System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Agnieszka Mobley (dawniej: Łobodziec)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 50 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] From oppressive patriarchy to alternative masculinity. Black Men and Violence in African American Womanist Novels, 2016. Agnieszka Mobley, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 291 s. , ISBN: 9788378422556, bibliogr.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13563] [data modyf: 06-02-2017 09:22]
[2] Black Theological Intra-racial Conflicts in the Novels of Toni Morrison, 2012. Agnieszka Mobley, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 140 s. , ISBN: 9788374814621,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10924] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] The intersection of journalism and imagination in Walker's "Now Is the Time to Open Your Heart" and "By the Light of My Father's Smile" as a form of literary activism, Agnieszka Mobley
// W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 2018. / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk, Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, s. 265--276, ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19892] [data modyf: 29-05-2019 12:20]
[2] White Pole Dilemma in James Baldwin's "Another Country", Agnieszka Mobley
// W: From Essentialism to Choice: American Cultural Identities and Their Literary Representations, 2018. / ed. Agnieszka Łobodziec and Blossom N. Fondo, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego Vol. 12), s. 107--119, ISBN: 9788378423591
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20706] [data modyf: 29-05-2019 12:03]
[3] From Essentialism to Choice: The Emergence and Intricacies of Contemporary Playful Racial Identities in Toni Morrison's "God Help the Child", Agnieszka Mobley
// W: The Timeless Toni Morrison, 2017. / eds. Agnieszka Łobodziec, Blosom N. Fondo . vol. 8, Frankfurt am Main : PETER LANG EDITION, s. 61--76, ISBN: 9783631672624
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19147] [data modyf: 12-06-2017 10:34]
[4] (De)Marginalizations of Wild Zones in Gloria Naylor's "Bailey's Cafe", Agnieszka Mobley
// W: American Wild Zones : Space, Experience, Consciousness, 2016. / eds. Jerzy Kamionowski, Jacek Partyka, Frankfurt am Main : Peter Lang Edition (New Americanists in Poland Vol. 6), s. 131--146, ISBN: 9783631659588
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17359] [data modyf: 23-11-2015 08:42]
[5] Richard Wright's Emotionalization of Racial Experience in "American Hunger", Agnieszka Mobley
// W: Production of emotions. Perspectives and Functions, 2016. / ed. by Teresa Bruś, Marcin Tereszewski, Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, s. 145--153, ISBN: 9783631659335
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18466] [data modyf: 08-12-2016 12:39]
[6] The Black Theological Call for an Extended Global Family in Toni Morrison's "Paradise", Agnieszka Mobley
// W: American Literature and Intercultural Discourses, 2016. / eds. Agnieszka Łobodziec, Iwona Filipczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. t. 7), s. 123--136, ISBN: 9788378422716
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18660] [data modyf: 30-01-2017 11:18]
[7] Contemporary African-American Women's Discourse and Feminism - An Overview, Agnieszka Mobley
// W: Rewriting Her Story : Critical Essays on the Female Subject in the Colonial and Postcolonial World, 2015. / eds. Adamu Pangmeshi, Blossom N. Fondo, Raytown : Ken Scholars Publishing, s. 17--42, ISBN: 9780692549452
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17452] [data modyf: 17-12-2015 13:59]
[8] Probing the Scar: An Exploration of Cultural Duality in Alice Walker's "The Color Purple" and "Possessing the Secret of Joy", Agnieszka Mobley
// W: Probing the Skin : Cultural Representations of Our Contact Zone, 2015. / ed. by Caroline Rosenthal and Dirk Vanderbeke, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, s. 40--56, ISBN: 9781443870689
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17353] [data modyf: 19-11-2015 12:47]
[9] Alice Walker?s Womanist Love and Her Critique of Oppressive Patriarchal Religiosity in "By the Light of My Father?s Smile", Agnieszka Mobley
// W: Gender, Love and Intimacy, 2014. / ed. by Angie Knaggs and Silke Frischmuth, Oxford : Inter-Disciplinary Press, s. 157--165, ISBN: 9781848882768
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16498] [data modyf: 14-01-2015 12:16]
[10] Womanist Transcendence of Racial and Gendered Nationalism and Universalism in Alice Walker's "The Color Purple", Agnieszka Mobley
// W: Old Challenges and New Horizons in English and American Studies, 2014. / Anna Walczuk, Władysław Witalisz (eds.), Frakfurt am Main : Peter Lang Edition (Text - Meaning - Context: Cracow Studies in English Language, Literature and Culture Vol. 9), s. 293--306
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16387] [data modyf: 25-11-2014 12:55]
[11] Paule Marshall's Tripartite Experience in "Triangular Road: A Memoir" and Its Fictitious Reconstructions, Agnieszka Mobley
// W: American Experience - The Experience of America, 2013. / Andrzej Ceynowa, Marek Wilczyński (eds.), Frankfurt am Main : PETER LANG EDITION (Gdańsk Transatlantic Studies in British and North American Culture Vol. 2), s. 179--187, ISBN: 9783631635919
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15675] [data modyf: 02-12-2013 09:52]
[12] Poetically Realistic Juxtapositions of Anglo-American Old and New World Experiences Portrayed in Toni Morrison's "Mercy", Agnieszka Mobley
// W: Ex-changes : Comparative Studies in British and American Cultures, 2012. / ed. by Katarzyna Więckowska and Edyta Lorek-Jezińska, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, s. 150--166, ISBN: 9781443841597
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15528] [data modyf: 19-09-2013 14:14]
[13] Podróż jako powrót do korzeni i szansa duchowej odnowy w powieściach Paule Marshall "Praisesong for the Widow " i Alice Walker "Now Is the Time to Open Your Heart", Agnieszka Mobley
// W: Wielkie tematy literatury amerykańskiej : podróże, wędrówki, włóczęgi, 2011. / pod red. Teresy Pyzik i Agnieszki Woźniakowskiej . V, Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2980), s. 155--177, ISBN: 9788322620274
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14236] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Realizm poetycki jako pośrednie odzwierciedlenie rzeczywistości na podstawie powieści Toni Morrison "Umiłowana", Agnieszka Mobley
// W: Lustro : literatura - kultura - język, 2010. / red. Irena Fijałkowska-Janiak we współpracy z Małgorzatą Kudlik, Izabelą Kośnicką, Karoliną Mendat, Moniką Popow, Moniką Smorczewską, Izabelą Tusk i Marcinem Borowskim, Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego (Humanistyka Otwarta tom I), s. 97--103, ISBN: 9788373266803
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11904] [data modyf: 16-04-2010 08:33]
[15] Obrazy czarnych rodzin w powieści Toni Morrison, Agnieszka Mobley
// W: Wielkie tematy literatury amerykańskiej, 2007. / pod red. Teresy Pyzik, Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 2536), s. 135--155, ISBN: 9788322616710
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9704] [data modyf: 28-01-2008 12:19]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Domestication of Foreigner's Home in Toni Morrison's Home / Agnieszka Mobley, 2018. Kultura Popularna 55, 1, 28--37, ISSN: 1644-8340, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-22960] [data modyf: 24-07-2018 11:58]
[2] Langston Hughes' racial perspective on the Soviet Union presented in "I wonder as I wonder" / Agnieszka Mobley, 2018. Przegląd Rusycystyczny, nr 1 (161), 24--43, ISSN: 0137-298X, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23068] [data modyf: 12-09-2018 09:06]
[3] Intersections of African-American Womanist Literary Approaches and Paradigms of Ethical Literary Criticism / Agnieszka Mobley, 2017. Interlitteraria Vol. 22, No 2, 297--311, ISSN: 1406-0701, , eISSN: 2228-4729, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ethical identity, ethical literary criticism, values, womanist ethics, womanist literature
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.12697/IL.2017.22.2.8
[AWCZ-22293] [data modyf: 01-02-2018 11:10]
[4] Black Masculinity and Plantation Patriarchy in Margaret Walker's "Jubilee" / Agnieszka Mobley, 2015. Masculinities & Social Change Vol. 4, No. 2, 123--143, ISSN: 2014-3605, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: black men, emasculation, gender roles, masculine affirmations, plantation patriarchy
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19535] [data modyf: 23-11-2015 08:25]
[5] Literariness and racial consciousness in Paule Marshall's memoir "Triangular Road" and Gloria Naylor's fictionalized memoir "1996" / Agnieszka Mobley, 2015. Studia Anglica Posnaniensia. An International Review of English Studies 50/2-3, 51--61, ISSN: 0081-6272, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: black experience, emotions, imagination, literariness, memory
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19684] [data modyf: 11-01-2016 12:41]
[6] Toni Morison's Emotional Tropes in "A Mercy" as a Literary Representation of Historical Truth / Agnieszka Mobley, 2015. Forum for World Literature Studies Vol. 7, No. 2, 328--342, ISSN: 1949-8519, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: emotions, internal life, racialized slavery, white supremacy
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19534] [data modyf: 23-11-2015 08:16]
[7] Country Blues ? A Canonically Marginalized Center and the Formation of African-American Aesthetics in Albert Murray's "The Magic Keys" / Agnieszka Mobley, 2014. Aktuel forskning. Litteratur, kultur og medier, 1--20, ISSN: 1903-5705,
Słowa kluczowe: African-American aesthetics, country blues, folk culture, high-culture, the blues idiom
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18720] [data modyf: 07-09-2015 12:24]
[8] Violent Black Man and the Myth of Black Macho in Eugene O'Neill's "The Dreamy Kid" / Agnieszka Mobley, 2014. Respectus Philologicus, 26(31), 123--132, ISSN: 1392-8295,
Słowa kluczowe: black art, black matriarchy, myth of black macho, racial stereotype, violence
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-18602] [data modyf: 31-07-2015 11:03]
[9] Alice Walker's "Now Is the Time to Open Your Heart" as an Activist's Call for Global Citizenship / Agnieszka Mobley, 2012. Black Magnolias: A Literary Journal, Vol. 6, No. 1, 18--30 bibliogr.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16812] [data modyf: 14-12-2012 09:01]
[10] How Low Can You Go? - Gloria Naylor's Inquiry into the Extent of Ruining Surveillance in 1996 / Agnieszka Mobley, 2012. Black Magnolias: A Literary Journal, Vol. 6, No. 2, 5--19 bibliogr. summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16811] [data modyf: 14-12-2012 09:02]
[11] Toni Morrison's Discredited Magic - Magical Realism in "Beloved" Revisited / Agnieszka Mobley, 2012. Brno Studies in English Vol. 38, Number 1, 103--121, ISSN: 0524-6881, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Magical realism, history, identity, magic, modernity, slavery, space, time
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.5817/BSE2012-1-7         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-16813] [data modyf: 14-12-2012 09:06]
[12] The Sixth Biennial Conference of the Toni Morrison Society. Toni Morrison and Circuits of the Imagination. Paryż , 4-7 listopada 2010 / Agnieszka Mobley, 2011. Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 2, 31--32, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16253] [data modyf: 05-05-2017 10:56]
[13] John Olivier Killens' "Youngblood" as a Novel Commitment / Agnieszka Mobley, 2010. Black Magnolias: A Literary Journal, Vol. 4, No. 2, 4--19
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15028] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[14] Theological Models of Black Middle-Class Performance in Toni Morrison's Novels / Agnieszka Mobley, 2010. Black Theology: An International Journal Vol 8, No 1, 32--52 bibliogr. summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-14731] [data modyf: 15-11-2012 10:25]
[15] Alice Walker's "Now Is the Time to Open Your Heart" as a Womanist Novel / Agnieszka Mobley, 2009. The Indian Review of World Literature in English: [online] Vol. 5, No 1, [1-7] .- http://www.worldlitonline.net/2009-jan/contents.htm, [dostęp: 28.01.2009]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13527] [data modyf: 28-01-2009 11:25]
[16] Czarna godność i biała supremacja / Agnieszka Mobley, 2005. Ha!art: interdyscyplinarny magazyn kulturalno-artystyczny, nr 20, 110-111
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11963] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Black Male Marginalization in Early Twentieth Century American Canonical Novels: "The Great Gatsby" and "Of Mice and Man" / Agnieszka Mobley // W: Forum for World Literature Studies .- 2013, Vol. 5 No. 2, s. 289--300, ISSN: 1949-8519,
Słowa kluczowe: American society, black men, marginalization, race, white supremacy,

Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9726] [data modyf: 22-07-2015 09:47]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The intersections of journalism and imagination in Alice Walker's literary activism, 2016. Agnieszka Mobley // W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture : a scientific celebrating the 10th anniversary of English philology at the University of Zielona Góra held under the honorary patronage of the Rector of the University of Zielona Góra, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Zielona Góra, Polska ZIelona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 51, ISBN: 9788394656904 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22385] [data modyf: 19-12-2016 09:43]
[2] Richard Wright's emotionalization of racial experience in "American Hunger", 2015. Agnieszka Mobley // W: 24th Conference of the Polish Association for the Study of English (PASE) : Book of Abstracts "Emotion(s)". Wrocław, Polska Wrocław : Polish Association for the Study of English (PASE), University of Wrocław, 2015, s. 102, ISBN: 9788378672678 .- [abstract]
Słowa kluczowe: emotions, individualism, racial experience, self-awareness, the blues

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21968] [data modyf: 20-11-2015 13:36]
[3] Alice Walker's Womanist Love and her Critique of Oppressive Patriarchal Religiosity in "By the Light of My Father's Smile", 2012. Agnieszka Mobley // W: 2ndt Global Conference Gender & Love. Oxford, Wielka Brytania - : --, 2012, s. -
Słowa kluczowe: 25.09.2012, 27.09.2012

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21973] [data modyf: 23-11-2015 13:03]
[4] Poetically Realistic Juxtapositions of Anglo-American Old and New World Experiences Portrayed in Toni Morrison's "A Mercy", 2011. Agnieszka Mobley // W: In Comparison. Juxtapositions, Correspondences, and Differentiations in English Studies : The 20th Conference of the Polish Association for the Study of English. Toruń, Polska Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 15--16, ISBN: 9788376119250 .- [abstract]
Słowa kluczowe: 12.05.2011, 14.05.2011

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21966] [data modyf: 19-11-2015 13:15]
[5] Teaching Alice Walker's Now Is the Time to Open Your Heart as an activist's call for global citizenship, 2009. Agnieszka Mobley // W: Proceedings of the VIII Worldwide Forum on Education and Culture : 3-4 December 2009. Rome, Włochy Rome : [B. w.], 2010, s. 45-50, ISBN: 9781424302918
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19698] [data modyf: 21-07-2010 09:00]
[6] A Race-conscious Approach to Teaching American Literature, 2008. Agnieszka Mobley // W: Proceedings of the Seventh Worldwide Forum on Education and Culture. Rome, Włochy - : Regent University, Virginia Beach, 2008, s. 22-26
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19247] [data modyf: 23-06-2009 12:13]
[7] John Oliver Killens's "Youngblood" as a Novel of Commitment Analyzed from the Black Aesthetic Perspective, 2008. Agnieszka Mobley // W: The 2008 EACLALS triennal conference : Rewriting Rights in/through Postcolonial Cultures: try freedom. Venezia, Włochy Venezia, 2008, s. 40 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21965] [data modyf: 19-11-2015 12:13]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] From Essentialism to Choice: American Cultural Identities and Their Literary Representations / (Red.) Agnieszka Mobley, Blossom N. Fondo .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 125 s. .- ISBN: 9788378423591
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5797] [data modyf: 29-05-2019 13:34]
[2] Interdisciplinary views on the English language, literature and culture / (Red.) Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Mobley, Marek Smoluk .- Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 324 s. .- ISBN: 9788394656904
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5691] [data modyf: 29-05-2019 13:25]
[3] The Timeless Toni Morrison / (Red.) Agnieszka Mobley, Blossom N. Fondo .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2017, 167 s. .- ISBN: 9783631672624
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5594] [data modyf: 31-05-2019 11:47]
[4] American Literature and Intercultural Discourses : (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Scripta Humana, t.7) / (Red.) Agnieszka Mobley, Iwona Filipczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, 167 s. .- ISBN: 9788378422716
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5542] [data modyf: 30-01-2017 11:05]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Love / / Toni Morrison .- New York : Knopf , 2003 (Rec.) .- "Love" Toni Morrison - redefinicja miłości i historii / Agnieszka Mobley // Czas Kultury .- 2004, 4, s. 144--147
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski