System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Piotr Powroźnik
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 38 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Analiza dotrzymania ograniczeń czasowych w systemach pomiarowo-sterujących z wykorzystaniem algorytmów heurystycznych w elastycznym modelu szeregowania zadań, 2013. Piotr Powroźnik, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 114 s. (Prace Naukowe z Elektrotechniki i Elektroniki), ISBN: 9788378420712, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11499] [data modyf: 26-08-2015 09:26]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Badanie opóźnień w sieciach czujnikowych, Emil Michta, Piotr Powroźnik
// W: Metrologia dziś i jutro, 2009. / pod red. W. Kicińskiego, L. Swędrowskiego, Gdańsk : Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, s. 449--456, ISBN: 8391166953
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11286] [data modyf: 18-09-2009 14:55]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Praktyczny aspekt określenia zasięgu pomiędzy bezprzewodowymi urządzeniami w systemach zarządzania budynkiem / Piotr Powroźnik, Damian Kuśmierek, 2018. Przegląd Elektrotechniczny R. 94, nr 11, 67--71, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: building management system, estimating the range of wireless devices, inteligentny dom, komunikacja bezprzewodowa, smart home, system zarządzania budynkiem, szacowanie zasięgu bezprzewodowych, wireless communication
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2018.11.16         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-23279] [data modyf: 09-11-2018 12:17]
[2] Algorithm of periods determination of various priority tasks implementation in the measurement and control node / Piotr Powroźnik, Radosław Kłosiński, 2016. Przegląd Elektrotechniczny, nr 8, 224--227, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: elastic model of task scheduling, elastyczny model szeregowania zadań, modification of task periods, modyfikacja okresów wykonywania zadań, scheduling tasks, szeregowanie zadań
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-20373] [data modyf: 20-09-2016 12:27]
[3] Reduction of peak demand in micro smart grid by means of elastic model of power management / Piotr Powroźnik, 2016. Przegląd Elektrotechniczny, nr 12, 205--208, ISSN: 0033-2097, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: electricity consumption, inteligentna sieć, inteligentne pomiary, peak demand, smart grid, smart metering, zapotrzebowanie na moc, zwiększone zapotrzebowanie na moc
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2016.12.53         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-20803] [data modyf: 05-01-2017 13:51]
[4] Dependence of mobile robot task scheduling on fitness functions / Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik, 2014. Przegląd Elektrotechniczny, nr 7, 43--47, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: algorytmy heurystyczne, elastic task model scheduling, elastyczny model szeregowania zadań, heuristic algorithms, scheduling tasks, szeregowanie zadań
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-18482] [data modyf: 20-08-2015 12:36]
[5] A new elastic scheduling task model in the node of a control and measurement system / Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik, 2013. Metrology and Measurement Systems Vol. 20, no 1, 87--98, ISSN: 0860-8229, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: elastic scheduling task model, heuristic algorithms, measurement and control systems, task scheduling, time deadline fulfilment
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-17243] [data modyf: 20-08-2015 11:37]
[6] Wpływ parametrów funkcji celu na dobór nastaw okresów w elastycznym modelu szeregowania zadań / Piotr Powroźnik, 2012. Studia Informatica Vol. 33, no 3A, 101--110, ISSN: 0208-7286, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: algorytmy heurystyczne, elastyczny model szeregowania zadań, funkcja celu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16570] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[7] Analiza właściwości wybranych algorytmów heurystycznych zastosowanych w elastycznym modelu szeregowania zadań / Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik, 2011. Przegląd Elektrotechniczny, nr 9a, 107--111, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: algorytmy heurystyczne, elastic task model scheduling, elastyczny model szeregowania zadań, heuristic algorithms, modyfikacja okresów zadań, szeregowanie zadań, task period modification, task scheduling
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-15891] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] Weryfikacja poprawności działania algorytmu tabu search w elastycznym modelu szeregowania zadań w systemach pomiarowo-sterujących / Piotr Powroźnik, 2010. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 56, nr 11, 1345--1347, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: algorytm tabu search, elastic task model, elastyczny model, szeregowanie zadań, tabu search algorithm, task scheduling
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15257] [data modyf: 18-12-2010 10:09]
[9] Elastyczny model szeregowania zadań w systemach pomiarowo-sterujących z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego / Piotr Powroźnik, 2009. Przegląd Elektrotechniczny, nr 2, 79--82, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: algorytm ewolucyjny, elastic task model, elastyczny model, evolution algorithm, szeregowanie zadań, task scheduling
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13578] [data modyf: 01-02-2011 12:05]
[10] Przetwarzanie rozproszone w bezprzewodowych sieciach czujnikowych / Emil Michta, Piotr Powroźnik, Robert Szulim, 2008. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 54, nr 6, 350--352, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13137] [data modyf: 24-07-2008 09:33]
[11] Sieć czujników bezprzewodowych oparta na standardzie 802.15.4 / Dariusz Eljasz, Piotr Powroźnik, 2008. Przegląd Włókienniczy, nr 2, 48--51 bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12884] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Internet remote laboratory system (IRLS) / Emil Michta, Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik, Dariusz Eljasz, 2007. International Journal of Computing Vol. 6, no 2, 16--21 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Web services, distant learning, remote laboratories
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12666] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Systemy operacyjne w sieciach czujników / Dariusz Eljasz, Piotr Powroźnik, 2007. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, 74--77, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: MANTIS, SOS, TinyOS, dedykowane systemy operacyjne, embedded operating systems, sensor networks, sieci czujników
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12356] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Komputerowe stanowisko pomiarowe do zdalnego wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych / Radosław Kłosiński, Piotr Powroźnik, 2006. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 10, wyd. spec., 23--28, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: charakterystyki widmowe, data transmission, frequency characteristic, remote education, remote measurement, transmisja danych, zdalne nauczanie, zdalne pomiary
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11101] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Kształcenie na odległość w laboratorium metrologii / Dariusz Eljasz, Tomasz Karczewski, Emil Michta, Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik, 2006. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, wyd. spec., 146--148, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11105] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Wykorzystanie bezprzewodowych sieci komputerowych do przesyłania danych pomiarowych / Dariusz Eljasz, Piotr Powroźnik, 2006. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 7-8, 6--9, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11098] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analiza możliwości zastosowania technologii PLC w przemysłowych sieciach komputerowych / Piotr Powroźnik // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 9) .- 2005, s. 305--312 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7301] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Badania symulacyjne algorytmu zarządzania energią w gospodarstwach domowych, 2020. Piotr Powroźnik, Wiesław Miczulski, Robert Szulim // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, 2020, s. 89--92, ISBN: 9788395771606
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23681] [data modyf: 01-09-2020 14:21]
[2] Flood embankments monitoring system, 2020. Emil Michta, Krzysztof Piotrowski, Piotr Powroźnik, Ryszard Rybski, Robert Szulim, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, 2020, s. 65--68, ISBN: 9788395771606
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23677] [data modyf: 01-09-2020 14:08]
[3] Intelligent and interactive household simulation for energy management algorithm's evaluation, 2020. Igor Koropiecki, Piotr Powroźnik, Krzysztof Piotrowski // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, 2020, s. 33--36, ISBN: 9788395771606
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23671] [data modyf: 01-09-2020 12:42]
[4] Koncepcja systemu pomiarowego do diagnozowania dzieci z rozwojowym zaburzeniem koordynacji, 2020. Dariusz Eljasz, Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik, Łukasz Sobolewski, Robert Szulim // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, 2020, s. 21--24, ISBN: 9788395771606
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23669] [data modyf: 01-09-2020 12:34]
[5] Mobile application to support maintenance of wireless sensor networks, 2020. Krzysztof Piotrowski, Igor Koropiecki, Przemysław Zielony, Piotr Powroźnik, Robert Szulim // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, 2020, s. 81--84, ISBN: 9788395771606
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23679] [data modyf: 01-09-2020 14:17]
[6] Analiza bezprzewodowej transmisji danych w systemach zarządzania budynkiem, 2018. Piotr Powroźnik, Damian Kuśmierek // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 123--126, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23168] [data modyf: 14-09-2018 14:05]
[7] Emulating energy grids using the e-balance emulator, 2018. Krzysztof Piotrowski, Piotr Powroźnik, Wiesław Miczulski, Robert Szulim // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 115--118, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23167] [data modyf: 14-09-2018 14:03]
[8] Zarządzanie energią przy zastosowaniu algorytmu EMZE, 2018. Piotr Powroźnik, Wiesław Miczulski, Robert Szulim, Krzysztof Piotrowski // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 127--130, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23169] [data modyf: 14-09-2018 14:07]
[9] Reduction of peak energy demand based on smart appliances energy consumption adjustment, 2017. Piotr Powroźnik, Robert Szulim // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and Hight Energy Physics Experiments 2017. Wilga, Polska Bellingham : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. SPIE, 2017, Proceedings of SPIE, Vol 10445, s. 1--11, ISBN: 9781510613546
Słowa kluczowe: clouds, peak energy, smart appliances energy

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2280730   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[KONF-22701] [data modyf: 19-10-2017 12:42]
[10] Koncepcja elastycznego modelu zarządzania energią w sieciach klasy mikro Smart Grid, 2016. Piotr Powroźnik // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 125--128, ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22186] [data modyf: 20-06-2016 12:34]
[11] Elastic model of energy management in micro smart grid, 2015. Piotr Powroźnik, Emil Michta // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2015 [Dokument elektroniczny] : 12th conference - seminar. Łagów, Polska Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 1--6, ISBN: 9781479984152
Słowa kluczowe: balanced power selection, elastic management energy model, micro smart grids

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ISNCC.2015.7174716   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[KONF-21785] [data modyf: 07-09-2016 12:23]
[12] Metoda doboru okresu realizacji zadań o różnym priorytecie w węźle pomiarowo-sterującym, 2015. Piotr Powroźnik, Radosław Kłosiński // W: XLVII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM'2015 : materiały konferencyjne. Zielona Góra - Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 75--78, ISBN: 9788378421931
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21951] [data modyf: 28-10-2015 16:11]
[13] Weryfikacja doświadczalna zastosowania algorytmu GRASP w elastycznym modelu szeregowania zadań, 2012. Piotr Powroźnik // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 103--106, ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20373] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Analiza właściwości wybranych algorytmów heurystycznych zastosowanych w elastycznym modelu szeregowania zadań, 2011. Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK 2011. Waplewo, Polska Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2011, s. 86 [abstr.], ISBN: 9788361486992
Słowa kluczowe: algorytmy heurystyczne, elastic task model scheduling, elastyczny model szeregowania zadań, heuristic algorithms, modyfikacja okresów zadań, szeregowanie zadań, task period modification, task scheduling

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19982] [data modyf: 08-06-2011 10:13]
[15] Właściwości wybranych algorytmów heurystycznych A*, GRASP i mrówkowego w elastycznym modelu szeregowania zadań, 2011. Piotr Powroźnik // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVIII sympozjum. Krynica, Polska Kraków : Wydaw. Katedry Metrologii AGH, 2011, s. 123--130, ISBN: 9788361528289
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20121] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Algorytm symulowanego wyżarzania w elastycznym modelu szeregowania zadań w węzłach systemów pomiarowo-sterujących, 2010. Piotr Powroźnik // W: Kongres Metrologii - KM 2010 : materiały V Kongresu Metrologii. Łódź, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 2010, s. 100--101 .- [streszczenie referatu]
Słowa kluczowe: elastyczny model szeregowania zadań, symulowane wyżarzanie

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19806] [data modyf: 06-11-2010 10:28]
[17] Algorytm tabu search w elastycznym modelu szeregowania zadań w systemach pomiarowo-sterujących, 2010. Piotr Powroźnik // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 131--134, ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19718] [data modyf: 18-08-2010 10:12]
[18] Analiza doboru wybranych parametrów początkowych algorytmu ewolucyjnego w elastycznym modelu szeregowania zadań, 2009. Piotr Powroźnik // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVII Sympozjum. Krynica, Polska Kraków : Wydaw. Katedry Metrologii AGH, 2009, s. 127--134, ISBN: 9788361528128
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19307] [data modyf: 30-09-2009 13:12]
[19] Technologia PLC w sieciach komputerowych i przemysłowych, 2005. Piotr Powroźnik // W: Czwarta Konferencja Entuzjastów Informatyki - KEI 2005. Chełm, Polska Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2005, s. 170--177, ISBN: 8391652823
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17066] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski