System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Małgorzata Karczewska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 26 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Forestierismi nella stampa femminile italiana e francese. Analisi qualitativa e quantitativa, 2018. Małgorzata Karczewska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 385 s. , ISBN: 9788378423003, bibliogr. summ.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14666] [data modyf: 28-05-2019 14:50]
[100] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] "This is the end, my only friend". Tomasza Beksińskiego wizja świata i (anty)wartości w felietonie "Fin die siecle", Małgorzata Karczewska
// W: Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim po roku 1989 [t. 2], 2021. / red. nauk. Monika Kaczor, Anastazja Seul, ZIelona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Prace aksjologiczne. Język - literatura - kultura t. 2), s. 73--90, ISBN: 9788378424277
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21948] [data modyf: 01-03-2021 10:28]
[2] Falsi amici italo-polacchi: analisi linguistico-culturale, Marek Dolatowski, Małgorzata Karczewska
// W: Italien-Polen: Kulturtransfer im europäischen Kontext, 2020. / Hrsg. Martin Henzelmann, Christoph Olivier Mayer, Gianluca Olcese, Berlin : Peter Lang Verlag, s. 177--190, ISBN: 9783631818107
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21686] [data modyf: 30-09-2020 14:11]
[14,2] [0,71]
[3] The Phenomenon of Global English in the World of Interactive Online Entertainment, Joanna Kapica-Curzytek, Małgorzata Karczewska, Richard Sharp
// W: Contacts and Contrasts in Cultures and Languages, 2019. / ed. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Berlin : Springer (Second Language Learning and Teaching), s. 221--232, ISBN: 9783030049812
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[WZCZ-20827] [data modyf: 28-05-2019 11:43]
[11,6] [0,58]
[4] Wpływ języka angielskiego na język polski jako przedmiot rozważań polityki językowej, Małgorzata Karczewska
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu, 2019. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 259--268, ISBN: 9788378423379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20878] [data modyf: 04-06-2019 11:51]
[20] [1]
[5] English in interaction with other languages: Presence and adaptation of English loanwords in Italian, French and Polish, Małgorzata Karczewska
// W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 2018. / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk, Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, s. 27--37, ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19882] [data modyf: 29-05-2019 12:18]
[20] [1]
[6] La connotazione del color verde in italiano, polacco e inglese, Małgorzata Karczewska(*)
// W: Percorsi linguistici tra Italia e Polonia, 2014. / a cura di Elżbieta Jamrozik e Roman Sosnowski, Firenze : Franco Cesati Editore, s. 277--284, ISBN: 9788876675171
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16416] [data modyf: 04-12-2014 09:50]
[7] Recent English loanwords - neoprestiti - in Italian women's magazines, Małgorzata Karczewska(*)
// W: Young Linguists' Insights: Taking interdisciplinary approaches to the fore, 2013. / ed. by Monika Połczyńska, Łukasz P. Pakuła, Dorota Jaworska, Poznań : Wydział Anglistyki UAM, s. 211--217, ISBN: 9788393825608
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16392] [data modyf: 09-12-2014 09:04]
[8] La langue anglaise en tant que menace pour l"identité du français d'aujourd'hui (étude de la presse française a la recherche des traces de l'influence de l'anglais sur le français), Małgorzata Karczewska(*)
// W: L'apport linguistique et culturel français a L'Europe: du passé aux défis de l'avenir, 2012. / sous la direction de Teresa Tomaszkiewicz et de Grażyna Vetulani, Łask : Oficyna Wydawnicza LEKSEM, s. 13--21, ISBN: 9788360178019
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16391] [data modyf: 12-10-2018 10:56]
[9] Ricorso agli anglicismi nella stampa: tendenza naturale o pericolo per la lingua italiana?, Małgorzata Karczewska(*)
// W: L'italiano e l'Italia del Terzo Millennio: uno sguardo dalla Polonia, 2012. / a cura di Elżbieta Jamrozik, Kamila Miłkowska-Samul, Varsavia : Wydawnictwo Lingo, s. 119--130, ISBN: 9788378921547
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16390] [data modyf: 26-11-2014 11:46]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A Picture Of The Coronavirus Pandemic In Selected Polish Memes / Małgorzata Karczewska, 2020. Studijos - verslas - visuomene: dabartis ir ateities ižvalgos: Studies ? Business ? Society: Present And Future Insights. Conference Proceedings, V, 59--66, ISSN: 2538-7960, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: challenge, coronavirus pandemic, memes, quarantine, safety regulations
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-26018] [data modyf: 04-01-2021 09:24]
[5] [1]
[2] Innovative language learning/teaching process in higher education institutions. A Polish-Lithuanian comparative study / Małgorzata Karczewska, Vaida Žeguniene, Laima Kupriene, 2019. Rocznik Lubuski t. 45, cz. 1, 135--150, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: innovative teaching/learning methods, educational technologies, foreign language education, innowacyjne metody nauczania/uczenia się, nauczanie/uczenie się języka obcego,, technologie edukacyjne
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.34768/rl.2019.v451.08
[AWCZ-24690] [data modyf: 13-12-2019 13:10]
[6,67] [0,33]
[3] The perception of English by Polish and Lithuanian university students: implications for higher education / Małgorzata Karczewska, Vaida Žeguniene, 2019. In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką 13, 235--249, ISSN: 1899-2722,
Słowa kluczowe: Lithuania, Litwa, Poland, Polska, global English, higher education institutions, język angielski globalny, language teaching, nauczanie języków, szkolnictwo wyższe
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.34768/ig.vi13.337
[AWCZ-25018] [data modyf: 04-03-2020 13:22]
[10] [0,5]
[4] Foreign language teaching in the modern world / Małgorzata Karczewska, 2018. Studijos - verslas - visuomene: dabartis ir ateities ižvalgos: International Conference proceedings, III, 55--62, ISSN: 2538-7960, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: English teaching, foreign language teaching, international communication, modern teaching techniques, online communication
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23995] [data modyf: 05-04-2019 09:29]
[5] [1]
[5] Global and innovative tools in English language learning: strengths or threats / Vaida Žeguniene, Małgorzata Karczewska, 2018. Sabiedriba. Integracija. Izglitiba = Sociaty. Integration. Education vol. III, 580--593, ISSN: 1691-5887, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: English language, innovative learning/teaching, nnovative tools/methods
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.17770/sie2018vol1.3131
[AWCZ-22791] [data modyf: 12-10-2018 10:56]
[2,5] [0,5]
[6] Online dictionaries and translation applications in the L2 classroom: A study of attitude differences between students and educators / Małgorzata Karczewska, Richard Sharp, 2018. Konińskie Studia Językowe, 6 (2), 171--189, ISSN: 2353-1983, , eISSN: 2353-5148,
Słowa kluczowe: English learning, English teaching, L2 classroom, online dictionaries, translation applications
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.30438/ksj.2018.6.2.4
[AWCZ-22796] [data modyf: 20-11-2018 11:30]
[3] [0,5]
[7] Online dictionaries and translation applications in the L2 classroom:A study of attitude differences between students and educators / Małgorzata Karczewska, Richard Sharp, 2018. Konińskie Studia Językowe vol. 6, no 2, 171--189, ISSN: 2353-1983, , eISSN: 2353-5148, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: English learning, English teaching, L2 classroom, online dictionaries, translation applications
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.30438/ksj.2018.6.2.4
[AWCZ-23387] [data modyf: 03-12-2018 08:36]
[3] [0,5]
[8] Fałszywi przyjaciele - falsche Freunde - Faux amis - w języku polskim, niemieckim i francuskim / Marek Dolatowski, Małgorzata Karczewska, 2017. Thalloris, 2, 303--317, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: French, German, Polish, false friends
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23130] [data modyf: 27-09-2018 12:01]
[2,5] [0,5]
[9] Global English teaching at university: implications for higher education / Małgorzata Karczewska, 2017. Studijos - verslas - visuomene: dabartis ir ateities ižvalgos: International Conference proceedings II, 55--62, ISSN: 2538-7960,
Słowa kluczowe: English Teatching, English online, Global English, higher education, online communication
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22440] [data modyf: 05-04-2019 09:29]
[5] [1]
[10] Pogoda pod psem, dog days and tempo da cani: a metaphorical image of the dog in Polish, English and Italian phraseology / Małgorzata Karczewska, 2016. Rassegna Italiana di Linguistica Applicata, 1, 75--91, ISSN: 0033-9725, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20249] [data modyf: 11-07-2016 09:13]
[11] Auxiliary verbs in compound tenses in Italian and German: A comparative study / Małgorzata Karczewska, 2015. Studia Linguistica XXXIV, 61--74, ISSN: 0137-1169, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20091] [data modyf: 25-05-2016 09:08]
[12] Soluzioni legali o scelta libera: quale politica adottare verso gli anglicismi nell'italiano contemporaneo? / Małgorzata Karczewska, 2015. Italica Wratislaviensia 6, 181--196, ISSN: 2084-4514, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Anglicisms, Language policy, Superior Council of the Italian Language, contemporary Italian, loanwords
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19440] [data modyf: 20-10-2015 08:57]
[13] I neoprestiti nella stampa femminile italiana e francese come un segno dei nostri tempi / Małgorzata Karczewska(*), 2011. Romanica.doc, nr 3 (4), [10]
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18648] [data modyf: 10-12-2014 11:15]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] L'interférence chez les étudiants en philologie italienne en tant que défi pour l'enseignant / Małgorzata Karczewska(*) // W: Studia Romanica Posnaniensia .- 2011, XXXVIII/2, s. 35--46, ISSN: 0137-2475, bibliogr.
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10017] [data modyf: 26-11-2014 13:28]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] English in interaction with other languages: the presence of English loanwords in italian, french and polish, 2016. Małgorzata Karczewska // W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture : a scientific celebrating the 10th anniversary of English philology at the University of Zielona Góra held under the honorary patronage of the Rector of the University of Zielona Góra, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Zielona Góra, Polska ZIelona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 27, ISBN: 9788394656904 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22376] [data modyf: 12-10-2018 10:58]
[2] Problem interferencji językowej w nauce dwóch języków obcych na przykładzie studentów filologii włoskiej, 2010. Małgorzata Karczewska(*) // W: Język bez granic. Warszawa, Polska Warszawa : Koło Naukowe BAJT, 2011, s. 309--320, ISBN: 9788360770306
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-21561] [data modyf: 12-10-2018 10:57]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski