System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Sebastian Kołodziej
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 7 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze budowlanym, Maciej Dzikuć, Sebastian Kołodziej, Maria Dzikuć
// W: Dywagacje o rozumności społecznej przedsiębiorstw : monografia, 2015. / red. nauk. T. E. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 106--116, ISBN: 9788364249372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17644] [data modyf: 30-03-2017 12:58]
[2] Wpływ wykorzystania węgla kamiennego na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, Sebastian Kołodziej
// W: Bezpieczeństwo w środowisku człowieka : monografia, 2015. / red. nauk. L. E. Shvartsburg, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 160--169, ISBN: 9788364249273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16873] [data modyf: 30-03-2017 12:58]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Experimental and numerical analyses of the buckling of steel, pressurized, spherical shells / Sebastian Kołodziej, Jakub Marcinowski, 2018. Advances in Structural Engineering, iss. spec., 1--18, ISSN: 1369-4332, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: buckling resistance, design recommendations, experimental tests, external pressure, numerical simulations, stability, steel spherical shell
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1177/1369433218774371         Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[AWCZ-22781] [data modyf: 24-05-2018 16:42]
[2] Badania doświadczalne stateczności mało wyniosłych, stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem / Sebastian Kołodziej, Jakub Marcinowski, 2017. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 34, z. 64 (3/I/17), 361--370, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: buckling, eksperyment, experiment, external pressure, obciążenie ciśnieniem, powłoka stalowa, spherical segment, steel shell, wyboczenie, wycinek sfery
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2017.129
[AWCZ-21732] [data modyf: 28-08-2018 13:18]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Experimental investigations of buckling of pressurized spherical caps, 2017. Sebastian Kołodziej, Jakub Marcinowski // W: Shell Structures: Theory and Applications - SSTA 2017 : proceedings of the 11th international conference. Gdańsk, Polska London : Taylor & Francis Group, 2018, Vol. 4, s. 243--246, ISBN: 9781138050457
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[KONF-22807] [data modyf: 24-11-2017 11:56]
[2] Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze budowlanym*, 2015. Maciej Dzikuć, Sebastian Kołodziej, Maria Dzikuć // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu : II międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2015, s. 1--12
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22039] [data modyf: 30-03-2017 12:54]
[3] Wpływ wykorzystania węgla kamiennego na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski*, 2015. Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, Sebastian Kołodziej // W: Bezpieczeństwo Publiczne - BP' 15. Poznań, Polska Poznań : [B. w.], 2015, s. 1--13
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21997] [data modyf: 30-03-2017 12:53]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski