System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Joanna Wawryk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 29 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wokół Leśmianowskich baśni dla dzieci, 2014. Joanna Wawryk, Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 340 s. (Dissertationes Inaugurales Selectae t. 76), ISBN: 9788374329910,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12988] [data modyf: 16-03-2017 10:42]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Baśń bez granic. O Czerwonym Kapturku we współczesnej literaturze i poza nią, Joanna Wawryk
// W: Literatura i granice. Szkice o literaturze XX i XXI wieku, 2017. / red. Barbara Gutkowska, Agnieszka Nęcka, Katarzyna Gutkowska-Ociepa, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 227--258, ISBN: 97883801231416
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19691] [data modyf: 03-06-2019 09:26]
[2] (Pół)nocne misteria, Joanna Wawryk
// W: Księżyc Miró, 2017. , Zielona Góra : Pro Libris - Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, s. 61--64, ISBN: 9788364393310
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19689] [data modyf: 29-12-2017 08:50]
[3] "Każdym chaosem rządzi logika" O chaosie i porządku w prozie Wiesława Myśliwskiego, Joanna Wawryk
// W: Literatura i chaos : Szkice o literaturze XX i XXI wieku, 2016. / pod red. Barbary Gutkowskiej i Agnieszki Nęckiej, Katowice : Wydawnictwo Uniwerstetu Śląskiego, s. 113-138, ISBN: 9788380126992
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18930] [data modyf: 11-04-2017 10:22]
[4] Księga powrotu, Joanna Wawryk
// W: Na własne podobieństwo, 2014. / Janusz Koniusz, Zielona Góra : Pro Libris - Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, s. 111--116, ISBN: 9788364393112
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17641] [data modyf: 29-02-2016 09:08]
[5] Inspiracja i nowatorstwo. O wpływach orientalnych w twórczosci Bolesława Leśmiana, Joanna Wawryk
// W: W stronę literatury i języka, 2013. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska 5), s. 161--174, ISBN: 9788378421160
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17652] [data modyf: 29-02-2016 09:14]
[6] Od mitu zdegradowanego do zielonego misterium w twórczosci Bolesława Leśmiana, Joanna Wawryk(*)
// W: Interpretacje i reinterpretacje, 2013. / red. nauk. Dorota Kulczycka, Małgorzata Mikołajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. tom 1), s. 107--128, ISBN: 9788378420859
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17656] [data modyf: 29-02-2016 09:23]
[7] Odwieczne tęsknoty i wieczna tajemnica w twórczości Bolesława Leśmiana, Joanna Wawryk(*)
// W: Mit - Literatura - Tajemnica, 2013. / red. W. Gruszczyński, T. Ratajczak, B. Trocha, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Fantastyczność i cudowność), s. 235--251, ISBN: 9788378421153
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17655] [data modyf: 29-02-2016 09:21]
[8] Cudowne, zaklęte i śpiące - o Leśmianowskich królewnach, Joanna Wawryk(*)
// W: Fantasy w badaniach naukowych, 2009. / pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Fantastyczność i cudowność), s. 85--93, ISBN: 9788374812443
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17654] [data modyf: 29-02-2016 09:19]
[9] Dom, chata, chałupa w twórczości Bolesława Leśmiana, Joanna Wawryk
// W: Wokół tekstów kultury : Literatura - Język - Teatr - Internet, 2009. / red. nauk. Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski nr 4), s. 115--128, ISBN: 9788374813174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17651] [data modyf: 29-02-2016 09:12]
[10] Wypowiedziane, przepowiedziane i niedopowiedziane - z problematyki słowa w Leśmianowskich "Przygodach Sindbada Żeglarza", Joanna Wawryk
// W: Wokół tekstów kultury : Literatura - Język - Teatr - Internet, 2009. / red. nauk. Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski nr 4), s. 129--143, ISBN: 9788374813174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17653] [data modyf: 29-02-2016 09:16]
[11] "Miał iść" Romana Jaworskiego - próba interpretacji, Joanna Wawryk
// W: Między słowem a obrazem, 2007. / red. nauk. Karol Smużniak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski (Filologia Polska 3), s. 261--269, ISBN: 9788374810937
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17650] [data modyf: 29-02-2016 09:10]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rozbite lustro. O współczesnym bycie baśni / Joanna Wawryk, 2018. Pro Libris: Iluzja, nr 1-2 (62-63), 95--98, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22452] [data modyf: 02-03-2018 09:52]
[2] Zdziczenie obyczajów pośmiertnych Bolesława Leśmiana jako dramat - synteza / Joanna Wawryk, 2018. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 4, 275--290, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bolesław Leśmian, poemat dramatyczny, poemat fantastyczny, teatr śmierci
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24106] [data modyf: 27-05-2019 13:59]
[3] "Czerwony Kapturek" i "Śpiąca Królewna" - klasyczne baśnie w wersji Gabrieli Mistral / Joanna Wawryk, 2017. Bibliotekarz Lubuski r. XXII, nr 1-2 (43-44), 11--13
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22149] [data modyf: 29-12-2017 08:56]
[4] "Trzeci wiek" w "trzecim miejscu", czyli seniorzy w bibliotece publicznej / Joanna Wawryk, 2014. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, z. 6, 119--134, ISSN: 2299-3363,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19922] [data modyf: 17-03-2016 11:55]
[5] Wprowadzenie / Andrzej Buck, Joanna Wawryk, 2014. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, 9--11, ISSN: 2299-3363,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-19932] [data modyf: 22-03-2016 09:13]
[6] Sto lat Leśmianowskich baśni / Joanna Wawryk, 2013. Pro Libris, nr 3, 92--98, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19931] [data modyf: 22-03-2016 09:01]
[7] Czytelnictwo młodzieży jako problem i wyzwanie dla bibliotek / Joanna Wawryk, 2012. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, z. 5, 117--149, ISSN: 2299-3363,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19921] [data modyf: 17-03-2016 11:52]
[8] Gdzie są atrakcyjne książki dla młodzieży? / Joanna Wawryk, 2011. Bibliotekarz Lubuski, nr 2, 21--25
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19920] [data modyf: 17-03-2016 11:48]
[9] Netgeneracja, literatura i bibliotekarz / Joanna Wawryk, 2011. Bibliotekarz Lubuski, nr 1, 25--29
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19919] [data modyf: 17-03-2016 11:47]
[10] Nie tylko okładka. Kilka uwag o wybieraniu książek dla dzieci / Joanna Wawryk, 2010. Bibliotekarz Lubuski, nr 2 (30), 19--23
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19918] [data modyf: 17-03-2016 11:45]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze / (Red.) Andrzej Buck, Joanna Wawryk .- Zielona Góra : Pro Libris, 2014, z. 6, 280 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5433] [data modyf: 22-03-2016 09:17]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Ostatnie rozdanie / / Wiesław Myśliwski .- Kraków : Znak , 2013 (Rec.) .- Ogarnąć życie. Nowa powieść mistrza / Joanna Wawryk // Pro Libris .- 2013, nr 4, s. 111--113
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Wojnę szatan spłodził. Zapiski 1939-1945; zebrał Rafał Podraza / / Maria Pawlikowska-Jasnorzewska .- Warszawa : Agora SA , 2012 (Rec.) .- Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej wojenne zapiski / Joanna Wawryk // Pro Libris .- 2013, nr 4, s. 108--110
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Album multimedialny: Wisława Szymborska / .- Warszawa : Wydawnictwo Agora SA , 2010 (Rec.) .- Wisława Szymborska multimedialnie / Joanna Wawryk // Pro Libris .- 2010, nr 2/3 (31/32), s. 127--130
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Zadyszka. Almanach grupy poetyckiej Klub Szufladera 1998-2009 / / red. E. Andrzejewska : Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" w Zielonej Górze , 2009 (Rec.) .- Z szuflad Szufladerów / Joanna Wawryk // Pro Libris .- 2010, nr 1 (30), s. 135--136
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Bajki rozebrane. Jak odnaleźć się w swojej baśni / / Katarzyna Miller, Tatiana Cichocka .- Łódź : Wydawnictwo JK , 2009 (Rec.) .- Na marginesie rozbierania bajek / Joanna Wawryk // Pro Libris .- 2009, nr 2 (27), s. 101--103
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Leśmian, Leśmian... / / Adam Wiesław Kulik .- Gdańsk : słowo/obraz terytoria , 2008 (Rec.) Joanna Wawryk // Pro Libris .- 2008, nr 4 (25), s. 162--163
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski