System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Katarzyna Stec
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Botaniki i Ekologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 14 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Variation in susceptibility of rapeseed cultivars to the peach potato aphid / Bożena Kordan, Anna Wróblewska-Kurdyk, Jan Bocianowski, Katarzyna Stec, Krzysztof Jankowski, Beata Gabryś, 2021. Journal of Pest Science Vol. 94, 435--449, ISSN: 1612-4758, , eISSN: 1612-4766, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Electrical penetration graph, Glucosinolates, Plant resistance, Probing behavior
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1007/s10340-020-01270-2         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25539] [data modyf: 10-02-2021 11:59]
[2] Effect of Naringenin and Its Derivatives on the Probing Behavior of Myzus persicae (Sulz.) / Katarzyna Stec, Anna Kozłowska, Anna Wróblewska-Kurdyk, Bożena Kordan, Mirosław Anioł, Beata Gabryś, 2020. Molecules Vol. 25, 1--13, ISSN: 1420-3049, , eISSN: 1420-3049, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: antifeedants, attractants, electrical penetration graph, peach potato aphid, structure-activity relationships
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/molecules25143185         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25472] [data modyf: 17-07-2020 12:45]
[3] Antixenosis Potential in Pulses Against the Pea Aphid (Hemiptera: Aphididae) / Bożena Kordan, Katarzyna Stec, Paweł Słomiński, Agnieszka Laszczak-Dawid, Anna Wróblewska-Kurdyk, Beata Gabryś, 2019. Journal of Economic Entomology Vol. 112, iss. 1, 465--474, ISSN: 0022-0493, , eISSN: 1938-291X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Fabaceae, aphid probing, legume
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1093/jee/toy349         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-23356] [data modyf: 13-03-2019 09:07]
[4] Susceptibility of forage legumes to infestation by the pea aphid Acyrthosiphon pisum (Harris) (Hemiptera: Aphididae) / Bożena Kordan, Katarzyna Stec, Paweł Słomiński, Marian Giertych, Anna Wróblewska-Kurdyk, Beata Gabryś, 2018. Crop & Pasture Science Vol. 69, 775--784, ISSN: 1836-0947, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EPG, aphid probing behaviour, plant resistance
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1071/CP18065         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-23032] [data modyf: 09-10-2018 10:01]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Podatność roślin bobowatych drobnonasiennych na żerowanie mszycy grochowej Acyrthosiphon pisum (Harris), 2019. Bożena Kordan, Beata Gabryś, Katarzyna Stec, Paweł Słomiński, Marian Giertych, Anna Wróblewska-Kurdyk, Agnieszka Laszczak-Dawid // W: XXVI Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna. Berezka, Polska Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019, s. 44, ISBN: 9788366185180
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23557] [data modyf: 16-10-2019 14:10]
[2] Podatność wybranych gatunków i odmian roślin bobowatych (Fabaceae) grubonasiennych na żerowanie mszycy grochowej Acyrthosiphon pisum (Harris), 2019. Beata Gabryś, Bożena Kordan, Katarzyna Stec, Paweł Słomiński // W: XXVI Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna. Berezka, Polska Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019, s. 36, ISBN: 9788366185180
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23556] [data modyf: 16-10-2019 14:07]
[3] Wpływ flawonoidów soi Glycine max (L.) Merr. na zachowanie mszycy grochowej Acyrthosiphon pisum (Harris) podczas penetracji roślin, 2019. Katarzyna Stec, Beata Gabryś // W: XXVI Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna. Berezka, Polska Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019, s. 28, ISBN: 9788366185180
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23555] [data modyf: 16-10-2019 14:04]
[4] Akceptowalność wybranych roślin ozdobnych przez mszycę brzoskwiniową Myzus persicae (Sulz.), 2017. Katarzyna Stec, Tran Thi Hong Phuong, Anna Wróblewska-Kurdyk // W: Bioaktywne związki pochodzenia naturalnego : konferencja połączona z Jubileuszem 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Czesława Wawrzeńczyka. Trzebnica, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2017, s. 62, ISBN: 9788374939744
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23244] [data modyf: 09-10-2018 09:59]
[5] Deterenty pokarmowe mszyc: mechanizm działania i perspektywy wykorzystania w praktyce, 2017. Beata Gabryś, Aleksandra Halarewicz, Katarzyna Dancewicz, Bożena Kordan, Anna Wróblewska-Kurdyk, Marlena Paprocka, Katarzyna Stec // W: XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna : mszyce i inne pluskwiaki. Katowice-Kochcice, Polska [B. m.] : --, 2017, s. 29
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23241] [data modyf: 09-10-2018 09:46]
[6] Laktony terpenoidowe jako substancje modyfikujące zachowania żywieniowe mszyc, 2017. Beata Gabryś, Aleksandra Halarewicz, Katarzyna Dancewicz, Bożena Kordan, Anna Wróblewska-Kurdyk, Marlena Paprocka, Katarzyna Stec // W: Bioaktywne związki pochodzenia naturalnego : konferencja połączona z Jubileuszem 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Czesława Wawrzeńczyka. Trzebnica, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2017, s. 20, ISBN: 9788374939744
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23243] [data modyf: 09-10-2018 09:57]
[7] Podatność wybranych odmian soi Glycine max (L) Merr. na żerowanie mszycy grochowej Acyrthosiphon pisum (Harris), 2017. Katarzyna Stec, Anna Wróblewska-Kurdyk, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś // W: XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna : mszyce i inne pluskwiaki. Katowice-Kochcice, Polska [B. m.] : --, 2017, s. 73
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23242] [data modyf: 09-10-2018 09:48]
[8] Susceptibility of small-seeded legumes to infestation by pea aphid Acyrthosiphon pisum (Harris), 2017. Katarzyna Stec, Beata Gabryś, P. Słomiński, B. Kordan // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 12th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2017, s. 96, ISBN: 9788394374525
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22881] [data modyf: 21-12-2017 13:59]
[9] Feeding behaviour of the peach potato aphid Myzus persicae (Sulz.) on selected ornamental plants, 2016. T. T. H. Phuong, Katarzyna Stec, Anna Wróblewska-Kurdyk, Katarzyna Dancewicz, Beata Gabryś // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 11th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2016, s. 114, ISBN: 9788394374518
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22416] [data modyf: 09-10-2018 09:36]
[10] Gall-inducing aphids: unusual plant - insect relationship, 2015. Katarzyna Stec // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 163, ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23240] [data modyf: 09-10-2018 09:34]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski