System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Elżbieta Roland
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki biologiczne (100 %)
Jednostka: Katedra Zoologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 26 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Szkodniki roślin ozdobnych i ich zwalczanie : [ćwiczenia], 2013. Elżbieta Roland, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 101 s. , ISBN: 9788378420613, bibliogr. rys. tab.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11429] [data modyf: 26-08-2015 09:26]
[2] Zielonogórski informator gospodarki odpadami komunalnymi, 2004. Regina Doganowska, Elżbieta Roland, Nowa Sól : Polski Klub Ekologiczny Okręg Lubuski 14 s. , ISBN: 839051141X, fot. rys. tab.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7069] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zajęcia terenowe w kształceniu studentów ochrony środowiska, Elżbieta Roland
// W: Ochrona środowiska w programach studiów przyrodniczych, 2010. / pod. red. B. Gabryś, G. Gabryś, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, s. 45--53, ISBN: 9788374813563
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12630] [data modyf: 07-03-2013 09:56]
[2] Faunistic review of Parasitengona Terestria (= Trombidia) (Acari: Actinotrichida) of the Lubuskie Province, Elżbieta Roland, Grzegorz Gabryś
// W: Advances in Polish Acarology = Postępy polskiej akarologii, 2006. / red. nauk. G. Gabryś, S. Ignatowicz, Warszawa : Wydaw. SGGW, s. 282--292, ISBN: 8372446946
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9039] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Mites (Acari) in the system of Chelicerata, Grzegorz Gabryś, Elżbieta Roland
// W: Advances in Polish Acarology = Postępy polskiej akarologii, 2006. / red. nauk. G. Gabryś, S. Ignatowicz, Warszawa : Wydaw. SGGW, s. 92--105, ISBN: 8372446946
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9038] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Erythraeus (Parerythraeus) thomasi sp. nov. (Acari: Actinotrichida: Erythraeidae) from Finland, with a redefinition of Parerythraeus Southcott, 1946 stat. nov. as a subgenus and a key to species / Elżbieta Roland, Grzegorz Gabryś, 2020. Zootaxa Vol. 4718, no. 3, 324--336, ISSN: 1175-5326, , eISSN: 1175-5334, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Erythraeoidea, Parasitengona, Taxonomy, nomenclature, status novus
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.11646/zootaxa.4718.3.2         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-24996] [data modyf: 25-02-2020 14:59]
[35] [0,5]
[2] New record of the alien Nearctic species Callopistromyia annulipes (Macquart, 1885) (Diptera: Ulidiidae) from Poland / Elżbieta Roland, Dmytro Iakushenko, Grzegorz Gabryś, 2020. Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom. Entomology Vol. 29, 1--6, ISSN: 0867-1966, , eISSN: 2544-039X,
Słowa kluczowe: biogeography, expansion, faunistics, peacock fly
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.5281/zenodo.3842468
[AWCZ-25308] [data modyf: 27-05-2020 10:33]
[1,67] [0,33]
[3] A redescription of Erythraeus italicus Berlese, 1920 (Acari: Actinotrichida: Erythraeidae) / Grzegorz Gabryś, Elżbieta Roland, 2018. Annales Zoologici Vol. 68, no. 3, 421--429, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Berlese Acaroteca, Erythraeoidea, Parasitengona, lectotype, nomenclature, paralectotypes, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3161/00034541ANZ2018.68.3.003         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-23244] [data modyf: 31-10-2018 12:28]
[12,5] [0,5]
[4] Trombidia (Acari: Actinotrichida: Parasitengona) of the "Łężczok" Nature Reserve (Silesia, S Poland) / Grzegorz Gabryś, Elżbieta Roland, 2017. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda Vol. 23, 1--5, ISSN: 0068-466X, , eISSN: 2451-0467, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Erythraeidae, Microtrombidiidae, Prostigmata, Trombidiformes, Trombidiidae, nature conservation
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22248] [data modyf: 23-01-2018 10:13]
[2,5] [0,5]
[5] Zajęcia terenowe - ekscytująca przygoda z przyrodą / Elżbieta Roland, 2017. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, nr 2, 103--106, ISSN: 1643-8779, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22518] [data modyf: 20-03-2018 14:22]
[8] [1]
[6] A redescription of Erythraeus acis (Berlese, 1882) non Schweizer, 1951 (Acari: Actinotrichida: Erythraeidae) with notes on some related species from the Palaeartic region / Grzegorz Gabryś, Elżbieta Roland, 2016. Annales Zoologici Vol. 66, no. 3, 417--430, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Berlese Acaroteca, Erythraeoidea, Parasitengona, Taxonomy, neotypes, nomenclature, sexual dimorphism
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3161/00034541ANZ2016.66.3.008         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-20375] [data modyf: 20-09-2016 13:57]
[7] Roztocze (Acari) jako wskaźniki "dzikości" biocenotycznej / Grzegorz Gabryś, Adrianna Kościelska, Elżbieta Roland, 2014. Przegląd Przyrodniczy T. 25, z. 4, 130--139, ISSN: 1230-509X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Acariformes, Mesostigmata, Microtrombidiidae, Oribatida, Parasitengona, Parasitiformes, bioindykacja, biomonitoring
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-18993] [data modyf: 20-08-2015 12:34]
[8] Description of deutonymphs of Kamertonia polonica Gabryś, 2000 (Acari: Actinotrichida: Erythraeidae) / Elżbieta Roland, Grzegorz Gabryś, 2013. Biological Letters Vol. 50, no. 1, 17--26, ISSN: 1644-7700, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Erythraeinae, Finland, Parasitengona, deutonymph
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/biolet-2013-0003         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-17992] [data modyf: 20-08-2015 12:16]
[9] Pozaszkolna edukacja ekologiczna / Elżbieta Roland, Regina Doganowska, 1999. Eko-Problemy, nr 1, 10--11 bibliogr. fot. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8837] [data modyf: 04-03-2003 11:53]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] New data on Trombidia (Acari: prostigmata: parasitengona) in protected areas in Lubuskie Province (Western Poland) / Elżbieta Roland, Adrianna Kościelska, Joanna Massalska, Kinga Koperwas, Grzegorz Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica .- 2015, Nr 846(22), s. 223--243, ISSN: 1230-3976, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Actinotrichida, Calyptostomatoidea, Ecological Sites, Erythraeoidea, Landscape Parks, Natura 2000, Nature Reserves, Trombidioidea, obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, terrestrial Parasitengona, użytki ekologiczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/ab.2015.22-16
[AWI-10340] [data modyf: 24-02-2016 13:25]
[2] Odkrywcy Przyrody - zajęcia terenowe wspomagane komputerem / Elżbieta Roland // W: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie .- 2015, R. 17, z. 43/2, s. 65--70, ISSN: 1509-1414, bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: education, edukacja, fieldwork, information technology (IT), technologie informacyjne (IT), zajęcia terenowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10305] [data modyf: 18-12-2015 12:22]
[3] New data about Trombidia (Acari, Prostigmata) of the Neisse Valley in Görlitz (Saxony, SE Germany) area / Elżbieta Roland, Mateusz Baj, Adrianna Kościelska, Katarzyna Ziaja, Grzegorz Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica .- 2014, Nr 844(21), s. 105--124, ISSN: 1230-3976, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Actinotrichida, Erythraeoidea, Parasitengona, Tanaupodoidea, Trombidiformes, Trombidioidea,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10083] [data modyf: 24-08-2015 15:17]
[4] Morphological abnormalities in mites of the genus Erythraeus Latreille, 1806 (Acari: Actinotrichida: Erythraeidae) from Finland / Elżbieta Roland, Grzegorz Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2011, nr 580 (62), s. 45--53, ISSN: 1897-8223, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: anomalie, anomalies, deformacje, malformations, parasitengona, postlarval Erythraeoidea, postlarwalne Erythraeoidea, teratologia, teratology,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9007] [data modyf: 12-07-2011 12:51]
[5] Erythraeoidea (Acari: Prostigmata: Parasitengona) of Finland - state of knowledge and new data / Grzegorz Gabryś, Elżbieta Roland, Joanna Mąkol, Pekka T. Lehtinen // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2009, nr 572, s. 21--28, ISSN: 1897-8223, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Acari, Erythraeidae, Finland, Finlandia, Parasitengona, Smarididae, roztocze,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8505] [data modyf: 06-01-2010 13:14]
[6] Edukacja dla ekorozwoju w zakresie gospodarowania odpadami / Regina Doganowska, Elżbieta Roland // W: Zeszyty Naukowe PAN .- 2000, z.24, s. 191--194 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5935] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Roztocze Parasitengona terrestria (=Trombidia) (Acari: actinotrichida) rezerwatu "Dąbrowa Brzeźnicka", 2015. Elżbieta Roland, Joanna Massalska, Adrianna Kościelska, Grzegorz Gabryś // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 48, ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21869] [data modyf: 05-10-2015 10:04]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Odkrywcy przyrody. Bezkręgowce : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów / (Red.) Elżbieta Roland .- Zielona Góra : Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 http://www.wnb.uz.zgora.pl/assets/files/odkrywcy-przyrody/materialy-dla-uczniow_1.pdf
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5392] [data modyf: 18-12-2015 12:31]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Przyroda w pudełku : środki dydaktyczne / Elżbieta Roland .- - : Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 2020 ; 1--18s. Raport: POWR.02.1000-00-5004/18-01
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Koncepcja dydaktycznego zagospodarowania strefy przyrodniczej w Odran Centrum Matematyczno-Informatyczno-Przyrodnicze w Nowej Soli / Elżbieta Roland .- - : Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowej Soli, 2018 ; 1--19s. Raport: -
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Koncepcja zadania w zakresie edukacji ekologiczno-przyrodniczej młodzieży szkolnej gminy Gubin i gminy Brody / Elżbieta Roland .- - : Narodowy Program Ochrony Środowiska, 2013 ; 12, 60 nlb.s. Raport: [br.]
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Program Edukacji Regionalnej i Ekologicznej "Kraina Lasów i Jezior moim miejscem na Ziemi" / Elżbieta Roland .- - : Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Strategia Działania, 2011 ; 31s. Raport: [br]
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski