System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Aleksandra Bulaczek
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 27 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Potrzeby ludzi starszych jako wyzwanie edukacyjne, Aleksandra Bulaczek
// W: Społeczno-kulturowe problemy rozwoju społeczeństw Polski i Ukrainy, 2013. / pod red. Zdzisław Sirojć, Jurij Kariagin, Bazyli Nazaruk, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoly Menedżerskiej w Warszawie, s. 241--247, ISBN: 9788375201536
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16418] [data modyf: 04-12-2014 11:50]
[2] Schizofrenia jako wycofanie z przestrzeni społecznej, Aleksandra Bulaczek
// W: Terytoria kultury - topografia obecności*, 2013. / red. nauk. Artur Pastuszek, Stefan Konstańczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 221--228, ISBN: 9788378420798
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15556] [data modyf: 27-09-2013 08:50]
[3] Wizerunek osób chorych psychicznie w europejskiej kulturze, Aleksandra Bulaczek
// W: Terytoria kultury - topografia obecności*, 2013. / red. nauk. Artur Pastuszek, Stefan Konstańczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 45--58, ISBN: 9788378420798
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15546] [data modyf: 26-09-2013 12:46]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Filozofów spór archeologiczny (II) / Stefan Konstańczak, Aleksandra Bulaczek, 2016. Studia z Filozofii Polskiej t. 11, 221--248, ISSN: 1897-8584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Karol Libelt, Stefan Pawlicki, anthropogenesis, archeological discoveries, palafittes, theory of evolution
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21408] [data modyf: 29-05-2017 08:49]
[2] Spór o istnienie człowieka w etyce Józefa Tischnera / Aleksandra Bulaczek, 2014. Universitas Gedanensis R. 26, t. 47, 7--22, ISSN: 1230-0152,
Słowa kluczowe: "człowiek agatologiczny", "zmysł etyczny", dobra wola, doświadczenie agatologiczne, doświadczenie twarzy drugiego, filozofia dramatu, solidarność, sumienie, tragedia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18902] [data modyf: 29-07-2015 11:09]
[3] Zasada dialogiczności w antropologii Józefa Tischnera i Antoniego Kępińskiego / Aleksandra Bulaczek, 2014. Lumen Poloniae, nr 1, 47--56, ISSN: 1897-9742, summ.
Słowa kluczowe: Antoni Kępiński, Józef Tischner, axiological psychiatry, axiology, dialog
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19732] [data modyf: 26-01-2016 08:14]
[4] Patient-Doctor Relations in Antoni Kępiński's Axiological Psychiatry / Aleksandra Bulaczek, 2013. Ethics and Bioethics Vol. 3, Issue 1-2, 39--45, ISSN: 1338-5615,
Słowa kluczowe: Antoni Kępiński, axiological psychiatry, patient-doctor relation, philosophy of dialogue
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17951] [data modyf: 21-07-2015 12:43]
[5] Relacje pacjent-lekarz w psychiatrii A. Kępińskiego / Aleksandra Bulaczek, 2013. Studia Ecologiae et Bioethicae tom 11, 9--28, ISSN: 1733-1218, bibliogr.
Słowa kluczowe: Antoni Kępiński, axiological psychiatry, filozofia dialogu, philosophy of dialogue, psychiatria aksjologiczna, relacja pacjent-lekarz, relation patient-doctor
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18045] [data modyf: 21-07-2015 11:35]
[6] Stefan Pawlicki o filozoficznych aspektach antropogenezy / Aleksandra Bulaczek, 2013. Archeus: Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej tom 14, 97--108, ISSN: 1641-5973,
Słowa kluczowe: Stefan Pawlicki, anthropogenesis, anthropology, civilization, history of the human race
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18017] [data modyf: 21-07-2015 13:04]
[7] Antropologia filozoficzna Antoniego Kępińskiego. Źródła i inspiracje / Aleksandra Bulaczek, 2012. Archeus: Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej, nr 13, 155--171, ISSN: 1641-5973, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-17299] [data modyf: 20-05-2013 15:46]
[8] Fenomen spotkania w ujęciu Józefa Tischnera / Aleksandra Bulaczek, 2011. Lumen Poloniae, nr 1, 159--168, ISSN: 1897-9742,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17295] [data modyf: 17-05-2013 10:11]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Filozofów spór archeologiczny / Aleksandra Bulaczek, Stefan Konstańczak // W: Studia z Filozofii Polskiej .- 2013, tom 8, s. 193--216, ISSN: 1897-8584, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-10014] [data modyf: 22-07-2015 09:53]
[2] Stefan Zachariasz Pawlicki jako inicjator recepcji darwinizmu w Polsce / Aleksandra Bulaczek // W: Studia z Filozofii Polskiej .- 2013, tom 8, s. 179--192, ISSN: 1897-8584, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-10013] [data modyf: 22-07-2015 09:52]
[3] Koncepcja metabolizmu energetyczno-informacyjnego jako przesłanka antropologii filozoficznej Antoniego Kępińskiego / Aleksandra Bulaczek // W: Studia z Filozofii Polskiej .- 2012, tom 7, s. 293--305, ISSN: 1897-8584, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9651] [data modyf: 31-07-2013 09:25]
[4] Darwinizm a problem zła / Michael Ruse; tł. z ang. / Aleksandra Bulaczek // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2011, T. 8, s. 23--38, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/index.php?action=tekst&id=217
Kod: TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9582] [data modyf: 04-06-2013 08:36]
[5] Józefa Tischnera myślenie o dobru / Aleksandra Bulaczek // W: Studia z Filozofii Polskiej .- 2011, tom 6, s. 177--191, ISSN: 1897-8584, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9575] [data modyf: 20-05-2013 15:38]
[6] O podobieństwie metod testowania teorii w naukach historycznych i "ścisłych" / Keith B. Miller; tł. z ang. / Aleksandra Bulaczek, Iwona Kumiszcze, Mariola Nahajewska, Dariusz Sagan, Katarzyna Szot // W: Filozoficzne Aspekty Genezy .- 2011, T. 8, s. 95--103, eISSN: 2299-0356, .- http://www.nauka-a-religia.uz.zgora.pl/
Kod:
TLU-A    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9346] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Stefan Pawlicki / Platonica. Wybór ze skryptów, przekładów i wystąpień zagranicznych / / red. nauk. T. Mróz .- Kraków : Wydawnictwo Alleluja , 2013 (Rec.) Aleksandra Bulaczek // Studia z Filozofii Polskiej .- 2015, t. 10, s. 299--302
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Platon w Polsce 1800-1950. Typy recepcji - autorzy - problemy / / Tomasz Mróz .- Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki , 2012 (Rec.) Aleksandra Bulaczek // Studia z Filozofii Polskiej .- 2014, tom 9, s. 301--306
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Kazimierz Twardowski w Wiedniu / / Anna Brożek .- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper , 2010 (Rec.) Aleksandra Bulaczek // Ruch Filozoficzny .- 2013, tom LXX, nr 1, s. 163--167
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Ludzki Embrion. Czy ma prawo do życia? / / Tomasz Krzemiński .- Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM , 2011 (Rec.) Aleksandra Bulaczek // Studia Ecologiae et Bioethicae .- 2013, Tom 11, s. 215--219
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Maria Ossowska (1896-1974) w świetle nieznanych źródeł archiwalnych / / J.Dudek, S. Konstańczak, J. Zegzuła-Nowak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2011 (Rec.) Aleksandra Bulaczek // Aspekty Filozoficzno - Prozatorskie .- 2013, 41-43 / 44-47, s. 287
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Stefan Pawlicki / Platonica. Wybór ze skryptów, przekładów i wystąpień zagranicznych / / T. Mróz (red. nauk.) .- Kraków : Wydawnictwo Zgromadzenia Zmartwychwstańców Prowincji Polskiej , 2013 (Rec.) Aleksandra Bulaczek // Lumen Poloniae .- 2013, nr 1, s. 94--97
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Geneza idei religii w ewolucjonizmie Darwina i Spencera / / Idzi Benedykt Radziszewski .- Lublin : Wydawnictwo KUL , 2012 (Rec.) Aleksandra Bulaczek // Studia Ecologiae et Bioethicae .- 2012, tom 10, s. 171--175
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Historia filozofii polskiej / / Jan Skoczyński, Jan Woleński .- Kraków : Wydawnictwo WAM , 2010 (Rec.) .- Filozofia polska / Aleksandra Bulaczek // Sofia .- 2012, nr 12, s. 281--285
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Sztuczne zapłodnienie. Jeśli nie in vitro, to co? / / Katarzyna Szyncel .- Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM , 2010 (Rec.) Aleksandra Bulaczek // Studia Ecologiae et Bioethicae .- 2012, tom 10, s. 127--131
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Humanizm filozoficzny i praktyczny Jana Legowicza / / Wojciech Słomski .- Warszawa : Wydawnictwo Heliodor , 2009 (Rec.) Aleksandra Bulaczek // Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne .- 2011, nr 3, s. 149--152
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski