System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Łukasz Rutkowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 2 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Problems with energy of waves described by Korteweg - de Vries equation / Anna Karczewska, Piotr Rozmej, Łukasz Rutkowski, 2015. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AAA. Physica Vol. 70, 41--54, ISSN: 0137-6861, , eISSN: 2300-7559, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20050] [data modyf: 12-05-2016 13:25]
[2] A new nonlinear equation in the shallow water wave problem / Anna Karczewska, Piotr Rozmej, Łukasz Rutkowski, 2014. Physica Scripta Vol. 89, no. 5, 1--7, ISSN: 0031-8949, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: higher order KdV-type equation, nonlinear waves, shallow water waves, waves over topography
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1088/0031-8949/2014/89/5/054026
[AWCZ-18103] [data modyf: 03-09-2015 11:05]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski