System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Anna Łoś-Tomiak (dawniej: Tomiak)
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Ekonomii i Zarządzania Anna Łoś-Tomiak Tomiak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 30 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wyzwania dla społeczeństwa polskiego w dobie transformacji systemowej, Anna Łoś-Tomiak
// W: W kręgu polityki*, 2010. / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Ryszard Kessler, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Instytut Politologii UZ .- wyd. II rozszerzone, s. 211--220, ISBN: 9788393159710
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12748] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[2] Organizacje pozarządowe czynnikiem sprawczym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, Anna Łoś-Tomiak
// W: Instytucje państwa a społeczeństwo obywatelskie, 2009. / red. nauk. Andrzej Chodubski, Lech Kacprzak, Kazimierz Pająk, Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 247--266, ISBN: 9788389795748
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11954] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[3] Wyzwania dla społeczeństwa polskiego w dobie transformacji systemowej, Anna Łoś-Tomiak
// W: W kręgu polityki, 2009. / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Zielona Góra - Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, s. 190--201, ISBN: 9788392569985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11520] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[4] Bariery rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, Anna Łoś-Tomiak, Wiesław Hładkiewicz
// W: Oblicze polityczne regionów Polski : elity i społeczeństwa, 2008. / red. nauk. Małgorzata Dajnowicz, Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, s. 121--130, ISBN: 9788360432372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10797] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[5] Społeczeństwo obywatelskie w Polsce, Anna Łoś-Tomiak
// W: Wybrane zagadnienia polskiej i europejskiej demokracji, 2008. / pod red. Sylwestra Wróbla, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 145--157, ISBN: 9788376111810
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10927] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[6] Aktywność lubuskich organizacji pozarządowych w realizacji celów społeczno - gospodarczych, Anna Łoś-Tomiak
// W: Oblicze polityczne regionów Polski, 2007. / red. nauk. Małgorzata Dajnowicz, Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, s. 143--165, ISBN: 9788360432266
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9633] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[7] Społeczeństwo obywatelskie a demokracja, Anna Łoś-Tomiak
// W: Odmiany myślenia o społeczeństwie obywatelskim, 2007. / red. nauk. Lech Kacprzak, Donat Mierzejewski, Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, s. 115--123, ISBN: 8389795337
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9303] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[8] Zakres oraz formy pomocy społecznej w Polsce, Anna Łoś-Tomiak, Joanna Wyrwa
// W: Otwarta Europa, 2006. / red. Tomasz Marcinkowski, Gorzów Wlkp : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 207-215, ISBN: 8389682451
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8851] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[9] Determinanty rozwoju bezrobocia w Polsce, Anna Łoś-Tomiak, Joanna Wyrwa
// W: Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników, 2005. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 347--354, ISBN: 8374810106
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8039] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[10] Aspekt edukacyjny usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia na rzecz osób bezrobotnych, Anna Łoś-Tomiak
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization, 2004. / red. Daniel Fic, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 233-243, ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6853] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[11] Formy organizacyjno-prawne inicjatyw pozarządowych w Polsce, Joanna Wyrwa, Anna Łoś-Tomiak
// W: W kręgu historii, prawa i nauki o polityce : księga dedykowana pamięci Profesora Alberta Pawłowskiego; praca zbiorowa, 2004. / pod red. Wiesława Hładkiewicza, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 273--287, ISBN: 8388327801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6824] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[12] Porozumienie dotyczące odszkodowań za pracę przymusową w III Rzeszy - wyznacznikiem nowej jakości stosunków polsko-niemieckich w Zjednoczonej Europie, Anna Łoś-Tomiak
// W: W kręgu historii, prawa i nauki o polityce : księga dedykowana pamięci Profesora Alberta Pawłowskiego; praca zbiorowa, 2004. / pod red. Wiesława Hładkiewicza, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 257--271, ISBN: 8388327801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6823] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[13] Edukacja europejska w procesie globalizacji, Anna Łoś-Tomiak
// W: Globalny i regionalny wymiar edukacji, 2003. / red. nauk. D. Fic, Głogów : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 105--112, ISBN: 8388327674
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5988] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[14] Funkcja edukacyjna realizowana przez urzędy pracy sposobem przeciwdziałania bezrobociu w Polsce, Anna Łoś-Tomiak, Anetta Grzesik-Robak, Joanna Wyrwa
// W: Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania zakładów pracy, 2003. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ, s. 131--142, ISBN: 8391199894
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6357] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[15] Pomoc społeczna w Polsce w warunkach globalizacji i transformacji gospodarki, Joanna Wyrwa, Anna Łoś-Tomiak
// W: Globalizacja : wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego: praca zbiorowa, 2003. / pod red. nauk. Wiesława Hładkiewicza, Andrzeja Małkiewicza, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Politologii, Regionalne Centrum Animacji Kultury, s. 267--273, ISBN: 8388059378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6300] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[16] Trzeci sektor motorem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w dobie integracji europejskiej, Anna Łoś-Tomiak, Anetta Grzesik-Robak
// W: Globalizacja : wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego: praca zbiorowa, 2003. / pod red. nauk. Wiesława Hładkiewicza, Andrzeja Małkiewicza, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Politologii, Regionalne Centrum Animacji Kultury, s. 257--265, ISBN: 8388059378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6299] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[17] Zjawisko bezrobocia i aktywizacja rynku pracy na przykładzie Słubic - miejscowości granicznej województwa lubuskiego, Anna Łoś-Tomiak
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje i wyzwania. T. 1, 2001. , Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 395--407, ISBN: 8388317458
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3155] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[18] Transgraniczne współdziałanie samorządów lokalnych w zwalczaniu skutków powodzi w lipcu 1997 roku na Ziemi Lubuskiej, Anna Tomiak
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje, 1999. , Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 551--564, ISBN: 839100937
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5788] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Lubuski sektor pozarządowy podstawą budowy lokalnego społeczeństwa obywatelskiego / Anna Łoś-Tomiak, Joanna Wyrwa, 2007. Rocznik Lubuski: Przegląd życia społeczno - politycznego w województwie lubuskim, T. 33, cz. 2, 177--202, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12757] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[2] Społeczeństwo obywatelskie, państwo, rynek jako siły równoważne / Anna Łoś-Tomiak, 2006. Państwo i Społeczeństwo: [półrocznik Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego], nr 1, 83--94
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11556] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[3] Rozwiązania prawne i kompetencje samorządu lokalnego w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce / Anna Łoś-Tomiak, 2005. Wrocławskie Studia Politologiczne, 6, 91--97
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10951] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wybory bezpośrednie 2002 roku - wybory do sejmików województw / Anna Łoś-Tomiak, Joanna Wyrwa // W: Problemy Humanistyki .- 2004, nr 8/9, s. 109--124
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6803] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[2] Wymiana zasobów pracy między Polską a Niemcami w regionie Środkowej Odry / Anna Tomiak // W: Studia Zachodnie .- 1999, T. 4, s. 283--293, ISSN: 1428-0663, bibliogr. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6070] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Sektor pozarządowy czynnikiem sprawczym powstania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 2004. Anna Łoś-Tomiak, Joanna Wyrwa // W: Piętnaście lat doświadczeń polskiej demokracji : [materiały konferencyjne]. Gorzów Wlkp., Polska Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004, s. 235--246, ISBN: 8388327917
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17584] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[2] Zabezpieczenie społeczne w świetle przepisów prawa europejskiego, 2003. Joanna Wyrwa, Anna Łoś-Tomiak // W: Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. Kraków, Polska Kraków : Krakowska Szkołą Wyższa, 2003, s. 139--155, ISBN: 8391839292
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16102] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[3] Ekonomia i ekologia - współdzialanie dla przyszłości, 1999. Lesław Koćwin, Anna Łoś-Tomiak // W: Problemy edukacji w okresie transformacji systemowej w Polsce : III konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : ORGANON, 1999, s. 39--53, ISBN: 8387294063
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14728] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji (1989-1997) / / Czesław Osękowski, Hieronim Szczegóła .- Zielona Góra , 1999 (Rec.) Lesław Koćwin, Anna Tomiak // Studia Zachodnie .- 2000, nr 5, s. 240--255
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Euroregiony na pograniczu polsko-niemieckim (1991-1997) / / C. Osękowski, H. Szczegóła .- Zielona Góra (Rec.) .- Polecamy! / Anna Tomiak // Europejczyk .- 1999, 1 (11), s. 24
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji (1989-1997) / / C. Osękowski, H. Szczegóła .- Zielona Góra (Rec.) Anna Tomiak // Ziemia Kłodzka .- 1999, nr 112, s. 42
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Unia Europejska / / L. Ciamaga, E. Latoszek, K. Michałowska-Gorywoda, L. Orędziak, E. Teichmann .- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN (Rec.) Anna Tomiak // Studia Zachodnie .- 1999, T. 4, s. 350--353
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski