System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Eunika Baron-Polańczyk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: pedagogika (100 %)
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 196 pozycji bibliograficznych
40 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Reasons for using ICT by children and adolescents in their daily practice (research report), 2019. Eunika Baron-Polańczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 144 s. , ISBN: 9788378423935, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15302] [data modyf: 11-02-2020 08:58]
[100] [1]
[2] My i oni. Uczniowie wobec nowych trendów ICT, 2018. Eunika Baron-Polańczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 408 s. , ISBN: 9788378423706, bibliogr. il. tab. wykr. summ.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14975] [data modyf: 28-05-2019 14:50]
[100] [1]
[3] Photography as visualisation of students' leisure time, 2015. Eunika Baron-Polańczyk, Marta Czajkowska, Jacek Grotkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 124 s. , ISBN: 9788378422143, bibliogr. fot. rys. tab. wykr.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12873] [data modyf: 16-12-2015 09:49]
[4] The media literacy of children and young people, 2014. Božena Šupšáková, Ewa Musiał, Eunika Baron-Polańczyk, Bratislava : IRIS - Publishing House and Printing-Works, Ltd. 180 s. , ISBN: 9788089726028, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12152] [data modyf: 05-11-2015 18:03]
[5] Chmura czy silos? : nauczyciele wobec nowych trendów ICT, 2011. Eunika Baron-Polańczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 365 s. , ISBN: 9788374814652, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10925] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum : raport z badań, 2007. Eunika Baron-Polańczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 253 s. , ISBN: 9788374811248, bibliogr. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8190] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Multimedialne materiały dydaktyczne : projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej, 2006. Eunika Baron-Polańczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 269 s. , ISBN: 8374810505, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7730] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Using ICT methods and tools in the opinions of children and adolescence, Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources - KEGA Edition, 2019. / ed. Eunika Baron-Polańczyk . Vol. 14, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 11--24, ISBN: 9788378424116
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21409] [data modyf: 08-04-2020 11:38]
[20] [1]
[2] A computerized tool for education and training on ergonomic risk evaluation, Andrzej Lasota, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 2018. , Warszawa : De Gruyter Poland - Sciendo (MAPE 2018 Vol. 1, iss. 1), s. 759--765, ISBN: 9788365265258
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.2478/mape-2018-0096   (pkt: 20)
[WZCZ-21069] [data modyf: 19-09-2019 08:54]
[14,2] [0,71]
[3] Bezpieczna praca a szkolenia BHP - na przykładzie pracowników robotniczych firmy produkującej wełnę mineralną, Eunika Baron-Polańczyk, Agata Reimann
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.5, 2018. / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, s. 103--117, ISBN: 9788395061301
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20483] [data modyf: 29-05-2019 13:41]
[14,2] [0,71]
[4] Bezpieczna praca a szkolenia BHP - na przykładzie pracowników robotniczych Państwowej Straży Pożanej, Eunika Baron-Polańczyk, Gabriela Jaskuła
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.5, 2018. / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, s. 87--101, ISBN: 9788395061301
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20482] [data modyf: 29-05-2019 13:41]
[14,2] [0,71]
[5] The scope of implementation of new ICT trends in the opinion of children and adolescents, Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources, 2018. / ed. Eunika Baron-Polańczyk . vol. 12, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 27--36, ISBN: 978838423645
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20833] [data modyf: 04-06-2019 11:47]
[20] [1]
[6] Bezpieczeństwo pracy - szkolenia pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych (na przykładzie firmy produkującej włókninę), Aneta Zbytniewska, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe, 2016. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska . T. 3, Zielona Góra : Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego ; IETI Uniwersytet Zielonogórski, s. 97--118, ISBN: 9788394231378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18602] [data modyf: 20-01-2017 14:25]
[7] Bezpieczeństwo pracy - szkolenia pracowników na stanowiskach robotniczych (na przykładzie fabryki maszyn i urządzeń gastronomicznych), Anna Zadrapa, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe, 2016. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska . T. 3, Zielona Góra : Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego ; IETI Uniwersytet Zielonogórski, s. 73--96, ISBN: 9788394231378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18601] [data modyf: 20-01-2017 14:22]
[8] Centrum informacji i planowania kariery zawodowej - analiza wsparcia lokalnego w perspektywie teoretyczno-praktycznej, Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska
// W: Społeczności lokalne w 25-leciu odrodzonej samorządności - perspektywa interdyscyplinarna, 2016. / red. nauk. M. Adamczyk, W. Olszewski, Polkowice : Wydaw. Uczelni Jana Wyżykowskiego, s. 95--112, ISBN: 9788361234050
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18484] [data modyf: 09-12-2016 14:01]
[9] ICT in educational design - processes, materials, resources, theoretical bases, Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources, 2016. / sc. ed. E. Baron-Polańczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego(Vol. 11), s. 9--36, ISBN: 9788378422600
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18267] [data modyf: 14-10-2016 09:57]
[10] ICT in educational design - processes, materials, resources. Theoretical bases, Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources - Visegrad edition, 2016. / sc. ed. E. Baron-Polańczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego(Vol. 9), s. 9--36, ISBN: 9788378422587
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18104] [data modyf: 02-09-2016 11:14]
[11] ICT in educational design - processes, materials, resources. Theoretical bases, Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources, 2016. / sc. ed. E. Baron-Polańczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego(Vol. 10), s. 9--36, ISBN: 9788378422594
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18108] [data modyf: 02-09-2016 11:55]
[12] Explanation of ICT-enhanced learning in the context socio-cultural constructivism. Introduction, Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources, 2015. / sci. ed. E. Baron Polańczyk . Vol. 7, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--15, ISBN: 9788378422037
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17114] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[13] Explanation of ICT-enhanced learning in the context socio-cultural constructivism. Introduction, Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources, 2015. / sci. ed. E. Baron-Polańczyk . Vol. 8, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--15, ISBN: 9788378422044
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17116] [data modyf: 14-10-2016 11:57]
[14] Lubuski Pakt na Rzecz Zatrudnienia stymulatorem rozwoju lokalnego rynku pracy, Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska
// W: Społeczności lokalne jako "miejsca" zmian. Teoria i praktyka, 2015. / red. nauk. M. Adamczyk, W. Olszewski, Polkowice : Wydaw. Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, s. 221--237, ISBN: 9788361234050
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17435] [data modyf: 07-12-2015 15:53]
[15] Osiągnięcia i niepowodzenia nauczycieli w obszarze wykorzystywania ICT (raport z badań), Eunika Baron-Polańczyk
// W: Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, 2015. / red. nauk. D. Siemieniecka, Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 207--238, ISBN: 9788323133872
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16946] [data modyf: 27-08-2015 12:26]
[16] Szkolenia a całożyciowy rozwój ogólny i zawodowy człowieka, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe, 2015. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska . T. 2, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 25--35, ISBN: 9788393228096
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16939] [data modyf: 27-08-2015 12:09]
[17] Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych (na przykładzie Zespołu Szkół nr 1 w Szprotawie), Anna Kuc, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe, 2015. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska . T. 2, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 153--176, ISBN: 9788393228096
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16944] [data modyf: 27-08-2015 12:09]
[18] Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników na stanowiskach robotniczych (na przykładzie lubuskiej firmy produkującej części z blach dla przemysłu samochodowego), Hanna Konieczna, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe, 2015. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska . T. 2, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 177--199, ISBN: 9788393228096
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16945] [data modyf: 27-08-2015 12:09]
[19] Teachers' training and self-education in the field of ICT (in the light of own research), Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources, 2015. / sci. ed. E. Baron Polańczyk . Vol. 7, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 17--37, ISBN: 9788378422037
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17115] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[20] Teachers' Trust Towards Forms and Techniques of Education and Self-education in ICT (reserch report), Eunika Baron-Polańczyk
// W: Contexts of Trust in ICT-Aided Educational Interactions, 2015. / ed. E. Perzycka, Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 195--207, ISBN: 9788379720354
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17479] [data modyf: 13-01-2016 10:23]
[21] ICT - a valuable cognitive tool. Introduction, Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources, 2014. / sci. ed. E. Baron-Polańczyk . Vol. 6, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--14, ISBN: 9788378421542
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16304] [data modyf: 14-10-2016 11:59]
[22] ICT - a valuable cognitive tool. Introduction, Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources, 2014. / sci. ed. E. Baron-Polańczyk . Vol. 5, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--14, ISBN: 9788378421535
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16305] [data modyf: 26-08-2015 14:10]
[23] Projektowanie - przejaw celowej i kreatywnej działalności edukacyjnej w erze ICT, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe, 2014. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska . T. 1, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 37--48, ISBN: 9788393228089
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16665] [data modyf: 27-08-2015 12:09]
[24] Reasons for the use and non-use of ICT in teachers' professional practice (in the light of own research), Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources, 2014. / sci. ed. E. Baron-Polańczyk . Vol. 5, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 15--55, ISBN: 9788378421535
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16366] [data modyf: 26-08-2015 14:10]
[25] Fotografia jako medium wizualizacji czasu wolnego i poznania zainteresowań studentów (raport z badań), Eunika Baron-Polańczyk
// W: Czas wolny i zainteresowania studentów w fotografii, 2013. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 161--224, ISBN: 9788378420460
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15284] [data modyf: 26-08-2015 13:55]
[26] Partnerstwo lokalne na rzecz poradnictwa zawodowego w województwie lubuskim - teoria i praktyka, Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska
// W: Praca i rozwój zawodowy w warunkach współczesnych przemian, 2013. / red. nauk. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, s. 105--115, ISBN: 9788393228034
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15880] [data modyf: 27-08-2015 09:02]
[27] Teachers' information competence towards their implementation of ICT methods and tools: correlation relationship and differentiating factors, Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources, 2013. / sci. ed. E. Baron-Polańczyk . Vol. 3, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 15--37, ISBN: 9788378421115
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15752] [data modyf: 17-08-2015 14:14]
[28] The process of designing - computer-aided education: introduction, Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources, 2013. / sci. ed. E. Baron-Polańczyk . Vol. 3, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--14, ISBN: 9788378421115
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15751] [data modyf: 17-08-2015 14:13]
[29] The process of designing - computer-aided education: introduction, Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources, 2013. / sci. ed. E. Baron-Polańczyk . Vol. 4, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--14, ISBN: 9788378421122
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15753] [data modyf: 14-10-2016 12:01]
[30] Wspieranie nauczycieli w stosowaniu ICT wobec ich oczekiwań (raport z badań), Eunika Baron-Polańczyk
// W: Problemy rozwoju człowieka : teoria i praktyka edukacyjna, 2013. / red. nauk. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska, Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, s. 85--99, ISBN: 9788393228027
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15827] [data modyf: 27-08-2015 09:23]
[31] Designing in computer-aided didactic activity, Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources, 2012. / ed. by E. Baron-Polańczyk . Vol. 1, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 13--36, ISBN: 9788374814799
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14469] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[32] ICT and the future of creative education. Introduction, Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources, 2012. / ed. by E. Baron-Polańczyk . Vol. 1, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--11, ISBN: 9788374814799
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15698] [data modyf: 10-12-2013 14:04]
[33] ICT and the future of creative education. Introduction, Eunika Baron-Polańczyk
// W: ICT in educational design : processes, materials, resources, 2012. / ed. by E. Baron-Polańczyk . Vol. 2, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--11, ISBN: 9788374814805
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15699] [data modyf: 10-12-2013 14:06]
[34] Model kompetencji informacyjnych w zakresie wykorzystania ICT, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Nowe media w edukacji, 2012. / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 166--183, ISBN: 9788377803271
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14526] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[35] The state and directions of the development of it competence in technology and it teachers in Poland, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Art & media in education 2012 : new challenges and opportunities, 2012. / red. B. Šupšáková, Bratislava : Vydav. IRIS, s. 133--149, ISBN: 9788089238620
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14460] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[36] Związek pomiędzy kompetencjami informacyjnymi nauczycieli a wykorzystywaniem ICT w praktyce edukacyjnej, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, 2012. / red. nauk. B. Siemieniecki, Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 387--410, ISBN: 9788323129875
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15254] [data modyf: 17-04-2013 09:37]
[37] Projekowanie w działalności dydaktycznej wspomaganej komputerowo, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Projektowanie w komputerowym wspomaganiu procesu dydaktycznego, 2011. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 13--38, ISBN: 9788374814256
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13758] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[38] Z badań nad mediami edukacyjnymi w nauczaniu techniki i informatyki, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Technologie informacyjno-komunikacyjne w pocesie kształcenia, 2011. / praca zbiorowa pod red. Jacka Jędryczkowskiego, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 73--80, ISBN: 9788392977308
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12762] [data modyf: 10-03-2011 11:25]
[39] Educational media in teaching technology and IT (research report), Eunika Baron-Polańczyk
// W: Towards a better school (international perspectives), 2010. / ed. by E. Perzycka, Boise : Educational Research Consulting, s. 43--58, ISBN: 9780975872376
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12658] [data modyf: 14-02-2011 09:57]
[40] Metodyka zarządzania projektami w edukacji, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Dydaktyczna użyteczność komputerów, 2010. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 35--55, ISBN: 9788374813853
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12586] [data modyf: 24-01-2011 14:40]
[41] Przygotowanie zawodowe nauczycieli do realizacji zajęć technicznych i komputerowych, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Pedagogika pracy w perspektywie dyskursu o przyszłości, 2010. / red. R. Gerlach, Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 275--285, ISBN: 9788370967734
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12415] [data modyf: 26-11-2010 11:40]
[42] Cyfrowe narzędzia medialne a przemiany w edukacji informatycznej i informacyjnej, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Edukacja informacyjna : neomedia w społeczeństwie wiedzy, 2009. / red. nauk. K. Wenta, E. Perzycka, Szczecin : PPH ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, sp. j., s. 121--127, ISBN: 9788375181807
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11449] [data modyf: 06-11-2009 12:19]
[43] Dydaktyczna użyteczność komputerów, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Komputerowe wspomaganie dydaktyki, 2009. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 9--25, ISBN: 9788374812689
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11326] [data modyf: 07-10-2009 10:07]
[44] Edukacja informatyczna i technologie informacyjne w kształceniu ustawicznym, Bogusław Pietrulewicz, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Edukacja informatyczna w aktywizacji dorosłych na wsi, 2008. / red. nauk. H. Bednarczyk, T. Kupidura, Radom : Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy (Biblioteka Pedagogiki Pracy 180), s. 51--60, ISBN: 9788372046963
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10295] [data modyf: 18-07-2008 14:02]
[45] Kompetencje nauczycieli techniki i informatyki w zakresie projektowania i wykorzystywania multimedialnych dokumentów prezentacyjnych, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwarunkowania, 2008. / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 261--271, ISBN: 9788374811828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10731] [data modyf: 07-01-2009 13:14]
[46] Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w sferze etyczno-prawnej (doniesienie z badań), Eunika Baron-Polańczyk
// W: Edukacja bez granic - mimo barier : przestrzeń tworzenia, 2008. / red. P. Bury, D. Czajkowska-Ziobrowska . T. 1, Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa (Edukacja XXI Wieku 13), s. 357--364, ISBN: 9788361304005
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10058] [data modyf: 23-04-2008 13:40]
[47] Komputerowe wspomaganie dydaktyki a teoria kognitywistyczno-konstruktywistyczna, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji, 2008. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, s. 151--159, ISBN: 9788374812990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10915] [data modyf: 25-02-2009 10:48]
[48] Miejsce i rola projektowania w działalności technicznej nauczyciela, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Technika - informatyka - edukacja : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej, 2008. / red. W. Furmanek . T. 9, Rzeszów : Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 126--134, ISBN: 9788375860061
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10635] [data modyf: 04-12-2008 10:27]
[49] Nowe trendy we wspieraniu obsługi systemów informatycznych przez osoby z dysfunkcjami, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe = People with disabilities on the present labour market. Vocational preparation, 2008. / oprac. zbiorowe pod red.: Bogusława Pietrulewicza, Marii Agnieszki Paszkowicz, Heleny Ochonczenko, Zielona Góra : Fundacja Wydawnicza"JM", Uniwersytet Zielonogórski, s. 211--221, ISBN: 9788392442912
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10655] [data modyf: 08-12-2008 16:49]
[50] Związek korelacyjny pomiędzy kompetencjami informacyjnymi a działaniami nauczycieli na rzecz projektowania i wykorzystywania materiałów dydaktycznych w świetle badań własnych, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia, 2008. / red. R. Gerlach, A. Kulpa-Puczyńska, R. Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 114--126, ISBN: 9788370966560
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10057] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[51] Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w obszarze optymalizacji ekonomicznej - komunikat z badań, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Technika - informatyka - edukacja : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji informatycznej, 2007. / red. W. Walat . T. 8, Rzeszów : Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 187--195, ISBN: 9788388845918
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9465] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w obszarze technologii internetowych - komunikat z badań, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Edukacja informacyjna : neomedia w dydaktyce i działaniach wychowaczo - opiekuńczych, 2007. / red. nauk. K. Wenta, E. Perzycka, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, s. 85--95, ISBN: 9788375180558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9553] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w sferze dydaktyki nauczania przedmiotowego - doniesienie z badań, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Edukacja techniczna i informatyczna : przygotowanie zawodowe - kwalifikacje - rynek pracy, 2007. / red. M. Kajdasz-Aouil, A. M. Michalski, E. Podoska-Filipowicz, Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 247--262, ISBN: 9788370966423
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9767] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w zakresie dokształcania się i samokształcenia - raport z badań, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Pedagogika informacyjna : media w kształceniu ustawicznym, 2007. / red. nauk. E. Perzycka, A. Stachura, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, s. 551--563, ISBN: 9788375180541
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9540] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Kompetencje projektownia i wykorzystywania multimedialych materiałów dydaktycznych w zakresie oprogramowania - komunikat z badań, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Edukacja w społeczeństwie "ryzyka" : bezpieczeństwo jako wartość, 2007. / red. M. Gwoździcka-Piotrowska, J. Wołejszo, A. Zduniak . T. 3, Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa (Edukacja XXI Wieku 12), s. 527--535, ISBN: 9788392290971
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9033] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Multimedialne materiały prezentacyjne w dydaktyce techniki i informatyki, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Z problematyki edukacji nauczycielskiej studentów edukacji techniczno - informatycznej**, 2007. / pod red. Mirosława Frejmana, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 65--75, ISBN: 9788392526100
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9061] [data modyf: 28-01-2008 16:33]
[57] Wyposażenie szkół w multimedialne materiały dydaktyczne do techniki i informatyki - komunikat z badań, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Diagnoza i ewaluacja w przemianach edukacyjnych, 2007. / red. K. Wenta, E. Perzycka, Szczecin : Oficyna Wydaw. CDiDN, s. 306--315, ISBN: 9788389882813
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9714] [data modyf: 29-01-2008 12:13]
[58] Infrastruktura teleinformatyczna szkół podstawowych i gimnazjalnych - konfiguracje sprzętowe komputerów. Raport z badań, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Edukacja informacyjna : komputer, Internet i multimedia w domu, szkole i w pracy, 2006. / red. K. Wenta, E. Perzycka, Szczecin : Oficyna Wydaw. CDiDN, s. 321--327, ISBN: 8389882418
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8627] [data modyf: 23-11-2006 12:03]
[59] Infrastruktura teleinformatyczna szkół podstawowych i gimnazjalnych - oprogramowanie komputerów. Raport z badań, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Edukacja informacyjna : komputer, Internet i multimedia w domu, szkole i w pracy, 2006. / red. K. Wenta, E. Perzycka, Szczecin : Oficyna Wydaw. CDiDN, s. 328--333, ISBN: 8389882418
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8633] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w obszarze sprzętu teleinformatycznego - komunikat z badań, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Technika - informatyka - edukacja : teoretyczne i praktyczne podstawy edukacji informatycznej, 2006. / red. W. Walat . T. 6, Rzeszów : Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 133--139, ISBN: 8388845705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8600] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Wymagania stawiane nauczycielom a projektowanie i wykorzystywanie multimedialnych materiałów dydaktycznych, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Nauczyciel jutra, 2006. / red. E. Perzycka, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 239--257, ISBN: 8374413816
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8503] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Kompetencje informacyjne w zakresie wykorzystywania i projektowania multimedialnych materiałów dydaktycznych w diagnozie edukacyjnej, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych, 2005. / red. K. Wenta, E. Perzycka, Szczecin : Oficyna Wydaw. CDiDN, s. 275--279, ISBN: 8389882507
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7851] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Multimedialne produkty edukacyjne do techniki i informatyki w ofercie polskich producentów i dystrybutorów branży IT, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Możliwości doskonalenia procesu kształcenia - wybrane zagadnienia, 2005. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 103--113, ISBN: 8374810114
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8045] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Aspekt prawny i ekonomiczny projektowania multimedialnych materiałów dydaktycznych w edukacji techniczno-informatycznej, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania zakładów pracy, 2003. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ, s. 27--32, ISBN: 8391199894
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6351] [data modyf: 16-02-2004 16:56]
[65] Multimedialne materiały dydaktyczne - projektowanie i wykorzystanie w zdalnym doskonaleniu zawodowym nauczycieli, Eunika Baron-Polańczyk
// W: Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników, 2002. / red. S. D. Frejman, B. Pietrulewicz, Zielona Góra : [B.w.], s. 291--297, ISBN: 839119886X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5687] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Boty, trolle i fake news - uważaj, kto cię uczy! / Eunika Baron-Polańczyk, 2019. Edukacja - Technika - Informatyka, nr 2, 218--226, ISSN: 2080-9069, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ICT, education, edukacja, fake news, fałszywe wiadomości, information manipulation, manipulowanie informacją
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15584/eti.2019.2.32
[AWCZ-24428] [data modyf: 14-10-2019 11:54]
[5] [1]
[2] Hybrydowe metody kształcenia na przykładzie zrealizowanych projektów / Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska, 2019. Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne, nr 3, 191--204, ISSN: 2544-5545, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Kolb's cycle, STEAM, blended learning, computational thinking, cykl Kolba, educational projects, edukacja mieszana, experience based learning, myślenie komputacyjne, projekty edukacyjne, uczenie się przez doświadczenie
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24647] [data modyf: 28-11-2019 12:16]
[2,5] [0,5]
[3] Sources of Pupils' ICT Knowledge and Skills - Differentiating Factors / Eunika Baron-Polańczyk, 2019. The New Educational Review Vol. 56, no. 2, 29--40, ISSN: 1732-6729, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ICT in education, diagnostic and correlative research, differentiating factors, information sources, knowledge building
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.15804/tner.2019.56.2.02         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-24294] [data modyf: 10-10-2019 12:27]
[20] [1]
[4] Algorytmy vs prawo - uważaj, jak się uczysz! / Eunika Baron-Polańczyk, 2018. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 2, 127--135, ISSN: 1507-6563,
Słowa kluczowe: ICT, education, edukacja, manipulation of information, manipulowanie informacją, profiling personality, profilowanie osobowości, sources of knowledge, źródła wiedzy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23600] [data modyf: 30-01-2019 11:10]
[14] [1]
[5] Od "rynku pracodawcy" do "rynku pracownika" - zawody deficytowe w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym / Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska, 2018. Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne, nr 2, 199--208, ISSN: 2544-5545, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: deficit professions, employer market, labor market, rynek pracodawcy, rynek pracownika, rynek pracy, zawody deficytowe
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23420] [data modyf: 12-12-2018 11:19]
[2,5] [0,5]
[6] Przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych w hierarchii ważności działań dzieci i młodzieży w świecie ICT - w opini uczniów i nauczycieli (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk, 2018. Ruch Pedagogiczny, nr 2, 55--71, ISSN: 0483-4992, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: badania diagnostyczno-korelacyjne, kompetencje informacyjne uczniów, pedagogika medialna, wykorzystywanie metod i narzędzi ICT, zajęcia lekcyjne/prace domowe
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-23972] [data modyf: 29-03-2019 11:21]
[10] [1]
[7] Uczeń epoki konektywizmu na rynku pracy - jak go zmieni? / Eunika Baron-Polańczyk, 2018. Problemy Profesjologii, nr 1, 75--84, ISSN: 1895-197X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: konektywizm, konsument, rynek pracy, uczeń
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23109] [data modyf: 26-09-2018 14:13]
[11] [1]
[8] "Barometr zawodów" - prognozy zapotrzebowania na rynku pracy / Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska, 2017. Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne, nr 1, 133--144, ISSN: 2544-5545,
Słowa kluczowe: "Barometr zawodów", rynek pracy, zawody deficytowe, zrównoważone, nadwyżkowe, zawód
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22027] [data modyf: 29-11-2017 10:44]
[2,5] [0,5]
[9] "Poradnictwo zawodowe w województwie lubuskim z perspektywy pracowników wybranych instytucji" projekt realizowany w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz poradnictwa zawodowego / Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska, 2017. Szkoła - Zawód - Praca, nr 13, 112--124, ISSN: 2082-6087, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Lubuski Pakt na Rzecz Zatrudnienia, Partnerstwo lokalne na rzecz poradnictwa zawodowego, poradnictwo zawodowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21945] [data modyf: 10-11-2017 11:27]
[3] [0,5]
[10] Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Kongresu Profesjologicznego - PROFERG 2017 / Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska, 2017. Problemy Profesjologii, nr 2, 203--205, ISSN: 1895-197X,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22429] [data modyf: 23-02-2018 11:42]
[0] [0]
[11] Wytwory techniki a budowanie wiedzy w środowisku sieciowym / Eunika Baron-Polańczyk, 2017. Edukacja - Technika - Informatyka, nr 4, 303--308, ISSN: 2080-9069, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ICT (Information and Communications Technology), ICT (technologia informacyjno-komunikacyjna), budowanie wiedzy, knowledge building, network environment, products of technology, wytwory techniki, środowisko sieciowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.15584/eti.2017.4.40
[AWCZ-22489] [data modyf: 13-03-2018 09:40]
[9] [1]
[12] Zainteresowania studentów edukacji technicznej i informatycznej (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk, 2017. Technika a Vzdelávanie Vol. 6, no. 1, 19--22, ISSN: 1338-9742, , eISSN: 1339-9888, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: badania diagnostyczne, czas wolny, diagnostic research, interests, rozwój studentów, the development of students, zainteresowania
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22421] [data modyf: 22-02-2018 17:02]
[5] [1]
[13] "ICT in educational design. Processes, materials, resources" ? summary of the first stage of the international research project / Eunika Baron-Polańczyk, 2016. Cognitive Science - New Media - Education, nr 1, 81--90, ISSN: 2543-506X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: computer-aided education, creative didactic activity, design process, research project
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: http://dx.doi.org/10.12775/CSNME.2016.005
[AWCZ-21371] [data modyf: 18-05-2017 09:37]
[14] Model kontinuum środowiska edukacyjnego nauczycieli (chmura-silos) / Eunika Baron-Polańczyk, 2016. Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja Vol. 19, nr 2 (74), 125--138, ISSN: 1505-8808, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: ICT, chmura - silos, kompetencje informacyjne nauczycieli, model środowiska edukacyjnego
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20566] [data modyf: 08-11-2016 09:14]
[15] Zainteresowania i formy spędzania czasu wolnego przez studentów - czynniki różnicujące / Eunika Baron-Polańczyk, 2016. Problemy Profesjologii, nr 1, 95--110, ISSN: 1895-197X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: badania diagnostyczne, czas wolny, diagnostic research, interests, leisure, rozwój studentów, the development of students, zainteresowania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20351] [data modyf: 14-09-2016 08:31]
[16] Hierarchia ważności działań nauczycieli w wybranych obszarach ICT (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk, 2015. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 1, 103--116, ISSN: 1507-6563, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ICT methods and tools using, badania diagnostyczno-korelacyjne, diagnostic - correlation research, information competences of teachers, kompetencje informacyjne nauczycieli, wykorzystywanie metod i narzędzi ICT
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19102] [data modyf: 24-08-2015 13:15]
[17] ICT - kulturowo wartościowe narzędzie kognitywne (w kontekście konstruktywizmu społeczno-kulturowego) / Eunika Baron-Polańczyk, 2015. Edukacja - Technika - Informatyka, nr 3, 33--41, ISSN: 2080-9069, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: technologia informacyjno-komunikacyjne, teoria poznania rozproszonego, teoria poznania sytuacyjnego, uczenie się
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19367] [data modyf: 27-09-2018 14:34]
[18] III Międzynarodowy Kongres Profesjologiczny "Profesjologia i ergonomia w kontekście nauk o pracy" PROFERG 2015, Zielona Góra, 22-23.06.2015 / Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska, 2015. Szkoła - Zawód - Praca, nr 9, 143--146, ISSN: 2082-6087,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20318] [data modyf: 02-09-2016 08:47]
[19] Nauczyciele wobec nowych trendów ICT (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk, 2015. Ruch Pedagogiczny, nr 1, 81--95, ISSN: 0483-4992, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: badania diagnostyczno-korelacyjne, diagnostics and correlative research, kompetencje informacyjne nauczyciela, media pedagogy, pedagogika medialna, teachers' information competence, wykorzystywanie metod i narzędzi ICT, ytilisation of ICT methods and tools
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18940] [data modyf: 24-08-2015 13:23]
[20] Powody niestosowania ICT w praktyce zawodowej - w opinii nauczycieli / Eunika Baron-Polańczyk, 2015. Problemy Profesjologii, nr 1, 103--113, ISSN: 1895-197X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: badania diagnostyczno-korelacyjne, diagnostic and correlative research, kompetencje informacyjne nauczycieli, powody niestosowania ICT, reasons for non-use of ICT, teachers' information competences, using of ICT methods and tools, wykorzystywanie metod i narzędzi ICT
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19496] [data modyf: 05-11-2015 17:48]
[21] Preferowane przez nauczycieli formy i techniki kształcenia i samokształcenia w zakresie ICT ( raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk, 2015. General and Professional Education, no. 1, 8--16, ISSN: 2084-1469, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: diagnostic research, education, self-education, teachers IT competence, use of ICT methods, use of ICT tools
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19074] [data modyf: 28-07-2015 12:54]
[22] Sprawozdanie z III Międzynarodowego Kongfesu Profesjologicznego - PROFERG 2015 / Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska, 2015. Problemy Profesjologii, nr 2, 189--191, ISSN: 1895-197X,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19704] [data modyf: 07-03-2017 15:09]
[23] Motives of ICT use in teachers' professional practice (research report) / Eunika Baron-Polańczyk, 2014. Technika a Vzdelávanie R. 3, č. 2, 56--58, ISSN: 1338-9742, , eISSN: 1339-9888, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: diagnostic and correlative research, reasons for use of ICT, teachers' IT competence, use of ICT methods and tools
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19514] [data modyf: 13-11-2015 17:12]
[24] Motywy stosowania ICT w praktyce zawodowej nauczycieli (doniesienia z badań) / Eunika Baron-Polańczyk, 2014. Przegląd Pedagogiczny, nr 2, 179--200, ISSN: 1897-6557, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: badanie diagnostyczno-korelacyjne, kompetencje informacyjne nauczycieli, motywy stosowania iCT, pedagogika medialna, wykorzystywanie metod i narzędzi ICT
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19231] [data modyf: 31-08-2015 10:02]
[25] The model of the continuum of teachers' learning environment a cloud or a silo? / Eunika Baron-Polańczyk, 2014. The New Educational Review Vol. 38, no. 4, 177--188, ISSN: 1732-6729, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: ICT, cloud-silo, learning environment model, teachers' information literacy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18819] [data modyf: 20-08-2015 14:38]
[26] Uczenie się wspomagane metodami i narzędziami ICT w perspektywie dyskursu konektywistycznego / Eunika Baron-Polańczyk, 2014. Edukacja - Technika - Informatyka, nr 5, cz. 2, 238--244, ISSN: 2080-9069, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ICT (Information and Communications Technology), ICT aided learning, connectivism
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18537] [data modyf: 21-08-2015 09:53]
[27] Czynniki różnicujące kompetencje informacyjne nauczycieli oraz wykorzystywanie metod i narzędzi ICT (doniesienie z badań) / Eunika Baron-Polańczyk, 2013. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 1, 129--145, ISSN: 1507-6563, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: badania diagnostyczno-korelacyjne, diagnostic and correlative research, kompetencje informacyjne nauczycieli, teachers' information competences, using ICT methods and tools, wykorzystywanie metod i narzędzi ICT
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17484] [data modyf: 20-08-2015 09:42]
[28] Infrastruktura teleinformatyczna jako czynnik warunkujący stosowanie ICT w pracy nauczycieli (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk, 2013. Problemy Profesjologii, nr 1, 133--147, ISSN: 1895-197X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17677] [data modyf: 20-08-2015 09:45]
[29] International research project "ICT in Educational Design - Processes, Materials, Resources" (results of first stage) / Eunika Baron-Polańczyk, 2013. Technika a Vzdelávanie Vol. 2, no. 2, 100--102, ISSN: 1338-9742, , eISSN: 1339-9888, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: computer-aided education, creative didactic activity, design process, designing didactic processes, materials and resources, research project
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17982] [data modyf: 07-03-2017 17:08]
[30] Teachers' information competence and use of ICT methods and tools - research report / Eunika Baron-Polańczyk, 2013. The New Educational Review Vol. 32, no. 2, 324--334, ISSN: 1732-6729, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: diagnostic and correlative research, teachers' information competence, use of ICT methods and tools
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-17460] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[31] International Research Project "ICT in educational design - processes, materials, resources" / Eunika Baron-Polańczyk, 2012. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 3, 117---131, ISSN: 1507-6563, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: computer-aided education, creative didactic, designing didactic processes, designing process, komputerowe wspomaganie kształcenia, materials and resources, proces projektowania, projekt badawczy, projektowanie procesów, materiałów i zasobów dydaktycznych, research project, twórcza działalność dydaktyczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16695] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[32] Planning the effects of instruction at postgraduate technology and it teachers' training studies / Eunika Baron-Polańczyk, 2012. Media4u Magazine R. 9, no X1, 66-70, ISSN: 1214-9187, bibliogr. rys. tab. summ. http://www.media4u.cz/mmx12012.pdf .- [dostęp: 06.09.2012]
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16601] [data modyf: 06-08-2015 12:40]
[33] ICT w neoliberalnym środowisku kształcenia / Eunika Baron-Polańczyk, 2011. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 3, 34--43, ISSN: 1507-6563, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cloud computing, continuing education, demographic changes, dług publiczny, edukacja ustawiczna, gospodarka neoliberalna, information and communication technology (ICT), kapitał społeczny, neoliberal economy, portale społecznościowe, przemiany demograficzne, public debt, social capital, social networks, technologia chmury, technologia informacyjno-komunikacyjna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16321] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[34] Otwarte zasoby narzędziem wspierającym kreatywność edukacyjnych działań / Eunika Baron-Polańczyk, 2011. Problemy Profesjologii, nr 2, 31--43, ISSN: 1895-197X, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16314] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[35] Standaryzacja kompetencji informacyjnych - definiowanie i kreowanie aktywności zawodowej nauczycieli / Eunika Baron-Polańczyk, 2011. Problemy Profesjologii, nr 1, 95--107, ISSN: 1895-197X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15945] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[36] Teachers' training for instruction in technical and computer classes / Eunika Baron-Polańczyk, 2011. Media4u Magazine R. 8, no X1, 62--64, ISSN: 1214-9187, bibliogr. summ. .- http://www.media4u.cz/mmx12011.pdf [dostęp: 08.07.2011]
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15760] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[37] Informacja o Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pedagogika Pracy. Dyskurs o przyszłości / Eunika Baron-Polańczyk, 2010. Problemy Profesjologii, nr 1, 209--210, ISSN: 1895-197X,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15350] [data modyf: 24-01-2011 15:26]
[38] Kompetencje kierownika projektu według TenStep / Eunika Baron-Polańczyk, Piotr Filipiuk, 2010. Problemy Profesjologii, nr 1, 117--128, ISSN: 1895-197X, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15347] [data modyf: 24-01-2011 15:07]
[39] Edukacja techniczna i informatyczna w systemie kształcenia - wybrane problemy / Bogusław Pietrulewicz, Eunika Baron-Polańczyk, 2009. Kształcenie Zawodowe : Pedagogika i Psychologia : Rocznik Polsko-Ukraiński, Ukraińsko-Polski Vol. 11, 141--151 summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14481] [data modyf: 18-02-2010 10:23]
[40] Edukacja w chmurach - nowe trendy ICT / Eunika Baron-Polańczyk, 2009. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 2, 75--84, ISSN: 1507-6563, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cloud computing idea, continuing education, edukacja ustawiczna, idea "cloud computing", information and communication technology (ICT), technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14134] [data modyf: 06-11-2009 11:18]
[41] Edukacja w silosach - zagrożenie rozwoju ogólnego i zawodowego / Eunika Baron-Polańczyk, 2009. Problemy Profesjologii, nr 1, 109--118, ISSN: 1895-197X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-14332] [data modyf: 04-01-2010 14:10]
[42] Factors differentiating the information and communication technology competences and teachers' activities concerning the design and application of multimedia teaching materials - research report / Eunika Baron-Polańczyk, 2008. The New Educational Review Vol. 16, 21--34, ISSN: 1732-6729, bibliogr. tab. wykr.
Słowa kluczowe: ICT teacher competences, multimedia teaching materials
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-13494] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[43] Desygnaty kompetencji zawodowych nauczycieli / Eunika Baron-Polańczyk, 2007. Problemy Profesjologii, nr 2, 85--100, ISSN: 1895-197X, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-12862] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w sferze potrzeb edukacyjnych uczniów - doniesienie z badań / Eunika Baron-Polańczyk, 2007. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 2, 86--94, ISSN: 1507-6563, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: informatics competences, kompetencje informacyjne, multimedia didactic materials, multimedialne materiały dydaktyczne, potrzeby edukacyjne uczniów, students education needs
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12399] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Edukacja techniczna i informatyczna w polskim modelu kształcenia / Eunika Baron-Polańczyk, Bogusław Pietrulewicz, 2006. Problemy Profesjologii, nr 2, 19--40, ISSN: 1895-197X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-11870] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Problemy projektowania i wykorzystywania multimediów w praktyce zawodowej nauczycieli / Eunika Baron-Polańczyk, 2006. Problemy Profesjologii, nr 1, 69--95, ISSN: 1895-197X, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-11578] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Wykorzystanie prezentacji wielomedialnych w dydaktyce szkoły wyższej / Eunika Baron-Polańczyk, 2006. Kształcenie Zawodowe : Pedagogika i Psychologia : Rocznik Polsko-Ukraiński, Ukraińsko-Polski Vol. 8, 247--259 summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14482] [data modyf: 18-02-2010 10:29]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Nauczyciele wobec technologii cloud computing (komunikat z badań środowiskowych) / Eunika Baron-Polańczyk // W: Kognitywistyka i Media w Edukacji .- 2014, nr 1, s. 111--122, ISSN: 1643-6938, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: cloud computing, diagnostic and correlative research, teacher's information competences, use of ICT methods and tools,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9982] [data modyf: 24-08-2015 15:22]
[2] Desygnaty projektowania a twórcze działania nauczycieli / Eunika Baron-Polańczyk // W: Dydaktyka Nauk Stosowanych = Methods of Applied Sciences .- 2009, T. 5, s. 9--18 bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: conception thinking, creation of the idea, design, koncepcyjne myślenie, kreacja pomysłu, projektowanie, the teacher's creative activity, twócza działalność nauczyciela,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8836] [data modyf: 14-02-2011 14:21]
[3] Koncepcja kształcenia ogólnotechnicznego w polskim modelu oświaty / Eunika Baron-Polańczyk // W: Naukovij Visnik Černivec'kogo Universitetu - (Pedagogika ta Psihologiâ) .- 2008, Vip. 393, s. 96--107 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8253] [data modyf: 04-12-2008 13:35]
[4] Praca nauczyciela wspomagana technologiami internetowymi / Eunika Baron-Polańczyk // W: Technologia Informacyjna i Komunikacyjna w Edukacji .- 2006, nr 3, s. 8--12 bibliogr. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7787] [data modyf: 25-04-2007 08:33]
[5] Wykorzystanie programu powerpoint w kształceniu z zakresu technologii informacyjnej / Eunika Baron-Polańczyk // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Edukacja Techniczna i Informatyczna(1) .- 2006, s. 65--72 bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7588] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Konstruowanie wielomedialnych dokumentów prezentacyjnych w ramach przedmiotu technologia informacyjna / Eunika Baron-Polańczyk // W: Technologia Informacyjna i Komunikacyjna w Edukacji .- 2005, nr 2, s. 32--36 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7362] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Elementarne kształcenie informatyczne w środowisku Microsoft-Windows / Eunika Baron-Polańczyk, Dariusz Polańczyk // W: Zastosowania Ergonomii .- 1994, nr spec. 6, s. 133--135 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6018] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Planning the effects of instruction at postgraduate technology and it teachers' training studies, 2012. Eunika Baron-Polańczyk // W: Modernizace vysokoškolske výuky technických předmětů - MVVTP 2012. Hradec Kralove, Czechy Hradec Kralove : Gaudeamus, 2012, s. 96--99 [CD-ROM], ISBN: 9788074351754
Słowa kluczowe: effects of instruction, postgraduate studies, teachers' training and supplementary training, technology and IT classes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20310] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Preparing teachers for conducting technical and computer classes, 2011. Eunika Baron-Polańczyk // W: Modernizace vysokoškolske výuky technických předmětů. Hradec Kralove, Czechy Hradec Kralove : Gaudeamus, 2011, s. 125--127 [CD-ROM], ISBN: 9788074351105
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19952] [data modyf: 04-04-2011 12:18]
[3] Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w sferze psychologii uczenia się - doniesienie z badań, 2007. Eunika Baron-Polańczyk // W: Modernizace vysokoškolske výuky technických předmětů : sborník pŕíspěvků z mezinárodní konference. Hradec Kralove, Czechy Hradec Kralove : Gaudeamus, 2007, T. 2, s. 32--41, ISBN: 9788070417522
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18200] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Infrastruktura teleinformatyczna szkół podstawowych i gimnazjalnych - dostęp do internetu (raport z badań), 2006. Eunika Baron-Polańczyk // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy Hradec Kralove : Gaudeamus, 2006, T. 1, s. 20--28, ISBN: 8070418354
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17649] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Infrastruktura teleinformatyczna szkół podstawowych i gimnazjalnych - wyposażenie w osprzęt multimedialny (raport z badań), 2006. Eunika Baron-Polańczyk // W: Trendy ve vzdelavani 2006 : technika a informacni technologie. Olomouc, Czechy Olomouc : Pedagogicka Fakulta Univerzity Palackeho, 2006, s. 196--201, ISBN: 807220260X
Słowa kluczowe: multimedialne materiały dydaktyczne, osprzęt multimedialny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17880] [data modyf: 12-09-2006 11:07]
[6] Model kompetencji informacyjnych w zakresie projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych, 2005. Eunika Baron-Polańczyk // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy Hradec Kralove : Gaudeamus, 2005, T. 2, s. 5--9, ISBN: 8070419660
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16888] [data modyf: 06-03-2007 10:25]
[7] Projektowanie i wykorzystywanie multimedialnych materiałów dydaktycznych - aspekt etyczny, prawny i społeczno-ekonomiczny, 2005. Eunika Baron-Polańczyk // W: Edukacja informacyjna : technologie informacyjne w ponowoczesnym świecie : [III seminarium naukowe]. Szczecin, Polska Szczecin : Oficyna Wydaw. CDiDN, 2005, s. 224--230, ISBN: 8389882809
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17516] [data modyf: 01-12-2005 11:52]
[8] Multimedialne materiały dydaktyczne do zajęć techniczno-informatycznych w szkole podstawowej i gimnazjum w diagnozie edukacyjnej, 2003. Eunika Baron-Polańczyk // W: Diagnoza i ewaluacja pedagogiczno-psychologiczna - stan i perspektywy badań : [materiały konferencji "Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych". Szczecin, Polska Szczecin : Agencja Wydaw. "KWADRA", 2004, s. 252--257, ISBN: 8391897745
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16374] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Projektowanie multimedialnych materiałów dydaktycznych a proces uczenia się i jego efekty, 2003. Eunika Baron-Polańczyk // W: Edukacja informacyjna : nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenia: [materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. " Pedagogika Informacyjna"]. Szczecin, Polska Szczecin : Oficyna Wydaw. CDiDN, 2004, s. 303--308, ISBN: 8389882450
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16765] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Selected aspects of design and usage of multimedia didactic materials, 2004. Eunika Baron-Polańczyk // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy Hradec Kralove : Gaudeamus, 2004, T. 1, s. 11--14, ISBN: 8070413182
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16190] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Projektowanie wielomedialnych materiałów dydaktycznych w ramach przedmiotu pracownia techniczna, 2003. Eunika Baron-Polańczyk // W: Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Konferencne materialy. Vel'ka Lomnica, Słowacja Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003, s. 154--158 [CD-ROM], ISBN: 8080558701
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16193] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Wielomedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej, 2003. Eunika Baron-Polańczyk // W: Modernizace vysokoskolske vyuky technickych predmetu : sbornik prispevku z mezinarodni konference. Hradec Kralove, Czechy Hradec Kralove : [brak wydawcy], 2003, s. 189--192, ISBN: 8070415452
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15454] [data modyf: 06-03-2007 10:24]
[13] Wielomedialne prezentacje dydaktyczne w edukacji techniczno-informatycznej nauczycicieli, 2002. Eunika Baron-Polańczyk // W: Edukacja informacyjna : [Materiały I Międzynarodowego Seminarium Naukowego pt " Pedagogika Informacyjna"]. Szczecin, Polska Szczecin : Agencja Wydaw. "KWADRA", 2003, s. 83--87, ISBN: 8391897710
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16052] [data modyf: 29-11-2004 13:12]
[14] Realizacja treści nauczania z zakresu "Elementów informatyki" w szkole podstawowej na przykładzie MS-Windows, 1994. Eunika Baron-Polańczyk // W: Problemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli techniki : XII Międzynarodowa konferencja naukowa : kierunki kształcenia technicznego w szkolnictwie ogólnokształcącym. Suchy Bór, Polska Opole : Wydaw. uniwersytetu Opolskiego, 1994, s. 129--132, ISBN: 838678352
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15493] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Edukacja Humanistyczna / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk .- Szczecin : "Pedagogium" Wydawnictwo OR TWP, 2019, nr 1-2 .- ISSN: 1507-4943
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5866] [data modyf: 29-01-2020 10:13]
[2] ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources - KEGA Edition / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, Vol. 14, 156 s. .- ISSN: 9788378424116 .- ISBN: 2450-3967
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5892] [data modyf: 08-04-2020 13:47]
[3] Edukacja Humanistyczna / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk .- Szczecin : "Pedagogium" Wydawnictwo OR TWP, 2018, nr 1-2 .- ISSN: 1507-4943
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5792] [data modyf: 31-01-2019 12:50]
[4] ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, vol. 12, 146 s. .- ISSN: 2450-3967 .- ISBN: 978838423645
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5815] [data modyf: 29-05-2019 14:17]
[5] ICT in Educational Design. Processes, Materials, Resources / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, vol. 13, 138 s. .- ISSN: 2450-3967 .- ISBN: 978838423652
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5814] [data modyf: 29-05-2019 14:17]
[6] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.5 / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, 2018, 201 s. .- ISBN: 9788395061301
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5777] [data modyf: 18-06-2019 09:24]
[7] Edukacja Humanistyczna / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk .- Szczecin : "Pedagogium" Wydawnictwo OR TWP, 2017, nr 1-2 .- ISSN: 1507-4943
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5638] [data modyf: 04-01-2019 08:43]
[8] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe. T.4 / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, Instytut Inzynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy UZ, 2017, 180 s. .- ISBN: 9788394231392
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5715] [data modyf: 18-06-2019 09:27]
[9] ICT in educational design : processes, materials, resources / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2016, Vol. 10, 150 s. .- ISBN: 9788378422594
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5498] [data modyf: 15-03-2017 09:28]
[10] ICT in educational design : processes, materials, resources - Visegrad edition / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2016, Vol. 9, 230 s. .- ISBN: 9788378422587
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5499] [data modyf: 14-10-2016 12:14]
[11] ICT in educational design : processes, materials, resources / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, Vol. 11, 146 s. .- ISBN: 97878422600
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5478] [data modyf: 02-09-2016 12:31]
[12] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska .- Zielona Góra : Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego ; IETI Uniwersytet Zielonogórski, 2016, T. 3, 165 s. .- ISBN: 9788394231378
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5532] [data modyf: 15-03-2017 09:46]
[13] ICT in educational design : processes, materials, resources / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, Vol. 7, 152 s. .- ISBN: 9788378422037
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5353] [data modyf: 15-03-2017 17:19]
[14] ICT in educational design : processes, materials, resources / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, Vol. 8, 152 s. .- ISBN: 9788378422044
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5354] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[15] Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny] / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk, Piotr Gawłowicz, Paweł Bachman .- Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, T. 1, 178 s. .- ISBN: 9788394151607
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5328] [data modyf: 02-09-2015 16:48]
[16] W poszukiwaniu paradygmatów rozwoju edukacyjnego i profesjonalnego / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015, 164 s. .- ISBN: 9788394231316
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5424] [data modyf: 26-02-2016 10:23]
[17] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015, T. 2, 200 s. .- ISBN: 9788393228096
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5324] [data modyf: 02-09-2015 16:48]
[18] ICT in educational design : processes, materials, resources / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, Vol. 5, 121 s. .- ISBN: 9788378421535
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5241] [data modyf: 02-09-2015 16:42]
[19] ICT in educational design : processes, materials, resources / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, Vol. 6, 131 s. .- ISBN: 9788378421542
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5240] [data modyf: 02-09-2015 16:40]
[20] Wyzwania i dylematy edukacyjno-zawodowe / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2014, T. 1, 166 s. .- ISBN: 9788393228089
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5293] [data modyf: 02-09-2015 16:45]
[21] Czas wolny i zainteresowania studentów w fotografii / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 226 s. .- ISBN: 9788378420460
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5089] [data modyf: 02-09-2015 16:36]
[22] ICT in educational design : processes, materials, resources / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, Vol. 4, 176 s. .- ISBN: 9788378421122
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5161] [data modyf: 14-10-2016 11:46]
[23] ICT in educational design : processes, materials, resources / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, Vol. 3, 182 s. .- ISBN: 9788378421115
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5160] [data modyf: 02-09-2015 16:38]
[24] Praca i rozwój zawodowy w warunkach współczesnych przemian / (Red.) Bogusław Pietrulewicz, Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2013, 189 s. .- ISBN: 9788393228034
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5179] [data modyf: 02-09-2015 16:39]
[25] Problemy rozwoju człowieka : teoria i praktyka edukacyjna / (Red.) Bogusław Pietrulewicz, Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2013, 192 s. .- ISBN: 9788393228027
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5169] [data modyf: 02-09-2015 16:36]
[26] ICT in educational design : processes, materials, resources / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, Vol. 2, 162 s. .- ISBN: 9788374814805
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4984] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[27] ICT in educational design : processes, materials, resources / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, Vol. 1, 156 s. .- ISBN: 9788374814799
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4983] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[28] Projektowanie w komputerowym wspomaganiu procesu dydaktycznego / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 212 s. .- ISBN: 9788374814256
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4939] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[29] Dydaktyczna użyteczność komputerów / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 247 s. .- ISBN: 9788374813853
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4829] [data modyf: 24-01-2011 14:36]
[30] Komputerowe wspomaganie dydaktyki / (Red.) Eunika Baron-Polańczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 185 s. .- ISBN: 9788374812689
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4635] [data modyf: 07-10-2009 10:05]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Instytucje edukacji sportu i rekreacji elementami jakości życia polkowiczan / / Włodzimierz Olszewski .- Polkowice : Wydaw. Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki , 2012 (Rec.) Eunika Baron-Polańczyk // Problemy Profesjologii .- 2013, nr 2, s. 245--248
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych / / Joanna Kandzia .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" , 2011 (Rec.) Eunika Baron-Polańczyk // Problemy Profesjologii .- 2012, nr 1, s. 175--178
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Wsparcie społeczne w rozwoju zawodowym nauczycieli / / Anna Szczęsna .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2010 (Rec.) Eunika Baron-Polańczyk // Szkoła - Zawód - Praca .- 2012, nr 3, s. 144--147
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Kultura informacyjna komponentem kwalifikacji kluczowych nauczyciela / / Tadeusz Piątek .- Rzeszów : Wydaw. Oświatowe "FOSZE" , 2010 (Rec.) Eunika Baron-Polańczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych .- 2011, nr 3, s. 131--134
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Mobilność pracowników / / Pietrulewicz B., Paszkowicz M. A. (red.) .- Zielona Góra , 2007 (Rec.) Eunika Baron-Polańczyk // Problemy Profesjologii .- 2007, nr 1, s. 161--163
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski