System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Anna Timoszyk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Biotechnologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 54 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Application of Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) to Study the Properties of Liposomes, Anna Timoszyk
// W: World's largest Science, Technology & Medicine Open Access book publisher, 2017. / ed. A. Catala, Rijeka : InTech, s. 95--126, ISBN: 9789535135807    DOI: 10.5772/intechopen.68522
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19510] [data modyf: 05-06-2019 13:45]
[2] Dynamics of model membranes studied by NMR, Anna Timoszyk
// W: Spectroscopic Analyses - Developments and Applications, 2017. / ed. by F. Zafar, E. Sharmin, London : InTech, s. 31--54, ISBN: 9789535136286
Kod: MOR-INNE    BibTeX    DOI: 10.5772/intechopen.69866   (pkt: 5)
[WZCZ-18766] [data modyf: 05-06-2019 12:01]
[3] Model matematyczny transportu leków przeciwnowotworowych przy pomocy liposomów, Anna Timoszyk
// W: Metody matematyczne w zastosowaniach, 2014. / red. A. Bartłomiejczyk . T. 2, Gdańsk : Centrum Zastosowań Matematyki, Politechnika Gdańska, s. 311--328, ISBN: 9788393756919
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16585] [data modyf: 27-08-2015 09:23]
[4] Optymalizacja układu oddechowego ssaków - model pseudofraktalny, Anna Timoszyk
// W: Metody matematyczne w zastosowaniach, 2013. / red. A. Bartłomiejczyk . T. 1, Gdańsk : Centrum Zastosowań Matematyki, Politechnika Gdańska, s. 269--289, ISBN: 9788393756902
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15783] [data modyf: 27-08-2015 09:24]
[5] Czynnościowa i strukturalna optymalizacja układu oddechowego: czy geometria układu ma znaczenie?, Ilona Kotwicka, Anna Timoszyk
// W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny], 2011. / red. K. Walińska, Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 52--57, ISBN: 9788374813792
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14272] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Farmakologiczne działanie epinefryny, norepinefryny, dopaminy i efedryny na \alfa i \beta-adrenergiczne receptory układu nerwowego, Katarzyna Dąbrowska, Anna Timoszyk
// W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny], 2011. / red. K. Walińska, Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 19--22, ISBN: 9788374813792
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14269] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] MRI w pracy: zastosowania medyczne, Hanna Kurian, Anna Timoszyk
// W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny], 2011. / red. K. Walińska, Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 58--63, ISBN: 9788374813792
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14273] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Multifotonowy mikroskop laserowy - nowa metoda diagnostyczna, Joanna Kwaczyńska, Anna Timoszyk
// W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny], 2011. / red. K. Walińska, Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 64--69, ISBN: 9788374813792
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14274] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Proces apoptozy w zdrowiu i chorobie, Marzena Głuszko-Cielon, Anna Timoszyk
// W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny], 2011. / red. K. Walińska, Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 23--29, ISBN: 9788374813792
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14270] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Zawartość jonów metali ciężkich we krwi i ich transport przez błony biologiczne, Marcin Jankowiak, Anna Timoszyk
// W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny], 2011. / red. K. Walińska, Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 35--41, ISBN: 9788374813792
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14271] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Analiza topologiczna orientacji fosfolipidowych błon modelowych modyfikowanych długołańcuchowymi prenolami, Krystyna Walińska, Agnieszka Janiak-Osajca, Anna Timoszyk
// W: Błony biologiczne : suplement, 2008. / red. J. Gabrielska, P. Misiak, Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy, s. S-16--S-19, ISBN: 9788392675808
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10955] [data modyf: 11-03-2009 10:00]
[12] Badania struktury modelowych błon lipidowych metodami 2D NMR, Anna Timoszyk, Agnieszka Janiak-Osajca
// W: Błony biologiczne : suplement, 2008. / red. J. Gabrielska, P. Misiak, Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy, s. S-12--S-15, ISBN: 9788392675808
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10954] [data modyf: 11-03-2009 09:58]
[13] Zastosowanie technik 1H i 13P NMR do topologicznego opisu procesu fuzji błon biologicznych, Agnieszka Janiak-Osajca, Anna Timoszyk
// W: Błony biologiczne : suplement, 2008. / red. J. Gabrielska, P. Misiak, Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy, s. S-3--S-6, ISBN: 9788392675808
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10953] [data modyf: 11-03-2009 09:56]
[14] Zawartość jonów metali ciężkich we krwi i ich transport przez błony biologiczne, Marcin Jankowiak, Anna Timoszyk
// W: Błony biologiczne, 2008. / red. J. Gabrielska, P. Misiak, Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy, s. 198--202, ISBN: 978839275808
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10952] [data modyf: 11-03-2009 09:32]
[15] Physical stability of temperature - sensitive liposomes, Anna Timoszyk, Lidia Latanowicz
// W: The impact of membrane technology to human life, 2006. , Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 27--34, ISBN: 8370859224
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8575] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Anomalous proton spin-lattice relaxation in organic compounds containing methyl groups / Lidia Latanowicz, Anna Timoszyk, Jacek Juliusz Kozioł, 2019. Concepts in Magnetic Resonance : Part A, 1, ISSN: 1546-6086, , eISSN: 1552-5023, bibliogr. summ. .- [in press]
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1002/cmr.a.21471         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-23761] [data modyf: 05-03-2019 09:04]
[2] A review of the biological synthesis of gold nanoparticles using fruit extracts: scientific potential and application / Anna Timoszyk, 2018. Bulletin of Materials Science Vol. 41, 1--11, ISSN: 0250-4707, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: GNPs properties, application, biosynthesis, fruit extract, gold nanoparticles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s12034-018-1673-4         Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-22535] [data modyf: 06-12-2018 11:14]
[3] Eco-friendly and temperature dependent biosynthesis of gold nanoparticles using the bacterium Pseudomonas aeruginosa: characterization and antibacterial activity / Anna Timoszyk, Joanna Niedbach, Paulina Śliżewska, Agnieszka Mirończyk, Jacek Juliusz Kozioł, 2017. Journal of Nano Research Vol. 48, 114--124, ISSN: 1662-5250, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Pseudomonas aeruginosa, UV-visible spectroscopy, antimicrobial activity, biosynthesis, gold nanoparticles, photoluminescence
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.4028/www.scientific.net/JNanoR.48.114         Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[AWCZ-21036] [data modyf: 13-11-2017 10:15]
[4] Interactions of sialic acid with phosphatidylcholine liposomes studied by 2D NMR spectroscopy / Anna Timoszyk, Lidia Latanowicz, 2013. Acta Biochimica Polonica Vol. 60, no. 4, 539--546, ISSN: 0001-527X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: 2D NMR, HETCOR, ROESY, TOCSY, phospholipid membrane, sialic acid
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[AWCZ-17841] [data modyf: 20-08-2015 12:01]
[5] Application of 1H and 31P NMR to topological description of a model of biological membrane fusion / Agnieszka Janiak-Osajca, Anna Timoszyk, 2012. Acta Biochimica Polonica Vol. 59, no 2, 219--224, ISSN: 0001-527X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: 1H-NMR, 31P-NMR, fusion, topology, vesicle
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16568] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Description of cell processes by mathematical methods. NMR techniques application / Agnieszka Janiak-Osajca, Anna Timoszyk, 2005. Folia Histochemica et Cytobiologica Vol. 43, suppl. 1, 99 [abstr.]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10390] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] The surface effects caused by poly[2,8-(N-acetylneuraminic acid)] on phospholipid membranes. 31P-NMR studies / Anna Timoszyk, Lidia Latanowicz, 2005. Folia Histochemica et Cytobiologica Vol. 43, suppl. 1, 110--111 [abstr.]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10391] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Knoth theory in biology / Agnieszka Janiak-Osajca, Anna Timoszyk, Krystyna Walińska, 2004. Current Topics in Biophysics Vol. 28, suppl., A-26--27 [abstr.], ISSN: 2084-1892,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9731] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] The effect of polysialic acid on molecular dynamics of model membranes studied by 31P NMR spectroscopy / Anna Timoszyk, Zofia Gdaniec, Lidia Latanowicz, 2004. Solid State Nuclear Magnetic Resonance Vol. 25, 142--145 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: molecular dynamics, multilamellar liposomes, phosphatidylcholine bilayer, polysialic acid
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 9 [18-01-2021]
[AWCZ-9379] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] The formation of superstructures of modified lipid membranes - the topological model / Krystyna Walińska, Agnieszka Janiak-Osajca, Anna Timoszyk, 2004. Current Topics in Biophysics Vol. 28, suppl., A-58 [abstr.], ISSN: 2084-1892,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9736] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] The influence of polysialic acid on phospholipid liposomes studied by 2D-NMR / Anna Timoszyk, Agnieszka Janiak-Osajca, Krystyna Walińska, Lidia Latanowicz, 2004. Current Topics in Biophysics Vol. 28, suppl., A-58 [abstr.], ISSN: 2084-1892,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9735] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Effect of sialic acid polymers on dynamic properties of lecithin liposomes modified with the cationic octadecylamine / Anna Timoszyk, Tadeusz Janas, 2003. Molecular Physics Reports Vol. 37, 67--70 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9263] [data modyf: 27-02-2007 12:11]
[13] The effect of polyprenol structure on the polymorphism of model membranes / Krystyna Walińska, Anna Timoszyk, Jacek Wójcik, Ewa Świeżewska, Tadeusz Chojnacki, 2002. Cellular & Molecular Biology Letters Vol. 7, Supplement [abstr.], 226, ISSN: 1425-8153,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8568] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] The topological model of lipid vesicles made from polyprenols / Agnieszka Janiak-Osajca, Krystyna Walińska, Anna Timoszyk, 2002. Cellular & Molecular Biology Letters Vol. 7, Supplement [abstr.], 195, ISSN: 1425-8153,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8567] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Translocation of polysialic acid across model membranes : Kinetic analysis and dynamic studies / Teresa Janas, Henryk Krajiński, Anna Timoszyk, Tadeusz Janas, 2001. Acta Biochimica Polonica Vol. 48, no 1, 163--173, ISSN: 0001-527X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: H-NMR, electrical equivalent circuit, lipid bilayers, membrane transport, polyanion flux, polycation flux, polysialic acid
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-8013] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Wpływ fosfolipidów na zmianę ruchliwości kwasu polisjalowego / Anna Timoszyk, Tadeusz Janas, 2001. Current Topics in Biophysics Vol. 25, no 1, 97 [abstr.], ISSN: 2084-1892,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8569] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Badania oddziaływań pomiędzy polimerami kwasu sjalowego a liposomami za pomocą 1H-NMR oraz spektroskopii fluorescencyjnej / Anna Timoszyk, Tadeusz Janas, Teresa Janas, 1998. Current Topics in Biophysics Vol. 22, Suplement, A-85 [abstr.], ISSN: 2084-1892,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8570] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Domniemania i hipotezy w zjawiskach biologicznych / Agnieszka Janiak-Osajca, Anna Timoszyk // W: Matematyka , Społeczeństwo , Nauczanie .- 2008, nr 40, s. 33--37 bibliogr. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8102] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Synteza i charakterystyka funkcjonalizowanych nanocząstek złota i ich funkcje biologiczne, 2017. Katarzyna Rektor, Agnieszka Mirończyk, Anna Timoszyk // W: II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów - BioOrg 2017. Poznań, Polska Poznań : Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, 2017, s. 117--119, ISBN: 9788391608753
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22847] [data modyf: 05-12-2017 11:53]
[2] Własności fizykochemiczne nanocząstek złota syntezowanych z ekstraktu z owoców maliny (Rubus idaeus), 2017. Anna Timoszyk, Przemysław Woźniak // W: II Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów - BioOrg 2017. Poznań, Polska Poznań : Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, 2017, s. 288--290, ISBN: 9788391608753
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22848] [data modyf: 05-12-2017 11:53]
[3] Biological synthesis of gold nanoparticles using blackberry fruit extract: studying their physicochemical properties, 2016. P. Woźniak, Anna Timoszyk // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 54, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22405] [data modyf: 03-01-2017 12:37]
[4] Optical properties of gold nanoparticles, 2013. Anna Timoszyk, Agnieszka Mirończyk, Jacek Juliusz Kozioł // W: 6th Workshop on Current Problems in Physics : Zielona Góra - Lviv. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [B. w.], 2013, s. 32
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22532] [data modyf: 14-02-2017 14:39]
[5] Biological synthesis of gold nanoparticles using the extract of Pseudomonas aeruginosa, 2011. Joanna Niedbach, Anna Timoszyk, Paulina Śliżewska, Jacek Juliusz Kozioł // W: IV Congress of Polish Biotechnology and IV EUROBIOTECH "Four Colours of Biotechnology" Central European Congress of Life Sciences. Krakow, Polska - : [B. w.], 2011, P3.5, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22531] [data modyf: 14-02-2017 14:35]
[6] Application of MRI technique to diagnostics of dementia, 2009. Hanna Kurian, Anna Timoszyk // W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 4th international conference. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 22 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19481] [data modyf: 04-02-2010 09:57]
[7] Multiphoton laser scanning microscopy - a novel diagnostic method for superficial skin cancers, 2009. Joanna Kwaczyńska, Anna Timoszyk // W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 4th international conference. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 23 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 48 [18-01-2021]
[KONF-19482] [data modyf: 04-02-2010 09:59]
[8] Pharmacological effects of epinephrine, norepinephrine, dopamine and ephedrine on a-and b-adrenergic receptors of nervous system, 2009. K. Dąbrowska, Anna Timoszyk // W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 4th international conference. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 9 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19476] [data modyf: 04-02-2010 09:43]
[9] The basal metabolic rate of mammals and birds causes high energy requirement. Functional and structural optimization of the respiratory system: does airway geometry matter?, 2009. Ilona Kotwicka, Anna Timoszyk // W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 4th international conference. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 19 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19479] [data modyf: 04-02-2010 09:51]
[10] Analiza topologiczna orientacji fofolipidowych błon modelowych modyfikowanych długołańcuchowymi prenolami, 2008. Krystyna Walińska, Agnieszka Janiak-Osajca, Anna Timoszyk // W: Błony biologiczne : konferencja naukowo-szkoleniowa. Szklarska Poręba, Polska - : [B. w.], 2008, s. 76
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22503] [data modyf: 08-02-2017 10:16]
[11] Apoptosis in health and disease, 2008. Marzena Głuszko-Cielon, Anna Timoszyk // W: 3rd International Conference of Young Naturalists "From Biotechnology and Environment Protection" : interdyscyplinary meeting of young naturalist. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. 6 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[KONF-18989] [data modyf: 13-11-2008 09:40]
[12] Manganese and sialic acid interaction in neurodegenerative disease studied by nulear magnetic resonance, 2008. Katarzyna Malendowicz, Anna Timoszyk // W: 3rd International Conference of Young Naturalists "From Biotechnology and Environment Protection" : interdyscyplinary meeting of young naturalist. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. 13 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18997] [data modyf: 13-11-2008 10:02]
[13] Monitoring of selected groceroes in the respect of food additives, 2008. Anna Celmer, Anna Timoszyk // W: 3rd International Conference of Young Naturalists "From Biotechnology and Environment Protection" : interdyscyplinary meeting of young naturalist. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. 4 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18988] [data modyf: 13-11-2008 09:39]
[14] MRI goes to work: medical applications, 2008. Hanna Kurian, Anna Timoszyk // W: 3rd International Conference of Young Naturalists "From Biotechnology and Environment Protection" : interdyscyplinary meeting of young naturalist. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. 10 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18995] [data modyf: 13-11-2008 09:59]
[15] The concentration of heavy metal ions in the blood and their transport trough biological membranes, 2008. Marcin Jankowiak, Anna Timoszyk // W: 3rd International Conference of Young Naturalists "From Biotechnology and Environment Protection" : interdyscyplinary meeting of young naturalist. Zielona Góra, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. 7 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18990] [data modyf: 13-11-2008 09:42]
[16] 2D NMR techniques an application to study of phospholipids model membranes, 2007. Anna Timoszyk, Agnieszka Janiak-Osajca, Lidia Latanowicz // W: Membrane science and technology conference of visegrad countries - PERMEA 2007 : book of abstracts. Siófok, Węgry [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 189 [CD-ROM], ISBN: 9789639319691
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18742] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Description of cell membranes fusion model. An application of mathematical methods and NMR techniques, 2007. Agnieszka Janiak-Osajca, Anna Timoszyk // W: Membrane science and technology conference of visegrad countries - PERMEA 2007 : book of abstracts. Siófok, Węgry [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 186 [CD-ROM], ISBN: 9789639319691
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18741] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Topological methods of description of DNA structure - immunoliposome aggregates, 2007. Agnieszka Janiak-Osajca, Anna Timoszyk // W: Membrane science and technology conference of visegrad countries - PERMEA 2007 : book of abstracts. Siófok, Węgry [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 185 [CD-ROM], ISBN: 9789639319691
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18740] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Physical stability of temperature - sensitive liposomes, 2005. Anna Timoszyk, Lidia Latanowicz // W: Proceedings of the Membrane Science and Technology Conference of the Visegrad Countries - PERMEA 2005. Polanica Zdrój, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2005, s. [13] CD-ROM, ISBN: 8370858945
Słowa kluczowe: drug, temperature-sensitive liposome, therapeutic effect

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17448] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Structure and molecular dynamic of model phospholipid membranes studied by 31Pand 13C-NMR spectroscopy, 2002. Anna Timoszyk, Zofia Gdaniec, Lidia Latanowicz // W: Magnetic Resonance and Related Phenomena : 31st Congress AMPERE : book of abstracts. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2002, s. 246 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15149] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Application of topological methods and 1H-NMR technique in description of biological cell fusion, 2001. Agnieszka Janiak-Osajca, Anna Timoszyk // W: Applications of Mathematics in Biology and Medicine : Proceedings of the seventh national conference. Zawoja, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2001, s. 73--78, ISBN: 8391192695
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15132] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski