9 july 2010)
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16277] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[47] School of optics in Vinh University: a short history / Van Cao Long, 2010. Computational Methods in Science and Technology, spec. iss. (2), 9--12, ISSN: 1505-0602, bibliogr. fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15505] [data modyf: 15-03-2011 14:03]
[48] Simultaneous coupling of three hfs components in a cascade scheme of EIT in cold 85Rb atoms / K. Kowalski, Van Cao Long, H. Nguyen Viet, S. Gateva, M. Głódź, J. Szonert, 2009. Journal of Non-Crystalline Solids Vol. 355, no 24-27, 1295--1301, ISSN: 0022-3093, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: optical properties
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)
[AWCZ-13981] [data modyf: 02-09-2009 10:00]
[49] Eit in multi-level cascade scheme of cold rubidium atoms: theoretical considerations / Van Cao Long, Khoa Dinh Xuan, Dinh Thuan BUI, Hung Ngyuen Viet, 2008. Communications in Physics Vol. 18, no 3, 146--150, ISSN: 0868-3166, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13484] [data modyf: 30-11-2011 12:09]
[50] Propagation technique for ultrashort pulses I: propagation equation for ultrashort pulses in a Kerr medium / Van Cao Long, Hung Ngyuen Viet, Marek Trippenbach, Khoa Dinh Xuan, 2008. Computational Methods in Science and Technology Vol. 14, no 1, 5--11, ISSN: 1505-0602, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Kerr medium, propagation, ultrashort pulse
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13481] [data modyf: 06-01-2009 14:40]
[51] Propagation technique for Ultrashort pulses II: numerical methods do solve the pulse propagation equation / Van Cao Long, Hung Ngyuen Viet, Marek Trippenbach, Khoa Dinh Xuan, 2008. Computational Methods in Science and Technology Vol. 14, no 1, 13--19, ISSN: 1505-0602, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Kerr medium, propagation, ultrashort pulse
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13482] [data modyf: 07-01-2009 09:49]
[52] Propagation technique for ultrashort pulses III: pulse splitting of ultrashort pulses in a Kerr medium / Van Cao Long, Hung Ngyuen Viet, Marek Trippenbach, Khoa Dinh Xuan, 2008. Computational Methods in Science and Technology Vol. 14, no 1, 21--26, ISSN: 1505-0602, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Kerr medium, propagation, ultrashort pulse
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13483] [data modyf: 07-01-2009 09:52]
[53] Analytic model for elastic scattering losses from colliding condensates / Marek Trippenbach, P. Zin, J. Chwedenczuk, A. Perez, Khoa Dinh Xuan, Van Cao Long, 2007. Communications in Physics Vol. 17, suppl., 148--154, ISSN: 0868-3166, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12497] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Fully three-dimensional breather solitons can be created using Feshbach Resonance / Marek Trippenbach, M. Matuszewski, Khoa Dinh Xuan, Van Cao Long, E. Infeld, B. A. Malomed, 2007. Communications in Physics Vol. 17, suppl., 111--115, ISSN: 0868-3166, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12496] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Stability of two-dimensional dispersion managed light bullets in a kerr medium / Hung Ngyuen Viet, Van Cao Long, Marek Trippenbach, 2007. Communications in Physics Vol. 17, suppl., 51--58, ISSN: 0868-3166, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12495] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Basics and advances in the Painleve test / Van Cao Long, P. P. Goldstein, Sau Vu Ngoc, 2006. Communications in Physics Suppl., 130--135, ISSN: 0868-3166, bibliogr. summ. .- Proceedings of 30th National Conference of Teoretical Physics
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11813] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Enhancement of the third harmonic generation by wave vector mismatch / Khoa Dinh Xuan, Van Cao Long, Marek Trippenbach, E. Infeld, 2006. Communications in Physics Suppl., 155--157, ISSN: 0868-3166, bibliogr. summ. .- Proceedings of 30th National Conference of Teoretical Physics
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11817] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] On existance of soliton solutions to the higher order nonlinear Schrödinger equation / Van Cao Long, P. P. Goldstein, Sau Vu Ngoc, 2006. Communications in Physics Suppl., 140--143, ISSN: 0868-3166, bibliogr. summ. .- Proceedings of 30th National Conference of Teoretical Physics
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11816] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] On existence of solitons for the second harmonic equations of a laser beam / Van Cao Long, P. P. Goldstein, Sau Vu Ngoc, 2006. Communications in Physics Suppl., 136--139, ISSN: 0868-3166, bibliogr. summ. .- Proceedings of 30th National Conference of Teoretical Physics
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[AWCZ-11815] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Optical bistability effect in DFB laser with two sections / Phu Nguyen Van, Hoang Dinh Van, Van Cao Long, 2006. VNU. Journal of Science (Seria: Mathematics - Physics) T. 22, no 2, 47--54 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12058] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Enhancement of third harmonic generation by wave vector mismatch to counter phase-modulation / Marek Trippenbach, M. Matuszewski, E. Infeld, Van Cao Long, R. S. Tasgal, Y. B. Band, 2004. Optics Communications Vol. 229, 391--395 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: mismatch, third harmonic generation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 9 [23-11-2020]
[AWCZ-10032] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] On existence of solitions for the second harmonic equations of a laser beam / Van Cao Long, P. P. Goldstein, Sau Vu Ngoc, 2004. Acta Physica Polonica A Vol. 106, no 6, 843--852, ISSN: 0587-4246, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-10030] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] On existence of solitons for the 3rd harmonic of a light beam in planar waveguides / Van Cao Long, P. P. Goldstein, Marek Trippenbach, 2004. Acta Physica Polonica A Vol. 105, no 5, 437--444, ISSN: 0587-4246, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 7 [23-11-2020]
[AWCZ-10031] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] (N-1)-resonant n-photon ionization in the presence of pre-gaussian field / Van Cao Long, Cong Nguyen Huy, 1989. Acta Physica Polonica A Vol. A76, no 5, 719--734, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-15514] [data modyf: 15-03-2011 14:08]
[65] (N-1) - resonant N-photon ionization in the presence of pre-Gaussian field / Van Cao Long, Cong Nguyen Huy, 1988. Acta Physica Polonica A Vol. 73, no 5, 779--783, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-15581] [data modyf: 06-04-2011 11:54]
[66] Stimulated Raman scattering of pre-gaussian light / Van Cao Long, 1987. Zeitschrift für Physik B - Condensed Matter Vol. 65, 535--538 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-15512] [data modyf: 25-03-2011 13:40]
[67] Dye laser model with pre-gaussian pump fluctuations / Van Cao Long, S. Janeczko, 1986. Zeitschrift für Physik B - Condensed Matter Vol. 62, 531--535 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[AWCZ-15511] [data modyf: 25-03-2011 12:34]
[68] Intensity cross-correlation functions in stimulated Raman scattering of colored chaotic light / Marek Trippenbach, Van Cao Long, 1986. Journal of the Optical Society of America B : Optical Physics Vol. 3, no 3, 879--884 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 7 [23-11-2020]
[AWCZ-15509] [data modyf: 09-03-2011 09:36]
[69] Multiphoton ionisation in the presence of pre-Gaussian light / Van Cao Long, K. Wódkiewicz, 1986. Journal of Physics B : Atomic Molecular and Optical Physics Vol. 19, 1925--1933, ISSN: 0953-4075, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 8 [23-11-2020]
[AWCZ-15513] [data modyf: 09-03-2011 10:17]
[70] Photoelectron spectra induced by broad-band chaotic light / Van Cao Long, Marek Trippenbach, 1986. Zeitschrift für Physik B - Condensed Matter Vol. 63, 267--272 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 7 [23-11-2020]
[AWCZ-15510] [data modyf: 25-03-2011 12:34]
[71] Dicke model in a coherent state representation / Van Cao Long, 1985. Acta Physica Polonica A Vol. A68, no 4, 647--665, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-15508] [data modyf: 15-03-2011 14:09]
[72] Quantum generator and singularities / Van Cao Long, S. Janeczko, 1984. Acta Physica Polonica A Vol. 66, no 6, 505--516, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-15580] [data modyf: 06-04-2011 10:04]
[73] Influence of relaxation times on the Bloch-Siegert shift / Van Cao Long, 1981. Acta Physica Polonica A Vol. 59, no 2, 145--152, ISSN: 0587-4246, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-15579] [data modyf: 06-04-2011 10:00]
[74] Application of the phase representation to the theory of resonance fluorescence / Van Cao Long, 1980. Acta Physica Polonica A Vol. 57, no 4, 613--621, ISSN: 0587-4246, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-15583] [data modyf: 06-04-2011 10:20]
[75] Energy levels of dressed atoms and resonance phenomena / I. Białynicki-Birula, Van Cao Long, 1980. Acta Physica Polonica A Vol. 57, no 4, 599--611, ISSN: 0587-4246, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-15582] [data modyf: 06-04-2011 10:12]
[76] New algorithm for numerical calculations of energies of N-level systems interacting with quantized electromagnetic field / I. Białynicki-Birula, Van Cao Long, 1978. Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences (Seria: Série des Sciences Mathématiques, Astronomiques et Physiques) Vol. 26, no 12, 1051--1054 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15578] [data modyf: 06-04-2011 09:54]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] New optical solitary waves in the higher order nonlinear Schrödinger equation / Van Cao Long, Marek Trippenbach // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Fizyka ; 9) .- 2001, nr 126, s. 19--28 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3592] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Dispersion engineering in soft glass photonic crystal fibers infiltrated with liquids, 2015. Tomasz Stefaniuk, Van Hieu LE, Jacek Pniewski, Van Cao Long, Aleksander Ramaniuk, Karol Grajewski, Lanh Chu Van, Mirosław Karpierz, Marek Trippenbach, Ryszard Buczyński // W: Optical Fibers and Their Applications - TAL 2015 : 16 scientific conference and 4 school. Lublin - Nałęczów, Polska [B. m.] : [B.w.], 2015, Proceedings of SPIE, Vol. 9816, s. 1--6
Słowa kluczowe: dispersion, opto-fluidies, photonic crystal fibres, soft glass

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-22105] [data modyf: 31-03-2016 12:12]
[2] Temperature sensitivity of photonic crystal fibers infiltrated with ethanol solutions, 2015. Lanh Chu Van, Tomasz Stefaniuk, Rafał Kasztelanic, Van Cao Long, Mariusz Klimczak, Van Hieu LE, Marek Trippenbach, Ryszard Buczyński // W: Optical Fibers and Their Applications - TAL 2015 : 16 scientific conference and 4 school. Lublin - Nałęczów, Polska [B. m.] : [B.w.], 2015, Proceedings of SPIE, Vol. 9816, s. 1--6
Słowa kluczowe: dispersion, fiber optics, optofluidics, photonic crystal fibers

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[KONF-22104] [data modyf: 31-03-2016 12:04]
[3] Entropic measure of disorder in a system of two-level atoms in 2D cavity - cellular automata approach, 2014. Thanh Vinh Nguyen, Van Cao Long, Wiesław Leoński // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 19th Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Wojanów, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, Proceedings of SPIE, Vol. 9441, s. 1--7
Słowa kluczowe: cellular automata, entropy, system of two-level atoms, two-dimensional cavity

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2176101   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-21652] [data modyf: 07-09-2015 16:55]
[4] Pump-probe spectra modeled with inclusion of a dipole-coupled but not dipole-probed F' state, for the case of 85Rb 5S1/2(F) <->5P3/4(F') transitions, 2012. Agnieszka Żaba, E. Paul-Kwiek, K. Kowalski, J. Szonert, Dariusz Woźniak, S. Gateva, Van Cao Long, M. Głódź // W: 17th International School on Quantum Electronics: Laser physics and applications. Nessebar, Bułgaria [b. m.] : SPIE, 2013, Proceedings of SPIE Vol. 8770, s. [Q1--Q6] .- ISSN 0277-786X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20812] [data modyf: 29-07-2015 11:36]
[5] Nonlinear quantum scissors and quantum states engineering: numerical simulations, 2012. Wiesław Leoński, Van Cao Long // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Ostravice, Czechy [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, Proceedings of SPIE, Vol. 8697, s. [7]
Słowa kluczowe: Bell states, Kerr coupler, entanglement, nonlinear quantum scissors, numerical method

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2006899   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-20661] [data modyf: 19-09-2014 08:51]
[6] Solitary waves in an elastic rod: Analytical solutions, 2012. Dinh Thuan BUI, Van Cao Long, Wiesław Leoński // W: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics : 18th Czech-Polish-Slovak Optical Conference. Ostravice, Czechy [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, Proceedings of SPIE, Vol. 8697, s. [8]
Słowa kluczowe: Double dispersion equation, Elastic rod, Solitary waves

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2006521   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-20660] [data modyf: 19-09-2014 08:51]
[7] Bragg scatering of Bose-Einstein condensates and Imaginary time method, 2003. Marek Trippenbach, Van Cao Long, Sau Vu Ngoc, Bang Nguyen Huy // W: 28th National Conference on Theoretical Physics. Sam Son, Wietnam Hanoi : [brak wydawcy], 2004, s. 198--203
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16866] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] On existence of solition solutions in second harmonic equations for a laser beam, 2003. Van Cao Long, P. P. Goldstein, Marek Trippenbach, Dung Nguyen Tien // W: 28th National Conference on Theoretical Physics. Sam Son, Wietnam Hanoi : [brak wydawcy], 2004, s. 218--222
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16868] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] On existence of solitons for the 3rd harmonic of a light beam in optical fibres, 2003. Van Cao Long, P. P. Goldstein, Marek Trippenbach, Nam Hoang Van // W: 28th National Conference on Theoretical Physics. Sam Son, Wietnam Hanoi : [brak wydawcy], 2004, s. 212--217
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16867] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski