System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Anetta Barska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: ekonomia i finanse (100 %)
Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 118 pozycji bibliograficznych
39 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Konsumenci pokolenia Milenium na rynku innowacyjnych produktów żywnościowych na obszarach przygranicznych Polski, Niemiec, Czech i Słowacji, 2019. Anetta Barska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 304 s. , ISBN: 9788378423638, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14861] [data modyf: 23-05-2019 16:01]
[100] [1]
[2] Regionalne aspekty gospodarki, 2015. Anetta Barska, Ireneusz Bielski, Dominika Choroś-Mrozowska, Eliza Frejtag-Mika, Agnieszka Piekutowska, Marian Podstawka, Ewa Rollnik-Sadowska, Joanna Wiażewicz, Joanna Wyrwa, Romuald I. Zalewski, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne 174 s. , ISBN: 9788320822021, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12658] [data modyf: 31-08-2015 10:02]
[3] Towaroznawstwo 2.0 w działaniu na rzecz jakości innowacji, 2015. Anetta Barska, Joanna Brzeska, Wojciech Kozak, Tomasz Lech, Krzysztof Melski, Tomasz Wasilewski, Joanna Wyrwa, Romuald I. Zalewski, Poznań : Komisja Nauk Towaroznawczych, Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu 119 s. , ISBN: 9788392254058, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12987] [data modyf: 26-02-2016 12:47]
[4] Procesy innowacyjne a rozwój regionu, 2014. Korneliusz Pylak, Dariusz Majerek, Katarzyna Sieradzka, Irena Łącka, Rafał Ślusarczyk, Alina Piątyszek-Pych, Joanna Wyrwa, Joanna Machnik-Słomka, Anna Sabat, Anetta Barska, Lubin : Politechnika Lubelska 114 s. , ISBN: 9788379470341, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12081] [data modyf: 07-09-2015 16:38]
[5] Strategia rozwoju powiatu zielonogórskiego na lata 2014-2022, 2014. Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 298 s. , ISBN: 9788378421740, bibliogr. rys. tab. wykr. .- Copyright Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12328] [data modyf: 14-12-2018 12:01]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Rola internetu w zachowaniach współczesnych konsumentów, Anetta Barska, Hanna Hall
// W: Marketing On : siła innowacji, 2017. / red. nauk. H. Hall, Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, s. 17--29, ISBN: 9788379341702
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19624] [data modyf: 23-05-2019 16:03]
[14,2] [0,71]
[2] Reklama jako narzędzie oddziaływania na konsumenta, Anetta Barska
// W: Reklama wczoraj i dziś, 2016. / red. nauk. A. Barska, Warszawa : Difin SA, s. 12--37, ISBN: 9788379309085
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17632] [data modyf: 22-02-2016 14:18]
[3] Rola samorządu lokalnego w aktywizowaniu przedsiębiorczości pozarolniczej na terenach wiejskich - studium przypadku gminy z województwa lubuskiego, Anetta Barska, Joanna Wyrwa, Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego, 2016. / red. Bogdan Ślusarz, Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, Joanna wyrwa, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 5), s. 102--122, ISBN: -
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18874] [data modyf: 28-03-2017 14:17]
[4] Silver marketing odpowiedzią na przemiany demograficzne, Anetta Barska
// W: Determinanty oraz instrumenty podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw, 2016. / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Vanda Maráková, Marcin Lis, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 127--137, ISBN: 9788364927812
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18458] [data modyf: 06-12-2016 12:25]
[5] Warsztat tworzenia reklamy, Anetta Barska
// W: Reklama wczoraj i dziś, 2016. / red. nauk. A. Barska, Warszawa : Difin SA, s. 38--71, ISBN: 9788379309085
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17633] [data modyf: 22-02-2016 14:20]
[6] Innowacje w służbie "srebrnej gospodarki", Anetta Barska, Janusz Śnihur
// W: Determinanty rozwoju Polski : polityka innowacyjna : IX Kongres Ekonomistów Polskich, 2015. / red. nauk. J. Kotowicz-Jawor, S. Krajewski, E. Okoń-Horodyńska, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 343--350, ISBN: 9788388700989
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17110] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[7] Kryteria wyboru e-dostawcy z perspektywy konsumenta generacji Y, Anetta Barska
// W: Marketingowe uwarunkowania rozwoju organizacji, 2015. / red. A. Barska, B. Ślusarz, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze), s. 59--70, ISBN: 9788387193874
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17594] [data modyf: 11-02-2016 12:30]
[8] Problems of health protection in strategy development of local government unit illustrated with an example of Zielona Góra district, Anetta Barska
// W: Problemy organizacionno-ekonomičeskogo upravleniâ proizvodstvom, 2015. , Minsk : Pravo i Ekonomika, s. 201--211, ISBN: 9789855524695
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17140] [data modyf: 30-09-2015 13:38]
[9] Marketingowy wymiar upowszechnienia innowacji społecznych, Anetta Barska
// W: Innowacje społeczne w teorii i praktyce, 2014. / red. nauk. J. Wyrwa, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne S.A., s. 138--158, ISBN: 9788320821963
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16643] [data modyf: 27-08-2015 09:47]
[10] Źródła informacji i opinii o innowacyjnym produkcie żywnościowym w świetle badań ankietowych, Anetta Barska
// W: Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges = Zarządzanie organizacją w realnym i wirtualnym środowisku: szanse i wyzwania, 2014. / pod red. V. Markovej i in., Opole : Politechnika Opolska, s. 21--30, ISBN: 9788364056536
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16174] [data modyf: 10-08-2015 11:46]
[11] Metal cluster of the Lubuskie Region - interaction in the triple helix, Eulalia Skawińska, Izabela Wojewoda, Iwona Lubimow-Burzyńska, Anetta Barska
// W: Innovative regional development : instruments supporting development of regional institutional links, 2013. / ed. by M. Bojar, Lublin : Politechnika Lubelska (Monografie), s. 110--138, ISBN: 9788363569693
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15584] [data modyf: 27-08-2015 09:07]
[12] Opinie nauczycieli akademickich na temat uczelni niepublicznych (raport z badań), Grażyna Bartkowiak, Anetta Barska
// W: Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i Unii Europejskiej : stan obecny i perspektywy rozwoju, 2008. / red. T. Białas, Gdynia : Wydaw. WSAiB im. E. Kwiatkowskiego, s. 100--112, ISBN: 9788391836941
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20537] [data modyf: 13-11-2018 14:23]
[13] Możliwości kreowania marki w branży spożywczej w regionie lubuskim, Anetta Barska, Patrycja Łychmus
// W: Szanse rozwoju ziem zachodniego pogranicza - aspekt regionalny i globalny, 2007. / red. G. Bartkowiak, Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, s. 157--160, ISBN: 9788389932037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10083] [data modyf: 06-05-2008 15:12]
[14] Problem lojalności klientów na wspólnym rynku europejskim, Anetta Barska, Janusz Śnihur
// W: Integracja europejska i procesy globalizacji, 2007. / red. M. Dudek, Legnica -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, s. 207--214, ISBN: 9788374811033
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9127] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Znaczenie klimatu pracy w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, Anetta Barska, Patrycja Łychmus
// W: HRM w Polsce. Szanse i zagrożenia, 2007. / red. G. Bartkowiak, B. Balewski, Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, s. 39--47, ISBN: 9788389932020
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9631] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Atrakcyjność sektora przetwórstwa mięsnego województwa lubuskiego, Anetta Barska
// W: Gospodarka w obliczu eurotransformacji, 2004. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 275--282, ISBN: 8389712008
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6745] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Instrumenty promocji wykorzystywane przez zakłady przetwórstwa mięsnego na przykładzie województwa lubuskiego, Anetta Barska
// W: Przedsiębiorczość i marketing szansą rozwoju obszarów wiejskich, 2004. / red. S. Urban, Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, s. 174--185, ISBN: 8370117252
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7109] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Integracja europejska a kierunki rozwoju strategii marketingowej (na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego województwa lubuskiego), Anetta Barska
// W: Polskie regiony zachodnie w Unii Europejskiej : szanse i oczekiwania, 2004. / red. G. Bartkowiak, Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finanasów Międzynarodowych, s. 277--296, ISBN: 8389932008
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6958] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Ocena kanałów dystrybucji wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego województwa lubuskiego, Anetta Barska
// W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. T. 2, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Nauk Ścisłych i Ekonomicznych, s. 283--292
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2290] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] E-Consumers and Local Food Products: A Perspective for Developing Online Shopping for Local Goods in Poland / Anetta Barska, Julia Wojciechowska-Solis, 2020. Sustainability Vol. 12, no. 12, 1--17, ISSN: 2071-1050, , eISSN: 2071-1050, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: consumer behavior, support for farmers, sustainable development, well-being of local producers
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/su12124958         Cytowania wg Scopus: 3 [25-01-2021]
[AWCZ-25403] [data modyf: 19-06-2020 09:39]
[49,5] [0,71]
[2] Multidimensional Assessment of the Social Development of EU Countries in the Context of Implementing the Concept of Sustainable Development / Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa, Krzysztof Kononowicz, 2020. Sustainability Vol. 12, no. 18, 1--24, ISSN: 2071-1050, , eISSN: 2071-1050, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: EU countries, multidimensional assessment, ratio analysis, social development, sustainable development
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/su12187821         Cytowania wg Scopus: 1 [25-01-2021]
[AWCZ-25814] [data modyf: 16-11-2020 10:23]
[20,21] [0,29]
[3] Assessment of the Economic Development of Polish Regions in the Context of the Implementation of the Concept of Sustainable Developmenr - Taxonomic Analysis / Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, 2019. European Journal of Sustainable Development Vol. 8, no. 5, 222--233, ISSN: 2239-5938, , eISSN: 2239-6101, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Economic development, Linear ordering, Polish regions, Region, Sustainable development
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.14207/ejsd.2019.v8n5p222
[AWCZ-24480] [data modyf: 24-10-2019 11:47]
[10] [0,5]
[4] Indicator analysis of the Economic Development of Polish Regions in the Context of the Implementation of the Concept of Sustainable Development / Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, 2019. European Journal of Sustainable Development Vol. 8, no. 5, 210--221, ISSN: 2239-5938, , eISSN: 2239-6101, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Poland, economic development, indicator analysis, region, sustainable development
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.14207/ejsd.2019.v8n5p210
[AWCZ-24479] [data modyf: 24-10-2019 11:39]
[10] [0,5]
[5] Level of development of e-commerce in EU countries / Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, Marianna Siničáková, 2019. Management Vol. 23, no. 1, 209--224, ISSN: 1429-9321, , eISSN: 2299-193X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: EU-28 countries, Hellwig method, development, e-commerce, metoda Hellwiga, państwa EU-28, rozwój
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/manment-2019-0012
[AWCZ-24214] [data modyf: 10-10-2019 10:00]
[6,67] [0,33]
[6] Atrybuty produktu żywnościowego a decyzje konsumentów / Anetta Barska, 2018. Handel Wewnętrzny, nr 3, 37--47, ISSN: 0438-5403, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: atrybuty produktu, attributes of products, consumer decisions, consumption trends, decyzje konsumentów, trendy w konsumpcji, value, wartość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-22981] [data modyf: 13-08-2018 12:03]
[12] [1]
[7] Millennial consumers in the convenience food market / Anetta Barska, 2018. Management Vol. 22, no. 1, 251--264, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Millennial, analiza korespondencji, badania ankietowe, consumer behavior, convenience food, correspondence analysis, generacja Y, generation Y, milenialsi, survey, zachowania konsumenta, żywność wygodna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.2478/manment-2018-0018
[AWCZ-22930] [data modyf: 05-07-2018 12:01]
[12] [1]
[8] The investment activity of companies in Poland by industry / Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, Anna Bánociová, 2018. Management Vol. 22, no. 2, 141--157, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: comparative analysis, investment activity, synthetic measure
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.2478/manment-2018-0028
[AWCZ-23487] [data modyf: 07-01-2019 10:04]
[4] [0,33]
[9] Traditional and regional food as seen by consumers - research results: the case of Poland / Anetta Barska, Julia Wojciechowska-Solis, 2018. British Food Journal, 1--11, ISSN: 0007-070X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Attitude, Motives for consuming, Poland, Regional food, Traditional food products
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1108/BFJ-01-2018-0054         Cytowania wg Scopus: 8 [25-01-2021]
[AWCZ-23033] [data modyf: 31-08-2018 09:09]
[17,68] [0,71]
[10] Behavior aspects of Generation Y consumers on the food market / Anetta Barska, Magdalena Wojciech, 2017. Journal of Agribusiness and Rural Development, no. 3(45), 497--505, ISSN: 1899-5241, , eISSN: 1899-5772, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Generation Y consumers, analiza korespondencji, badania ankietowe, consumer behavior, correspondence analysis, food product, independence test, konsumenci pokolenia Y, produkt żywnościowy, survey, test niezależności, zachowania konsumentów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00339
[AWCZ-22084] [data modyf: 11-12-2017 08:57]
[6,5] [0,5]
[11] Innovations in the Food Packaging Market - Intelligent Packaging - a Review / Anetta Barska, Joanna Wyrwa, 2017. Czech Journal of Food Sciences Vol. 35, 1--6, ISSN: 1212-1800, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: food industry, smart system, trends of packaging
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.17221/268/2016-CJFS         Cytowania wg Scopus: 9 [25-01-2021]
[AWCZ-21194] [data modyf: 22-03-2017 11:25]
[10] [0,5]
[12] Innovations in the food packaging market: active packaging / Joanna Wyrwa, Anetta Barska, 2017. European Food Research and Technology Vol. 243, iss. 10, 1681--1692, ISSN: 1438-2377, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Active packaging, Food packaging market, Innovations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s00217-017-2878-2         Cytowania wg Scopus: 39 [25-01-2021]
[AWCZ-21686] [data modyf: 20-09-2017 11:24]
[15] [0,5]
[13] Integrated territorial investments as a tool of building the capability of functional areas - illustrated with an example of Poland / Joanna Wyrwa, Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, 2017. Viešoji Politika ir Administravimas = Public Policy and Administration T. 16, nr 4, 567--582, ISSN: 1648-2603, , eISSN: 2029-2872, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: integrated territorial development, integrated territorial investments ITI, territorial cohesion
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.13165/VPA-17-16-4-04         Cytowania wg Scopus: 1 [25-01-2021]
[AWCZ-22481] [data modyf: 06-11-2018 09:02]
[1,67] [0,33]
[14] Kreowanie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd gminny (na przykładzie miasta Żagań) / Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, Joanna Wyrwa, 2017. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 47/3, 125--135, ISSN: 2450-7733, , eISSN: 2300-4096, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: entrepreneurship support, entrepreneurship support instruments, instrumenty wspierania przedsiębiorczości, municipal authority (local government), samorząd gminny, wspieranie przedsiębiorczości
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/SIP.2017.47/3-09
[AWCZ-22496] [data modyf: 15-03-2018 12:20]
[3] [0,33]
[15] Rynek pracy obszaru funkcjonalnego gmin nadodrzańskich / Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa, 2017. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 47/3, 137--148, ISSN: 2450-7733, , eISSN: 2300-4096, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: labor market, niedobór kadr, obszar funkcjonalny, rynek pracy, survey research, the functional area
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/SIP.2017.47/3-10
[AWCZ-22497] [data modyf: 15-03-2018 12:30]
[3] [0,33]
[16] Konsument wobec opakowań aktywnych i inteligentnych na rynku produktów spożywczych / Anetta Barska, Joanna Wyrwa, 2016. Problems of Agricultural Economics = Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, 138--161, ISSN: 0044-1600, , eISSN: 2392-3458, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: active packaging, badania ankietowe, consumer, food industry, food products, intelligent packaging, konsument, opakowania aktywne, opakowania inteligentne, produkt żywnościowy, przemysł spożywczy, surveys
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5604/00441600.1225668
[AWCZ-20756] [data modyf: 21-12-2016 11:26]
[17] Problemy społeczne - wyznacznikiem kierunków rozwoju innowacji społecznych w Polsce / Anetta Barska, Joanna Wyrwa, 2016. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy z. 46, nr 2/2016, 248--268, ISSN: 1898-5084, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: demographic changes, disabled people, elderly people, innowacje społeczne, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, problemy społeczne, przemiany demograficzne, social innovation, social problems
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15584/nsawg.2016.2.14
[AWCZ-20232] [data modyf: 06-07-2016 08:57]
[18] The concept for the development of a functional area illustrated by the case of the functional area of the oder communes / Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, 2016. Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management Vol. 8, iss. 3, 25--34, ISSN: 2080-9646, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: development concept, functional area, local development, regional policy, spatial policy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.1515/emj-2016-0021         Cytowania wg Scopus: 0 [25-01-2021]
[AWCZ-20479] [data modyf: 14-10-2016 10:01]
[19] Komunikacja marketingowa z młodymi konsumentami na rynku żywności / Anetta Barska, 2015. Handel Wewnętrzny, nr 2, 33--44, ISSN: 0438-5403, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Internet, komunikacja marketingowa, market for food, marketing communication, młody konsument, rynek żywności, young consumer
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19062] [data modyf: 24-08-2015 13:09]
[20] The role of Internet in marketing activities aimed at Gen Y consumers, based on selected regions of Poland, Czech Republic and Slovakia / Anetta Barska, Janusz Śnihur, 2015. Economic and Environmental Studies Vol. 15, no. 2, 189--209, ISSN: 1642-2597,
Słowa kluczowe: Czech Republic and Slovakia, Generation Y, Internet, Poland, e-commerce, marketing communication, social media, social networking
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19319] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[21] Attitudes of young consumers towards innovations on the food market / Anetta Barska, 2014. Management Vol. 18, no. 1, 419--431, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: consumer behaviour, diffusion of innovations, dyfuzja innowacji, innovations, innowacje, młody konsument, young consumer, zachowania konsumentów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18129] [data modyf: 20-08-2015 14:10]
[22] Innovations of the food products from the perspective of the gen Y consumers / Anetta Barska, Magdalena Wojciech, 2014. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, no. 13 (3), 17--27, ISSN: 1644-0757, , eISSN: 2450-4602, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Generation Y, analiza korespondencji, consumer, correspondence analysis, food market, generacja Y, innovations, innowacje, konsument, rynek żywności
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18579] [data modyf: 20-08-2015 12:38]
[23] Kryteria wyboru produktów żywnościowych przez młodych konsumentów z Polski, Czech i Słowacji / Anetta Barska, 2013. Problems of Agricultural Economics = Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, 113--121, ISSN: 0044-1600, , eISSN: 2392-3458,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17780] [data modyf: 20-08-2015 12:03]
[24] Online shopping in the opinion of young consumers / Anetta Barska, 2013. Management Vol. 17, no. 1, 347--358, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: e-commerse, e-strategia, e-strategy, handel zagraniczny, internet, młody konsument, young consumer
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.2478/manment-2013-0024
[AWCZ-17424] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[25] Merchandising actions in large retail chains / Anetta Barska, Mariola Michałowska, Janusz Śnihur, 2011. Management Vol. 15, no 2, 291--304, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16169] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[26] Private label of trade networks and consumers' opinions / Anetta Barska, Mariola Michałowska, Janusz Śnihur, 2011. Management Vol. 15, no 1, 213--223, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15849] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[27] A brand as a tool of creating a relationship with a customer / Anetta Barska, Janusz Śnihur, 2009. Management Vol. 13, no 2, 138--151, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14606] [data modyf: 20-04-2010 14:04]
[28] Mocne i słabe strony strategii marketingowych realizowanych przez przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego na przykładzie województwa lubuskiego / Anetta Barska, 2003. Management Vol. 7, no 2, 165--175, ISSN: 1429-9321, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11525] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Przemiany zachodzące w spożyciu mięsa i jego przetworów / Anetta Barska, 2002. Management Vol. 6, no 2, 281--289, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11511] [data modyf: 05-10-2007 14:17]
[30] Rola strategii marketingowej w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetworstwa mięsnego na przykładzie województwa lubuskiego / Anetta Barska, 2002. Problems of Agricultural Economics = Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6, 89--97, ISSN: 0044-1600, , eISSN: 2392-3458,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8898] [data modyf: 14-03-2011 09:17]
[31] Strategia produktu w przedsiębiorstwie przetwórstwa mięsnego (na przykładzie województwa lubuskiego) / Anetta Barska, 2001. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa R. 52, nr 5, 62--70, ISSN: 0860-6846, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4684] [data modyf: 29-04-2008 14:35]
[32] O strategii produktu w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsnego raz jeszcze / Anetta Barska, 2000. Management Vo. 4, no 2, 177--188, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11368] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Strategia produktu w zakładach przetwórstwa mięsnego / Anetta Barska, Krzysztof Nowosadko, 1999. Management Vol. 3, no 2, 217--225, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11387] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Nowe oblicze marketingu bezpośredniego / Anetta Barska, Krzysztof Nowosadko, 1998. Management, no 4, 174--182, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11443] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Problemy adaptacji marketingu w usługach / Anetta Barska, Krzysztof Nowosadko, 1997. Management, nr 2, 110--119, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11484] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Innowacje na rynku produktów żywnościowych z perspektywy polskich i czeskich konsumentów generacji Y / Anetta Barska // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego .- 2017, T. 17, z. 1, s. 7--18, ISSN: 2081-6960, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Generation Y consumer, consumer behavior, food product, globalizacja, globalization, innovation, innowacje, konsument generacji Y, produkt żywnościowy, zachowania konsumenta,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWI-10523] [data modyf: 14-06-2017 13:22]
[2] Zaufanie konsumentów generacji Y wobec handlu elektronicznego / Anetta Barska // W: Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014 .- 2014, Nr 2014, s. 368--385, ISSN: 1899-7988,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-10072] [data modyf: 14-03-2017 08:59]
[3] Stan i perspektywy rozwoju e-handlu w Polsce / Anetta Barska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu .- 2013, nr 776(31), s. 11--22, ISSN: 1509-0507, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: e-biznes, e-commerce, handel elektroniczny, internet, konsument, young consumer,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9729] [data modyf: 24-08-2015 14:42]
[4] Zakupy poprzez Internet a bezpieczeństwo konsumenta / Anetta Barska // W: Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu .- 2013, Nr 25, s. 167--178, ISSN: 1642-9613,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9773] [data modyf: 24-08-2015 14:53]
[5] Znaczenie Internetu w rozwoju marketingu szeptanego / Anetta Barska // W: Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu .- 2013, Nr 27, s. 191--204, ISSN: 1642-9613, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9879] [data modyf: 24-08-2015 14:58]
[6] Opinie konsumentów dotyczące powstawania nowych wielkopowierzchniowych sieci handlowych w województwie lubuskim w świetle przeprowadzonych badań / Anetta Barska, Mariola Michałowska, Janusz Śnihur // W: Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu .- 2012, Nr 24, s. 213--228, ISSN: 1642-9613, bibliogr. rys. tab. summ. .- ISSN 1642-9613
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9584] [data modyf: 05-06-2013 14:54]
[7] Marka w ekspansji na rynki zagraniczne / Anetta Barska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2011, Nr 660 (72), s. 143--154, ISSN: 1896-382X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9126] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Ocena jakości usług medycznych na przykładzie prywatnej placówki medycznej w Zielonej Górze / Anetta Barska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2010, nr 595 (55), s. 167--174, ISSN: 1896-382X, rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8746] [data modyf: 25-10-2010 17:39]
[9] Istota marki jako elementu przewagi konkurencyjnej i zachowania tożsamości / Anetta Barska, Janusz Śnihur // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług(nr 42) .- 2009, nr 559, s. 231--240, ISSN: 1896-382X, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8479] [data modyf: 04-11-2009 15:19]
[10] Od jakości do wartości - wpływ zachowań klientów na wartość firmy. Próba zdefiniowania problemu / Anetta Barska, Janusz Śnihur // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2008, nr 510, s. 333--346, ISSN: 1640-6818, rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-8241] [data modyf: 03-11-2008 14:23]
[11] Znaczenie badań satysfakcji i lojalności konsumentów / Anetta Barska, Janusz Śnihur // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2007, nr 473, s. 11--17, ISSN: 1640-6818, rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7962] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Merchandising jako przejaw aktywności marketingowej na przykładzie firmy Wrigley Sp. z o. o. / Anetta Barska, Janusz Śnihur // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2006, nr 438, s. 249--255, ISSN: 1640-6818, rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7523] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Strategia produktu na rynku Unii Europejskiej na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego z województwa lubuskiego / Anetta Barska // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2005, nr 1070, T.1, s. 30--37 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7128] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Kierunki rozwoju strategii marketingowej przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego w obliczu integracji z Unią Europejską / Anetta Barska // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2004, nr 1015, T. 1, s. 28--34 bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-6584] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Ocena strategii marketingowych realizowanych przez przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego na przykładzie województwa lubuskiego / Anetta Barska // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2003, nr 983, T. 1, s. 26--34 bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-6118] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Wybrane czynniki determinujące popyt na mięso i jego przetwory / Anetta Barska // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2002, nr 941, T. 1, s. 59--67 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-5657] [data modyf: 24-11-2010 14:43]
[17] Stan strategii promocji przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego na przykładzie województwa lubuskiego / Anetta Barska // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2001, nr 901, s. 21--27 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-3300] [data modyf: 24-11-2010 12:16]
[18] Analiza strategiczna przedsiębiorstwa "Novita" S.A. / Anetta Barska, Tomasz Kucharski // W: Manufacturing Management .- 1995, Vol. 2, no 4, s. 41--86 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6002] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Determinants of the Behavior of Polish Consumers in the Food Market, 2020. Anetta Barska // W: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) : Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Seville, Hiszpania [b. m.] : International Business Information Management Association (IBIMA), 2020, Part 6, s. 3698--3708, ISBN: 9780999855141
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 70)
[KONF-23663] [data modyf: 24-11-2020 09:14]
[70] [1]
[2] Innovativeness of the Services Sector of the European Union Countries - A Comparative Analysis Using Taxonomic Methods, 2019. Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa, Anetta Barska, Marianna Sinicakova // W: 34th International-Business-Information-Management-Association Conference - IBIMA 2019 : VISION 2025: Education excellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage. Madrid, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 13502--13514, ISBN: 9780999855133
Słowa kluczowe: Innovativeness, Services Sector, Taxonomic Methods

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)
[KONF-23736] [data modyf: 23-11-2020 09:17]
[20,21] [0,29]
[3] Innovativeness of the Services Sector of the European Union Countries - the Theoretical and Methodical Foundations, 2019. Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa, Anetta Barska, Marianna Sinicakova // W: 34th International-Business-Information-Management-Association Conference - IBIMA 2019 : VISION 2025: Education excellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage. Madrid, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 13761--13767, ISBN: 9780999855133
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)
[KONF-23737] [data modyf: 23-11-2020 09:20]
[20,21] [0,29]
[4] Promotional instruments for supporting entrepreneuship by local authorities on the example of Żagań town, 2018. Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas // W: Proceedings of the 2nd International Conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management - CITPM 2018. Częstochowa, Polska Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2018, Series: CITPM, No. 2, s. 55--62, ISBN: 9788365951120
Słowa kluczowe: entrepreneurship support, instruments for supporting entrepreneurship, municipal local government, promotion

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23226] [data modyf: 02-10-2018 12:18]
[0] [0]
[5] Rola handlu elektronicznego w krajach Grupy Wyszehradzkiej, 2018. Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, Marianna Siničáková // W: Gospodarka światowa - wolny handel czy protekcjonizm : IV międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018, s. 13--14, ISBN: 9788387193638
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23310] [data modyf: 07-12-2018 12:08]
[0] [0]
[6] Rola i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów Grupy Wyszehradzkiej, 2018. Marianna Siničáková, Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska // W: Gospodarka światowa - wolny handel czy protekcjonizm : IV międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018, s. 31--32, ISBN: 9788387193638
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23317] [data modyf: 07-12-2018 12:21]
[0] [0]
[7] Self-employment as a form of entrepreurship development in rural areas in Poland, 2018. Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska // W: Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems : International Scientific Days 2018. Nitra, Słowacja Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 1191--1205, ISBN: 9788075981806
Słowa kluczowe: Poland, development, entrepreneurship, rural areas, self-employment

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23346] [data modyf: 22-01-2019 09:55]
[0] [0]
[8] Strategic approach to investment attractiveness management of a commune, empirical study of the Świdnica commune, Poland, 2018. Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska // W: Proceedings of the 2nd International Conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management - CITPM 2018. Częstochowa, Polska Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2018, Series: CITPM, No. 2, s. 181--188, ISBN: 9788365951120
Słowa kluczowe: commune, investment activity, strategic management, strategic plan

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23227] [data modyf: 02-10-2018 12:29]
[0] [0]
[9] The Innovativeness of Food Companies in Poland, 2018. Anetta Barska, Janusz Śnihur // W: Current Problems of the Corporate Sector 2018 : International Scientific Conference. Bratislava, Słowacja Bratislava : Vydav. Ekonóm, 2018, s. 63--72, ISBN: 9788022545365
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23322] [data modyf: 12-12-2018 09:37]
[0] [0]
[10] Entrepreneurship development as a challenge to local goverment in the case of the functional area of the Oder Communes, 2017. Anetta Barska, Joanna Wyrwa, Janina Jędrzejczak-Gas // W: Current Problems of the Corporate Sector 2017 : international scientific conference. Handlová - Ráztočno, Słowacja Bratislava : Vydav. Ekonóm, 2017, s. 51--60, ISBN: 9788022544221
Słowa kluczowe: entrepreneurship, local government, regional policy, the functional area

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22817] [data modyf: 16-11-2017 15:18]
[0] [0]
[11] Functional areas as an expression of implementing a new paradigm of regional development. Case study Poland, 2017. Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, Marianna Siničáková // W: Central European Conference in Finance and Economics - CEFE 2017. Herl'any, Słowacja Košice : Technical University of Košice, 2017, s. 331--340, ISBN: 9788055329062
Słowa kluczowe: Case study, Functional areas, Regional development policy, Regional integrated development

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-23037] [data modyf: 13-02-2020 14:29]
[5] [0,33]
[12] Innovative activity of the enterprises in the service sector in Poland, 2017. Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa // W: Central European Conference in Finance and Economics - CEFE 2017. Herl'any, Słowacja Košice : Technical University of Košice, 2017, s. 57--69, ISBN: 9788055329062
Słowa kluczowe: Indicator analysis, Innovative activity, Poland, Secondary data, Service sector

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-23036] [data modyf: 13-02-2020 14:27]
[5] [0,33]
[13] Packaging as a Source of Information about Food Products, 2016. Joanna Wyrwa, Anetta Barska // W: 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management - EPPM. Białystok, Polska Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2017, Procedia Engineering, Vol. 182, s. 770--779, ISBN: 1877-7058
Słowa kluczowe: consumer, food product, information, packaging, survey

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.proeng.2017.03.199   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 16 [25-01-2021]
[KONF-22718] [data modyf: 18-09-2017 13:28]
[7,5] [0,5]
[14] Rola samorządu lokalnego w kształtowaniu rynku pracy Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich, 2017. Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa // W: Wyzwania współczesnego rynku pracy : III międzynarodowa konferencja naukowa : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017, s. 17, ISBN: 9788387193713
Słowa kluczowe: badania ankietowe, case study, labor market, local government, niedobór kadr, obszar funkcjonalny, rynek pracy, samorząd lokalny, studium przypadku, survey research, the functional area

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23268] [data modyf: 13-11-2018 14:34]
[0] [0]
[15] Samozatrudnienie jako forma rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i na Słowacji, 2017. Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, Marianna Siničáková // W: Wyzwania współczesnego rynku pracy : III międzynarodowa konferencja naukowa : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017, s. 33, ISBN: 9788387193713
Słowa kluczowe: entrepreneurship, labour market, przedsiębiorczość, rynek pracy, samozatrudnienie, samozatrudniony, self-employee, self-employment

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23270] [data modyf: 13-11-2018 14:39]
[0] [0]
[16] Senior as a Challenge for Innovative Enterprises, 2016. Anetta Barska, Janusz Śnihur // W: 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management - EPPM. Białystok, Polska Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2017, Procedia Engineering, Vol. 182, s. 58--65, ISBN: 1877-7058
Słowa kluczowe: demographic transformations, innovation, senior, silver economy

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.proeng.2017.03.115   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [25-01-2021]
[KONF-22719] [data modyf: 18-01-2018 13:15]
[7,5] [0,5]
[17] The factors of investment attractiveness in decision-making process of the enterprises - research results, 2017. Joanna Wyrwa, Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas // W: Current Problems of the Corporate Sector 2017 : international scientific conference. Handlová - Ráztočno, Słowacja Bratislava : Vydav. Ekonóm, 2017, s. 1133--1144, ISBN: 9788022544221
Słowa kluczowe: entrepreneurial intentions, professional counseling, vocational school students

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22818] [data modyf: 16-11-2017 15:12]
[0] [0]
[18] The impact of professional counseling on the level of entrepreneurial intentions of vocational school students, 2017. Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, Joanna Wyrwa // W: Current Problems of the Corporate Sector 2017 : international scientific conference. Handlová - Ráztočno, Słowacja Bratislava : Vydav. Ekonóm, 2017, s. 471--481, ISBN: 9788022544221
Słowa kluczowe: entrepreneurial intentions, professional counseling, vocational school students

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22819] [data modyf: 16-11-2017 15:10]
[0] [0]
[19] Rola samorządu lokalnego w aktywizowaniu przedsiębiorczości pozarolniczej na terenach wiejskich - studium przypadku gminy z województwa lubuskiego, 2016. Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa // W: Państwo a gospodarka : wyzwania współczesności : II międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016, s. 15, ISBN: 9788387193799
Słowa kluczowe: case study, entrepreneurship, gmina wiejska, local government, obszar wiejski, przedsiębiorczość, rural municipality, samorząd lokalny, studium przypadku

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23271] [data modyf: 14-11-2018 09:26]
[20] Innowacje w służbie srebrnej gospodarki, 2013. Anetta Barska, Janusz Śnihur // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych [Dokument elektroniczny] : IX kongres ekonomistów polskich. Warszawa, Polska Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 1--8, ISBN: 9788388700712
Słowa kluczowe: autumn of life, demografia, demography, innovation, innowacje, jesień życia, senior

Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21123] [data modyf: 04-09-2015 14:14]
[21] Opracowywanie nowych produktów w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsnego, 2001. Anetta Barska // W: Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku : Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Zakopane, Polska Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2001, s. 15--20
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10650] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Działania sponsoringowe w polskich przedsiębiorstwach, 2000. Anetta Barska, Krzysztof Nowosadko // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 241--251
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5863] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Logistyczne systemy dystrybucji w świetle działań marketingowych, 2000. Anetta Barska, Krzysztof Witkowski // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 295--305
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5870] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Marketingowe aspekty logistycznych systemów dystrybucji, 2000. Anetta Barska, Krzysztof Witkowski // W: 21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, Zarządzanie i Marketing, s. 128--135
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5886] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[25] Strategia marketingowa - moda czy warunek istnienia?, 1998. Anetta Barska, Krzysztof Nowosadko // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, T. 5 : Zarządzanie, s. 216--222
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7825] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Dlaczego Public Relations?, 1997. Anetta Barska, Krzysztof Nowosadko // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : II Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, s. 229--240
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15887] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] Joint Venture w świetle obowiązujących przepisów prawnych w Polsce, 1992. Anetta Barska, Paweł Orzeszko // W: 14. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1992, T. 5 : Ost-West Management, s. 44--49
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15438] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Gospodarka światowa - wolny handel czy protekcjonizm : IV międzynarodowa konferencja naukowa / (Red.) Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa, Jerzy Kaźmierczyk .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018, 39 s. .- ISBN: 9788387193638
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5774] [data modyf: 07-12-2018 12:11]
[2] Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze / (Red.) Bogdan Ślusarz, Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, Jerzy Kaźmierczyk, Joanna Wyrwa .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017, nr 6 .- ISSN: 2391-7830
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5612] [data modyf: 10-08-2017 09:43]
[3] 15-lecie Wydziału Ekonomii i Zarządzania / (Red.) Anetta Barska, Patrycja Łychmus, Jolanta Skierska, Tomasz Łagutko .- Zielona Góra : Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 101 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5767] [data modyf: 14-11-2018 10:03]
[4] Reklama wczoraj i dziś / (Red.) Anetta Barska .- Warszawa : Difin SA, 2016, 187 s. .- ISBN: 9788379309085
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5422] [data modyf: 22-02-2016 14:16]
[5] Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego / (Red.) Bogdan Ślusarz, Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, Joanna Wyrwa .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016, 220 s. .- ISSN: 2391-7830
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5563] [data modyf: 28-03-2017 14:10]
[6] Marketingowe uwarunkowania rozwoju organizacji / (Red.) Anetta Barska, Bogdan Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, 130 s. .- ISBN: 9788387193874
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5414] [data modyf: 04-08-2016 12:09]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Elementy oferty reklamowej / Anetta Barska .- - : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, 2013 ; 1--95s. Raport: Kurs e-learningowy ; http://www.kno.koweziu.edu.pl/moodle/login/index.php/ [dostęp: 19.11.2018]
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Elementy planu medialnego / Anetta Barska .- - : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, 2013 ; 1--66s. Raport: Kurs e-learningowy ; http://www.kno.koweziu.edu.pl/moodle/login/index.php/ [dostęp: 19.11.2018]
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Elementy sprzedaży reklamy / Anetta Barska .- - : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, 2013 ; 1--91s. Raport: Kurs e-learningowy ; http://www.kno.koweziu.edu.pl/moodle/login/index.php/ [dostęp: 19.11.2018]
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[4] SPINNET. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz przedsiębiorczości akademickiej na terenie województw wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego / Anetta Barska .- Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości : Wykonawca: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UZ, 2013 ; [46+53+19+23]s. Raport: Progr. Operac. Kapitał Ludzki ; Tematy: ABC planowanie, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej ; Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z administracja publiczną ; Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z przedsiębiorcami ; Zarządzanie zespołem.
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją / / red. nauk. W. Popławski, E. Skawińska .- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , 2012 (Rec.) Anetta Barska // Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu .- 2012, Nr 24, s. 287--289
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski