System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Piotr Bylica
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: filozofia (100 %)
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 55 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Nauka i jej granice. Nauki przyrodnicze z perpektywy chrześcijańskiej/ Del Ratzsch; tłum. z j. ang, 2021. Piotr Bylica, Warszawa : Fundacja Prodoteo 200 s. , ISBN: 9788366665118, bibliogr. summ.
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-15658] [data modyf: 04-02-2021 14:23]
[2] Współczesny teizm naturalistyczny z punktu widzenia modelu poziomów analizy : Problem działania sfery nadnaturalnej w przyrodzie, 2016. Piotr Bylica, Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego 250 s. (Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy t. 7), ISBN: 9788392172024,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13005] [data modyf: 15-03-2017 08:14]
[3] Wielka metafiyczna opowieść nauki/ Phillip E. Jonson; przeł. z j. ang., 2003. Piotr Bylica, Warszawa : Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne 94 s. (z. 13)
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6706] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Regularity statements in science and religion, Piotr Bylica
// W: Are We Special?, 2020. / eds. Michael Fuller, Dirk Evers, Anne Runehov, Knut-Willy Sather, Bernard Michollet . Vol. 17, Halle : Martin-Luther-University Halle-Wittenberg (Studies in Science & Theology), s. 237--249, ISBN: 9783000656996
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21521] [data modyf: 08-06-2020 11:02]
[5] [1]
[2] Palenie czarownic a prawo moralne: C.S. Lewisa argument z moralności przeciwko naturalizmowi, Piotr Bylica
// W: Genius Vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi, 2019. / red. Stanisław Janeczek, Zbigniew Wróblewski, Anna Starościc, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, s. 49--71, ISBN: 9788380617056
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20958] [data modyf: 27-06-2019 11:15]
[20] [1]
[3] How Special Are We? The Perspectives of Traditional and Naturalistic Theism, Piotr Bylica
// W: Are We Special?, 2017. / Eds. Dirk Evers, Michael Fuller, Anne Runehov, Knut-Willy Saether, Halle : ESSSAT (Studies in Science & Theology) .- vol.16, s. 95--115, ISBN: 978300585784
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20024] [data modyf: 05-06-2019 11:48]
[5] [1]
[4] Teizm naturalistyczny i jego krytycy, Piotr Bylica
// W: Filozofia Boga : Część I. Poszukiwanie Boga, 2017. / pod red. ks. Stanisława Janeczka i Anny Starościc . t. VII, Lublin : Wydawnictwo KUL (Dydaktyka filozofii), s. 587--621, ISBN: 9788380614352
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19476] [data modyf: 03-06-2019 11:05]
[20] [1]
[5] Wątki antyantropocentryzmu i ekologizmu w tekstach teistów naturalistycznych - z punktu widzenia modelu poziomów analizy, Piotr Bylica
// W: Kosmosfera. Żywa planeta w oceanie Wszechświata : Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, 2016. / pod red. Wiesława Dyka, Wiesława Skrzypczaka, Tadeusza Dyka, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (Sozologia systemowa t. VIII), s. 11--31, ISBN: 9788379720422
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18338] [data modyf: 28-10-2016 11:26]
[6] Kazimierza Jodkowskiego koncepcja epistemicznych układów odniesienia a teizm naturalistyczny Johna Polkinghorne'a, Piotr Bylica
// W: Filozofia - nauka - religia : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, 2015. / pod red. Piotra Bylicy, Krzysztofa J. Kiliana, Roberta Piotrowskiego i Dariusza Sagana, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 191--211, ISBN: 9788378421788
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17026] [data modyf: 13-07-2015 10:06]
[7] Wstęp, Piotr Bylica, Krzysztof Kilian, Dariusz Sagan
// W: Filozofia - nauka - religia : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, 2015. / pod red. Piotra Bylicy, Krzysztofa J. Kiliana, Roberta Piotrowskiego i Dariusza Sagana, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 11--33, ISBN: 9788378421788
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17023] [data modyf: 13-07-2015 09:49]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[8] NDE a empiryczność argumentów na rzecz tezy o dualizmie duszy i ciała w kontekście relacji nauki i wiary, Piotr Bylica
// W: Sozologia systemowa (VI) : oNoosfera. Człowiek i jego środowiski w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, 2014. / pod. red. Wieslawa Dyka, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński t. 892), s. 91--132, ISBN: 9788372419576
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16145] [data modyf: 03-07-2014 12:28]
[9] Główne założenia i problemy teizmu naturalistycznego w sprawie relacji sfery nadprzyrodzonej i świata przyrodniczego, Piotr Bylica
// W: Sozologia systemowa : Biosfera. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, 2012. / red. Wiesław Dyk . Tom IV, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński tom 824), s. 55--95, ISBN: 9788372418692
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15020] [data modyf: 16-01-2013 17:01]
[10] Zaburzenia dysocjacyjne czy opętanie przez Szatana? Historyczno - metodologiczna analiza stosunku psychiatrii do problemu opętań, Piotr Bylica
// W: Pogranicza nauki : protonauka - paranauka - pseudonauka, 2009. / red. tomu Józef Zon, Lublin : Wydaw. KUL (Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych 3), s. 209--225, ISBN: 9788373638129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11046] [data modyf: 21-04-2009 12:31]
[11] Problem pochodzenia i natury człowieka a teza o rozdzielności płaszczyzn nauki i religii, Piotr Bylica
// W: Kontrowersje wokół początków człowieka, 2007. / red. nauk. Grzegorz Bugajak, Jacek Tomczyk, Katowice : Księgarnia św. Jacka, s. 195--208, ISBN: 9788370304980
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9447] [data modyf: 29-01-2008 11:21]
[12] Spór o naukowość teorii inteligentnego projektu, Piotr Bylica
// W: Teoria inteligentnego projektu - nowe rozumienie naukowości?, 2007. / pod redakcją Kazimierza Jodkowskiego, Warszawa : Wydaw. MEGAS (Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy 2), s. 51--78, ISBN: 9788392609148
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9807] [data modyf: 27-02-2008 08:48]
[13] Rola naturalizmu w nauce: argument na rzecz eksternalizmu, Piotr Bylica
// W: Propositiones : prace zebrane, 2005. / pod red. Tomasza Mroza i Marcina Sieńki, Zielona Góra : Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--19, ISBN: 839217200X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7663] [data modyf: 30-09-2005 11:40]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Nie ma nauki bez założeń : Epistemiczne układy odniesienia / Piotr Bylica, 2020. Forum Akademickie, Nr 7-8, 112--115, ISSN: 1233-0930,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-26130] [data modyf: 03-02-2021 14:58]
[0] [0]
[2] Obiektywizm i subiektywizm nauki / Piotr Bylica, 2020. Forum Akademickie, Nr 9, 33--36, ISSN: 1233-0930,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-26131] [data modyf: 04-02-2021 08:43]
[0] [0]
[3] Rozum wobec żałoby: argumenty apologetyczne C.S. Lewisa w obliczu dotkliwej straty. Część II. Żałoba / Piotr Bylica, 2020. Przegląd Religioznawczy 2 (276), 67--81, ISSN: 1230-4379, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Christian apologetics, Christian theism, Clive S. Lewis, grief, naturalism, reason
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.34813/ptr2.2020.5
[AWCZ-25947] [data modyf: 14-12-2020 11:32]
[70] [1]
[4] Kreacjonizm i ewolucjonizm z punktu widzenia modelu poziomów analizy - z odwołaniem do fragmentów twórczości Piotra Lenartowicza SJ / Piotr Bylica, 2019. Studia Ecologiae et Bioethicae Vol. 17, nr 2, 5--18, ISSN: 1733-1218, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Piotr Lenartowicz SJ, ewolucjonizm, kreacjonizm, poziomy analizy
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.21697/seb.2019.17.2.0
[AWCZ-25365] [data modyf: 08-06-2020 10:23]
[20] [1]
[5] Rozum wobec żałoby: argumenty apologetyczne C.S. Lewisa w obliczu dotkliwej straty. Część I: Rozum / Piotr Bylica, 2019. Przegląd Religioznawczy, nr 1, 129--143, ISSN: 1230-4379, bibliogr.
Słowa kluczowe: C.S. Lewis, argument from desire, argument from reason, naturalism, theism
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)
[AWCZ-25035] [data modyf: 10-03-2020 10:30]
[70] [1]
[6] Naturalistic theism on special divine action within the framework of the model of the levels of analysis / Piotr Bylica, 2017. Studia Philosophiae Christianae r. LIII, nr 1, 5--33, ISSN: 0585-5470, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Christianity, divine action, levels of analysis, naturalism, theism
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22120] [data modyf: 18-12-2017 09:17]
[11] [1]
[7] Dyskusja nad artykułem Adama Trybusa,"Program badawczy SETI a teoria inteligentnego projektu" / Piotr Bylica, Małgorzata Gazda, Kazimierz Jodkowski, Krzysztof Kilian, Dariusz Sagan, 2016. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t. 13, 211--242, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Adam Trybus, artyficjalizm, nadnaturalizm, natualizm
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21531] [data modyf: 04-07-2017 09:57]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[8] Naturalistic theism on general divine action within the framework of the levels of analysis model / Piotr Bylica, 2016. Studia Philosophiae Christianae LII, nr 4, 7--37, ISSN: 0585-5470, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Christianity, divine action, levels of analysis, naturalism, theism
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21569] [data modyf: 21-07-2017 09:06]
[9] Second Thoughts on Naturalistic Theism and Model of Levels of Analysis: A Response to Mark Harris / Piotr Bylica, 2016. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t. 13, 275--285, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21541] [data modyf: 05-07-2017 11:46]
[10] Levels of Analysis in Philosophy, Religion, and Science / Piotr Bylica, 2015. Zygon: Journal of Religion and Science 50, 2, 304--328, ISSN: 0591-2385,
Słowa kluczowe: divine action, metaphysics, miracles, philosophy of science, popular religion, religion, science, scientific method, theology and science
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-19103] [data modyf: 07-09-2015 12:25]
[11] Mark Harris as a Naturalistic Theist: The Perspective of the Model of Levels of Analysis / Piotr Bylica, 2015. Filozoficzne Aspekty Genezy t. 12, 7--36, ISSN: (null), , eISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Mark Harris, biblical studies, naturalism, naturalistic theism, science and religion, theism
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20183] [data modyf: 23-06-2016 10:20]
[12] NOMA as the Cure for Conflict Between Science and Religion: Reply to Ludwik Kowalski?s Commentary on the NOMA Principle / Piotr Bylica, 2014. Filozoficzne Aspekty Genezy, t. 14, 29--34, eISSN: 2299-0356, summ.
Słowa kluczowe: Christian theism, NOMA, Stephen Jay Gould, atheism, deism, miracles, science and religion
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19161] [data modyf: 21-02-2017 09:31]
[13] Dyskusja nad artykułem Adama Groblera "Słabości eksplanacyjne teorii inteligentnego projektu" / Piotr Bylica, Kazimierz Jodkowski, Krzysztof Kilian, Dariusz Sagan, 2013. Filozoficzne Aspekty Genezy, tom 10, 17--63, eISSN: 2299-0356, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php/pl/czasopismo/25-fag-2013/337-fag-2013-art-14
Słowa kluczowe: Adam Grobler, artificialism, artyficjalizm, design detection, epistemic framework of science, epistemiczny układ odniesienia nauki, granica prawdopodobieństwa, intentional explanation, metafizyczny program badawczy, metaphysical research program, nadnaturalizm, naturalism, naturalizm, probability bound, supernaturalism, testability, testowalność, wyjaśnienie intencjonalne, wykrywanie projektu
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18083] [data modyf: 06-08-2015 13:07]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[14] Wpływ teizmu chrześcijańskiego na rozumienie nauki oraz relacji miedzy sferą przyrodniczą i nadprzyrodzoną w okresie rewolucji naukowej XVI-XVII w. a teza o wrodzonym konflikcie między nauką i religią / Piotr Bylica, 2013. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, nr 1, 73--90, ISSN: 0023-589X, , eISSN: 2657-4020, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17314] [data modyf: 21-07-2015 09:59]
[15] Darwinizm i koncepcja wieloświata a religijne wyjaśnienie racjonalnego porządku i poznawalności przyrody / Piotr Bylica, 2012. Zagadnienia Naukoznawstwa tom XLVIII, z. 3, 185--204, ISSN: 0044-1619, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ateizm, darwinizm, naturalizm, przyroda, teistyczny naturalizm, teizm, wieloświat, zasada antropiczna
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17368] [data modyf: 26-06-2013 14:38]
[16] Nauka światopoglądowo neutralna? / Piotr Bylica, 2012. Fronda: pismo poświęcone, nr 63, 66--79
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16561] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Zarys modelu poziomów analizy w badaniach relacji nauki i religii / Piotr Bylica, 2012. Filozoficzne Aspekty Genezy, t. 9, 221--253, eISSN: 2299-0356, summ. .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=245
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16931] [data modyf: 16-01-2013 17:21]
[18] Darwin o celowości w przyrodzie / Piotr Bylica, 2008. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki R. 53, Nr 3-4, 259--273, ISSN: 0023-589X, , eISSN: 2657-4020,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13702] [data modyf: 10-06-2010 10:50]
[19] God, Design, and Naturalism: Implications of Methodological Naturalism in Science for Science-Religion Relation / Piotr Bylica, Dariusz Sagan, 2008. Pensamiento: revista de investigación e información filosófica, vol. 64, núm. 242, 621--638
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-13171] [data modyf: 07-08-2008 12:02]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[20] Naturalizm nauk przyrodniczych a konflikt między nauką i religią / Piotr Bylica, 2007. Kwartalnik Filozoficzny, z. 2, 147--159, ISSN: 1230-4050,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12374] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Komplementarność nauki i religii / Piotr Bylica, 2006. Filozofia Nauki, nr 1, 59--68, ISSN: 1230-6894,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11091] [data modyf: 10-06-2010 10:40]
[22] O wspólnej płaszczyźnie teologii i nauki. Polemika z artykułem Jacka Tomczyka / Piotr Bylica, 2005. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 7/8, 285--290
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10399] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Światopoglądowe aspekty teorii ewolucji w kontekście sporu o nauczanie ewolucjonizmu w Stanach Zjednoczonych / Piotr Bylica, 2005. Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 2, 167--179, ISSN: 0044-1619,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10332] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Naturalizm metodologiczny jako warunek naukowości w kontekście relacji nauki i religii / Piotr Bylica, 2004. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, nr 3, 163--176, ISSN: 1230-1493,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10112] [data modyf: 11-06-2010 13:17]
[25] Ruch Inteligentnego Projektu / Piotr Bylica, 2004. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, nr 2, 101--109, ISSN: 1230-1493,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10333] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Czy istnieje ślepy zegarmistrz? \ Phillip E. Jonson; z j. ang. tł. / Piotr Bylica, 2003. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 1/2, 2--21
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9325] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Konflikt między teizmem i nauką bazującą na naturaliźmie - w ujęciu Philippa E. Jonsona / Piotr Bylica, 2003. Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 3/4, 228--238, ISSN: 0044-1619,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9406] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Polemika z artykułem Eugeniusza Moczydłowskiego "Racjonalność Kopernika i Darwina" / Piotr Bylica, 2003. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 11/12, 449--477
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9405] [data modyf: 18-02-2004 17:43]
[29] Testowalność teorii inteligentnego projektu / Piotr Bylica, 2003. Filozofia Nauki, nr 2, 41--49, ISSN: 1230-6894,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9306] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Czy Bóg jest niezgodny z Konstytucją Stanów Zjednoczonych? \ Phillip E. Jonson; z j. ang. tł. / Piotr Bylica, 2002. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 3/4, 89--106
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9321] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Panujące w Ameryce rozumienie religii \ Phillip E. Jonson; z j. ang. tł. / Piotr Bylica, 2002. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 5/6, 131--151
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9322] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] Wielka metafizyczna opowieść nauki \ Phillip E. Jonson; z j. ang. tł. / Piotr Bylica, 2002. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 9/10, 280--303
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9319] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Wprowadzenie do "Reason in the Balance" \ Phillip E. Jonson; z j. ang. tł. / Piotr Bylica, 2002. Na Początku: Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, 1/2, 3--14
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9317] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Phillipa E. Johnsona krytyka naturalizmu w naukach przyrodniczych / Piotr Bylica // W: Roczniki Filozoficzne(Z. 3) .- 2003, s. 197--214, ISSN: 0035-7685,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-6942] [data modyf: 02-02-2008 15:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Filozoia przyrody teizmu naturalistyczneo - z punktu widzenia modelu poziomów analizy, 2015. Piotr Bylica // W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny. Poznań, Polska Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 416, ISBN: 978370921620
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22513] [data modyf: 09-02-2017 11:17]
[2] Nauka a religia - z punktu widzenia modelu poziomów analizy, 2015. Piotr Bylica // W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny. Poznań, Polska Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 657, ISBN: 978370921620
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22521] [data modyf: 10-02-2017 08:13]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Filozofia - nauka - religia : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej / (Red.) Piotr Bylica, Krzysztof Kilian, Robert Piotrowski, Dariusz Sagan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 573 s. .- ISBN: 9788378421788
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5334] [data modyf: 13-07-2015 09:46]
Pobierz pliki źródłowe >>>
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Phillipa E. Johnsona krytyka naturalizmu w nauce / Piotr Bylica .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Filozofii, 2006 .- 259 s. / Promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski