System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Andrzej Lasota
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 71 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Benefits on the Field of Ergonomics and Work Safety from Development of the Information System in the Enterprise, Krzysztof Hankiewicz, Andrzej Lasota
// W: Advances in Manufacturing, Production Management and Process Control : proceedings of the AHFE 2019 International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing, and the AHFE International Conference on Advanced Production Management and Process Control, 2020. / eds. W. Karwowski, S. Trzcielinski, B. Mrugalska, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 971), s. 350--361, ISBN: 9783030204938
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-20494-5_33   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[WZCZ-20939] [data modyf: 12-06-2019 09:58]
[2] A computerized tool for education and training on ergonomic risk evaluation, Andrzej Lasota, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 2018. , Warszawa : De Gruyter Poland - Sciendo (MAPE 2018 Vol. 1, iss. 1), s. 759--765, ISBN: 9788365265258
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.2478/mape-2018-0096   (pkt: 20)
[WZCZ-21069] [data modyf: 19-09-2019 08:54]
[3] QEC - metoda oceny epspozycji operatorów na ergonomiczne czynniki ryzyka, Andrzej Lasota
// W: Praktyczne problemy bezpieczeństwa i ergonomii stanowisk pracy : monografia naukowa, 2017. / red. R. Aksentowicz, C. Częstochowski, G. Dudarski, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski, s. 161--170, ISBN: 9788395044403
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19856] [data modyf: 28-05-2019 18:26]
[4] Ergonomiczna ocena pozycji operatorów w aspekcie poprawy warunków pracy, Andrzej Lasota
// W: Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy, 2015. / red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 9--17, ISBN: 9788394231309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17937] [data modyf: 07-06-2016 09:12]
[5] Waga plecaków noszonych przez uczniów klas IV-VI, Andrzej Lasota(*)
// W: Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w pracy : problemy z zakresu edukacji : monografia, 2014. / red. J. S. Marcinkowski, W. M. Horst, Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, s. 117--126, ISBN: 9788377753309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16151] [data modyf: 04-08-2015 09:30]
[6] Mental workload and professional risk of assembler-fitters, Andrzej Lasota
// W: Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph, 2013. / red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, s. 55--65, ISBN: 9788378420866
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15510] [data modyf: 02-09-2013 15:09]
[7] Workload analysis of assembly positions, Andrzej Lasota, Mirela Ścigaj
// W: Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph, 2013. / red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, s. 45--54, ISBN: 9788378420866
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15509] [data modyf: 02-09-2013 14:43]
[8] Self-reported fatigue in sewing operators, Andrzej Lasota
// W: Creation of social capital, 2009. / ed. by J. Przybysz, Poznan : Publishing House of Poznan University of Technology, s. 53--59, ISBN: 9788371438615
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11706] [data modyf: 11-02-2010 13:35]
[9] Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe szwaczek maszynowych, Andrzej Lasota
// W: Obciążenie układu ruchu. Przyczyny i skutki, 2008. / red. nauk. R. Paluch i in., Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 151--161, ISBN: 9788374934220
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10619] [data modyf: 24-11-2008 11:01]
[10] Ergonomiczna ocena dolegliwości mięśniowo-szkieletowych operatorów stanowisk dyspozytorskich, Andrzej Lasota
// W: Dolegliwości zdrowotne a warunki pracy, 2008. / red. E. Kowal, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 21--25, ISBN: 9788374811590
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10641] [data modyf: 08-12-2008 10:29]
[11] Kwestionariusz oceny obciążenia psychicznego i ryzyka zawodowego. Skuteczne narzędzie?, Andrzej Lasota
// W: Wpływ warunków pracy na sprawność psychomotoryczną, 2008. / red. E. Kowal, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Inżynieria Ergonomii t. 4), s. 27--36, ISBN: 9788374811613
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10947] [data modyf: 05-03-2009 14:57]
[12] Ocena dolegliwości zdrowotnych u uczniów klasy I pracujących na stanowiskach komputerowych, Paweł Kaźmierczak, Andrzej Lasota
// W: Dolegliwości zdrowotne a warunki pracy, 2008. / red. E. Kowal, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 27--31, ISBN: 9788374811590
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10642] [data modyf: 08-12-2008 10:31]
[13] Ocena obciążenia fizycznego oraz dolegliwości układu ruchu fryzjerów, Mirela Ścigaj, Andrzej Lasota
// W: Różne aspekty ergonomii, 2008. / red. E. Kowal, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Inżynieria Ergonomii t. 5), s. 59--63, ISBN: 9788374812238
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10994] [data modyf: 24-03-2009 15:46]
[14] Ocena zmęczenia operatorów stanowisk dyspozytorskich, Andrzej Lasota
// W: Aktualne problemy bezpieczeństwa pracy i ergonomii : edukacja i badania, 2007. / red. J. S. Marcinkowski, W. M. Horst, Poznań : Wydaw. Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (Monografia), s. 200--206, ISBN: 9788360906019
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9574] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] REBA - metoda oceny obciążenia i ryzyka zawodowego spowodowanego sposobem wykonywania pracy, Andrzej Lasota
// W: Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy, 2006. / red. A. Rabenda, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 127--140, ISBN: 9788374810678
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8871] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Twórcze podejście do przełamywania barier na przykładzie wybranej metody heurystycznej, Andrzej Lasota
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II, 2006. / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 291--300, ISBN: 8373087273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8967] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Wsparcie komputerowe w zapobieganiu dolegliwości zdrowotnych u osób pracujących na stanowiskach komputerowych, Andrzej Lasota
// W: Opieka zdrowotna nad pracującymi : wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy, 2006. / red. E. Kowal, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 99--111, ISBN: 8374810475
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8532] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Wykorzystanie programu komputerowego Ergopauzer na stanowiskach pracy z monitorem ekranowym, Andrzej Lasota
// W: Promocja zdrowia w środowisku pracy, 2005. / red. E. Kowal, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 83--90, ISBN: 838971292X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7760] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] The computerized method for heuristic aiding of ergonomic design process, Edwin Tytyk, Andrzej Lasota
// W: Universal access in HCI : inclusive design in the information society, 2003. / ed. by Constantine Stephanidis . Vol. 4, Mahwah : Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, s. 1045--1049, ISBN: 0805849300
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5959] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Making use of the ergokompedu, the ergoasystent, the ergopauzer, software packages on VDT's workstations, Andrzej Lasota
// W: Occupational risk in didactic, learning and training of ergonomics, work safety and labour protection, 2002. , Poznań : Poznań University of Technology, s. 219--228, ISBN: 8390619164
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5211] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Wykorzystanie programu ErgoAsystent na stanowiskach komputerowych, Andrzej Lasota
// W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe, 2002. , Zielona Góra : Instytut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii, s. 77--81, ISBN: 8389044455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5113] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Zastosowanie programu komputerowego ErgoHeur w ograniczaniu, eliminacji hałasu, Andrzej Lasota
// W: Hałas - Profilaktyka - Zdrowie, 2002. , Koszalin : Polskie Towarzystwo Higieniczne, s. 121--124, ISBN: 8391784495
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5220] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Komputerowe opracowanie danych, Andrzej Lasota
// W: Zastosowania technik komputerowych : Wybrane zagadnienia / (red.) K. Magnucki, R. Stryjski, 1998. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 79--93, ISBN: 8386832606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4683] [data modyf: 13-03-2002 13:28]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A New Approach to Ergonomic Physical Risk Evaluation in Multi-Purpose Workplaces / Andrzej Lasota, 2020. Tehnički Vjestnik = Technical Gazette Vol. 27, no. 2, 467--474, ISSN: 1330-3651, , eISSN: 1848-6339, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ergonomics, framework, human factors, industry, physical risk factors, workplaces
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.17559/TV-20180312131319         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25184] [data modyf: 22-04-2020 10:35]
[2] Self-reported fatigue and health complaints of refuse collectors / Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz, 2019. Central European Journal of Operations Research, 1--11, ISSN: 1435-246X, , eISSN: 1613-9178, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Fatigue, Health complaints, MSDs, Refuse collectors
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1007/s10100-019-00637-w         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-24290] [data modyf: 07-08-2019 10:35]
[3] Analiza rozmieszczenia elementów informacyjnych i sterowniczych w kabinach wybranych modeli tramwajów / Krzysztof Hankiewicz, Andrzej Lasota, 2015. Logistyka, nr 4, 3628--3638, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: control panel, panel sterowania, tram, tramwaje
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19419] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[4] Bezpieczeństwo i ergonomia pracy na stanowiskach operatorów maszyn w górnictwie odkrywkowym / Krzysztof Hankiewicz, Andrzej Lasota, 2015. Logistyka, nr 5, 933--939, ISSN: 1231-5478, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19561] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[5] Cechy determinujące jakość użytkową serwisu internetowego przeznaczonego dla klientów transportu publicznego / Krzysztof Hankiewicz, Andrzej Lasota, 2015. Logistyka, nr 3, 5670--5673, ISSN: 1231-5478, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Webpage, jakość użytkowa, public transport, serwis WWW, transport publiczny, usability
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19274] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[6] Ergonomic evaluation of physical risk for packing line operators / Andrzej Lasota, 2015. Logistics and Transport, no. 2, 11--19, ISSN: 1734-2015, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: MSDs, ergonomics, risk, transportation OCRA, workload
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19272] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[7] Ergonomiczna analiza pozycji przy pracy w zakładzie produkującym długopisy / Andrzej Lasota, 2015. Logistyka, nr 6, 213--217, ISSN: 1231-5478, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19689] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[8] Ergonomiczna ocena pozycji przy pracy w procesie cięcia i pakowania materiałów termoizolacyjnych / Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz, 2015. Logistyka, nr 5, 1059--1065, ISSN: 1231-5478, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19562] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[9] Zmęczenie kierowców furgonów w firmach kurierskich / Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz, 2015. Logistyka, nr 3, 5704--5708, ISSN: 1231-5478, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: courier company, drivers, fatigue, firma kurierska, kierowcy, questionnaire, zmęczenie
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19273] [data modyf: 19-09-2017 12:53]
[10] Zmęczenie kierowców samochodów ciężarowych w firmach kurierskich / Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz, 2015. Logistyka, nr 4, 4422--4428, ISSN: 1231-5478, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: courier company, drivers, fatigue, firma kurierska, kierowcy, zmęczenie
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19420] [data modyf: 19-09-2017 12:54]
[11] A REBA-based analysis of packers workload: a case study / Andrzej Lasota, 2014. LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics Vol. 10, no. 1, 87--95, ISSN: 1895-2038, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: MSD's, MSDs, REBA, ergonomia, ergonomics, metoda REBA, obciążenie pracą, risk, ryzyko, workload
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18258] [data modyf: 20-08-2015 14:49]
[12] Analysis of packers' workload on the packing line - a case study / Andrzej Lasota, 2014. LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics Vol. 10, no. 4, 383--392, ISSN: 1895-2038, bibliogr. rys. tab. summ. www.logforum.net .- [dostęp 02.10.2014]
Słowa kluczowe: MSD's, OWAS, ergonomia, ergonomics, obciążenie pracą, risk, ryzyko, workload
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18407] [data modyf: 20-08-2015 12:27]
[13] Cechy ergonomiczne elementów sterowniczych autobusów miejskich w kontekście bezpieczeństwa / Krzysztof Hankiewicz, Andrzej Lasota, 2014. Logistyka, nr 5, 584--590, ISSN: 1231-5478, bibliogr. fot. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18613] [data modyf: 24-09-2015 09:26]
[14] Kanały dystrybucji produktów BHP / Krzysztof Hankiewicz, Andrzej Lasota, 2014. Logistyka, nr 6, 14207--14215, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18732] [data modyf: 24-09-2015 09:28]
[15] Ryzyko i obciążenie statyczne operatorów wiertarek stołowych / Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz, 2014. Logistyka, nr 5, 904--909, ISSN: 1231-5478, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18614] [data modyf: 24-09-2015 09:26]
[16] Schoolbag weight carriage by primary school pupils / Andrzej Lasota, 2014. Work : a Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation Vol. 48, no. 1, 21--26, ISSN: 1051-9815, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: backpack weight, children, load carriage
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3233/WOR-131614         Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-17779] [data modyf: 07-09-2018 11:21]
[17] Working postures of operators in the pipe production process - a case study / Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz, 2014. Logistyka, nr 6, 14417--14423, ISSN: 1231-5478, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18731] [data modyf: 24-09-2015 09:28]
[18] Analiza obciążenia pracą metodą OWAS / Andrzej Lasota, 2013. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, nr 3, 35--39, ISSN: 1643-4773, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: MSDs, OWAS, ergonomics, risk, workload
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17834] [data modyf: 20-08-2015 11:59]
[19] Packer's workload assessment, using the OWAS method / Andrzej Lasota, 2013. Logistics and Transport, no. 2, 25--32, ISSN: 1734-2015, bibliogr. rys. tab.
Słowa kluczowe: EN, Ergonomics, MSDs, OWAS, Risk, Workload
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17768] [data modyf: 20-08-2015 11:56]
[20] Człowiek niepełnosprawny a zatrudnienie : przegląd barier / Maria Agnieszka Paszkowicz, Andrzej Lasota, 2005. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, nr 4, 103--113 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10664] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Twórcze podejście do przełamywania barier na przykładzie wybranej metody heurystycznej / Andrzej Lasota, 2005. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych, nr 2, 143--152 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10604] [data modyf: 17-01-2006 11:27]
[22] Koncepcja komputerowego atlasu antropometrycznego na potrzeby projektowania / Andrzej Lasota, 2002. Systems : Journal of Transdisciplinary Systems Science Vol. 7, no 1spec. issue, 339--342 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8379] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego operatorów w procesie produkcji części samochodowych / Andrzej Lasota // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach .- 2014, Nr 1 (10), s. 41--52, ISSN: 1895-3794, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: OWAS, ergonomia, ergonomics, musculo-skeletal system, risk, ryzyko, układ mięśniowo-szkieletowy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10005] [data modyf: 24-08-2015 15:23]
[2] Obciążenie psychiczne funkcjonariuszy policji i straży granicznej / Andrzej Lasota // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2009, nr 54, s. 39--47, ISSN: 0239-9415, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: funkcjonariusze służby granicznej, obciążenie psychiczne, policjanci,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8543] [data modyf: 11-02-2010 12:54]
[3] Obciążenie psychiczne i ryzyko zawodowe szwaczek maszynowych / Andrzej Lasota // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach .- 2009, Nr 1 (5), s. 60--66, ISSN: 1895-3794, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: mental workload, obciążenie psychiczne, occupational hazard, ryzyko zawodowe, seamstresses, szwaczki maszynowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8565] [data modyf: 04-03-2010 12:37]
[4] Ocena zmęczenia aptekarzy / Andrzej Lasota, Mirela Ścigaj // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2009, nr 54, s. 49--57, ISSN: 0239-9415, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: aptekarze, kwestionariusz japoński, zmęczenie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8544] [data modyf: 11-02-2010 12:56]
[5] Obciążenie psychiczne operatorów stanowisk dyspozytorskich / Andrzej Lasota // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2008, nr 50, s. 39--45, ISSN: 0239-9415, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dyspozytorzy, obciążenie psychiczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-8208] [data modyf: 10-10-2008 08:12]
[6] Dolegliwości zdrowotne projektantów pracujących na stanowiskach pracy wyposażonych w komputery / Andrzej Lasota // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2001, z. 33, s. 73--77, ISSN: 0239-9415, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dolegliwości zdrowotne, ergonomia, stanowisko pracy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-5286] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Komputery i oprogramowanie stosowane w projektowaniu technicznym / Andrzej Lasota // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - (Mechanika ; 61) .- 2000, z. 256, s. 199--204 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5298] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Koncepcja tworzenia reguł heurystycznych dla projektowania ergonomicznego / Andrzej Lasota // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej .- 2000, z. 27, s. 163--166 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5326] [data modyf: 13-03-2002 10:24]
[9] Koncepcja zbioru informacji w programie komputerowego wspomagania heurystycznych procesów decyzyjnych w ergonomicznym projektowaniu maszyn / Andrzej Lasota // W: Zastosowania Ergonomii .- 2000, nr 1-2, s. 61--66 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5290] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] ErgonInfo - zbiór informacji zewnętrznych w programie komputerowego wspomagania heurystycznych procesów decyzyjnych w ergonomicznym projektowaniu maszyn / Andrzej Lasota // W: Studia i Materiały - (Technika ; 1) .- 1999, nr 48, s. 55--67 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4088] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Koncepcja programu komputerowego wspomagania procesów decyzyjnych w projektowaniu maszyn ukierunkowana na wykorzystanie wiedzy o człowieku / Andrzej Lasota // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej .- 1999, z. 26, s. 162--169 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5327] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Komputerowe wspomaganie projektowania ergonomicznego / Edwin Tytyk, Andrzej Lasota // W: Zastosowania Ergonomii .- 1997, nr 3, s. 93--102 bibliogr. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5332] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The conceptual framework for physical risk assessment in multi-purpose workplaces, 2017. Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz // W: Modern Technologies in Manufacturing - MTeM 2017 - AMaTUC 2017 : 13th international conference. Cluj Napoca, Rumunia Les Ulis : EDP Sciences, 2017, MATEC Web of Conferences, Vol. 137, s. 1--6, ISBN: 9782759890279
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/201713703007   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-22917] [data modyf: 20-03-2018 09:50]
[2] The study of postural workload in assembly of furniture upholstery, 2017. Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz // W: Modern Technologies in Manufacturing - MTeM 2017 - AMaTUC 2017 : 13th international conference. Cluj Napoca, Rumunia Les Ulis : EDP Sciences, 2017, MATEC Web of Conferences, Vol. 137, s. 1--6, ISBN: 9782759890279
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/201713707002   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-22916] [data modyf: 20-03-2018 09:50]
[3] Assessment of risk to work-related musculoskeletal disorders of upper limbs at welding stations, 2016. Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz // W: International Symposium on Occupational Safety and Hygiene - SHO 2016 : proceedings book. Guimaraes, Portugalia Guimaraes : SPOSHO, 2016, s. 138--140, ISBN: 9789899820364
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22314] [data modyf: 14-11-2016 11:57]
[4] Evaluation of ergonomic risk in the production line of frozen food products, 2016. Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz // W: International Conference on Economics and Management Innovations - CEMI. Wuhan, Chiny [B. m.] : [B. w.], 2016, ACSR-Advances in Comptuer Science Research, Vol. 57, s. 272--278, ISBN: 9789462522145
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22312] [data modyf: 04-11-2016 13:35]
[5] Working postures of spot welding machine operators, 2016. Andrzej Lasota, Krzysztof Hankiewicz // W: International Symposium Occupational Safety and Hygiene IV. Guimaraes, Portugalia [B. m.] : CRC Press/Balkema, 2016, s. 261--264, ISBN: 9781138029422
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-22313] [data modyf: 14-11-2016 11:57]
[6] Assessment of fatigue in dispatchers, 2007. Andrzej Lasota // W: Contemporary problems of the work safety and ergonomics. Education and research : proceedings of the XXIII international seminar of ergonomics teachers. Krynica-Zdrój, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2007, s. 102--105 [CD-ROM], ISBN: 9788360906026
Słowa kluczowe: dispatchers, fatigue

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18591] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Problemy naboru studentów w warunkach polskich szkół wyższych, 2003. Andrzej Lasota, Dariusz Piotr Mikołajewski, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Nauka a jakość życia : edukacja w perspektywie stulecia : VII Międzynarodowa konferencja. Wilno, Litwa Vilnius : Universitas Studiorum Polona Vilnensis, 2003, Studium Vilnense A, s. 382--383, ISBN: 9955596015
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15872] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Heurystyka w procesach ograniczania, eliminacji hałasu, 2001. Andrzej Lasota // W: Hałas - Profilaktyka - Zdrowie : V Koszalińska Konferencja Naukowo-Techniczna. Kołobrzeg, Polska Koszalin : [brak wydawcy], 2001, s. 185--190
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11740] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] The method conception of a computer aiding decision processes in ergonomics design with heuristic direction applied, 2001. Andrzej Lasota // W: The modern multimedia systems in education process of ergonomics, labour protection and work safety. Dymaczewo Nowe, Polska Poznań : Poznań University of Technology, 2001, s. 281--288
Słowa kluczowe: computer aiding, creativity, ergonomics design process

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14220] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Ergonomic design criteria as a base of heuristic decision rules in the process of ergonomic design, 2000. Andrzej Lasota // W: Ergonomics and safety for global business quality and productivity : Proceedings of the second international conference ERGON-AXIA 2000. Warsaw, Polska Warsaw : Central Institute for Labour Protection, 2000, s. 383--386
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14546] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Komputery i oprogramowanie - oczekiwania projektantów i konstruktorów maszyn, urządzeń technicznych, 2000. Andrzej Lasota // W: Komputerowe wspomaganie prac inzynierskich : V międzynarodowa konferencja naukowa. Polanica Zdrój, Polska Wrocław : Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, 2000, T. 2, s. 83--90, ISBN: 8390777053
Słowa kluczowe: badania, komputerowe wspomaganie projektowania, komputery, oprogramowanie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14291] [data modyf: 08-05-2007 14:21]
[12] The concept of heuristic rules for computer supporting the ergonomic design, 2000. Andrzej Lasota // W: Human Aspects of Advanced Manufacturing : Agility & Hybrid Automation - III : Proceedings of the 7th International Conference. Krakow, Polska Krakow : [brak wydawcy], 2000, s. 159--162, ISBN: 8390884267
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14292] [data modyf: 13-03-2002 11:14]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy / (Red.) Renata Kasperska, Andrzej Lasota, Grzegorz Dudarski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015, 192 s. .- ISBN: 9788394231309
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5455] [data modyf: 07-06-2016 09:09]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski