System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Krzysztof Kilian
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: filozofia (100 %)
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 60 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Poglądy filozoficzne Paula K. Feyerabenda : Cz. 1: Program metodologiczny, 2014. Krzysztof Kilian . cz. I, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 384 s. , ISBN: 9788378420262,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12073] [data modyf: 16-03-2017 10:46]
[2] Od metody do metafizyki : poznanie teoretyczne w ujęciu Karla R. Poppera, 2001. Krzysztof Kilian, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej 242 s. , ISBN: 8372620261,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9826] [data modyf: 09-11-2010 09:58]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Epistemiczne układy odniesienia w nauce, Krzysztof Kilian
// W: Metodologia nauk. Część I: Czym jest nauka?, 2019. / red. Stanislaw Janeczek, Monika Walczak, Anna Starościc, Lublin : Wydawnictwo KUL (Dydaktyka filozofii T. IX), s. 517--554, ISBN: 9788380617117
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20976] [data modyf: 08-07-2019 12:44]
[20] [1]
[2] Filosofické podmienky sine qua non vedeckosti, Krzysztof Kilian
// W: (META) FILOZOFIA - PRAX : Zborník vedeckých príspevkov, 2016. / eds. Andrea Javorská, Lenka Kocinová, Simona Wagnerová, Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied, s. 186--193, ISBN: 9788097030377
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18598] [data modyf: 20-01-2017 09:03]
[3] Feyerabendowskie reguły skutecznego uprawiania nauki, Krzysztof Kilian
// W: Filozofia - nauka - religia : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, 2015. / pod red. Piotra Bylicy, Krzysztofa J. Kiliana, Roberta Piotrowskiego i Dariusza Sagana, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 127--148, ISBN: 9788378421788
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17025] [data modyf: 13-07-2015 10:02]
[4] Hoyle i matematyczne dylematy ewolucjonizmu, Grzegorz Słowik, Krzysztof Kilian
// W: Filozofia - nauka - religia : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, 2015. / pod red. Piotra Bylicy, Krzysztofa J. Kiliana, Roberta Piotrowskiego i Dariusza Sagana, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 395--408, ISBN: 9788378421788
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17030] [data modyf: 19-11-2020 12:59]
[5] O fałszowaniu historii wlasnych odkryć. Newton i Kant, Krzysztof Kilian
// W: Homo moralis - homo creativus : Prace dedykowane Profesorom Zdzisławowi Kalicie, Krzysztofowi Kaszyńskiemu, 2015. / red. nauk. i oprac. Joanna Dudek i Stefan Konstańczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 87--95, ISBN: 9788378422013
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17299] [data modyf: 09-11-2015 10:33]
[6] Wstęp, Piotr Bylica, Krzysztof Kilian, Dariusz Sagan
// W: Filozofia - nauka - religia : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, 2015. / pod red. Piotra Bylicy, Krzysztofa J. Kiliana, Roberta Piotrowskiego i Dariusza Sagana, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 11--33, ISBN: 9788378421788
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17023] [data modyf: 13-07-2015 09:49]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[7] Wzrost wiedzy a zasada tolerancji, Krzysztof Kilian
// W: Poszukiwania filozoficzne : Nauka. Prawda, 2014. / pod red. Jakuba Michalczeni, Jadwigi Mizińskiej i Katarzyny Ossowskiej . I, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s. 155--173, ISBN: 9788360636374
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16683] [data modyf: 09-03-2015 09:06]
[8] Feyerabendowskie rozwiązanie problemu psychofizycznego, Kazimierz Jodkowski, Krzysztof Kilian(*)
// W: Sozologia systemowa (V) : Ekosfera. Człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym, 2013. / pod red. Wiesława Dyka . tom V, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 61--76, ISBN: 9788372419422
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16155] [data modyf: 07-07-2014 12:37]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[9] Rozważania o odwadze, Krzysztof Kilian
// W: Filozofia Marii Szyszkowskiej, 2012. / pod red. Anny Krynieckiej, Białystok : Kresowa Agencja Wydawnicza, s. 410--413, ISBN: 9788361062448
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16292] [data modyf: 10-10-2014 13:14]
[10] Problem relatywizmu gatunkowego w "Badaniach logicznych" Husserla i "Farewell to Reason" Feyerabenda, Krzysztof Kilian
// W: Filozofia Kanta i jej recepcja, 2011. / red. Dariusz Bębrn i Andrzej J. Noras, Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, s. 89--107, ISBN: 9788322620304
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14507] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Lakatos oczyma Motyckiej i Feyerabenda widziany, Krzysztof Kilian
// W: Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji, 2009. / red. nauk. Grażyna Żurkowska, Seweryn Blandzi, Nowa Wieś k/Torunia - Bydgoszcz - Warszawa : Wydawnictwo Rolewski, Wydaw. UWSzG, Wydaw. IFiS PAN, s. 50--56, ISBN: 9788387479466
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12381] [data modyf: 09-11-2010 11:17]
[12] Współczesne oblicza relatywizmu, Krzysztof Kilian
// W: Poznanie a prawda, 2009. / pod red. Andrzeja L. Zachariasza, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 77--93, ISBN: 9788373385023
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12376] [data modyf: 09-11-2010 10:19]
[13] Zachariasz i paradygmaty poznania teoretycznego, Krzysztof Kilian
// W: Człowiek świadomością istnienia : prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi, 2009. / pod red. Włodzimierza Zięby, przy współpracy Krzysztofa J. Kiliana, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 592--607, ISBN: 9788373384606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12413] [data modyf: 24-11-2010 09:59]
[14] Czy propozycja Jana Srzednickiego jest w stanie uchronić nas przed globalnym sceptycyzmem?, Krzysztof Kilian
// W: Jana Srzednickiego sapientia restituta, 2008. / praca zbiorowa pod red. Aliny Motyckiej, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 63--74, ISBN: 9788387963552
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12377] [data modyf: 09-11-2010 10:27]
[15] Herezja relatywistyczna, Krzysztof Kilian
// W: Wiedza a kultura, 2007. / pod red. Aliny Motyckiej, Warszawa : Wydaw. IFiS PAN (Phoenix - Filozoficzne problemy wiedzy), s. 178--209, ISBN: 9788373881365
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12426] [data modyf: 02-12-2010 12:10]
[16] O względności niektórych tzw. "bezwzględnych wartości" (na przykładzie teorii i praktyki poznania naukowego), Krzysztof Kilian
// W: Byt i powinność czyli status i funkcje wartości, 2005. / pod red. Andrzeja L. Zachariasza, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 49--58, ISBN: 8373381902
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12375] [data modyf: 09-11-2010 10:12]
[17] "Nanofilozofia" czy "niedoanalitycznione wszystkoznawstwo"? (na przykładzie filozofii w Polsce dwu ostatnich stuleci), Krzysztof Kilian
// W: Narody słowiańskie wobec globalizacji, 2003. / pod red. Andrzeja L. Zachariasza, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 230--237, ISBN: 8373380272
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12379] [data modyf: 09-11-2010 10:49]
[18] Paradygmat ontologiczny a poznanie teoretyczne, Krzysztof Kilian
// W: Byt i jego pojęcie, 2003. / pod red. Andrzeja L. Zachariasza, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 333--342, ISBN: 8373380434
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12373] [data modyf: 09-11-2010 09:53]
[19] Czy anarchizm jest tolerancyjną filozofią społeczną?, Krzysztof Kilian
// W: Europejskie modele tolerancji, 2001. / pod red. Andrzeja L. Zachariasza, Stefana Symotiuka przy współpracy Izabeli Różyckiej, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 145--149, ISBN: 8373380000
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12378] [data modyf: 09-11-2010 10:42]
[20] O stosowalności pojęcia paradygmat (w sensie Kuhna) do teorii filozoficznych, Krzysztof Kilian
// W: Przełomy wieków, 2000. / praca zbiorowa pod red. Marii Szyszkowskiej, Białystok : Temida 2, s. 254--265, ISBN: 8386137770
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12380] [data modyf: 09-11-2010 11:07]
[21] Wzrost wiedzy w ujęciu Feyerabenda i Poppera, Krzysztof Kilian
// W: Rekonesanse filozoficzne: człowiek, wartości, historia : prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Czarneckiemu, 1999. / red. Honorata Jakuszko [et al.], Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 151--162, ISBN: 8322714750
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12374] [data modyf: 09-11-2010 10:06]
[22] Poopera koncepcja twierdzeń bazowych, Krzysztof Kilian
// W: Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm, 1995. / pod red. Kazimierza Jodkowskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Realizm, Racjonalność, Relatywizm 17), s. 117--187, ISBN: 8322707371
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12382] [data modyf: 09-11-2010 11:43]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Argumenty na rzecz naturalizmu jako epistemicznego układu odniesienia / Krzysztof Kilian, 2018. Filozoficzne Aspekty Genezy t. 15, 1--63, ISSN: 2299-0356, , eISSN: 2299-0356, bibliogr.
Słowa kluczowe: Jodkowski's condition, artificialism, artyficjalizm, epistemic frameworks, epistemiczne układy odniesienia, methodological naturalism, nadnaturalizm, naturalism, naturalizm, naturalizm metodologiczny, supernaturalism, warunek Jodkowskiego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23423] [data modyf: 13-12-2018 10:52]
[5] [1]
[2] Argumenty przeciwko naturalizmowi jako epistemicznemu układowi odniesienia / Krzysztof Kilian, 2018. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t. 15, 71--137, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: anarchizm epistemologiczny, antynaturalizm, decyzje metodologiczne, epistemiczne układy odniesienia, naturalizm metodologiczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24166] [data modyf: 17-06-2019 09:56]
[5] [1]
[3] Epistemiczne układy odniesienia - nowe spojrzenie / Krzysztof Kilian, 2018. Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich Vol. 18, 37--58, ISSN: 1642-1248, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: artificialism, artyficjalizm, certism, certyzm, epistemic frameworks, epistemiczne układy odniesienia, material and formal sine qua non conditions of scientificness, materialne i formalne warunki sine qua non naukowości, mocne i słabe warunki sine qua non naukowości, nadnaturalizm, naturalism, naturalizm, previdism, prewidyzm, strong and weak sine qua non conditions of scientificness, supernaturalism, ultimationism, ultymacjonizm
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.15584/sofia.2018.18.3
[AWCZ-24483] [data modyf: 25-10-2019 09:42]
[9] [1]
[4] Epistemiczne układy odniesienia - nowe spojrzenie na racjonalność naukową / Krzysztof Kilian, 2018. Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich vol. 18, 37--58, ISSN: 1642-1248, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: artyficjalizm, certyzm, epistemiczne układy odniesienia, materialne i formalne warunki sine qua non naukowości, mocne i słabe warunki sine qua non naukowości, nadnaturalizm, naturalizm, prewidyzm, supernaturalizm, ultymacjonizm
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.15584/sofia.2018.18.3
[AWCZ-24395] [data modyf: 04-10-2019 12:01]
[9] [1]
[5] O jakim artyficjalizmie mówi się w ramach koncepcji epistemicznych układów odniesienia? Polemika z Dariuszem Saganem / Krzysztof Kilian, 2018. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t.15, 251--280, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Dariusz Sagan, Kazimierz Jodkowski, artyficjalizm, epistemiczny układ odniesienia, nadnaturalizm, naturalizm metodologiczny, teoria inteligentnego projektu, twarde jądro
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24188] [data modyf: 26-06-2019 08:47]
[5] [1]
[6] Światopoglądowy i ideologiczny wymiar epistemicznych układów odniesienia a teistyczno-naturalistyczny epistemiczny układ odniesienia / Krzysztof Kilian, 2018. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t. 15, 139--222, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: epistemiczny układ odniesienia, ideologia, naturalizm metodologiczny, teistyczno-naturalistyczny epistemiczny układ odniesienia, teizm naturalistyczny, światopogląd
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24167] [data modyf: 17-06-2019 10:34]
[5] [1]
[7] Czym są epistemiczne układy odniesienia? / Krzysztof Kilian, 2017. Filozoficzne Aspekty Genezy t. 14, 191--235, ISSN: 2299-0356, , eISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: bearers of epistemic frameworks, epistemic frameworks, epistemiczne układy odniesienia, material and formal sine qua non conditions for what counts as scientific, materialne i formalne warunki sine qua non naukowości, mocne i słabe warunki sine qua non naukowości, nośniki epistemicznych układów odniesienia, strong and weak sine qua non conditions for what counts as scientific
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22902] [data modyf: 29-06-2018 11:09]
[5] [1]
[8] Duhem i Feyerabend a teza o niewspółmierności teorii naukowych / Krzysztof Kilian, 2017. Lectiones & Acroases Philosophicae: Fakty i konwencje X, 1, 71--84, ISSN: 2082-9221, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-22314] [data modyf: 07-02-2018 13:22]
[4] [1]
[9] Epistemiczne układy odniesienia a problem interteoretycznej niewspółmierności - część 1 / Krzysztof Kilian, 2017. Filozoficzne Aspekty Genezy t. 14, 237--280, ISSN: 2299-0356, , eISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: epistemic frameworks, epistemiczne układy odniesienia, intertheoretical incommensurability, level of linguistic variability, level of methodological variability, level of ontological variability, level of quantitative variability of empirical consequences, level of variability of the observational, levels of intertheoretical incommensurability, niewspółmierność interteoretyczna, płaszczyzna zmienności ilościowej konsekwencji empirycznych, płaszczyzna zmienności językowej, płaszczyzna zmienności metodologicznej, płaszczyzna zmienności obserwacyjnej, płaszczyzna zmienności ontologicznej, płaszczyzny interteoretycznej niewspółmierności
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22903] [data modyf: 29-06-2018 11:15]
[5] [1]
[10] Epistemiczne układy odniesienia a problem interteoretycznej niewspółmierności - część 2 / Krzysztof Kilian, 2017. Filozoficzne Aspekty Genezy t. 14, 281--325, ISSN: 2299-0356, , eISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: epistemic framework, epistemiczny układ odniesienia, hard core, intertheoretical incommensurability, level of linguistic variability, level of ontological variability, level of variability of the observational, levels of intertheoretical incommensurability, niewspółmierność interteoretyczna, płaszczyzna zmienności językowej, płaszczyzna zmienności obserwacyjnej, płaszczyzna zmienności ontologicznej, płaszczyzny interteoretycznej niewspółmierności, twarde jądro
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22904] [data modyf: 29-06-2018 11:15]
[5] [1]
[11] Geneza idei epistemicznych układów odniesienia i ich odmiany / Krzysztof Kilian, 2017. Filozoficzne Aspekty Genezy t. 14, 137--190, ISSN: 2299-0356, , eISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Kazimierz Jodkowski, artificialism, artyficjalizm, creationism, epistemic framework, epistemiczny układ odniesienia, ewolucjonizm, hard core, intelligent design, kreacjonizm, methodological naturalism, nadnaturalizm, naturalizm metodologiczny, principle of exclusivity, principle of inclusivity, supernaturalism, teoria inteligentnego projektu, theory of evolution, twarde jądro, zasada ekskluzji, zasada inkluzji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22901] [data modyf: 29-06-2018 11:09]
[5] [1]
[12] Dyskusja nad artykułem Adama Trybusa,"Program badawczy SETI a teoria inteligentnego projektu" / Piotr Bylica, Małgorzata Gazda, Kazimierz Jodkowski, Krzysztof Kilian, Dariusz Sagan, 2016. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin t. 13, 211--242, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Adam Trybus, artyficjalizm, nadnaturalizm, natualizm
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21531] [data modyf: 04-07-2017 09:57]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[13] Filozoficzne podstawy nauki / Krzysztof Kilian, 2015. Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich Vol. 15, 69--85, ISSN: 1642-1248, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: epistemic frames of reference, strong conditions of sine qua non of scientificness, weak conditions of sine qua non of scientificness
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20892] [data modyf: 20-01-2017 08:38]
[14] Dyskusja nad artykułem Adama Groblera "Słabości eksplanacyjne teorii inteligentnego projektu" / Piotr Bylica, Kazimierz Jodkowski, Krzysztof Kilian, Dariusz Sagan, 2013. Filozoficzne Aspekty Genezy, tom 10, 17--63, eISSN: 2299-0356, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php/pl/czasopismo/25-fag-2013/337-fag-2013-art-14
Słowa kluczowe: Adam Grobler, artificialism, artyficjalizm, design detection, epistemic framework of science, epistemiczny układ odniesienia nauki, granica prawdopodobieństwa, intentional explanation, metafizyczny program badawczy, metaphysical research program, nadnaturalizm, naturalism, naturalizm, probability bound, supernaturalism, testability, testowalność, wyjaśnienie intencjonalne, wykrywanie projektu
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18083] [data modyf: 06-08-2015 13:07]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[15] Feyerabend i Lenin a zasada partyjności / Krzysztof Kilian, 2013. Sofia. Pismo filozofów krajów słowiańskich, nr 13, 139--154, ISSN: 1642-1248,
Słowa kluczowe: Feyerabend, Lenin, method of multiple representation, principle of partisanship, principle of proliferation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18386] [data modyf: 21-07-2015 11:40]
[16] Proliferacja jako narzędzie podtrzymujące ewolucję człowieka w świetle poglądów Paula K. Feyerabenda z okresu umiarkowanego / Krzysztof Kilian, 2013. Filozoficzne Aspekty Genezy, tom 10, 171--202, eISSN: 2299-0356, http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst_id=293
Słowa kluczowe: Paul K. Feyerabend, cultural evolution, kulturowa ewolucja, proliferacja, proliferation, tenacity, uporczywość
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18085] [data modyf: 21-02-2017 09:15]
[17] Rozważania o odwadze / Krzysztof Kilian, 2013. Studia Społeczne, nr 1 (8), 125--128, ISSN: 2081-0008,
Słowa kluczowe: courage, freedom, humanity, totalitarian society
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18479] [data modyf: 21-07-2015 12:35]
[18] Lakatosowska periodyzacja twórczości Feyerabenda / Krzysztof Kilian, 2012. Studia Philosophica Wratislaviensia vol. VII, fasc. 4, 21--43, ISSN: 1895-8001,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17674] [data modyf: 02-12-2013 12:04]
[19] Sny o teoriach ostatecznych a problem przyszłości filozofii / Krzysztof Kilian, 2008. Sofia: Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, Nr 8, 25--46
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-15167] [data modyf: 09-11-2010 12:46]
[20] Stan filozofii w Polsce / Krzysztof Kilian, 2006. Sofia: Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, Nr 6, 131--167
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-15166] [data modyf: 09-11-2010 12:41]
[21] Kazimierz Twardowski a powstanie ruchu analitycznego w Polsce/ Henryk Skolimowski ; z j. ang. przeł. / Krzysztof Kilian, 2005. Sofia: Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, Nr 5, 239--265
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15165] [data modyf: 09-11-2010 12:38]
[22] Idea logiki jako nauki o nauce w badaniach logicznych Husserla / Krzysztof Kilian, 2003. Colloquia Communia, 1, 550--559
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15168] [data modyf: 09-11-2010 12:50]
[23] Filozofia analityczna a marksizm/ Henryk Skolimowski ; przekł. / Krzysztof Kilian, 2002. Sofia: Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, Nr 2, 181--200
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15164] [data modyf: 09-11-2010 12:18]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Relacje pomiędzy nauką a filozofią w ujęciu Tadeusza Czeżowskiego / Krzysztof Kilian // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia .- 2004, Vol. 29, 15, s. 227--243, ISSN: 2300-7540,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8775] [data modyf: 24-11-2010 09:35]
[2] Zadania stawiane filozofii przez Karla R. Poppera / Krzysztof Kilian // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia .- 1998, Vol. 23, s. 97--111, ISSN: 2300-7540,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8776] [data modyf: 24-11-2010 09:41]
[3] W poszukiwaniu nowego modelu racjonalizmu / Krzysztof Kilian // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio I Philosophia-Sociologia .- 1988, Vol. 12/13, s. 215--227, ISSN: 2300-7540,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8764] [data modyf: 24-11-2010 09:41]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Filozoficzne podstawy nauki, 2015. Krzysztof Kilian // W: 10 Polski Zjazd Filozoficzny. Poznań, Polska Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2015, s. 661, ISBN: 978370921620
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22523] [data modyf: 10-02-2017 08:23]
[2] Czy można ocalić Popperowski schemat rozwoju wiedzy?, 1999. Krzysztof Kilian // W: Filozofia po tej i tamtej stronie wieku : materiały z konferencji naukowej, Katowice-Wisła, 10-14 maja 1999 roku. Katowice - Wisła, Polska Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2000, s. 165--185, ISBN: 8322609434
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19820] [data modyf: 24-11-2010 09:51]
[3] Paradygmat metodologiczny a poznanie teoretyczne, 1994. Krzysztof Kilian // W: Rozum i intuicja w uprawianiu filozofii : Katowice - Cieszyn, 4-6 maja 1994 r. Katowice - Cieszyn, Polska Katowice : Uniwersytet Śląski, 1994, s. 29--38
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19809] [data modyf: 09-11-2010 10:53]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Filozofia - nauka - religia : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej / (Red.) Piotr Bylica, Krzysztof Kilian, Robert Piotrowski, Dariusz Sagan .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 573 s. .- ISBN: 9788378421788
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5334] [data modyf: 13-07-2015 09:46]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[2] Człowiek świadomością istnienia : prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi / (Red.) Włodzimierz Zięba, Krzysztof Kilian .- Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009, 673 s. .- ISBN: 9788373384606
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4798] [data modyf: 02-12-2010 12:13]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Philosophy for a New Civilisation / / Henryk Skolimowski .- New Delhi : Gyan Publishing House , 2005 (Rec.) .- Kosmokracja kontra technokracja / Krzysztof Kilian // Sofia .- 2005, Nr 5, s. 325--330
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Wokół eko-filozofii : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Henrykowi Skolimowskiemu dla uczczenia siedemdziesięciolecia urodzin : praca zbiorowa / / pod red. Andrzeja Papuzińskiego i Zbigniewa Hulla .- Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego , 2001 (Rec.) .- Patrząc na Skolimowskiego / Krzysztof Kilian // Sofia .- 2004, Nr 4, s. 231--240
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Polish Analytical Philosophy : a Survey and Comparison with British Analytical Philosophy / / Henryk Skolimowski .- New York : The Humanities Press , 1967 (Rec.) Krzysztof Kilian // Sofia .- 2002, Nr 2, s. 178--181
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Technology and Human Destiny / / Henryk Skolimowski : University of Madras , 1983 (Rec.) Krzysztof Kilian // Edukacja Filozoficzna .- 1993, vol. 16, s. 207--214
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski