System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Agnieszka Śliwińska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 11 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Właściwości fizyko-chemiczneoraz zawartości substancji humusowych w rekultywowanych gruntach pokopalnianych, Agnieszka Śliwińska
// W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze : T.1, część 2, 2015. / red. J. Nyćkowiak, J. Leśny, Poznań : Młodzi Naukowcy (Monografie 2015 (3)), s. 145--150, ISBN: 9788365362032
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20240] [data modyf: 27-06-2018 12:41]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Storage capacity of organic carbon in the reclaimed post-mining technosols / Andrzej Greinert, Michał Drab, Agnieszka Śliwińska, 2018. Environment Protection Engineering Vol. 44, no. 1, 117--127, ISSN: 0324-8828, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.5277/epe180109
[AWCZ-22663] [data modyf: 17-04-2018 09:21]
[2] Changes in the content of humic substances, reaction and sorption properties occuring in reclaimed land in post-mining areas / Agnieszka Śliwińska, Michał Drab, 2015. Polish Journal of Soil Science Vol. 48, no. 2, 189--195, ISSN: 0079-2985, , eISSN: 2449-8254, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.17951/pjss/2015.48.2.189
[AWCZ-20482] [data modyf: 14-10-2016 12:37]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Agresywność chemiczna wód powierzchniowych w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym / Urszula Kołodziejczyk, Marta Gortych, Magda Hudak, David Komarnicki, Aleksandra Szumańska, Agnieszka Śliwińska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 155 (35), s. 15--24, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Międzyrzecki Rejon Umocniony, agresywność wód powierzchniowych,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10086] [data modyf: 29-07-2015 11:09]
[2] Wpływ turystyki wodnej na stan ekologiczny wód rzeki Paklicy / Magda Hudak, Marta Gortych, Urszula Kołodziejczyk, Karolina Łankowska, Ilona Osysko, Agnieszka Śliwińska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska(nr 36) .- 2014, nr 156, s. 5--14, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. tab.
Słowa kluczowe: stan ekologiczny, turystyka wodna, wody powierzchniowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10145] [data modyf: 07-09-2015 13:47]
[3] Zmiany zawartości węgla organicznego oraz wzajemny stosunek jego form w rekultywowanych utworach po eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Łęknicy / Agnieszka Śliwińska, Michał Drab // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 152 (32), s. 134--142, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: kopalnia węgla brunatnego, kwasy fuwowe, kwasy huminowe, nieużytki po kopalni, rekultywacja, węgiel organiczny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9854] [data modyf: 28-07-2015 13:18]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Soil sealing in a context of urban soils properties development, 2016. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 133, ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22295] [data modyf: 17-10-2016 12:35]
[2] Urban development and urban soil degradation - case study in Zielona Góra, Poland, 2016. Jakub Kostecki, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Michał Drab, Róża Wasylewicz, Barbara Walczak // W: 11th International Conference on Agrophysics - ICA 2016 : book of abstracts. Lublin, Polska Lublin : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, 2016, s. 134, ISBN: 9788389969439
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22296] [data modyf: 17-10-2016 12:37]
[3] Urban sprawl as a factor of soil degradation, 2016. Jakub Kostecki, Michał Drab, Andrzej Greinert, Agnieszka Śliwińska, Barbara Walczak, Róża Wasylewicz // W: Soil in the environment : 2nd international conference of young scientists. Poznań - Ślesin, Polska Poznań : Departament of Soil Science and Land Protection, Poznań University of Life Sciences, 2016, s. 27
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22554] [data modyf: 02-03-2017 13:49]
[4] Właściwości fizyko-chemiczne oraz zawartości substancji humusowych w rekultywowanych gruntach pokopalnianych, 2015. Agnieszka Śliwińska // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015 : materiały konferencyjne. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Młodzi Naukowcy, 2015, Cz. 1, s. 81, ISBN: 978839408301
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21767] [data modyf: 08-09-2015 13:45]
[5] Zmiany zawartości substancji humusowych, odczynu oraz właściwości sorpcyjnych w rekultywowanych gruntach powstałych na terenach pokopalnianych, 2015. Agnieszka Śliwińska, Michał Drab, N. Żurek // W: Seminarium Substancje Humusowe w Ekosystemach. Toruń, Polska [b. m.], 2015, s. 35
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22223] [data modyf: 18-07-2016 08:36]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski