System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Anna Kuzio
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 45 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Cross-cultural Deception in Polish and American English in Computer-Mediated Communication, 2018. Anna Kuzio, UK : Cambridge Scholars Publishing 446 s. , ISBN: 9781527510982, bibliogr. summ.
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14409] [data modyf: 28-05-2019 12:53]
[20] [1]
[2] Exploitation of Schemata in Persuasive and Manipulative Discourse in English, Polish and Russian, 2014. Anna Kuzio, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing 237 s. , ISBN: 9781443865326,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12182] [data modyf: 15-03-2017 08:11]
[3] The exploitation of persuasive devices in the USA political campaign : a case study of the USA political campaign in the year 2008, 2014. Anna Kuzio, Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing 153 s. , ISBN: 9783659111679,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11973] [data modyf: 15-03-2017 08:10]
[4] Sociopragmatic Aspects of Translation : A Socio-Pragmatic Comparative Study of Translation in English, Polish and Russian, 2012. Anna Kuzio, Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing 68 s. , ISBN: 9783659186134, bibliogr.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11533] [data modyf: 20-05-2013 11:43]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Teoria grzeczności a konstruowanie spójności w narracjach lekarzy i pacjentów. Studium diagnozy w polskim dyskursie medycznym, Anna Kuzio
// W: Medycyna narracyjna : Opowieści o doświadczaniu choroby w perspektywie medycznej i humanistycznej, 2019. / red. nauk. Marta Chojnacka-Kuraś, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,, s. 142--163, ISBN: 9788323540670
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21244] [data modyf: 02-12-2019 09:36]
[20] [1]
[2] The Role of Deceptive Communication and Gender in Shaping Online Dating Interactions: A Discursive Approach, Anna Kuzio
// W: Handbook of Research on Deception, Fake News, and Misinformation Online, 2019. / eds. Innocent E. Chiluwa, Sergei A. Samoilenko, USA : IGI Global, s. 460--474, ISBN: 9781522585350
Kod: MOR-INNE    BibTeX    DOI: 10.4018/978-1-5225-8535-0.ch024   (pkt: 5)
[WZCZ-21192] [data modyf: 29-10-2019 11:58]
[5] [1]
[3] Analysis of lying cues detected by men, women, the self, and others: A case study of Polish speakers, Anna Kuzio
// W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 2018. / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk, Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, s. 108--121, ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19887] [data modyf: 29-05-2019 12:19]
[20] [1]
[4] Conceptualization of Deception in Native and Non-Native Language as Truth in Disguise in Computer-Mediated Communication: A Case Study od English-Speaking Polens, Anna Kuzio
// W: On the Verge between Language and Translation, 2018. / eds. Marcin Wilczyński, Piotr Czajka, Michał Szawerna, Berlin : Peter Lang GmbH, s. 53--73, ISBN: 9783631763544
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20746] [data modyf: 04-06-2019 11:48]
[20] [1]
[5] The socio-cognitive aspects of taboo in two cultures: A case study on Polish and British English, Anna Kuzio
// W: Linguistic Taboo Revisited : Novel Insights from Cognitive Perspectives, 2018. / eds. Dirk Geeraerts, Dagmar Divjak, John R. Taylor, Berlin : Walter de Gruyter GmbH (Cognitive Linguistics Research) .- vol. 61, s. 179--199, ISBN: 9783110580310
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19938] [data modyf: 03-06-2019 11:34]
[20] [1]
[6] A Study of Compliments across Cultures: A Contrastive Analysis of Compliments and Compliments Responses in English, Polish and Russian, Anna Kuzio
// W: Kontakty językowe w komunikowaniu, 2016. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2015), s. 29--40, ISBN: 9788378422617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18642] [data modyf: 30-01-2017 10:02]
[7] Human communication as a social communication, Anna Kuzio
// W: Social communication in the real and virtual world, Vol. 1 : Linguistic dimensions of communication, 2016. / Eds. Anna Kuzio, Jolanta Kowal, Mirosława Wawrzak-Chodaczek, Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, s. 10--30, ISBN: 9783659824784
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17581] [data modyf: 09-02-2016 11:06]
[8] Linguistic features of persuasion used by MPs in parliamentary debates, Anna Kuzio
// W: From Motion to Emotion. Aspects of Physical and Cultural Embodiment in Language, 2016. / Marek Kuźniak, Bożena Rozwadowska, Michał Szawerna (eds.), Frankfurt am Main : Peter Lang Edition (Studies in Language vol. 45), s. 191--208, ISBN: 9783631659427
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[WZCZ-18240] [data modyf: 12-10-2016 10:59]
[9] The power of argumentation is shaping political discourse. A case study of a political talk show interview, Anna Kuzio
// W: Języki obce i kultura: współczesne konteksty. Foreign languages and cultures contemporary contexts, 2016. / pod red. Ireny Czwenar, Doroty Gonigroszek, Agnieszki Stanceckiej, Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie .- wyd. 1, s. 23--40, ISBN: 9788377261194
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18808] [data modyf: 27-02-2017 08:41]
[10] Deixis as a linguistic cue to detecting deception in online dating websites: a case study of Polish and English, Anna Kuzio
// W: Języki obce i kultura: nowe konteksty edukacyjne = Foreign languages and cultures: new educational contexts, 2015. / red. Dorota Gonigroszek, Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, s. 287--298, ISBN: 9788377260999
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17541] [data modyf: 25-01-2016 10:45]
[11] Social communication - outline of issues, Anna Kuzio, Jolanta Kowal
// W: Communication and Information Technology in Society, Volume 3 : Social Communication, 2015. / ed. by Anna Kuzio, Jolanta Kowal, Mirosława Wawrzak-Chodaczek, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, s. 1--9, ISBN: 9781443875400
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16741] [data modyf: 30-04-2015 09:09]
[12] The amelioration of stereotypes in computer-mediated communication versus vocal communication: a reproduction involving three theoretical models, Anna Kuzio
// W: Communication and Information Technology in Society, Volume 3 : Social Communication, 2015. / ed. by Anna Kuzio, Jolanta Kowal, Mirosława Wawrzak-Chodaczek, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, s. 185--201, ISBN: 9781443875400
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16740] [data modyf: 17-03-2015 14:03]
[13] The Persuasive Role of Compliments: a Contrastive Analysis of Compliments and Responses in English, Polish and Russian, Anna Kuzio
// W: European Transfer of Culture in Literature, Language and Foreign Teaching: A Monograph Celebrating Academic Collaboration between Nysa and Lviv, 2015. / ed. by Mariusz Kamiński, Marcin Walczyński, Małgorzata Kurpiel, Michail Bilinsky, Alla Paslavska, Nysa : Państwowa Wyższa Szkola Zawodowa w Nysie, s. 144--155, ISBN: 9788360081846
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17446] [data modyf: 16-12-2015 12:40]
[14] Theoretical and Practical Problems of Acquiring Competence in Intercultural Communication in Polish, English and Russian, Anna Kuzio
// W: Język w życiu wspólnoty, 2015. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2014), s. 91--100, ISBN: 9788378422334
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17722] [data modyf: 01-04-2016 12:53]
[15] Deceptive communication in intercultural context: an examination of online chatters' international deception in polish and english, Anna Kuzio
// W: Language in culture - culture in language, 2014. / ed. by Anna D. Biedrzyńska, Michał Palmowski, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, s. 75--85, ISBN: 9788363196684
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16810] [data modyf: 27-04-2015 09:47]
[16] Między interpretacją a manipulacją w procesie tłumaczenia: analiza konfrontatywna wybranych przykładów w języku polskim, angielskim i rosyjskim, Anna Kuzio
// W: Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro, 2014. / red. Marek Łukasik, Beata Mikołajewska, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW (Studi@ Naukowe t. 17), s. 218--234
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16096] [data modyf: 11-06-2014 10:17]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The role of sex differences in detecting deception in computer-mediated communication in English / Anna Kuzio, 2018. Journal of Computer-Assisted Linguistic Research, 2, 39--53, eISSN: 2530-9455, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: computer-mediated communication, deception, interpersonal communication
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.4995/jclr.2018.10521
[AWCZ-22950] [data modyf: 18-07-2018 09:57]
[5] [1]
[2] "Look straight into my eyes tell me the truth and not lies". The exploitation of self-references in shaping self-awareness while constructing deceptive messages: a case study of polish speaking individuals / Anna Kuzio, 2017. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne, tom 29, 91--108, ISSN: 1730-6795, , eISSN: 2449-8971, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: deceptive messages, manipulation, self-references
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-23031] [data modyf: 30-08-2018 10:17]
[9] [1]
[3] The influence of training on detecting lying in language: A case study of native speakers of polish using english as a learned language. / Anna Kuzio, 2017. Rocznik Lubuski: Co nas łączy? Nauki społeczne wobec podzielonego świata tom 43, część 2, 175--190, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: lying in language, the role of a foreign language in lying, the role of lying
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22130] [data modyf: 19-12-2017 09:36]
[11] [1]
[4] The Role of Deceptive Claims Disguised by Humor in Shaping Advertisements Attitude towards Deception in English / Anna Kuzio, 2017. Art Logos (The Art of Word), nr 1, 185-197 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: advertising, deception, discourse
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21560] [data modyf: 11-07-2017 09:03]
[5] [1]
[5] Znaczenie mediów w kształtowaniu interakcji przestrzenno-społecznej / Anna Kuzio, 2016. Dyskursy o kulturze, nr 1, 91--103, ISSN: 2450-0402, bibliogr. rys.
Słowa kluczowe: communication, identity, media
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20508] [data modyf: 19-10-2016 09:13]
[6] Persuasive Communication in Social Media Advertising: A Case Study of Polish and English / Anna Kuzio, 2015. Journal of Language, Literature and Culture, 2(3), 39--47, ISSN: 2051-2856, , eISSN: 2051-2864, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Advertising in CMC, Deceptive Communication, Intercultural Communication, Social Media
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19099] [data modyf: 31-07-2015 12:41]
[7] The Role of References and Emotions in Creating Deceptive Messages on Online Dating Websites: A Case Study of English and Polish / Anna Kuzio, 2015. International Journal of Language, Literature and Culture Vol. 2, No. 5, 72--78, ISSN: 2381-3733, , eISSN: 2381-3725, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Deception, Deceptive messages, Emotions, Intercultural Communication, Online Dating, References
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19441] [data modyf: 20-10-2015 09:26]
[8] Constructing Deceptive Communication: The Role of Disfluencies and Discourse in Polish and English Conversation / Anna Kuzio, 2014. JELLIC. Journal of English Language, Literature and Culture Vol. 3, No. 2, 7--30, ISSN: 2304-6163, , eISSN: 2304-6120, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: argumentation, deceptive communication, discourse markers, disfluencies, intercultural communication
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18414] [data modyf: 07-09-2015 12:22]
[9] Difficulty in Generating Truthful and Deceptive Messages : a Case Study of Polish and English / Anna Kuzio, 2014. International Journal of Languages and Literatures Vol. 2, No. 1, 1--13, ISSN: 2334-234X, , eISSN: 2334-2358,
Słowa kluczowe: deception, discourse analysis, intercultural communication, truth
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18110] [data modyf: 29-07-2015 11:30]
[10] The Polish School of Argumentation: A Manifesto / Katarzyna Budzyńska, Michał Araszkiewicz, Barbara Bogołębska, -- [...], Anna Kuzio, et al., 2014. Argumentation Vol. 28, Iss. 3, 267--282, ISSN: 0920-427X, , eISSN: 1572-8374,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-18354] [data modyf: 31-07-2015 11:56]
[11] Frames of self-presentation in constructing persuasive messages: a study of Polish and American political discourse / Anna Kuzio, 2013. Rocznik Kognitywistyczny, tom 6, 23--36, ISSN: 1689-927X,
Słowa kluczowe: communication, frames, persuasion, self-presentation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17880] [data modyf: 21-07-2015 12:57]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The Exploitation of Pleasure and Arousal Reactions in Appetitive Motivational Schema in Advertising: a Case Study of Polish and English Print Advertisements / Anna Kuzio // W: Gospodarka Rynek Edukacja .- 2013, Vol. 14, Nr 4, s. 55--62, ISSN: 1509-5576,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9866] [data modyf: 22-07-2015 09:55]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] "It is all about being polite": linguistic politeness strategies used in CMC among polish and english speakers, 2016. Anna Kuzio // W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture : a scientific celebrating the 10th anniversary of English philology at the University of Zielona Góra held under the honorary patronage of the Rector of the University of Zielona Góra, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Zielona Góra, Polska ZIelona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 33, ISBN: 9788394656904 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22379] [data modyf: 19-12-2016 09:35]
[2] Shaping gender identity in virtual communication: a case study of poles, 2016. Anna Kuzio // W: ICTM 2016 Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies. Wrocław, Polska Wrocław : University of Wrocław, 2016, s. 85--103, ISBN: 9788364389627
Słowa kluczowe: computer-mediated communication, deceptive communication, identity, virtual communication

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22335] [data modyf: 07-02-2017 09:57]
[3] A cross-cultural comparison of computer-mediated deceptive communication in polish and english [abstract], 2015. Anna Kuzio // W: 24th PASE International Conference "Emotion(s)". Book of Abstracts. Wrocław, Polska Wrocław : [brak wydawcy], 2015, s. 99--100, ISBN: 9788378672678
Słowa kluczowe: computer-mediated communication, cross-cultural deception, deception detection, deceptive communication

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21706] [data modyf: 05-08-2015 10:09]
[4] The role of emoticons in shaping nonverbal communication in computer-mediated communication, 2015. Anna Kuzio // W: ICTM 2015 Proceedings of the Third International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2015 : Socio-economic sciences and challenges of modern technology and planetary communication. Wrocław, Polska Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2015, s. 138, ISBN: 9788364389603 .- [abstract]
Słowa kluczowe: CMC, emoticons, nonverbal communication, persuasion

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22604] [data modyf: 19-05-2017 09:35]
[5] The prevalence of lying in Poland [abstract], 2014. Anna Kuzio // W: CMEP 2014. Proceedings of the Fifth International Conference Social Communication in the Real and Virtual World. Wrocław, Polska Wrocław : [brak wydawcy], 2014, s. 45, ISBN: 9788364389443
Słowa kluczowe: communication in Poland, deception, lying

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21705] [data modyf: 05-08-2015 10:00]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Social communication in the real and virtual world, Vol. 1 : Linguistic dimensions of communication / (Red.) Anna Kuzio, Jolanta Kowal, Mirosława Wawrzak-Chodaczek .- Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016, 229 s. .- ISBN: 9783659824784
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5413] [data modyf: 09-02-2016 11:10]
[2] Social communication in the real and virtual world, Vol. 2 : Social dimensions of communication / (Red.) Mirosława Wawrzak-Chodaczek, Jolanta Kowal, Anna Kuzio .- Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016, 233 s. .- ISBN: 9783659849961
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5421] [data modyf: 17-02-2016 14:05]
[3] Social communication in the real and virtual world, Vol. 3 : Communication aspects of marketing, management and tourism / (Red.) Jolanta Kowal, Mirosława Wawrzak-Chodaczek, Anna Kuzio .- Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016, 212 s. .- ISBN: 9783659886218
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5452] [data modyf: 20-05-2016 08:59]
[4] Communication and Information Technology in Society, Volume 3 : Social Communication / (Red.) Anna Kuzio, Jolanta Kowal, Mirosława Wawrzak-Chodaczek .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015, 242 s. .- ISBN: 9781443875400
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5299] [data modyf: 02-09-2015 16:31]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski