System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Mariola Michałowska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: ekonomia i finanse (100 %)
Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 67 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Zielona gospodarka w sektorze rolnictwa w ujęciu krajowym i międzynarodowym, 2019. Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Dorota Roszkowska-Hołysz, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego 211 s. , ISBN: 9788376957579, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15077] [data modyf: 03-09-2019 14:19]
[41] [0,41]
[2] Diagnoza działalności kulturalnej w województwie lubuskim, 2018. Piotr Kułyk, Leszek Belzyt, Hanna Bortnowska, Mariola Michałowska, Bartosz Seiler, Jolanta Skierska, Leszek Kaźmierczak-Piwko, Paweł Szudra, - [oprac.], Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury 164 s. , ISBN: 9788365359063, bibliogr. rys. .- [Raport]
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-14827] [data modyf: 11-01-2019 12:10]
[2,22] [0,11]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Komunikacja w XXI wieku, Mariola Michałowska
// W: Reklama wczoraj i dziś, 2016. / red. nauk. A. Barska, Warszawa : Difin SA, s. 141--155, ISBN: 9788379309085
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17637] [data modyf: 22-02-2016 14:26]
[2] Social media w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, Mariola Michałowska
// W: Reklama wczoraj i dziś, 2016. / red. nauk. A. Barska, Warszawa : Difin SA, s. 156--170, ISBN: 9788379309085
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17638] [data modyf: 09-08-2016 11:40]
[3] Wyzwania dla biznesu, Mariola Michałowska
// W: Reklama wczoraj i dziś, 2016. / red. nauk. A. Barska, Warszawa : Difin SA, s. 117--140, ISBN: 9788379309085
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17636] [data modyf: 22-02-2016 14:25]
[4] Diagnoza stanu przestępczości w województwie lubuskim na tle pozostałych województw Polski. Kierunki działań polityki państwa w obszarze zagwarantowania bezpieczeństwa społecznego, Mariola Michałowska
// W: Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, 2015. / red. nauk. K. Graczyk, G. Nakielski, T. Tabaczniuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 97--112, ISBN: 9788378421672
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17393] [data modyf: 27-11-2015 16:45]
[5] Marketingowe czynniki i instrumenty wzrostu organizacji, Mariola Michałowska
// W: Marketingowe uwarunkowania rozwoju organizacji, 2015. / red. A. Barska, B. Ślusarz, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze), s. 4--16, ISBN: 9788387193874
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17592] [data modyf: 11-02-2016 12:27]
[6] Zarządzanie sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie, Mariola Michałowska, Dariusz Stankiewicz, Wiesław Danielak
// W: Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy : istota, przebieg i konsekwencje, 2015. / red. J. Jędrzejczak-Gas, B. Ślusarz, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 2), s. 110--126, ISBN: 9788387193911
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17135] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[7] Istota, zakres i uwarunkowania partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-spoleczne, Mariola Michałowska
// W: Partnerstwo międzysektorowe w systemie lokalnego bezpieczeństwa społecznego, 2014. / pod red. Anny Łoś-Tomiak, Zielona Góra : Wydawnictwo Majus, s. 9--19, ISBN: 978836038939X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16880] [data modyf: 03-06-2015 11:09]
[8] Opinie przedsiębiorców dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na targowisku w województwie lubuskim, Stanisław Urban, Mariola Michałowska
// W: Funkcjonowanie współczesnych organizacji : szanse i bariery, kierunki zmian, 2014. / red. nauk. J. Stankiewicz, M. Moczulska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 161--179, ISBN: 9788378421320
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16056] [data modyf: 27-08-2015 11:26]
[9] Społeczna odpowiedzialność biznesu w sieciach handlowych jako źródło tworzenia ich przewagi konkurencyjnej w świetle przeprowadzonych badań w województwie lubuskim, Mariola Michałowska, Brygida Cupiał
// W: Modele biznesu wobec wyzwań współczesnego zarządzania, 2014. / red. nauk. A. Jabłoński, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 145--154, ISBN: 9788362897940
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17266] [data modyf: 27-10-2015 16:42]
[10] Przemysł kreatywny jako sektor kreacji kultury. Diagnoza stanu i perspektywy jego rozwoju w województwie lubuskim, Mariola Michałowska
// W: Przemysł kreatywny : ekonomia na styku kultury i biznesu, 2013. / red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak, Zielona Góra : Wydaw. MAjUS s.c., s. 68--83, ISBN: 8360289322
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16010] [data modyf: 27-08-2015 08:59]
[11] Strategie w wojnie Gruzińsko-Rosyjskiej: Gruzji, Rosji, UE, NATO (USA), a strategia bezpieczeństwa Polski, Józef Kochanowski, Mariola Michałowska
// W: Współczesne problemy bezpieczeństwa = contemporary problems of security, 2010. / red. A. Gałecki, M. Dalecka, T. Tabaczniuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 282--299, ISBN: 9788374813556
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12219] [data modyf: 29-09-2010 09:48]
[12] Kierunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w dobie globalizacji i integracji gospodarki rynkowej, Mariola Michałowska
// W: Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, 2009. / red. nauk. M. Cisek, Warszawa : Wydaw. Studio Emka, s. 143--152, ISBN: 9788360652466
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11642] [data modyf: 19-01-2010 12:22]
[13] Kształcenie kadr cywilnych dla potrzeb bezpieczeństwa lokalnego i regionalnego w sytuacjach nadzwyczajnych, Józef Kochanowski, Mariola Michałowska
// W: Dylematy rozwoju edukacji w warunkach globalizacji, 2008. / red. D. Fic, Zielona Góra : University of Zielona Góra, s. 203--212, ISBN: 9788374812139
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10423] [data modyf: 19-09-2008 10:47]
[14] Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa samorządu terytorialnego, Józef Kochanowski, Mariola Michałowska
// W: Problemy bezpieczeństwa publicznego, 2008. / red. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 46--51, ISBN: 9788392510833
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10328] [data modyf: 29-07-2008 14:12]
[15] Strategic approach towards management in Polish companies after the accession of Poland to the European Union, Mariola Michałowska
// W: Polityki unijne dwa lata po akcesji - wybrane problemy, 2007. / red. nauk. M. Dudek, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 245--249, ISBN: 9788374811378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10322] [data modyf: 28-07-2008 12:36]
[16] Szanse i zagrożenia polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku europejskim, Mariola Michałowska
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, 2006. / red. M. Dudek, Legnica -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, s. 149--155, ISBN: 8360357854
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9125] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Sustainable Consumption in the Market of Food Production: The Case of Lubuskie Voivodeship / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Łukasz Augustowski, 2020. European Research Studies Journal Vol. 23, iss. 4, 225--240, ISSN: 1108-2976, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: regional economics, rural economics, sustainable consumption
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)
[AWCZ-25821] [data modyf: 17-11-2020 10:47]
[33,33] [0,33]
[2] Cena a gotowość do zapłaty za określone produkty ekologiczne na przykładzie mieszkańców województwa lubuskiego / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, 2019. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 125, 59--72, ISSN: 2081-6979, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cena, dochody i wydatki gospodarstw domowych, gotowość do zapłaty, green products, household income and expenditure of households, price, produkt ekologiczny, readiness to pay
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.22630/EIOGZ.2019.125.5
[AWCZ-24409] [data modyf: 07-10-2019 13:29]
[2,5] [0,5]
[3] Koncepcje i metody kształtowania tradycyjnych i wirtualnych relacji pracowników banku z klientami / Mariola Michałowska, Dariusz Stankiewicz, Wiesław Danielak, 2018. Studia Oeconomica Posnaniensia Vol. 6, no. 3, 140--157, ISSN: 2300-5254, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: kapitał relacyjny, kompetencje relacyjne, relacje tradycyjne i wirtualne, relational abilities, relational capital, relational competence, traditional and virtual relations, zdolności relacyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.18559/SOEP.2018.3.7
[AWCZ-22874] [data modyf: 18-06-2018 11:10]
[3,33] [0,33]
[4] Regional Conditions of the Ecological Goods Market / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, 2018. Handel Wewnętrzny, nr 3, 265--276, ISSN: 0438-5403, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: consumer behaviour, organic food, organic producers, producenci ekologiczni, regional conditions, uwarunkowania regionalne, zachowania konsumentów, żywność ekologiczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-23136] [data modyf: 27-09-2018 13:51]
[6] [0,5]
[5] Zachowania konsumentów na rynku żywności ekologicznej w świetle wyników badań empirycznych w województwie lubuskim / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, 2018. Handel Wewnętrzny, nr 2, 270--282, ISSN: 0438-5403, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: consumer behaviour, determinants, determinanty, new phenomena and trends in the sphere of consumption, nowe zjawiska i tendencje w sferze konsumpcji, organic food, sustainable consumption, zachowania konsumentów, zrównoważona konsumpcja, żywność ekologiczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-23137] [data modyf: 27-09-2018 14:02]
[6] [0,5]
[6] Assessment of customer satisfaction with logistics service in the light of the results of the research / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Sławomir Kotylak, 2017. Management Vol. 21, no. 1, 205--222, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: benefits and costs of service, customer service, elementy logistycznej obsługi klienta, korzyści i koszty z obsługi, logistic customer service strategies, logistic elements of customer service, obsługa klienta, strategie logistycznej obsługi klienta
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2015-0089
[AWCZ-21511] [data modyf: 28-08-2018 12:00]
[4] [0,33]
[7] Consumer attitudes in the light of the concept of sustainable consumption in Lubuskie voivodeship against the background of trends in consumption in Poland / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Monika Patelska, 2017. Oeconomia Copernicana Vol. 8, no. 2, 181--197, ISSN: 2083-1277, , eISSN: 2353-1827, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie voivodeship, Poland, consumers' behaviours, sustainable consumption, trends in consumption
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.24136/oc.v8i2.12         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-21811] [data modyf: 18-10-2017 16:41]
[3,67] [0,33]
[8] Consumer behaviour on the e-commerce market in the light of empirical research in Lubuskie voivodeship / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, 2016. Management Vol. 20, no. 1, 239--255, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie voivodship, consumer behavior, customer, e-commerce, klient, model rozwoju e-klienta, the model of e-commerce, województwo lubuskie, zachowania konsumenta
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20175] [data modyf: 20-06-2016 14:13]
[9] Kształtowanie relacji z klientami w sektorze przemysłów kreatywnych / Sławomir Kotylak, Mariola Michałowska, 2016. Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych, Nr 9, 317--328, ISSN: 2082-7547, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: creative industries, cultural industries, customer relations, przemysł kultury, przemysły kreatywne, relacje sektorowe, relacje z klientami, sectoral relationships
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21206] [data modyf: 28-03-2017 10:15]
[10] Perfecting business models in the context of the sources of competitive advantages / Mariola Michałowska, Wiesław Danielak, Dariusz Stankiewicz, 2016. Studia Oeconomica Posnaniensia Vol. 4, no. 5, 140--159, ISSN: 2300-5254, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: business model, competitive advantage, competitive potential, competitive strategies, competitiveness of the enterprise
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.18559/SOEP.2016.5.9
[AWCZ-20298] [data modyf: 09-08-2016 10:09]
[11] Coaching culture in the context of the emergence of creative class / Sławomir Kotylak, Mariola Michałowska, Wiesław Danielak, 2015. Management Vol. 19, no. 2, 52--66, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: coaching culture, creative class, creative industry, klasa kreatywna, kultura coachingu, przemysł kreatywny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2015-0013
[AWCZ-19834] [data modyf: 17-02-2016 12:16]
[12] Forming relationships on the e-commerce market as a basis to build loyalty and create value for the customer. Empirical findings / Mariola Michałowska, Sławomir Kotylak, Wiesław Danielak, 2015. Management Vol. 19, no. 1, 57--72, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: customer, e-commerce, internet shops, klient, lojalność, loyalty, relacje, relationships, sklepy internetowe, tworzenie wartości, value creation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19389] [data modyf: 08-10-2015 11:46]
[13] The impact of globalization on consumer behavior in Lubuskie province in the light of the research / Mariola Michałowska, Wiesław Danielak, 2015. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia Vol. 49, no. 3, 135--146, ISSN: 0459-9586, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie province, consumer behavior, globalizacja, globalization, województwo lubuskie, zachowania konsumentów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.17951/h.2015.59.3.135
[AWCZ-19281] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[14] Wpływ relacji z otoczeniem na ekonomiczno-społeczny wymiar funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim / Stanisław Urban, Mariola Michałowska, 2015. Ekonomia XXI wieku Nr 1(5), 9--26, ISSN: 2353-8929, , eISSN: 2449-9757, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: budowanie relacji, building relationships, market participants, małe i średnie przedsiębiorstwa, small and medium-sized enterprises, the Lubuskie Voivodeship, uczestnicy rynku, województwo lubuskie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.15611/e21.2015.1.01
[AWCZ-19462] [data modyf: 27-10-2015 16:33]
[15] Decyzje przedsiębiorców w zakresie wyboru urządzeń klimatyzacyjnych na rynku województwa lubuskiego. Raport z badań / Stanisław Urban, Mariola Michałowska, 2014. Chłodnictwo, nr 11-12, 54--57, ISSN: 0009-4919, , eISSN: 2449-9390, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18707] [data modyf: 20-08-2015 13:32]
[16] Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w handlu wewnętrznym na przykładzie województwa lubuskiego / Stanisław Urban, Mariola Michałowska, 2014. Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu No. 2(19), 56--73, ISSN: 2080-6000, , eISSN: 2449-9803, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: competitive advantage, małe i średnie przedsiębiorstwa, przewaga konkurencyjna, regional, rozwój regionalny, small and medium-sized enterprises
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19461] [data modyf: 27-10-2015 16:22]
[17] Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru sprzętu chłodniczego w świetle przeprowadzonych badań w województwie lubuskim / Stanisław Urban, Mariola Michałowska, 2013. Chłodnictwo, nr 11, 34--39, ISSN: 0009-4919, , eISSN: 2449-9390, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17796] [data modyf: 20-08-2015 12:19]
[18] Determinanty wyboru konsumentów dotyczące miejsca zakupu. Raport z badań / Stanisław Urban, Mariola Michałowska, 2013. Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu No. 3(16), 133--153, ISSN: 2080-6000, , eISSN: 2449-9803, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: consumer preferences, consumers' attitudes, determinants of choice, determinanty wyboru, postawy konsumenckie, preferencje konsumentów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19458] [data modyf: 27-10-2015 15:17]
[19] Postawy i opinie użytkowników dotyczące naprawy oraz serwisu sprzętu chłodniczego, a także sposoby pozbywania się zużytego sprzętu w gospodarstwach domowych w województwie lubuskim / Stanisław Urban, Mariola Michałowska, 2013. Chłodnictwo, nr 10, 18--22, ISSN: 0009-4919, , eISSN: 2449-9390, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17675] [data modyf: 20-08-2015 09:45]
[20] Wpływ sieci handlowych na funkcjonowanie oraz perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubuskiego / Stanisław Urban, Mariola Michałowska, 2012. Ekonomia = Economics, nr 4(21), 191--209, ISSN: 2080-5977, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: co-operation, competitiveness, konkurencyjność, małe i średnie przedsiębiorstwa, sieci handlowe, small and medium-sized companies, trade networks, współpraca
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17248] [data modyf: 22-04-2013 11:33]
[21] Zachowania konsumentów na rynku lodów w województwie lubuskim / Stanisław Urban, Mariola Michałowska, 2012. Chłodnictwo, 46--51, ISSN: 0009-4919, , eISSN: 2449-9390, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16917] [data modyf: 15-01-2013 09:48]
[22] Merchandising actions in large retail chains / Anetta Barska, Mariola Michałowska, Janusz Śnihur, 2011. Management Vol. 15, no 2, 291--304, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16169] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[23] Private label of trade networks and consumers' opinions / Anetta Barska, Mariola Michałowska, Janusz Śnihur, 2011. Management Vol. 15, no 1, 213--223, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15849] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Uwarunkowania i kierunki zmian w spożyciu żywności w województwie lubuskim / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska // W: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich .- 2017, T. 104, z. 1, s. 82--94, ISSN: 2353-4362, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: consumer, consumption trends, dochody, food, food consumption, food expenditure, gospodarstwo domowe, health, household, income, konsument, life style, prawidłowe żywienie, proper nutrition, spożycie żywności, styl życia, tendencje spożycia, wydatki, zdrowie, żywność,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.22630/RNR.2017.104.1.6
[AWI-10529] [data modyf: 30-06-2017 13:55]
[2] Stan rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004-2014 / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska // W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej .- 2016, nr 113, s. 17--32, ISSN: 2081-6979, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: conventional foods, dochody i wydatki gospodarstw domowych, foods derived from organic farming, household income and expenditure of households, konsumpcja zrównoważona, organic farming, rolnictwo ekologiczne, sustainable consumption, sustainable development, zrównoważony rozwój, żywność konwencjonalna, żywność pochodząca z upraw ekologicznych,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWI-10467] [data modyf: 13-02-2017 11:52]
[3] Czynniki wzrostu konkurencyjności regionu na przykładzie województwa lubuskiego / Mariola Michałowska, Piotr Kułyk, Paulina Paluszkiewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu .- 2015, nr 867(40), s. 43--53, ISSN: 1509-0507, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie region, competitive advantage, development of a region, foreign capital, kapitał zagraniczny, przewaga konkurencyjna, region lubuski, rozwój regionu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-04
[AWI-10290] [data modyf: 05-11-2018 14:05]
[4] Korzystanie z handlu elektronicznego przez mieszkańców województwa lubuskiego. Wyniki badania / Mariola Michałowska // W: Handel Wewnętrzny w Polsce 2009-2014 .- 2014, Nr 2014, s. 351--367, ISSN: 1899-7988,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-10071] [data modyf: 14-03-2017 08:59]
[5] Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie województwa lubuskiego / Stanisław Urban, Mariola Michałowska // W: Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich .- 2013, T. 100, z. 2, s. 108--118, ISSN: 2353-4362, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: consumer behavior, consumer products, determinants, determinanty, marketplaces, produkty konsumpcyjne, targowiska, zachowania konsumentów,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-9728] [data modyf: 24-08-2015 14:45]
[6] Działania marketingowe małych i średnich przędsiebiorstw na tle przemian strukturalnych zachodzących w handlu na przykładzie województwa lubuskiego / Mariola Michałowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu .- 2013, nr 776(31), s. 327--339, ISSN: 1509-0507, wykr. summ.
Słowa kluczowe: działania marketingowe, marketing activities, małe i średnie przedsiębiorstwa, modern trade networks, nowoczesne sieci handlowe, small and medium-sized enterprises,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9730] [data modyf: 24-08-2015 14:42]
[7] Ekonomiczne i społeczne oddziaływanie sieci handlowych na konsumentów oraz małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie lubuskim / Mariola Michałowska // W: Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy .- 2012, nr 5, s. 367--382, ISSN: 1899-9573, rys. tab. wykr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9543] [data modyf: 27-02-2013 12:52]
[8] Opinie konsumentów dotyczące powstawania nowych wielkopowierzchniowych sieci handlowych w województwie lubuskim w świetle przeprowadzonych badań / Anetta Barska, Mariola Michałowska, Janusz Śnihur // W: Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu .- 2012, Nr 24, s. 213--228, ISSN: 1642-9613, bibliogr. rys. tab. summ. .- ISSN 1642-9613
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9584] [data modyf: 05-06-2013 14:54]
[9] Kształtowanie lojalności nabywców w dobie konkurencji / Mariola Michałowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2011, Nr 660 (72), s. 229--239, ISSN: 1896-382X, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9127] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Zachowania konsumentów na rynku artykułów żywnościowych i nieżywnościowych / Mariola Michałowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2010, nr 594 (54), s. 67--77, ISSN: 1896-382X, rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8743] [data modyf: 25-10-2010 17:23]
[11] Kierunki działań małych i średnich przedsiębiorstw w dobie integracji i globalizacji gospodarki rynkowej w świetle przeprowadzonych badań / Mariola Michałowska // W: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie .- 2009, Nr 2(13), T. 2, s. 269--278, ISSN: 1506-2635, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: globalizacja i integracja gospodarki, globalization and integration of the market, małe i średnie przedsiębiorstwa, small and medium-sized companies,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8502] [data modyf: 10-12-2009 10:19]
[12] Wpływ komunikacji marketingowej na efektywność i skuteczność sprzedaży w świetle przeprowadzonych badań / Mariola Michałowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2009, nr 559 (42), s. 330--338, ISSN: 1896-382X, tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8516] [data modyf: 19-01-2010 12:46]
[13] Badanie wizerunku marki w oczach klientów w świetle przeprowadzonych badań / Mariola Michałowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2008, nr 511, s. 129--136, ISSN: 1640-6818, rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-8264] [data modyf: 14-01-2009 14:49]
[14] Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego w warunkach współczesnego rynku / Mariola Michałowska // W: Innowacje a konkurencyjność gospodarki - (Monografie ; 82) .- 2007, s. 276--281
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7849] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Bariery i szanse rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw wobec wyzwań współczesnego rynku / Mariola Michałowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2006, nr 438, s. 53--56, ISSN: 1640-6818, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7522] [data modyf: 19-06-2008 15:32]
[16] Istota i znaczenie konkurencyjności w handlu żywnością oraz perspektywy rozwoju polskich przedsiębiorstw / Mariola Michałowska // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2006, nr 1118, T. 2, s. 100--105 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7491] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Koncepcje zarządzania w wybranych sieciach handlowych wobec wyzwań marketingowych / Mariola Michałowska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2006, nr 42, s. 97--101, ISSN: 0239-9415, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: sieci handlowe, trwała przewaga konkurencyjna, zarządzanie innowacyjne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7641] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Konkurencyjność i jej wpływ na polskie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rynku europejskiego / Mariola Michałowska // W: Regionalizacja w funkcjonowaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa - (Monografie ; 66) .- 2006, s. 15--20 rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7642] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Marketing innowacyjny wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w świetle przeprowadzonych badań / Mariola Michałowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego .- 2005, nr 414, T. 1, s. 85--89 summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7231] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Przesłanki i kierunki zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w świetle przeprowadzonych badań / Mariola Michałowska // W: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. .- 2005, Nr 1, s. 55--61 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7322] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Strategiczne znaczenie tworzenia przewagi konkurencyjnej w handlu żywnością na przykładzie wybranych dużych sieci handlowych - analiza i ocena / Mariola Michałowska // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2005, nr 1070, T. 2, s. 80--84 bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7062] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Spatial Diversity of The Growth of Organic Farming in Poland, 2020. Łukasz Augustowski, Piotr Kułyk, Mariola Michałowska // W: 34th International-Business-Information-Management-Association Conference - IBIMA 2019 : VISION 2025: Education excellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage. Madrid, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2020, s. 14632--14640, ISBN: 9780999855140
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 70)
[KONF-23738] [data modyf: 23-11-2020 10:34]
[23,33] [0,33]
[2] Determinants of Consumer Behavior on the Organic Food Market In the Light of Selected Consumption Theories: The Results of the Research in the Regional Aspect on the Example of Poland, 2019. Piotr Kułyk, Mariola Michałowska // W: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 3007--3019, ISBN: 9780999855126
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-23515] [data modyf: 13-01-2020 15:02]
[35] [0,5]
[3] Consumer attitudes in the light of the concept of sustainable consumption in Lubuskie voivodeship against the background of trends in consumption in Poland, 2017. Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Monika Patelska // W: Proceedings of the 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy : Economics. Toruń, Polska Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society, 2017, s. 298--308, ISBN: 9788365605061
Słowa kluczowe: Lubuskie voivodeship, consumers' behaviours, sustainable consumption, trends in consumption

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22780] [data modyf: 29-08-2018 10:07]
[0] [0]
[4] The conditions of demand and supply in the market of organic agriculture in Poland compared to selected European countries, 2017. Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Paulina Paluszkiewicz // W: Proceedings of the 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy : Economics. Toruń, Polska Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society, 2017, s. 309--318, ISBN: 9788365605061
Słowa kluczowe: demand factors, organic farming, supply factors

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22781] [data modyf: 29-08-2018 10:03]
[0] [0]
[5] Problematyka logistyki w aspekcie globalnym, 2004. Mariola Michałowska // W: Techniczne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju państw europejskich : stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów : Wyższa Szkoła Biznesu, 2004, s. 140--148, ISBN: 8388991086
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16864] [data modyf: 19-01-2005 10:15]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski