System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Van Hieu LE
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Fizyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 7 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Application of ethanol infiltration for ultra-flattened normal dispersion in fused silica photonic crystal fibers / Van Hieu LE, Van Cao Long, Hue Nguyen Thi, An Nguyen Manh, Ryszard Buczyński, Rafał Kasztelanic, 2018. Laser Physics Vol. 28, no. 11, 1--8, ISSN: 1054-660X, , eISSN: 1555-6611, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: photonic crystal fiber, dispersion tailoring, supercontinuum generation, ultraflattened normal dispersion
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1088/1555-6611/aad93a         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-23252] [data modyf: 02-11-2018 16:10]
[2] Broadband low-dispersion low-nonlinearity photonic crystal fiber dedicated to near-infrared high-power femtosecond pulse delivery / Van Thuy Hoang, Bartłomiej Siwicki, Marcin Franczyk, Grzegorz Stępniewski, Van Hieu LE, Van Cao Long, Mariusz Klimczak, Ryszard Buczyński, 2018. Optical Fiber Technology Vol. 42, 119--125, ISSN: 1068-5200,
Słowa kluczowe: Femtosecond signal delivery, High-power signal delivery, Low chromatic dispersion, Low nonlinearity, Silica photonic crystal fiber
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.yofte.2018.03.003         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-22560] [data modyf: 28-03-2018 13:44]
[3] Influence of temperature and concentration of ethanol on properties of borosilicate glass photonic crystal fiber infiltrated by water - ethanol mixture / Van Hieu LE, Nguyen Hue Thi, Quang Ho Dinh, Van Cao Long, 2018. Communications in Physics Vol. 28, no. 1, 61--73, ISSN: 0868-3166, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dispersion, photonic crystal fibers, supercontinuum generation, temperature
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15625/0868-3166/28/1/11084
[AWCZ-22970] [data modyf: 02-08-2018 14:54]
[4] Measurement of temperature and concentration influence on the dispersion of fused silica glass photonic crystal fiber infiltrated with water-ethanol mixture / Van Hieu LE, Ryszard Buczyński, Van Cao Long, Marek Trippenbach, Krzysztof Borzycki, An Nguyen Manh, Rafał Kasztelanic, 2018. Optics Communications Vol. 407, 417--422, ISSN: 0030-4018, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Dispersion, Fiber properties, Photonic crystal fibers, Temperature
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.optcom.2017.09.059         Cytowania wg Scopus: 10 [01-03-2021]
[AWCZ-22279] [data modyf: 31-01-2018 10:15]
[5] Optimization of optical properties of photonic crystal fibers infiltrated with carbon tetrachloride for supercontinuum generation with subnanojoule femtosecond pulses / Quang Ho Dinh, Jacek Pniewski, Van Hieu LE, Aleksander Ramaniuk, Van Cao Long, Krzysztof Borzycki, Khoa Dinh Xuan, Mariusz Klimczak, Ryszard Buczyński, 2018. Applied Optics Vol. 57, no. 15, 1--9, ISSN: 1559-128X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1364/AO.99.099999
[AWCZ-22785] [data modyf: 25-05-2018 12:15]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Dispersion engineering in soft glass photonic crystal fibers infiltrated with liquids, 2015. Tomasz Stefaniuk, Van Hieu LE, Jacek Pniewski, Van Cao Long, Aleksander Ramaniuk, Karol Grajewski, Lanh Chu Van, Mirosław Karpierz, Marek Trippenbach, Ryszard Buczyński // W: Optical Fibers and Their Applications - TAL 2015 : 16 scientific conference and 4 school. Lublin - Nałęczów, Polska [B. m.] : [B.w.], 2015, Proceedings of SPIE, Vol. 9816, s. 1--6
Słowa kluczowe: dispersion, opto-fluidies, photonic crystal fibres, soft glass

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-22105] [data modyf: 31-03-2016 12:12]
[2] Temperature sensitivity of photonic crystal fibers infiltrated with ethanol solutions, 2015. Lanh Chu Van, Tomasz Stefaniuk, Rafał Kasztelanic, Van Cao Long, Mariusz Klimczak, Van Hieu LE, Marek Trippenbach, Ryszard Buczyński // W: Optical Fibers and Their Applications - TAL 2015 : 16 scientific conference and 4 school. Lublin - Nałęczów, Polska [B. m.] : [B.w.], 2015, Proceedings of SPIE, Vol. 9816, s. 1--6
Słowa kluczowe: dispersion, fiber optics, optofluidics, photonic crystal fibers

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[KONF-22104] [data modyf: 31-03-2016 12:04]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski