System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Małgorzata Śliwa
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 29 pozycji bibliograficznych
23 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Forecasting the Level of Expert Knowledge Using the GMDH Method, Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Śliwa, Sławomir Kłos
// W: Information and Software Technologies : 25th International Conference, ICIST 2019, 2019. / eds. R. Damaševičius, G. Vasiljeviene, Cham : Springer Nature Switzerland (Communications in Computer and Information Science 1078), s. 3--11, ISBN: 9783030302740
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-30275-7_1   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[WZCZ-21123] [data modyf: 07-10-2019 11:09]
[2] Zastosowanie metody 5s w przedsiębiorstwie produkcyjnym - Studium przypadku, Natalia Kratiuk, Małgorzata Śliwa, Angelika Łukaszewska
// W: Inżynieria produkcji : metody i techniki usprawniania procesów produkcyjnych, 2019. / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 16, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 47--57, ISBN: 9788365200129
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21338] [data modyf: 10-02-2020 16:43]
[3] Nowe metody i narzędzia do wspomagania pracy mobilnych pracowników działów sprzedaży, Małgorzata Śliwa, Krzysztof Wasylewicz
// W: Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja, 2018. / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 15, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 79--90, ISBN: 9788365200112
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20642] [data modyf: 30-05-2019 17:44]
[4] Modelowanie procesów biznesowych za pomocą notacji UML i BPMN, Małgorzata Śliwa, Adam Dudek
// W: Inżynieria produkcji : narzędzia doskonalenia procesów, 2017. / red. J. Patals-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 13, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 55--68, ISBN: 9788365200068
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19636] [data modyf: 24-05-2019 13:22]
[5] Analiza jakościowa jako źródło wiedzy ukrytej w procesie wytwórczym zaworu kontrolnego, Małgorzata Śliwa
// W: Inżynieria produkcji : jakość i efektywność procesów, 2016. / red. J. Patalas-Maliszewska, M. Sąsiadek, J. Jakubowski . T. 11, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 31--42, ISBN: 9788365200020
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17874] [data modyf: 16-05-2016 14:44]
[6] Inkubowanie innowacyjnego projektu w ramach przedsiębiorstw typu SPIN-off, Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, Małgorzata Śliwa
// W: Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji, 2016. / red. R. Stryjski, W. Woźniak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 49--59, ISBN: 9788365200044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18792] [data modyf: 17-02-2017 13:49]
[7] Inkubowanie innowacyjnego projektu w ramach przedsiębiorstw typu SPIN-off, Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, Małgorzata Śliwa
// W: Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji, 2016. / red. R. Stryjski, W. Woźniak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 49--59, ISBN: 9788365200044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18866] [data modyf: 24-03-2017 12:18]
[8] Pozyskiwanie wiedzy ukrytej w przedsiębiorstwie produkcyjnym z własną komórką badawczo-rozwojową, Małgorzata Śliwa, Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski
// W: Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania produkcji, 2016. / red. R. Stryjski, W. Woźniak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 37--47, ISBN: 9788365200044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18791] [data modyf: 17-02-2017 13:46]
[9] Analiza możliwości uruchomienia nowego wyrobu w firmie produkcyjnej na przykładzie producenta pneumatyki motoryzacyjnej, Wojciech Babirecki, Małgorzata Śliwa
// W: Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny], 2015. / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 115--128, ISBN: 9788393384389
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16556] [data modyf: 11-02-2016 12:16]
[10] Atmosfera i kultura pracy w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Małgorzata Śliwa, Lidia Lajtner
// W: Metody i narzędzia zarządzania wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwach produkcyjnych, 2014. / red. nauk. J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 41--53, ISBN: 9788378421573
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17583] [data modyf: 10-02-2016 12:12]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Single Tracks as a Key Factor in Additive Manufacturing Technology-Analysis of Research Trends and Metal Deposition Behavior / Justyna Patalas-Maliszewska, Eugene Feldshtein, Oleg Devojno, Małgorzata Śliwa, Marharyta Kardapolava, Nikolaj Lutsko, 2020. Materials Vol. 13, no. 5, 1--22, ISSN: 1996-1944, , eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bayes algorithm, Fe-Al bronze, Ni-based alloy, additive manufacturing trends, single and double composite layers, single-track features
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ma13051115         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-25015] [data modyf: 04-03-2020 08:36]
[2] An Approach to Tacit Knowledge Classification in a Manufacturing Company / Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Śliwa, 2019. Tehnički Vjestnik = Technical Gazette Vol. 26, no. 3, 650--657, ISSN: 1330-3651, , eISSN: 1848-6339, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bayesian Network, case study, manufacturing company, tacit knowledge classification, web-application
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.17559/TV-20180308155129         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-24173] [data modyf: 19-06-2019 09:53]
[3] Experimental Investigation of Concrete with Recycled Aggregates for Suitability in Concrete Structures / Arkadiusz Denisiewicz, Małgorzata Śliwa, Krzysztof Kula, Tomasz Socha, 2019. Applied Sciences Vol. 9, 1--14, ISSN: 2076-3417, , eISSN: 2076-3417, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: concrete, laboratory tests, recycling aggregate
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/app9235010         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-24624] [data modyf: 21-11-2019 14:26]
[4] Rubber waste management / Janusz Adamczyk, Mirosław Gulba, Michał Sąsiadek, Wojciech Babirecki, Małgorzata Śliwa, Michał Ociepa, 2019. Scientific Papers of the Silesian University of Technology. Organization and Management Series, No. 137, 7--21, ISSN: 1641-3466, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: material recycling, product recycling, pyrolysis, raw material recycling, thermolysis
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.29119/1641-3466.2019.137.1
[AWCZ-25025] [data modyf: 06-03-2020 08:37]
[5] A model of knowledge acquisition in the maintenance department of a production company / Małgorzata Śliwa, Ewelina Kosicka, 2017. Applied Computer Science Vol. 13, no. 3, 41--54, ISSN: 1895-3735, , eISSN: 2353-6977, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.23743/acs-2017-20
[AWCZ-21781] [data modyf: 11-10-2017 12:57]
[6] Koncepcja oceny poziomu wiedzy technicznej w dziale badawczo-rozwojowym: studium przypadku / Małgorzata Śliwa, 2017. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Nr 11, 87--107, ISSN: 1897-7421, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-22229] [data modyf: 16-01-2018 13:17]
[7] Machine fleet failure frequency control support by text mining methods / Ewelina Kosicka, Małgorzata Śliwa, 2017. Journal of Machine Construction and Maintenance = Problemy Eksploatacji, nr 1, 53--57, ISSN: 1232-9312, , eISSN: 2300-1186,
Słowa kluczowe: autonomiczne utrzymanie ruchu, autonomous maintenance, data mining, eksploracja danych, text mining
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-21352] [data modyf: 11-05-2017 12:12]
[8] The role of knowledge acquistion in a company - research results from German and Polish manufacturing companies / Justyna Patalas-Maliszewska, Małgorzata Śliwa, 2017. Foundations of Management. International Journal Vol. 9, 87--98, ISSN: 2080-7279, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: knowledge acquisition, manufacturing company, research and development department, tacit knowledge
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/fman-2017-0007         Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-21211] [data modyf: 29-03-2017 13:11]
[9] A Strategic Knowledge Map for the Research and Development Department in a Manufacturing Company / Małgorzata Śliwa, Justyna Patalas-Maliszewska, 2016. Foundations of Management. International Journal Vol. 8, iss. 1, 151--166, ISSN: 2080-7279, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: development department, explicit knowledge, knowledge map, manufacturing company, tacit knowledge
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1515/fman-2016-0012         Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[AWCZ-20335] [data modyf: 08-09-2016 13:12]
[10] Model konwersji wiedzy ukrytej w wiedzę jawną przy zastosowaniu algorytmu Bayes?a na przykładzie działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym / Małgorzata Śliwa, 2016. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Nr 10, 131--145, ISSN: 1897-7421, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Bayes algorithm, algorytm Bayes'a, dział badawczo-rozwojowy, knowledge?s conversion, konwersja wiedzy, manufacturing company, przedsiębiorstwo produkcyjne, research and development, tacit knowledge, wiedza ukryta
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-20870] [data modyf: 18-01-2017 14:03]
[11] Koncepcja wielofunckcyjnego urządzenia do montażu zaworów pneumatycznych / Wojciech Babirecki, Małgorzata Śliwa, 2015. Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 3, 39--42, ISSN: 1230-7661, bibliogr. rys.
Słowa kluczowe: assembly, design, modularity, modułowość, montaż, pneumatics, pneumatyka, projektowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19413] [data modyf: 14-10-2015 12:48]
[12] Model doboru jednostki badawczo-rozwojowej dla przedsiębiorstwa opartego na wiedzy / Małgorzata Śliwa, Justyna Patalas-Maliszewska, 2015. Modern Management Review Vol. 20, no. 22 (3/2015), 267--280, ISSN: 2300-6366, , eISSN: 2353-0758, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: explicit knowledge, jednostki badawczo-rozwojowe, kultura organizacyjna, organization culture, research and development institute, tacit knowledge, wiedza jawna, wiedza ukryta
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.7862/rz.2015.mmr.49
[AWCZ-20030] [data modyf: 04-05-2016 12:31]
[13] Model of converting tacit knowledge into explicit knowledge on the example of R&D department of the manufacturing company, including evaluation of knowledge workers' usefulness / Małgorzata Śliwa, Justyna Patalas-Maliszewska, 2015. Journal of Theoretical and Applied Computer Science Vol. 9, no. 3, 25--34, ISSN: 2299-2634, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Bayes algorithm, explicit knowledge, knowledge map, research and development departament manufacturing company, tacit knowledge
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20599] [data modyf: 22-11-2016 14:11]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Uwarunkowania procesu modelowania i oceny efektywności systemu wspomagającego zarządzanie wiedzą ukrytą w przedsiębiorstwach produkcyjnych / Małgorzata Śliwa // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 7, cz. 2, s. 264--278, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: explicit knowledge, production enterprise, research and development department, small medium enterprise, tacit knowledge, tacit knowledge transfer,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10507] [data modyf: 11-05-2017 11:43]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Gospodarowanie odpadami gumowymi, 2019. Janusz Adamczyk, Mirosław Gulba, Michał Sąsiadek, Wojciech Babirecki, Małgorzata Śliwa // W: Ochrona człowieka w środowisku pracy. Obsługiwanie maszyn i urządzeń. Zintegrowane systemy zarządzania : jakość-środowisko-bezpieczeństwo-technologia : XVIII/XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Szczecin-Ystad-Kopenhaga-Malmö-Lund-Ystad-Szczecin, Polska [B. m.] : --, 2019, s. 1--14
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23602] [data modyf: 02-01-2020 11:49]
[2] A Model of the Knowledge Assessment Using Bayes' Network, 2017. Małgorzata Śliwa, Justyna Patalas-Maliszewska // W: 23rd International Conference on Information and Software Technologies - ICIST 2017. Druskininkai, Litwa Berlin : Springer-Verlag, 2017, Communications in Computer and Information Science, Vol. 756, s. 35--47, ISBN: 9783319676418
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-67642-5_4   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-23421] [data modyf: 01-04-2019 12:09]
[3] The study of selected properties of concrete made on the basis of aggregate recykling, 2017. Małgorzata Śliwa, Arkadiusz Denisiewicz // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017 : short papers. Lublin, Polska Lublin : Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2, ISBN: 9788379472642
Słowa kluczowe: aggregate, concrete, laboratory tests, recycling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22772] [data modyf: 18-10-2017 15:26]
[4] Model zarządzania wiedzą ukrytą w innowacyjnym przedsiębiorstwie na przykładzie działu badawczo-rozwojowego, 2016. Małgorzata Śliwa, Katarzyna Skrzypek, Karol Dąbrowski // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 237--246
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22441] [data modyf: 11-01-2017 12:53]
[5] Zarządzanie innowacjami w ramach sieci przedsiębiorstw typu spin-off, 2016. Karol Dąbrowski, Katarzyna Skrzypek, Małgorzata Śliwa // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 34--43
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22430] [data modyf: 11-01-2017 11:53]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski