System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki biologiczne (100 %)
Jednostka: Katedra Zoologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 115 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] The world genera of Microtrombidiidae (Acari, Actinedida, Trombidioidea), 1999. Grzegorz Gabryś, Bytom : Upper Silesian Museum 361 s. (Monographs of the Upper Silesian Museum no 2), ISBN: 839081207X, bibliogr. rys. summ.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6445] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ssaki, Grzegorz Gabryś, Mirosław Jurczyszyn
// W: Krzesiński Park Krajobrazowy : monografia, 2020. / red. P. Grochowski, L. Jerzak, Opole : Wydaw. Sindruk-DIMK, s. 174--184, ISBN: 9788395971907
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21799] [data modyf: 01-12-2020 12:19]
[14,2] [0,71]
[2] Ssaki, Grzegorz Gabryś, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Dariusz Łupicki
// W: Przyroda gminy Skwierzyna, 2009. / red. L. Lipnicki, Skwierzyna : Urząd Miejski, s. 217--233, ISBN: 9788375850468
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11622] [data modyf: 14-01-2010 13:58]
[3] Calyptostomatoidea, Grzegorz Gabryś, Joanna Mąkol, Joanna Łaydanowicz
// W: Fauna Polski : charakterystyka i wykaz gatunków, 2008. / red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska . T. 3, Warszawa : Muzeum i Instytut Zoologii PAN, s. 140--142, ISBN: 9788388147098
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10884] [data modyf: 10-02-2009 14:05]
[4] Erythraeoidea, Grzegorz Gabryś, Joanna Mąkol
// W: Fauna Polski : charakterystyka i wykaz gatunków, 2008. / red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska . T. 3, Warszawa : Muzeum i Instytut Zoologii PAN, s. 142--145, ISBN: 9788388147098
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10885] [data modyf: 10-02-2009 14:07]
[5] Ssaki, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Grzegorz Gabryś
// W: Przyroda ożywiona : opracowanie ekofizjograficzne województwa lubuskiego, 2008. / red. L. Jerzak, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 205--215, ISBN: 9788391503706
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10812] [data modyf: 19-01-2009 11:44]
[6] Trombidioidea, Joanna Mąkol, Grzegorz Gabryś
// W: Fauna Polski : charakterystyka i wykaz gatunków, 2008. / red. W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska . T. 3, Warszawa : Muzeum i Instytut Zoologii PAN, s. 145--148, ISBN: 9788388147098
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10886] [data modyf: 10-02-2009 14:08]
[7] Acari: Terrestrial Parasitengona inhabiting transient biotopes, Andreas Wohltmann, Grzegorz Gabryś, Joanna Mąkol
// W: Chelicerata: Araneae, Acari I, 2007. , München : Elsevier (Süßwasserfauna von Mitteleuropa 7/2-1), s. 158--240, ISBN: 9783827416933
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8603] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Ssaki, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Grzegorz Gabryś, Dariusz Łupicki
// W: Bory Lubuskie : Leśny Kompleks Promocyjny, 2007. / red. L. Jerzak, G. Gabryś, Lubsko : Nadleśnictwo Lubsko, s. 105--116, ISBN: 8390918277
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9788] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Faunistic review of Parasitengona Terestria (= Trombidia) (Acari: Actinotrichida) of the Lubuskie Province, Elżbieta Roland, Grzegorz Gabryś
// W: Advances in Polish Acarology = Postępy polskiej akarologii, 2006. / red. nauk. G. Gabryś, S. Ignatowicz, Warszawa : Wydaw. SGGW, s. 282--292, ISBN: 8372446946
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9039] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Mites (Acari) in the system of Chelicerata, Grzegorz Gabryś, Elżbieta Roland
// W: Advances in Polish Acarology = Postępy polskiej akarologii, 2006. / red. nauk. G. Gabryś, S. Ignatowicz, Warszawa : Wydaw. SGGW, s. 92--105, ISBN: 8372446946
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9038] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Ssaki (Mammalia), Grzegorz Gabryś, Agnieszka Ważna, Jan Cichocki
// W: Przyroda gminy Drezdenko, 2006. / red. L. Lipnicki, Drezdenko : Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, s. 170--185, ISBN: 8389961873
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8605] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Strojny Władysław Stanisław, Grzegorz Gabryś
// W: Polski słownik biograficzny : Strepa Jakub - Strutyński Jan, 2006. . T. 44/3, z. 182, Warszawa - Kraków : Instytut Historii PAN, s. 352--354, ISBN: 8386301015
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9218] [data modyf: 11-07-2007 12:43]
[13] Ssaki, Grzegorz Gabryś
// W: Park Krajobrazowy "Łuk Mużakowa", 2005. , Zielona Góra : Diapress Agencja Fotograficzno-Wydaw., s. 13--15, ISBN: 8391303853
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7892] [data modyf: 14-12-2005 13:56]
[14] Ssaki, Grzegorz Gabryś, Jan Cichocki, Agnieszka Ważna
// W: Przyroda Ziemi Lubuskiej, 2005. / red. A. Jermaczek, M. Maciantowicz, Świebodzin : Wydaw. Klubu Przyrodników, s. 217--235, ISBN: 838784652X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7877] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Antonio Berlese (1863-1927) and his acaroteca, Grzegorz Gabryś
// W: Postępy polskiej akarologii, 2002. / red. nauk. Stanisław Ignatowicz, Warszawa : Wydaw. SGGW, s. 249--255, ISBN: 8372443548
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5674] [data modyf: 27-03-2003 08:55]
[16] Calyptostomatoidea - Trombidioidea, Joanna Mąkol, Grzegorz Gabryś
// W: Katalog fauny Puszczy Białowieskiej, 2001. / red. J.M. Gutowski, B. Jaroszewicz, Warszawa : Instytut Badawczy Leśnictwa, s. 73--74, ISBN: 8387647225
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-5591] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Roztocze (Acari) Bieszczadów, Maciej Skorupski, Eugeniusz Biesiadka, Grzegorz Gabryś, Dariusz J. Gwiazdowicz, Andrzej Kaźmierski, Wojciech Ł. Magowski, Joanna Mąkol, Ziemowit Olszanowski, Krzysztof Siuda
// W: Bezkręgowce Bieszczadów Zachodnich ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Cz. 1, 2000. / red. nauk. J. Pawłowski . T. 7, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" (Monografie Bieszczadzkie), s. 67--100, ISBN: 8388505009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5592] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Acari - roztocze, Czesław Błaszak, Eugeniusz Biesiadka, Grażyna Madej, Grzegorz Gabryś
// W: Wykaz zwierząt Polski, 1997. / red. J. Razowski . T. 4, cz. 1-31 : Porifera-Symphyla, Kraków : Wydaw. Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, s. 190--224, ISBN: 8390718707
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-5610] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Terrestial parasitengona (Acari) of the Bükk National Park (NE Hungary), Grzegorz Gabryś, Joanna Mąkol
// W: The fauna of the Bükk National Park, 1996. . Vol. 2, Budapest : Hungarian Natural History Museum (Natural History of the National Parks of Hungary no 8), s. 487--490, ISBN: 963709332x
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5595] [data modyf: 03-03-2003 14:33]
[20] Observations on occurrence of postlarval forms of Erythraeus cinereus (Duges) and Allothrombium fuliginosum (Hermann) (Acari, Actinedida: Erythraeidae, Trombidiidae) on honey bee (Apis mellifera L.), Grzegorz Gabryś, B. Tomaszewska, Joanna Mąkol, P. Chorbiński
// W: The Acari : physiological and ecological aspects of Acari-Host relationships, 1995. , Warszawa : Oficyna "Dabor", s. 496--503, ISBN: 8390120763
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5597] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Parasitengona terrestria: Calyptostomatoidea, Erythraeoidea and Trombidioidea (Acari) of the Bátorliget Nature Reserves (NE Hungary), Grzegorz Gabryś, Joanna Mąkol
// W: The Bátorliget Nature Reserves : after forty years, 1991. / ed. by S. Mahunka . Vol. 2, Budapest : Hungarian Natural History Museum, s. 707--713, ISBN: 9637093095
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14466] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Erythraeus (Parerythraeus) thomasi sp. nov. (Acari: Actinotrichida: Erythraeidae) from Finland, with a redefinition of Parerythraeus Southcott, 1946 stat. nov. as a subgenus and a key to species / Elżbieta Roland, Grzegorz Gabryś, 2020. Zootaxa Vol. 4718, no. 3, 324--336, ISSN: 1175-5326, , eISSN: 1175-5334, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Erythraeoidea, Parasitengona, Taxonomy, nomenclature, status novus
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.11646/zootaxa.4718.3.2         Cytowania wg Scopus: 1 [25-01-2021]
[AWCZ-24996] [data modyf: 25-02-2020 14:59]
[35] [0,5]
[2] New record of the alien Nearctic species Callopistromyia annulipes (Macquart, 1885) (Diptera: Ulidiidae) from Poland / Elżbieta Roland, Dmytro Iakushenko, Grzegorz Gabryś, 2020. Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom. Entomology Vol. 29, 1--6, ISSN: 0867-1966, , eISSN: 2544-039X,
Słowa kluczowe: biogeography, expansion, faunistics, peacock fly
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.5281/zenodo.3842468
[AWCZ-25308] [data modyf: 27-05-2020 10:33]
[1,67] [0,33]
[3] Reproduction success in European badgers, red foxes and raccoon dogs in relation to sett cohabitation / Krzysztof Nowakowski, Agnieszka Ważna, Przemysław Kurek, Jan Cichocki, Grzegorz Gabryś, 2020. PLoS One Vol. 15, iss. 8, 1--13, ISSN: 1932-6203, , eISSN: 1932-6203, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1371/journal.pone.0237642         Cytowania wg Scopus: 1 [25-01-2021]
[AWCZ-25541] [data modyf: 17-08-2020 12:30]
[33,33] [0,33]
[4] Use of underpasses by animals on a fenced expressway in a suburban area in western Poland / Agnieszka Ważna, Agnieszka Kaźmierczak, Jan Cichocki, Jacek Bojarski, Grzegorz Gabryś, 2020. Nature Conservation Vol. 39, 1--18, ISSN: 1314-6947, , eISSN: 1314-3301, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: barrier effect, expressway, suburban area, vertebrate, wildlife underpasses
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3897/natureconservation.39.33967         Cytowania wg Scopus: 2 [25-01-2021]
[AWCZ-25204] [data modyf: 27-04-2020 09:26]
[18,07] [0,26]
[5] Zielony Dekalog dla Nastolatków : apel biologa w sprawie klimatu i ochrony przyrody / Grzegorz Gabryś, 2020. Dzikie Życie, nr 2, 17--23 fot.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25006] [data modyf: 28-02-2020 11:26]
[5] [1]
[6] Frequent or scarce? Damage flight-enabling body parts in bats (Chiroptera) / Jan Cichocki, Marcin Warchałowski, Agnieszka Ważna, Iwona Gottfried, Anna Bator-Kocoł, Tomasz Gottfried, Adrianna Kościelska, Jacek Bojarski, Monika Pietraszko, Grzegorz Gabryś, 2019. PLoS One, 1--17, ISSN: 1932-6203, , eISSN: 1932-6203, bibliogr. fot. rys. tab.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1371/journal.pone.0219783         Cytowania wg Scopus: 0 [25-01-2021]
[AWCZ-24276] [data modyf: 01-08-2019 14:15]
[33,33] [0,33]
[7] A redescription of Erythraeus italicus Berlese, 1920 (Acari: Actinotrichida: Erythraeidae) / Grzegorz Gabryś, Elżbieta Roland, 2018. Annales Zoologici Vol. 68, no. 3, 421--429, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Berlese Acaroteca, Erythraeoidea, Parasitengona, lectotype, nomenclature, paralectotypes, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3161/00034541ANZ2018.68.3.003         Cytowania wg Scopus: 1 [25-01-2021]
[AWCZ-23244] [data modyf: 31-10-2018 12:28]
[12,5] [0,5]
[8] A redescription of Uncithrombium modestum (Berlese, 1888) (Acari: Actinotrichida: Microtrombidiidae) with a key to all species of the genus / Grzegorz Gabryś, 2018. Annales Zoologici Vol. 68, no. 3, 409--420, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Berlese Acaroteca, Neotropical region, Parasitengona, Trombidioidea, endemic genus, nomenclature, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3161/00034541ANZ2018.68.3.002         Cytowania wg Scopus: 0 [25-01-2021]
[AWCZ-23243] [data modyf: 31-10-2018 12:11]
[25] [1]
[9] Selective foraging on tree and shrub species by the European beaver Castor fiber in lowland and highland habitats in western Poland / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Jacek Bojarski, Grzegorz Gabryś, 2018. Polish Journal of Ecology Vol. 66, 286--300, ISSN: 1505-2249, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: European beaver, highland sites, lowland sites, selective foraging, woody plants
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3161/15052249PJE2018.66.3.008         Cytowania wg Scopus: 1 [25-01-2021]
[AWCZ-23227] [data modyf: 23-10-2018 17:08]
[3,75] [0,25]
[10] Trombidia (Acari: Actinotrichida: Parasitengona) of the "Łężczok" Nature Reserve (Silesia, S Poland) / Grzegorz Gabryś, Elżbieta Roland, 2017. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda Vol. 23, 1--5, ISSN: 0068-466X, , eISSN: 2451-0467, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Erythraeidae, Microtrombidiidae, Prostigmata, Trombidiformes, Trombidiidae, nature conservation
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22248] [data modyf: 23-01-2018 10:13]
[2,5] [0,5]
[11] A redescription of Erythraeus acis (Berlese, 1882) non Schweizer, 1951 (Acari: Actinotrichida: Erythraeidae) with notes on some related species from the Palaeartic region / Grzegorz Gabryś, Elżbieta Roland, 2016. Annales Zoologici Vol. 66, no. 3, 417--430, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Berlese Acaroteca, Erythraeoidea, Parasitengona, Taxonomy, neotypes, nomenclature, sexual dimorphism
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3161/00034541ANZ2016.66.3.008         Cytowania wg Scopus: 2 [25-01-2021]
[AWCZ-20375] [data modyf: 20-09-2016 13:57]
[12] Impact of sheep grazing on small mammals diversity in lower mountain coniferous forest glades / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Jacek Bojarski, Grzegorz Gabryś, 2016. Applied Ecology and Environmental Research Vol. 14, no. 3, 115--127, ISSN: 1589-1623, , eISSN: 1785-0037, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Tatra Mountains, glades management, micromammals biodiversity, sheep grazing
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.15666/aeer/1403_115127         Cytowania wg Scopus: 3 [25-01-2021]
[AWCZ-20031] [data modyf: 04-05-2016 12:51]
[13] Roztocze (Acari) jako wskaźniki "dzikości" biocenotycznej / Grzegorz Gabryś, Adrianna Kościelska, Elżbieta Roland, 2014. Przegląd Przyrodniczy T. 25, z. 4, 130--139, ISSN: 1230-509X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Acariformes, Mesostigmata, Microtrombidiidae, Oribatida, Parasitengona, Parasitiformes, bioindykacja, biomonitoring
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-18993] [data modyf: 20-08-2015 12:34]
[14] Występowanie łosia Alces alces w województwie lubuskim / Agnieszka Ważna, Marek Maciantowicz, Paweł Guzik, Jan Cichocki, Krzysztof Nowakowski, Adrianna Kościelska, Grzegorz Gabryś, 2014. Przegląd Przyrodniczy T. 25, z. 2, 101--109, ISSN: 1230-509X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Eurasian elk Alces alces, Ziemia Lubuska, occurrence, występowanie, łoś Alces alces
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-18817] [data modyf: 20-08-2015 14:48]
[15] Description of deutonymphs of Kamertonia polonica Gabryś, 2000 (Acari: Actinotrichida: Erythraeidae) / Elżbieta Roland, Grzegorz Gabryś, 2013. Biological Letters Vol. 50, no. 1, 17--26, ISSN: 1644-7700, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Erythraeinae, Finland, Parasitengona, deutonymph
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/biolet-2013-0003         Cytowania wg Scopus: 1 [25-01-2021]
[AWCZ-17992] [data modyf: 20-08-2015 12:16]
[16] Diet and prey selection of wolves (Canis lupus) recolonising Western and Central Poland / Sabina Nowak, Robert W. Mysłajek, Aleksandra Kłosińska, Grzegorz Gabryś, 2011. Mammalian Biology Vol. 76, no 6, 709--715, ISSN: 1616-5047, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Canis lupus, Food preferences, Wild ungulates, Wolf recovery
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.mambio.2011.06.007         Cytowania wg Scopus: 54 [25-01-2021]
[AWCZ-15957] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Harvestmen (Opiliones) as hosts of Parasitengona (Acari: Actinotrichida, Prostigmata) larvae / Grzegorz Gabryś, Magdalena Felska, Aleksandra Kłosińska, Wojciech Staręga, Joanna Mąkol, 2011. Journal of Arachnology Vol. 39, 349--351, ISSN: 0161-8202, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Erythraeidae, Hydryphantidae, Phalangiidae, Trombidiidae, nemastomatidae, parasitic mites
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)
[AWCZ-16190] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] Leptus phalangii (De Geer, 1778) (Acari: Actinotrichida: Prostigmata) - redescription, ecology and taxonomic notes on its relatives / Joanna Mąkol, Grzegorz Gabryś, Joanna Łaydanowicz, 2011. Annales Zoologici Vol. 61, no 3, 535--546, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Leptus, larvae, new synonymus, parasitengona, postlarval forms, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3161/000345411X603382         Cytowania wg Scopus: 5 [25-01-2021]
[AWCZ-15958] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[19] Order Trombidiformes Reuter, 1909 / Zhi-Qiang Zhang, Qing-Hai Fan, Vladimir Pesic, Harry Smit, Andre V. Bochkov, A. A. Khaustov, Anne Baker, Andreas Wohltmann, Tinghuan Wen, James W. Amrine, P. Beron, Jianzhen Lin, Grzegorz Gabryś, Robert Husband, 2011. Zootaxa: Animal biodiversity: an outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness Vol. 3148, 129--138, ISSN: 1175-5326,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-16189] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[20] A new data on biology and taxonomy of Neotrombicula inopinata (Oudemans, 1909) and Leptotrombidium russicum (Oudemans, 1902) (Acari: Actinotrichida: Trombiculidae) / Joanna Mąkol, Jan Cichocki, Magdalena Felska, Aleksandra Kłosińska, Joanna Łaydanowicz, Dariusz Łupicki, Grzegorz Gabryś, 2010. Annales Zoologici Vol. 60, no 3, 419--427, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: deutonymphs, hosts, life cycle, parasitengona, parasitism, systematics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.3161/000345410X535406         Cytowania wg Scopus: 6 [25-01-2021]
[AWCZ-15096] [data modyf: 20-10-2010 12:03]
[21] First description of the larva of Trischidothrombium Feider, 1952 (Acari: Actinotrichida: Microtrombidiidae) / Joanna Mąkol, Andreas Wohltmann, Grzegorz Gabryś, 2010. Annales Zoologici Vol. 60, no 3, 455--467, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: acarology, habitat specificity, life cycle, parasitengona, phenology, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.3161/000345410X535433         Cytowania wg Scopus: 3 [25-01-2021]
[AWCZ-15097] [data modyf: 20-10-2010 12:10]
[22] Taxonomic notes on Willmannella Feider, 1952 (Acari: Actinotrichida: Microtrombidiidae) with redescription of adult W. Racovitzai (Feider, 1949) from Hungary / Grzegorz Gabryś, Joanna Mąkol, 2010. Annales Zoologici Vol. 60, no 4, 589--598, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.3161/000345410X550454         Cytowania wg Scopus: 0 [25-01-2021]
[AWCZ-15315] [data modyf: 10-01-2011 14:58]
[23] A redescription of Echinothrombium spinosum (Canestrini, 1985) (Acari: Actinotrichida: Prostigmata: Microtrombidiidae) with notes on biology and life cycle / Joanna Mąkol, Andreas Wohltmann, Grzegorz Gabryś, 2008. Annales Zoologici Vol. 58, no 2, 289--301, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Echinothrombium spinosum, acarology, biology, life cycle, neotype, parasitengona, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-13367] [data modyf: 15-09-2009 12:03]
[24] Mites (Acari) of the Karkonosze Mountains: a review / Grzegorz Gabryś, Joanna Mąkol, Jerzy Błoszyk, Dariusz J. Gwiazdowicz, 2008. Biological Letters Vol. 45, 43--57, ISSN: 1644-7700, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Astigmata, Ixodida, Karkonosze, Mesostigmata, Oribatida, Poland, Prostigmata, fauna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13970] [data modyf: 13-08-2009 12:30]
[25] Description of the larva of Curteria Southcott, 1961 (Acari, Parasitengona, Erythraeidae) with notes on biology and life cycle / Andreas Wohltmann, Joanna Mąkol, Grzegorz Gabryś, 2007. Biologia Vol. 62, no 5, 573--580, ISSN: 0006-3088, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: acarology, life cycle, pedroerythraeus, prostigmata, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 6 [25-01-2021]
[AWCZ-12486] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Description of the larva of Enemothrombium bifoliosum (Canestrini, 1884) (Acari : Parasitengona : Microtrombidiidae), redescription of adult and deutonymph with comments on the phylogeny of microtrombidiidae / Andreas Wohltmann, Grzegorz Gabryś, 2006. Annales Zoologici Vol. 56, no 4, 805--817, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: acarology, biology, life cycle, neotype, new combination, new synonim, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-12267] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] A redescription of Platytrombidium fasciatum (C. L. Koch, 1836) and Atractothrombium sylvaticum (C. L. Koch, 1835) (Acari: Parasitengona : Microtrombidiidae) with notes on synonymy, biology and life cycle / Grzegorz Gabryś, Andreas Wohltmann, Joanna Mąkol, 2005. Annales Zoologici Vol. 55, no 3, 477--496, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Atractothrombium sylvaticum, Platytrombidium fasciatum, acarology, biology, life cycle, neotypes, prostigmata, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-10561] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Caecothrombium deharvengi sp. nov. (Acari: Actinotrichida: Eutrombidiidae) from Vietnam, with a proposal of Caecothrombiinae subfam. nov. / Joanna Mąkol, Grzegorz Gabryś, 2005. Zoologischer Anzeiger Vol. 243, 227--237 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: acarology, key, new combination, new species, new subfamily, new synonim, prostigmata, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10560] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Intuition or fixed criteria - about standards in species description / Joanna Mąkol, Grzegorz Gabryś, 2005. Genus - International Journal of Invertebrate Taxonomy Vol. 16, no 4, 503--511 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Acari, Parasitengona terrestria, description standards, species-level taxa, variability
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10631] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] A revision of European Johnstonianinae Thor, 1935 (Acari: Prostigmata: Parasitengona: Trombidioidea) / Andreas Wohltmann, Joanna Mąkol, Grzegorz Gabryś, 2004. Annales Zoologici Vol. 54, no 3, 595--630, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Chyzeriidae, Hydrachnidia, Johnstonianidae, Tanaupodidae, Trombellidae, biology, neotypes, new species, new synonims, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 9 [25-01-2021]
[AWCZ-10049] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] A description of larva of Camerotrombidium pexatum (C. L. Koch, 1837) and C. rasum (Berlese, 1910) (Acari : Parasitengona : Microtrombidiidae) with notes on other active instars and remarks on biology and life cycle / Andreas Wohltmann, Joanna Mąkol, Grzegorz Gabryś, 2003. Annales Zoologici Vol. 53, no 3, 539--549, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Acarology, Camerotrombidium pexatum, Camerotrombidium rasum, Prostigmata, biology, life cycle, neotype, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-9154] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] A redescription of adult and larva of Echinothrombium rhodinum (C. L. Koch, 1837) (Acari : Parasitengona : Microtrombidiidae) with comments on the biology of the species / Grzegorz Gabryś, Andreas Wohltmann, 2003. Annales Zoologici Vol. 53, no 4, 729--738, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: acarology, biology, echinothrombium, echinothrombium rhodinum, life cycle, microtrombidiidae, neotype, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-9380] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] A redescription on adult and larva of Dactylothrombium pulcherrimum (Haller, 1882) (Acari : Parasitengona : Microtrombidiidae) with remarks on life cycle and biology / Andreas Wohltmann, Grzegorz Gabryś, 2003. Annales Zoologici Vol. 53, no 4, 739--748, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Dactylothrombium, Dactylothrombium pulcherrimum, acarology, biology, life-cycle, microtrombidiidae, neotype, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-9381] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Subspecies of the European beaver Castor fiber Linnaeus, 1758 / Grzegorz Gabryś, Agnieszka Ważna, 2003. Acta Theriologica Vol. 48, no 4, 433--439, ISSN: 0001-7051, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Castor fiber, nomenclature, subspecies, systematics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 11 [25-01-2021]
[AWCZ-9377] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[35] A redescription of Sucidothrombium sucidum (L. Koch, 1879) (Acari: Actinotrichida: Microtrombidiidae) with characteristics of all active instars / Joanna Mąkol, Grzegorz Gabryś, 2002. Annales Zoologici Vol. 52, no 3, 443--454, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Acarology, Microtrombidiidae, S. sucidum, Sucidothrombium, life history, neotype, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-8822] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] A redescription of Valgelephantia homocomum (Berlese, 1918) (Acari: Parasitengona: Microtrombidiidae) with a key to active instars of all known genera of Valgothrombiinae Gabryś, 1999 / Grzegorz Gabryś, 2002. Annales Zoologici Vol. 52, no 3, 455--458, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Acarology, Valgelephantia homocomum, Valgothrombiinae, key, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-8821] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[37] A redescription of Abrolophus schweizeri (Evans, 1952) comb. nov. (Acari: Parasitengona: Erythraeidae) / Grzegorz Gabryś, 2001. Annales Zoologici Vol. 51, no 2, 227--231, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Abrolophus schweizeri, acarology, erythraeidae
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-7956] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[38] A redescription of Microtrombidium pusillum (Hermann, 1804) (Acari: Parasitengona: Microtrombidiidae) with notes on taxonomy and biology / Grzegorz Gabryś, Andreas Wohltmann, 2001. Annales Zoologici Vol. 51, no 2, 233--250, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: acarology, biology, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-7957] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Balaustium xerothermicum sp. nov. from Poland with remarks on all world species of the genus (Acari: Actinedida: Erythraeidae) / Grzegorz Gabryś, 2000. Annales Zoologici Vol. 50, no 1, 47--56, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Acari, Balaustium, Erythraeidae, Parasitengona, key, new species, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-8825] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Four new homonyms in Erythraeidae (Acari: Actinedida) / Grzegorz Gabryś, 2000. Annales Zoologici Vol. 50, no 1, 65--66, ISSN: 0003-4541, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Acari, Erythraeidae, Parasitengona, homonymy, new combinations, new names
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-8823] [data modyf: 27-02-2003 11:43]
[41] Kamertonia polonica gen. and sp. nov. from Poland with a key to the world genera of "Conalae-Less" Erythraeinae (Acari: Actinedida: Erythraeidae) / Grzegorz Gabryś, 2000. Annales Zoologici Vol. 50, no 1, 57--63, ISSN: 0003-4541, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Acari, Erythraeidae, Parasitengona, key, new genus, new species, taxonomy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-8824] [data modyf: 28-02-2003 13:12]
[42] Rola ogrodów zoologicznych w ochronie gatunkowej zwierząt / Grzegorz Gabryś, 2000. Przegląd Przyrodniczy T. 11, nr 2-3, 195--213 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8819] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] The state of knowledge of terrestrial Parasitengona mites (Acari, Actinotrichida, Actinedida) of Białowieża Forest / Joanna Mąkol, Grzegorz Gabryś, 1999. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody T. 18, nr 1 (supl.), 29--34, ISSN: 0208-7545, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Acari, Białowieża Fores, Byelorussia, Mites, Poland, faunistics, terrestial Parasitengona
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8833] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Platytrombidium rafalskii n. sp. from Poland with a critical reviev and a key to the Palaeartic species (Acari: Actinedida: Microtrombidiidae) / Grzegorz Gabryś, 1997. Genus - International Journal of Invertebrate Taxonomy Vol. 8, no 1, 39--53 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Microtrombidiidae, Palaearctic region, Platytrombidium, acarology, key, new species, new synonym, taxonomy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8820] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[45] Erythraeid (Acari, Actinedida, Erythhraeidae) fauna of three zoogeographic regions in Poland / Grzegorz Gabryś, Joanna Mąkol, 1995. Acta Zoologica Fennica, no 196, 382--384 bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8834] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Parasitengona terrestria (Acari, Actinedida) Roztocza / Grzegorz Gabryś, Joanna Mąkol, 1994. Fragmenta Faunistica T. 37, nr 4, 121--140, ISSN: 0015-9301, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16405] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[47] Ryjówkowate w pasiece / Barbara Tomaszewska, Grzegorz Gabryś, 1993. Pszczelarstwo, nr 11, 8 rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16419] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[48] Abrolophus strojnyi sp. n. from Poland (Acari: Actinedida: Erythraeidae) / Grzegorz Gabryś, 1992. Genus - International Journal of Invertebrate Taxonomy Vol. 3, no 4, 233--242 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16407] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[49] Curteria southcotti sp. n. from Poland with redescription of C. episcopalis (C. L. Koch, 1837) comb. nov. (Acari: Actinedida: Erythraeidae) / Grzegorz Gabryś, 1992. Genus - International Journal of Invertebrate Taxonomy Vol. 3, no 4, 243--259 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16406] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[50] Notes on the morphological terminology of Erythraeidae (Acari: Actinedida: Parasitengona) / Grzegorz Gabryś, 1992. Genus - International Journal of Invertebrate Taxonomy Vol. 2, no 4, 357--361 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16408] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[51] New data on the distribution and hosts of larvae of Erythraeidae (Acari, Actinedida) in Poland / Grzegorz Gabryś, 1991. Wiadomości Parazytologiczne T. 37, nr 1, 103--105 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16409] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[52] Clipeosoma jupiter Southcott, 1961 (Acari, Actinedida, Smarididae) a species new to the fauna of Poland / Grzegorz Gabryś, 1989. Wiadomości Parazytologiczne T. 35, nr 2, 165--169 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16410] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[53] Erythraeus mirjavehi n. sp. (Acari, Actinedida, Erythraeidae) from Iran with remarks on the genus Parerythraeus / Grzegorz Gabryś, 1989. Acarologia Vol. 30, no 1, 59--66 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16411] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[54] A new homonyme in the genus Podothrombium Berlese, 1910 (Acari, Actinedida, Trombidiidae) / Grzegorz Gabryś, 1988. Acarologia Vol. 29, no 1, 51--52 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16413] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[55] Stan i perspektywy badań nad trombidiami Polski (Acari, Actinedida: Calyptostomatoidea, Erythraeoidea, Trombidioidea excl. Trombiculidae) / Grzegorz Gabryś, 1988. Przegląd Zoologiczny R. 32, nr 1, 17--34 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16412] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[56] Campylothrombium barbarum (Lucas, 1846) (Acari, Actinedida, Trombidiidae), a new species to the fauna of Poland / Grzegorz Gabryś, 1987. Polskie Pismo Entomologiczne = Bulletin Entomologique de Pologne T. 57, 593--596 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16414] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[57] Camerotrombidium rasum (Berlese, 1910) (Acari, Actinedida, Trombidiidae), nowy gatunek roztocza dla fauny Polski / Grzegorz Gabryś, 1986. Przegląd Zoologiczny R. 30, nr 4, 409--412 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16415] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[58] Echinothrombium spinosum (Canestrini, 1885) a new species for the fauna of Poland (Acari, Actinedida, Trombidiidae) / Grzegorz Gabryś, 1986. Polskie Pismo Entomologiczne = Bulletin Entomologique de Pologne T. 56, 223--226 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16417] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[59] New and rare mites (Acari: Calyptostomatidae, Erythraeidae, Trombidiidae) for the fauna of Poland / Grzegorz Gabryś, Ryszard Haitlinger, 1986. Polskie Pismo Entomologiczne = Bulletin Entomologique de Pologne T. 56, 471--474 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16416] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[60] O utworzenie rezerwatu leśno-florystycznego "Nad Sroczką" / Beata Gabryś, Grzegorz Gabryś, 1986. Chrońmy Przyrodę Ojczystą R. 42, z. 6, 55--60, ISSN: 0009-6172, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16404] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[61] Trombidium mediterraneum (Berlese, 1910) (Acari, Actinedida, Trombidiidae), nowy gatunek roztocza dla fauny Polski / Grzegorz Gabryś, 1986. Przegląd Zoologiczny R. 30, nr 1, 58--61 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16418] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A key to postlarval Erythraeidae (Acari, Actinotrichida) of Poland / Grzegorz Gabryś // W: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda - (Przyroda) .- 2016, Vol. 22, s. 1--22, ISSN: 0068-466X, , eISSN: 2451-0467, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Erythraeoidea, Parasitengona, diagnostic characters, taxonomy,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10453] [data modyf: 05-01-2017 12:16]
[2] Commentaries on synonyms within Palaearctic Erythraeidae (Acari: Actinotrichida: Parasitengona) / Grzegorz Gabryś // W: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda - (Przyroda) .- 2016, Vol. 22, s. 1--8, ISSN: 0068-466X, , eISSN: 2451-0467, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Erythraeoidea, new combination, new homonym, new synonyms, nomenclature, taxonomy,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10452] [data modyf: 05-01-2017 12:04]
[3] Erythraeus gorcensis sp. nov. for misidentified Erythraeus acis sensu Schweizer, 1951 non Berlese, 1882 (Acari: Actinotrichida: Erythraeidae) / Grzegorz Gabryś // W: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda - (Przyroda) .- 2016, s. 1--4, ISSN: 0068-466X, , eISSN: 2451-0467, bibliogr. summ. .- [dokument elektroniczny]
Słowa kluczowe: Erythraeoidea, Parasitengona, new species, nomenclature, taxonomy,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10390] [data modyf: 15-07-2016 13:35]
[4] New data on Trombidia (Acari: prostigmata: parasitengona) in protected areas in Lubuskie Province (Western Poland) / Elżbieta Roland, Adrianna Kościelska, Joanna Massalska, Kinga Koperwas, Grzegorz Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica .- 2015, Nr 846(22), s. 223--243, ISSN: 1230-3976, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Actinotrichida, Calyptostomatoidea, Ecological Sites, Erythraeoidea, Landscape Parks, Natura 2000, Nature Reserves, Trombidioidea, obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, terrestrial Parasitengona, użytki ekologiczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/ab.2015.22-16
[AWI-10340] [data modyf: 24-02-2016 13:25]
[5] Expansion of the raccon Procyon lotor in Poland / Grzegorz Gabryś, Justyna Nowaczyk, Agnieszka Ważna, Adrianna Kościelska, Krzysztof Nowakowski, Jan Cichocki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica .- 2014, Nr 844(21), s. 169--181, ISSN: 1230-3976, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Poland, Procyon lotor, invasive species, occurrence, raccon,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10076] [data modyf: 24-08-2015 15:19]
[6] New data about Trombidia (Acari, Prostigmata) of the Neisse Valley in Görlitz (Saxony, SE Germany) area / Elżbieta Roland, Mateusz Baj, Adrianna Kościelska, Katarzyna Ziaja, Grzegorz Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica .- 2014, Nr 844(21), s. 105--124, ISSN: 1230-3976, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Actinotrichida, Erythraeoidea, Parasitengona, Tanaupodoidea, Trombidiformes, Trombidioidea,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10083] [data modyf: 24-08-2015 15:17]
[7] Occurence of lesser white-toothed shrew Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) in Poland / Jan Cichocki, Adrianna Kościelska, Barbara Piłacińska, Marek Kowalski, Agnieszka Ważna, Roland Dobosz, Krzysztof Nowakowski, Grzegorz Lesiński, Grzegorz Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica .- 2014, Nr 844(21), s. 149--168, ISSN: 1230-3976, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Crocidura suaveolens, biogeography, lesser white-toothed shrew, population,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10077] [data modyf: 24-08-2015 15:19]
[8] Problemy ochrony ssaków (mammalia) w województwie lubuskim / Grzegorz Gabryś, Agnieszka Ważna, Krzysztof Nowakowski, Adrianna Kościelska, Jan Cichocki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 153 (33), s. 41--55, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Lubusz Land, Ziemia Lubuska, animal protection, monitoring, ochrona zwierząt, zagrożenia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9937] [data modyf: 29-07-2015 11:04]
[9] Lubuska przyroda - warta zachodu? / Grzegorz Gabryś, Leszek Jerzak, Beata Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 150 (30), s. 54--64, ISSN: 1895-7323, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: monitoring, ochrona przyrody, województwo lubuskie, zagrożenia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9638] [data modyf: 28-07-2015 13:10]
[10] Morphological abnormalities in mites of the genus Erythraeus Latreille, 1806 (Acari: Actinotrichida: Erythraeidae) from Finland / Elżbieta Roland, Grzegorz Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2011, nr 580 (62), s. 45--53, ISSN: 1897-8223, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: anomalie, anomalies, deformacje, malformations, parasitengona, postlarval Erythraeoidea, postlarwalne Erythraeoidea, teratologia, teratology,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9007] [data modyf: 12-07-2011 12:51]
[11] Pokarm płomykówki Tyto alba (Scopoli, 1969) na Ziemi Lubuskiej / Agnieszka Ważna, Jan Cichocki, Dariusz Łupicki, Sławomir Rubacha, Andrzej Wąsicki, Grzegorz Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2011, nr 580 (62), s. 65--87, ISSN: 1897-8223, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Chiroptera, Insectivora, Lubuskie region, Micromammalia, Rodentia, Soricomorpha, Tyto alba, diet, skład pokarmu, strigiformes, województwo lubuskie, wypluwki,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9008] [data modyf: 12-07-2011 12:58]
[12] Erythraeoidea (Acari: Prostigmata: Parasitengona) of Finland - state of knowledge and new data / Grzegorz Gabryś, Elżbieta Roland, Joanna Mąkol, Pekka T. Lehtinen // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2009, nr 572, s. 21--28, ISSN: 1897-8223, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Acari, Erythraeidae, Finland, Finlandia, Parasitengona, Smarididae, roztocze,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8505] [data modyf: 06-01-2010 13:14]
[13] Drobne ssaki (Mammalia: Insectivora et Rodentia) Raciborza i okolic / Jan Cichocki, Grzegorz Gabryś // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2008, nr 566, s. 17--24, ISSN: 1897-8223, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Kotlina Raciborska, Racibórz Basin, Tyto alba, barn owl, faunistics, faunistyka, micromammalia, pellets, płomykówka, wypluwki,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8341] [data modyf: 02-04-2009 14:59]
[14] Pokarm zimowy płomykówki Tyto alba (Scopoli, 1769), puszczyka Strix aluco Linnaeus, 1758 i uszatki Asio otus (Linnaeus, 1758) współwystępujących na Nizinie Śląskiej / Jan Cichocki, Grzegorz Gabryś, Agnieszka Ważna // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Biologia i Hodowla Zwierząt .- 2008, nr 567, s. 19--30, ISSN: 1897-8223, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Lower Silesia, Micromammalia, Strigiformes, food niche, pellets,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8423] [data modyf: 13-08-2009 12:04]
[15] The population of the Eurasian beaver Castor fiber Linnaeus, 1758 in the Wrocław province after the flood of July 1997 / Agnieszka Ważna, Grzegorz Gabryś // W: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda - (Przyroda) .- 1998, T. 15, s. 181--194, ISSN: 0068-466X, , eISSN: 2451-0467, bibliogr. rys. tab.
Słowa kluczowe: Castor fiber, Eurasian beaver, Poland, Wrocław province, distribution, flood,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5950] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Microtrombidiidae (Acari: Actinedida) of Poland / Grzegorz Gabryś // W: Annals of the Upper Silesian Museum - (Entomology) .- 1996, no 6-7, s. 145--242 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Acari, Microtrombidiidae, Poland, key, monograph, new name, new synonyms,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5955] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Zbieranie, przechowywanie i preparacja roztoczy Parasitengona terrestria (Acari, Actinedida: Calyptostomatoidea, Erythraeoidea, Trombidioidea excl. Trombiculidae et Leeuwenhoekiidae) / Grzegorz Gabryś // W: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda - (Przyroda) .- 1994, T. 14, s. 5--17, ISSN: 0068-466X, , eISSN: 2451-0467, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Parasitengona terrestria, methods of collecting, preparation and preserving,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9291] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Sudety i Karpaty inspiracją pracy twórczej profesora Władysława Strojnego, 2016. Grzegorz Gabryś // W: 1st International Nature Conference of the Polish-Czech-Slovak Borderland. Górki Wielkie, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 4, ISBN: 9788394443405
Słowa kluczowe: Władysław Strojny, entomologia, entomology, fine art photography, fotografika, nature conservation, ochrona przyrody

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22144] [data modyf: 16-05-2016 09:27]
[2] Kleszcze z wybranych gatunków zwierzyny łownej w dwóch obwodach łowieckich w województwie lubuskim, 2015. Andżelina Łopińska, Olaf Ciebiera, Grzegorz Gabryś // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 47, ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21868] [data modyf: 09-10-2017 13:21]
[3] Roztocze Parasitengona terrestria (=Trombidia) (Acari: actinotrichida) rezerwatu "Dąbrowa Brzeźnicka", 2015. Elżbieta Roland, Joanna Massalska, Adrianna Kościelska, Grzegorz Gabryś // W: Zwierzęta w zmieniającym się świecie : XXI zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2015, s. 48, ISBN: 9788378422075
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21869] [data modyf: 05-10-2015 10:04]
[4] Ticks (Acari: Ixodida) occurence on roe deer in two hunting districts in county of Nowa Sól (Lubuskie Province, Poland), 2015. Andżelina Łopińska, Olaf Ciebiera, Grzegorz Gabryś // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 124, ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21998] [data modyf: 09-10-2017 13:21]
[5] Criteria of the genus in heteromorphic mites: the case of Microtrombidiidae (Acari, Actinedida, Trombidioidea), 1999. Grzegorz Gabryś // W: Akarologia polska u progu XXI wieku : Materiały XXVI Sympozjum Akarologicznego. Kazimierz Dolny, Polska Warszawa : Wydaw. SGGW, 1999, s. 21--28, ISBN: 8372441766
Słowa kluczowe: Acari, Microtrombidiidae, Parasitengona, characters, criteria, genus

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15392] [data modyf: 28-02-2003 13:34]
[6] Does Enemothrombium Berlese, 1910 (Microtrombidiidae) have the right to exist?, 1994. Grzegorz Gabryś // W: ACAROLOGY IX : Proceedings of the IXth International Congress of Acarology. Columbus, USA Columbus : The Ohio Biological Survey, 1996, Vol. 1, s. 363--365, ISBN: 086727123X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15394] [data modyf: 03-03-2003 10:59]
[7] On some taxonomic issues within Microtrombidiidae Thor, 1935 (Acari, Actinedida), 1995. Grzegorz Gabryś // W: Advances of acarology in Poland : Preceedings of the Symposium. Siedlce, Polska [B.m.] : [brak wydawcy], 1995, s. 9--13
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15393] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Intergeneric relationships within Erythraeidae (Acari, Actinedida), 1990. Grzegorz Gabryś // W: Modern acarology : proceedings of the international congress of acarology. České Budejovice, Czechy Prague : Academia, 1991, Vol. 2, s. 207--212, ISBN: 8020003649
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20312] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Studies on Erythraeidae (Acari, Actinedia) in Poland, 1988. Grzegorz Gabryś // W: XII Meždunarodnij simpozium po entomofaune Srednej Evropy. Kiev, Ukraina Kiev : Naukova Dumka, 1991, s. 365--366
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20311] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] A state of investigation of the free living mites of the phalanx Trombidia in Poland against the background of Europe, 1985. Grzegorz Gabryś // W: Soil fauna and soil fertility : proceedings of the 9th international colloquium on soil zoology. Moscov, Rosja Moscow : Izd. "Nauka", 1987, s. 552--554
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20313] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Annales Zoologici / (Red.) Grzegorz Gabryś .- Warszawa : Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 2013, 62-63 .- ISSN: 0003-4541
Kod: RED-C-KOM    BibTeX   (pkt: 1)
[RED-5206] [data modyf: 11-09-2015 11:28]
[2] Graellsia / (Red.) Grzegorz Gabryś, -- [et. al.] .- Madrid : Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), 2013, Vol. 69, no. 2
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5254] [data modyf: 02-09-2015 16:37]
[3] Ochrona środowiska w programach studiów przyrodniczych / (Red.) Beata Gabryś, Grzegorz Gabryś .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 .- ISBN: 9788374813563
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4836] [data modyf: 07-02-2011 11:55]
[4] Bory Lubuskie : Leśny Kompleks Promocyjny / (Red.) Leszek Jerzak, Grzegorz Gabryś .- Lubsko : Nadleśnictwo Lubsko, 2007, 220 s. .- ISBN: 8390918277
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4445] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Advances in Polish Acarology = Postepy polskiej akarologii / (Red.) Grzegorz Gabryś, Stanisław Ignatowicz .- Warszawa : Wydaw. SGGW, 2006 .- ISBN: 8372446946
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4367] [data modyf: 06-07-2007 15:12]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski