System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Maria Miłkowska
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Ekonomii i Zarządzania Maria Miłkowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Psychologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 3 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Conditions and development of creativity in the period of middle childhood, Marzanna Farnicka, Maria Miłkowska
// W: Creativity and Innovation as Challenges for the Systems of Education - Cross Cultural Perspective, 2018. / ed. by Marzanna Farnicka, Noemi Serrano Diaz, Inetta Nowosad, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek (International Forum for Education no. 11), s. 53--62, ISBN: 9788366220355
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: https://doi.org/10.15804/IFforE2018.04   (pkt: 20)
[WZCZ-20691] [data modyf: 04-06-2019 11:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rozwój kreatywności dzieci w okresie średniego dzieciństwa i jego uwarunkowania / Marzanna Farnicka, Maria Miłkowska, 2018. Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 1, 93--108, ISSN: 2451-1420,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24370] [data modyf: 25-09-2019 11:05]
[2] Sprawozdanie z interdyscyplinarnej studenckiej konferencji naukowej "Projekt: Mistrz" / Maria Miłkowska, 2016. Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 2, 199--204, ISSN: 2451-1420,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21444] [data modyf: 02-06-2017 11:50]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski