System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Waldemar Uździcki
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 56 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Badanie dokładności pomiarów na maszynach kolumnowych i portalowych 3D, Waldemar Uździcki, Zdzisław Wojciechowski
// W: Aktualne trendy i badania w inżynierii : monografia naukowa, 2020. / red. P. Bachman . T. 2, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 47--71, ISBN: 9788394151690
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21627] [data modyf: 04-08-2020 14:11]
[2] Awarie sieci podciśnieniowej, ciśnieniowa i grawitacyjno - tłocznej a bezpieczeństwo środowiska gruntowego, Waldemar Uździcki, Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny], 2016. / red. P. Bachman, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, s. 67--74, ISBN: 9788394151621 iibnp.uz.zgora.pl/problemy_inzynierii_bezpieczenstwa_i_nauk_o_pracy
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18031] [data modyf: 08-07-2016 11:38]
[3] Bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę w aspekcie zmienności ciśnienia, Waldemar Uździcki, Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Dariusz Kłonowski, Remigiusz Aksentowicz
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny], 2016. / red. P. Bachman, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, s. 75--83, ISBN: 9788394151621
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18032] [data modyf: 08-07-2016 11:38]
[4] Ocena fizycznych warunków pracy przy mechanicznej obróbce drewna, Waldemar Uździcki, Anita Hałoń
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny], 2016. / red. P. Bachman, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, s. 13--37, ISBN: 9788394151621
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18029] [data modyf: 08-07-2016 11:38]
[5] Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku listonosza, Mariola Tylawska, Waldemar Uździcki
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 4 [dokument elektroniczny], 2016. / red. nauk P. Bachman, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 20--41, ISBN: 9788394151638
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18818] [data modyf: 01-03-2017 11:52]
[6] Analiza bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę w aspekcie awaryjności sieci wodociągowej, Waldemar Uździcki, Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Bartosz Dębicki, Remigiusz Aksentowicz
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny], 2015. / red. nauk. P. Bachman . T. 2, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 39--46, ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17601] [data modyf: 17-02-2016 09:41]
[7] Badanie procesów pracy maszyn współpracujących z pneumatycznymi systemami odciągowymi pracującymi w warunkach zmiennych, Waldemar Uździcki, Ewa Ogiołda
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny], 2015. / red. nauk. P. Bachman . T. 2, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 75--85, ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17614] [data modyf: 17-02-2016 11:48]
[8] Wskaźniki efektywności energetycznej systemu technologiczno-pneumatycznego, Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny], 2015. / red. nauk. P. Bachman . T. 2, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 49--61, ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17611] [data modyf: 17-02-2016 11:44]
[9] Wykorzystanie programu Epanet do oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego w małych miejscowościach, Waldemar Uździcki, Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda, Michał Tesz
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny], 2015. / red. nauk. P. Bachman . T. 2, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 13--20, ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17599] [data modyf: 17-02-2016 09:36]
[10] Safety and hazard analysis present in flexible systems of extraction, Marek Rybakowski, Waldemar Uździcki
// W: Modern trends in ergonomics and occupational safety : selected problems : scientific monograph, 2013. / red. G. Dudarski, J. Martinka, M. Rybakowski, I. Turekova, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, s. 85--98, ISBN: 9788378420866
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15511] [data modyf: 02-09-2013 14:58]
[11] Wizualizacja wypadków drogowych w dydaktyce bezpieczeństwa pracy, Waldemar Uździcki
// W: Edukacja ergonomiczna : problemy i materiały, 2009. / red. J. Janiga, I. Nijaki, Żary : Wydaw. Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J. B. Solfy w Żarach, s. 33--36, ISBN: 9788360143087
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12353] [data modyf: 03-11-2010 12:02]
[12] Narzędzia do wizualizacji rekonstrukcji wypadków drogowych przez biegłych sądowych, Waldemar Uździcki
// W: Bezpieczeństwo na drogach - edukacja i diagnostyka kierujących pojazdami : monografia, 2007. / red. W. M. Horst, G. Dahlke, Poznań : Wydaw. Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, s. 175--181, ISBN: 9788360906002
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8919] [data modyf: 23-03-2007 12:34]
[13] Analiza porównawcza wybranych rozwiązań ogrzewania hali przemysłowej, Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki
// W: Promocja zdrowia w środowisku pracy, 2005. / red. E. Kowal, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--14, ISBN: 838971292X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7756] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Kształcenie rzeczoznawców samochodowych jako element rozwoju zawodowego, Waldemar Uździcki
// W: Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników, 2005. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 155--160, ISBN: 8374810106
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8034] [data modyf: 28-02-2006 09:21]
[15] Kształcenie nauczycieli eduakcji techniczno-informatycznej (na przykladzie technologii), Waldemar Uździcki
// W: Edukacja ogólnotechniczna na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa z okazji 70-lecia urodzin i 48-lecia pracy zawodowej prof. zw. dra hab. inż. Kazimierza Uździckiego, 2003. / red nauk. Maria Jakowicka, Kazimierz Uździcki, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 453--462, ISBN: 8373082905
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6115] [data modyf: 29-10-2003 17:19]
[16] Symulacja wypadku drogowego z udziałem pieszego, Waldemar Uździcki
// W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe, 2002. , Zielona Góra : Instytut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii, s. 47--53, ISBN: 8389044455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5110] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Uzyskiwanie uprawnień przez rzeczoznawców i biegłych techniki samochodowej, Waldemar Uździcki
// W: Rozwój zawodowy pracowników w warunkach przemian gospodarczych, 2002. / red. M. Frejman, B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, s. 249--253, ISBN: 8391199819
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5704] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Ocena efektywności kształcenia rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogowego, Waldemar Uździcki
// W: Problemy rozwoju zawodowego pracowników, 1998. , Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, s. 55--58, ISBN: 8390634899
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4151] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Pomiary parametrów pracy pneumatycznej instalacji odciągowej przy różnych wariantach sterowania / Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki, 2015. Pomiary, Automatyka, Robotyka R. 19, nr 1, 37--41, ISSN: 1427-9126, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, pneumatyczne instalacje odciągowe, prędkość przepływu powietrza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.14313/PAR_215/37
[AWCZ-19009] [data modyf: 24-08-2015 13:21]
[2] System pomiarowy i regulacji przepływu powietrza w zmiennych warunkach pracy pneumatycznej instalacji odciągowej / Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki, 2015. TTS Technika Transportu Szynowego, nr 12, 49--53, ISSN: 1232-3829, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19880] [data modyf: 02-03-2016 12:23]
[3] Budowa i przykładowe zastosowanie stanowiska pomiaru i rejestracji prądów i napięć w instalacjach trójfazowych / Waldemar Uździcki, Marcin Chciuk, Paweł Bachman, Remigiusz Aksentowicz, 2013. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 2, 525--529, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: moc, napięcie, pomiary, prąd, rejestracja, sieć trójfazowa, siła skrawania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17201] [data modyf: 24-09-2015 09:43]
[4] Improving the energy efficiency of pneumatic extraction systems by automating the process of air flow rate adjustment / Waldemar Uździcki, Remigiusz Aksentowicz, Paweł Bachman, Marcin Chciuk, Ján Pavlovkin, 2013. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 2, 417--421, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: air flow velocity, energy efficiency, feedback, pneumatic hood installation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17198] [data modyf: 24-09-2015 09:42]
[5] Efektywność energetyczna instalacji pneumatycznego odwiórowania i odpylania / Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki, 2010. Przemysł Drzewny, nr 11, 40--42, ISSN: 0373-9856, rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15243] [data modyf: 16-12-2010 14:28]
[6] Wstępne badania charakterystyki wiórów powstających przy mechanicznej obróbce drewna / Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki, 2009. Przemysł Drzewny, nr 2, 33--35, ISSN: 0373-9856, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13634] [data modyf: 10-06-2010 09:36]
[7] Pomiary parametrów eksploatacyjnych pneumatycznych instalacji wyciągowych / Remigiusz Aksentowicz, Waldemar Uździcki, 2006. Przemysł Drzewny, nr 7-8, 38--40, ISSN: 0373-9856, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12177] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Tendencje w projektowaniu elastycznych systemów pneumatycznego odwiórowania / Waldemar Uździcki, 2002. Przemysł Drzewny, nr 3, 18--20, ISSN: 0373-9856, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8684] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Zapotrzebowanie na ciepło w hali obróbki wstępnej w zakładzie meblarskim / Katarzyna Przybyła, Waldemar Uździcki, 1999. Przemysł Drzewny, nr 5, 34--36, ISSN: 0373-9856, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7830] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Zapobieganie pożarom i wybuchom w instalacjach odpylających przemysłu drzewnego / Ewa Ogiołda, Waldemar Uździcki, 1998. Przemysł Drzewny, nr 10, 7--10, ISSN: 0373-9856, bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7831] [data modyf: 15-01-2003 14:02]
[11] Zwalczanie zapylenia w przemyśle drzewnym (1) / Marzena Nadolna, Waldemar Uździcki, 1998. Przyjaciel przy pracy, nr 9, 12--13
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8311] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Zwalczanie zapylenia w przemyśle drzewnym (2) / Marzena Nadolna, Waldemar Uździcki, 1998. Przyjaciel przy pracy, nr 10, 12--13
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8312] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Badanie i pomiar czynników szkodliwych w środowisku pracy / Waldemar Uździcki, 1997. Przyjaciel przy pracy, nr 7-8, 34--35 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8313] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Problemy oceny oświetlenia stanowisk pracy / Ireneusz Bochno, Waldemar Uździcki, Krystyna Wasińska, 1997. Przyjaciel przy pracy, nr 4, 14--15 fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8314] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Przyjąć zalecenia normy! / Waldemar Uździcki, 1997. Przyjaciel przy pracy, nr 1, 27
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8315] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Energieeinsparung durch Anwendung von Absaugsystemen mit veränderlichem Luftverbrauch in der Holzindustrie / Waldemar Uździcki, 1992. Holz als Roh - und Werkstoff Vol. 50, 92--94 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-17191] [data modyf: 28-03-2013 11:35]
[17] Möglichkeiten der Berechnung von Absaugsystemem mit veränderlichten Luftverbrauch / Waldemar Uździcki, 1992. Holz als Roh - und Werkstoff Vol. 50, 92--94 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-17190] [data modyf: 28-03-2013 11:32]
[18] Zbiorniki wyrównawcze w instalacjach pneumatycznego odwiórowania / Waldemar Uździcki, 1989. Przemysł Drzewny, nr 7, 8--11, ISSN: 0373-9856, bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-17194] [data modyf: 28-03-2013 11:50]
[19] Energochłonność transportu pneumatycznego odpadów z pomieszczeń obróbki mechanicznej materiałów drzewnych / Witold Rybarczyk, Waldemar Uździcki, 1986. Przemysł Drzewny, nr 1, 12--13, ISSN: 0373-9856, bibliogr. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-17192] [data modyf: 28-03-2013 11:46]
[20] Wstępne ustalenia zasad projektowania energooszczędnych instalacji odwiórowania / Witold Rybarczyk, Waldemar Uździcki, 1986. Przemysł Drzewny, nr 2, 17--19, ISSN: 0373-9856, bibliogr. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-17193] [data modyf: 28-03-2013 11:48]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Badania eksploatacyjne instalacji odwiórowania / Waldemar Uździcki, Remigiusz Aksentowicz // W: Prace z Zakresu Nauk Rolniczych i Leśnych .- 2007, T. 101, s. 333--340 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8152] [data modyf: 26-05-2008 14:11]
[2] Diagnozowanie i optymalizacja parametrów eksploatacyjnych instalacji pneumatycznego odwiórowania / Waldemar Uździcki, Remigiusz Aksentowicz // W: Zastosowania Ergonomii .- 2005, nr 4, s. 63--71 bibliogr. rys. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7633] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Pomiary parametrów wentylacji na stanowiskach pracy i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - wymagania i normalizacja / Waldemar Uździcki // W: Problemy Higieny Pracy .- 2005, nr 13, s. 169--182 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6979] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Skuteczność działania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych / Waldemar Uździcki // W: Problemy Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska .- 2004, s. 111--124 bibliogr. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6688] [data modyf: 15-10-2004 10:01]
[5] Perspektywy rozwoju elastycznych systemów pneumatycznego odwiórowania / Waldemar Uździcki // W: Zastosowania Ergonomii .- 2002, nr 1-4, s. 189--193 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6115] [data modyf: 15-07-2003 13:55]
[6] Systematyka projektowania elastycznych systemów odwiórowania pracujących w warunkach zmiennych / Waldemar Uździcki // W: Zastosowania Ergonomii .- 2000, nr 1-2, s. 5--12 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5288] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Zagadnienia ekonomiczne w projektowaniu elastycznych systemów odwiórowania pracujących w warunkach zmiennych / Waldemar Uździcki // W: Zastosowania Ergonomii .- 1999, nr 2/3, s. 231--236 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5278] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Badania efektywnego wydatku energetycznego prowadzonych metodami : chronometrażowo-tabelaryczną i w oparciu o pomiar wentylacji płuc / Waldemar Uździcki, Ireneusz Bochno // W: Zastosowania Ergonomii .- 1997, nr 3, s. 85--92 bibliogr. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5331] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Kształcenie i doskonalenie rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogowego / Waldemar Uździcki // W: Zastosowania Ergonomii .- 1997, nr 2, s. 53--57 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5269] [data modyf: 22-01-2003 14:09]
[10] Problemy adaptacji środowiska świetlnego do psychofizycznych możliwości pracownika / Ireneusz Bochno, Krystyna Wasińska, Waldemar Uździcki // W: Zastosowania Ergonomii .- 1996, nr 4, s. 5--8
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5943] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Wybrane problemy pomiarów i oceny środowiska pracy w przemyśle / Krystyna Wasińska, Waldemar Uździcki // W: Zastosowania Ergonomii .- 1996, nr 4, s. 9--12
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5944] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Wstępna analiza środowisk termicznych w wybranych zakładach województwa zielonogórskiego w latach 1994-98 / Waldemar Uździcki, Ireneusz Bochno // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Technika .- 1991, z. 1, s. 151--157
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5436] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Control and supervision of flexible technical systems in the work environment, 2000. Waldemar Uździcki // W: Technology Education : International conference of scholars. Braunschweig, Niemcy Braunschweig : [brak wydawcy], 2000, s. [2] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14351] [data modyf: 14-03-2002 13:58]
[2] Kształtowanie parametrów mikroklimatu w hali mechanicznej obróbki drewna, 1998. Katarzyna Przybyła, Waldemar Uździcki // W: Ergonomiczne kształtowanie środowiska : XII Konferencja Naukowa : studia i materiały. Drzonków k. Zielonej Góry, Polska Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1998, s. 116--122
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6122] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Urządzenia wentylacyjne o zmiennym przepływie objętości powietrza, 1998. Marzena Nadolna, Waldemar Uździcki // W: Ergonomiczne kształtowanie środowiska : XII Konferencja Naukowa : studia i materiały. Drzonków k. Zielonej Góry, Polska Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1998, s. 101--109
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6102] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Zbiorniki na odpady ( silosy ) w instalacjach pneumatycznego odwiórowania, 1998. Ewa Ogiołda, Waldemar Uździcki // W: Ergonomiczne kształtowanie środowiska : XII Konferencja Naukowa : studia i materiały. Drzonków k. Zielonej Góry, Polska Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1998, s. 111--115
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6103] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Analiza zagrożeń występujących podczas eksploatacji instalacji odwiórowania pracujących w warunkach zmiennych, 1991. Waldemar Uździcki // W: Problemy projektowania i wdrażania z zakresu ergonomii i ochrony pracy : VI Konferencja Naukowa. Łagów Lubuski, Polska Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1991, s. 120--123
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17210] [data modyf: 27-06-2005 17:16]
[6] Projektowanie wspomagane komputerowo systemów pneumatycznego odwiórowania, 1988. Waldemar Uździcki // W: 10. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1988, T. 3 : Mechanika : Technika biomedyczna i biocybernetyczna, s. 73--77
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17203] [data modyf: 27-06-2005 14:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski