System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 118 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Osnovi mehaniki lokal'no neodnoridnih deformivnih tverdih til, 2018. Taras Nahirnyy, Kostântin Červinka Wyd. popr. i uzup., L'viv : Vydav. "Rastr-7" 200 s. , ISBN: 9786177726226, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14828] [data modyf: 06-06-2019 15:26]
[2] Osnovi mehaniki lokal'no neodnoridnih pružnih til : osnovi nanomehaniki II, 2014. Taras Nahirnyy, Kostântin Červinka, L'viv : Vydav. "Rastr-7" 167 s. , ISBN: 9786177045600, bibliogr. rys. wykr.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12227] [data modyf: 11-01-2019 13:08]
[3] Termodinamični modeli ta metodi termomehaniki iz vrahuvannâm pripoverhevoi ta strukturnoi neodnoridnostej : Osnovi nanomehaniki I, 2012. Taras Nahirnyy, Kostântin Červinka, L'viv : Vidav. Spolom 263 s. , ISBN: 9789666657889, bibliogr. rys. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11470] [data modyf: 27-03-2013 09:05]
[4] Fiziko-matematicne modeljuvannja skladnich sistem, 2004. Jaroslav Burak, Evgen Caplja, Taras Nahirnyy, Vasil' Cekurin, Vasil' Kondrat, Ol'ga Cernucha, Galina Moroz, Konstantin Cervinka, L'viv : "SPOLOM" 262 s. , ISBN: 9666651556, bibliogr. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6779] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zarządzanie wybranymi procesami utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym za pomocą narzędzi rozszerzonej rzeczywistości, Andrzej Szajna, Roman Stryjski, Waldemar Woźniak, Taras Nahirnyy
// W: Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 2, 2020. / red. nauk. R. Knosala, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, s. 1301--1308, ISBN: 9788320824001
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21639] [data modyf: 05-08-2020 14:13]
[2] Wyzwania przemysłu motoryzacyjnego w świetle wprowadzania standardów IATF 16949:2016, Anna Komarnicka, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2018. / red. R. Knosala . T. 2, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 251--260, ISBN: 9788394128128
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19901] [data modyf: 06-06-2019 15:42]
[3] Continuum Modeling of Nanoelements, Taras Nahirnyy, K. A. Tchervinka
// W: Nanophysics, Nanomaterials, Interface Studies, and Applications : Selected Proceednigs of the 4th International Conference Nanotechnology and Nanomaterials (NANO 2016), 2017. / eds. O. Fesenko, L. Yatsenko, Cham : Springer International Publishing (Springer Proceedings in Physics 195), s. 827--836, ISBN: 9783319562445
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-56422-7_63   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[WZCZ-19789] [data modyf: 24-05-2019 11:45]
[4] Zarządzanie wiedzą w filozofii Kaizen, Anna Komarnicka, Taras Nahirnyy
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, 2017. / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 2, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją, s. 81--90, ISBN: 9788365200099
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19755] [data modyf: 28-05-2019 18:10]
[5] Efektywność przedsiębiorstwa a struktury służb utrzymania ruchu, Wojciech Mączyński, Taras Nahirnyy
// W: Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji, 2016. / red. R. Stryjski, W. Woźniak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 77--93, ISBN: 9788365200044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18794] [data modyf: 17-02-2017 14:03]
[6] PFMEA w kształtowaniu procesów produkcyjnych, Anna Komarnicka, Taras Nahirnyy
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, 2016. / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 1, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 73--88, ISBN: 9788365200037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18786] [data modyf: 17-02-2017 11:01]
[7] Sieci Petriego w modelowaniu i symulacji systemów kolejkowych, Taras Nahirnyy, Dawid Szymański
// W: Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny], 2015. / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--18, ISBN: 9788393384389 .- http://www.iizp.uz.zgora.pl/images/strona/monografie/ZIIP_9_2015.pdf [dostęp: 26.01.2015]
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16548] [data modyf: 27-08-2015 12:34]
[8] Doslidžennâ strukturnoi ta pripoverhnevoi neodnoridnostej u elektroprovidnomu pivprostori, Taras Nahirnyy, Juliâ Senik
// W: Matematični problemi mehaniki neodnoridnih struktur : naukovi praci, 2014. , L'viv : Institut Prikladnich Problem Mechaniki i Matematiki, s. 78--80, ISBN: 9789660273245
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16379] [data modyf: 27-08-2015 11:53]
[9] Local gradient thermomechanics, Jaroslav Burak, Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka
// W: Encyclopedia of thermal stresses, 2014. / ed. R. B. Hetnarski, Dordrecht : Springer Science+Business Media, s. 2794--2801, ISBN: 9789400727380
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16381] [data modyf: 27-08-2015 12:01]
[10] Modeluvannâ geometričnoi neodnoridnosti poverhni za lokal'no gradientnogo pidhodu, Taras Nahirnyy, Kostântin Červinka
// W: Matematični problemi mehaniki neodnoridnih struktur : naukovi praci, 2014. , L'viv : Institut Prikladnich Problem Mechaniki i Matematiki, s. 80--82, ISBN: 9789660273245
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16380] [data modyf: 27-08-2015 14:09]
[11] Struktury służb utrzymania ruchu. Wskaźniki oceny ich efektywności, Wojciech Mączyński, Taras Nahirnyy
// W: Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł, 2013. / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 65--74, ISBN: 9788393384310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15224] [data modyf: 26-08-2015 13:53]
[12] Zarządzanie niezawodnością systemów technicznych wspomagane komputerowo, Taras Nahirnyy, Marcin Kosiński
// W: Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami [dokument elektroniczny], 2013. / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, s. 65--75, ISBN: 9788393384334
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15743] [data modyf: 27-08-2015 09:01]
[13] Efektywność służb utrzymania ruchu jako składowa efektywności przedsiębiorstwa, Wojciech Mączyński, Taras Nahirnyy
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2012. / red. R. Knosala, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 203--213, ISBN: 9788393039944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14421] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Dobór wielodyscyplinarnych zespołów roboczych w inżynierii współbieżnej, Ilona Wojdarska, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy
// W: Innowacyjno-efektywnościowe problemy teorii i praktyki zarządzania, 2009. , Kraków : AGH. Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne, s. 233--238, ISBN: 978837464248
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11442] [data modyf: 03-11-2009 15:08]
[15] Komputerowe wspomaganie wyboru sekwencji montażu a metody sieciowe, Taras Nahirnyy, Michał Sąsiadek
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, 2009. / pod red. R. Knosali, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 200--205, ISBN: 9788392379775
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10855] [data modyf: 03-02-2009 13:31]
[16] Komputerowe wspomaganie zarządzania Wydziałem Ołowiu przedsiębiorstwa branży hutniczej, Wojciech Babirecki, Ryszard Gołąbek, Taras Nahirnyy
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, 2008. / red. R. Knosala . T. 1, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 15--25, ISBN: 9788392379737
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9706] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji procesu remontu maszyn, Taras Nahirnyy, Roman Kielec, Michał Sąsiadek
// W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej, 2007. / red. W. Waszkielewicz, Kraków : Redakcja Uczelnianych Wydaw. Naukowo-Dydaktycznych AGH, s. 194--201, ISBN: 9788374641531
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9607] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Zastosowanie analizy sieciowej do reorganizacji procesu remontowo-obsługowego, Tomasz Scheritz, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania, 2007. / red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 195--202, ISBN: 9788374811347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9696] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Komputerowe wspomaganie produkcji poprzez monitoring linii produkcyjnej, Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy
// W: Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu, 2006. / red. J. T. Duda, W. Waszkielewicz, Kraków : Redakcja Uczelnianych Wydaw. Naukowo-Dydaktycznych, s. 289--295, ISBN: 8374640960
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8651] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Macierz zależności i algorytm ewolucyjny w planowaniu procesów produkcyjnych, Taras Nahirnyy, Roman Kielec, Michał Sąsiadek
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, innowacja, 2006. / red. J. Mutwil, J. Jakubowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 109--122, ISBN: 8374810599
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8690] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Optimization project task structure using design structure matrix and evolutionary algorithm, Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy
// W: Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu, 2006. / red. J. T. Duda, W. Waszkielewicz, Kraków : Redakcja Uczelnianych Wydaw. Naukowo-Dydaktycznych, s. 250--256, ISBN: 8374640960
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8650] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Napruzenij stan i rozpodil domisok u pivprostori z pokrittjam iz urachuvannjam pripoverchnevoj neodnoridnosti, Taras Nahirnyy
// W: Modeljuvannja ta informacijni technologij, 2002. , Kijv : Nacional'na Akademija Nauk Ukraini (Zbirnik Naukovih Prac vyp. 15), s. 15--22
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5593] [data modyf: 28-02-2003 12:32]
[23] Lokal'na neodnoridnist' ta micnist' roztjagnutogo saru v proceci difizijnogo nasicennja, Taras Nahirnyy, Ol'ga Gricina
// W: Matematicni problemi mechaniki neodnoridnich struktur, 2000. . T. 1, L'viv : Institut prikladnich problem mechaniki i matematiki, s. 54--57, ISBN: 9660217102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4959] [data modyf: 05-04-2002 09:40]
[24] Matematicne modeljuvanija ta doslidzennja vplivy temperaturi na lokal'nu neodnoridnist' saru, Taras Nahirnyy, K. A. Cervinka
// W: Matematicni problemi mechaniki neodnoridnich struktur, 2000. . T. 1, L'viv : Institut prikladnich problem mechaniki i matematiki, s. 91--94, ISBN: 9660217102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4960] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Thermodynamical models of continual description of the coupled processes in thin-film systems, Taras Nahirnyy, Ja. I. Burak
// W: Trends in continuum physics : TRECOP '98, 1998. , Singapore : World Scientific Publishing, s. 263--276, ISBN: 981023760X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4958] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Functional kinetic equations in mathematical modeling of coupled processes in solids / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka, 2020. Continuum Mechanics and Thermodynamics, 1--17, ISSN: 0935-1175, , eISSN: 1432-0959, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Finite speed of signal propagation, Kinetic equations, Material inhomogeneity, Non-equilibrium thermodynamics, Size effects
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1007/s00161-020-00877-1         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25397] [data modyf: 17-06-2020 09:24]
[2] Near-surface mass defect in models of locally heterogeneous solid mechanics / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka, 2019. Acta Mechanica et Automatica Vol. 13, no. 3, 205--210, ISSN: 1898-4088, , eISSN: 2300-5319, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: RVE, locally heterogeneous mechanics, mass defect, size effects, thin fibres
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.2478/ama-2019-0027         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-24716] [data modyf: 18-12-2019 09:40]
[3] Mathematical Modeling of the Coupled Processes in Nanoporous Bodies / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka, 2018. Acta Mechanica et Automatica Vol. 12, no. 3, 196--203, ISSN: 1898-4088, , eISSN: 2300-5319, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Continual Model, Coupled Processes, Nanomaterial, Size Effects, Thermoelastic Body
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.2478/ama-2018-0030         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-23497] [data modyf: 09-01-2019 11:44]
[4] Mass sources and modeling of subsurface heterogeneities in deformable solids / Taras Nahirnyy, K. A. Chervinka, 2017. Journal of Mathematical Sciences Vol. 220, no. 1, 103--115, ISSN: 1072-3374, , eISSN: 1573-8795, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1007/s10958-016-3170-x         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-22253] [data modyf: 25-01-2018 13:24]
[5] Mathematical modeling of structural and near-surface non-homogeneites in thermoelastic thin films / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka, 2015. International Journal of Engineering Science Vol. 91, 49--62, ISSN: 0020-7225, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: effective elastic moduli, local non-homogeneous media, multiscale size effects, near-surface non-homogeneity, thin films
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.ijengsci.2015.02.001         Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[AWCZ-18896] [data modyf: 21-08-2015 10:27]
[6] Wave process in the locally nonhomogeneous solids / Taras Nahirnyy, K. A. Tchervinka, 2015. Mathematical Modeling and Computing Vol. 2, no. 2, 183--190, ISSN: 2312-9794, , eISSN: 2415-3788, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: local gradient approach, natural frequency, nearsurface and structural nonhomogeneity, size effects
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20007] [data modyf: 21-02-2017 15:36]
[7] Mathematical modeling of near-surface non-homogeneity in nanoelements / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka, 2014. Mathematical Modeling and Computing Vol. 1, no. 1, 61--74, ISSN: 2312-9794, , eISSN: 2415-3788, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: effective Young's modulus, local gradient approach, nanoelement, near-surface non-homogeneity, size effect
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)        Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-18742] [data modyf: 21-02-2017 12:38]
[8] Modeling local non-homogeneity in electroconductive non-ferromagnetic thermoelastic solid / Taras Nahirnyy, Y. A. Senyk, K. A. Tchervinka, 2014. Mathematical Modeling and Computing Vol. 1, no. 2, 214--223, ISSN: 2312-9794, , eISSN: 2415-3788, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: double electric layer, electroconductive non-ferromagnetic thermoelastic solid, local gradient approach, near-surface non-homogeneity, size effect
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)        Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[AWCZ-18897] [data modyf: 21-02-2017 12:23]
[9] Investigation of size effects in thin fibers / Taras Nahirnyy, Z. V. Boiko, 2013. Journal of Mathematical Sciences Vol. 190, no. 6, 786--795, ISSN: 1072-3374, , eISSN: 1573-8795, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1007/s10958-013-1288-7         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-17987] [data modyf: 21-02-2017 17:48]
[10] Structural inhomogeneity and size effects in thermoelastics solids / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka, 2013. Journal of Coupled Systems and Multiscale Dynamics Vol. 1, no. 2, 216--223, ISSN: 2330-152X,
Słowa kluczowe: interface phenomena, size effect, solid sphere, structural inhomogeneity, thermoelastic fields
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1166/jcsmd.2013.1015
[AWCZ-17988] [data modyf: 21-02-2017 17:57]
[11] Do ocinki parametriv modeli strukturno neodnoridnogo tverdogo tila / Zoya Boiko, Taras Nahirnyy, 2012. Visnik L'vivskogo Universitetu (Seria: Seriâ Mehaniko-Matematična) Vip. 76, 99--108 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: model parameters, size effects, structurally heterogeneous solid, thin films
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16665] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Effect of dissipative processes on the near-surface inhomogeneity of a hollow cylinder / Ya. Yo. Burak, Taras Nahirnyy, Zoya Boiko, 2012. Journal of Mathematical Sciences Vol. 184, no 1, 88--100, ISSN: 1072-3374, , eISSN: 1573-8795, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-16667] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] On the choice of boundary conditions in problems of the local gradient approach in thermomechanics / Taras Nahirnyy, K. A. Chervinka, Zoya Boiko, 2012. Journal of Mathematical Sciences Vol. 186, no 1, 130--138, ISSN: 1072-3374, , eISSN: 1573-8795, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[AWCZ-16668] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[14] Vivčenniâ rozmitih efektiv u tonkih voloknah / Taras Nahirnyy, Zoya Boiko, 2012. Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ T. 55, no 1, 130--137 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16666] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[15] Do viboru krajovih umov u zadačah lokal'no gradientnogo pidhodu v termomehanici / Taras Nahirnyy, K. A. Červinka, Z. V. Bojko, 2011. Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ T. 54, no 3, 199--206 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16322] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[16] Vpliv disipativnih procesiv na pripoverhnevy neodnoridist' porožistogo cilindra / Â. J. Burak, Taras Nahirnyy, Zoâ Bojko, 2011. Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ T. 54, no 2, 79--88 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16235] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Interface phenomena and interaction energy at the surface of electroconductive solids / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka, 2008. Computational Methods in Science and Technology Vol. 14, no 2, 105--110, ISSN: 1505-0602, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: interaction energy, interface phenomena, local gradient approach in thermomechanics, size effects, strength
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13651] [data modyf: 25-03-2009 14:34]
[18] Utvorennâ ta vzaemovpliv pripoverhnevih neodnoridnostej u pružnomu šari vrahuvannâ neoborotnosti lokal'nogo zmiscennâ masi / Vasil' Kondrat, Taras Nahirnyy, Ol'ga Gricina, 2008. Masinoznavstvo, no 3, 31--36 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13032] [data modyf: 04-06-2008 09:31]
[19] Napruzeno-deformovanij stan i micnist lokal'no neodnoridnogo saru v procesi nagrivannja / Taras Nahirnyy, Konstantin Cervinka, 2005. Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ T. 48, no 4, 178--183 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10834] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Do cisel'nogo rozv'jazuvannja variacijnich zadac lokal'no gradientnoj mechaniki z vikoristannjam aproksimacij ruchomich najmensich kvadrativ / Bohdan Bozhenko, Taras Nahirnyy, 2004. Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ T. 47, no 2, 124--128 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9739] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Do opisu vplivy temperaturi na micnist' deformivnich tverdich til / Taras Nahirnyy, Konstantin Cervinka, 2004. Masinoznavstvo, no 3, 9--12 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: matematicne modeljuvannja, micnist', pripoverchnevi javisca, termopruzi tila
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9994] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Do viznacennja chimicnogo potencialu u dvovimirnich zadacach modeli lokal'no gradientnogo termopruznogo tila / Taras Nahirnyy, Konstantin Cervinka, 2004. Visnik L'vivskogo Universitetu (Seria: Seriâ Mehaniko-Matematična) Vip. 63, 108--113
Słowa kluczowe: chimicnij potencial, lokal'no gradientni termopruzni tila
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10349] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Mechanotermodifuzijni procesi u roztjagnutij plastini iz vrachuvannjam efektiv pripoverchnevoj neodnoridnosti / Ol'ga Gricina, Taras Nahirnyy, K. A. Cervinka, 2002. Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ, nr 1, 123--127 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8829] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Modeljuvannja i doslidzennja vplivu domisok na michist' poroznistogo cilindra / Ol'ga Gricina, Taras Nahirnyy, 2002. Masinoznavstvo, nr 4, 12--15 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8828] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Modeljuvannja ta doslidzennja vilivu temperaturi na vlasni kolivannja saru / Taras Nahirnyy, Konstantin Cervinka, 2002. Visnik L'vivskogo Universitetu (Seria: Seriâ Mehaniko-Matematična) Vip. 60, 102--108 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8937] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Vliv domisok na pripoverchnevu neodnoridnict' ta micnist' saru v procesi jogo nasicennja / Taras Nahirnyy, Ol'ga Gricina, 2001. Dopovidi Nacional'noj Akademii Nauk Ukraini, nr 4, 51--57 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8261] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Vpliv krivini poverchni ta domisok na poverchnevij natjag u kuli / Ol'ga Gricina, Taras Nahirnyy, 2001. Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ T. 44, no1, 130--134 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8266] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Poverchnevi naprazennja v sari. Vpliv temperaturi na poverchnevij natjag ta micnist' / Taras Nahirnyy, K. A. Cervinka, 2000. Dopovidi Nacional'noj Akademii Nauk Ukraini, nr 10, 57--62 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8262] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Poverchnostnye naprjazenija v sloe. Vlijanie temperatury i primesej na procnost / Ja. I. Burak, Taras Nahirnyy, Ol'ga Gricina, K. A. Cervinka, 2000. Problemy Procnosti: Mezdunarodnyj Naucno-Techniceskij Zurnal, no 6, 35--43 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8257] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Rivnovaznij stan nasicenoi domiskami kuli z pokrittjam z urachuvannjam pripoverchnevich javisc / Ol'ga Gricina, Taras Nahirnyy, 2000. Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ T. 43, no 2, 171--175 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8263] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Strenght of a stretched layer with admixtures / Olha Hrytsyna, Taras Nahirnyy, 2000. Materials Science Vol. 36, no 4, 575--580 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8289] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Viliv domisok na pripoverchnevu neodnoridnist ta mscnist cilindra v procesi jogo nasicennja / Taras Nahirnyy, Ol'ga Gricina, 2000. Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ T. 43, no 3, 122--126 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8267] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Doslidzennja vplivu domisok na michist' roztjagnutogo cilindra / Taras Nahirnyy, Ol'ga Gricina, 1999. Masinoznavstvo, nr 8, 13--18 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dvikomponentnij cilindr, micnict', roztjag, vpliv domisok
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8259] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[34] Modeljuvannja chvil'ovich procesiv u deformivnich tverdich tilach z urachuvannjam efektiv pripoverchnevoj neodnoridnosti / K. A. Cervinka, Taras Nahirnyy, 1999. Visnik L'vivskogo Universitetu (Seria: Seriâ Mehaniko-Matematična) Vip. 54, 117--124 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8832] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Pripoverchnevi napruzennja u sari. Poverchnevij natjag ta rozmirni efekti / Taras Nahirnyy, 1999. Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ T. 42, no 4, 111--115 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8265] [data modyf: 27-02-2007 10:26]
[36] Pro termodinamicni osnovi teorii lokal'nogo-gradientnich mechanotermodifizijnich sistem / Ja. I. Burak, Taras Nahirnyy, E. J. Caplja, 1998. Matematični Metodi ta Fiziko - Mehanični Poljâ T. 41, no 1, 620072 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8264] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Klasifikacija zadac lokal'no-gradientnoj mechaniki ta odna dinamicna zadaca dlja seredobisca zi sfericnoju porozninoju / Ju. I. Govda, Taras Nahirnyy, 1997. Visnik L'vivskogo Universitetu (Seria: Seriâ Mehaniko-Matematična) Vip. 47, 102--106 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8830] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Pro vrachuvannja inercii deformacii v uzagal'nenij termomechanici / Taras Nahirnyy, 1997. Visnik L'vivskogo Universitetu (Seria: Seriâ Mehaniko-Matematična) Vip. 48, 136--139 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8831] [data modyf: 28-02-2003 13:05]
[39] Termodinamicnij pidchid do formuljuvannja konstitutivnich spivvidnosen' termomechanicnich reologicnich sistem / Taras Nahirnyy, 1997. Dopovidi Nacional'noj Akademii Nauk Ukraini, nr 2, 52--56 bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8260] [data modyf: 16-01-2003 12:26]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Pripoverhneva neodnoridnist' v elektroprovidnomu neferomagnitnomu pivprostopi / Taras Nahirnyy, Juliâ Senik // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2015, Vip. 22, s. 111--116, ISSN: 1816-1545, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10359] [data modyf: 26-04-2016 09:59]
[2] Modeluvannâ stacionarnogo stanu lokal'no neodnoridnogo elektroprovidnogo neferomagnitnogo termopružnogo tila / Taras Nahirnyy, Juliâ Senik, Kostântin Červinka // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2014, Vip. 19, s. 127--135, ISSN: 1816-1545, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10006] [data modyf: 24-08-2015 15:24]
[3] Napruženij stan i pripoverhneva neodnoridnist' strukturno neodnoridnogo porožnistogo cilindra / Taras Nahirnyy, Zoya Boiko // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2012, Vip. 15, s. 56--64, ISSN: 1816-1545, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9385] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Ocinka koeficientiv modeli pružnogo tila z urahuvannâm strukturnoi neodnoridnosti / Taras Nahirnyy, Zoâ Bojko // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2012, Vip. 16, s. 104--111, ISSN: 1816-1545, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9524] [data modyf: 06-02-2013 09:06]
[5] Pro odin pidhid do formuluvannâ krajovih zadač neloka'noi teorii pružnosti / Taras Nahirnyy, Zoâ Bojko // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2011, Vip. 14, s. 95--104, ISSN: 1816-1545, bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9195] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] To description of size effect of elastic moduli in electroconductive nonferromagnetic thin films / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2011, Vip. 13, s. 112--120, ISSN: 1816-1545, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electroconductive thin films, local gradient approach, size effect of elasticity moduli,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9194] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] On an approach to construction the basic of nanomaterials mechanics / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2010, Vip. 11, s. 113--120, ISSN: 1816-1545, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: local gradient approach, nanomaterials, scale effect of elasticity moduli,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8790] [data modyf: 15-12-2010 08:54]
[8] On size effect of elastic modules in thin fibres / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2010, Vip. 12, s. 128--133, ISSN: 1816-1545, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: local gradient approach, size effect of elasticity modules, thin fibres,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8820] [data modyf: 31-01-2011 09:49]
[9] On size effect of mechanical properties of thermoelastic solids / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2009, Vip. 10, s. 75--83, ISSN: 1816-1545, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: elastcity modules, local gradient approach, size effects,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8532] [data modyf: 28-01-2010 12:53]
[10] Do viznacennja chimicnogo potencialu na poverchni deformivnogo tverdogo tila / Taras Nahirnyy, Konstantin Cervinka // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii(Vip. 8) .- 2008, s. 130--138, ISSN: 1816-1545, bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8299] [data modyf: 09-06-2009 09:58]
[11] Surface tension and strength of local nonhomogeneous cylinder in the process of heating / Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2008, Vip. 7, s. 30--39, ISSN: 1816-1545, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cylinder, interconnected thermomechanical processes, local gradient approach in thermomechanics, size effects, strength, surface tension,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8184] [data modyf: 06-08-2008 12:05]
[12] Mezorivnânnâ termomehaniki poristogo nasičenogo ridinou bagatokomponentnogo seredovisca z urahuvannâm lokal'nih zmiscen' masi ta električnogo zarâdu / Ol'ga Gricina, Vasil' Kondrat, Taras Nahirnyy // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2007, Vip. 6, s. 30--43, ISSN: 1816-1545, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: nasičene poriste seredovisce, neoborotni zmiscennâ masi i električnogo zarâdu, prikontaktna neodnoridnist', vzaemozv'âzni elektromehanotermodifuzijni procesi,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8042] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Lokal'no gradientnij pidchid u termomechanici / Ol'ga Gricina, Taras Nahirnyy, Konstantin Cervinka // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2006, Vip. 3, s. 72--83, ISSN: 1816-1545, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: lokal'no neodnoridni modeli termomechaniki, ogljad, poverchnevi javisca, vzaemozv'jazani procesi,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7320] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] MagProject u modeluvanni ta optimizacii planuvannâ virobničih procesiv / Taras Nahirnyy, Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2006, Vip. 4, s. 151--157, ISSN: 1816-1545, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: evolucijni algoritmi, matricâ zaležnosti, optimizaciâ, virobniči procesi,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7676] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Lokal'no gradientnij pidchid ta vpliv temperatury i domisok na poverchnevij natjag y sari / Ol'ga Gricina, Taras Nahirnyy, Konstantin Cervinka // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2004, Vip. 1, s. 38--49, ISSN: 1816-1545, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: lokal'na neodnoridnist, mechanotermodifuzijni procesi, poverchnevij natjag, termopruznij tverdij rozcin,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7071] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] To describe the contribution of interface factor on acoustical emission in solids / Ja. I. Burak, Taras Nahirnyy // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika(z. 60) .- 2002, nr 197, s. 67--75, ISSN: 0209-2689, , eISSN: 2300-5211, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-5954] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Mathematical modeling and investigation of tanks strength from a material saturated by admixtures / Olha Hrytsyna, Taras Nahirnyy // W: Studia i Materiały - (Technika ; 2) .- 2001, nr 52, s. 49--59 bibliogr. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5006] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Mathematical modeling of the coupled processes in nanoporous bodies, 2017. Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: 9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures. Augustów, Polska [Białystok] : --, 2017, s. 116--117
Słowa kluczowe: continual model, coupled processes, nanomaterials, size effects, thermoelastic body

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22634] [data modyf: 19-06-2017 09:55]
[2] Positional weight in project scheduling under resource constraints, 2017. Anna Komarnicka, Taras Nahirnyy, V. Pryimak // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23193] [data modyf: 25-09-2018 12:05]
[3] Zarządzanie wiedzą w filozofii Kaizen, 2017. Anna Komarnicka, Taras Nahirnyy // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23190] [data modyf: 25-09-2018 11:53]
[4] Continuum modeling of nanoelements, 2016. Taras Nahirnyy, K. A. Tchervinka // W: Nanotechnology and Nanomaterials - NANO 2016 : international research and practice conference. Lviv, Ukraina Kiev : Technology Transfer Departament of Institute of Physics of NAS of Ukraine, 2016, s. 247, ISBN: 9789668364945
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22238] [data modyf: 19-09-2016 10:40]
[5] Metoda PFMEA, jako narzędzie kształtowania procesów produkcyjnych, 2016. Anna Komarnicka, Taras Nahirnyy // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 102--116
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22433] [data modyf: 11-01-2017 12:00]
[6] Służby utrzymania ruchu a efektywność przedsiębiorstwa, 2016. Wojciech Mączyński, Taras Nahirnyy // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 137--152
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22435] [data modyf: 11-01-2017 12:04]
[7] Do pitannâ keruvannâ skladnimi tehničnimi sistemami, 2015. B. L. Boženko, L. M. Kim, Taras Nahirnyy // W: Sučasni problemi prikladnoi matematiki ta informatiki - APAMCS 2015 : XXI vseukrains'ka naukova konferenciâ. L'viv, Ukraina L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2015, s. 72--74
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21932] [data modyf: 14-10-2015 13:51]
[8] Lokal'na nelinijnist' ta rozmirni efekti moduliv pružnosti, 2015. Taras Nahirnyy, K. A. Červinka // W: Mikro- ta nanoneodnoridni materialy: modeli ta eksperiment - INTERPOR' 15 : naukovo-tehnična konferenciâ. L'viv, Ukraina L'viv : Vidav. L'vivskoi Politehniki, 2015, s. 26--27, ISBN: 9786176078173
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22016] [data modyf: 07-12-2015 15:06]
[9] Pro viliv domišok na rozmirni efekti u tonkij plivci, 2015. B. L. Boženko, Taras Nahirnyy, K. A. Červinka // W: Mikro- ta nanoneodnoridni materialy: modeli ta eksperiment - INTERPOR' 15 : naukovo-tehnična konferenciâ. L'viv, Ukraina L'viv : Vidav. L'vivskoi Politehniki, 2015, s. 10, ISBN: 9786176078173
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21933] [data modyf: 14-10-2015 14:04]
[10] Do opisu rivnovažnogo stanu elektroprovidnogo neferomagnitnogo lokal'no neodnoridnogo tverdogo tila, 2014. Taras Nahirnyy, Juliâ Senik, K. A. Červinka // W: Sučasni problemi prikladnoi matematiki ta informatiki : I mižnarodna XX vseukrains'ka naukova konferenciâ. L'viv, Ukraina L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2014, s. 111--112
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21540] [data modyf: 25-08-2015 12:10]
[11] Pripoverhneva neodnoridnist' u lokal'nogo gradientnij termomehaniki, 2014. Taras Nahirnyy, K. A. Červinka // W: Sučasni problemi prikladnoi matematiki ta informatiki : I mižnarodna XX vseukrains'ka naukova konferenciâ. L'viv, Ukraina L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2014, s. 113--114
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21541] [data modyf: 25-08-2015 12:10]
[12] On the estimation of model coefficients of elastic body with material microstructure taken into account, 2012. Taras Nahirnyy, Zoya Boiko // W: Porous materials, theory and experiment - INTERPOR '12 : VIII international conference. Lviv - Briukhovychi, Ukraina Lviv : [brak wydawcy], 2012, s. 81--82
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20487] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Size effects and local gradient thermomechanics boundary value problems formulation, 2012. Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka, Zoya Boiko // W: Porous materials, theory and experiment - INTERPOR '12 : VIII international conference. Lviv - Briukhovychi, Ukraina Lviv : [brak wydawcy], 2012, s. 83--84
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20488] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Dobór wielodyscyplinarnych zespołów roboczych w inżynierii współbieżnej, 2008. Ilona Wojdarska, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XI międzynarodowa konferencja naukowa. Kraków, Polska - : [brak wydawcy], 2008, s. [6] .- CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19055] [data modyf: 03-02-2009 14:10]
[15] Do opisu vzaemozv'âznih fiziko-mehaničnih procesiv u poristih nasičenih seredoviscah iz vrahuvannâm pripoverhnevyh âvisc, 2007. Jaroslav Burak, Ol'ga Gricina, Vasil' Kondrat, Taras Nahirnyy // W: Porous materials : theory and experiment : VI international conference. Lviv - Briukhovychi, Ukraina Lviv : [brak wydawcy], 2007, s. 15--16 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18599] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Interaction energy and strength of solids, 2007. Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: Thin-walled vessels and beams : 4th conference. Poznań - Kołobrzeg, Polska Poznań : Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej, 2007, s. 109--118, ISBN: 8392128005
Słowa kluczowe: energia oddziaływania, interaction energy, interface phenomena, strength of solids, wytrzymałość ciał stałych, zjawiska brzegowe

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18483] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Interface phenomena and interaction energy at surface of electroconductive solids, 2007. Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: Trends in Continuum Physics - TRECOP '07 : proceedings of the IV International Symposium. Lviv - Briukhovychi, Ukraina Poznań : Institute of Applied Mechanics, Poznań University of Technology, 2007, s. 54--55 [abstr.], ISBN: 8392128028
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18600] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Local gradient approach in thermomechanics and some problems of strenght, 2005. Taras Nahirnyy // W: III Sympozjum mechaniki zniszczenia materiałów i konstrukcji. Augustów, Polska Białystok : [B. w.], 2005, s. 253--256, ISBN: 8388229907
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17096] [data modyf: 19-06-2017 09:36]
[19] Mathematical modelling and investigation of temperature and admixture effects of strenght, 2005. Taras Nahirnyy, Olha Hrytsyna, Kostiantyn Tchervinka // W: III Sympozjum mechaniki zniszczenia materiałów i konstrukcji. Augustów, Polska Białystok : [B. w.], 2005, s. 257--260, ISBN: 8388229907
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17097] [data modyf: 19-06-2017 09:36]
[20] Cisel'ne modeljuvannja v lokal'no gradientnij mechanici z vikoristannjam bezsitkogo metodu, 2004. Bohdan Bozhenko, Taras Nahirnyy // W: Problemi cisel'nogo analizy i prikladnoj matematiki : Tezi dopovidej miznarodnoj konferencii. L'viv, Ukraina L'viv : Vydav. "Spolom", 2004, s. 64--65 [abstr.], ISBN: 9667617440
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16587] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Metodika doslidzennja kvazistaticnich zadac mechanodifuzii lokal'no-gradientnich tverdich til, 2004. Taras Nahirnyy, Ol'ga Gricina // W: Miznarodna matematicna konferencija im. V. R. Skorobogatka : tezi dopobidej. Drogobic, Ukraina L'viv : [brak wydawcy], 2004, s. 148, ISBN: 966023323X
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16853] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Modeljuvannja ta doslidzennja kvazistaticnich mechanodifuzijnich procesiv iz vrachuvannjam pripoverchnevoj neodnopidnosti, 2004. Taras Nahirnyy, Ol'ga Gricina // W: Mechanika seredovisca, metodi kompjuternich nauk ta modeljuvannja : 4a Ukrainsko-Polska Konferencija. L'viv, Ukraina L'viv : Vydav. "Spolom", 2004, s. 159--174, ISBN: 9666651947
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16580] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Modelling and investigation of temperature effect on strenght of spherical tanks, 2004. Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: Thin-walled vessels : 3rd conference. Karłów, Polska Poznań : Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej, 2004, s. 229--238, ISBN: 8392128001
Słowa kluczowe: interface phenomena, size effects, spherial shells, strenght, thermoelasticity

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16585] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Modelling and investigation of temperature influence on normal mode of the layer oscillations, 2004. Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: Vibrations in Physical Systems : XXI Symposium. Kiekrz, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2004, s. 279--282, ISBN: 8371430760
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16586] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] To modelling and numerical investigating of some local gradient elasticity problems, 2004. Bohdan Bozhenko, Piotr Goetzen, Taras Nahirnyy // W: Mechanika seredovisca, metodi kompjuternich nauk ta modeljuvannja : 4a Ukrainsko-Polska Konferencija. L'viv, Ukraina L'viv : Vydav. "Spolom", 2004, s. 87--93, ISBN: 9666651947
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16579] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Doopisu vplivy temperaturi na micnist deformivnich tverdich til, 2003. Taras Nahirnyy, Konstantin Cervinka // W: 6-j miznarodnij simposium ukrains'kich inzeneriv-mechanikiv u L'vovi : Tezi dopovidej. L'viv, Ukraina L'viv : KINPATRI LTD, 2003, s. 62--63 [abstr.], ISBN: 9669509041
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16588] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] The strength of solids under thermal and mechanical load, 2003. Bohdan Bozhenko, Taras Nahirnyy, Kostiantyn Tchervinka // W: New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : 2nd international conference. Bratislava, Słowacja Bratislava : Slovak University of Technology, 2003, s. 229--232, ISBN: 8022719587
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16205] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Informaticno-matematicne modeljuvannja skladnych sistem, 2002. Taras Nahirnyy, Ja. I. Burak // W: Informaticno-Matematicne Modeljuvannja Skladnich Sistem - MIMUZ 2002 : Materiali Ukrains'ko-Pol's'kogo Simpoziumu. L'viv-Brjuchovici, Ukraina L'viv : Vydav. "Achil", 2002, s. 209--216, ISBN: 9667617440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15136] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] To describe of admixture effects on thin films free frequences, 2002. Taras Nahirnyy, Olha Hrytsyna // W: Vibrations in Physical Systems : XXth Jubilee symposium : abstracts and invited lectures. Błażejewko, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2002, s. 236--237 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15412] [data modyf: 05-03-2003 12:35]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji / (Red.) Taras Nahirnyy, Tomasz Belica .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją, 2017, T. 2, 170 s. .- ISBN: 9788365200099
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5676] [data modyf: 28-05-2019 18:11]
[2] Metody i narzędzia w inżynierii produkcji / (Red.) Taras Nahirnyy, Tomasz Belica .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016, T. 1, 146 s. .- ISBN: 9788365200037
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5551] [data modyf: 17-02-2017 11:47]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski