System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Anna Bielska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 9 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Środowisko i oblicze ideowe pisma katolickiego "Aspekty", Anna Bielska
// W: Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945-2012, 2013. / red. nauk. Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona Góra : Pro Libris - Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, s. 402--413, ISBN: 9788388336959
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15458] [data modyf: 29-07-2013 11:05]
[2] Duszpasterstwa Akademickie w Polsce Ludowej - fenomen religijny, polityczny i pedagogiczny, Anna Bielska
// W: Politologia jako nauka? Teoria a praktyka analizy politologicznej**, 2010. / pod red. Małgorzaty Krzysztofik i Dariusza Gauzy ; Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra : Wydawnictwo Majus, s. 47--56, ISBN: 9788360389128
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11992] [data modyf: 24-05-2010 13:57]
[3] Duszpasterstwo Akademickie w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1972-1989. "Oaza wolności" i głos sprzeciwu wobec komunistycznych władz, Anna Bielska
// W: W służbie władzy czy społeczeństwa? : wybrane problemy kultury i nauki na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1989, 2010. / red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona Góra : Pro Libris, s. 86--96, ISBN: 9788388336782
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12457] [data modyf: 09-12-2010 09:31]
[4] Pismo Duszpasterstwa Akademickiego "Aspekty" w latach 1985-89. Środowisko i oblicze ideowe pisma, Anna Bielska
// W: Politologia jako nauka?** : analiza politologiczna wobec kwestii współczesnego świata, 2009. / pod red. Małgorzaty Krzysztofik i Dariusza Gauzy ; Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra : Wydawnictwo Majus, s. 31--38, ISBN: 9788360389098
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11456] [data modyf: 09-11-2009 11:36]
[5] Wizje państwa i społeczeństwa polskiego w publikacjach Kazimierza Marcinkiewicza na łamach miesięcznika katolickiego "Aspekty" w latach 1989-1994, Anna Bielska
// W: Polskie niepodległości. Wizje państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989, 2009. / pod red. nauk. Janusza Farysia, Przemysława Słowińskiego, Tomasza Sikorskiego, Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 379--389, ISBN: 9788389682419
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12248] [data modyf: 01-10-2010 13:27]
[6] Rola jednostek wojskowych w Krośnie Odrzańskim w latach 1945 - 1990, Anna Bielska
// W: Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku, 2008. / red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona Góra : Pro Libris, s. 262--276, ISBN: 9788388336652
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11217] [data modyf: 04-08-2009 12:50]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Estetyka kiczu a Internet / Anna Bielska, 2008. Literat: Studencki Kwartalnik Polonistyczny, nr 3, 9--14
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13951] [data modyf: 04-08-2009 12:54]
[2] "Mała Moskwa", dramat politycznie zakazanej miłości / Anna Bielska, 2008. Literat: Studencki Kwartalnik Polonistyczny, nr 3, 37--38
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13950] [data modyf: 04-08-2009 12:52]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kaziemierz Marcinkiewicz jako publicysta miesięcznika katolickiego "Aspekty". Wizja państwa i społeczeństwa polskiego w pierwszych latach III RP / Anna Bielska // W: Studia Zachodnie .- 2010, T. 12, s. 179--189, ISSN: 1428-0663, summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8788] [data modyf: 26-02-2015 12:58]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski