System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Ewa Nowacka-Chiari (dawniej: Nowacka)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o kulturze fizycznej (100 %)
Jednostka: Katedra Sportu, Turystyki i Promocji Zdrowia
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 64 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Przyroda Kopalni Surowców Mineralnych Nowogród Bobrzański, 2018. Ewa Burda, Olaf Ciebiera, Paweł Czechowski, Leszek Jerzak, Bartłomiej Najbar, Ewa Nowacka-Chiari, Andrzej Nowacki, Robert Rektor, Krystyna Walińska, Magdalena Wieczorek, Wojciech Zieleniewski, Zielona Góra : Liga Ochrony Przyrody 138 s. , ISBN: 9788390440460, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: MON-W1    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14551] [data modyf: 30-05-2019 14:27]
[24] [0,3]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dyformizm płciowy składu ciała wśród młodzieży szkolnej, Milena Sieraszewska, Ewa Nowacka-Chiari
// W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny], 2014. / red. K. Walińska . T. 2, Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 185--197, ISBN: 9788378421177
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16619] [data modyf: 27-08-2015 09:54]
[2] Zachowania ryzykowne wśród młodzieży akademickiej, Marta Kubica, Ewa Nowacka-Chiari
// W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny], 2014. / red. K. Walińska . T. 2, Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 199--217, ISBN: 9788378421177
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16620] [data modyf: 27-08-2015 09:54]
[3] Miary otłuszczenia a wiek kobiet uczęszczających na zajęcia fitness, Ewa Nowacka-Chiari, Joanna Solan
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, 2011. / red. nauk. Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 131--145, ISBN: 9788374814171
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14372] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Ocena terapii otyłości wśród kobiet w wieku 25-45 lat, Anna Nowak, Ewa Nowacka-Chiari
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, 2011. / red. nauk. Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 147--160, ISBN: 9788374814171
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14373] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Sprawność motoryczna dorosłych kobiet a wybrane czynniki społeczne (doniesienie z badań), Joanna Solan, Ewa Nowacka-Chiari
// W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 15, 2011. / [red. nauk. Danuta Umiastowska], Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", s. 369--381, ISBN: 9788388038907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13777] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Wiek a sprawność motoryczna kobiet uczęszczających na zajęcia fitness, Joanna Solan, Ewa Nowacka-Chiari
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, 2011. / red. nauk. Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 241--251, ISBN: 9788374814171
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14376] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Wskaźnik BMI a wybrane cechy sprawności fizycznej kobiet, Joanna Solan, Ewa Nowacka-Chiari, Justyna Stuła
// W: Dobrostan, środowisko i sukces sportowy, 2010. / pod red. Józefa Tatarczuka, Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, s. 219-228, ISBN: 9788361495383
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12053] [data modyf: 16-06-2010 10:14]
[8] Elementy stylu życia młodzieży gimnazjalnej z nieprawidłową masą ciała, Ewa Nowacka-Chiari
// W: Dobrostan i powodzenie, 2009. / pod red. Krzysztofa Turowskiego, Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, s. 271--286, ISBN: 9788361495376
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11575] [data modyf: 22-12-2009 09:11]
[9] Selected measurements of fatness of junior secondary school students against a background of physical fitness, Ewa Nowacka-Chiari
// W: Wellness and success : monografia, 2009. / pod red. J. Bergiera . Vol. 1, Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, s. 205--220, ISBN: 9788361495413
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11602] [data modyf: 11-01-2010 13:56]
[10] Wybrane miary otłuszczenia a samoocena dobrostanu seniorek, Ewa Nowacka-Chiari
// W: Dobrostan i powodzenie w różnych fazach życia, 2009. / pod red. Grażyny Olchowik, Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, s. 147--158, ISBN: 9788361495215
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11143] [data modyf: 15-06-2009 15:53]
[11] Chosen health behaviours against a background of the family environment, Ewa Nowacka-Chiari
// W: Societal and environmental health and wellness risks, 2008. / pod red. Hanny Karakuły, Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, s. 251--262, ISBN: 9788361495246
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10178] [data modyf: 29-05-2008 13:19]
[12] Subiektywna ocena zdrowia a czynnik wieku, Ewa Nowacka-Chiari, Alicja Krajewska
// W: Dobrostan w różnych fazach życia, 2008. / pod red. Grażyny Olchowik, Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, s. 175--187, ISBN: 9788361495529
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10174] [data modyf: 28-05-2008 12:59]
[13] Subjective wellness' assessment compared to risky behaviours among the youth from the Lubuskie province, Ewa Nowacka-Chiari
// W: Impact of a healthy and unhealthly lifestyle on wellness, 2008. / praca zbiorowa pod red. K. Turowskiego, Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, s. 267--275, ISBN: 9788361495086
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10227] [data modyf: 13-06-2008 14:55]
[14] Otłuszczenie a elementy żywienia dzieci z regionu bieszczadzkiego, Ewa Nowacka-Chiari, Artur Wandycz
// W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. T. 2, 2006. / red. J. Saczuk, Biała Podlaska : Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego, s. 230--236, ISBN: 8392027388
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8935] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[15] Siła ręki u dzieci z regionu bieszczadzkiego, Artur Wandycz, Ewa Nowacka-Chiari
// W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. T. 2, 2006. / red. J. Saczuk, Biała Podlaska : Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego, s. 103--107, ISBN: 8392027388
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8934] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[16] Wybrane wymiary otłuszczenia wsród studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Ewa Nowacka-Chiari
// W: Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek=The Human is the Measure of All Things, 2006. / red. Janusz Jerzemowski, Marek Grzybiak, Janusz Piontek, Sopot : Tower Press, s. 238--241, ISBN: 8387342831
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8328] [data modyf: 02-06-2006 11:49]
[17] Wzorce żywieniowe a wybrane miary otłuszczenia dzieci wiejskich z województwa lubuskiego, Ewa Nowacka-Chiari
// W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. T. 2, 2006. / red. J. Saczuk, Biała Podlaska : Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego, s. 237--242, ISBN: 8392027388
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8936] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Aktywność fizyczna a zdrowie i samopoczucie młodzieży szkolnej, Krystyna Pietkiewicz, Ewa Nowacka-Chiari
// W: Promocja zdrowia w środowisku pracy, 2005. / red. E. Kowal, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 97--103, ISBN: 838971292X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7761] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Morfologiczne kryteria wstępnego doboru dzieci do treningu ogólnorozwojowego, M. Marchocka, M. Kędzierska, Ewa Nowacka
// W: Wybrane problemy doboru i selekcji w sporcie, 1985. / red. M. Skład . Cz. 1, Warszawa : Wydawnictwa Instytutu Sportu (Prace i materiały), s. 82--96
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7601] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] External and Genetic Conditions Determining Male Infertility / Piotr Kamiński, Jędrzej Baszyński, Izabela Jerzak, Brendan P. Kavanagh, Ewa Nowacka-Chiari, Mateusz Polanin, Marek Szymański, Alina Woźniak, Wojciech Kozera, 2020. International Journal of Molecular Sciences Vol. 21, iss. 15, 1--27, ISSN: 1422-0067, , eISSN: 1422-0067, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: AZF-microdeletions, environmental stressors, male infertility, polymorphisms, pro-antioxidant mechanisms, trace elements
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ijms21155274         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-25498] [data modyf: 28-07-2020 10:54]
[140] [1]
[2] Analiza składu ciała zawodników skoków na trampolinie w wieku 10-13 lat / Bartłomiej Hes, Ewa Nowacka-Chiari, 2019. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku, nr 1-4 (41-44), 49--57, ISSN: 2299-744X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: body composition, skoki na trampolinie, skład ciała, trampoline gymnastics
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24693] [data modyf: 27-03-2020 11:37]
[2,5] [0,5]
[3] Elementy stylu życia a wybrane miary otłuszczenia młodzieży szkolnej z województwa lubuskiego / Ewa Nowacka-Chiari, 2007. Przegląd Antropologiczny, suppl. 5, 102 [abstr.]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12475] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Charakterystyka społeczno-środowiskowa kobiet po mastektomii / Paweł Bergman, Ewa Nowacka-Chiari, 1999. Fizjoterapia: Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii T. 7, suplement 1, 24--26 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: aktywność zawodowa, mastektomia, pochodzenie społeczne, wykształcenie
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8694] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Großstadtanthropologie Anthropologische Untersuchungen der heutigen Bevölkerung der Stadt Wrocław / Paweł Bergman, Alicja Krajewska, Ewa Nowacka-Chiari, M. Gorący, Jan Koniarek, 1992. Homo : Journal of Comparative Human Biology Vol. 43, no 1, 108--116 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8693] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Zróżnicowanie morfologiczne chłopców i dziewcząt uprawiających skoki lekkoatletyczne / Ewa Nowacka-Chiari, 1988. Wychowanie Fizyczne i Sport, nr 2, 97--113 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8692] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ciśnienie tętnicze młodzieży (województwo lubuskie) na tle ich aktywności fizycznej / Ewa Nowacka-Chiari // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina(nr 5) .- 2007, Vol. 62, suppl. 18, s. 290--292 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7845] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Wyniki pierwszego etapu monitoringu rozwoju fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym (województwo lubuskie) / Ewa Nowacka-Chiari // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina(nr 5) .- 2007, Vol. 62, suppl. 18, s. 293--296 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7846] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Elementy stylu życia dzieci i młodzieży z województwa lubuskiego / Ewa Nowacka-Chiari // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina(nr 5) .- 2006, Vol. 60, suppl. 16, s. 198--201 bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7464] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Ocena otłuszczenia dzieci i młodzieży z województwa lubuskiego / Ewa Nowacka-Chiari // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina(nr 5) .- 2006, Vol. 60, suppl. 16,, s. 193--197 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7463] [data modyf: 02-07-2014 12:50]
[5] Budowa ciała młodych pływaczek / Ewa Nowacka-Chiari // W: Słupskie Prace Biologiczne .- 2005, nr 1, s. 127--133 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6953] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Asymetria dynamiczna u dzieci w wieku od 7 do 15 lat / Alicja Krajewska, Wiesława Jonak, Ewa Nowacka-Chiari // W: Studia i Monografie AWF we Wrocławiu .- 1997, nr 51, s. 143--153 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5877] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Kształtowanie się powojennej ludności Wrocławia w świetle ruchów migracyjnych i struktury zawierania małżeństw / Paweł Bergman, Ewa Nowacka-Chiari // W: Wrocław 2000 Plus : Studia nad strategią miasta .- 1997, z. 1 (9), s. 41--76 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5876] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Skład ciała wegetarianek w świetle bioelektrycznej metody impedancji / Ewa Nowacka-Chiari, Paweł Bergman, Joanna Trawniczek // W: Studia i Monografie AWF we Wrocławiu .- 1997, nr 52, s. 87--96 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5878] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Tworzenie się specyfiki ludności Wrocławia i wytwarzanie się cech wyróżniających ją w sposób szczególny / Paweł Bergman, Ewa Nowacka-Chiari // W: Wrocław 2000 Plus : Studia nad strategią miasta .- 1997, z. 6 (14), s. 4--30 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5875] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Wysokość i masa ciała dzieci plemienia Kuna (Panama) / Ewa Nowacka-Chiari // W: Zmienność Biologiczna Człowieka .- 1997, Vol. 4, s. 89--92 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5879] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Ludność dzielnicy Wrocław St. Miasto w świetle badań społeczno-antropologicznych / Paweł Bergman, Jan Koniarek, Tomasz Kujawa, Ewa Nowacka, Ryszard Ruta, Grażyna Turska-Karbowska, Barbara Wlazło // W: Prace Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki Medycznej Dolmed we Wrocławiu .- 1988, T. 5, nr 27, s. 5--83 bibliogr. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7090] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Biodiversity of the Nowogród Bobrzański natural resources mine - the educational and pro-ecological offers, 2014. I. Szczepańska, A. Nowacki, Ewa Nowacka-Chiari, Krystyna Walińska // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 103 .- [poster session]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21586] [data modyf: 07-09-2015 16:52]
[2] External factors and the condition of the skeleton, 2014. O. Patrzykąt, Ewa Nowacka-Chiari // W: Molod' i postup biologii : X mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv. L'viv, Ukraina L'viv : Vidav. "Spolom", 2014, s. 139--140, ISBN: 9789666659432
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21666] [data modyf: 07-09-2015 17:03]
[3] The latent obesity among young people - the pilot study, 2014. O. Patrzykąt, Ewa Nowacka-Chiari // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 115
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21588] [data modyf: 07-09-2015 16:53]
[4] The preservation and protection of biodiversity in the tanks of the Nowogród Bobrzański natural resources mine, 2014. A. Dyrkacz, I. Szczepańska, Ewa Nowacka-Chiari, Krystyna Walińska // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 171
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21589] [data modyf: 07-09-2015 16:53]
[5] Selected health behavior patterns of students in a provincial, small town environment, 2013. M. Surynt, Ewa Nowacka-Chiari // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 8th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2013, s. 121
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21220] [data modyf: 07-09-2015 15:08]
[6] The characteristics of the newborn babies in Zielona Góra, 2013. O. Patrzykąt, Ewa Nowacka-Chiari, N. Pawlak // W: Molod' i postup biologii : IX mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv : pryuročenoji do 150-riččja vid dnja narodžennja akademika V. Vernads'koho : zbirnik tez. L'viv, Ukraina L'viv : SPOLOM, 2013, s. 441--442, ISBN: 9789666658176 .- [str. tytułowa również w j. ang.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20830] [data modyf: 29-07-2015 11:39]
[7] The morphological analysis of the teeth in the case study of the preserved human cranium, 2013. O. Patrzykąt, Ewa Nowacka-Chiari // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 8th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2013, s. 117
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21219] [data modyf: 07-09-2015 15:08]
[8] Academic youth's health behaviors, 2012. M. Kubica, Ewa Nowacka-Chiari // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 7th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2012, s. 172 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20704] [data modyf: 11-02-2013 17:46]
[9] Morphological analysis of human cranium, 2012. O. Patrzykąt, N. Pawlak, Ewa Nowacka-Chiari // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 7th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2012, s. 174 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20705] [data modyf: 11-02-2013 17:47]
[10] Risk behaviors among youth, 2012. M. Grzesiak, Ewa Nowacka-Chiari // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 7th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2012, s. 168 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20703] [data modyf: 11-02-2013 17:45]
[11] Sexual dimorphism in body composition among school students, 2012. E. Sieraszewska, Ewa Nowacka-Chiari // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 7th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2012, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20690] [data modyf: 11-02-2013 17:19]
[12] Assessment of children's body mass in the light of longitudinal observation, 2011. Urszula Karwalajtys, Ewa Nowacka-Chiari // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 6th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 72 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20284] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Risky behaviors amongst young people of the Żary environment, 2011. J. Rozkocha, A. Bryjak, Ewa Nowacka-Chiari // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 6th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 76 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20285] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] The self-assessment of health and the material situation of the youth from selected regions of Lubuskie Province, 2011. M. Żyburt, Ewa Nowacka-Chiari // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 6th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 78 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20286] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Effects of selected elements of lifestyle on body composition, 2010. M. Kołodziejski, Ewa Nowacka-Chiari // W: Molod' i postup biologii : VI mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv. L'viv, Ukraina L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2010, s. 231 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19793] [data modyf: 02-11-2010 10:27]
[16] Health-promoting behavior of the youth from Lubsko (Lubuskie Province, Poland), 2010. M. Żyburt, Ewa Nowacka-Chiari // W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 5th international conference. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 57 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19872] [data modyf: 11-01-2011 11:45]
[17] Selected measurements of fatness among students of Zielona Gora University, 2010. B. Kojder, M. Gadomska, Ewa Nowacka-Chiari // W: Molod' i postup biologii : VI mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv. L'viv, Ukraina L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2010, s. 231 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19792] [data modyf: 02-11-2010 10:26]
[18] Selected measurements of fatness and phases of the menstrual cycle among students of Zielona Gora University, 2010. M. Gadomska, B. Kojder, Ewa Nowacka-Chiari // W: Molod' i postup biologii : VI mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv. L'viv, Ukraina L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2010, s. 229 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19791] [data modyf: 02-11-2010 10:24]
[19] The elements of lifestyles among school youth from Lubsko (Lubuskie Province, Poland), 2010. M. Żyburt, Ewa Nowacka-Chiari // W: Molod' i postup biologii : VI mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv. L'viv, Ukraina L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2010, s. 233 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19794] [data modyf: 02-11-2010 10:29]
[20] Wybrane właściwości dermatoglificzne Indian plemienia Kuna z Panamy, 2010. Ewa Nowacka-Chiari // W: Wyzwania współczesnej biologii : 25 lat Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego : konferencja jubileuszowa. Szczecin, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2010, s. 69 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19796] [data modyf: 02-11-2010 10:56]
[21] Assessment of physical development of preschool children from Zielona Góra in the light of recent studies, 2008. Urszula Karwalajtys, Ewa Nowacka-Chiari // W: 3rd International Conference of Young Naturalists "From Biotechnology and Environment Protection" : interdyscyplinary meeting of young naturalist. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. 8 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18994] [data modyf: 13-11-2008 09:57]
[22] Fat distribution among children at preschool-age in connection with their level of physical development, 2008. Urszula Karwalajtys, Ewa Nowacka-Chiari // W: Molod' i postup biologii : zbirnik tez IV mižnarodnoi naukovoi konferencii studentiv i aspirantiv. L'viv, Ukraina L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2008, s. 456--457 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18769] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Dystrybucja tkanki tłuszczowej wśród wegetarianek, 2001. Ewa Nowacka-Chiari // W: Człowiek - między biologią a kulturą : Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTA. Toruń, Polska Toruń : [brak wydawcy], 2001, s. 30--31 [streszcz.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15733] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Skład ciała młodych zawodników wybranych dyscyplin sportowych, 1999. Ewa Nowacka-Chiari // W: Antropologia u schyłku wieku : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Warszawa - Rynia, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 1999, s. 102--103 [streszcz.], ISBN: 8391249808
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15732] [data modyf: 11-09-2003 13:51]
[25] Przejawy asymetrii morfologicznej wśród Indian Kuna z panamy, 1997. Ewa Nowacka-Chiari // W: Skąd idziemy, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy : ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Wrocław - Polanica Zdrój, Polska Wrocław : [brak wydawcy], 1997, s. 65 [streszcz.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17266] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Charakterystyka cyklów menstruacyjnych u studentek I roku AWF we Wrocławiu, 1996. Alicja Krajewska, Ewa Nowacka-Chiari, Wiesława Jonak // W: Człowiek wczoraj, dziś i jutro : ogólnopolska konferencja naukowa. Lublin, Polska Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa AD, 1996, s. 86 [streszcz.], ISBN: 8385976310
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17265] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Kształtowanie się wielkomiejskiej populacji Wrocławia : aspekty regionalne, społeczne i antropologiczne, 1991. Paweł Bergman, M. Gorący, Jan Koniarek, Alicja Krajewska, Ewa Nowacka-Chiari // W: Środowisko ekologiczne i kulturowe Wrocławia : Materiały sesji naukowej 17 grudnia 1991 r.. Wrocław, Polska Wrocław : [brak wydawcy], 1992, s. 45--61
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15287] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski