System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Leszek Belzyt
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Ekonomii i Zarządzania Leszek Belzyt
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: historia (100 %)
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 90 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Łużyce nad Nysą i Lubszą. Historia, zabytki, natura, 2019. Anna Polak, Leszek Belzyt, [b.m.] : Ridero 207 s. , ISBN: 9788381894227,
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-15322] [data modyf: 06-03-2020 09:41]
[10] [0,5]
[2] Szlachta w mieście rezydencjalnym : szlacheccy obywatele Krakowa i Warszawy około 1600 roku (analiza porównawcza struktury), 2011. Leszek Belzyt, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 221 s. , ISBN: 9788374813860,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10038] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[3] Torgau : miasto i twierdza 1809 -1914, 2007. Leszek Belzyt, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 101 s. , ISBN: 9788374811149,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8131] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[4] Krakau und Prag zwischen 14. und 17. Jahrhundert, 2003. Leszek Belzyt, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek 198 s. , ISBN: 8373225757,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6627] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[5] Dzieje Chełmży w okresie międzywojennym (1920-1939), 2001. Leszek Belzyt, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek 92 s. , ISBN: 8371747063,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5869] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[6] Kraków i Praga około 1600 roku : porównanie topograficznych i demograficznych aspektów struktury społecznej i etnicznej dwóch metropolii Europy Środkowo-Wschodniej, 1999. Leszek Belzyt, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek 364 s. , ISBN: 8371744722,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5878] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[7] Między Polską a Niemcami : Weryfikacja narodowościowa i jej następstwa na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1945-1960, 1998. Leszek Belzyt wyd. 2, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek 226 s. , ISBN: 8371742738,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5881] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[8] Sprachliche Minderheiten im preußischen Staat 1815-1914 : die preußische Sprachenstatistik in Bearbeitung und Kommentar, 1998. Leszek Belzyt, Marburg : Verlag Herder-Institut 508 s. , ISBN: 387969267X,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5877] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[9] Polen : express Resehanbuch; mit Beiträgen [m. in.], 1993. Leszek Belzyt ; Hsg. Thomas Maess., Leer : Mundo Verlag 493 s. , ISBN: 3873220571,
Kod: KSI-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6979] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ludnośc polska na Powiślu w przededniu uzyskania niepodległości w świetle pruskich statystyk językowych, Leszek Belzyt
// W: Polacy w Prusach Wschodnich i Zachodnich w latach 1918-1920, 2019. / red. nauk. Wojciech Zawadzki, Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, s. 146--162, ISBN: 9788381273930
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21296] [data modyf: 23-01-2020 12:14]
[20] [1]
[2] Głogowianie w Krakowie i Lwowie w XV i XVI wieku, Leszek Belzyt
// W: Głogów w czasach Jagiellonów, 2012. / red. Leszek Lenarczyk, Głogów : Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa, s. 55--66, ISBN: 8397860732397
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15163] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[3] Szlachta w radzie miejskiej Krakowa w XVI i na początku XVII wieku, Leszek Belzyt
// W: Szlachta europejska w strukturach lokalnych XVI -XVIII wieku, 2010. / red. nauk. Małgorzata Konopnicka, Jarosław Kuczer, Wojciech Strzyżewski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 61--84
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12002] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[4] Władcy i ich miasta rezydencjalne na przykładzie Rudolfa II Habsburga i Zygmunta III Wazy, Leszek Belzyt
// W: "Młodsza Europa". Od Średniowiecza do Współczesności** : prace ofiarowane Profesor Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 2008. / red. nauk. Jan Jurkiewicz, Roman M. Józefiak, Wojciech Strzyżewski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 259--272, ISBN: 9788374811910
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10479] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[5] Zarys porównawczy rozwoju ludności powiatów (1815 - 1914), Leszek Belzyt
// W: Zielona Góra - Chociebuż: historia społeczeństw i gospodarki = Grünberg - Cottbus: Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte, 2008. / red. Günter Bayerl, Leszek C. Belzyt . tom 1, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 71--82, ISBN: 9788374811835
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10383] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[6] Górne Łużyce od kongresu wiedeńskiego do końca pierwszej wojny światowej (1815 - 1918), Leszek Belzyt, Hans - Werner Rautenberg
// W: Dzieje Górnych Łużyc : władza, społeczeństwo i kultura od średniowiecza do końca XX wieku, 2007. / red. nauk. Joachim Bahlcke, Warszawa : Wydaw. DiG, s. 203--248, ISBN: 8371815107
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10793] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[7] Die Oberlausitz vom Wiener Kongres bis zum des Ersten Weltkriegs (1815-1918), Leszek Belzyt, Hans - Werner Rautenberg
// W: Geschichte der Oberlausitz : Herrschaft, Gesellschaft und Kultur vom Mittelalter bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, 2004. / Hrsg. Joachim Bahlcke, Leipzig : Leipziger Universitätsverlag .- Auflage 2, s. 181--220, ISBN: 393569346X
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-4731] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[8] "Sondergemeinden" in Städten Ostmitteleuropas im 15. und 16. Jahrhundert: am Beispiel von Prag, Krakau und Lemberg, Leszek Belzyt
// W: Sondergemeinden und Sonderbezirke in der Stadt der Vormoderne, 2004. / herausgegeben Peter Johanek, Köln - Weimar - Wien : Bohlau Verlag, s. 165--172, ISBN: 3412182028
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14133] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[9] Wzajemne przenikanie się stanów szlacheckiego i mieszczańskiego w Krakowie i w Pradze około 1600 r. Próba porównawczej analizy wstępnej, Leszek Belzyt
// W: Między zachodem a wschodem : studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego, 2003. / pod red. Jarosława Dumanowskiego [i in.] . T. 2, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 63--74, ISBN: 8373227156
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6798] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[10] Der Adel in den Metropolen Prag und Krakau um 1600: Soziale Stellung und ethnische, Leszek Belzyt
// W: Krakau, Prag und Wien : Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat, 2000. , Stuttgart : Franz Steiner Verlag, s. 163--171, ISBN: 3515077928
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4729] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[11] Kraków i Praga około 1600 roku. Porównanie aspektów topograficznych i demograficznych. Stan badań i żródła archiwalne, Leszek Belzyt
// W: Metropolie Europy Środkowo-Wschodniej w XV i XVI wieku, 2000. / pod red. Leszka Belzyta i Jana Pirożyńskiego, Kraków : nakładem PAU (Prace Komisji Środkowoeuropejskiej / Polska Akademia Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny 8), s. 59--68, ISBN: 8386956941
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4726] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[12] Nürnberger Kaufleute, Handwerker und Künstler in Krakau, Leszek Belzyt
// W: Nürnberg : Eine europäische Stadt in Mittelalter und Neuzeit, 2000. , Nürnberg : Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg, s. 249--261, ISBN: 3871912808
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4733] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[13] Die Zahl der Sorben in der amtlichen Sprachenstatistik vor dem Ersten Weltkrieg, Leszek Belzyt
// W: Nationale Minderheiten und staatliche Minderheitenpolitik in Deutschland im 19. Jahrhundert, 1999. , Berlin : Akademie Verlag, s. 157--169, ISBN: 3050033436
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4732] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[14] Kaszubi w pruskiej statystyce językowej do 1914 roku, Leszek Belzyt
// W: Pomorze - trudna ojczyzna? : kształtowanie się nowej tożsamości 1945-1995, 1996. / red. Andrzej Sakson, Poznań : Instytut Zachodni (Ziemie Zachodnie - Studia i Materiały), s. 71--82, ISBN: 8385003789
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6922] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[15] Demographische Entwicklung und etnische Pluralität in den größten Städten Ostmitteleuropas 1400-1600, Leszek Belzyt
// W: Metropolen im Wandel : Zentralität in Ostmitteleuropa an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, 1995. / Hrsg. Ewamaria Engel, Karen Lambrecht und Hanna Nogossek, Berlin : Akademie Verlag, s. 61--69, ISBN: 3050021865
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6918] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[16] Die deutsche Minderheit nach dem Zweiten Weltkrieg: Das Problem der sogenannten Autochtonen, Leszek Belzyt
// W: Anerkannt als Minderheit : Vergangenheit und Zukunft der Deutschen in Polen, 1994. / Hrsg. Hans von der Meulen, Baden-Baden : Nomos Verlasgesellschaft, s. 53--64, ISBN: 378903634X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6923] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[17] Jarzombkowski Paweł, Leszek Belzyt
// W: Słownik biograficzny działaczy ruchu robotniczego województwa toruńskiego, 1988. / red. Mieczysław Wojciechowski, Toruń : Komitet Wojewódzki PZPR, s. 47, ISBN: 8300024417
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12268] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[18] Kozłowski Augustyn, Leszek Belzyt
// W: Słownik biograficzny działaczy ruchu robotniczego województwa toruńskiego, 1988. / red. Mieczysław Wojciechowski, Toruń : Komitet Wojewódzki PZPR, s. 57--58, ISBN: 8300024417
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12269] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[19] Lion Daniel, Leszek Belzyt
// W: Słownik biograficzny działaczy ruchu robotniczego województwa toruńskiego, 1988. / red. Mieczysław Wojciechowski, Toruń : Komitet Wojewódzki PZPR, s. 63, ISBN: 8300024417
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12270] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[20] Lisiecki Stanisław, Leszek Belzyt
// W: Słownik biograficzny działaczy ruchu robotniczego województwa toruńskiego, 1988. / red. Mieczysław Wojciechowski, Toruń : Komitet Wojewódzki PZPR, s. 63, ISBN: 8300024417
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12271] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[21] Mikołajczyk Franciszek, Leszek Belzyt
// W: Słownik biograficzny działaczy ruchu robotniczego województwa toruńskiego, 1988. / red. Mieczysław Wojciechowski, Toruń : Komitet Wojewódzki PZPR, s. 68, ISBN: 8300024417
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12272] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[22] Nehring Stanisław, Leszek Belzyt
// W: Słownik biograficzny działaczy ruchu robotniczego województwa toruńskiego, 1988. / red. Mieczysław Wojciechowski, Toruń : Komitet Wojewódzki PZPR, s. 72, ISBN: 8300024417
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12273] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[23] Poliwczak Stefan, Leszek Belzyt
// W: Słownik biograficzny działaczy ruchu robotniczego województwa toruńskiego, 1988. / red. Mieczysław Wojciechowski, Toruń : Komitet Wojewódzki PZPR, s. 84--85, ISBN: 8300024417
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12274] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[24] Różycki Stanisław, Leszek Belzyt
// W: Słownik biograficzny działaczy ruchu robotniczego województwa toruńskiego, 1988. / red. Mieczysław Wojciechowski, Toruń : Komitet Wojewódzki PZPR, s. 90, ISBN: 8300024417
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12275] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[25] Rudzki Stanisław, Leszek Belzyt
// W: Słownik biograficzny działaczy ruchu robotniczego województwa toruńskiego, 1988. / red. Mieczysław Wojciechowski, Toruń : Komitet Wojewódzki PZPR, s. 91, ISBN: 8300024417
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12276] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Problem liczebności ludności kaszubskiej na Pomorzu Gdańskim w okresie przed pierwszą wojną światową / Leszek Belzyt, 2004. Cassubia Slavica: Internationales Jahrbuch für Kaschubische Studien 2, 3--25
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10437] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[2] Die Ballungszentren Prag und Krakau im 14. Jahrhundert / Leszek Belzyt, 2000. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, nr 49/4, 475--494
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7863] [data modyf: 05-04-2016 11:08]
[3] Liczebność ludności kaszubskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1830-1914 : część I / Leszek Belzyt, 2000. Przegląd Zachodniopomorski, z. 3, 75--94, ISSN: 0552-4245,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-7843] [data modyf: 12-04-2016 09:47]
[4] Liczebność ludności kaszubskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1830-1914 : część II / Leszek Belzyt, 2000. Przegląd Zachodniopomorski, z. 4, 61--80, ISSN: 0552-4245,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-7844] [data modyf: 12-04-2016 09:49]
[5] Konferencja Akademii Bałtyckiej / Leszek Belzyt, 1999. Borussia, nr 17 1998/1999, 303--305
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15090] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[6] Ludność rodzima na tzw. Ziemiach Odzyskanych i polityka "autochtoniczna" rządu w okresie stalinowskim (1948-1956) / Leszek Belzyt, 1999. Czasy Nowożytne: Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, t. VI, 273--285
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7849] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[7] Król, dwór i dygnitarze królewscy w oczach mieszczan. Próba charakterystyki na przykładch z Krakowa i Pragi z II połowy XVI i początku XVII wieku / Leszek Belzyt, 1998. Czasy Nowożytne: Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, t.IV, 127--139
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7848] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[8] Sprachlich-kulturelle Pluralität un Krakau um 1600 / Leszek Belzyt, 1998. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, nr 47/1, 49--69
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7864] [data modyf: 05-04-2016 11:20]
[9] Die Deutschen um 1500 in den Metropolen Prag, Ofen und Krakau. Versuch eines Vergleichs / Leszek Belzyt, 1997. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, nr 46/1, 45--62
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7865] [data modyf: 05-04-2016 11:20]
[10] Ludność i domy w Kazimierzu około roku 1600 : próba bilansu statystycznego / Leszek Belzyt, 1997. Czasy Nowożytne: Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, t. III, 21--37
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7850] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[11] Zur Frage des nationalen Bewußtseins der Masuren im 19. und 20. Jahrhundert : (auf der Basis statistischer Angaben) / Leszek Belzyt, 1996. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, H. 1, 35--71
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9829] [data modyf: 11-04-2016 11:53]
[12] Działalność Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Toruniu w roku 1987 / Leszek Belzyt, 1988. Zapiski Historyczne Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich T. LIII, z. 1-2, 187-188, ISSN: 0044-1791, bibliogr. summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16220] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[13] "Ilustrowany Kurier Polski" w latach 1945-1950 / Leszek Belzyt, 1986. Zapiski Historyczne Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich, nr 2, 37--57, ISSN: 0044-1791,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9813] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[14] Badania liczebności polskiej ludności rodzimej dawnych Prus Wschodnich po 1945 roku / Leszek Belzyt, 1984. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 3, 277--286
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9812] [data modyf: 12-04-2016 09:56]
[15] Kościół na Pomorzu Gdańskim po 1945 r. / Leszek Belzyt, 1984. Życie Katolickie, nr 11, 75--81
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9827] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[16] Prasa codzienna i periodyki w województwie pomorskim w latach 1945-1948 / Leszek Belzyt, 1984. Zapiski Historyczne Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich, nr 1, 87--114, ISSN: 0044-1791,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9828] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Szlachta rodowa w miastach rezydencjalnych Rzeczypospolitej i Czech na przełomie XVI i XVII wieku / Leszek Belzyt // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2007, Tom 1, s. 39--51, ISSN: 1899-2722,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8097] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[2] Residenzen und Bürger : Kaufmännische Karrieren in Krakau und Prag an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert / Leszek Belzyt // W: Archiv für Kulturgeschichte .- 2005, 87/1, s. 53--77
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7094] [data modyf: 05-04-2016 13:03]
[3] Kupcy i rzemieslnicy z Norymbergi w większych miastach polskich w okresie od IX do XVII wieku / Leszek Belzyt // W: Studia Zachodnie .- 2004, T. 7, s. 89--102, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6812] [data modyf: 05-04-2016 13:08]
[4] Grupy etniczne w Krakowie około roku 1600. Próba opisu topograficznego / Leszek Belzyt // W: Studia Historyczne .- 1997, z. 4, s. 465--485
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-5418] [data modyf: 12-04-2016 10:15]
[5] Stosunki narodowościowe i wyznaniowe na Warmii przed i po 1945 roku / Leszek Belzyt // W: Studia Gdańskie .- 1993, T. 9, s. 131--152, ISSN: 0137-4338,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6695] [data modyf: 12-04-2016 10:00]
[6] Zum Verfahren der nationalen Verifikation in den Gebietrn des ehemaligen Ostpressen 1945-1950 / Leszek Belzyt // W: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands .- 1990, Bd. 39, s. 247--269
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: [5])
[AWI-6694] [data modyf: 05-04-2016 13:10]
[7] Prasa codzienna i periodyczna wydawana we Włocławku w latach 1945-1950 / Leszek Belzyt // W: Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie .- 1987, T. 6, s. 285--295
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6691] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Kraków i Praga około 1600 r. jako dwie metropolie wczesnonowożytne Europy Środkowowschodniej, 2000. Leszek Belzyt // W: Kraków i Praga dwie stolice Europy Środkowej : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2000. Kraków, Polska Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2002, s. 59--67, ISBN: 2002
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16188] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[2] Ludność niemiecka w Krakowie na przełomie XVI i XVII wieku : problem asymilacji, 2000. Leszek Belzyt // W: Stosunki polsko-niemieckie w XVI-XVIII wieku : materiały konferencji naukowej, Kielce-Szydłowiec, 19-21 października 2000. Kielce, Polska Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2002, s. 89--102, ISBN: 2002
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16189] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[3] Sprachlich-kulturelle Pluralität in Prag und Krakau im 15. und 16. Jahrhundert, 1997. Leszek Belzyt // W: Národnostni skupiny, menšiny a cizinci ve městech : Praha - město zprav a zpravodajstvi. Praha, Czechy Praha : Scriptorium, 2001, s. 25--36, ISBN: 8086197298
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14409] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[4] Die Prager Neustadt und Kazimierz bei Krakau im Spätmittelalter und im der Frühneuzeit (1335/1348-1612) : Ein Versuch des sozialgeschichtlichen Vergleichs, 1998. Leszek Belzyt // W: Nové Město pražské ve 14. - 20. stoleti. Praha, Czechy Praha : Scriptorium, 1998, s. 61--74, ISBN: 8086197069
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14406] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[5] Prasa bydgoska o przemianach październikowych w regionie pomorsko-kujawskim (1955-1957), 1984. Leszek Belzyt // W: Prasa regionalna w 40-leciu Polski Ludowej : [materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Historyków Prasy]. Kielce - Cedzyna, Polska Kielce : Kielecki Oddział Instytutu Kształcenia Nauczycieli, 1987, s. 218--225, ISBN: 1987
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16676] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Zielona Góra - Chociebuż: historia społeczeństw i gospodarki = Grünberg - Cottbus: Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte / (Red.) Günter Bayerl, Leszek Belzyt .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, tom 1, 211 s. .- ISBN: 9788374811835
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4510] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
[2] Metropolie Europy Środkowo-Wschodniej w XV i XVI wieku / (Red.) Leszek Belzyt, Jan Pirożyński .- Kraków : nakładem PAU, 2000, 141 s. .- ISBN: 8386956941
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3763] [data modyf: 26-09-2015 12:38]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Adel in Schlesien, Bd. 1: Herrschaft - Kultur - Selbstdarstellung; Bd. 2: Forschungsperspektiven - Quellenkunde - Bibliographie / .- München : J. Harasimowicz, M. Weber; J. Bahlcke, W. Mrozowicz , 2010 (Rec.) Leszek Belzyt // Studia Zachodnie .- 2012, nr 14, s. 325--328
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Ein Bischof vor Gericht. Der Prozeß gegen den Danziger Carl Maria Splett 1946 / / Urlich Bräuel i Stefan Samerski .- Osnabrück : Fibre Verlag , 2005 (Rec.) Leszek Belzyt // Studia Zachodnie .- 2007, T. 9, s. 240--243
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Nachkriegsalltag in Ostpreußen : Erinnerungen von Deutschen, Polen und Ukrainern / / hrsg. von Hans-Jürgen Karp und Robert Traba .- Münster : Aschendorff, , 2004 (Rec.) Leszek Belzyt // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung .- 2004, 53, s. 629
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Adelige Welt und familiäre Beziehung : Aspekte der "privaten Welt" des Adels in böhmischen, polnischen und deutschen Beispielen vom 14, bis zum 16. Jahrhundert / / Heinz-Dieter Heimann (Hrsg.) .- Potsdam : Verlag für Berlin-Brandenburg , 2000 (Rec.) Leszek Belzyt // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung .- 2002, 51, s. 473
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Księga wiertelnicza krakowska / / wyd. Krystyna Jelonek-Litewka, Aleksander Litewka, Łukasz Walczy. Cz. 1: 1568-1577. Cz. 2: 1578-1591. Cz. 3: 1592-1597. Cz. 4: 1598-1606 .- Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa , 1997 (Rec.) Leszek Belzyt // Studia Historyczne .- 2002, R. XLV, z. 1, s. 99--101
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Schuld und Sühne? Bischof Carl Maria Splett in Krieg und Gefangenschaft / / Stefan Samerski .- Bonn : Kulturstiftung der Deutschen Vertrieben , 2000 (Rec.) Leszek Belzyt // Zapiski Historyczne Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich .- 2002, T. LXVII, s. 211--214
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Życie codzienne mieszczan wrocławskich w dobie średniowiecza / / Janina Gilewska-Dubis .- Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie , 2000 (Rec.) Leszek Belzyt // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung .- 2002, 51, s. 310
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia / / Mateusz Goliński .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego , 1997 (Rec.) Leszek Belzyt // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung .- 2001, 50 H. 1, s. 126--127
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku : studium z nowożytnej kultury funeralnej / / Edmund Kizik .- Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego , 1998 (Rec.) Leszek Belzyt // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung .- 2000, 49, s. 296
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Świat chrześcijański i Turcy osmańscy w dobie bitwy pod Warną : pokłosie sesji zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 14-15 listopada 1994 r. w 550-lecie bitwy pod Warną / / pod red. Danuty Quirini-Popławskiej .- Kraków : Uniwersytet Jagielloński , 1995 (Rec.) Leszek Belzyt // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung .- 1999, 48, s. 446
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Tożsamość polska i otwartość na inne społeczeństwa / / red. Leon Dyczewski .- Lublin : Wydaw. KUL , 1996 (Rec.) Leszek Belzyt // Nordost-Archiv : Zeitschrift für Regionalgeschichte .- 1999, Neue Folge Bd. VIII, Heft 1, s. 391--393
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Deutsche Geschichte und Kultur im heutigen Polen. Fragen der Gegenstandsbestimmung und Methodologie / / hrsg. von Hans-Jürgen Karp .- Marburg : Herder , 1997 (Rec.) Leszek Belzyt // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung .- 1998, 47, s. 595--596
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Edukacja a tożsamość etniczna : materiały z konferencji naukowej w Rabce / / pod red. Marii Marty Urlińskiej .- Toruń : Wydawnictwo UMK , 1995 (Rec.) Leszek Belzyt // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung .- 1998, 47, s. 470
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Nazwy ulic Krakowa / / Elżbieta Supranowicz. .- Kraków : Instytut Języka Polskiego. Polska Akademia Nauk , 1995 (Rec.) Leszek Belzyt // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung .- 1998, 47, s. 628
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Sprachenpolitik im Deutschen Kaiserreich vor 1914 / / Eva Rimmele .- Frankfurt am Main : Peter Lang , 1996 (Rec.) Leszek Belzyt // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung .- 1998, 47 H.2, s. 278--279
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[16] Stadt und Wein / / hrsg. von Ferdinand Opll im Auftrag des Österreichischen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung und des Ludwig-Boltzmann-Institutes für Stadtgeschichtsforschung ; red. von Susane Claudine Pils .- Linz/Donau : Österreichischer Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung , 1996 (Rec.) Leszek Belzyt // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung .- 1998, 47, s. 474
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[17] Utracona ojczyzna. Przymusowe wysiedlenia, deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie / / red. H. Orłowski, A. Sakson .- Poznań : Instytut Zachodni , 1996 (Rec.) Leszek Belzyt // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung .- 1998, 47 H. 2, s. 298--299
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[18] Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej lat 1795-1847 / / Norbert Kasparek .- Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego , 1995 (Rec.) Leszek Belzyt // Nordost-Archiv : Zeitschrift für Regionalgeschichte .- 1997, Neue Folge Bd. VI, H. 2, s. 847--849
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[19] Alltag in Ostpreußen 1940-45: die geheimen Lageberichte der Königsberger Justiz / / Christian Tilitzki .- Leer : Rautenberg , 1991 (Rec.) Leszek Belzyt // Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands .- 1992, 41, s. 321--322
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[20] Historia Warmii i Mazur : od pradziejów do 1945 roku / / Stanisław Archemczyk .- Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego , 1992 (Rec.) Leszek Belzyt // Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands .- 1992, 41, s. 305-306
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[21] Mazurzy - społeczność pogranicza / / Andrzej Sakson .- Poznań : Instytut Zachodni , 1990 (Rec.) Leszek Belzyt // Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands .- 1991, 40, s. 266--269
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[22] Polski Związek Zachodni 1944-1950 / / Michał Musielak .- Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe , 1986 (Rec.) Leszek Belzyt // Zapiski Historyczne Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich .- 1990, Tom LV, zeszyt 1, s. 160--161
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[23] Dylematy. Kultura na Wybrzeżu 1945-1980 / / Bogdan Czyżak .- Gdańsk , 1985 (Rec.) Leszek Belzyt // Zapiski Historyczne Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich .- 1989, Tom LIV, zeszyt 1, s. 182--184
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[24] Kryzys polityczny 1970 roku w świetle wydarzeń na wybrzeżu szczecińskim / / Andrzej Głowacki .- Szczecin , 1985 (Rec.) Leszek Belzyt // Zapiski Historyczne Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich .- 1989, Tom LIV, zeszyt 1, s. 179--182
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[25] Kształtowanie się środowisk artystycznych w Szczecinie : (1945-1959) / / Kazimierz Kozłowski .- Poznań - Szczecin , 1983 (Rec.) Leszek Belzyt // Zapiski Historyczne Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich .- 1985, T. L, s. 183--185
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[26] PRL - NRD. 30 lat przyjaźni i współpracy. Materiały XXVI sesji Komisji Historyków Polski i NRD / / pod red. H. Szczegóły .- Zielona Góra , 1982 (Rec.) Leszek Belzyt // Zapiski Historyczne Poświęcone Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich .- 1984, T. XLIX, s. 191--193
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski