System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Piotr Bromber
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 9 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] System ochrony zdrowia w Polsce, 2015. Piotr Bromber, Joanna Hady, Halina Lachowska, Małgorzata Leśniowska-Gontarz, Dorota Szaban, Bogusław Ślusarczyk, Joanna Zdanowska, Warszawa : CeDeWu sp. z o.o. 129 s. , ISBN: 9788375567809,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12774] [data modyf: 21-10-2015 12:24]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w województwie lubuskim, Piotr Bromber
// W: Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej, 2015. / red. Dorota Szaban, Hanna Kurowska, Robert Wróbel, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Zielonogórskie Spotkania z Demografią IV), s. 7--21, ISBN: 9788393525843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17487] [data modyf: 13-01-2016 13:59]
[2] Inicjatywy innowacji społecznych w Polsce, Piotr Bromber
// W: Innowacje społeczne w teorii i praktyce, 2014. / red. nauk. J. Wyrwa, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne S.A., s. 207--217, ISBN: 9788320821963
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16646] [data modyf: 27-08-2015 09:47]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Interesariusze w systemie ochrony zdrowia. Rola państwa / Piotr Bromber, 2017. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 5, 507--520, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: basic hospital care insurance benefits, health care system stakeholders, interesariusze systemu ochrony zdrowia, primary hospital care system, rola państwa, role of a state, system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-42
[AWCZ-22509] [data modyf: 19-03-2018 12:29]
[2] Rynek leków refundowanych w województwie lubuskim / Piotr Bromber, Honorata Klimkowicz, 2017. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, nr 3, 320--329, ISSN: 1643-3203, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lubusz Province, NFZ, NHF, refundacja cen leków, reimbursement of drugs, województwo lubuskie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.20883/ppnoz.2017.45
[AWCZ-22511] [data modyf: 19-03-2018 12:53]
[3] Publiczny a prywatny. Próby demonopolizacji płatnika trzeciej strony w Polsce (aspekt polityczny i ekonomiczny) / Piotr Bromber, 2013. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 4, 159--174, ISSN: 1731-7517, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-18133] [data modyf: 20-08-2015 11:39]
[4] Rozważania o efektywności i konkurencyjności płatnika trzeciej strony na przykładzie Narodowego Funduszu Zdrowia / Piotr Bromber, 2012. Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, nr 1-2, 92--104, ISSN: 1733-9758, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Narodowy Fundusz Zdrowia, efektywność, konkurencyjność, płatnik trzeciej strony
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18135] [data modyf: 23-05-2014 12:54]
[5] Finansowanie ochrony zdrowia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej / Piotr Bromber, 2010. Przegląd Politologiczny, nr 2, 127--144 tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-18134] [data modyf: 23-05-2014 12:46]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rola i funkcjonowanie NFZ w systemie ochrony zdrowia / Piotr Bromber // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2014, Nr 65, s. 1--17, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Narodowy Fundusz Zdrowia, National Health Protection Fund, balancing health protection services, contracting health protection services, kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej, rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej, valuation of health protection services, wycena świadczeń opieki zdrowotnej,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9899] [data modyf: 04-09-2015 11:47]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski