System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Kajetan Górny
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki prawne (100 %)
Jednostka: Katedry, Pracownie, Zakłady na Wydziale Prawa i Administracji
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 25 pozycji bibliograficznych
17 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Prawo do udziału w postępowaniu karnym jako dobro osobiste?, Kajetan Górny
// W: Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku : księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin profesora Jerzego Jaskierni, 2020. / red. nauk. R. M. Czarny, Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 385--396, ISBN: 9788381801942
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21489] [data modyf: 08-05-2020 21:06]
[20] [1]
[2] Czynność prawna konsensualna, Kajetan Górny
// W: Wielka encyklopedia prawa. 18, Prawo cywilne materialne, 2019. / red. B. Hołys, R. Hauser, Z. Kuniewicz, B. Ziemianin, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 39-40, ISBN: 9788364556173 .- [druk dwuszpaltowy]
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21518] [data modyf: 05-06-2020 12:09]
[5] [1]
[3] Prawo do sądu a wolność religii na przykładzie zakończenia umowy o pracę z nauczycielem katechetą, Kajetan Górny
// W: Polski system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : osiągnięcia, bariery, nowe wyzwania i rozwiązania, 2019. / red. nauk. J. Jaskiernia, K. Spryszak . T. 3, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 357--370, ISBN: 9788366220874
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21143] [data modyf: 16-10-2019 14:38]
[20] [1]
[4] Prawo odkupu, Kajetan Górny
// W: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 353-626, 2019. / red. M. Gutowski, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Duże Komentarze Becka) .- Wyd. 2, s. 1726--1732, ISBN: 9788381581400
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21059] [data modyf: 18-09-2019 11:38]
[20] [1]
[5] Przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego, Kajetan Górny
// W: Wielka encyklopedia prawa. 18, Prawo cywilne materialne, 2019. / red. B. Hołys, R. Hauser, Z. Kuniewicz, B. Ziemianin, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 230-231, ISBN: 9788364556173 .- [druk dwuszpaltowy]
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21519] [data modyf: 05-06-2020 12:09]
[5] [1]
[6] Przeniesienie posiadania, Kajetan Górny
// W: Wielka encyklopedia prawa. 18, Prawo cywilne materialne, 2019. / red. B. Hołys, R. Hauser, Z. Kuniewicz, B. Ziemianin, Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", s. 231, ISBN: 9788364556173 .- [druk dwuszpaltowy]
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21520] [data modyf: 05-06-2020 12:19]
[5] [1]
[7] Sprzedaż na raty, Kajetan Górny
// W: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 353-626, 2019. / red. M. Gutowski, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Duże Komentarze Becka) .- Wyd. 2, s. 1709--1719, ISBN: 9788381581400
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21060] [data modyf: 18-09-2019 11:40]
[20] [1]
[8] Umowa agencyjna, Kajetan Górny
// W: Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz do art. 627-1088, 2019. / red. M. Gutowski, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Duże Komentarze Becka) .- Wyd. 2, s. 424--471, ISBN: 9788381581417
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21061] [data modyf: 18-09-2019 12:13]
[20] [1]
[9] Umowa komisu, Kajetan Górny
// W: Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz do art. 627-1088, 2019. / red. M. Gutowski, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Duże Komentarze Becka) .- Wyd. 2, s. 471--486, ISBN: 9788381581417
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21062] [data modyf: 18-09-2019 12:15]
[20] [1]
[10] Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę, Kajetan Górny
// W: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 353-626, 2019. / red. M. Gutowski, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Duże Komentarze Becka) .- Wyd. 2, s. 1719--1726, ISBN: 9788381581400
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21058] [data modyf: 18-09-2019 11:36]
[20] [1]
[11] Naruszenie dóbr osobistych przez wybranych uczestników postępowania sądowego, Kajetan Górny
// W: Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym, 2018. / red. M. Łaszewska-Hellriegel, M. Skibińska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Acta Iuridica Lebusana Vol. 8), s. 169--187, ISBN: 9788378423263
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20406] [data modyf: 30-05-2019 16:55]
[20] [1]
[12] Szczególne rodzaje sprzedaży. Prawo odkupu, Kajetan Górny
// W: Kodeks cywilny. Tom II : Komentarz Art. 450-1088, 2016. / red. M. Gutowski, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Duże Komentarze Becka), s. 535--540, ISBN: 9788325579425
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18050] [data modyf: 07-09-2016 14:26]
[13] Szczególne rodzaje sprzedaży. Sprzedaż na raty, Kajetan Górny
// W: Kodeks cywilny. Tom II : Komentarz Art. 450-1088, 2016. / red. M. Gutowski, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Duże Komentarze Becka), s. 522--530, ISBN: 9788325579425
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18047] [data modyf: 07-09-2016 14:26]
[14] Umowa agencyjna, Kajetan Górny
// W: Kodeks cywilny. Tom II : Komentarz Art. 450-1088, 2016. / red. M. Gutowski, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Duże Komentarze Becka), s. 959--996, ISBN: 9788325579425
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18051] [data modyf: 07-09-2016 14:26]
[15] Umowa komisu, Kajetan Górny
// W: Kodeks cywilny. Tom II : Komentarz Art. 450-1088, 2016. / red. M. Gutowski, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Duże Komentarze Becka), s. 997--1008, ISBN: 9788325579425
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18052] [data modyf: 07-09-2016 14:26]
[16] Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę, Kajetan Górny
// W: Kodeks cywilny. Tom II : Komentarz Art. 450-1088, 2016. / red. M. Gutowski, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck (Duże Komentarze Becka), s. 530--535, ISBN: 9788325579425
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18049] [data modyf: 07-09-2016 14:26]
[17] Polnisches Wassergesetz vom 18.07.2001, Kajetan Górny
// W: Polnisches Umweltrecht : Ausgewählte Texte mit Erläuterungen für die deutsche Wirtschaftspraxis, 2007. / Hrsg. L. Knopp, F.J. Peine, J. Boc, K. Nowacki, Berlin : Der Juristische Verlag Lexxion, s. 663--780, ISBN: 9783939804079
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20546] [data modyf: 16-11-2018 11:11]
[18] Normy krajowe a zgodność towaru z umową międzynarodowej sprzedaży towarów, Kajetan Górny
// W: Prawo wobec wyzwań współczesności. T.3, 2006. / red. P. Wiliński, O. Krajniak, B. Guzik, Poznań : Wydział Prawa i Administracji UAM, s. 155--167, ISBN: 8392188950
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20545] [data modyf: 16-11-2018 10:04]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Problemy interpretacyjne związane z pojęciem armatora w ustawie o żegludze śródlądowej / Kajetan Górny, 2018. Problemy Transportu i Logistyki, nr 2, 19--26, ISSN: 1644-275X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: a sea operator, a sea ship, an inland ship, an inland waterway operator, armator żeglugi morskiej, armator żeglugi śródlądowej, pojęcie armatora, statek morski, statek śródlądowy, the definition of a shipowner
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.18276/ptl.2018.42-02
[AWCZ-23259] [data modyf: 05-11-2018 12:25]
[10] [1]
[2] Romanian, Polish and German judge disqualification in disputes of administrative litigation / Maria Grzymisławska-Cybulska, Kajetan Górny, Cătălin-Silviu Săraru, 2017. Juridical Tribune Vol. 7, sp. iss., 6--25, ISSN: 2247-7195, , eISSN: 2248-0382, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: administrative litigation, comparative administrative law, impartiality of judges, judge disqualification
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22160] [data modyf: 04-01-2018 15:16]
[1,67] [0,33]
[3] Zakres zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów - krótkie uwagi praktyczne / Kajetan Górny, 2011. Prawo w Transporcie, nr 3, 22--24, ISSN: 2299-016X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23297] [data modyf: 16-11-2018 11:51]
[4] Źródła obowiązków stron w Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Zarys problematyki / Kajetan Górny, 2011. Prawo w Transporcie, nr 4, 18--21, ISSN: 2299-016X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23298] [data modyf: 16-11-2018 11:53]
[5] Problem błędnego przetłumaczenia art. 3 Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) / Kajetan Górny, 2009. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 2, 25--30, ISSN: 0137-5490,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23296] [data modyf: 16-11-2018 11:40]
[6] Termin kontroli towarów w Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) / Kajetan Górny, 2008. Monitor Prawniczy, nr 11, 45--50
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23295] [data modyf: 16-11-2018 11:32]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] UN-Kaufrecht und Europäisches Gemeinschaftsrecht: Verhältnis und Wechselwirkungen / / Ulrich G Schroeter .- München , 2005 (Rec.) Kajetan Górny // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny .- 2007, nr 2, s. 218--221
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski