System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Mirosław Matyjaszczyk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 19 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Bildungskompetenzen der Lehrer für Technik, Stanisława Danuta Frejman, Mirosław Frejman, Mirosław Matyjaszczyk
// W: Qualität Technischer Bildung : zur Entwicklung von Kompetenzmodellen und Kompetenzdiagnostik, 2009. / hrsg. von W. E. Theuerkauf, H. Meschenmoser, B. Meier, H. Zöllner, Berlin : Machmit-Verl. (Schriften zu Arbeit - Beruf - Bildung Bd. 3), s. 279--292, ISBN: 3932598199
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11550] [data modyf: 10-12-2009 09:59]
[2] Praca wytwórcza z wykorzystaniem zespołowych form organizacyjnych i graficznych form zapisu jej przebiegu, Mirosław Matyjaszczyk, Dariusz Frejman
// W: Z problematyki edukacji nauczycielskiej studentów edukacji techniczno - informatycznej**, 2007. / pod red. Mirosława Frejmana, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 97--115, ISBN: 9788392526100
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9064] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Możliwości kształcenia skutecznego działania w przedmiocie pracownia techniczna I, Mirosław Matyjaszczyk
// W: Możliwości doskonalenia procesu kształcenia - wybrane zagadnienia, 2005. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 203--208, ISBN: 8374810114
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8048] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Experimental determination of anisotropy coefficients for a wood / Maciej Berdychowski, Mirosław Matyjaszczyk, Janusz Mielniczuk, 2010. Machine Dynamics Research Vol. 34, no 1, 14--22, ISSN: 2080-9948, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: humidity, orthotrophy coefficients, orthotropy, porosity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15902] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Limit load of orthotropic porous materials under conditions of variable humidity / Marian Dudziak, Mirosław Matyjaszczyk, Janusz Mielniczuk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport .- 2006, nr 60, s. 49--52 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: humidity, limit load, orthotropy, porosity,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7468] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Comparative analysis of tensile tests and acoustic emission diagrams for wood under variable humidity / Mirosław Matyjaszczyk, Janusz Mielniczuk // W: Sbornik vedeckych praci Vysoke skoly banske - Technicke univerzity Ostrava - (Rada Hutnicka) .- 2005, no 1, s. 179--184 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: acoustic emission, humidity, limit load, orthotropy, porosity,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7103] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Doświadczalna ocena nośności granicznej elementów drewnianych za pomocą pomiaru emisji akustycznej (EA) / Mirosław Matyjaszczyk, Janusz Mielniczuk, Rafał Kocik // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport .- 2002, nr 54, s. 129--132 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-5903] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Możliwości wykorzystania metody pomiaru emisji akustycznej w badaniach zniszczenia drewna / Mirosław Matyjaszczyk // W: Studia i Materiały - (Technika ; 1) .- 1999, z. 48, s. 69--75 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6736] [data modyf: 24-11-2004 12:56]
[5] Wpływ zawilżenia na własności mechaniczne drewna / Mirosław Matyjaszczyk, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Studia i Materiały - (Technika ; 1) .- 1999, nr 48, s. 77--97 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4089] [data modyf: 21-01-2003 10:12]
[6] Zagadnienia projektowania technicznego w kształceniu nauczycieli techniki / Mirosław Matyjaszczyk // W: Studia i Materiały - (Pedagogika Pracy ; 3) .- 1998, nr 45, s. 33--36
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5046] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Zmiana własności mechanicznych drewnianych elementów konstrukcyjnych pod wpływem zawilżenia / Mirosław Matyjaszczyk, Maria Agnieszka Paszkowicz // W: Studia i Materiały - (Technika) .- 1998, nr 45, s. 125--130 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4894] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analysis of the yield condition of porous cortical bone-implant fixation, 2016. Maciej Berdychowski, Janusz Mielniczuk, Mirosław Matyjaszczyk // W: Machine Modeling and Simulations - MMS 2016 : XXI Polish-Slovak scientific conference : book of abstracts. Hucisko, Polska Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2017, Procedia Engineering ; 177, s. 358--362
Słowa kluczowe: Huber-Mises yield criterion, cancellous bone, critical pressure load, implant, poroelasticity, porous

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.proeng.2017.02.207   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [25-01-2021]
[KONF-22858] [data modyf: 14-12-2017 11:47]
[2] Application of the acoustic emission (AE) method in evaluation of a limit load of wooden elements, 2011. Maciej Berdychowski, Dariusz Frejman, Mirosław Matyjaszczyk, Janusz Mielniczuk // W: Machine modeling and simulations 2011. -, Słowacja Zilina : ZIPRO, s.r.o., 2011, s. 195--201, ISBN: 9788080754945
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20129] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[3] Ocena nośności granicznej elementów drewnianych za pomocą metody pomiaru emisji akustycznej (EA), 2010. Maciej Berdychowski, Mirosław Matyjaszczyk, Janusz Mielniczuk // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : III konferencja naukowa : streszczenia referatów. Zielona Góra - Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 21--22, ISBN: 9788374823389
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19652] [data modyf: 12-07-2010 12:53]
[4] Metoda pomiaru emisji akustycznej w ocenie nośności granicznej elementów drewnianych, 2003. Mirosław Matyjaszczyk, Janusz Mielniczuk // W: Nauka a jakość życia : edukacja w perspektywie stulecia : VII Międzynarodowa konferencja. Wilno, Litwa Vilnius : Universitas Studiorum Polona Vilnensis, 2003, Studium Vilnense A, s. 251--254, ISBN: 9955596015
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15866] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Acoustic emission method in wood fracture verification, 2001. Mirosław Matyjaszczyk, Janusz Mielniczuk // W: Theoretical and Experimental Problems of Materials Engineering : The sixth International Conference. Puchov, Słowacja Puchov : [brak wydawcy], 2001, s. [5] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13379] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[6] Integracyjne funkcje przedmiotu studiów pracownia konstruktorska w kształceniu nauczycieli techniki, 1998. Mirosław Matyjaszczyk // W: Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Zbornik prispevkov z medzinarodnej konferencie. Banska Bystrica, Słowacja Banska Bystrica : [brak wydawcy], 1998, s. 82--85, ISBN: 8085162989
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14398] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Holzverformung als Funktion seiner Feuchtigkeit und der Spannungszustände - ein Beitrag zur Suche eines rechnerischen Modells : Der Prüfstand, 1997. Mirosław Matyjaszczyk, Maria Agnieszka Paszkowicz, Marek Rybakowski // W: TRANSCOM '97 : The second conference. Zilina, Słowacja Zilina : [brak wydawcy], 1997, Vol. 3, s. 185--190
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12300] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Podstawowe pojęcia zawodoznawstwa / / Kazimierz M. Czarnecki (red. nauk.) .- Sosnowiec : Oficyna Wydaw. "Humanitatis" , 2008 (Rec.) Mirosław Matyjaszczyk // Problemy Profesjologii .- 2007, nr 2, s. 187--188
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski