System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Adrianna Grabizna (dawniej: Woźniak)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: filozofia (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: psychologia (25 %)
Jednostka: Instytut Psychologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Les chiens ne sont pas des chats. Le grand mystre du probleme de l'espece, 2017. Adrianna Grabizna, Varsovie : IFiS PAN 154 s. (Bibliotheque de "Philosophie et Sciences" = Library of the "Philosophy and Science"), ISBN: 9788394342845,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-13653] [data modyf: 31-05-2019 10:44]
[100] [1] / [100] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Autyzm - wrodzony czy nabyty?, Adrianna Grabizna
// W: (Nie)nowe problemy rozwoju, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, 2019. / red. nauk. Zdzislawa Janiszewska-Nieścioruk, Anna Mróz, Urszula Gembara, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego, s. 133--147, ISBN: 9788378423416
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20741] [data modyf: 28-05-2019 11:50]
[20] [1] / [20] [1]
[2] Czy psycholog to w Polsce faktycznie zawód zaufania publicznego?, Adrianna Grabizna
// W: Generosos animos labor nutrit, 2019. / red. nauk. I. Gawłowicz, S. Maciejewski, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 93--112, ISBN: 9788366220270
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21203] [data modyf: 07-11-2019 08:50]
[20] [1] / [20] [1]
[3] Developmental plasticity and speciation - not a new factor in evolution, Adrianna Grabizna
// W: Philosophy of the Living Nature [2], 2017. / ed. Włodzimierz Ługowski, Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, s. 41--54, ISBN: 9788394342869
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20426] [data modyf: 31-05-2019 11:28]
[20] [1] / [20] [1]
[4] Spór o gatunek, Adrianna Grabizna
// W: Główne problemy filozofii biologii, 2017. / red. Krzysztof Chodasiewicz, Adrianna Grabizna, Agnieszka Proszewska, Adrian Stencel, Aleksander Ziemny, Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Biblioteka Filozofii Nauki), s. 39--62, ISBN: 9788394342852
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19907] [data modyf: 03-06-2019 11:07]
[20] [1] / [20] [1]
[5] Evolutionary epistemology in the light of Lewontin's dialectic, Adrianna Grabizna, Alejandro Rosas López
// W: Philosophy of the living nature, 2015. / ed. W. Ługowski . Vol. 1, Warszawa : Instytut "Filozofia i Nauka", s. 14--32, ISBN: 9788394342814
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17668] [data modyf: 10-03-2016 14:19]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Jaka matka, taka córka - evo-devo i pojęcie rozszerzonego dziedziczenia w kontekście psychologii oraz mechanizmu międzypokoleniowego przekazu stylu przywiązania i zdolności do mentalizowania / Adrianna Grabizna, 2019. Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne t. 7, cz. 2, 45--67, ISSN: 2300-4711, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: attachment style, dziedziczenie transgeneracyjne, evo-devo, extended inheritance, mentalizing, mentalizowanie, rozszerzona dziedziczność, styl przywiązania, transgenerational inheritance
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24471] [data modyf: 23-10-2019 10:02]
[20] [1] / [20] [1]
[2] Teoria umysłu a awersja do nierówności - projekt badania z wykorzystaniem gry ultimatum z udziałem osób ze spektrum zaburzeń autystycznych / Adrianna Grabizna, Renata Maciejewska, Marta Moczulska, 2017. Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 2, 85--99, ISSN: 2451-1420, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: awersja do nierówności, gra ultimatum, spektrum zaburzeń autystycznych, teoria umysłu
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22628] [data modyf: 30-05-2018 10:26]
[1,67] [0,33] / [1,67] [0,33]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Główne problemy filozofii biologii / (Red.) Krzysztof Chodasewicz, Adrianna Grabizna, Agnieszka Proszewska, Adrian Stencel, Aleksander Ziemny .- Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2017, 200 s. .- ISBN: 9788394342852
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5694] [data modyf: 07-03-2018 11:17]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski