System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Bogdan Ślusarz
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Ekonomii i Zarządzania Bogdan Ślusarz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o zarządzaniu i jakości (50 %)
Dyscyplina dodatkowa: nauki prawne (50 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 48 pozycji bibliograficznych
21 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Strategia rozwoju miasta Żagań na lata 2015-2020, 2015. Bogdan Ślusarz, Żagań : Lubuski Instytut Badań i Innowacji, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 147 s. , ISBN: 9788387193270, rys. tab. wykr.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12819] [data modyf: 12-11-2015 13:45]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Człowiek pogranicza - krótkie spojrzenie na obecną sytuację z perspektywy mieszkańca Euroregionu, Grzegorz Gorzechowski, Bogdan Ślusarz
// W: Wizja 2030 : Plan działania i rozwoju Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr na lata 2021-2027, 2020. / red. B. Ślusarz, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 172--177, ISBN: 9788387193034 .- Tytuł również w jęz niemieckim
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21885] [data modyf: 21-01-2021 09:25]
[14,2] [0,71] / [14,2] [0,71]
[2] List do dyrektorów szkół, Bogdan Ślusarz, Stanisław Owsiak
// W: Informator o XXXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej rok szkolny 2020/2021 : Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii, 2020. , Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 5--6, ISBN: 9788365269270
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-21882] [data modyf: 20-01-2021 11:25]
[2,5] [0,5] / [2,5] [0,5]
[3] List do dyrektorów szkół, Bogdan Ślusarz, Stanisław Owsiak
// W: Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej : Informator o XXXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, 2019. / red. S. Owsiak, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 5--6, ISBN: 9788365269256
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-21124] [data modyf: 07-10-2019 12:46]
[2,5] [0,5] / [2,5] [0,5]
[4] Trzydzieści lat minęło!, Bogdan Ślusarz
// W: Trzydzieści lat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, 2018. / red. B. Ślusarz, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 11--32, ISBN: 9788365269201
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20294] [data modyf: 06-06-2019 16:06]
[5] [1] / [5] [1]
[5] Budżet obywatelski - szanse i zagrożenia związane z jego realizacją, studium przypadku, Agnieszka Opalińska, Bogdan Ślusarz
// W: Wyzwania rozwoju miast : łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski, 2017. / red. nauk B. Ślusarz, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 231--242, ISBN: 9788387193676
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19722] [data modyf: 29-01-2020 09:30]
[14,2] [0,71] / [14,2] [0,71]
[6] Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach Unii Europejskiej, Bogdan Ślusarz
// W: Aktualne problemy konstytucji : Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Bogusława Banaszaka, 2017. , Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, s. 966--975, ISBN: 9788361389552
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19437] [data modyf: 02-08-2019 13:40]
[5] [1] / [5] [1]
[7] List do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, Bogdan Ślusarz, Stanisław Owsiak
// W: Państwo a gospodarka : informator o XXX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej rok szkolny 2016/2017, 2016. / red. S. Owsiak, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 5--6, ISBN: 9788365269133
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18435] [data modyf: 29-11-2016 09:47]
[8] Wybrane aspekty polityki społecznej Unii Europejskiej: od polityki równościowej do zarządzania kulturą płci, Bogdan Ślusarz, Dariusz Stankiewicz
// W: Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy, 2016. / red. A. Paszkowicz, B. Ślusarz, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 4), s. 254--275, ISBN: 9788387193836
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17849] [data modyf: 09-05-2016 13:20]
[9] List do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, Bogdan Ślusarz, Stanisław Owsiak
// W: Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy : informator o XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, 2015. , Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 5--6, ISBN: 9788365269010
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17323] [data modyf: 12-11-2015 12:00]
[10] Wybrane problemy współpracy transgranicznej na przykładzie Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr", Wiesław Hładkiewicz, Bogdan Ślusarz
// W: Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie, 2015. / pod red. Adama Jarosza i Olgierda Kieca, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji 2), s. 335--345, ISBN: 9788378422280
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18313] [data modyf: 24-10-2016 11:54]
[11] Wielokulturowość na pograniczu polsko-niemieckim w świetle wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej na przykładzie województwa lubuskiego, Bogdan Ślusarz, Dariusz Stankiewicz
// W: Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce : IX Kongres Ekonomistów Polskich, 2014. / red. nauk. M. Gorynia, S. Rudolf, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 257--271, ISBN: 9788388700774
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16448] [data modyf: 12-11-2015 14:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Słowo wstępne / Bogdan Ślusarz, 2020. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 3, 5, ISSN: 1507-1383, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-26064] [data modyf: 20-01-2021 11:16]
[0] [0] / [0] [0]
[2] Cenny olimpijski prestiż / Bogdan Ślusarz, 2019. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 3, 5--6, ISSN: 1507-1383, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24408] [data modyf: 07-10-2019 12:51]
[0] [0] / [0] [0]
[3] O Profesorze Edwardzie Taylorze słów kilka w 135-tą rocznicę jego urodzin / Bogdan Ślusarz, 2019. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae R. 23, nr 2, 19--22, ISSN: 2081-2345,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24818] [data modyf: 14-01-2020 09:49]
[0] [0] / [0] [0]
[4] Olimpiada ekonomičeskih znanij kak sposob razvitiâ čelovečeskogo kapitala strany (primer Pol'ši) / Bogdan Ślusarz, 2019. Vestnik Tumenskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Social'no-Ekonomičeskie i Pravovye Issledovaniâ T. 5, no. 1, 36--49, ISSN: 2309-7051, , eISSN: 2307-6445, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Economic Knowledge Olympiad, competitiveness, education, entrepreneurship, youth
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24407] [data modyf: 07-10-2019 12:35]
[5] [1] / [5] [1]
[5] Jubileusz XXX-lecia OWE przechodzi do historii - kolejna edycja pod hasłem "Wyzwania współczesnego rynku pracy" / Bogdan Ślusarz, 2017. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 3, 5--6, ISSN: 1507-1383, fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21736] [data modyf: 02-10-2017 14:15]
[0] [0] / [0] [0]
[6] Pokonywanie przeszkód w regionach przygranicznych w świetle raporty Komisji Europejskiej / Małgorzata Jażdżewska, Bogdan Ślusarz, 2017. Studia Administracyjne, nr 9, 83--92, ISSN: 2080-5209, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: European Commission's, Komisja Europejska, cross-border cooperation, euroregions, euroregiony, współpraca transgraniczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.18276/sa.2017.9-07
[AWCZ-22906] [data modyf: 29-06-2018 11:57]
[2] [0,5] / [2] [0,5]
[7] Kolejna XXIX edycja rozstrzygnięta / Bogdan Ślusarz, 2016. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 3, 3, ISSN: 1507-1383,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20793] [data modyf: 05-01-2017 10:05]
[8] The Main Directions of Activity of the PTE Branches / Bogdan Ślusarz, 2016. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, no. 1 spec. ed., 36--39, ISSN: 1507-1383, fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20614] [data modyf: 05-01-2017 09:57]
[9] Wybrane projekty z zakresu ochrony zdrowia realizowane w administracji publicznej i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego / Bogdan Ślusarz, 2016. Studia Administracyjne, nr 8, 5--18, ISSN: 2080-5209, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: EU operational programs, EU structural funds, Lubuski Regionalny Program Operacyjny, Lubuskie Regional Operational Program, fundusze strukturalne Unii Europejskiej, health service, ochrona zdrowia, programy operacyjne Unii Europejskiej
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.18276/sa.2016.8-01
[AWCZ-21734] [data modyf: 02-10-2017 14:09]
[10] Olimpijczycy na start! / Bogdan Ślusarz, 2015. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, nr 3 spec., 3, ISSN: 1507-1383,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20794] [data modyf: 05-01-2017 10:06]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Współpraca nauki i biznesu w Polsce - dotychczasowe doświadczenia oraz wybrane praktyki / Bogdan Ślusarz, Dariusz Stankiewicz // W: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae .- 2017, R. 21, nr 1, t. I, s. 55--70, ISSN: 2081-2345, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: konkurencyjność, przedsiębiorstwa, współraca nauka przemysł,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10669] [data modyf: 19-04-2018 10:20]
[2] Różnorodność kulturowa a proces budowania mikrokultury na przykładzie relacji polsko-rosyjskich / Bogdan Ślusarz, Dariusz Stankiewicz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne .- 2014, Nr 845 (6), s. 181--195, ISSN: 2080-5209, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: culture, diversity managing, kultura, kultura organizacyjna, micro-culture, micro-culture in Polish-Russian relations, mikrokultura, mikrokultura stosunków polsko-rosyjskich, organizational culture, outside typologies of culture, typologie kultury, zarządzanie różnorodnością,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-10536] [data modyf: 04-08-2017 11:16]
[3] Polityka regionalna w ramach programów transgranicznych Unii Europejskiej / Bogdan Ślusarz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne .- 2013, Nr 5, s. 257--279, ISSN: 2080-5209, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: European Union, Unia Europejska, cross-border cooperation, polityka regionalna, regional policy, współpraca transgraniczna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-9876] [data modyf: 12-11-2015 18:12]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Nowe wyzwanie wobec samorządności lokalnej w Polsce - budżet obywatelski, 2017. Andrzej Małkiewicz, Bogdan Ślusarz // W: Regional'na politika: istoriâ, politiko-pravovi zasadi, arhitektura, urbanistika : Tretâ Mižnarodna naukovo-praktična konferenciâ. Zbirnik naukobih prac'. Kiiv, Ukraina Kiiv : Kiivs'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2017, s. 102--106, ISBN: 9789664572863
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22842] [data modyf: 30-11-2017 11:13]
[0] [0] / [0] [0]
[2] Początki samorządu lokalnego w Polsce = Počatki miscevogo samovrâduvannâ u Polšči v 1990 r., 2016. Andrzej Małkiewicz, Bogdan Ślusarz // W: Regional'na politika: zakonodavče reguliuvannâ ta praktična realizaciâ : druga mižnarodna naukobo-praktična konferenciâ. Kiiv, Ukraina Kiiv : Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini, Kiivc'kij Nacional'nij Universitet Budivnictva i Arhitekturi, 2016, s. 87--101, ISBN: 9789666544417
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-22444] [data modyf: 16-01-2017 08:41]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Wizja 2030 : Plan działania i rozwoju Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr na lata 2021-2027 / (Red.) Bogdan Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2020 .- ISBN: 9788387193034 .- Tytuł i tekst również w języku niemieckim
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5958] [data modyf: 21-01-2021 09:17]
[2] Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze / (Red.) Bogdan Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Zielonej Górze, 2019, nr 10 .- ISSN: 2545-3661
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5843] [data modyf: 30-09-2019 15:25]
[3] Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze / (Red.) Bogdan Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018, nr 9 .- ISSN: 2391-7810[p] .- 2545-3661[e]
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5891] [data modyf: 02-04-2020 15:48]
[4] Trzydzieści lat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej / (Red.) Bogdan Ślusarz .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018, 147 s. .- ISBN: 9788365269201
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5746] [data modyf: 27-08-2018 10:06]
[5] Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze / (Red.) Bogdan Ślusarz, Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, Jerzy Kaźmierczyk, Joanna Wyrwa .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017, nr 6 .- ISSN: 2391-7830
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5612] [data modyf: 10-08-2017 09:43]
[6] Wyzwania rozwoju miast : łączenie samorządów lokalnych, budżet obywatelski / (Red.) Bogdan Ślusarz .- ZIelona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017, 242 s. .- ISBN: 9788387193676
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5865] [data modyf: 29-01-2020 09:35]
[7] Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy / (Red.) Maria Agnieszka Paszkowicz, Bogdan Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016, 333 s. .- ISBN: 9788387193836
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5447] [data modyf: 04-08-2016 12:08]
[8] Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego / (Red.) Bogdan Ślusarz, Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, Joanna Wyrwa .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016, 220 s. .- ISSN: 2391-7830
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5563] [data modyf: 28-03-2017 14:10]
[9] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / (Red.) Paweł Adamczyk, Iwona Dudzik, Stanisław Gliński, Stanisław Owsiak, Bogdan Ślusarz, Grzegorz Wałęga .- Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, nr 3 spec. .- ISSN: 1507-1383
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5376] [data modyf: 12-11-2015 12:15]
[10] Marketingowe uwarunkowania rozwoju organizacji / (Red.) Anetta Barska, Bogdan Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, 130 s. .- ISBN: 9788387193874
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5414] [data modyf: 04-08-2016 12:09]
[11] Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy : istota, przebieg i konsekwencje / (Red.) Janina Jędrzejczak-Gas, Bogdan Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, 170 s. .- ISBN: 9788387193911
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5358] [data modyf: 04-08-2016 12:11]
[12] Współczesne problemy rozwoju regionalnego / (Red.) Bogdan Ślusarz, Joanna Wyrwa .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, 178 s. .- ISBN: 9788387193959
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5257] [data modyf: 12-11-2015 14:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Decent Work: Imperatives, Ukrainian Realities, Facilitating Mechanisms / / ed. A.M. Kolot .- Kiev : KNEU , 2017 (Rec.) Bogdan Ślusarz // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze .- 2020, nr 12, s. 134--137
Kod: REC-KSI    BibTeX    DOI: 10.26366/PTE.ZG.2020.174   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski