System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Marek Sałamaj
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 29 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Koncepcja usprawnienia współpracy strefy produkcyjno-magazynowej przy wykorzystaniu systemu komunikacyjnego GEDIA-KOM w zakładzie produkcyjnym GEDIA Poland Sp. z o. o., Marek Sałamaj, Paweł Bourguois, Tomasz Cholewiński
// W: Inżynieria produkcji : metody i techniki usprawniania procesów produkcyjnych, 2019. / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 16, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 17--35, ISBN: 9788365200129
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21336] [data modyf: 10-02-2020 16:26]
[2] Alternatywny system pomiarowy do kontroli procesu tłoczenia na gorąco, Marek Sałamaj, Michał Patalas
// W: Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja, 2018. / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 15, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 35--48, ISBN: 9788365200112
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20639] [data modyf: 30-05-2019 17:44]
[3] Gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwach produkcyjnych, Ewelina Zema, Marek Sałamaj
// W: Inżynieria produkcji : narzędzia doskonalenia procesów, 2017. / red. J. Patals-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 13, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--18, ISBN: 9788365200068
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19632] [data modyf: 24-05-2019 13:22]
[4] Jakość w procesach produkcyjnych, Dawid Jung, Marek Sałamaj
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 5 [dokument elektroniczny], 2017. / red. nauk. Paweł Bachman, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 40--50, ISBN: 9788394151645
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19002] [data modyf: 29-05-2019 12:59]
[5] Jakość w procesach produkcyjnych, Dawid Jung, Marek Sałamaj
// W: Inżynieria produkcji : rozwiązania dla praktyki, 2017. / red. Julian Jakubowski, Justyna Patalas-Maliszewska, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 77--88, ISBN: 9788365200051
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18950] [data modyf: 29-05-2019 17:59]
[6] Automatyzacja przyjecia towaru w wybranym zakładzie produkcyjnym, Marek Sałamaj, Paweł Wabno
// W: Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji, 2016. / red. R. Stryjski, W. Woźniak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 61--75, ISBN: 9788365200044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18793] [data modyf: 17-02-2017 13:58]
[7] Optymalizacja procesu przyjęcia towaru w zakresie szybkiej identyfikacji detali z użyciem kodów kreskowych, Paweł Wabno, Marek Sałamaj
// W: Inżynieria produkcji : bliżej praktyki, 2016. / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 10, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 85--100, ISBN: 9788365200-01-3
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17775] [data modyf: 14-04-2016 12:29]
[8] Procedura MSA w zastosowaniach inżynierskich, Patrycja Senkowska, Marek Sałamaj
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 4 [dokument elektroniczny], 2016. / red. nauk P. Bachman, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 44--60, ISBN: 9788394151638
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18819] [data modyf: 01-03-2017 11:53]
[9] System do bezpośredniej komunikacji w zakładzie GEDIA Poland Assembly Sp. z o.o., Marek Sałamaj, Paweł Bourguois, Tomasz Cholewiński
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, 2016. / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 1, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 109--122, ISBN: 9788365200037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18788] [data modyf: 17-02-2017 11:23]
[10] Bezpieczne rozwiązania sprzętowe wykorzystywane w systemach krytycznych, Marek Sałamaj, Michal Kašpárek, Adam Owczarkowski, Roman Regulski
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny], 2015. / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, P. Gawłowicz, P. Bachman . T. 1, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 151--163, ISBN: 9788394151607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16967] [data modyf: 27-08-2015 12:25]
[11] Model układu bezpiecznego mikrosterownika logicznego do zarządzania systemami krytycznymi, Marek Sałamaj, Sylwia Sałamaj
// W: Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny], 2015. / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 57--72, ISBN: 9788393384389
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16552] [data modyf: 27-08-2015 12:34]
[12] Automatyzacja procesów produkcyjnych i kontroli jakości, Marek Sałamaj, Mateusz Siekacz
// W: Inżynieria produkcji : jakość, prognozowanie, modelowanie [dokument elektroniczny], 2014. / red. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 8, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 100--106, ISBN: 9788393384358
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16121] [data modyf: 27-08-2015 11:35]
[13] Bezpieczne rozwiązania układowe wykorzystywane w automatyzacji procesów produkcyjnych, Marek Sałamaj
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, innowacja, 2006. / red. J. Mutwil, J. Jakubowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 133--144, ISBN: 8374810599
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8692] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Bezpieczny Mikrosterownik Logiczny dla systemów krytycznych / Marek Sałamaj, Krzysztof Kujawa, 2014. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 60, nr 11, 1037--1040, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: architektura układów, bezawaryjność, bezpieczeństwo, controller, dywersyfikacja układów, hardware, microcontroller, mikrosterownik, safety, sterownik, system architecture, uninterrupted, unit diversification
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18840] [data modyf: 20-08-2015 12:33]
[2] Conception of a control unit for critical systems / Marek Sałamaj, 2013. International Journal of Electronics and Telecommunications Vol. 59, no. 4, 363--368, ISSN: 0867-6747, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: FPGA, conception, critical systems, master-slave architecture, safety logic microcontroller
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/eletel-2013-0044         Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-17873] [data modyf: 20-08-2015 11:40]
[3] A new conception of safety logic microcontroller / Marek Sałamaj, 2012. International Journal of Electronics and Telecommunications Vol. 58, no 4, 419--424, ISSN: 0867-6747, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: GALS, conception, critical systems, handshake, master-slave architecture, safety logic microcontroller
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/v10177-012-0057-8         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-17011] [data modyf: 31-01-2013 10:05]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Bezpieczne sterowniki logiczne w automatyzacji procesów produkcyjnych / Marek Sałamaj // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mechanika .- 2006, nr 132 (22), s. 55--60 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: architektura MASTER-SLAVE, bezpieczeństwo, dywersyfikacja, sterownik logiczny, systemy krytyczne,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7796] [data modyf: 15-01-2010 09:13]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Alternatywny system pomiarowy do kontroli procesu tłoczenia na gorąco, 2017. Marek Sałamaj, M. Patalas // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23205] [data modyf: 25-09-2018 12:29]
[2] Eliminacja strefy detali poglądowych na przykładzie wybranego zakładu produkcyjnego, 2016. Marek Sałamaj, Paweł Wabno // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 189--206
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22438] [data modyf: 11-01-2017 12:45]
[3] Niezależny system komunikacyjny do zwiększenia wydajności i efektywności produkcji poprzez usprawnienie współpracy pracowników działu produkcji oraz magazynu w zakładzie produkcyjnym GEDIA Poland Assembly Sp. z o.o., 2016. Marek Sałamaj, Paweł Bourguois, Tomasz Cholewiński // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 171--188
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22437] [data modyf: 11-01-2017 12:43]
[4] Critical management of GALS solutions in safety logical controllers, 2006. Marek Sałamaj // W: Tools of Information Technology : Proceedings of the 1th Conference. Rzeszów, Polska Rzeszów : [brak wydawcy], 2006, s. 55--61, ISBN: 8360583005
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18009] [data modyf: 03-02-2011 10:23]
[5] Bezawaryjne mechanizmy wspomagania współczesnych rozwiązań sprzętowych, 2005. Marek Sałamaj, Piotr Bubacz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 111--120, ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17176] [data modyf: 07-08-2015 10:55]
[6] Koncepcja i implementacja synchroniczno-asynchronicznego, bezpiecznego mikrosterownika logicznego z dywersyfikacją części sterującej, 2005. Marek Sałamaj // W: VII Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie - OWD 2005. Wisła, Polska Gliwice : [brak wydawcy], 2005, Archiwum Konferencji PTETIS, Vol.21, s. 217--222, ISBN: 8392224205
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17461] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Koncepcja i implementacja bezpiecznego mikrosterownika logicznego z dywersyfikacją części układowej, 2004. Marek Sałamaj, Piotr Bubacz // W: VI Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie - OWD 2004. Wisła, Polska Gliwice : [brak wydawcy], 2004, Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 19, z. 6, s. 414--418, ISBN: 8391599183
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18006] [data modyf: 07-08-2015 10:55]
[8] Wielopoziomowe mechanizmy bezpieczeństwa inteligentnych rozwiązań procesorowych, 2004. Marek Sałamaj, Piotr Bubacz // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 61--66, ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16783] [data modyf: 07-08-2015 10:55]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Układ pamięci podwójnej / Marian Adamski, Marek Sałamaj .- Numer : P.403084 .- Data zgłoszenia : 11-03-2013
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[2] Układ pamięci podwójnej / Marian Adamski, Marek Sałamaj .- Numer : P. 4030084 .- Data zgłoszenia : 11-03-2013 .- Data udzielenia : 25-04-2018
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[3] Programowalny sterownik logiczny / Marek Sałamaj, Marian Adamski .- Numer : 388721 .- Data zgłoszenia : 03-08-2009 .- Data udzielenia : 31-07-2014
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[4] Programowalny sterownik logiczny / Marek Sałamaj, Marian Adamski .- Numer : 388721 .- Data zgłoszenia : 03-08-2009
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski